menu
 winkelmandje 

Auteurs A-E

Antroposofie, sortering op auteursnaam

45 boeken, 21-40 getoond op pagina 2/3

 « 123 » 

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming
Een weg naar innerlijke vrijheid

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 12.00

Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.

(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk)

De Drie-eenheid en karma
De Drie-eenheid en karma
Leven met het Christus-Licht

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 14.50

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het ontsluit een weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 111 pagina’s)

Leven na de dood
Leven na de dood

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 3.00

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan ook na het sterven nog doorgaat. Maar hoe ziet dat er uit?

In deze brochure beschrijft Margarete van den Brink de weg die de mens in het leven na de dood gaat. Het is een weg van loslaten, van leren en van inzichten en intenties opdoen voor een volgend leven. Wie deze weg kent zal er moed en kracht uit putten!

(Brochure, 26 pagina’s)

Opengaande vergezichten
Opengaande vergezichten
Als mensen sterven gaan

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 17.50

Bij het naderen van de grens tussen leven en dood, naderen we ook de grens van de geestelijke wereld. Deze nabijheid bewerkt soms bijzondere gebeurtenissen, bijzondere ervaringen voor hen die gaan sterven én voor de mensen om hen heen. Aan de hand van waargebeurde belevenissen en kennis van de geesteswetenschap wordt in deze uitgave licht geworpen op de overgang van leven en dood - als bemoediging voor degenen die sterven gaan en voor degenen die daar dichtbij zijn.

(Paperback, 200p)

Verkwikkender dan licht
Verkwikkender dan licht
De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 14.75

In het ontmoeten en in het gesprek met de andere mens kan een bron van kracht opwellen; het is de Christuskracht die kan stromen waar mensen open staan om het hogere in elkaar te ontmoeten. Dit fijnzinnig geschreven boek beschrijft hoe we tot deze nieuwe gespreks- en ontmoetingscultuur kunnen komen.

(paperback, 121 pagina’s)

De sociale impuls van de antroposofie
De sociale impuls van de antroposofie
Verzamelde Geschriften II

Dieter Brüll · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een 'monumentaal' boek. Dieter Brüll behandelt de basiselementen van de sociale impuls van de antroposofie: de sociologische basiswet; de sociale hoofdwet; het sociale oerfenomeen; de sociale driegeleding. Daarnaast zoekt hij in het leven en werken van Rudolf Steiner naar diens sociale missie en laat hij zien hoezeer het christologische en het sociale in de antroposofie verenigd zijn. Een boek waarin steeds weer nieuwe vondsten gedaan kunnen worden.

(paperback, vergroot formaat, genaaid, 267p)

De organen
De organen
In relatie tot lichaam, ziel en geest

Han Campagne · alles van deze auteur 

€ 39.50    ‹  geen verzendkosten!   

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; organen - planeten - metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch mensbeeld - het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van zijn ontwikkeling.

Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur.

De mens in mythisch licht
De mens in mythisch licht

Marianne Carolus · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Mythen, uit oeroude tijden en van over de hele wereld, vertellen altijd een verhaal dat voor de mens kostbare voeding kan zijn. In deze uitgave wordt ingegaan op scheppingsverhalen van verschillende volken en culturen, aangevuld met beschouwingen over onder andere de graalsmythen en mythen van Slavische volken. De schrijfster belicht ze stuk voor stuk en brengt ze met elkaar in samenhang. Op basis van een grondige kennis van de antroposofie geeft zij een duiding en verbindt ze met ons dagelijks leven.

(paperback, 274p)

Zin zien in zeven sprookjes
Zin zien in zeven sprookjes

Marianne Carolus · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Sprookjes nodigen uit om eindeloos vragen te stellen - en daarmee tot in een steeds diepere laag door te dringen. De auteur behandelt zeven bekende sprookjes en zoekt daarbij naar de universele betekenis. Daarbij maakt ze gebruik van haar inzichten en ervaringen als antroposofisch schoolarts en regressietherapeute.

(paperback, 471p)

Omgaan met je levenslot
Omgaan met je levenslot

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 12.00

Hoe ga je om met je lot? Is het lot iets dat je overkomt; is het iets dat je zelf gevormd hebt? In deze uitgave geeft de auteur een weg aan om geleidelijk inzicht te krijgen in je lot: je ermee te verbinden en te zien waarom het jouw lot is - en wat jouw opgave is. daarvoor geeft hij ook kleine maar wezenlijke oefeningen.

(paperback, 43p)

Maria Magdalena
Maria Magdalena
Vrouw naast Jezus

Danielle van Dijk · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is het levendige verhaal van een zoektocht naar een verborgen christendom waarin Maria Magdalena een belangrijke rol speelt. De zoektocht begint bij de rol van de godin in de religie. Via onbekende christelijke geschriften en kunstuitingen door de eeuwen heen, wordt de betekenis van de godin en het vrouwelijke in het christendom steeds duidelijker. Uiteindelijk kan de zoektocht in het eigen innerlijk worden voortgezet, onder meer met oefeningen en meditaties die door de schrijfster worden geboden.

(paperback, 382 pagina’s, met vele afbeeldingen in kleur)

Johannes
Johannes
De Doper & De Evangelist

Loek Dullaart · alles van deze auteur 

€ 6.00

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet - en zijn toch diep met elkaar verbonden. In dit boek worden zij in hun verschillende incarnaties gevolgd, op zoek naar hun samenwerking in het licht van degene door wie zij verbonden zijn: de Christus.

188 pagina’s, met afbeeldingen in kleur. Van 19,50 voor 6,00

De Chymische Bruiloft
De Chymische Bruiloft
Van Christian Rosenkreutz

Johann Valentin Andreae · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een christelijke inwijdingsweg - met commentaar van Bastiaan Baan.

Een weergave van de complete tekst van Andreae. Bastiaan Baan neemt ons mee door de christelijke inwijdingsweg die kunstzinnig in tekst van Andreae verweven is.

(hardcover, 191p.)

Reis naar Christianopolis
Reis naar Christianopolis

Johann Valentin Andreae · alles van deze auteur 

€ 39.00    ‹  geen verzendkosten!   

"Aangezien anderen nooit op hun fouten gewezen willen worden en ik het ook niet mijn taak acht dat te doen, heb ik voor mezelf een stad gebouwd, waarin ik het voor het zeggen heb. En als u meent dat deze stad mijn onbeduidende persoon moet voorstellen, zult u er niet zo ver naast zitten."

Eerste vertaling in het Nederlands van Andreae’s ideaalbeeld van een christelijke samenleving.

(Ingenaaid, 173 pagina’s)

Het jaar van de ziel
Het jaar van de ziel

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 15.50

Dertien korte meditatieve overwegingen bij dertien momenten in het jaar - van Advent tot Allerheiligen - met dertien schilderingen van de auteur. Om de loop van het jaar in de ziel te beleven - en de ziel te scholen.

(Hardcover, 39 pagina’s)

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner
Antroposofie - Saturnusweg

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 17.00

Op enkele plaatsen sprak Rudolf Steiner over de Saturnusweg: een scholingsweg die tot een ontmoeting met Michaël en Christus zou kunnen leiden. In deze uitgave onderzoekt de auteur de aanknopingspunten voor deze weg.

(paperback, 114 pagina’s)

Paracelsus
Paracelsus
Zijn tijdloze heelkunde en filosofie

Klaus Bielau · alles van deze auteur 

€ 7.50

Een beschouwing over Paracelsus, vooral bekend als arts maar ook alchemist en waarheidszoeker, en zijn belangrijkste werken.

(paperback, 80 pagina’s)

Paracelsus Bloemlezing
Paracelsus Bloemlezing
De Artsenij - Het Woord Gods

Klaus Bielau · alles van deze auteur 

€ 28.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een bloemlezing uit het werk van Paracelsus, samengesteld door Klaus Bielau die een ruime keuze uit zijn belangrijkste werken bevat, o.a. Volumen Paramirum, Opus Paramirum, Het boek Paragranum en Het labyrinth van de artsen.

Met een inleiding, noten en een aantal illustraties in zwartwit.

(Gebonden uitgave, 181 pagina’s)

De vier jaarfeesten
De vier jaarfeesten
En onze verbinding met de natuur

Wolter Bos · alles van deze auteur 

€ 15.00

Mooie beschouwingen over Kerstmis, Pasen, Sint-Jan en Michaël: wat is rond die feesten waar te nemen in de natuur en wat in de mens? Welke betekenis geeft dat aan de feesten en waarin ligt het christelijke? (paperback, 55 pagina´s, met afbeeldingen in zwartwit)

Waarnemen - wat een vreugde!
Waarnemen - wat een vreugde!

Wolter Bos · alles van deze auteur 

€ 10.00

Waarnemen verbindt ons met de wereld. Dat wat we waarnemen kan ons met vreugde vervullen. Betekent ons waarnemen ook iets voor datgene dat we waarnemen?

Wolter Bos schreef (met als basis een voordracht die hij hierover hield) een inspirerend betoog.

(paperback, 40 pagina´s)

 « 123 »