menu
 winkelmandje 

Meditatie - antroposofie

Innerlijke verdieping

27 boeken op deze pagina
 sortering
Ken jezelf
Ken jezelf
Reizen tussen werelden

Maarten Ploeger · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een opmerkelijk boek dat een hulp kan zijn bij het begrijpen van en leven met de inhoud van de 'Esoterische Cyclus' van Rudolf Steiner. De auteur beschrijft een 'reis' door de inhoud van de Esoterische Cyclus: twee reisgezellen en een hoger wezen dat hen bijstaat betreden de geestelijke wereld aan de hand van de mantra's en andere teksten van Rudolf Steiner.

(paperback, 217p)

Hartmeditaties
Hartmeditaties

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 18.00

Van de menselijke organen is het hart zonder twijfel het bijzonderste orgaan. Het hart heeft een relatie met onze lichamelijke, psychische en spirituele gezondheid en is ook het orgaan van waaruit de liefde stroomt.

Deze uitgave bevat een samenstelling van spreuken en meditaties van Rudolf Steiner over het hart; ze zijn in het Duits en in het Nederlands opgenomen en zijn thematisch geordend. Het meditatief bezig zijn met deze teksten is een bron van gezondheid.

(paperback, 88p)

Het gebed
Het gebed

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 15.00

Bidden is voor velen iets dat vergeten is en niet meer gedaan wordt. Mogelijk kennen zij het alleen als 'lege, betekenisloze routine'. Hans Stolp beschrijft het gebed, ervaringen en gedachten van mystici en anderen, het Onze Vader - en geeft daarmee een handreiking voor het bidden als bron van inspiratie, kracht of troost.

(paperback, 152p)

Leven zonder waarom
Leven zonder waarom
De mystieke erfenis van een hemelse zwerver

Angelus Silesius · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een vertaling van de eerste 'drie boeken' van De hemelse Zwerver, van de dichter/mysticus: het gaat om enkele honderden korte gedichten/spreuken/overpeinzingen over God, Christus, Maria en de verhouding van de mens tot het goddelijke, de mens en de wereld. De teksten zijn kort, kernachtig en 'diep'- maar hebben toch een inspirerende lichtheid in zich.

(paperback, 147p)

Kalender voor de ziel
Kalender voor de ziel
Met beschouwingen van Mieke Mosmuller

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 19.95

Mooi verzorgde uitgave van Rudolf Steiners 'weekspreuken', met bij elke weekspreuk een korte verbindende tekst van Mieke Mosmuller.

(gebonden met stofomslag, 80p)

Kleurmeditatie
Kleurmeditatie

Kees Veenman · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Herdrukt: Kleuren kan je niet alleen zien, maar ook beluisteren en horen. Meer algemeen: kleur valt veel intenser te beleven dan we doorgaans in het dagelijks leven doen. In dit boek wordt aan de hand van experimenten en voorbeelden beschreven hoe je tot een intensieve beleving van de wereld van de kleuren kunt komen.

(paperback, 200 pagina’s, met afb. in kleur)

28 Meditaties
28 Meditaties
Spirituele weerbaarheid in de coronacrisis

Thomas Mayer · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een levendige beschrijving met toelichting van 28 meditatieve oefeningen. Het zijn oefeningen om in tijden van corona gezond en bij jezelf te blijven; om je emoties en gedachten te verhelderen en om een positieve bijdrage te leveren aan de toestand waarin de mensheid zich bevindt.

(brochure, geniet, 66p, met afb. in kleur)

Wegen naar westerse meditatie
Wegen naar westerse meditatie

Bastiaan Baan · alles van deze auteur 

€ 25.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een fijn boek dat als wegwijzer en 'praktijkbegeleider' bij het mediteren kan dienen. Het boek biedt inleidende gedachten en voorbereidende oefeningen en geeft vervolgens verschillende vormen van meditatie-oefeningen, uitmondend in Rozenkruisers- en christelijke meditaties zoals beschreven door Rudolf Steiner.

(hardcover, met kleurenafb., 179p)

Meditatie en beproevingen van de ziel
Meditatie en beproevingen van de ziel
In de antroposofie en de vier evangeliën

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

In 1923 sprak Rudolf Steiner over de zgn vlindermeditatie; een wilsmeditatie. Deze meditatie wordt besproken en toegelicht door de auteur, onder andere met beelden uit de tempellegende. In het tweede deel van dit boekje gaat het over het op de juiste manier 'verstaan' van de taal van de evangeliën en bespreekt de auteur de beproevingen van Petrus, die de Christus driemaal verloochende.

(paperback, 124p)

Antroposofische weekspreuken
Antroposofische weekspreuken
Lente, zomer, herfst, winter

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 17.50

Iedere spreuk is een bezinning, een meditatie, waarin de ziel - het meest innerlijke van jezelf - zich verweven ziet met de wereld. Een wereld die niet alleen de aarde omvat, maar zich uitstrekt tot de kosmos, tot de geestelijke wereld.

De 'weekspreuken' bieden een weg om de gang van het jaar op een diepere manier te beleven; om te proeven wat in het jaarverloop leeft en om jezelf daarin terug te vinden.

Paperback met flappen, genaaid, klein formaat, vertaald door Roel Munniks, tweetalig (Duits-Nederlands), 96p

Het wezen van het gebed
Het wezen van het gebed

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een voordracht over bidden en het gebed. In het bidden kunnen we 'groeien': het leven even bezien vanuit een hoger perspectief. Zo hangt het bidden samen met de ontwikkeling van onze ziel, kan warmte en licht brengen.

(paperback, 48p)

De twaalf deugden door het jaar heen
De twaalf deugden door het jaar heen

Jean-Claude Lin · alles van deze auteur 

€ 15.50

Een uitgave over de zgn twaalf maanddeugden door twaalf verschillende auteurs die elk een maanddeugd en een manier om je daarmee te verhouden beschrijven. Daarbij gaat het ook om het omvormen, het op een hoger plan brengen van de deugden.

paperback, p. 106

De grondsteen en zijn ritmen
De grondsteen en zijn ritmen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Deze verzorgde uitgave, met bordtekeningen, bevat de teksten die Rudolf Steiner sprak tijdens de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923. In de zogenoemde grondsteenspreuk vatte hij in de kern de hele antroposofie samen. Deze uitgave bevat de bespreking en toelichting die Rudolf Steiner op deze spreuk gaf, naast de spreuk zelf natuurlijk.

(paperback, 78p)

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (I)
Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (I)
Hermetisme en Christendom, een verkenningstocht

Valentin Tomberg · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzonder en indrukwekkend werk waarin de zgn Grote Arcana, de grote geheimen van de Tarot besproken worden. In 22 brieven komen de 22 tarotkaarten aan bod. Daarmee worden 22 diepgravende beschouwingen geboden, die tegelijkertijd 22 oefeningen vormen om 22 innerlijke stappen van ontwikkeling te zetten. In een pure en heldere schrijfstijl worden kennis en inzichten uit eeuwenoude tradities van christendom, hermetisme, magie en filosofie samengebracht.

Dit deel is het eerste van de driedelige uitgave en bevat de eerste acht brieven.

(paperback met flappen, 301p)

Één ding tegelijk
Één ding tegelijk

Rick Hanson · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

52 eenvoudige oefeningen voor een echt boeddhabrein.

In 5 hoofdstukken beschrijft de auteur 52 oefeningen om voor jezelf te zorgen;van het leven te genieten; je vermogens te ontwikkelen; betrokken te zijn bij de wereld en om innerlijke vrede te ontwikkelen.

Toegankelijk en inspirerend geschreven.

(pocketuitgave, 255 pagina’s)

Het Onze Vader
Het Onze Vader
Esoterisch beschouwd

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In twee voordrachten vertelt Rudolf Steiner over de achtergronden en diepere betekenis van het Onze Vader. Daarbij gaat hij ook in op de vraag naar het belang van gebed en meditatie en naar de verbinding van het Onze Vader met de wezensdelen van de mens.

(paperback, 56 pagina’s)

De glasvensters van het Goetheanum
De glasvensters van het Goetheanum
(ABC Wegwijzer 12)

Jonas van der Sloot · alles van deze auteur 

€ 4.75

De glasvensters van het Goetheanum worden in deze ABC Wegwijzer beschreven als een toegang tot de spirituele wereld. Met behulp van ons dagelijks bewustzijn kunnen we via de vensters naar binnen én naar buiten kijken - ook in spirituele zin. Jonas van der Sloot neemt de lezer mee voor een ’rondleiding’ langs de vensters. Natuurlijk prachtig in kleur geïllustreerd.

(brochure, 24 pagina’s)

Meditatie
Meditatie
Wezen en techniek

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten over het mediteren. Hoe doe je het en wat is daarvoor nodig? Waarom doe je het en wat bewerkt het?

(paperback, 65 pagina’s)

Aanschouwen van het denken
Aanschouwen van het denken

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 14.50

Het denken in zijn ware vorm, vormt de brug naar de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Daarvoor is het wel nodig dat we ons ’gewone denken’ oefenend omvormen tot een nieuw denken.

Over het belang van dit denken gaat deze beschouwing.

(gebonden uitgave, 52 pagina’s)

Meditatie
Meditatie

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 18.10

"Meditatie is opstaan in de activiteit van het denken. Die kracht brengt vrijheid, levenslust en gezondheid voor het individu, maar tevens een verlangen naar en een verwerkelijking van de hoogste deugd: de menselijke goedheid."

In dit boek beschrijft de auteur heel concreet hoe je kunt mediteren, op basis van de aanwijzingen die Rudolf Steiner daarvoor gaf.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

Waarom zou ik mediteren?
Waarom zou ik mediteren?

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een vorm van niet tevreden zijn met het leven duidt op een overschot aan krachten... die kunnen worden ingezet om te mediteren. De schrijfster beschrijft hoe je daarmee een serieus begin kan maken.

(gebonden, 158 pagina’s)

Jaarfeesten
Jaarfeesten
ABC Wegwijzer 11

Samuel Jonas van der Sloot · alles van deze auteur 

€ 4.75

In de serie ABC Wegwijzers: een beknopte inleiding, rijk van inhoud, die een innerlijke vernieuwende manier van omgaan met de jaarfeesten beschrijft. Hoe kun je het bijzondere, het krachtgevende, het spirituele dat achter de jaarfeesten ligt benaderen en in jezelf opwekken?

Dáárover gaat deze ABC Wegwijzer die in zijn beknoptheid een wereld ontsluit.

(brochure, 24 pagina’s, met illustraties in kleur)

Meditatieve spreuken voor iedere dag
Meditatieve spreuken voor iedere dag

Adam Bittleston · alles van deze auteur 

€ 7.90

Mooi gebonden boekje met ruim veertig meditatieve spreuken, voor de dagen van de week, het jaarverloop e.d.

(Gebonden, 64 pagina's) Van 13,90 voor 7,90

De weg tot inzicht in hogere werelden
De weg tot inzicht in hogere werelden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hét basiswerk over de innerlijke scholingsweg: voorwaarden, voorbereidingen, praktische gezichtspunten, oefeningen, stadia e.d.

(Serie Werken en Voordrachten) gebonden, 212 pagina’s.

Het zesvoudige pad
Het zesvoudige pad
Basisoefeningen voor spirituele ontwikkeling

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 15.00

Zes oefeningen die in het dagelijkse leven evenwicht en slagvaardigheid stimuleren. (96 pagina’s)

Achter de sluier
Achter de sluier
Van oefening naar meditatie

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 17.00

Meditatie: hoe en waarom. Met vele oefeningen en invalshoeken.

Jaap van de Weg geeft een fascinerend beeld van wat meditatie zoal kan inhouden. Het aantal invalshoeken is in principe eindeloos. Uit deze verscheidenheid kiest Van de Weg de meest karakteristieke oefeningen en meditatievormen om de lezer overzicht en houvast te geven, wanneer hij zelf aan de slag gaat. (176 pagina’s, met kleurenafb.)

Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling (31)
Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling (31)

Roel den Dulk · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een eigentijdse benadering van zes belangrijke oefeningen op het pad van persoonlijke ontwikkeling, nuchter, concreet en persoonlijk beschreven. (58 pagina’s)