menu
 winkelmandje 

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

86 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5

 « 12345 » 

Samenwerken in de economie
Samenwerken in de economie
Rudolf Steiner over associaties

Rudolf Isler (red.) · alles van deze auteur 

€ 8.50

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?

Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.

(pocket, 81p)

Angst
Angst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Waar komt angst vandaan en hoe werkt angst? Het onbekende, de toekomst of de dood: veel mensen hebben er angst voor. In de uitgave (verzamelde voordrachten plus fragmenten) vertelt Rudolf Steiner hoe je met angst om kunt gaan en in jezelf een bodem van vertrouwen kunt aanleggen waarop de angst niet gedijen kan.

(paperback, 78 pagina’s)

Antroposofie en het praktische leven
Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Antroposofie in drie stappen
Antroposofie in drie stappen
Filosofie, kosmologie, religie, denken, voelen, willen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 11.00

Een korte schets van de antroposofie. Hoe kunnen filosofie, kosmologie en religie door de antroposofische geesteswetenschap verrijkt worden? Daarnaast bevat dit boek een beschrijving van de kwaliteiten van denken, voelen en willen en het oefenen om je bewustzijn te verruimen.

Met een nawoord van Ed Taylor.

(gebonden, 103 pagina’s)(GA 25)

AFGEPRIJSD: VAN 22,00 VOOR 11,00

Antroposofie voor het hart
Antroposofie voor het hart

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Is de antroposofie alleen een zaak van het intellect en van het denken? Natuurlijk niet (al is dat voor sommigen misschien wel zo). In deze voordrachten spreekt Rudolf Steiner over de antroposofie die tot bloei kan komen in het beleven en het voelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het beleven van de beelden van de strijd van Michaël, het beleven van de seizoenen en het verwarmen van het voelen.

(gebonden uitgave, met nawoord van Ed Taylor, 133 pagina’s)

Beelden van de evolutie
Beelden van de evolutie
Voordrachten voor de bouwvakarbeiders aan het Goetheanum

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe is de ontwikkeling van mens en aarde verlopen? In de 13 voordrachten in deze uitgave, die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die het Goetheanum bouwden, spreekt hij levendig en met duidelijke beelden over deze complexe vraag. Daarbij komen ook allerlei verwante thema's aan bod, o.a. over dieren in verleden en heden, de oud-Chinese en oud-Indiase cultuur, vulkanen, meteorieten, de menselijke ademhaling - en veel meer.

(hardcover, 314p, met afb. van bordtekeningen in kleur)

Beste ouders, lieve kinderen...
Beste ouders, lieve kinderen...
Rudolf Steiner in de Waldorfschool

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Deze bundel bevat twee voordrachten waarin Rudolf Steiner de essentie van de vrijeschoolpedagogie beschrijft aan ouders van de leerlingen van de Waldorfschool. En daarnaast: twaalf toespraken die hij hield voor de kinderen van de school, bij het begin of einde van het schooljaar of bij feesten. In deze toespraken maakt hij duidelijk wat de school en de leraren de kinderen willen bieden - en blijkt zijn genegenheid en betrokkenheid bij de kinderen en hun ontwikkeling.

(paperback, 113p)

Christian Rosenkreutz
Christian Rosenkreutz
En het geheim van de rozenkruisers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 7.00

Een verzameling van zeven voordrachten plus een fragment over Christian Rosenkreutz en de betekenis van de door hem geleide Rozenkruizersstroming. daarbij komen vele andere thema's aan bod, zoals de alchemie, de wederkomst van de Christus, het verhaal van Kaïn en Abel en de Steen der Wijzen.

(paperback, 106 pagina's)

Christus en de spirituele wereld
Christus en de spirituele wereld
Het mysterie van Golgotha en het geheim van de graal

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.00    ‹  geen verzendkosten!   

Zes voordrachten over het leren begrijpen van het Mysterie van Golgotha, met in de laatste twee voordrachten een blik op het thema van de graal. Verzorgde uitgave, met aantekeningen, uitgebreide inhoudsopgave, nawoord van Ed Taylor en een aantal kleurenafbeeldingen van werken van Michelangelo die in de voordrachten ter sprake komen.

Gebonden, 199 pagina's

De Akashakroniek
De Akashakroniek
De ontwikkeling van mens en aarde

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

De Akashakroniek bevat Rudolf Steiners beschrijving van de ontwikkeling van mens en aarde waarin hij o.m. ingaat op de ontwikkeling in vroegere fasen, zoals het oude Atlantis, Lemurië, Hyperborea en de oude toestanden van zon, maan, aarde, saturnus e.d.

(gebonden, 246 pagina)

De brug tussen lichaam, ziel en geest
De brug tussen lichaam, ziel en geest
Vrijheid en liefde en hun betekenis voor de wereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Drie voordrachten die inzicht geven in de mens als drieledig wezen, bestaande uit lichaam, ziel en geest. Hoe leven ziel en geest in de fysieke mens? Het morele als bron van wereldscheppende krachten. De weg tot vrijheid en liefde en hun betekenis voor het wereldgebeuren.

(paperback, 74 pagina’s, met afbeeldingen van 6 bordtekeningen in kleur).

De filosofie van Thomas van Aquino
De filosofie van Thomas van Aquino
De weg van het denken naar de realiteit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Wortels van Rudolf Steiners geesteswetenschap liggen onder meer in het werk van Thomas van Aquino. In deze uitgave zijn drie voordrachten opgenomen over Thomas’ filosofie en de betekenis daarvan voor de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid.

(gebonden uitgave, voorzien van nawoord, aantekeningen en met enkele bordtekeningen in zwartwit) 153 pagina’s

De grondsteen en zijn ritmen
De grondsteen en zijn ritmen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Deze verzorgde uitgave, met bordtekeningen, bevat de teksten die Rudolf Steiner sprak tijdens de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923. In de zogenoemde grondsteenspreuk vatte hij in de kern de hele antroposofie samen. Deze uitgave bevat de bespreking en toelichting die Rudolf Steiner op deze spreuk gaf, naast de spreuk zelf natuurlijk.

(paperback, 78p)

De kunst en haar wereldmissie
De kunst en haar wereldmissie
Oorsprong en toekomst van de kunsten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.00    ‹  geen verzendkosten!   

Steiners laatste voordrachtenreeks over kunst. Waar komen de architektuur, schilderkunst, kleedkunst en de plastische kunsten vandaan? Wat is de rol van de muziek, en van de epische, lyrische en dramatische kunsten? Hoe verhouden zich mimische kunst en danskunst met euritmie? Steiner gaat o.a. op deze vragen in. Als extra is aan dit boek toegevoegd Steiners toespraak ’De toekomstige taak van de kunst’. - Een grandioos beeld van aarde, kunst en kosmos. ’Het diepzinnigste, het meest omvattende wat ooit over kunst is gezegd,’ aldus Marie Steiner over deze voordrachtenreeks

Met nawoorden van Rik ten Cate en Chris van der Most.

(257 pagina’s, gebonden, met kleurenillustraties, waaronder de bordtekeningen bij deze voordrachten). (GA 276)

De mens als klankharmonie
De mens als klankharmonie
Van het scheppende wereldwoord

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Over de samenhang van mens, natuurwezens en kosmos

Deze uitgave bevat 12 voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over de samenhang van mens (microkosmos) en (macro)kosmos. Daarin komen veel bijzondere aspecten aan bod over sterren en planeten, dieren (o.a. insecten, vogels) de etherkrachten, het scheppende wereldwoord, natuurwezens, gezondheid, en de verhouding van de mens tot de hogere wezens.

(hardcover, genaaid, met een aantal bordtekeningen in kleur)

De missie van Michaël
De missie van Michaël
De openbaring van het geheime wezen van de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.00    ‹  geen verzendkosten!   

In twaalf voordrachten belicht Rudolf Steiner vele aspecten van het Michaël-wezen en van diens missie in deze tijd. Michaël is tijdgeest, wat wil dat zeggen? Steiner schetst zijn rol in vroegere culturen, zijn verhouding tot Christus en gaat in op de werking van de krachten van het kwaad.

Met aanhangsel, nawoord, aantekeningen.

(gebonden, 385 pagina’s, met illustraties in kleur)(GA 194)

De opstanding van de geest
De opstanding van de geest
De Rozenkruisers - Pasen als mysteriegebeuren

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.50

Zes voordrachten die Rudolf Steiner direct na de Weihnachtstagung (1923/1924) hield en waarin hij uitvoerig sprak over de mysteriescholing uit de middeleeuwen. de beweging van de Rozenkruisers en de moderne inwijding. Daarbij vier voordrachten uit april 1924 over de betekenis van Pasen.

Gebonden uitgave, met noten, aantekeningen, nawoord en met kleurenillustraties (bordtekeningen) (266 pagina’s). (GA 233a)

AFGEPRIJSD: VAN 31,00 VOOR 15,50

De theosofie van de Rozenkruisers
De theosofie van de Rozenkruisers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een cyclus van 14 voordrachten die Rudolf Steiner in 1907 hield. In deze voordrachten bespreekt hij de kennis van de Rozenkruisers; hun visie op de mens en de aarde, op karma, het leven na de dood enzovoort. Daarmee wordt ook duidelijk hoezeer de antroposofie aansluit bij deze vroegere stroming.

(paperback, 205 pagina’s) (GA 99) (omslag licht gedeukt)

De vier lichamen van de mens
De vier lichamen van de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een van de voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. In deze levendige en goed toegankelijke voordracht gaat het over de vier 'lichamen' van de mens (fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik) en over het leven na de dood.

Brochure, 28p.

De volkeren van Europa
De volkeren van Europa

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.00    ‹  geen verzendkosten!   

Volkeren hebben een ’missie’ - een opdracht binnen het geheel van de mensheid en haar ontwikkeling. In 1910 hield Rudolf Steiner over dit thema een voordrachtencyclus in Oslo. De elf voordrachten, voorzien van noten, aantekeningen en een nawoord van Frans Lutters, zijn in deze uitgave opgenomen.

(319 pagina’s, gebonden)

 « 12345 »