menu
 winkelmandje 

Christologie - antroposofie

Innerlijke verdieping

36 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Mens worden
Mens worden
In het licht van Johannes

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 28.00    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave bevat 14 voordrachten over het Johannes-evangelie in verhouding tot de andere evangeliën. Vele thema's uit het Johannes-evangelie worden verdiept, zoals: de doop in de Jordaan; de waterdoop en de vuurdoop; van Jezus naar Christus; de aarde wordt zon; de mens in de wereld van de materie; orakels en mysteriën.

(hardcover, genaaid, 208 p.)

De Heer der elementen
De Heer der elementen
Verkenningen in het grensgebied tussen natuur en christendom

Bastiaan Baan · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

In dit boek onderzoekt de auteur de samenhang tussen natuur en christendom, waarbij ook stromingen als de School van Chartres, de alchemie en het Ierse christendom aan bod komen. Over materie, elementenwezens, natuurrampen, kunst en techniek en meer.

(paperback, 208p)

Bitterzoete smart
Bitterzoete smart
De verschijning van Christus in de etherische wereld

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 26.50    ‹  geen verzendkosten!   

Beschouwingen die de bewustwording van de wederkomst van Christus in het etherische wekken. Wat houdt deze wederkomst in; hoe kunnen we deze wederkomst begrijpen en beleven en hoe kunnen we ons met de wedergekomen Christus verbinden?

(linnen band met stofomslag, 110p)

De Apocalypse
De Apocalypse
De tekenen des tijds in de Openbaring van Johannes

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 17.50

Hoe de krachten die Johannes in de Openbaringen beschreef de ontwikkelingen op aarde proberen te sturen. De apocalyptische signatuur ook van ons tijdperk beklemt velen; de Openbaring leert ons de apocalyptische taal van de gebeurtenissen te verstaan als schreden op de weg, die de mensheid leidt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die in het Nieuwe Jeruzalem zullen verschijnen.

(paperback, 296p)

Het licht van Damascus
Het licht van Damascus
Een nieuwe kennismaking met Paulus

Ton Besterveld · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Bij Damascus beleefde Saulus de opgestane Christus, wiens volgelingen hij juist vervolgde. Door deze ervaring wordt hij Paulus, een ingewijde, die vanuit zijn eigen ervaring de weg tot Christus kan beschrijven. In deze uitgave wordt de gebeurtenis bij Damascus nader onderzocht; wordt het leven van Saulus/Paulus beschreven en wordt zijn denken over Christus, dat sterk bepalend was voor de verbreiding van het christendom in Europa, aan de hand van zijn brieven beschreven.

(paperback, 192p)

Niets is verborgen
Niets is verborgen
Kosmische dimensies in het Marcus-evangelie

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een veelheid aan beschouwingen over het Marcus-evangelie, beginnend met de vraag Wie is Marcus. Daarna volgen hoofdstukken met commentaar op de tekst en in het derde deel 'excursies', waarin allerlei elementen uit het evangelie nader beschouwd worden.

(paperback, 288p)

De hemelse hiërarchieën
De hemelse hiërarchieën
Rangorde en verscheidenheid

Hans-W. Schroeder · alles van deze auteur 

€ 17.50

De engelen en hun ’plaats’ in de geestelijke wereld: hoe kunnen wij hen begrijpen en beleven?

Hans-Werner Schroeder stelt de vraag naar de realiteit van de engelen. Hij gebruikt de overgeleverde kennis omtrent de hemelse hiërarchieën voor een eerste oriëntatie; de antroposofie helpt hem, hierin wegwijs te worden. Vervolgens laat hij verbazingwekkende mogelijkheden zien voor een nieuw begrip en een modern beleven van de veelvuldig geleide engelen-wereld binnen onze menselijke wereld.

(paperback, 144p)

Drieëenheid en drievuldigheid
Drieëenheid en drievuldigheid
Het geheim van de triniteit

Hans-W. Schroeder · alles van deze auteur 

€ 17.50

Het goddelijke wezen is een drievoudig wezen. In het eerste deel behandelt de auteur de afzonderlijke goddelijke 'personen'- Vader, Zoon en Geest. In het tweede deel bespreekt hij de moeilijke vraag hoe de drievuldigheid in de eenheid en de eenheid in de drievuldigheid gedacht kan worden. Het derde en laatste gedeelte bevat een historisch overzicht, maar ook aanzetten voor het op een nieuwe wijze beleven en begrijpen van de triniteit.

(paperback, 173p)

Tedere vertroosting
Tedere vertroosting

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

- De verschijning van Christus in de etherische wereld -

"Zoals onze fysieke lichamen een kiem van het opstandingslichaam in zich dragen, zo dragen sindsdien onze etherlichamen een vonk Liefde in zich. De Liefde nu overwint alles. En zo is de verschijning van Christus in de etherwereld de openbaring en genade van de tedere vertroosting, die wij van Hem ontvangen, maar die wij ook kunnen geven aan anderen. We ontvangen een ongekende Liefde, waarvan het kenmerk is, dat die gegeven wil worden, zodra die ontvangen is."

(hardcover, linnen band, 116p)

Van de Jordaan tot Golgotha
Van de Jordaan tot Golgotha
De drie jaren van Christus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een uitvoerige beschrijving van de drie jaren dat het Christuswezen op aarde leefde: van de doop in de Jordaan tot aan de kruisiging op Golgotha. Bock beschrijft de werkzaamheid van Jezus Christus, als leraar, genezer en verrichter van wonderen; volgt en duidt de gebeurtenissen in de Stille Week van dag tot dag; schrijft over de dood aan het kruis en de opwekking van de doden, en de gebeurtenissen vanaf Paasmorgen tot aan Pinksteren.

Een standaardwerk dat na lange tijd weer verkijgbaar is.

(paperback, 373p)

Tussen Bethlehem en de Jordaan
Tussen Bethlehem en de Jordaan

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 17.50

- De onbekende jaren van Jezus van Nazareth -

Na lange tijd weer verkrijgbaar: aan de hand van de voordrachten van Rudolf Steiner, beschrijft Emil Bock het verhaal van de geboorte van de twee Jezuskinderen, de twee Mariafiguren, en de gebeurtenissen daarna: in de tempel van Jeruzalem en het opgroeien van Jezus van Nazareth.

(paperback, 189p)

Op weg naar priesterlijk handelen
Op weg naar priesterlijk handelen

Albert Smit · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een intense beschrijving van een weg om van mens tot mens sociaal scheppend te worden. In de wijze waarop mensen elkaar ontmoeten kan Christus als verbindende kracht werkzaam zijn; en kunnen wij het spirituele binnen brengen in in de sociale werkelijkheid. Dit 'priesterlijk handelen' vormt een antwoord op de zielenood die in veel mensen leeft.

Albert Smit (1940-2020) was antroposofisch arts en gedurende zijn leven intensief bezig met de vraag hoe de ene mens de ander kan bijstaan.

(hardcover, 119p)

Het vijfde evangelie
Het vijfde evangelie
Het leven van Jezus van Nazareth

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.00    ‹  geen verzendkosten!   

Zes voordrachten die voornamelijk het leven van Jezus beschrijven zoals dat in de evangeliën niet of nauwelijks ter sprake komt. De inhoud van deze voordrachten werd door Rudolf Steiner geput uit de Akashakroniek en vertelt voornamelijk over de gebeurtenissen tot aan de doop in de Jordaan. Daarin komt ook het geheim van de twee Jezuskinderen ter sprake.

(hardcover, 192p)

Het geheim van de twee Jezuskinderen
Het geheim van de twee Jezuskinderen

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een eeuw geleden ontsluierde Rudolf Steiner het geheim van de twee Jezuskinderen, de twee verschillende kinderen over wie de evangelisten Lucas en Mattheus vertelden. Hans Stolp vertelt in dit boek het verhaal van de twee kinderen, van wie de een in de ander voortleefde en laat zien hoe dit geheim bekend was bij de Essenen, maar ook bij schilders als Leonardo da Vinci, Rafaël en Michelangelo.

Met afbeeldingen in kleur, paperback, 189p.

Mijn Thomas-Evangelie
Mijn Thomas-Evangelie

Ton Westenbroek · alles van deze auteur 

€ 15.00

Het Thomas-Evangelie bestaat uit 114 uitspraken van Jezus Christus en is naar men vermoed opgetekend door de apostel Thomas. In 1945 werd het ontdekt door de vondst bij Nag Hammadi. Deze uitgave bevat de tekst van het evangelie - waarbij elke uitspraak is voorzien van een korte toelichting en een affirmatie, als hulp om met de inhoud van dit evangelie te leven. Met een voorwoord van Hans Stolp.

(paperback, 147p)

Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici
Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici
Het vijfde evangelie

Wim Schuwirth · alles van deze auteur 

€ 16.75

Het hart van de antroposofie is de christologie: de betekenis van Christus voor de ontwikkeling van mens en aarde. Rudolf Steiner ontvouwde veel inzichten over de evangeliën die het Nieuwe Testament vormen - en put ook uit het zogenoemde 'vijfde evangelie'.

In deze uitgave beschrijft de auteur onder meer hoe inzichten die Rudolf Steiner uitsprak ook bij moderne godsdienstwetenschappers naar voren komen; hoe Rudolf Steiner tot zijn inzichten kwam en wat hij verstond onder het vijfde evangelie.

(paperback, 187p, met kleurenafbeeldingen)

Maria - een drievoudig geheim
Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 14.50

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

De christologie van Rudolf Steiner
De christologie van Rudolf Steiner
Een wegwijzer

Kitty Steinbuch e.a. · alles van deze auteur 

€ 12.00

Deze uitgave, waaraan zo’n 15 mensen meewerkten, bevat een thematische presentatie van christologische thema’s en gezichtspunten van Rudolf Steiner, zoals in de antroposofie naar voren komen en zoals zij ook in een aantal werkgebieden in de praktijk als aanmoediging of fundament zijn opgenomen. Met korte teksten over specifieke thema’s; met een blik op verschillende werkgebieden; een uitgebreide lijst van relevante werken van Rudolf Steiner en een aantal (kleuren)illustraties).

Paperback, 164 pagina’s

Ik ben
Ik ben
Over de zeven ’ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.

”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…"

(paperback, 124 pagina’s)

Verzamelde werken
Verzamelde werken

Dionysius de Areopagiet · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste volledige Nederlandse vertaling van alle werken van Dionysius de Areopagiet. Zijn werk heeft sinds de vijfde eeuw de christelijke traditie en cultuur beïnvloed, onder meer door zijn ’leer van de hemelse hiërarchiën’.

Deze prachtige, gebonden uitgave bevat begeleidende artikelen van onder meer Christine Gruwez, Michiel ter Horst en Ben Schomakers.

(495 pagina’s)

 « 12 »