menu
 winkelmandje 

Christendom - algemeen

Innerlijke verdieping

43 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3

 « 123 » 

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

’... en schreef in de aarde’
’... en schreef in de aarde’
Reïncarnatie, karma en de werking van Christus

Pietro Archiati · alles van deze auteur 

€ 6.90

Is het weten van karma en reïncarnatie strijdig met wat in de bijbel staat? De auteur laat zien dat dat niet het geval is en wat de concrete betekenis van karma en reïncarnatie is, juist in het licht van het christendom.

(157 pagina’s) VAN 16,90 voor 6,90

Bronnen van het Christendom
Bronnen van het Christendom
Petrus, Paulus en Johannes

Christine Gruwez, Bastiaan Baan e.a. · alles van deze auteur 

€ 7.90

Dit boek is de neerslag van een voordrachtenreeks over drie stromingen in het Christendom, zoals vertegenwoordigd door de apostelen Petrus, Paulus en Johannes. Uit welke voorchristelijke bronnen hebben zij geput, wat is het wezenlijke van ieder van de drie stromingen en hoe hebben deze zich in de eerste eeuwen na Christus ontwikkeld?

(Gebonden, 175 pagina’s, met kleurenillustraties) VAN 24,90 VOOR 7,90

Op weg met de Gnosis
Op weg met de Gnosis
Een alternatief Christendom

Katrijne Bezemer · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een kennismaking metde Gnosis, een vroeg-christelijke stroming die tot ketterij werd verklaard maar die door de vondsten bij Nag Hammadi weer in de belangstelling is gekomen. De schrijfster bespreekt enkele fragmenten uit gnostieke geschriften en verbindt deze met actuele vragen zoals die ook nu leven. Daarmee is dit boekje niet alleen verdiepend maar geeft ook praktische denkrichtingen.

(paperback, 157p)

Hoe christelijk is de antroposofie?
Hoe christelijk is de antroposofie?

Andreas Binder · alles van deze auteur 

€ 6.90

De schrijver, Duits theoloog, geeft een onbevooroordeeld beeld van de antroposofie en gaat tegelijkertijd in op de kritiek die vanuit de traditionele christelijke stromingen op de antroposofie geuit wordt. Zijn boek legt een basis voor het gesprek tussen de antroposofie en de kerken. Van €11,90 voor € 6,90.

(paperback, 230 pagina’s)

Altijd scheiding. Altijd weer begroeten
Altijd scheiding. Altijd weer begroeten
Over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap

Arie Boogert · alles van deze auteur 

€ 4.25

Omgaan met het sterven in de Christengemeenschap, o.a. over de stervenswijding, het ritueel en dienst voor de overledene.

(62 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

Heiligen
Heiligen
En hun wonderen

Charles Caspers e.a. · alles van deze auteur 

€ 17.90

In de afgelopen eeuwen is het geloof in heiligen, en zeker het geloof in de wonderen die hen worden toegeschreven, sterk afgenomen. Toch zijn heiligen voor veel mensen een bron van inspiratie. In deze bundel zijn acht bijdragen opgenomen van theologen, kunsthistorici en anderen waarin een aantal heiligen en hun wonderen onderzocht worden.

(paperback, 167 pagina’s, met ill. in zwartwit)

De Lijkwade van Turijn
De Lijkwade van Turijn
Doodskleed van Jezus Doopkleed van Christus

Danielle Van Dijk · alles van deze auteur 

€ 18.00

Volgens wetenschappelijk onderzoek is het steeds waarschijnlijker geworden dat de Lijkwade van Turijn echt is - dat neemt de schrijfster in dit boek als haar uitgangspunt. Hoe zou de afbeelding op de Lijkwade dan ontstaan kunnen zijn; welke verklaringen zijn daarvoor te vinden in het esoterisch christendom?

(paperback, met 30 afb. in kleur en zwartwit)

Maria Magdalena uit de verf
Maria Magdalena uit de verf
40 schilderijen met verborgen symboliek

Danielle van Dijk · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Grote kunstenaars weten in hun werk vaak meer te verbeelden dan de beschouwer ziet. In deze uitgave bespreekt Danielle van Dijk 40 schilderijen van grote kunstenaars waarop Maria Magdalena is afgebeeld. Wat zeggen deze werken over haar; welke geheimen worden hier 'openlijk' verbeeld?

Met alle werken, van o.m. Leonardo, Rafaël en Botticelli, in kleur afgebeeld.

(paperback, 157 pagina's, genaaid)

De leerlingen van Christus
De leerlingen van Christus
Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een beschouwing over de twaalf apostelen: wat is hun betekenis, welke rol vervulden zij; wat is hun oorsprong. Hoe verhouden zij zich tot de twaalf krachten van de dierenriem, de twaalf wereldbeschouwingen?

(hardcover, 117 pagina’s)

Het Avondmaal
Het Avondmaal
Van voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 16.45

Een beschouwing, gebaseerd op het geesteswetenschappelijk onderzoek van de schrijfster, over het laatste Avondmaal. Het laatste Avondmaal, waartoe ook de voetwassing en de transsubstantiatie behoren, was vanuit het joodse erfgoed het laatste maar vanuit eigentijds gezichtspunt het ’eerste’ Avondmaal: een nieuwe verbinding tussen mens en godenwereld.

(gebonden uitgave, 102 pagina’s)

Het Onze Vader
Het Onze Vader
Het levende Woord van God

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 16.45

Vanuit haar authentieke beleving beschrijft Judith von Halle hoe Christus zijn leerlingen het oergebed van de mensheid geeft, het Onze Vader. De occulte schatten van dit gebed, die destijds aan de discipelen werden geopenbaard, kunnen we in onze tijd geleidelijk aan opnieuw trekken.

(gebonden, 71 pagina’s)

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal
Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een beschouwing over de verbreiding en de verdieping van het esoterisch christendom in de tijd van het vroege christendom: hoe Jozef van Arimathea met het vergeestelijkte bloed van Christus naar het westen van Europa trok om de ’aarde te wijden’, terwijl Johannes in het oosten van Europa aan een geestelijke wijding werkte. Daarbij komt ook de missie van Maria Magdalena ter sprake.

(gebonden, 165 pagina’s)

Materie sterft - Geest wordt geboren
Materie sterft - Geest wordt geboren

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 17.00

Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha.

Onderzoek naar de kosmische constellatie ten tijde van de kruisiging van Christus. Zijn dood was tegelijkertijd een geestelijke geboorte.

(gebonden uitgave, 111 pagina’s)

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed
Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed
Het mysterie van de verwandeling

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 17.00

In deze uitgave gaat de auteur, op basis van haar eigen spirituele ervaringen, opnieuw nader in op de gebeurtenissen rondom het mysterie van Golgotha; over de opstanding en de vorming van het opstandingslichaam, over het ’graalbloed’ en over de kruisweg.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

’En als Hij niet was opgestaan...’
’En als Hij niet was opgestaan...’
De Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek bevat de neerslag van zeven voordrachten die Judith von Halle in 2004 en 2005 in Berlijn hield, nadat zij eerder in 2004 de stigmata ontving.

In de voordrachten spreekt zij over uitvoerig over de inhoud van het mysterie van Golgotha (waaronder over het opstandingslichaam van de Christus en over de gebeurtenissen tussen diens dood en opstanding) en over de betekenis van Pasen en Pinksteren.

(gebonden uitgave met 4 kleurenillustraties, 195 pagina’s)

Christuservaringen heden
Christuservaringen heden
Authentieke getuigenissen van tijdgenoten

G. Hillerdal & B. Gustafsson · alles van deze auteur 

€ 5.00

In de jaren ’70 van de vorige eeuw ontvingen twee Zweedse theologen, na een radio-uitzending, vele brieven waarin mensen vertelden over hun ontmoeting met Christus. Dit boek is gebaseerd op de inhoud van deze brieven die thematisch gerangschikt en van commentaar voorzien zijn.

VAN 14.50 VOOR 5.00

De Dode-Zeerollen
De Dode-Zeerollen
Oorsprong en essentie

Stephen Hodge · alles van deze auteur 

€ 19.90

Onderzoek naar de oorsprong en betekenis van de Dode Zee-rollen. (239 pagina’s)

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo
Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo
Judith von Halle en de antroposofische christologie

Helmut Kiene · alles van deze auteur 

€ 15.00

De boeken en voordrachten van Judith von Halle roepen in de antroposofische wereld zeer uiteenlopende reacties op. In deze uitgave doet de auteur een poging de discussie ’pro en contra von Halle’ te verdiepen, door enkele in het werk van von Halle terugkerende inhoudelijke thema’s te verdiepen.

(paperback, 118 pagina’s)

Christelijke mystici
Christelijke mystici
Het leven van mystici en hun nalatenschap

Ursula King · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een met kennis van zaken geschreven overzicht waarin het leven en werken van 60 christelijke mystici -uit de periode van het vroegste christendom tot in de 20e eeuw) wordt beschreven.

(paperback, 239p)

Van 14,75 voor 5,00

 « 123 »