menu
 winkelmandje 

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

93 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5

 « 12345 » 

Samenwerken in de economie
Samenwerken in de economie
Rudolf Steiner over associaties

Rudolf Isler (red.) · alles van deze auteur 

€ 8.50

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?

Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.

(pocket, 81p)

Wetenschapsmetamorfose
Wetenschapsmetamorfose
De antroposofische onderzoeksmethode

Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts · alles van deze auteur 

€ 15.00

Om de samenleving en de richting waarin deze zich ontwikkelt te veranderen, is het nodig dat wij anders denken, anders onderzoeken, tot andere inzichten komen. dat betekent ook dat wetenschap en techniek zullen (moeten) veranderen. In het werk van Rudolf Steiner is een methode beschreven om tot die andere wijze van onderzoeken te komen. Daarover handelt deze bundel, met teksten van Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts.

(paperback, 136p)

Alkohol
Alkohol

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Antroposofie en het praktische leven
Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers
Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een verzameling van 20 voordrachten, teksten en fragmenten over Christian Rosenkreutz en de rozenkruisersstroming uit het werk van Rudolf Steiner, aangevuld met nawoorden van Hans Peter van Maanen en Bastiaan Baan.

Daarbij komen de historie, de inhoud van hun kennis en hun scholingsweg aan bod, de relatie van de rozenkruisersstroming tot de antroposofie, de identiteit van Christian Rosenkreutz en meer.

(gebonden uitgave, 358 pagina´s)

De filosofie van Thomas van Aquino
De filosofie van Thomas van Aquino

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De weg van het denken naar de realiteit -

Deze uitgave bevat drie voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het werk van Thomas van Aquino. Thomas ontwikkelde zijn filosofie in een 'spannende tijd', waarin een geestesstrijd gaande was tussen het denken van Thomas van Aquino (en anderen, die in deze voordrachten ook aan bod komen) en een ander, meer abstract denken dat Europa binnendrong.

Met een nawoord van Maurits In 't Veld.

(hardcover, 152p)

De kunst van het genezen
De kunst van het genezen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Vijf voordrachten en een fragment waarin Rudolf Steiner spreekt over de antroposofische geneeskunst. Over o.a. het waarom van ziek-zijn; het ontstaan van ziekte; verschillende ziekteprocessen en therapieën en over het vervaardigen van geneesmiddelen.

(hardcover, 146p)

De onzichtbare mens
De onzichtbare mens
Het pathologische dat ten grondslag ligt aan de therapie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 7.00

Behalve dat wat wij aan de mens kunnen zien, bestaat er een onzichtbare mens: de onzichtbare geworden mens en de onzichtbare wordende mens. In deze twee krachtstromen kunnen we handvatten krijgen aangereikt waarmee we veel verschijnselen kunnen leren begrijpen. Uitermate geschikt voor leraren, opvoeders, artsen en therapeuten, maar ook goed leesbaar voor hen die hun menskundige inzicht willen verdiepen.

(paperback, 48 pagina’s)

De opstanding van het denken
De opstanding van het denken
De val van het intellekt en de overwinning van de geest

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Met het intellectuele denken heeft de mensheid verbluffend veel bereikt, toch kan het de mens niet naar zijn ware doel leiden. In deze zes voordrachten bespreekt Rudolf Steiner de rol van het denken in de ontwikkeling van de mensheid en geeft hij aan hoe het intellectuele denken omgevormd moet worden opdat de mens denkt in overeenstemming met de wereld van het levende en het spirituele.

(gebonden uitgave, 189 pagina’s)

De val van de geesten van de duisternis
De val van de geesten van de duisternis

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 28.00    ‹  geen verzendkosten!   

Zes voordrachten die Rudolf Steiner hield in 1917, tijdens de eerste wereldoorlog. In deze voordrachten beschrijft hij de spirituele achtergronden van de oorlog. Hij vertelt over de strijd die in de 19e eeuw in de spirituele wereld plaatsvond tussen Michaël en ahrimanische wezens; hoe deze ahrimanische wezens door Michaël uit de spirituele wereld naar de aarde zijn 'verjaagd' en hoe zij daar nu proberen hun doelen te bereiken - daarbij de mensheid in zware omstandigheden brengend, en tegelijkertijd stimuleren tot het pntwikkeling van inzicht en vrijheid.

(hardcover, met een nawoord van Frans Lutters, 196p)

De vier lichamen van de mens
De vier lichamen van de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een van de voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. In deze levendige en goed toegankelijke voordracht gaat het over de vier 'lichamen' van de mens (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik) en over het leven na de dood.

Brochure, 28p.

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest
De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe komen we tot een waar oordeel? Hoe ontstaat materie? Hoe verhoudt zich het atomistisch wereldbeeld tot het spirituele? Steiner wil de brug slaan die de alledaagse zaken verbindt met de hoogste aangelegenheden van de mensheid. Hij geeft inzicht in de relatie tussen de geestelijke en de zintuiglijke wereld.

Met een Nawoord van Frank Wijnbergh.

(Gebonden, 183 pagina's)(GA 134)

Economie
Economie
De wereld als één economie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)

Gezond oordelen
Gezond oordelen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Oordelen, dat is iets wat de moderne mens te pas en te onpas doet, vaak nauwelijks bewust. Maar wat gebeurt er werkelijk wanneer we oordelen en welke betekenis heeft dat? Hoe is het mogelijk om tot een juist oordeel te komen?

Een voordracht, aangevuld met verschillende fragmenten uit andere voordrachten.

(paperback, 49 pagina’s)

Gezondheid
Gezondheid
Voor mens en samenleving

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

De zorg voor onze gezondheid is een individuele zaak - maar raakt ook de samenleving. In de hoofdstroom van onze cultuur leeft echter een materialistische kijk op de mens en op zijn gezondheid. Wat betekent het precies wanneer er vanuit een materialistisch wereldbeeld naar ziekte en gezondheid wordt gekeken? En wat is er nodig om gezondheidsvraagstukken vanuit een geheel te overzien en te begrijpen?

Een voordracht met een actuele betekenis!

(brochure, 32p)

Het karakter van de mens
Het karakter van de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Dat wat wij in het alledaagse leven ervaren wordt in de nacht, als we slapen, omgezet in krachten en vermogens. Zo gaat het in het klein, van dag tot dag, maar ook in het groot: van leven tot leven. Langs deze weg wordt ons karakter gevormd.

Een boeiende voordracht over het karakter van de mens: we hebben het allemaal maar het maakt ons juist heel verschillend van elkaar.

(paperback, 49 pagina’s)

Het levende leren kennen
Het levende leren kennen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een voordracht die inzicht biedt in een sleutelvraagstuk van onze tijd: er heerst, in onze cultuur en wetenschap, een manier van denken waarmee het aards-fysieke onderzocht en (deels) begrepen kan worden, maar die de krachten van het levende, en die van het sociale, niet kan doorgronden. Deze denkwijze leidt tot egoïsme en veel andere bedenkelijke zaken. In deze voordracht schetst Rudolf Steiner de diepere achtergrond hiervan en verduidelijkt welke weg mens en cultuur moeten inslaan om de wereld van het levende te leren kennen.

(brochure, 36p)

Het lichtbaken van 1917
Het lichtbaken van 1917
Schets van de drieledigheid ...

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 9.00

Schets van de drieledigheid van de mens. Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving.

Een eeuw geleden, in 1917, formuleerde Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van de mens (een vraagstuk waarop hij 30 jaar lang had ’gestudeerd’) én de sociale driegeleding: Steiners visie op de sdamenleving. Deze uitgave bevat de eerste teksten waarin Rudolf Steiner deze belangrijke pilaren in zijn ’drieledig denken’ voor het eerst beschreef: een fragment uit Von Seelenrätseln en de tekst van de twee zgn ’driegeledingsmemoranda’. Het geheel is voorzien van een uitvoerige inleiding door Wilbert Lambrechts. (paperback, 117p)

Het menselijk en het kosmisch denken
Het menselijk en het kosmisch denken

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Vier voordrachten waarin Rudolf Steiner de twaalf filosofische hoofdstromen bespreekt. Daarbij legt hij een polariteit bloot tussen zes paren van twee stromingen, en verbindt het geheel ook met de twaalf dierenriemtekens en met de zeven grondhoudingen die samenhangen met de zeven planeten.

Met een nawoord van Roland van Viet.

(hardcover, genaaid, 160p)

Het Onze Vader
Het Onze Vader
Esoterisch beschouwd

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In twee voordrachten vertelt Rudolf Steiner over de achtergronden en diepere betekenis van het Onze Vader. Daarbij gaat hij ook in op de vraag naar het belang van gebed en meditatie en naar de verbinding van het Onze Vader met de wezensdelen van de mens.

(paperback, 56 pagina’s)

 « 12345 »