menu
 winkelmandje 

Opvoeden - algemeen

Ouders en kinderen

52 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3

 « 123 » 

Kinderen & grenzen stellen
Kinderen & grenzen stellen

Paulien Bom · alles van deze auteur 

€ 14.90

Vragen en uitspraken waar Paulien Bom dagelijks mee geconfronteerd werd tijdens haar werk op het consultatiebureau. Als verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg maakte zij het wel en wee van ouders en de vragen die zij hebben over het opvoeden van hun kinderen van nabij mee. Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoekt zij een aantal denkbeelden die de opvoeding kleuren. Voor het vinden van nieuwe balans in de opvoeding doet ze een aantal praktische aanbevelingen. Dit boek zet ouders en verzorgers van jonge kinderen aan tot denken en doen!

(paperback, 135 pagina’s)

Speelnatuur in de stad
Speelnatuur in de stad
Hoe maak je dat?

Josine van den Boogaard (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Het belang van het ’ouderwetse’ spelen wordt gelukkig in steeds bredere kringen onderkent. Spel en beweging zijn van groot belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. In dit inspirerende boek worden kennis en praktijk bijeengebracht voor degenen die, bijvoorbeeld op school of in de wijk, uitnodigende speelplekken willen scheppen.

Gebonden uitgave, 226 pagina’s, met vele illustraties in kleur.

Ruimte voor ouders
Ruimte voor ouders

Martine Borgdorff · alles van deze auteur 

€ 18.50

In het altijd gevoerde gesprek over opvoeden krijgen ouders er vaak van langs. Ze hebben het te druk voor hun kinderen, zijn te gemakzuchtig en vul maar in.

De schrijfster laat in dit boek zien dat ouders het nog helemaal niet zo slecht doen en dat zij, met het oog op het welzijn van de kinderen, ruimte nodig hebben om hun eigen gezonde verstand te kunnen volgen. Daarbij vraagt zij zich ook af hoe de rol van kinderopvang en scholen verbeterd kan worden.

(paperback, 174 pagina’s)

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding
Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Wilma Bos · alles van deze auteur 

€ 14.50

Een beschrijving van de sacramenten en diensten voor kinderen zoals deze leven in de Christengemeenschap voor kinderen: het gaat over de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding.

(paperback, 75 pagina’s)

Zen in opvoeding
Zen in opvoeding
Opnieuw leren wat we al weten

Judith Costello · alles van deze auteur 

€ 5.00

"Het opvoeden van een kind is te vergelijken met het leren gooien van een bal. Als je er te veel over nadenkt lukt het niet."

Het opvoeden stelt veel ouders voor grote en kleine vragen. Ieder wil het beste - en merkt dat het in de praktijk soms anders loopt. Een kind opvoeden is ook jezelf opvoeden. In dit boek wordt vanuit de zen-filosofie naar het opvoeden gekeken. In korte teksten worden veel aspecten van het opvoeden op een bemoedigende en lichtvoetige toon besproken.

(paperback, 146 pagina’s) Van 14,50 voor 5,00

Een vrolijke drukte
Een vrolijke drukte
Over menstruatie

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 11.50

Een boek bestemd voor meisjes (en jongens) van ca 11 tot 13 jaar, waarin de verschillen tussen meisjes en jongens op een duidelijke wijze worden besproken en waarin wordt verteld wat menstruatie inhoudt, lichamelijk maar ook emotioneel, en kort wordt ingegaan op seksualiteit en zwangerschap.

De schrijfster doet dat op een deskundige en prettige eigentijdse manier.

Met tekeningen en verklarende woordenlijst (gebonden uitgave, 34 pagina’s).

Het maakbare kind
Het maakbare kind
Opvoeding als (ver)gissing

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 8.40

De schrijfster is misschien wel de meest vooraanstaande autoriteit op opvoedingsgebied in Nederland. Dit boekje bevat de uitgebreide tekst van de Comenius-lezing die zij in 2006 hield. Zij gelooft niet dat opvoeding de functie heeft om kinderen naar een ideaalbeeld te vormen en gaat in deze tekst o.m. in op de vraag naar de betekenis van ouders, van school en van de ’virtuele wereld’ (internet e.d.) op de ontwikkeling van het kind in deze tijd.

(paperback, 56 pagina’s)

Ik ben aan ze gehecht
Ik ben aan ze gehecht
Over gehechtheid als boei in nood

Martine F. Delfos · alles van deze auteur 

€ 11.90

Voor de ontwikkeling van het kind is het van belang dat het mensen om zich heen heeft waar het zich aan kan hechten. Door echtscheidingen, overlijden, pleegzorg e.d. worden de mogelijkheden tot hechting beperkt.

Wat is hechting, hoe stimuleer je het en in welke mate is hechting gezond en van belang? Daarover gaat dit boekje.

(paperback, 62 pagina’s)

Ik heb ook wat te vertellen!
Ik heb ook wat te vertellen!
Communiceren met pubers en adolescenten

Martine F. Delfos · alles van deze auteur 

€ 29.90    ‹  geen verzendkosten!   

Met pubers is het soms lastig communiceren - al zijn ze zelf feitelijk heel duidelijk: je merkt direct of je met ze in gesprek bent of niet. In dit boek laat de schrijfster zien hoe je specifiek met deze leeftijdsgroep kunt praten: wat moet je doen en wat moet je laten, en op welke manier kun je echt in contact met een puber komen?

Het bevat concrete oefeningen en tips, en zal voor professionals of ouders een nuttige vraagbaak zijn.

(paperback, 270 pagina’s)

Luister je wel naar míj?
Luister je wel naar míj?
Gespreksvoering met kinderen tussen 4 en 12 jaar

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 25.90    ‹  geen verzendkosten!   

Praktisch handboek voor allen die met kinderen werken, behandelt de vraag hoe gesprekken gevoerd kunnen worden met kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, met voorbeelden en een leeftijdsgerichte benadering.

(paperback, 190 pagina’s)

Groeien doe je samen
Groeien doe je samen
Hoe stimuleer je de ontwikkeling van je kind?

Albert Janssens & Emiel van Doorn · alles van deze auteur 

€ 19.99

Een gedegen maar enthousiast boek dat rust op de overtuiging van de schrijvers dat het opvoeden een weg is waarop ouders en kinderen zich samen - in wederkerigheid - ontwikkelen. Ze bespreken de ontwikkeling van het kind en gaan vervolgens, opgeluisterd met vele tips en ervaringen, nader in op het communiceren met je kind, op het bewust verzorgen van goede interactie en op het bevorderen van een omgeving die de ontwikkeling stimuleer.

(paperback, 204 pagina’s)

Ja=ja & nee=nee
Ja=ja & nee=nee
Bewust opvoeden, zo doe je dat!

Gitty Feddema · alles van deze auteur 

€ 15.00

Iedere ouder maakt het wel eens mee: je kind zet het midden in de winkel op een krijsen, weigert te eten, maakt het naar bed gaan tot een drama of klaagt over buikpijn als het naar school moet. Hoe los je dit op en zorg je ervoor dat de sfeer in je eigen gezin prettig blijft? Gitty Feddema besteedt uitvoerig aandacht aan het - niet altijd makkelijke - gedrag van kinderen. Een positief, herkenbaar en informatief handboek voor ouders. (Gebonden, 240 pagina’s)

De magische wereld van het kind
De magische wereld van het kind

Selma H. Fraiberg · alles van deze auteur 

€ 16.99

Een klassieker die steeds wordt geactualiseerd. Nu met een nieuw voorwoord van Rita Kohnstamm. De schrijfster geeft een grondig beeld van de ontwikkeling van het kind in de eerste zes jaren. Ze doet dat op basis van de gangbare psychologie en probeert de wereld van het kind zelf te beschrijven: hoe het naar de wereld om zich heen kijkt en deze beleeft.

[paperback, 288 blz.)

Actieve kids gezonde kids
Actieve kids gezonde kids

Claire Gillman · alles van deze auteur 

€ 6.90

Een boek om te werken aan een gezondere leefstijl in je gezin, voor de kinderen en voor jezelf. Verstandige voeding, gezonde gewoontes en actief bewegen zijn daarin onmisbare bestanddelen. In dit boek veel tips, feiten en ideeën om bewust aan de slag te gaan.

(paperback, geïll. in kleur, 151 pagina’s)

Luisteren naar kinderen
Luisteren naar kinderen
Van contact naar verbinding binnen het gezin

Dr. Thomas Gordon · alles van deze auteur 

€ 15.00

De zgn Gordon-methode is voor duizenden mensen een concrete hulp in de dagelijkse praktijk van het opvoeden. De methode zet in op goede communicatie in het gezin: luisteren naar elkaar, elkaar serieus nemen en respecteren, zó communiceren dat je elkaar stimuleert.

Met vele herkenbare voorbeelden is dit een boek om dagelijks mee te oefenen.

(paperback, 252 pagina’s)

In balans - Opvoeding in de kinderopvang
In balans - Opvoeding in de kinderopvang
Volgens de Gordonmethode

Saskia Henderson · alles van deze auteur 

€ 17.50

De Gordonmethode bevat veel vruchtbare elementen die in het opvoeden ingezet kunnen worden. Het is een kindvriendelijke, communicatieve en begripsvolle aanpak. In deze uitgave wordt, met veel op de praktijk toegespitste voorbeelden en adviezen, beschreven hoe in de kinderopvang met deze methode gewerkt kan worden.

(paperback, 125 pagina’s)

Puur elkaar grootbrengen
Puur elkaar grootbrengen

Jolijn Hendriks · alles van deze auteur 

€ 17.50

Hoe (hooggevoelige) volwassenen, ouders en kinderen samen kunnen groeien

Vanuit eigen ervaring en vanuit de ervaringen van de opvoeders en kinderen die zij begeleidt, pleit de schrijfster voor een manier van opvoeden waarin sprake is van een zekere wederkerigheid: het besef dat kinderen ook hun ouders doen opgroeien. Door tijd voor elkaar te maken en door zonder oordeel naar elkaar te luisteren en kijken ontstaat een andere dynamiek die ieder goed doet. Met vele praktische voorbeelden en vraagstukken.

(paperback, 208p.)

Slow kids
Slow kids

Carl Honoré · alles van deze auteur 

€ 5.00

Sneller is beter, meer is beter - gelooft u het? In dit boek gaat het over de kwaliteit van ’slow’ in het opgroeien van kinderen. Een kinderleven is tegenwoordig barstensvol dingen die moeten - en meestal omdat er iets geleerd, geoefend of ontwikkeld moet worden. Alles in hoog tempo - en met voorbijgaan aan de vraag wat nou eigenlijk goed is voor het kind. Aan de hand van thema’s als speelgoed, de crèche, technologie, school, huiswerk en sport laat de auteur zien - met veel herkenbare situaties - dat het ook anders kan.

Paperback, 230 pagina’s, van € 19,50 voor € 5,00

Mijn kind is anders
Mijn kind is anders
Elk kind mag zichzelf zijn

Liesbeth Hop · alles van deze auteur 

€ 12.99

Veel kinderen zijn 'anders' dan andere kinderen. Dat kan in opvoeding en onderwijs voor problemen zorgen. Vaak krijgen ze dan wel een etiket (ADHD, ADD, PDD-NOS enz.) - maar daarmee is nog niet bevorderd dat ze ook worden gezien als wie ze zijn.

De schrijfster (jeugd- en gezinscoach) bespreekt nagenoeg alle aspecten van dit vraagstuk: hoe je als ouder merkt dat je kind anders is; waarom er zoveel kinderen anders zijn; hoe ouders, school of jeugdzorg hiermee om kunnen gaan - en dat alles in het licht van het streven dat elk kind anders mag zijn en individueel in zijn ontwikkeling gestimuleerd zou moeten worden.

(paperback, 231p)

Kleuters in de klas
Kleuters in de klas

Freya Jaffke · alles van deze auteur 

€ 3.90

Over de ontwikkeling van het jonge kind en dat wat het nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling en hoe op basis van inzichten hierover in de kleuterklassen van de vrijeschool gewerkt wordt (79 pagina’s, met foto’s in kleur en zwartwit).

Van 12,90 voor 3,90

 « 123 »