menu
 winkelmandje 

Auteurs A-E

Antroposofie, sortering op auteursnaam

48 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3
 sortering

 « 123 » 

Het jaar rond in 52 weekspreuken
Het jaar rond in 52 weekspreuken

Abel Drent · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een bijzondere uitgave. De bekende 'antroposofische weekspreuken' worden door veel mensen en op veel plaatsen alleen of samen gelezen, en 'overdacht'. Zij vormen een hulp om je te verbinden met de aarde, de natuur, de kosmos. Velen hebben ook ervaren dat de weekspreuken best moeilijk zijn. Deze uitgave bevat de verwoording van de persoonlijke beleving van de auteur van elke weekspreuk en kan daarmee de toegang vormen tot de 'echte' weekspreuken of dienen als levendige aanvulling die uitnodigt tot gesprek en nader overdenken. De uitgave is voorzien van een ringband en kan als een flip-over boekje op tafel geplaatst worden.

Het labyrint van de Logos
Het labyrint van de Logos

Marieke Cooiman (red.) · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Het woord dat werkt door de wereld -

De Logos was, is en zal zijn. Hij is de alfa en de omega, de schepping en de Apocalyps. Hij is eeuwig en heeft ook een tijdelijk aspect. Hij is in de tijd, altijd werkend in het leven en in de dood. Hij is een scheppende en vormende kracht.

Deze bundel bevat acht bijdragen (van acht auteurs) die ieder vanuit een heel ander gezichtspunt over de Logos schrijven. daarmee ontstaat een rijke en veelzijdige blik op dit grootse thema. Met bijdragen van onder andere Marieke Cooiman, Christine Gruwez, Wilbert Lambrechts en Frits Burger.

(hardcover, genaaid, 212p)

Dichter bij de vogel
Dichter bij de vogel
Door fenomenologie

Wolter Bos · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

Wolter Bos is als geen ander thuis in het fenomenologisch waarnemen van de natuur. Fenomenologisch waarnemen: dat is waarnemen met aandacht, met innerlijke stilte zodat dat wat je waarneemt alle ruimte heeft om zich aan alle zintuigen te tonen.

In deze uitgave gaat het in het bijzonder over het waarnemen van vogels. Dit boek leidt je binnen in het fenomenologisch waarnemen én in de wereld van de vogels.

(hardcover, genaaid, 119p, met afb. in kleur)

Levende evolutie
Levende evolutie
De soort evolueert - DNA consolideert

Willem de Vletter & Guus van der Bie · alles van deze auteur 

€ 19.95

- De mens als mens - Het algemeen denken, onze cultuur en het onderwijs zijn doordrenkt van de blik op de mens en op de wereld zoals verwoord door Charles Darwin. Ook moderne inzichten als die over de betekenis van het DNA liggen in deze lijn. De mens komt voort uit toevalligheid, chemische processen en de strijd om overleving - dat is het grote plaatje.

Op basis van wetenschappelijk inzicht - ook over ontwikkelingsprocessen en DNA - is echter ook een andere visie op mens en wereld mogelijk. Een visie die meer inzicht biedt in wat de mens is.

Deze uitgave gaat hier op een heldere en aansprekende wijze op in.

(paperback, 103p)

Urachhaus Agenda 2024
Urachhaus Agenda 2024
Kunststof uitvoering

€ 11.00

Deze kalender wekt bewustzijn voor de kleine en grotere ritmen die in ons leven een rol spelen.

Twee pagina's per week / tijden van dagelijkse opkomst en ondergaan van zon en maan / de belangrijkste planetenconstellaties / feestdagen / ritmen die in de geschiedenis werken / Paastabel, vooroverzicht 2024 en 2025.

Dit is de kunststof uitvoering; de tekst voor zover aanwezig, is in het Duits

VAN € 18,00 VOOR € 11,00

Urachhaus Agenda 2024
Urachhaus Agenda 2024
(lederen uitvoering)

€ 14.00

Deze kalender wekt bewustzijn voor de kleine en grotere ritmen die in ons leven een rol spelen.

Twee pagina's per week / tijden van dagelijkse opkomst en ondergaan van zon en maan / de belangrijkste planetenconstellaties / feestdagen / ritmen die in de geschiedenis werken / Paastabel, vooroverzicht 2024 en 2025.

Dit is de LEDEREN uitvoering; de tekst voor zover aanwezig, is in het Duits

VAN € 26,00 VOOR € 14,00

De toekomst van de aarde
De toekomst van de aarde
Met bijdragen van Jesse Mulder

Bastiaan Baan · alles van deze auteur 

€ 25.95    ‹  geen verzendkosten!   

Waarschijnlijk heeft de vraag naar de toekomst van de aarde, en die van de mensheid, nog nooit eerder zo sterk geleefd als in onze tijd. Wie zich met die vraag bezighoudt, kan terecht komen in pessimisme en doemdenken, waar anderen vluchten in illusies.

In verbinding met veel actuele vraagstukken wordt in dit boek een middenweg gewezen die kan leiden tot een bewust en actief handelen in de wereld en in een vertrouwen in het lot en de spirituele wereld.

(hardcover, 235p)

Ode aan de zon
Ode aan de zon
Verhalen over de relatie tussen aarde en zon

Willem Beekman · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Wat zouden mens en aarde zijn zonder zon? Maar wat weten wij eigenlijk van de zon?

In deze uitgave gaat het over de verbinding van de zon met de aarde, en met de mens. De zon is een 'astronomisch verschijnsel'. Op aarde werkt de zon op vele manieren in en door, zoals de auteur beschrijft - en al sinds mensenheugenis wordt de zon als een godheid aanbeden. Daarvan getuigen weer vele verhalen uit de mythologie. - Over al deze aspecten van de zon vind je in deze uitgave originele beschouwingen.

(hardcover, met leeslint, 189p, met afb. in kleur)

De ziel
De ziel

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 19.50

In dit boek beschrijft de auteur een zoektocht naar de ziel. Daarbij komen veel aspecten van de ziel naar voren, zoals (de vraag naar) het bestaan van de ziel; het verschijnen van de ziel, het onderscheid tussen ziel en geest; vertrouwd raken met de ziel; de toekomst van de menselijke ziel.

(paperback, 154p)

Mijn hemel
Mijn hemel
Op zoek naar sterren en hun verhalen

Willem Beekman · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Thuis raken in het nachtelijke beeld van de hemel! Dit boek geeft daartoe de gelegenheid. Aan de hand van heldere beschrijvingen en sterrenkaarten; aan de hand van verhalen over sterren en planeten uit verschillende culturen; aan de hand van een aantal artikelen over het heelal. Het boek is toegankelijk en uitnodigend geschreven en biedt een flink aantal afbeeldingen in kleur en zwartwit.

(hardcover, met leeslint, 180p)

Zin zien in zeven sprookjes
Zin zien in zeven sprookjes

Marianne Carolus · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Sprookjes nodigen uit om eindeloos vragen te stellen - en daarmee tot in een steeds diepere laag door te dringen. De auteur behandelt zeven bekende sprookjes en zoekt daarbij naar de universele betekenis. Daarbij maakt ze gebruik van haar inzichten en ervaringen als antroposofisch schoolarts en regressietherapeute.

(paperback, 471p)

De mens in mythisch licht
De mens in mythisch licht

Marianne Carolus · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Mythen, uit oeroude tijden en van over de hele wereld, vertellen altijd een verhaal dat voor de mens kostbare voeding kan zijn. In deze uitgave wordt ingegaan op scheppingsverhalen van verschillende volken en culturen, aangevuld met beschouwingen over onder andere de graalsmythen en mythen van Slavische volken. De schrijfster belicht ze stuk voor stuk en brengt ze met elkaar in samenhang. Op basis van een grondige kennis van de antroposofie geeft zij een duiding en verbindt ze met ons dagelijks leven.

(paperback, 274p)

De inwijdingsweg van de Dame met de eenhoorn
De inwijdingsweg van de Dame met de eenhoorn

Béatrice Arki · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De loutering van de menselijke ziel op de weg naar het hogere -

In Parijs hangt een reeks van zes middeleeuwse wandtapijten die samen 'het verhaal' van de dame met de eenhoorn verbeelden. Over wat de beelden op de tapijten werkelijk vertellen leven verschillende opvattingen. De schrijfster, die zich tientallen jaren met dit thema heeft beziggehouden, verklaart de symbolische betekenis van de beelden. Zij brengt de beelden in verbinding met het werk van grote kunstenaars en verdiept hun betekenis met behulp van de antroposofie. De beelden vertellen het verhaal van een innerlijke weg van loutering - om de ziel voor te bereiden op de ontmoeting met het hogere.

(hardcover, genaaid, met vele afb. in kleur, 196p.)

Openbaar geheim
Openbaar geheim
Levensverhalen opgetekend door een bioloog

Willem Beekman · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een fascinerend boek dat ons wijst op de geheimen die overal om ons heen, in de natuur, te vinden zijn. De wereld van de vormen in de natuur; de samenhang tussen verschillende soorten; de metamorfose van planten en dieren, de ontwikkeling van organismen. De deskundigheid en de vlotte stijl van de auteur laten ons op een nieuwe manier naar het wonder en de schoonheid van de natuur kijken.

(hardcover, genaaid, met afb. in kleur en zw)

De sociale impuls van de antroposofie
De sociale impuls van de antroposofie
Verzamelde Geschriften II

Dieter Brüll · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een 'monumentaal' boek. Dieter Brüll behandelt de basiselementen van de sociale impuls van de antroposofie: de sociologische basiswet; de sociale hoofdwet; het sociale oerfenomeen; de sociale driegeleding. Daarnaast zoekt hij in het leven en werken van Rudolf Steiner naar diens sociale missie en laat hij zien hoezeer het christologische en het sociale in de antroposofie verenigd zijn. Een boek waarin steeds weer nieuwe vondsten gedaan kunnen worden.

(paperback, vergroot formaat, genaaid, 267p)

Werken aan vitaliteit
Werken aan vitaliteit
Biodynamische preparaten maken, begrijpen en toepassen

Luc Ambagts · alles van deze auteur 

€ 19.95

Een uitgave over het werken met preparaten in de biologisch-dynamische landbouw (of in de eigen tuin). Het boek bevat bijdragen van verschillende auteurs die ingaan op de vraag naar de werking van de preparaten en vertellen over hun ervaringen daarmee. Daarnaast wordt beschreven hoe je de verschillende preparaten kunt maken en toepassen.

Samengesteld door Luc Ambagts, met bijdragen van o.a. Oebele van der Lei, Ilse Beurskens-van den Bosch, Albert de Vries en Kalle Heesen.

(Soepele hardcover, 124p)

Dagboek van Maria Magdalena
Dagboek van Maria Magdalena
Een fictief verhaal over de vrouw van Jezus

Danielle van Dijk · alles van deze auteur 

€ 15.00

Na eerdere boeken die de auteur over Maria Magdalena schreef, is dit een fictief verhaal in de vorm van het dagboek dat Maria Magdalena begon toen zij scheep ging om van Israël naar Marseille te reizen. In het dagboek beschrijft zij haar belevenissen en haar herinneringen aan Jezus.

(paperback, 125p)

Opengaande vergezichten
Opengaande vergezichten
Als mensen sterven gaan

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 17.50

Bij het naderen van de grens tussen leven en dood, naderen we ook de grens van de geestelijke wereld. Deze nabijheid bewerkt soms bijzondere gebeurtenissen, bijzondere ervaringen voor hen die gaan sterven én voor de mensen om hen heen. Aan de hand van waargebeurde belevenissen en kennis van de geesteswetenschap wordt in deze uitgave licht geworpen op de overgang van leven en dood - als bemoediging voor degenen die sterven gaan en voor degenen die daar dichtbij zijn.

(Paperback, 200p)

De poorten van geboorte en dood
De poorten van geboorte en dood

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 12.00

Het leven van de mens op aarde verschijnt in een nieuw licht - waarin we het beter kunnen doorgronden - wanneer we ook bekend raken met het leven na de dood. Dit boekje is een door de auteur zelf geschreven neerslag van een voordracht over 'leven en dood'. Daarin onder een beschouwing over de vraag hoe we de levensopdracht waarmee we op aarde komen kunnen herkennen en de vraag met welke 'boodschap' wij naar het hiernamaals gaan.

(paperback, 50p.)

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie
De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 17.45

Ontwikkeling verloopt in zeven fasen; dat geldt voor de individuele ontwikkeling van de mens, maar ook voor die van relaties en van organisaties. Met vele voorbeelden maakt de schrijfster de zeven ontwikkelingsfasen herkenbaar - en laat zien welke opgaven en belemmeringen daarmee verbonden kunnen zijn. Ontwikkeling wil ook zeggen dat het spirituele zich in de dagelijkse werkelijkheid wil realiseren. Zo geeft dit boek inzicht in vraagstukken op het gebied van ontwikkeling en samenwerken.

(paperback, 171p)

 « 123 »