menu
 winkelmandje 

Mensenkennis, zelfkennis, jezelf ontwikkelen - antroposofie

Innerlijke verdieping

34 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Vriendschap
Vriendschap

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 16.95

Iedereen weet wat echte vriendschap is. Niet iedereen weet hoe je een echte vriend of vriendin moet zijn, maar iedereen weet wel waar hij of zij in de vriendschap naar verlangt. Dat waar je naar verlangt duidt precies aan wat vriendschap is. Het bewust worden van dit verlangen is de inhoud van dit boekje. Elk hoofdstuk bevat een uitspraak over vriendschap van grote denkers en 'vrienden', en een bezinningsoefening.

(paperback, 105p)

Muziek en elektronica
Muziek en elektronica

Franz Halberschmidt · alles van deze auteur 

€ 16.50

- Over het fenomeen van de rock- en technomuziek en de auditieve media -

De meeste muziek die we in het dagelijks leven horen, horen we via elektronische apparaten. Wat is het verschil tussen 'live' muziek en elektronisch voortgebrachte muziek? En wat valt er geesteswetenschappelijk beschouwd, op te merken over modernere stromingen in de muziek waar (vooral) jongeren naar luisteren?

De auteur, enkele decennia werkzaam als muziekleraar op een vrijeschool in Duitsland, geeft een doorwrocht antwoord op deze en andere vragen over een verschijnsel dat ons dagelijks omringt en dat we nauwelijks bewust ondergaan. - In dat laatste wil dit boek verandering brengen.

(paperback, 138p)

Ken jezelf
Ken jezelf
Reizen tussen werelden

Maarten Ploeger · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een opmerkelijk boek dat een hulp kan zijn bij het begrijpen van en leven met de inhoud van de 'Esoterische Cyclus' van Rudolf Steiner. De auteur beschrijft een 'reis' door de inhoud van de Esoterische Cyclus: twee reisgezellen en een hoger wezen dat hen bijstaat betreden de geestelijke wereld aan de hand van de mantra's en andere teksten van Rudolf Steiner.

(paperback, 217p)

Het geheim van de temperamenten
Het geheim van de temperamenten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Wie ben ik, en wat is mijn temperament. Een interessante vraag: laat de andere mens mij in zijn houding en gedrag zichzelf zien, of kom ik zijn of haar temperament tegen?

In deze uitgave een voordracht en een aantal voordrachtsfragmenten, waarin Rudolf Steiner de vier temperamenten beschrijft en toelicht.

(paperback, 66p)

12 Zintuigen, 13 Deugden
12 Zintuigen, 13 Deugden

Hans Hoogerdijk · alles van deze auteur 

€ 47.50    ‹  geen verzendkosten!   

Ons bestaan, dat is de wereld, de mensen om ons heen, ons innerlijk en dat wat dit alles met elkaar verbindt. Het zijn onze zintuigen die deze verbinding vormen. - In dit 'buitengewone' boek worden de twaalf zintuigen beschreven als twaalf wegen van kennis van onszelf en van de wereld. Elk zintuig ontsluit een ontwikkelingsmogelijkheid in onszelf, een te ontwikkelen deugd, en kan tot instrument worden gemaakt om mee te bouwen aan de wereld en zelf tot volle ontplooiing te komen.

Dit is een boek om steeds opnieuw van te proeven - en in het dagelijks leven mee te werken.

(hardcover, genaaid, met afb. in kleur, 381p)

Mediteren voor je gezondheid (77)
Mediteren voor je gezondheid (77)

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 3.00

Mediteren kan bevorderen dat gezonde, geestelijke krachten beter op je gezondheid in kunnen werken. Door 'voor je gezondheid te mediteren' geef je deze gezondmakende krachten meer gelegenheid hun werk te doen. - Op een heel toegankelijke manier beschrijf Jaap van de Weg hoe deze vorm van mediteren eruit kan zien; en geeft daarvoor oefeningen.

(brochure, 21p)

De vrouw die engelen maakte
De vrouw die engelen maakte

Marianne Carolus · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Nieuw leren kijken - dat is in onze tijd in menig opzicht meer dan noodzakelijk. Hoe zouden engelen kijken; wat zouden zíj zien? Dit boek is het verhaal van een zoektocht naar de engelen om de dingen (de wereld om ons heen, de mensen met wie we verbonden zijn, onszelf) nieuw te leren zien. Het is vol kleurrijke beelden en leert zó naar het leven te kijken dat je kunt zien dat ook misstappen en dwalingen ervaringen kunnen zijn die je dichter bij jezelf, en de engelen, kan brengen.

(gebonden, 233p)

Goeiemorgen, Henry
Goeiemorgen, Henry
Een diepgaande dialoog met je innerlijke intelligentie

Tanis Helliwell · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

In ieder mens leeft, aldus de schrijfster, een waardevolle kracht die probeert ons in de volle zin van het woord 'gezond' te maken. Deze kracht schuilt in ons lichaam; de schrijfster noemt hem lichaamsbewustzijn, of lichaamsintelligentie. Dit boek is een levendige, ernstige maar bij vlagen ook lichte en humoristische beschrijving van het gesprek dat de schrijfster met Henry, háár lichaamsintelligentie, voerde. Hoe kom je in contact met jouw lichaamsintelligentie en kan je, van daar uit, omgaan met alle vragen van lichamelijke en spirituele gezondheid die het leven ons stelt? - Daarover biedt dit boek een schat van inzichten.

(paperback met flappen, 262p)

Leer Voelen!
Leer Voelen!

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 14.95

Het voelen kan bij uitstek het instrument worden waarmee wij kunnen beleven wat waar en wat onwaar is. In de mens leeft een waarheidsgevoel en wat we moeten leren is hoe wij ons daarvoor openstellen. In deze uitgave beschrijft de auteur hoe je dat kunt (be)oefenen.

(paperback, 95p)

Leer Denken!
Leer Denken!

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 14.95

Leren denken? Ja, datgene waarmee we in het alledaagse leven vaak bezig zijn, is niet het 'echte denken'. Die manier van denken moet je leren - en daarvoor is dit boekje een stimulerende 'handleiding'. Twaalf helder en prettig beschreven oefeningen helpen je goed op weg, om te komen tot een denken dat het ware en het onware kan onderscheiden.

(paperback, 111p)

Vulling & vervulling
Vulling & vervulling
Leven is meer dan eten en werken

Lucas Slager · alles van deze auteur 

€ 15.00

Bespiegelingen, gezichtspunten en overwegingen voor mensen die verandering zoeken. Waar gaat het om in het leven - en hoe kun je ervoor zorgen dat je in alle opzichten goed in je vel zit?

(hardcover, genaaid, 128p met afb. in kleur)

De terugblik
De terugblik
Een eigentijdse scholingsweg

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het dagelijks terugblikken op de dag is, oefenend en geconcentreerd gedaan, kan uitgroeien tot een vruchtbare scholingsweg, waarin je werkt aan zelfkennis; je bewust wordt van belemmeringen en hindernissen en dichterbij het herkennen van je karma kan komen.

In dit boek beschrijft de auteur op een heldere en concrete manier hoe je de terugblik oefenen kunt.

(hardcover, p. 48)

Partnerschap / Ouderschap
Partnerschap / Ouderschap
Ouders worden en geliefden blijven

Loïs Eijgenraam & Guido Smeding · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Als je kinderen krijgt - verandert ook je relatie. Niet alleen verandert er van alles door de komst van kinderen in het dagelijkse leven, dat voor de ouders een nieuwe rol betekent, maar ook de verhouding tot elkaar verandert daardoor. Hoe onderhoudt je de verbinding met je partner, als geliefde?

In dit boek worden vele onderliggende gezichtspunten beschreven, komen valkuilen en kansen aan bod en krijg je handvatten aangereikt om recht te doen aan de nieuwe situatie, aan elkaar en aan jezelf.

(paperback, 242p)

Mens op de drempel
Mens op de drempel

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 19.00

Deze uitgave zou je een basiswerk over de weg van innerlijke ontwikkeling in de moderne tijd kunnen noemen. Na een beschrijving van scholingswegen uit het verleden, gaat de auteur over op de specifieke omstandigheden van onze tijd en cultuur, en ontwikkelt daaruit zijn gedachten over een innerlijke ontwikkelingsweg die in deze tijd past.

(paperback, 291p)

Het antwoord van de ziel
Het antwoord van de ziel

Wolf-Ulrich Klünker · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?

(paperback, 78p)

Waarom doe ik wat ik doe
Waarom doe ik wat ik doe
Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 18.95

De basis van dit boek is de menskunde zoals Rudolf Steiner die in zijn Theosofie heeft beschreven. Op basis van jarenlange ervaring en oefening beschrijft de auteur hoe je met dit mensbeeld werken kunt: hoe je jezelf en anderen kan leren begrijpen; hoe je daarmee in het leven van alledag mee om kunt gaan; hoe je stapjes kunt zetten om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Een inspirerend en praktisch boekje!

(paperback, 142 pagina’s)

De genezende kracht van vergeving
De genezende kracht van vergeving

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 15.75

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.

(paperback, 130 pagina’s)

Klein geluk
Klein geluk

Maria Grijpma en Inge Jager · alles van deze auteur 

€ 14.95

Is geluk altijd groots en meeslepend - of zit het in de kleine alledaagse dingen? Dit is een succesvolle en enthousiasmerende uitgave over het kleine alledaagse geluk, met recepten voor een dagelijkse dosis. Je kunt ze gewoon uitvoeren, maar ze zullen je zeker ook op andere ideeën brengen.

(paperback, 191 pagina´s)

De elektronische dubbelganger
De elektronische dubbelganger

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Door technologische ontwikkelingen is het leven van de moderne mens in enkele tientallen jaren sterk veranderd. Maar wat is eigenlijk de verbinding van de mens met tegenwoordige alledaagse gebruiksapparaten zoals smartphones, laptops of tablets? Rudolf Steiner sprak bijna een eeuw geleden over ’intelligente machines’ en de krachten waaruit deze machines zijn opgebouwd. Daarbij gaf hij ook aan voor welke uitdaging deze krachten de mens plaatsen.

Deze verzameling van fragmenten uit verschillende voordrachten is van groot actueel belang. (paperback, 101 pagina’s)

Geloof, liefde en hoop
Geloof, liefde en hoop

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Geloof, liefde en hoop zijn niet alleen innerlijke kwaliteiten die de mens een zekere levensbasis bieden, maar zijn ook verbonden met fysiek-, ether- en astraallichaam van de mens. Door de geesteswetenschap kan de mens aan een innerlijke levensbasis werken en bekwaamt hij zich voor het dagelijks leven in de moderne tijd.

(paperback, 66 pagina’s)

 « 12 »