menu
 winkelmandje 

Levensloop en karma - antroposofie

Innerlijke verdieping

26 boeken op deze pagina
 sortering
Levenskunst - Ontmoetingskunst
Levenskunst - Ontmoetingskunst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

De andere mens écht ontmoeten... of andersom: de ervaring dat je écht gezien wordt, is geen alledaagse ervaring. Om deze bijzondere ervaring 'dichterbij te halen' is het mogelijk jezelf te scholen en om het wezenlijke van de ontmoeting met een ander mens te doorgronden.

De voordrachten en fragmenten uit deze bundeling concentreren zich rond dit vraagstuk - en verbreden zich tot het thema van karma en reïncarnatie.

(softcover, genaaid, met flappen, 174p)

Van mist tot dageraad
Van mist tot dageraad
Inkijkje in een rouwproces

Henk Kranenborg · alles van deze auteur 

€ 16.50

Na 50 jaar samen te zijn overleed de partner van de auteur plotsklaps.

In dit boek beschrijft hij hoe het hem verging - in de dagen na het overlijden en in de maanden daarna. Hoe ga je om met zo'n verlies; wat verandert er in jezelf; kun je verbonden blijven met je partner; wat gebeurt er in je gezin; gaat het leven door?

Een boek dat herkenning en troost biedt aan wie zo'n verlies hebben meegemaakt.

(paperback, 118p)

De biografie van de mens
De biografie van de mens
Vanuit spiritueel perspectief

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.50

Twee voordrachten die verschillende aanknopingspunten bieden om naar je biografie, je levensloop te kijken. Onze levensloop biedt namelijk een schat aan mogelijkheden om inzicht op te doen en ontwikkelingskansen op te pakken. Met daar nog aan toegevoegd het spirituele perspectief van karma en reïncarnatie, biedt dit kleine boekje een rijke inhoud.

(paperback, 70p)

Vlinder op mijn hand
Vlinder op mijn hand
- Etappes uit het rouwproces van een moeder -

Heleen de Weger · alles van deze auteur 

€ 13.50

Het relaas van een moeder van een kind met een zeldzame, ongeneeslijke ziekte. Tijdens het geleidelijke proces van ziekte en aftakeling en de worsteling daarmee, ziet zij haar kind als de bijzondere individualiteit die hij is. Zij leert van hem wat een ouder niet van een kind zou moeten leren.

(paperback, 117p)

Op zoek naar het land van de regenboog
Op zoek naar het land van de regenboog

Bert Voorhoeve · alles van deze auteur 

€ 21.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Verhalen en sprookjes rond de levensweg -

Een bundel verhalen en sprookjes; sommigen voor kinderen, anderen voor volwassenen. Met een aantal (eerder gepubliceerde) verhalen over bomen - en verhalen over levenswegen en omwegen, met beelden die een nieuw licht kunnen werpen op levenservaringen.

(paperback, 157p)

Antroposofie als persoonlijke levensweg
Antroposofie als persoonlijke levensweg

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht (gehouden in Den Haag) en een artikel waarin het gaat over de weg om thuis te raken in de antroposofie, zó thuis te raken dat je de inzichten uit de antroposofie in jezelf tot leven kan wekken. Dat vergt een omvormen van het denken en leidt tot een verbinding met spirituele wezens en een besef dat ons leven op aarde niet door aardse maar door spirituele krachten wordt bestuurd.

(paperback, 57p)

Achter de coulissen van het leven
Achter de coulissen van het leven
De dubbele biografie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten over wat Rudolf Steiner noemt: de dubbele biografie. De ene biografie kunnen we 'zien' met onze ogen, de andere speelt zich in het onzichtbare af, in de verbinding van ons astraallichaam en ons Ik met engelen en andere geestelijke wezens. Hoe werkt deze verbinding in ons leven - hoe komen we tot idealen - en hoe doorbreken we de passiviteit die onze cultuur in de mens oproept?

(paperback, 56p)

Reïncarnatie en karma
Reïncarnatie en karma
Een introductie

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

- Van voorgeboortelijk levensplan tot individuele levenstaak -

Hoe zou ons leven eruit zien wanneer we werkelijk leven in het bewustzijn van ons bestaan van vóór onze geboorte en dat na de dood? Welke keuzes zouden we dan maken, bijvoorbeeld in ons werk? In de voordrachten die in deze bundel zijn opgenomen, behandelt de schrijfster deze en andere vraagstukken en laat zij zien hoe het leven in het teken van een 'ontwikkelingsgedachte', samenhangend met reïncarnatie en karma, gezien en beleefd kan worden.

(paperback, 80p)

Karmastudies 3
Karmastudies 3

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

Negen voordrachten waarin de werking en betekenis van karma nader wordt beschreven. Thema's zijn onder meer:

Oud karma en nieuw karma / De betekenis van de planeten

Karmastudies in de historische ontwikkeling van de mensheid

Het karma van de Antroposofische Vereniging en de inhoud van de antroposofische beweging.

Hardcover, 278p, met een nawoord van Marianne de Nooij

Omgaan met je levenslot
Omgaan met je levenslot

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 12.00

Hoe ga je om met je lot? Is het lot iets dat je overkomt; is het iets dat je zelf gevormd hebt? In deze uitgave geeft de auteur een weg aan om geleidelijk inzicht te krijgen in je lot: je ermee te verbinden en te zien waarom het jouw lot is - en wat jouw opgave is. daarvoor geeft hij ook kleine maar wezenlijke oefeningen.

(paperback, 43p)

Karmisch mengelwerk
Karmisch mengelwerk

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.

(paperback, 208p)

De levensloop van de mens
De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 19.00

Een klassieker waarin de schrijver de verschillende fasen in het leven van de mens onderscheidt en karakteriseert, en aangeeft met welke mogelijkheden, kansen en probleemstellingen die gepaard kunnen gaan. Daarnaast, tegen de achtergrond van deze levensfasen, worden het mannelijke en het vrouwelijke, het beroepsleven en de psychotherapie behandeld.

(paperback, 239p)

Wegen van wil
Wegen van wil
Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reïncarnatie

Jaak Hillen · alles van deze auteur 

€ 29.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek om mee te werken. Allereerst gaat het om het benaderen van karma als het materiaal voor een kunstzinnig proces. Vervolgens wordt een weg van zeven stappen beschreven om kunstzinnig met levensvragen om te gaan. In het tweede deel van het boek wordt, aan de hand van een aantal voorbeelden, beschreven hoe dit kunstzinnig proces in de praktijk heeft uitgewerkt en wordt een overzicht gegeven van de verschillende kunstzinnige technieken die gebruikt kunnen worden.

(paperback, groot formaat, met vele afb. in kleur)

Oud en nieuw karma
Oud en nieuw karma

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Als karma een realiteit is, wordt de vraag naar het bestaan van individuele menselijke vrijheid des te dringender. In de twee voordrachten in deze uitgave behandelt Rudolf Steiner de vraag in hoeverre ons (karmisch) verleden de toekomst bepaalt. Het verleden ligt vast - maar de toekomst niet: die is afhankelijk van hoe wij in het leven staan.

(paperback, 58p)

De zin van het leven
De zin van het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar de zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 80 pagina’s)

De missie van de aarde
De missie van de aarde

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.

(paperback, 66 pagina’s)

Autobiografisch schrijven
Autobiografisch schrijven
Waar wij het over hebben wanneer wij het over ons leven hebben

Willemijn Soer · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

Schrijven over je eigen leven is een bezigheid die je stimuleert om de draden in je levensloop te leren kennen en onderscheiden. Dit boek geeft een stevige basis om je leven te beschrijven, onder andere door een heleboel informatie aan te dragen over de menselijke levensloop en de wetmatigheden die daarin van betekenis zijn. In het oefengedeelte wordt beschreven hoe je aan het werk kan gaan om je eigen biografie te schrijven. Daartoe worden tientallen oefeningen gegeven, die inspiratie en praktische gezichtspunten bieden.

(paperback, 305 pagina’s)

Karma (50)
Karma (50)
Gezondheid en ziekte

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 3.00

De ziektes die we hebben, hebben iets met onszelf te maken. Het unieke dat in ieder mens leeft valt ook af te lezen aan zijn gezondheid. Dat unieke van ieder mens, dat is het Ik. Hoe hangen ziekte en gezondheid met ons Ik samen en wat betekent dat in het licht van karma en reïncarnatie?

De karmaoefening voor de nacht
De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig.

(paperback, 35 pagina

Sociale gezondheidszorg (36)
Sociale gezondheidszorg (36)
In leven en gemeenschapsvorming (nr.36)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Gezichtspunten over de menselijke levensloop en over de mogelijkheid je levensloop bewust te vormen en een positieve invloed te hebben op het leven van anderen en het vormen van gemeenschappen.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 31 pagina’s)

Biografie en ziekte (16)
Biografie en ziekte (16)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Gezichtspunten om op een andere manier te kijken naar de plaats van ziekte in je leven. Daarbij worden een aantal biografische wetmatigheden geschetst om vervolgens te onderzoeken welke invloeden tot ziekte kunnen leiden - en hoe je met dit alles gezondheidsbevorderend kan omgaan.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 30 pagina’s)

Zingeving in de laatste levensfasen (40)
Zingeving in de laatste levensfasen (40)
(nr. 40)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Deze brochure uit de serie ’Gezichtspunten’ gaat vanuit verschillende invalshoeken in op het ouder zijn, en op een zinvolle invulling van deze levensfase.

(brochure, 33p.)

Liefde en seksualiteit
Liefde en seksualiteit
Eros en fabel

Jeanne Meijs · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

Seksualiteit, liefde, relaties e.d. worden in dit boek besproken, tegen de achtergrond van enerzijds de lading die zij hebben in de tegenwoordige tijd, anderzijds tegen de achtergrond van het sprookje Eros en Fabel van Novalis. Daarin liggen veel antwoorden verborgen die een pleidooi voor de liefde vormen. Het tweede deel van het boek bespreekt seksuele voorlichting voor kinderen van verschillende leeftijden.

(Gebonden, 428 pagina’s)

Achterstevoren
Achterstevoren
Over het omgaan met het verleden met de blik op de toekomst

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 5.00

In de persoonlijke levensloop kunnen we zó met het verleden omgaan dat het vruchten draagt in de toekomst. Is iets dergelijks ook op maatschappelijk niveau mogelijk? (160 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Ouderdom
Ouderdom
Een vruchtbaar perspectief

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 19.90

Verschillende teksten over de levensloop van de mens, vanuit het perspectief naar een zinvol ouder worden. Samengesteld en ingeleid door Arie Boogert. (131 pagina's)

Levensvragen (26)
Levensvragen (26)
Een vraagbaak bij biografisch zelfonderzoek

Roel den Dulk · alles van deze auteur 

€ 5.00

Inleiding over de levensfasen en tips en vragen om je levensloop te onderzoeken. (54 pagina