menu
 winkelmandje 

Kunst en cultuur - antroposofie

Mens en wereld

28 boeken op deze pagina
 sortering
Het geheim van de twee Jezuskinderen in de Renaissance
Het geheim van de twee Jezuskinderen in de Renaissance
Bij Rafaël Santi, Leonardo da Vinci, Ambrogio Borgognone en Michelangelo Buonarroti

Albert van Raaij · alles van deze auteur 

€ 19.50

Wat bepaalde kunstwerken, van o.a. Rafaël, Leonardo en Michelangelo, precies verbeelden is voor kunsthistorici soms een raadsel of twistpunt. In deze uitgave toont de auteur dat de geesteswetenschap wel tot een zinnige verklaring komt. De auteur bespreekt een aantal kunstenaars en hun werken, en laat zien hoe wat Rudolf Steiner vertelde over de twee Jezuskinderen ook bij enkele kunstenaars bekend moet zijn geweest.

(paperback, 140p, met afb. in kleur)

Luisteren naar kleur
Luisteren naar kleur
Onderzoek naar wetmatigheden in een scheppingsproces

Anne Margreet Muller · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is de weerslag van een ontdekkingsreis in het schilderen vanuit kleur. Dit schilderen gebeurt in een opeenvolging van zeven stappen. Wat wordt hoorbaar wanneer dit proces tot spreken komt, welke beelden en welke kwaliteiten worden beleefbaar? - En: is het mogelijk wetmatigheden bloot te leggen in dit zevenvoudig scheppend proces?

(hardcover, genaaid, 106p, met vele afb. in kleur)

Spreekkunst
Spreekkunst

Michaëla Klinkenberg · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(paperback, genaaid, 391 pagina’s)

Dichtkunst in het licht der anthroposofie
Dichtkunst in het licht der anthroposofie

Johanna Knottenbelt · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een verzameling artikelen waarin steeds vanuit een ander perspectief de dichtkunst en haar bronnen benaderd worden. De schrijfster was pionier op het gebied van de antroposofische spraakvorming in Nederland. Artikelen o.. over: de dichtkunst en de mysteriën; de zeven Vrije Kunsten; de omvorming van de drie kloostergeloften; jaargetijden in de poëzie.

(paperback, 164p) Van 16,95 voor 5,00

De inwijdingsweg van de Dame met de eenhoorn
De inwijdingsweg van de Dame met de eenhoorn

Béatrice Arki · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De loutering van de menselijke ziel op de weg naar het hogere -

In Parijs hangt een reeks van zes middeleeuwse wandtapijten die samen 'het verhaal' van de dame met de eenhoorn verbeelden. Over wat de beelden op de tapijten werkelijk vertellen leven verschillende opvattingen. De schrijfster, die zich tientallen jaren met dit thema heeft beziggehouden, verklaart de symbolische betekenis van de beelden. Zij brengt de beelden in verbinding met het werk van grote kunstenaars en verdiept hun betekenis met behulp van de antroposofie. De beelden vertellen het verhaal van een innerlijke weg van loutering - om de ziel voor te bereiden op de ontmoeting met het hogere.

(hardcover, genaaid, met vele afb. in kleur, 196p.)

Wegen naar kleur
Wegen naar kleur

Felix Goll · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere uitgave: in Duitsland circuleert sinds tientallen jaren een typoscript dat de neerslag vormt van het decennialange onderzoek dat Felix Goll deed naar het wezen van de kleur. Daarbij bouwt hij voort op het werk van Goethe en Steiner en komt tot een twaalfledige kleurencirkel. Het is voor het eerst dat dit werk nu in boekvorm verschijnt en dat het werk van Goll voor een breder publiek beschikbaar komt. Het is voor schilders, therapeuten en anderen die intensief met kleur werken een boek van belang.

(softcover, genaaid, met afb. in kleur) 165p.

Koorwerk in uitvoering
Koorwerk in uitvoering
Zeven routes van partituur naar concert

Peter Siebesma · alles van deze auteur 

€ 19.50

Wat gebeurt er allemaal niet in een koor? Welke weg wordt gegaan, van de eerste repetities naar een uitvoering. wat gebeurt er tussen de koorleden, hoe werkt het zingen op je gezondheid of welbevinden? Een boek dat doorzicht geeft in de wereld van de koorzang en dat zeven rotues beschrijft op e weg van partituur naar concert.

(paperback, 118 pagina’s)

De Tuin der Hemelse Vreugden
De Tuin der Hemelse Vreugden
Van Hiëronymus Bosch

Catharina Barker · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een studie (eerste deel) naar de betekenis van het drieluik van Hiëronymus Bosch. Het drieluik wordt zorgvuldig, deel voor deel, besproken (en in vele kleurenafbeeldingen getoond) en verklaard. Daarmee wordt het bekijken van dit werk een weg naar binnen, naar het begrijpen van de imaginaties die Bosch schilderde en naar de kennis die leeft in de stroming van Christiaan Rozenkruis.

(paperback, 118 pagina’s)

Sporen van mensheid
Sporen van mensheid

Liesbeth Takken · alles van deze auteur 

€ 39.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig kunstenaarschap van Liesbeth Takken. Het boek, 96 pagina’s groot formaat, op unieke wijze gebonden en in een gestanste doos, geeft een beeld van een eigenzinnig oeuvre – door de kunstenaar ’sporen van mensheid’ genoemd. Het oeuvre omvat aquarellen, tekeningen en land art, waarvan het ontstaan, maar ook het vergaan, nauwkeurig worden vastgelegd.

Met teksten van Liesbeth Takken, Peter ’t Hoen en John Hogervorst. Verschenen in een beperkte oplage.

Chartres
Chartres
Een andere blik op de kathedraal

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek bevat de tekst van vier voordrachten die de auteur hield tijdens een verblijf in Chartres in het voorjaar van 2014. Hoofdthema is het beschouwen van de kathedraal als omstulping van het menselijk hart. Daarbij komen ook andere thema’s aan bod, zoals de Apocalyps, de School van Chartres, de Godin Natura en Goede Vrijdag.

Het boek bevat 20 kleurenfoto’s van de kathedraal.

(Gebonden, 102 pagina’s)

De leerlingen te Sais
De leerlingen te Sais

Novalis · alles van deze auteur 

€ 15.00

De leerlingen te Saïs is een fragment gebleven vertelling over een leraar en zijn leerlingen in hun onderzoekingen van de natuur. De gesprekken die beschreven zijn bevatten parels van inzicht en wijzen een weg om door te dringen in de geheimen van de natuur.

(gebonden uitgave met stofomslag, 60 pagina’s)

Het wezen van de kunsten
Het wezen van de kunsten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een voordracht over de kunst waarin Rudolf Steiner onder meer spreekt over de oorsprong van de kunst, de samenhang van de verschillende kunsten met hogere geestelijke wezens en over het belang van de kunst voor de wetenschap.

(paperback, 48 pagina’s)

Code Mens
Code Mens
Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer · alles van deze auteur 

€ 6.00

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.

In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.

(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW) VAN 14,25 VOOR 6,00

Waar gaan we dan heen?
Waar gaan we dan heen?
Teksten en foto’s

Novalis · alles van deze auteur 

€ 6.75

De Duitse dichter, filosoof en wetenschapper Novalis was een veelzijdig getalenteerd mens. In zijn nagelaten werk bevonden zich honderden losse aantekeningen met bijzondere observaties: over het leven, over het wezen van de mens, over de natuur, over het hogere en nog veel meer.

In deze prachtig verzorgde uitgave zijn ca 60 van deze observaties opgenomen en gecombineerd met bijzondere kleurenfoto’s die nog een extra dimensie of sfeer aan de tekst toevoegen.

(gebonden uitgave, met ca 60 illustraties in kleur, 125 pagina’s) Van 14,75 voor 6,75

De Rubens Code
De Rubens Code
Pieter Pauwel Rubens en de wegbereiding voor de Logos

Jos Verhulst · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een intrigerend boek over het werk van de schilder Rubens. Op diens schilderijen heeft de schrijver ’codes’ ontdekt waaruit kan worden afgeleid dat Rubens (zoals ook de schilder Caravaggio) in een esoterische christelijke stroming stond waarin verborgen kennis leefde, onder meer over het geheim van de twee Jezuskinderen (het kind uit het evangelie van Mattheus en dat uit het evangelie van Mattheus) en over de datering van de geboortedagen van de kinderen.

Aan de hand van een aantal schilderijen van Rubens en astronomische berekeningen brengt de schrijver nieuwe inzichten naar voren.

(paperback, groot formaat, met afbeeldingen in kleur, 137 pagina’s)

Gewoon God
Gewoon God

Mieke Mosmüller en Toon Hermans · alles van deze auteur 

€ 14.50

De weerslag van vele gesprekken die Mieke Mosmüller en Toon Hermans voerden in de jaren ’90. Zij spreken over Toons leven, zijn twijfels en onzekerheden, zijn geloof, het leven na dit leven en vele andere onderwerpen.

(gebonden, 168 pagina’s)

De binnenkant van blauw
De binnenkant van blauw
Onderzoek naar dynamiek van blauw en de toepassing hiervan in de kunstzinnige therapie

Wil Uitgeest · alles van deze auteur 

€ 9.90

Beleeft ieder mens kleur op zijn eigen manier - en hebben de kleuren zelf niet een eigen kwaliteit?

In dit boek voert de auteur ons mee naar de binnenkant van de kleur blauw en zal duidelijk worden dat kleuren wel degelijk een objectieve kwaliteit hebben. Ook wordt aan de hand van enkele casussen beschreven hoe de kleur blauw kan worden toegepast in de antroposofische kunstzinnige therapie.

(gebonden, 302 pagina’s met vele afbeeldingen in kleur) Van 27,50 voor 9,90

Dylan Thomas
Dylan Thomas

Karel Wasch · alles van deze auteur 

€ 5.00

De Engelse dichter/schrijver Dylan Thomas was allesbehalve een levenskunstenaar; zijn levensloop kent hoogte- en dieptepunten en veel tragiek. Zijn gedichten en verhalen brachten hem veel roem in ruime kring (Strawinsky componeerde een Im Memoriam voor Thomas, de Beatles zetten hem op de hoes van de Sgt. Peppers-elpee) maar aan roem en alcohol ging hij nou juist ten onder.

Deze uitgave bevat een biografische schets van het leven van Thomas, gaat in op zijn werk enzovoort.

(paperback, 127 pagina’s, met afb. in zwartwit) VAN 13,50 VOOR 5,00

Het Frankfurter Paradijstuintje
Het Frankfurter Paradijstuintje
ABC Wegwijzer 10

Eva Mees-Christeller · alles van deze auteur 

€ 2.50

Eva Mees-Christeller heeft zich vele jaren beziggehouden met het middeleeuwse schilderij dat in deze ABC Wegwijzer centraal staat: het Frankfurter Paradijstuintje, geschilderd door een onbekende meester. In deze mooi geïllustreerde brochure wordt een wereld van geheimen ontsluierd en wordt ook, ’en passant’, een nieuwe manier van kijken beoefend!

(24 pagina’s, geniet)

VAN 4,75 VOOR 2,50

Vincent: 5e dozijn
Vincent: 5e dozijn

Vincent van Gogh · alles van deze auteur 

€ 6.50

Kunstkaarten van Vincent van Gogh: een setje van 12 verschillende kaarten. In dit setje onder meer: Restaurant te Asnières; Strodaken in Auvers; Bloemen; Bootjes op zee.

Er zijn 5 verschillende setjes, ieder met een vaste samenstelling en zonder doublures.

VAN 11.40 VOOR 6.50

Vincent: 4e dozijn
Vincent: 4e dozijn

Vincent van Gogh · alles van deze auteur 

€ 6.50

Kunstkaarten van Vincent van Gogh: een setje van 12 verschillende kaarten. In dit setje onder meer: Landschap met cypres; Stilleven met boeken; Siesta; Zelfportret 1889.

Er zijn 5 verschillende setjes, ieder met een vaste samenstelling en zonder doublures.

VAN 11.40 VOOR 6.50

Vincent: 3e dozijn
Vincent: 3e dozijn

Vincent van Gogh · alles van deze auteur 

€ 6.50

Kunstkaarten van Vincent van Gogh: een setje van 12 verschillende kaarten. In dit setje onder meer: Slaapkamer te Arles; Straat in Auvers; Olijfboomgaard; De aardappeleters.

Er zijn 5 verschillende setjes, ieder met een vaste samenstelling en zonder doublures.

VAN 11.40 VOOR 6.50

Vincent: 2e dozijn
Vincent: 2e dozijn

Vincent van Gogh · alles van deze auteur 

€ 6.50

Kunstkaarten van Vincent van Gogh: een setje van 12 verschillende kaarten. In dit setje onder meer: Straatmakers te St. Rémy; Regen in Auvers; Zelfportret 1886; Portret van Armand Roulin.

Er zijn 5 verschillende setjes, ieder met een vaste samenstelling en zonder doublures.

VAN 11.40 VOOR 6.50

De kunst en haar wereldmissie
De kunst en haar wereldmissie
Oorsprong en toekomst van de kunsten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Steiners laatste voordrachtenreeks over kunst. Waar komen de architektuur, schilderkunst en de plastische kunsten vandaan? Wat is de rol van de muziek, en van de epische, lyrische en dramatische kunsten? Hoe verhouden zich mimische kunst en danskunst met euritmie? - Een grandioos beeld van aarde, kunst en kosmos. ’Het diepzinnigste, het meest omvattende wat ooit over kunst is gezegd,’ aldus Marie Steiner over deze voordrachtenreeks

Met nawoorden van Rik ten Cate en Chris van der Most.

(257 pagina’s, gebonden, met kleurenillustraties, waaronder de bordtekeningen bij deze voordrachten). (GA 276) VAN 32,00 VOOR 20,00

Antroposofie en kunst
Antroposofie en kunst
ABC Wegwijzer 9

Loek Dullaart · alles van deze auteur 

€ 2.50

Kunst is bij uitstek een middel om de kloof tussen de spirituele en de aardse wereld te overbruggen. In deze brochure wordt beschreven hoe Rudolf Steiner antroposofie en kunst nadrukkelijk met elkaar verbond en hoe een spirituele impuls in de kunst vanaf het begin van de 20e eeuw werkzaam is geworden.

(ABC Wegwijzer nr.9, 24 pagina’s, geniet, met vele afbeelding in kleur)

VAN 4,75 VOOR 2,50

Lotgenoten
Lotgenoten
Samenhang tussen verschillende levens op het spoor

Frank Berger · alles van deze auteur 

€ 6.75

Een speurtocht naar de verbintenis tussen o.a. Wagner, Bruckner, Nero, Alma en Gustav Mahler en anderen. Over verborgen levensmotieven en lotsverbondenheid door incarnaties heen. (247 pagina’s)

Een speurtocht naar het geniale
Een speurtocht naar het geniale

Albert Soesman · alles van deze auteur 

€ 10.00

Enkele tientallen jaren hield Albert Soesman zich bezig met het werk van grote kunstenaars, dat van Rembrandt in het bijzonder. Daarbij kwam hij op het spoor van een samenhang tussen de compositie en de voorstelling in het werk van de grote meesters. Verborgen achter de voorstelling gaan verhoudingen (de gulden snede), cirkels, driehoeken e.d. schuil waarbij de grote kunstenaars zodanig werkten dat zij vorm en inhoud tot een hogere eenheid wisten te maken. (252 pagina’s, vele afbeeldingen in kleur en zwartwit)

De metamorfose van het Goetheanum
De metamorfose van het Goetheanum

Samuel Jonas van der Sloot · alles van deze auteur 

€ 16.00

De metamorfose van de bouwgedachte van Rudolf Steiner: van het eerste naar het tweede Goetheanum. (155 pagina’s, tekeningen en foto’s)