menu
 winkelmandje 

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

108 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/6

 « 123456 » 

Samenwerken in de economie
Samenwerken in de economie
Rudolf Steiner over associaties

Rudolf Isler (red.) · alles van deze auteur 

€ 8.50

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?

Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.

(pocket, 81p)

Wetenschapsmetamorfose
Wetenschapsmetamorfose
De antroposofische onderzoeksmethode

Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts · alles van deze auteur 

€ 15.00

Om de samenleving en de richting waarin deze zich ontwikkelt te veranderen, is het nodig dat wij anders denken, anders onderzoeken, tot andere inzichten komen. Dat betekent ook dat wetenschap en techniek zullen (moeten) veranderen. In het werk van Rudolf Steiner is een methode beschreven om tot die andere wijze van onderzoeken te komen. Daarover handelt deze bundel, met teksten van Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts.

(paperback, 136p)

Alkohol
Alkohol

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Antroposofie en het praktische leven
Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Antroposofie voor het leven
Antroposofie voor het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 28.00    ‹  geen verzendkosten!   

Wie zich met de antroposofie verbindt zal ervaren: antroposofie is geen 'leer' over zaken waarover men slechts kan nadenken, maar bewijst zijn betekenis in de dagelijkse werkelijkheid van het leven. In deze twaalf voordrachten (+ twee vragenbeantwoordingen) verbindt Rudolf Steiner geesteswetenschap met wat voor ons 'leven' kan worden.

(gebonden, 244p)

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers
Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een verzameling van 20 voordrachten, teksten en fragmenten over Christian Rosenkreutz en de rozenkruisersstroming uit het werk van Rudolf Steiner, aangevuld met nawoorden van Hans Peter van Maanen en Bastiaan Baan.

Daarbij komen de historie, de inhoud van hun kennis en hun scholingsweg aan bod, de relatie van de rozenkruisersstroming tot de antroposofie, de identiteit van Christian Rosenkreutz en meer.

(gebonden uitgave, 358 pagina´s)

Christus en de mensenziel
Christus en de mensenziel

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Vier voordrachten over het Christuswezen en over de vraag hoe de mens in zijn innerlijk Christus beleven kan. Daarbij komen o.a. ook aan de orde: de overgang van het oude naar het nieuwe testament, het karma van mens en mensheid ne de vraag hoe idealen werkelijkheid worden.

Met een nawoord van Pietro Archiati.

(hardcover, 116p, uit GA 115)

De filosofie van Thomas van Aquino
De filosofie van Thomas van Aquino

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De weg van het denken naar de realiteit -

Deze uitgave bevat drie voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het werk van Thomas van Aquino. Thomas ontwikkelde zijn filosofie in een 'spannende tijd', waarin een geestesstrijd gaande was tussen het denken van Thomas van Aquino (en anderen, die in deze voordrachten ook aan bod komen) en een ander, meer abstract denken dat Europa binnendrong.

Met een nawoord van Maurits In 't Veld.

(hardcover, 152p)

De kunst van het genezen
De kunst van het genezen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Vijf voordrachten en een fragment waarin Rudolf Steiner spreekt over de antroposofische geneeskunst. Over o.a. het waarom van ziek-zijn; het ontstaan van ziekte; verschillende ziekteprocessen en therapieën en over het vervaardigen van geneesmiddelen.

(hardcover, 146p)

De levensavond
De levensavond
Een nieuwe kijk op de ouder wordende mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een samenstelling van teksten van Rudolf Steiner over het ouder worden. Ouder wordende mensen, en wie beroepshalve of anderszins met hen te máken heeft, worden op het spoor gezet om de ouderdom te beleven en te zien binnen de totale biografie en om de wisselwerking tussen de oudere en de jongere mens als inspiratiebron te gebruiken. Ouder worden is niet slechts een kwestie van het inperken van mogelijkheden op allerlei gebied - maar is ook een levensfase die tot groei en wijsheid kan leiden.

(gebonden, 124p)

De opstanding van het denken
De opstanding van het denken
De val van het intellekt en de overwinning van de geest

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Met het intellectuele denken heeft de mensheid verbluffend veel bereikt, toch kan het de mens niet naar zijn ware doel leiden. In deze zes voordrachten bespreekt Rudolf Steiner de rol van het denken in de ontwikkeling van de mensheid en geeft hij aan hoe het intellectuele denken omgevormd moet worden opdat de mens denkt in overeenstemming met de wereld van het levende en het spirituele.

(gebonden uitgave, 189 pagina’s)

De theosofie van de Rozenkruisers
De theosofie van de Rozenkruisers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een cyclus van 14 voordrachten die Rudolf Steiner in 1907 hield. In deze voordrachten bespreekt hij de kennis van de Rozenkruisers; hun visie op de mens en de aarde, op karma, het leven na de dood enzovoort. Daarmee wordt ook duidelijk hoezeer de antroposofie aansluit bij deze vroegere stroming.

(paperback, 205 pagina’s) (GA 99) (omslag licht gedeukt)

De val van de geesten van de duisternis
De val van de geesten van de duisternis

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 28.00    ‹  geen verzendkosten!   

Zes voordrachten die Rudolf Steiner hield in 1917, tijdens de eerste wereldoorlog. In deze voordrachten beschrijft hij de spirituele achtergronden van de oorlog. Hij vertelt over de strijd die in de 19e eeuw in de spirituele wereld plaatsvond tussen Michaël en ahrimanische wezens; hoe deze ahrimanische wezens door Michaël uit de spirituele wereld naar de aarde zijn 'verjaagd' en hoe zij daar nu proberen hun doelen te bereiken - daarbij de mensheid in zware omstandigheden brengend, en tegelijkertijd stimuleren tot het pntwikkeling van inzicht en vrijheid.

(hardcover, met een nawoord van Frans Lutters, 196p)

De vier lichamen van de mens
De vier lichamen van de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een van de voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. In deze levendige en goed toegankelijke voordracht gaat het over de vier 'lichamen' van de mens (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik) en over het leven na de dood.

Brochure, 28p.

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest
De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe komen we tot een waar oordeel? Hoe ontstaat materie? Hoe verhoudt zich het atomistisch wereldbeeld tot het spirituele? Steiner wil de brug slaan die de alledaagse zaken verbindt met de hoogste aangelegenheden van de mensheid. Hij geeft inzicht in de relatie tussen de geestelijke en de zintuiglijke wereld.

Met een Nawoord van Frank Wijnbergh.

(Gebonden, 183 pagina's)(GA 134)

De ziel van Rusland
De ziel van Rusland
De relatie oost-west

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave (eerder verschenen onder de titel: Rudolf Steiner over Rusland) bevat een verzameling van fragmenten uit Rudolf Steiners werk over Rusland: de Russische cultuur; de Russische volksaard; de opgave van het Russische volk in de toekomst; de verhouding oost-west en meer.

(hardcover, 144p)

Economie
Economie
De wereld als één economie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)

Esoterische Cyclus
Esoterische Cyclus

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 75.00    ‹  geen verzendkosten!   

De Antroposofische Vereniging in Nederland heeft een bijzondere uitgave het licht doen zien: de 'Esoterische Cyclus'. Het betreft de teksten van de zgn 'Klasse-uren'. De voordrachten die Rudolf Steiner in dit kader hield waren voorbehouden aan de 'Klasse-leden', die zich in ernst wilden wijden aan een esoterische scholing in het teken van de school van Michaël.

De uitgave bevat de voordrachten uit de drie cycli die Rudolf Steiner hield: de 19 voordrachten van de eerste cyclus in Dornach, de 7 herhalingsvoordrachten (cyclus 2 in Dornach) en 3 losse voordrachten plus notities van een 4e in Praag, Bern en Londen. Daarnaast alle spreuken uit de 1e cyclus (in het Nederlands en in het Duits), de teksten op de schoolborden die Rudolf Steiner beschreef, literatuurverwijzingen per voordracht en een uitgebreid voorwoord van Pim Blomaard. De vertaling is van Roel Munniks.

Het betreft een hardcover, genaaide uitgave met leeslint die 791 pagina's telt.

Euritmie
Euritmie
Inleiding in de nieuwe bewegingskunst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 18.00

Een samenstelling van acht inleidingen die Rudolf Steiner hield bij euritmievoorstellingen - en die een antwoord willen zijn op de vraag 'wat is euritmie?' In de volgende teksten spreekt hij over de verbinding van de euritmie als kunst met therapie en pedagogie; in de laatste teksten over de vraag hoe de euritmie kan worden opgenomen.

(paperback, 62p)

Gezond oordelen
Gezond oordelen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Oordelen, dat is iets wat de moderne mens te pas en te onpas doet, vaak nauwelijks bewust. Maar wat gebeurt er werkelijk wanneer we oordelen en welke betekenis heeft dat? Hoe is het mogelijk om tot een juist oordeel te komen?

Een voordracht, aangevuld met verschillende fragmenten uit andere voordrachten.

(paperback, 49 pagina’s)

 « 123456 »