menu
 winkelmandje 

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

87 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5

 « 12345 » 

Samenwerken in de economie
Samenwerken in de economie
Rudolf Steiner over associaties

Rudolf Isler (red.) · alles van deze auteur 

€ 8.50

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?

Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.

(pocket, 81p)

Antroposofie en het praktische leven
Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

De theosofie van de Rozenkruisers
De theosofie van de Rozenkruisers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een cyclus van 14 voordrachten die Rudolf Steiner in 1907 hield. In deze voordrachten bespreekt hij de kennis van de Rozenkruisers; hun visie op de mens en de aarde, op karma, het leven na de dood enzovoort. Daarmee wordt ook duidelijk hoezeer de antroposofie aansluit bij deze vroegere stroming.

(paperback, 205 pagina’s) (GA 99) (omslag licht gedeukt)

De vier lichamen van de mens
De vier lichamen van de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een van de voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. In deze levendige en goed toegankelijke voordracht gaat het over de vier 'lichamen' van de mens (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik) en over het leven na de dood.

Brochure, 28p.

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest
De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe komen we tot een waar oordeel? Hoe ontstaat materie? Hoe verhoudt zich het atomistisch wereldbeeld tot het spirituele? Steiner wil de brug slaan die de alledaagse zaken verbindt met de hoogste aangelegenheden van de mensheid. Hij geeft inzicht in de relatie tussen de geestelijke en de zintuiglijke wereld.

Met een Nawoord van Frank Wijnbergh.

(Gebonden, 183 pagina's)(GA 134)

Economie
Economie
De wereld als één economie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)

Gezondheid
Gezondheid
Voor mens en samenleving

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

De zorg voor onze gezondheid is een individuele zaak - maar raakt ook de samenleving. In de hoofdstroom van onze cultuur leeft echter een materialistische kijk op de mens en op zijn gezondheid. Wat betekent het precies wanneer er vanuit een materialistisch wereldbeeld naar ziekte en gezondheid wordt gekeken? En wat is er nodig om gezondheidsvraagstukken vanuit een geheel te overzien en te begrijpen?

Een voordracht met een actuele betekenis!

(brochure, 32p)

Het lichtbaken van 1917
Het lichtbaken van 1917
Schets van de drieledigheid ...

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 9.00

Schets van de drieledigheid van de mens. Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving.

Een eeuw geleden, in 1917, formuleerde Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van de mens (een vraagstuk waarop hij 30 jaar lang had ’gestudeerd’) én de sociale driegeleding: Steiners visie op de sdamenleving. Deze uitgave bevat de eerste teksten waarin Rudolf Steiner deze belangrijke pilaren in zijn ’drieledig denken’ voor het eerst beschreef: een fragment uit Von Seelenrätseln en de tekst van de twee zgn ’driegeledingsmemoranda’. Het geheel is voorzien van een uitvoerige inleiding door Wilbert Lambrechts. (paperback, 117p)

Het menselijk en het kosmisch denken
Het menselijk en het kosmisch denken

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Vier voordrachten waarin Rudolf Steiner de twaalf filosofische hoofdstromen bespreekt. Daarbij legt hij een polariteit bloot tussen zes paren van twee stromingen, en verbindt het geheel ook met de twaalf dierenriemtekens en met de zeven grondhoudingen die samenhangen met de zeven planeten.

Met een nawoord van Roland van Viet.

(hardcover, genaaid, 160p)

Licht en schaduw
Licht en schaduw
Op de weg van de mensheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.75

Kennis en inzichten uit de spirituele wereld zijn niet alleen toegankelijk voor degenen die eraan bij willen dragen dat mens en wereld zich in positieve zin ontwikkelen maar ook voor degenen die die kennis en inzichten voor hun eigen belangen willen gebruiken, of misbruiken.

In de twee voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over het streven van dergelijke ’kwaadwillende kringen’ maar geeft hij ook aan wat kan worden bijgedragen aan een ontwikkeling in de gezonde richting. Voorzien van een inleiding door John Hogervorst.

(paperback, 71 pagina’s)

Lopen, spreken, denken
Lopen, spreken, denken

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.50

De engelen en hun relatie tot de mens, als kind en als volwassene. In het leren lopen, spreken en denken openbaart zich ook hoezeer de mens en de engelenwereld met elkaar verbonden zijn.

(paperback, 32p.)

Natuurwezens
Natuurwezens
De wereld van vuurwezens, elfen, nimfen en gnomen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 20.50    ‹  geen verzendkosten!   

Steiner beschrijft hier natuur- of elementenwezens - heel concreet over hoe ze zijn en wat ze doen - en tilt daarmee de sluier van de uiterlijke wereld een stukje op, zodat er kennis genomen kan worden van deze wereld van levende, met bewustzijn begiftigde wezens. Zowel geschikt voor een eerste kennismaking met deze wereld, als voor een diepgaande studie ervan. (220 pagina’s)

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave
Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 7.50

Over het sociale ideaal van de antroposofische pedagogie en over de vraag wat er nodig is om aan en met dit ideaal te werken. Het begin ligt in sociale kwaliteiten die een kind zou moeten leren zoals het leert optellen of aftrekken. (163 pagina’s)

Ouderdom
Ouderdom
Een vruchtbaar perspectief

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 19.90

Verschillende teksten over de levensloop van de mens, vanuit het perspectief naar een zinvol ouder worden. Samengesteld en ingeleid door Arie Boogert. (131 pagina's)

Over Liefde
Over Liefde

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

"Liefde is voor de wereld wat de zon voor de natuur is. Wanneer er in de wereld geen liefde zou zijn, zouden mensenzielen er niet meer kunnen gedijen. De liefde is de morele zon van de wereld."

Een verzameling van bijna 50 uitspraken van Rudolf Steiner over de liefde, in een kleine maar mooi verzorgde brochure (geniet) met kleurenillustraties.

(ABC minibrochure, 24 pagina’s)

Praktische ontwikkeling van het denken
Praktische ontwikkeling van het denken

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Het 'praktische' van dit boekje is dat het een beeld geeft van wat denken eigenlijk is en tegelijkertijd ook een aantal kleine oefeningen geeft om ons denken tot een praktisch denken te maken.

Dat deze oefeningen ook de aanzet kunnen geven tot een veel verderstrekkende innerlijk weg, dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het aantrekkelijke is dat ze een begin kunnen vinden in ons dagelijks leven.

(brochure, 26p)

Raadsels van het menselijk temperament
Raadsels van het menselijk temperament

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.50

Kennis van de temperamenten: van belang in de opvoeding én in de zelfopvoeding. 79 pagina

Rudolf Steiner over muziek
Rudolf Steiner over muziek

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Voordrachten over: de beleving van de toon door de mens; toon en woord als uitdrukking van de mens; het wezen van muziek, aangevuld met enkele korte toespraken en vraag- en antwoordsessies.

(203 pagina’s)

Sociale en antisociale impulsen
Sociale en antisociale impulsen
In de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Ons leven van mens tot mens berust op datgene wat weeft in de ontmoeting van de ene mens met de andere. Het werken aan onszelf, en onze inzet voor een betere wereld, beginnen daar waar we met de andere mens in verbinding komen. In de voordracht in deze uitgave bespreekt Rudolf Steiner de kracht die van mens tot mens werkt en geeft hij aan hoe wij de andere mens tegemoet kunnen treden.

Met een nawoord van John Hogervorst.

(Paperback, 55p)

Tekens en symbolen van het kerstfeest
Tekens en symbolen van het kerstfeest
De geboorte van het licht

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.00

Het oude zonnefeest, dat zowel in Egypte en Azië als bijvoorbeeld bij de Kelten werd gevierd, leeft voort in de tekens en symbolen van ons kerstfeest. Rudolf Steiner geeft aan wat de oorspronkelijke betekenis van die oude symbolen is.

(paperback, 78 pagina’s)

 « 12345 »