menu
 winkelmandje 

Rudolf Steiner

ABC Boekenservice

107 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/6
 sortering

 « 123456 » 

Geheime inwijdingskennis
Geheime inwijdingskennis

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 55.00    ‹  geen verzendkosten!   

- Druïden, occulte gevangenschap en de moderne mens -

In deze voordrachtencyclus, gehouden in de zomer van 1923 in Wales) spreekt Rudolf Steiner onder meer over: de stappen naar imaginatieve, inspiratieve en intuïtieve kennis; oude en nieuwe inwijdingswetenschap; belevingen tijdens de slaap en na de dood; het leven tussen dood en nieuwe geboorte; de evolutie van mens en wereld en de opgave van de vrijheid.

Deze bundel bevat 13 voordrachten, 2 vragenbeantwoordingen en een afscheidstoespraak. Ook met bordtekeningen en enkele andere afb. in kleur, notities van Rudolf Steiner (gebonden, 474p, met afb. in kleur)

Wat mensen tot de sterren spreken
Wat mensen tot de sterren spreken
1

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

In de loop van de mensheidsontwikkeling is de verbinding van de mens tot de sterrenwereld verloren gegaan. Daarmee kwam een einde aan een dromende vorm van helderziendheid die de mens bezat. De moderne mens kan een begin maken met het vormen van een nieuwe helderziendheid: een bewuste verbinding met de sterren die in het ritme van het jaar en dat van de dag verandert. Rudolf Steiner beschrijft in de zeven voordrachten in deze uitgave de inhoud van deze verbinding; de veranderingen in ons denken, waarnemen en ons geheugen én de risico's die met het vormen van deze nieuwe verbinding gepaard gaan.

(gebonden, 180p, met afb. in kleur)

Hartmeditaties
Hartmeditaties

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 18.00

Van de menselijke organen is het hart zonder twijfel het bijzonderste orgaan. Het hart heeft een relatie met onze lichamelijke, psychische en spirituele gezondheid en is ook het orgaan van waaruit de liefde stroomt.

Deze uitgave bevat een samenstelling van spreuken en meditaties van Rudolf Steiner over het hart; ze zijn in het Duits en in het Nederlands opgenomen en zijn thematisch geordend. Het meditatief bezig zijn met deze teksten is een bron van gezondheid.

(paperback, 88p)

Esoterische Cyclus
Esoterische Cyclus

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 75.00    ‹  geen verzendkosten!   

De Antroposofische Vereniging in Nederland heeft een bijzondere uitgave het licht doen zien: de 'Esoterische Cyclus'. Het betreft de teksten van de zgn 'Klasse-uren'. De voordrachten die Rudolf Steiner in dit kader hield waren voorbehouden aan de 'Klasse-leden', die zich in ernst wilden wijden aan een esoterische scholing in het teken van de school van Michaël.

De uitgave bevat de voordrachten uit de drie cycli die Rudolf Steiner hield: de 19 voordrachten van de eerste cyclus in Dornach, de 7 herhalingsvoordrachten (cyclus 2 in Dornach) en 3 losse voordrachten plus notities van een 4e in Praag, Bern en Londen. Daarnaast alle spreuken uit de 1e cyclus (in het Nederlands en in het Duits), de teksten op de schoolborden die Rudolf Steiner beschreef, literatuurverwijzingen per voordracht en een uitgebreid voorwoord van Pim Blomaard. De vertaling is van Roel Munniks.

Het betreft een hardcover, genaaide uitgave met leeslint die 791 pagina's telt.

De levensavond
De levensavond
Een nieuwe kijk op de ouder wordende mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een samenstelling van teksten van Rudolf Steiner over het ouder worden. Ouder wordende mensen, en wie beroepshalve of anderszins met hen te máken heeft, worden op het spoor gezet om de ouderdom te beleven en te zien binnen de totale biografie en om de wisselwerking tussen de oudere en de jongere mens als inspiratiebron te gebruiken. Ouder worden is niet slechts een kwestie van het inperken van mogelijkheden op allerlei gebied - maar is ook een levensfase die tot groei en wijsheid kan leiden.

(gebonden, 124p)

Pedagogie, kunst en moraliteit
Pedagogie, kunst en moraliteit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Twee voordrachten over de morele opvoeding van het kind. Daarbij blijkt een bijzondere rol weggelegd voor bezigheden waarover vrijeschool ouders soms vragen hebben: kunst en euritmie.

(paperback, 76p)

Antroposofie voor het leven
Antroposofie voor het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 28.00    ‹  geen verzendkosten!   

Wie zich met de antroposofie verbindt zal ervaren: antroposofie is geen 'leer' over zaken waarover men slechts kan nadenken, maar bewijst zijn betekenis in de dagelijkse werkelijkheid van het leven. In deze twaalf voordrachten (+ twee vragenbeantwoordingen) verbindt Rudolf Steiner geesteswetenschap met wat voor ons 'leven' kan worden.

(gebonden, 244p)

Het kwaad in mens en wereld
Het kwaad in mens en wereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een uitgebreide verzameling van 18 voordrachten en fragmenten van Rudolf Steiner over de vele aspecten van het kwaad. Daarbij gaat het onder meer over de oorsprong van het kwaad, de verschillende krachten van het kwaad, het omgaan of overwinnen met het kwaad en de betekenis van Christus en Michaël in relatie tot het vraagstuk van het kwaad.

(gebonden, 400p)

Euritmie
Euritmie
Inleiding in de nieuwe bewegingskunst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 18.00

Een samenstelling van acht inleidingen die Rudolf Steiner hield bij euritmievoorstellingen - en die een antwoord willen zijn op de vraag 'wat is euritmie?' In de volgende teksten spreekt hij over de verbinding van de euritmie als kunst met therapie en pedagogie; in de laatste teksten over de vraag hoe de euritmie kan worden opgenomen.

(paperback, 62p)

Christus en de mensenziel
Christus en de mensenziel

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Vier voordrachten over het Christuswezen en over de vraag hoe de mens in zijn innerlijk Christus beleven kan. Daarbij komen o.a. ook aan de orde: de overgang van het oude naar het nieuwe testament, het karma van mens en mensheid en de vraag hoe idealen werkelijkheid worden.

Met een nawoord van Pietro Archiati.

(hardcover, 116p, uit GA 115)

De ziel van Rusland
De ziel van Rusland
De relatie oost-west

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave (eerder verschenen onder de titel: Rudolf Steiner over Rusland) bevat een verzameling van fragmenten uit Rudolf Steiners werk over Rusland: de Russische cultuur; de Russische volksaard; de opgave van het Russische volk in de toekomst; de verhouding oost-west en meer.

(hardcover, 144p)

Opdat de mens geheel mens worde
Opdat de mens geheel mens worde

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De betekenis van de antroposofie voor het geestesleven van onze tijd -

Zes voordrachten die Rudolf Steiner, een eeuw geleden, in Den Haag hield. Deze voordrachten vonden plaats in het kader van een 'hogeschoolcursus antroposofie', waar naast Rudolf Steiner nog vele andere antroposofische sprekers waren. De voordrachten gaan o.a. over de plaats van de antroposofie in de wetenschap, over antroposofisch onderzoek en de resultaten daarvan, over beeldende kunst. Daarnaast bevat deze uitgave een artikel van Rudolf Steiner over deze Haagse hogeschoolcursuss, alsmede herinneringen van Willem Zeylmans, die mede-organisator was. (paperback, 206p) ,

Het levende leren kennen
Het levende leren kennen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een voordracht die inzicht biedt in een sleutelvraagstuk van onze tijd: er heerst, in onze cultuur en wetenschap, een manier van denken waarmee het aards-fysieke onderzocht en (deels) begrepen kan worden, maar die de krachten van het levende, en die van het sociale, niet kan doorgronden. Deze denkwijze leidt tot egoïsme en veel andere bedenkelijke zaken. In deze voordracht schetst Rudolf Steiner de diepere achtergrond hiervan en verduidelijkt welke weg mens en cultuur moeten inslaan om de wereld van het levende te leren kennen.

(brochure, 36p)

Menskunde innerlijk vernieuwd
Menskunde innerlijk vernieuwd

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Herdrukt: In deze vier voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe een levende menskunde voor de opvoeder (leerkracht) een bron van enthousiasme kan worden. Daarmee kan pedagogie werkelijk een kunst worden. - Met een voorwoord van Joop van Dam.

(paperback, 83 pagina’s)

De kunst van het genezen
De kunst van het genezen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Vijf voordrachten en een fragment waarin Rudolf Steiner spreekt over de antroposofische geneeskunst. Over o.a. het waarom van ziek-zijn; het ontstaan van ziekte; verschillende ziekteprocessen en therapieën en over het vervaardigen van geneesmiddelen.

(hardcover, 146p)

Wetenschapsmetamorfose
Wetenschapsmetamorfose
De antroposofische onderzoeksmethode

Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts · alles van deze auteur 

€ 15.00

Om de samenleving en de richting waarin deze zich ontwikkelt te veranderen, is het nodig dat wij anders denken, anders onderzoeken, tot andere inzichten komen. Dat betekent ook dat wetenschap en techniek zullen (moeten) veranderen. In het werk van Rudolf Steiner is een methode beschreven om tot die andere wijze van onderzoeken te komen. Daarover handelt deze bundel, met teksten van Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts.

(paperback, 136p)

De filosofie van Thomas van Aquino
De filosofie van Thomas van Aquino

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De weg van het denken naar de realiteit -

Deze uitgave bevat drie voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het werk van Thomas van Aquino. Thomas ontwikkelde zijn filosofie in een 'spannende tijd', waarin een geestesstrijd gaande was tussen het denken van Thomas van Aquino (en anderen, die in deze voordrachten ook aan bod komen) en een ander, meer abstract denken dat Europa binnendrong.

Met een nawoord van Maurits In 't Veld.

(hardcover, 152p)

Motivatie en kompromissen in de vrije school
Motivatie en kompromissen in de vrije school

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreek over de vrijeschool-bovenbouw. Hij spreekt over de motivatie van de leerlingen en de samenhang van motivatie met het beleven van dankbaarheid, liefde en plicht. En hij spreekt, naar aanleiding van een concreet vraagstuk, over het sluiten van compromissen met betrekking tot het vrijeschoolonderwijs.

Met een inleiding van Ed Taylor.

(paperback, 40p) Van 8,50 voor 5,00

(LAATSTE EXEMPLAREN)

De val van de geesten van de duisternis
De val van de geesten van de duisternis

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 28.00    ‹  geen verzendkosten!   

Zes voordrachten die Rudolf Steiner hield in 1917, tijdens de eerste wereldoorlog. In deze voordrachten beschrijft hij de spirituele achtergronden van de oorlog. Hij vertelt over de strijd die in de 19e eeuw in de spirituele wereld plaatsvond tussen Michaël en ahrimanische wezens; hoe deze ahrimanische wezens door Michaël uit de spirituele wereld naar de aarde zijn 'verjaagd' en hoe zij daar nu proberen hun doelen te bereiken - daarbij de mensheid in zware omstandigheden brengend, en tegelijkertijd stimuleren tot het pntwikkeling van inzicht en vrijheid.

(hardcover, met een nawoord van Frans Lutters, 196p)

Het vijfde evangelie
Het vijfde evangelie
Het leven van Jezus van Nazareth

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.00    ‹  geen verzendkosten!   

Zes voordrachten die voornamelijk het leven van Jezus beschrijven zoals dat in de evangeliën niet of nauwelijks ter sprake komt. De inhoud van deze voordrachten werd door Rudolf Steiner geput uit de Akashakroniek en vertelt voornamelijk over de gebeurtenissen tot aan de doop in de Jordaan. Daarin komt ook het geheim van de twee Jezuskinderen ter sprake.

(hardcover, 192p)

 « 123456 »