menu
 winkelmandje 

Opvoeden - algemeen

Ouders en kinderen

56 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3

 « 123 » 

Ik houd je vast
Ik houd je vast
De kracht van aanraking van je kind

Annette Bakker · alles van deze auteur 

€ 7.90

Een fijn boek over het belang van het vasthouden en aanraken van je kind. Aan bod komen onder andere de ervaringen van de schrijfster met haar te vroeg geboren kindje, vasthouden om te hechten, de rol van het vasthouden in vorige generaties, vasthouden door de vader en anderen, het dagelijkse 'praktische' leven, en nog veel meer.

(paperback, 127p) VAN 13,99 VOOR 7,90

Diagnosedrift
Diagnosedrift
Hoe onze labelcultuur kinderen tekort doet

Sanne Bloemink · alles van deze auteur 

€ 20.99    ‹  geen verzendkosten!   

Steeds meer kinderen krijgen een 'label' opgeplakt - autisme, Asperger, hoogbegaafd, dyslectisch, noem maar op. Ligt dat aan de kinderen?

De schrijfster onderzocht dit en sprak met vele ouders, leerkrachten, psychiaters en anderen. Is er iets met de kinderen, of heeft het te maken met wat 'normaal' geacht wordt en met onze blik op opvoeding en onderwijs? - Een boek dat overtuigend oproept om beter te kijken naar het individuele kind en ons te bezinnen op onderwijs en opvoeding.

(paperback, 165p)

Begrijp je kind
Begrijp je kind
Vanzelfsprekend opvoeden door inzicht in ontwikkeling en gedrag

Ria Blom · alles van deze auteur 

€ 20.99    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuw en zeer bruikbaar boek over het opvoeden van kinderen tot 4 jaar, van de schrijfster van Regelmaat en inbakeren.

Het boek geeft een heldere uitleg over de ontwikkeling van het kleine kind, zó geschreven dat de opvoeder het gedrag van het kind beter leert te 'lezen'. Vraagstukken als ritme, gewoonten, verwennen en wennen worden behandeld - en vooral hecht de schrijfster nadruk aan 'vanzelfsprekendheid' in het opvoeden, dat een positieve basis geeft voor kind en opvoeders. In het boek komen heel veel herkenbare voorbeelden voor (uit de rijke ervaring van de schrijfster als verpleegkundige in het Kindertherapeuticum) met directe praktische raadgevingen.

(paperback, 207p)

Speelnatuur in de stad
Speelnatuur in de stad
Hoe maak je dat?

Josine van den Boogaard (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Het belang van het ’ouderwetse’ spelen wordt gelukkig in steeds bredere kringen onderkent. Spel en beweging zijn van groot belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. In dit inspirerende boek worden kennis en praktijk bijeengebracht voor degenen die, bijvoorbeeld op school of in de wijk, uitnodigende speelplekken willen scheppen.

Gebonden uitgave, 226 pagina’s, met vele illustraties in kleur.

Ruimte voor ouders
Ruimte voor ouders

Martine Borgdorff · alles van deze auteur 

€ 18.50

In het altijd gevoerde gesprek over opvoeden krijgen ouders er vaak van langs. Ze hebben het te druk voor hun kinderen, zijn te gemakzuchtig en vul maar in.

De schrijfster laat in dit boek zien dat ouders het nog helemaal niet zo slecht doen en dat zij, met het oog op het welzijn van de kinderen, ruimte nodig hebben om hun eigen gezonde verstand te kunnen volgen. Daarbij vraagt zij zich ook af hoe de rol van kinderopvang en scholen verbeterd kan worden.

(paperback, 174 pagina’s)

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding
Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Wilma Bos · alles van deze auteur 

€ 14.50

Een beschrijving van de sacramenten en diensten voor kinderen zoals deze leven in de Christengemeenschap voor kinderen: het gaat over de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding.

(paperback, 75 pagina’s)

Zen in opvoeding
Zen in opvoeding
Opnieuw leren wat we al weten

Judith Costello · alles van deze auteur 

€ 5.00

"Het opvoeden van een kind is te vergelijken met het leren gooien van een bal. Als je er te veel over nadenkt lukt het niet."

Het opvoeden stelt veel ouders voor grote en kleine vragen. Ieder wil het beste - en merkt dat het in de praktijk soms anders loopt. Een kind opvoeden is ook jezelf opvoeden. In dit boek wordt vanuit de zen-filosofie naar het opvoeden gekeken. In korte teksten worden veel aspecten van het opvoeden op een bemoedigende en lichtvoetige toon besproken.

(paperback, 146 pagina’s) Van 14,50 voor 5,00

Kinderen & scheiding
Kinderen & scheiding
Hoe houd je de communicatie met je kinderen goed

Jennifer Croly · alles van deze auteur 

€ 7.90

Kinderen kampen vaak met gevoelens van verlies en hebben moeite hun gevoelens te uiten na een scheiding. Dit boek geeft informatie over de gevolgen van een scheiding voor peuters tot (jong)volwassenen. Ze geeft veel praktische voorbeelden over allerlei aspecten van het scheiden en laat zien hoe je de verbinding met de kinderen optimaal kunt houden.

Jennifer Croly is lerares, zelf gescheiden en moeder van vier kinderen. Ze heeft ook haar eigen ervaringen verwerkt in dit boek.

(paperback, 192p) Van 16,95 voor 7,90

Wilsopvoeding en wilsscholing
Wilsopvoeding en wilsscholing

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 12.50

Wat is eigenlijk de kracht achter de ontwikkeling van het kind? Hoe stimuleer je dat een kind ook later, als volwassene, in beweging en ontwikkeling blijft?

Het geheim zit hem in de wil. In dit boekje wordt beschreven hoe de wil zich door de verschillende levensfasen ontwikkelt en hoe je een gezonde ontwikkeling van de wil stimuleert.

(paperback, 51 p)

Levenselixer
Levenselixer
Voor ouders, opvoeders en andere volwassenen

Ad Dekkers · alles van deze auteur 

€ 15.00

Hebben opvoeders per definitie een vorm van instinct, die zorgt dat zij op een goede manier met kinderen en met hun ontwikkeling omgaan?

We weten dat het zo niet (meer) werkt. In dit boekje wordt een weg aangegeven om de kinderen heel verfijnd waar te nemen. Een zuivere waarneming van het kind; inzicht in de biografische wetmatigheden in de ontwikkeling van het kind en een houding van openheid en verwondering stellen, zijn waardevolle instrumenten voor elke opvoeder.

(paperback, 72p)

Een vrolijke drukte
Een vrolijke drukte
Over menstruatie

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 9.95

Een boek bestemd voor meisjes (en jongens) van ca 11 tot 13 jaar, waarin de verschillen tussen meisjes en jongens op een duidelijke wijze worden besproken en waarin wordt verteld wat menstruatie inhoudt, lichamelijk maar ook emotioneel, en kort wordt ingegaan op seksualiteit en zwangerschap.

De schrijfster doet dat op een deskundige en prettige eigentijdse manier.

Met tekeningen en verklarende woordenlijst (gebonden uitgave, 34 pagina’s).

Het maakbare kind
Het maakbare kind
Opvoeding als (ver)gissing

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 9.00

De schrijfster is misschien wel de meest vooraanstaande autoriteit op opvoedingsgebied in Nederland. Dit boekje bevat de uitgebreide tekst van de Comenius-lezing die zij in 2006 hield. Zij gelooft niet dat opvoeding de functie heeft om kinderen naar een ideaalbeeld te vormen en gaat in deze tekst o.m. in op de vraag naar de betekenis van ouders, van school en van de ’virtuele wereld’ (internet e.d.) op de ontwikkeling van het kind in deze tijd.

(paperback, 56 pagina’s)

Ik ben aan ze gehecht
Ik ben aan ze gehecht
Over gehechtheid als boei in nood

Martine F. Delfos · alles van deze auteur 

€ 12.50

Voor de ontwikkeling van het kind is het van belang dat het mensen om zich heen heeft waar het zich aan kan hechten. Door echtscheidingen, overlijden, pleegzorg e.d. worden de mogelijkheden tot hechting beperkt.

Wat is hechting, hoe stimuleer je het en in welke mate is hechting gezond en van belang? Daarover gaat dit boekje.

(paperback, 62 pagina’s)

Ik heb ook wat te vertellen!
Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten

Martine F. Delfos · alles van deze auteur 

€ 31.00    ‹  geen verzendkosten!   

Met pubers is het soms lastig communiceren - al zijn ze zelf feitelijk heel duidelijk: je merkt direct of je met ze in gesprek bent of niet. In dit boek laat de schrijfster zien hoe je specifiek met deze leeftijdsgroep kunt praten: wat moet je doen en wat moet je laten, en op welke manier kun je echt in contact met een puber komen?

Het bevat concrete oefeningen en tips, en zal voor professionals of ouders een nuttige vraagbaak zijn.

(paperback, 270 pagina’s)

Luister je wel naar míj?
Luister je wel naar míj?
Gespreksvoering met kinderen tussen 4 en 12 jaar

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 27.00    ‹  geen verzendkosten!   

Praktisch handboek voor allen die met kinderen werken, behandelt de vraag hoe gesprekken gevoerd kunnen worden met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, met voorbeelden en een leeftijdsgerichte benadering.

(paperback, 190 pagina’s)

Groeien doe je samen
Groeien doe je samen
Hoe stimuleer je de ontwikkeling van je kind?

Albert Janssens & Emiel van Doorn · alles van deze auteur 

€ 19.99

Een gedegen maar enthousiast boek dat rust op de overtuiging van de schrijvers dat het opvoeden een weg is waarop ouders en kinderen zich samen - in wederkerigheid - ontwikkelen. Ze bespreken de ontwikkeling van het kind en gaan vervolgens, opgeluisterd met vele tips en ervaringen, nader in op het communiceren met je kind, op het bewust verzorgen van goede interactie en op het bevorderen van een omgeving die de ontwikkeling stimuleer.

(paperback, 204 pagina’s)

Ja=ja & nee=nee
Ja=ja & nee=nee
Bewust opvoeden, zo doe je dat!

Gitty Feddema · alles van deze auteur 

€ 15.00

Iedere ouder maakt het wel eens mee: je kind zet het midden in de winkel op een krijsen, weigert te eten, maakt het naar bed gaan tot een drama of klaagt over buikpijn als het naar school moet. Hoe los je dit op en zorg je ervoor dat de sfeer in je eigen gezin prettig blijft? Gitty Feddema besteedt uitvoerig aandacht aan het - niet altijd makkelijke - gedrag van kinderen. Een positief, herkenbaar en informatief handboek voor ouders. (Gebonden, 240 pagina’s)

Opvoeding en gezondheid
Opvoeding en gezondheid

Michaela Glöckler · alles van deze auteur 

€ 10.00

Over de samenhang van lichaam, ziel en geest zoals die tot uiting komt in gezondheid en ziekte bij kinderen. (117 pagina’s)

Levensbronnen van de ziel
Levensbronnen van de ziel

Herbert Hahn · alles van deze auteur 

€ 18.00

Herbert Hahn was de eerste leerkracht die, met hulp van aanduidingen van Rudolf Steiner, godsdienstles gaf op de eerste Vrije School. Het onderwijs stond los van welke richting dan ook en beoogde een religieuze oriëntatie te geven die zijn uitdrukking krijgt in respect voor de mens, de natuur en de aarde. In dit boek verwerkte Hahn zijn ervaringen en biedt hij talloze voorbeelden en gezichtspunten voor leerkrachten en ouders.

(paperback, 199p)

Puur elkaar grootbrengen
Puur elkaar grootbrengen

Jolijn Hendriks · alles van deze auteur 

€ 17.50

Hoe (hooggevoelige) volwassenen, ouders en kinderen samen kunnen groeien

Vanuit eigen ervaring en vanuit de ervaringen van de opvoeders en kinderen die zij begeleidt, pleit de schrijfster voor een manier van opvoeden waarin sprake is van een zekere wederkerigheid: het besef dat kinderen ook hun ouders doen opgroeien. Door tijd voor elkaar te maken en door zonder oordeel naar elkaar te luisteren en kijken ontstaat een andere dynamiek die ieder goed doet. Met vele praktische voorbeelden en vraagstukken.

(paperback, 208p.)

 « 123 »