menu
 winkelmandje 

Therapieën

Gezondheid en ziekte

21 boeken op deze pagina

Schilderen, boetseren en tekenen
Schilderen, boetseren en tekenen
Als kunstzinnige therapie

Mimi Avelingh · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

De invloed van tekenen, schilderen en boetseren op ons innerlijk en lichamelijk welzijn. Met praktijkvoorbeelden, voor leken en vakmensen. (180 pagina’s)

Genezende klanken en vormen 34
Genezende klanken en vormen 34
Over chirofonetiek

Alfred Baur · alles van deze auteur 

€ 3.00

Iedere klank heeft zijn eigen vorm. In de chirofonetiek wordt gewerkt met de klanken en hun vormen. De therapeut spreekt een klank en strijkt tegelijkertijd de vorm die bij de klank hoort op de rug van de patiënt. Deze therapie, ontwikkeld door Aflred Baur, blijkt niet alleen werkzaam als hulp bij kinderen die moeite hebben om te leren spreken maar ook is het werkzaam in de behandeling van organische ziekten

(brochure serie Gezichtspunten, 25 pagina’s)

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie
Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Volkier Bentinck · alles van deze auteur 

€ 16.00

Gebaseerd op zijn tientallen jaren ervaring in de euritmietherapie beschrijft Volkier Bentinck in dit boekje hoe deze therapie werken kan, en hoe daarbij andere principes gelden dan wanneer de euritmie als kunstvorm wordt beoefend. Met zijn samengebalde verwoording komt hij hier tot de essentie van het werken van de euritmietherapeut.

(paperback, 108 pagina’s)

Medische massagetherapie
Medische massagetherapie
Het scheppen van evenwicht tussen leven en bewustzijn

Volkier Bentinck · alles van deze auteur 

€ 16.00

Een oorspronkelijke benadering van de antroposofische fysiotherapie, op basis van de 60-jarige ervaring van de auteur. Deze heeft het vak nog geleerd van Ita Wegman en ontdekte, na vele jaren als fysiotherapeut en euritmietherapeut werkzaam te zijn geweest, de diepere wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het herstellen van de balans tussen opbouwende en afbrekende krachten in de mens die in veel aandoeningen en klachten een rol spelen.

(paperback, 113 pagina’s)

Blijf mij zien
Blijf mij zien
Kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk

Lieke Camerik e.a. · alles van deze auteur 

€ 5.00

Op allerlei plaatsen wordt in de praktijk gewerkt met inzichten uit de antroposofie. In deze brochure vertellen vijf kunstzinnig therapeuten over hun dagelijks werk met mensen met dementie. Daarbij geven ze, aan de hand van concrete gevallen, inzicht in hun werkwijze, doelen en resultaten. En daarmee ontstaat niet alleen een kleurrijk beeld van kunstzinnige therapie in de praktijk maar ook van de vruchtbare werking van deze therapie.

(brochure, 32 pagina

Medische massagetherapie (70)
Medische massagetherapie (70)
Van Volkier Bentinck

Marion Gores-van Nistelrooij · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een bijzondere loot aan de boom van antroposofische therapieën is de massagetherapie zoals die werd ontwikkeld door Volkier Bentinck. Nog opgeleid door Ita Wegman, ontdekte hij, na tientallen jaren ervaring, een manier van masseren die werkt op basis van het 'snoeien' en weer laten opbloeien van de krachten van ons etherlichaam. In deze brochure wordt beschreven hoe deze therapie wordt toegepast.

(brochure, 38p.)

Spreken en spreektherapie (21)
Spreken en spreektherapie (21)

Xandor Koesen-York · alles van deze auteur 

€ 3.00

Brochure in de serie Gezichtspunten. Wat is de antroposofische spreektherapie en welke principes liggen eraan ten grondslag? Deze brochure geeft een inleiding, over het spreken, over de spreektherapie en over de klachtenbeelden die met spreektherapie behandeld kunnen worden.

(geniet, 29 pagina’s)

Euritmietherapie (6)
Euritmietherapie (6)

Roel Munniks · alles van deze auteur 

€ 3.00

Euritmie is een betrekkelijk nieuwe, op zichzelf staande bewegingskunst. Door de euritmische bewegingen worden de scheppende krachten in taal en muziek zichtbaar. Door de bewegingen van de euritmie uit te voeren brengt de mens een harmonisch samenspel tot stand tussen lichaam, ziel en geest. Deze harmonie zorgt er voor dat het lichaam gezonder functioneert, de ziel zich veelzijdiger ontplooit en de geest actiever en vrijer wordt. In de euritmietherapie wordt de euritmie op een therapeutische wijze toegepast.

(brochure in de serie Gezichtspunten, 20 pagina’s)

Kunstzinnige therapie (29)
Kunstzinnige therapie (29)
Op antroposofische grondslag

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Beschrijving van de verschillende vormen van kunstzinnige therapie op basis van het antroposofisch mensbeeld. (brochure, 20 pagina’s)

Het geheim van de wond
Het geheim van de wond
Samariter-cursus

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 17.00

Deze uitgave bevat een gedeeltelijke vertaling van vier voordrachten die Rudolf Steiner in 1914 hield over genezen, EHBO en herstelkrachten. Daarin gaf hij niet alleen praktische, maar ook onderliggende inzichten die samenhangen met wat genezing is en hoe deze gestimuleerd kan worden. De tekst van Rudolf Steiner wordt toegelicht door Ermengarde de la Houssaye.

(verzorgd uitgegeven als luxe, genaaid cahier, 42 pagina’s)

De binnenkant van blauw
De binnenkant van blauw
Onderzoek naar dynamiek van blauw en de toepassing hiervan in de kunstzinnige therapie

Wil Uitgeest · alles van deze auteur 

€ 7.90

Beleeft ieder mens kleur op zijn eigen manier - en hebben de kleuren zelf niet een eigen kwaliteit?

In dit boek voert de auteur ons mee naar de binnenkant van de kleur blauw en zal duidelijk worden dat kleuren wel degelijk een objectieve kwaliteit hebben. Ook wordt aan de hand van enkele casussen beschreven hoe de kleur blauw kan worden toegepast in de antroposofische kunstzinnige therapie.

(gebonden, 302 pagina’s met vele afbeeldingen in kleur) Van 27,50 voor 7,90

Oefeningenboek kunstzinnige therapie
Oefeningenboek kunstzinnige therapie
250 oefeningen uit de praktijk

Klaartje de Vletter & Marjolein Dorresteijn · alles van deze auteur 

€ 44.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek met ruim 250 aan de praktijk ontleende oefeningen van kunstzinnig werkende therapeuten. Meer dan 100 kunstzinnig therapeuten droegen aan deze uitgebreide uitgave bij door een of meer oefeningen waarmee zij goede ervaringen hebben, in te zenden.

De oefeningen zijn geordend op basis van de seizoenen, zijn aangevuld met diagnostische oefeningen, en gerangschikt naar thema’s als loslaten; in beweging komen; houvast; naar binnen gaan - en veel meer. Het gaat om oefeningen voor cliënten van allerlei leeftijden en voor een grote diversiteit aan klachten. Met literatuuroverzichten en gedichten en natuurlijk met honderden illustraties in kleur.

(hardcover, 427 pagina’s)

Verplegen vanuit antroposofisch perspectief (19)
Verplegen vanuit antroposofisch perspectief (19)

Patricia Wessels · alles van deze auteur 

€ 3.00

Over het verplegen van zieken vanuit antroposofisch gezichtspunt.

(brochure, 31 pagina’s)

Genezen via de huid (51)
Genezen via de huid (51)
Uitwendige therapie

Katie Willink-Maendel (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 3.00

De antroposofische uitwendige therapie werkt via de huid in op de gezondheid van de mens. In deze brochure (uit de serie Gezichtspunten) wordt deze therapie beschreven tegen het licht van het antroposofisch mensbeeld en worden vervolgens verschillende praktische toepassingen van de uitwendige therapie besproken.

(brochure, 29 pagina’s)

Natuurgeneeskunde
Natuurgeneeskunde
Wegwijs in 1 uur

Corwin Aakster, Fleur Kortekaas · alles van deze auteur 

€ 12.50

De natuurgeneeskunde gaat uit van de mens als geheel en biedt op basis van deze holistische visie allerlei vormen van behandeling die gericht zijn op het versterken van het zelfgenezend vermogen. Dit boekje geeft informatie over het wat en waarom van de natuurgeneeskunde, biedt inzicht in de verschillende behandelmethoden, gaat in op de werkwijze van de arts of therapeut en geeft een beeld van de toepassingsgebieden. Daarmee vormt het een beknopte en praktische inleiding. (pocket, 96 pagina’s)

Ruimer ademen, vrijer leven
Ruimer ademen, vrijer leven

Yvonne Esser · alles van deze auteur 

€ 19.50

- Op adem komen met de methode Van Dixhoorn -

Niet goed ademen gaat vaak samen met verschillende klachten, waaronder spanningsklachten. Dan is een vrije, ontspannen ademhaling van belang. Veel oefeningen op dit gebied richten zich echter op het beheersen van de ademhaling, die dan toch nog niet een ontspannen, vrije ademhaling wordt. In de methode van Dixhoorn wordt de adem zachter en indirect tot ontspanning gebracht, waardoor de adem weer natuurlijk verloopt. Met achtergrondinformatie, de ademhaling in relatie tot verschillende klachten en oefeningen; ook met een link om eenvoudige ingesproken oefeningen te downloaden.

(paperback, 223p)

Ritmische massage
Ritmische massage
Menskundige gezichtspunten

Margarethe Hauschka · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een klassieker, nu beschikbaar in het Nederlands. Margarethe Hauschka leverde een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de ritmische massage, zoals die ontstond uit de samenwerking van Rudolf Steiner en Ita Wegman.

In dit werk beschrijft zij het antroposofisch mensbeeld op basis waarvan de ritmische massage wordt toegepast; geeft de de belangrijkste beginselen van de ritmische massage en geeft een beschrijving van de toepassing van de massage bij 17 aandoeningen.

(paperback, 200p.)

Melkvrij, glutenvrij leven
Melkvrij, glutenvrij leven
Over lactose-overgevoeligheid en coeliakie; met lekkere recepten

Nora Kircher · alles van deze auteur 

€ 14.95

De schrijfster van dit boek, Nora Kircher, leeft zelf met lactose/-gluten-overgevoeligheid en heeft over deze overgevoeligheid al meer boeken gepubliceerd. Zij is werkzaam als diëtiste en heilpraktiker.

In dit praktisch boek geeft zij informatie over te gebruiken levensmiddelen, over hun eigenschappen, de manier waarop ze gebruikt en bewaard kunnen worden en tevens geeft ze een tientallen recepten. (Paperback, 78 pagina’s)

Genezend opvoeden
Genezend opvoeden
Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Deze 12 voordrachten staan aan de basis van de zgn. antroposofische heilpedagogie: de zorg voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Hier wordt de ’bijzondere blik’ ontvouwd die deze zorg kenmerkt. Ontwikkelingsstoornissen worden ook bezien in het licht van karma en reïncarnatie, daarnaast gaf Rudolf Steiner ook vele concrete aanknopingspunten voor het concrete handelen.

Gebonden uitgave, 270 pagina’s, met nawoord, aantekeningen e.d. (Serie Werken en Voordrachten).

(GA 317)

Kunst en therapie
Kunst en therapie

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 16.00

Kunstzinnige therapie heeft als opgave te harmoniseren en stoornissen op te heffen. Voor de patiënt die kunstzinnige therapie krijgt, gaat het niet om de vraag of hij/zij zelf kunstzinnig is - en daarin valt ook op allerlei manieren nog wat te ontwikkelen. Maar het kunstzinnig bezig zijn werkt direct bevorderlijk op de gezondheid. In deze uitgave, met een aantal kleurenafbeeldingen, wordt getoond op welke wijze kunstzinnige therapie zijn betekenis waar maakt.

paperback met flappen, p. 49

Zin in zingen
Zin in zingen
Loutering in de zangkunst

Valborg Werbeck-Svärdström · alles van deze auteur 

€ 19.00

Deze uitgave is hét werk over de methode van het 'Werbeck-zingen', ook wel de 'school van de stemonthulling'genoemd. Deze methode werd in samenspraak met Rudolf Steiner, en later met enkele antroposofische artsen, ontwikkeld door de schrijfster, die als operazangeres stemproblemen kreeg en op zoek ging naar oefeningen om haar stem gezond te krijgen. Niet alleen muzikaal is deze manier van zingen bijzonder, en leidt tot een vrij stemgebruik, ook therapeutisch is het Werbeck-zingen van bijzondere betekenis.

(hardcover, genaaid, 221p, met leeslint)