menu
 winkelmandje 

Christendom - algemeen

Innerlijke verdieping

39 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Brandend licht
Brandend licht
Zeven visioenen

Hildegard van Bingen · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave bevat, naast een inleiding over het leven en het werk van Hildegard, de tekst van een proloog en zeven visioenen van deze bijzondere vrouw die in de elfde eeuw bekendheid verwierf als mystica, arts, dichter, profeet en denker. Haar diepe en persoonlijke beleving van het christendom vormde een inspiratie voor haar indrukwekkende activiteit en deed haar ook beseffen dat het christelijk geloof om andere vormen vroeg dan die van de kerk van haar tijd. In onze tijd wordt zij (opnieuw) herkend als een van de grootste vrouwen uit de Middeleeuwen.

(gebonden, 143p)

Hedendaagse Christuservaringen
Hedendaagse Christuservaringen

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Steeds meer mensen beleven een ontmoeting met Christus. Hoe kunnen we dergelijke ontmoetingen zien? Hans Stolp beschrijft een aantal van deze ontmoetingen en verbindt ze met hetgeen Rudolf Steiner vertelde over de wederkomst van Christus in de etherische wereld. En hij beschrijft hoe het leven zó geleefd kan worden dat we ons verbonden weten met Christus.

(Hardcover, 176p)

Het mysterie van Golgotha en de Russische graal
Het mysterie van Golgotha en de Russische graal

Nikolai Belotsvetov · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een bundeling van ca 20 artikelen over christelijk-esoterische thema's, waarvan meerdere over het mysterie van Golgotha en over de Russische graal. Slechts een enkel artikel werd eerder in het Nederlands gepubliceerd. Inclusief een beknopte levensbeschrijving van de auteur, die lang bevriend was met Valentin Tomberg.

(paperback, 333p)

Rudolf Steiner en Johannes
Rudolf Steiner en Johannes
Twee gezworen vrienden

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

In zijn nieuwe boek beschrijft Hans Stolp de verbinding tussen Johannes de Evangelist en Rudolf Steiner. Die verbinding was zodanig dat Rudolf Steiner de misschien wel diepste spirituele ervaring van zijn leven 'door de ogen van Johannes' beleefde. Beiden werken aan de grote opgave het esoterisch christendom zijn plaats in de ontwikkeling van mens en mensheid te geven. Hans Stolp laat zien hoe de verbinding tussen hen steeds hechter werd.

(gebonden, 176p)

Het gebed
Het gebed

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 15.00

Bidden is voor velen iets dat vergeten is en niet meer gedaan wordt. Mogelijk kennen zij het alleen als 'lege, betekenisloze routine'. Hans Stolp beschrijft het gebed, ervaringen en gedachten van mystici en anderen, het Onze Vader - en geeft daarmee een handreiking voor het bidden als bron van inspiratie, kracht of troost.

(paperback, 152p)

Leven zonder waarom
Leven zonder waarom
De mystieke erfenis van een hemelse zwerver

Angelus Silesius · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een vertaling van de eerste 'drie boeken' van De hemelse Zwerver, van de dichter/mysticus: het gaat om enkele honderden korte gedichten/spreuken/overpeinzingen over God, Christus, Maria en de verhouding van de mens tot het goddelijke, de mens en de wereld. De teksten zijn kort, kernachtig en 'diep'- maar hebben toch een inspirerende lichtheid in zich.

(paperback, 147p)

De weg van David
De weg van David
Commentaar bij Psalm 119

Paracelsus · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Paracelsus spreekt vaak over kenvermogens die dieper reiken dan ons gewone verstand. Vanuit een dieper weten schreef hij niet alleen zijn natuurfilosofisch werk, maar probeert hij ook de Bijbelse verhalen te begrijpen. Tegelijkertijd legt hij het verband met het individuele en maatschappelijke leven van zijn tijd. Met een essay van Anton Dekkers over Paracelsus als theoloog.

(zeer verzorgde uitgave, paperback, genaaid, 269p.)

De mysteriën van Christus
De mysteriën van Christus
Voor wie het begrijpen wil

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

In het werk van Hans Stolp staat het esoterisch christendom centraal. Dit boek vormt daarin de kern. Het behandelt mysteriën: mysteriën van de kosmische Christus, mysteriën van Jezus, mysteriën van Jezus Christus, mysteriën van Christus. Daarmee wordt een verborgen dimensie van wat in het Nieuwe Testament beschreven is, zichtbaar gemaakt - voor wie het begrijpen wil.

(hardcover, 263p)

De waarheid van de vier evangelisten en hun evangeliën
De waarheid van de vier evangelisten en hun evangeliën

Albert van Raaij · alles van deze auteur 

€ 18.00

- Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes -

Wie het Nieuwe Testament zorgvuldig leest zal het opvallen dat de verschillende evangeliën soms in tegenstrijd met elkaar lijken te zijn; bijvoorbeeld in wat verteld wordt over de geboorte van Jezus. Zijn de evangeliën daarom onbetrouwbaar? - De auteur onderzocht de tekst van de vier evangeliën, op zoek naar tegenstrijdigheden én naar overeenkomsten, en vormt zich een beeld van wat er wordt verteld als je de vier evangeliën samenneemt. Mede op basis van het werk van Rudolf Steiner laat hij zien hoe de evangelisten trouw waren aan de waarheid.

(paperback, 176p.)

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner
Stichter van een nieuwe cultuur

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Vanuit zijn eigen ervaring en verbinding met diens werk beschrijft Hans Stolp Rudolf Steiner als de stichter van een nieuwe cultuur. Steiner liet, in en voor allerlei levensgebieden, zien hoe de geest ervaarbaar is in en door al het materiële - en bood daarmee daadwerkelijk het fundament voor het oprichten van een nieuwe cultuur. Tot die nieuwe cultuur behoort ook het gebied van het esoterisch christendom.

(hardcover, 259p)

Het boek Openbaring als baken voor onze tijd
Het boek Openbaring als baken voor onze tijd

Hans Moolenburgh · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

Meer dan vijftig jaar lang bestudeerde dr. Hans Moolenburgh sr. het Bijbelboek Openbaring van Johannes. In die tijd ontsloot het zich voor hem en bood het inzichten in gebeurtenissen uit het verleden en boodschappen voor de toekomst.

Hardcover, 570 p

Onder vier ogen met God
Onder vier ogen met God
Gebeden van hen die niet bidden

Janusz Korczak · alles van deze auteur 

€ 14.95

Gebeden, eigenlijk meer gesprekken met God die de Pools-joodse arts en pedagoog schreef in de periode na de dood van zijn moeder. Korczak geloofde, maar twijfelde ook.

Zijn 19 gebeden getuigen van zijn innerlijk zoeken, weten en twijfelen. Voorzien van een uitgebreide epiloog, waarin o.m. wordt verteld over Korczaks leven en religiositeit.

(paperback, 110p)

Op weg met de Gnosis
Op weg met de Gnosis
Een alternatief Christendom

Katrijne Bezemer · alles van deze auteur 

€ 7.90

Een kennismaking metde Gnosis, een vroeg-christelijke stroming die tot ketterij werd verklaard maar die door de vondsten bij Nag Hammadi weer in de belangstelling is gekomen. De schrijfster bespreekt enkele fragmenten uit gnostieke geschriften en verbindt deze met actuele vragen zoals die ook nu leven. Daarmee is dit boekje niet alleen verdiepend maar geeft ook praktische denkrichtingen.

(paperback, 157p)

VAN 17,50 VOOR 7,90

Een leerschool van liefde
Een leerschool van liefde
Maria Magdalena in het evangelie van Johannes

Hans Lemmens · alles van deze auteur 

€ 19.50

Wat wordt in het Johannes-evangelie verteld over Maria Magdalena? De schrijver onderzoekt dat, en verbindt dat met het vraagstuk van het mannelijke en het vrouwelijke - en hun verbinding. Die verbinding is er een die een ’leerschool van de liefde’ kan worden, zoals bijvoorbeeld in de cultuur van de troubadours in de twaalfde eeuw is terug te vinden.

(paperback, 165 pagina’s)

Maria Magdalena uit de verf
Maria Magdalena uit de verf
40 schilderijen met verborgen symboliek

Danielle van Dijk · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Grote kunstenaars weten in hun werk vaak meer te verbeelden dan de beschouwer ziet. In deze uitgave bespreekt Danielle van Dijk 40 schilderijen van grote kunstenaars waarop Maria Magdalena is afgebeeld. Wat zeggen deze werken over haar; welke geheimen worden hier 'openlijk' verbeeld?

Met alle werken, van o.m. Leonardo, Rafaël en Botticelli, in kleur afgebeeld.

(paperback, 157 pagina's, genaaid)

Hedendaagse religieuze ervaring
Hedendaagse religieuze ervaring

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een verzameling van bijzondere religieuze ervaringen die door de auteur kort besproken worden. Het gaat om concrete ervaringen, dromen of visioenachtige gebeurtenissen.

(paperback, 77 pagina’s)

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

De leerlingen van Christus
De leerlingen van Christus
Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een beschouwing over de twaalf apostelen: wat is hun betekenis, welke rol vervulden zij; wat is hun oorsprong. Hoe verhouden zij zich tot de twaalf krachten van de dierenriem, de twaalf wereldbeschouwingen?

(hardcover, 117 pagina’s)

De ontmoeting met Christus in de huidige tijd
De ontmoeting met Christus in de huidige tijd
En de geest van het Goetheanum

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

In dit boek gaat het om de etherische Christus. Wie is hij en hoe ontmoet je hem? Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de inwijdingsweg naar de Christus vormgegeven kan worden en wat de betekenis is van het eerste Goetheanum. En tot slot behandelt de schrijfster de vraag naar de toekomst van de antroposofie.

(hardcover, 164 pagina’s)

De Lijkwade van Turijn
De Lijkwade van Turijn
Doodskleed van Jezus Doopkleed van Christus

Danielle Van Dijk · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Volgens wetenschappelijk onderzoek is het steeds waarschijnlijker geworden dat de Lijkwade van Turijn echt is - dat neemt de schrijfster in dit boek als haar uitgangspunt. Hoe zou de afbeelding op de Lijkwade dan ontstaan kunnen zijn; welke verklaringen zijn daarvoor te vinden in het esoterisch christendom?

(paperback, met 30 afb. in kleur en zwartwit)

 « 12 »