menu
 winkelmandje 

Christendom - algemeen

Innerlijke verdieping

39 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

Op weg met de Gnosis
Op weg met de Gnosis
Een alternatief Christendom

Katrijne Bezemer · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een kennismaking metde Gnosis, een vroeg-christelijke stroming die tot ketterij werd verklaard maar die door de vondsten bij Nag Hammadi weer in de belangstelling is gekomen. De schrijfster bespreekt enkele fragmenten uit gnostieke geschriften en verbindt deze met actuele vragen zoals die ook nu leven. Daarmee is dit boekje niet alleen verdiepend maar geeft ook praktische denkrichtingen.

(paperback, 157p)

Heiligen
Heiligen
En hun wonderen

Charles Caspers e.a. · alles van deze auteur 

€ 17.90

In de afgelopen eeuwen is het geloof in heiligen, en zeker het geloof in de wonderen die hen worden toegeschreven, sterk afgenomen. Toch zijn heiligen voor veel mensen een bron van inspiratie. In deze bundel zijn acht bijdragen opgenomen van theologen, kunsthistorici en anderen waarin een aantal heiligen en hun wonderen onderzocht worden.

(paperback, 167 pagina’s, met ill. in zwartwit)

De Lijkwade van Turijn
De Lijkwade van Turijn
Doodskleed van Jezus Doopkleed van Christus

Danielle Van Dijk · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Volgens wetenschappelijk onderzoek is het steeds waarschijnlijker geworden dat de Lijkwade van Turijn echt is - dat neemt de schrijfster in dit boek als haar uitgangspunt. Hoe zou de afbeelding op de Lijkwade dan ontstaan kunnen zijn; welke verklaringen zijn daarvoor te vinden in het esoterisch christendom?

(paperback, met 30 afb. in kleur en zwartwit)

Maria Magdalena uit de verf
Maria Magdalena uit de verf
40 schilderijen met verborgen symboliek

Danielle van Dijk · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Grote kunstenaars weten in hun werk vaak meer te verbeelden dan de beschouwer ziet. In deze uitgave bespreekt Danielle van Dijk 40 schilderijen van grote kunstenaars waarop Maria Magdalena is afgebeeld. Wat zeggen deze werken over haar; welke geheimen worden hier 'openlijk' verbeeld?

Met alle werken, van o.m. Leonardo, Rafaël en Botticelli, in kleur afgebeeld.

(paperback, 157 pagina's, genaaid)

De leerlingen van Christus
De leerlingen van Christus
Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een beschouwing over de twaalf apostelen: wat is hun betekenis, welke rol vervulden zij; wat is hun oorsprong. Hoe verhouden zij zich tot de twaalf krachten van de dierenriem, de twaalf wereldbeschouwingen?

(hardcover, 117 pagina’s)

Het Avondmaal
Het Avondmaal
Van voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 16.45

Een beschouwing, gebaseerd op het geesteswetenschappelijk onderzoek van de schrijfster, over het laatste Avondmaal. Het laatste Avondmaal, waartoe ook de voetwassing en de transsubstantiatie behoren, was vanuit het joodse erfgoed het laatste maar vanuit eigentijds gezichtspunt het ’eerste’ Avondmaal: een nieuwe verbinding tussen mens en godenwereld.

(gebonden uitgave, 102 pagina’s)

Het Onze Vader
Het Onze Vader
Het levende Woord van God

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 16.45

Vanuit haar authentieke beleving beschrijft Judith von Halle hoe Christus zijn leerlingen het oergebed van de mensheid geeft, het Onze Vader. De occulte schatten van dit gebed, die destijds aan de discipelen werden geopenbaard, kunnen we in onze tijd geleidelijk aan opnieuw trekken.

(gebonden, 71 pagina’s)

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal
Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een beschouwing over de verbreiding en de verdieping van het esoterisch christendom in de tijd van het vroege christendom: hoe Jozef van Arimathea met het vergeestelijkte bloed van Christus naar het westen van Europa trok om de ’aarde te wijden’, terwijl Johannes in het oosten van Europa aan een geestelijke wijding werkte. Daarbij komt ook de missie van Maria Magdalena ter sprake.

(gebonden, 165 pagina’s)

Materie sterft - Geest wordt geboren
Materie sterft - Geest wordt geboren

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 17.00

Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha.

Onderzoek naar de kosmische constellatie ten tijde van de kruisiging van Christus. Zijn dood was tegelijkertijd een geestelijke geboorte.

(gebonden uitgave, 111 pagina’s)

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed
Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed
Het mysterie van de verwandeling

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 17.00

In deze uitgave gaat de auteur, op basis van haar eigen spirituele ervaringen, opnieuw nader in op de gebeurtenissen rondom het mysterie van Golgotha; over de opstanding en de vorming van het opstandingslichaam, over het ’graalbloed’ en over de kruisweg.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo
Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo
Judith von Halle en de antroposofische christologie

Helmut Kiene · alles van deze auteur 

€ 15.00

De boeken en voordrachten van Judith von Halle roepen in de antroposofische wereld zeer uiteenlopende reacties op. In deze uitgave doet de auteur een poging de discussie ’pro en contra von Halle’ te verdiepen, door enkele in het werk van von Halle terugkerende inhoudelijke thema’s te verdiepen.

(paperback, 118 pagina’s)

Christelijke mystici
Christelijke mystici
Het leven van mystici en hun nalatenschap

Ursula King · alles van deze auteur 

€ 6.90

Een met kennis van zaken geschreven overzicht waarin het leven en werken van 60 christelijke mystici -uit de periode van het vroegste christendom tot in de 20e eeuw) wordt beschreven.

(paperback, 239p)

Van 14,75 voor 6,90

Hedendaagse religieuze ervaring
Hedendaagse religieuze ervaring

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een verzameling van bijzondere religieuze ervaringen die door de auteur kort besproken worden. Het gaat om concrete ervaringen, dromen of visioenachtige gebeurtenissen.

(paperback, 77 pagina’s)

Onder vier ogen met God
Onder vier ogen met God
Gebeden van hen die niet bidden

Janusz Korczak · alles van deze auteur 

€ 14.95

Gebeden, eigenlijk meer gesprekken met God die de Pools-joodse arts en pedagoog schreef in de periode na de dood van zijn moeder. Korczak geloofde, maar twijfelde ook.

Zijn 19 gebeden getuigen van zijn innerlijk zoeken, weten en twijfelen. Voorzien van een uitgebreide epiloog, waarin o.m. wordt verteld over Korczaks leven en religiositeit.

(paperback, 110p)

Een leerschool van liefde
Een leerschool van liefde
Maria Magdalena in het evangelie van Johannes

Hans Lemmens · alles van deze auteur 

€ 19.50

Wat wordt in het Johannes-evangelie verteld over Maria Magdalena? De schrijver onderzoekt dat, en verbindt dat met het vraagstuk van het mannelijke en het vrouwelijke - en hun verbinding. Die verbinding is er een die een ’leerschool van de liefde’ kan worden, zoals bijvoorbeeld in de cultuur van de troubadours in de twaalfde eeuw is terug te vinden.

(paperback, 165 pagina’s)

Inspirerende uitspraken van Jezus
Inspirerende uitspraken van Jezus
Aforismen, parabels en leringen uit christelijke, joodse en islamitische bronnen

Marvin Meyer · alles van deze auteur 

€ 6.90

Een verzameling van 200 uitspraken van Jezus, afkomstig uit het Nieuwe Testament maar ook uit andere christelijke, joodse en islamitische bronnen. Met inleiding, noten en overzicht van de bronnen.

(Gebonden uitgave, 175 pagina’s) VAN 12,95 VOOR 6,90

De weg van David
De weg van David
Commentaar bij Psalm 119

Paracelsus · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Paracelsus spreekt vaak over kenvermogens die dieper reiken dan ons gewone verstand. Vanuit een dieper weten schreef hij niet alleen zijn natuurfilosofisch werk, maar probeert hij ook de Bijbelse verhalen te begrijpen. Tegelijkertijd legt hij het verband met het individuele en maatschappelijke leven van zijn tijd. Met een essay van Anton Dekkers over Paracelsus als theoloog.

(zeer verzorgde uitgave, paperback, genaaid, 269p.)

De wederkomst van Christus in het etherische
De wederkomst van Christus in het etherische
Over het Vijfde Evangelie

Sergej O. Prokofieff en Peter Selg · alles van deze auteur 

€ 13.50

Dit boekje bevat twee voordrachten die de auteurs (sprekers) hielden tijdens de Paasbijeenkomst aan het Goetheanum in 2009. Peter Selg sprak over Rudolf Steiners inzichten over de wederkomst van de Christus in het etherische (zoals beschreven in het Vijfde Evangelie), Sergej Prokofieff over het mysterie van de opstanding in het licht van het Vijfde Evangelie.

(paperback, 73 pagina’s)

Het Evangelie van Thomas
Het Evangelie van Thomas

Gilles Quispel · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het Thomas-Evangelie, uit het Koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel, derde herziene druk. Gebonden uitgave, 380 pagina's.

 « 12 »