menu
 winkelmandje 

Auteurs P-T

Antroposofie, sortering op auteursnaam

65 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Bruggen tussen leven en dood
Bruggen tussen leven en dood
Ontmoetingen met gestorvenen

Iris Paxino · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere uitgave: in dit boek beschrijft de schrijfster op een directe, heldere en betekenisvolle wijze over het leven na de dood en over de mogelijkheid verbonden te zijn en te blijven met de gestorvenen. Ze vertelt over concrete ervaringen; over 'complicaties' en over de manier waarop je je kunt scholen om de verbinding met een gestorvene aan te gaan en inhoud te geven.

(hardcover, 188p)

Wat onkruid ons kan vertellen
Wat onkruid ons kan vertellen

Ehrenfried E. Pfeiffer · alles van deze auteur 

€ 17.00

Wat is onkruid? Onkruid bestaat alleen in de ogen van de mens. Maar wat kan onkruid ons vertellen als we het met interesse gaan bekijken? Wat vertelt onkruid ons, over de grond, over onszelf?

Ehrenfried Pfeiffer was een van de pioniers van de biologisch-dynamische landbouw. Zijn kennis van de plantenwereld was gebaseerd op tientallen jaren van (geesteswetenschappelijk) onderzoek. (paperback, 110 pagina’s, met afb. in ZW)

Herkomst en toekomst van de mensheid (79)
Herkomst en toekomst van de mensheid (79)

Johanna Priester · alles van deze auteur 

€ 3.00

De schrijfster vertelt, op een originele en toegankelijke wijze, het 'verhaal' van het ontstaan van aarde en mensheid. Daarbij komt naar voren dat de vraag hoe aarde en mens ontstaan zijn en zich ontwikkeld hebben, geen 'historisch vraagstuk' is maar op allerlei manieren meespeelt hoe wij hier en nu in het leven staan.

(brochure geniet, 45p)

Opdat mensen het horen (deel 1)
Opdat mensen het horen (deel 1)
Het mysterie van de Kerstconferentie 1923 | 1924

Sergej O. Prokofieff · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 427 pagina’s)

De christologische grondslagen van de kerstconferentie
De christologische grondslagen van de kerstconferentie

Sergej O. Prokofieff, Peter Selg · alles van deze auteur 

€ 15.00

Deze uitgave bevat de aangevulde tekst van voordrachten die de twee auteurs hielden over de betekenis van de kerstconferentie.

(paperback, 108 pagina’s)

Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Werken aan een ideaal

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 18.50

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.

(paperback, met afb. in ZW, 145p)

Houden van de aarde
Houden van de aarde

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Wij leven niet alleen van en op de aarde - maar zullen de aarde ook moeten verzorgen. Ieder levend wezen heeft immers verzorging nodig. Michiel Rietveld beschrijft vanuit zijn lange en rijke ervaring wat de aarde nodig heeft en wat, bijvoorbeeld in de biologische en biologisch-dynamische landbouw, voor de aarde gedaan wordt. Daarbij is de inhoud van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner zijn leidraad maar zó dat wordt beschreven hoe deze voor een grote kring, van boeren tot beleidsmakers, vruchtbaar kan zijn.

(paperback, 252 pagina’s)

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 16.50

Friedrich Rittelmeyer vertelt hoe hij, zorgvuldig onderzoekend en afwegend, de antroposofie ontmoet en vervolgens ook Rudolf Steiner. In de verbinding die tussen hen groeit komt met grote ernst de betekenis van de antroposofie, en de centrale plaats van Christus daarin naar voren. Met hulp van Rudolf Steiner richt Rittelmeyer samen met enkele anderen, de Christengemeenschap op. Vanuit de herinneringen van Rittelmeyer ontstaat een indringend beeld van de mens Rudolf Steiner.

(paperback, 164 pagina’s, geïllustreerd)

De christelijke impuls
De christelijke impuls
In de Filosofie der vrijheid van Rudolf Steiner

John Roex · alles van deze auteur 

€ 16.50

Met de Filosofie der Vrijheid legde Rudolf Steiner het fundament onder wat hij later als de antroposofie ontvouwde. In dit fijnzinnig geschreven werk legt de auteur bloot hoe de christelijke impuls, zonder dat Rudolf Steiner deze benoemt, als een gouden draad door de Filosofie der Vrijheid geweven is.

(paperback, met afb. in kleur, 114p)

Houd me niet vast
Houd me niet vast
Rudolf Steiner over Maria Magdalena

John Roex · alles van deze auteur 

€ 14.50

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.

In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.

De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.

(paperback, 114 pagina’s)

Beelden van gene zijde
Beelden van gene zijde
In zestien taferelen

Ivar Römer · alles van deze auteur 

€ 16.00

De auteur beschrijft, op een heel eigen kunstzinnig-dichterlijke wijze de belevingen van een aantal gestorven zielen. Het gaat om mensen die hij gekend heeft, waaronder verschillende familieleden, met wie hij na hun sterven verbonden bleef. In de gesprekken en beschrijvingen klinkt iets door van de weg die zij gaan door het leven aan gene zijde.

(paperback, 157p)

Innerlijk gesprek met een Corona wezen
Innerlijk gesprek met een Corona wezen
Een imaginatieve reis naar heling

Ivar Römer · alles van deze auteur 

€ 11.00

Een opmerkelijke uitgave: de schrijver kampte in het voorjaar met een coronabesmetting, terwijl tegelijkertijd de hele wereld in de greep van de angst voor dit virus was. Na enkele weken kwam hij ertoe om in gesprek te gaan met het corona wezen - een gesprek dat zich in de dagen rond Pasen afspeelde. Deze uitgave bevat een poëtische weergave van dit gesprek en een uitgebreid voorwoord waarin de schrijver zijn ervaringen en werkwijze toelicht.

(paperback, 75p)

Planten waarnemen
Planten waarnemen
Over de invloed van elementenwezens op het leven van planten

R. van Romunde · alles van deze auteur 

€ 15.00

Soms is een klein boekje van GROTE waarde. Dick van Romunde, deskundige bij uitstek, beschrijft in dit kleine boekje helder en concreet hoe je de plantenwereld en de krachten en wezens die daar werkzaam zijn werkelijk, waarnemend, leert kennen.

(paperback, 72 pagina’s)

Biodynamische landbouw (53)
Biodynamische landbouw (53)
Gezonde voeding als bron van levenskracht

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een inleiding over de biologisch-dynamische landbouw, over onder meer de geschiedenis van de BD-landbouw, de werking van de levenskrachten, BD-landbouw in de praktijk, de invloed van de kosmos, het gebruik van preparaten, onkruidbestrijding, bemesting, voedingskwaliteit en meer.

(brochure, geniet, 45 pagina’s)

De Corona-epidemie
De Corona-epidemie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 12.50

- De strategie van de angst, de boodschap en de gevolgen -

Angst heeft de wereld in zijn greep gehad; een angst die samenhangt met onze visie op ziekte en gezondheid - en leven en dood. Harrie Salman betrekt een aantal spirituele gezichtspunten in de vraag wat wij van de coronacrisis kunnen leren en wat daarvan de betekenis zou kunnen zijn voor een gezonde samenleving.

(paperback, 64p)

De sociale wereld als mysterieplaats
De sociale wereld als mysterieplaats
De sociale visie van de antroposofie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

De tijd vraagt om nieuwe perspectieven en om samenwerken. Een nieuw perspectief op een wereld die eerlijk en rechtvaardig is. Samenwerken: met elkaar en met de spirituele wereld.

Harrie Salman schetst een nieuw perspectief, op basis van de sociale impuls van de antroposofie, en beschrijft indringend en hoopgevend hoe wij tot nieuwe verbindingen van mens tot mens kunnen komen, hoe we nieuwe gemeenschappen kunnen vormen en hoe krachten uit de geestelijke wereld ons daarin willen helpen.

(paperback, 236p.)

Rudolf Steiner & Peter Deunov
Rudolf Steiner & Peter Deunov

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een fascinerend werk over het leven en werken van de twee grote spirituele leraren van de 20e eeuw: Rudolf Steiner en de Bulgaarse, in ons land weinig bekende Peter Deunov, grondlegger van de school van de Witte Broederschap. Harrie Salman beschrijft hun ontwikkelingsweg, waarin opmerkelijke overeenkomsten te vinden zijn, de inhoud van hun levensbeschouwing en de wijze waarop zij hun 'bewegingen' oprichtten en vorm gaven. Waar Rudolf Steiner een weg van inzicht tot vrijheid aangaf, bewandelde Peter Deunov een pad van het hart - en wordt zichtbaar hoe beiden een door Christus geïnspireerd mens-zijn nastreefden.

(paperback, 285p)

De woordkunst van Rudolf Steiner
De woordkunst van Rudolf Steiner

Martina Maria Sam · alles van deze auteur 

€ 5.00

Is Rudolf Steiner moeilijk leesbaar?

Eerlijk zeggen?

Voor veel mensen wel.

In deze kleine studie wordt echter aangetoond dat Rudolf Steiner veel aandacht besteedde aan zijn verwoordingen. Waarom deed hij dat?

(paperback, 111 p) Van 12,50 voor 5,00

Antroposofie en rechtsextremisme
Antroposofie en rechtsextremisme
Rudolf Steiner, de antroposofen en het nationaalsocialisme

Peter Selg · alles van deze auteur 

€ 15.00

Bevat de antroposofie racistische, antisemitische of rechtsextremistische elementen?

Peter Selg beschrijft wat er in het werk van Rudolf Steiner in dit verband te vinden is; geeft inzicht in hoe antroposofen zich opstelden ten opzichte van het nationaalsocialisme in de periode 1933-1945 en verbindt de hiermee verbonden thema's ook met de actuele situatie.

(paperback, 84p)

Code Mens
Code Mens
Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer · alles van deze auteur 

€ 6.00

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.

In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.

(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW) VAN 14,25 VOOR 6,00

 « 1234 »