menu
 winkelmandje 

Auteurs P-T

Antroposofie, sortering op auteursnaam

65 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4
 sortering

 « 1234 » 

Hedendaagse Christuservaringen
Hedendaagse Christuservaringen

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Steeds meer mensen beleven een ontmoeting met Christus. Hoe kunnen we dergelijke ontmoetingen zien? Hans Stolp beschrijft een aantal van deze ontmoetingen en verbindt ze met hetgeen Rudolf Steiner vertelde over de wederkomst van Christus in de etherische wereld. En hij beschrijft hoe het leven zó geleefd kan worden dat we ons verbonden weten met Christus.

(Hardcover, 176p)

Het geheim van de twee Jezuskinderen in de Renaissance
Het geheim van de twee Jezuskinderen in de Renaissance
Bij Rafaël Santi, Leonardo da Vinci, Ambrogio Borgognone en Michelangelo Buonarroti

Albert van Raaij · alles van deze auteur 

€ 19.50

Wat bepaalde kunstwerken, van o.a. Rafaël, Leonardo en Michelangelo, precies verbeelden is voor kunsthistorici soms een raadsel of twistpunt. In deze uitgave toont de auteur dat de geesteswetenschap wel tot een zinnige verklaring komt. De auteur bespreekt een aantal kunstenaars en hun werken, en laat zien hoe wat Rudolf Steiner vertelde over de twee Jezuskinderen ook bij enkele kunstenaars bekend moet zijn geweest.

(paperback, 140p, met afb. in kleur)

Ken jezelf
Ken jezelf
Reizen tussen werelden

Maarten Ploeger · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een opmerkelijk boek dat een hulp kan zijn bij het begrijpen van en leven met de inhoud van de 'Esoterische Cyclus' van Rudolf Steiner. De auteur beschrijft een 'reis' door de inhoud van de Esoterische Cyclus: twee reisgezellen en een hoger wezen dat hen bijstaat betreden de geestelijke wereld aan de hand van de mantra's en andere teksten van Rudolf Steiner.

(paperback, 217p)

Rudolf Steiner en Johannes
Rudolf Steiner en Johannes
Twee gezworen vrienden

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

In zijn nieuwe boek beschrijft Hans Stolp de verbinding tussen Johannes de Evangelist en Rudolf Steiner. Die verbinding was zodanig dat Rudolf Steiner de misschien wel diepste spirituele ervaring van zijn leven 'door de ogen van Johannes' beleefde. Beiden werken aan de grote opgave het esoterisch christendom zijn plaats in de ontwikkeling van mens en mensheid te geven. Hans Stolp laat zien hoe de verbinding tussen hen steeds hechter werd.

(gebonden, 176p)

De impuls van Pinksteren
De impuls van Pinksteren
En de werking van Christus in het sociale leven

Sergej O. Prokofieff · alles van deze auteur 

€ 12.00

Twee aan elkaar aansluitende inhoudsvolle beschouwingen over een vernieuwing of vervolg van de oorspronkelijke Pinkstergebeurtenis - en het belang daarvan voor sociale gemeenschappen - en over het werken aan deze vernieuwing door het ontwikkelen van vier sociale vermogens, die elementen vormen van wat Rudolf Steiner 'de omgekeerde cultus' noemde.

(paperback, 77p)

Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Werken aan een ideaal

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 18.50

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.

(paperback, met afb. in ZW, 145p)

Herkomst en toekomst van de mensheid (79)
Herkomst en toekomst van de mensheid (79)

Johanna Priester · alles van deze auteur 

€ 3.00

De schrijfster vertelt, op een originele en toegankelijke wijze, het 'verhaal' van het ontstaan van aarde en mensheid. Daarbij komt naar voren dat de vraag hoe aarde en mens ontstaan zijn en zich ontwikkeld hebben, geen 'historisch vraagstuk' is maar op allerlei manieren meespeelt hoe wij hier en nu in het leven staan.

(brochure geniet, 45p)

Rudolf Steiner & Peter Deunov
Rudolf Steiner & Peter Deunov

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een fascinerend werk over het leven en werken van de twee grote spirituele leraren van de 20e eeuw: Rudolf Steiner en de Bulgaarse, in ons land weinig bekende Peter Deunov, grondlegger van de school van de Witte Broederschap. Harrie Salman beschrijft hun ontwikkelingsweg, waarin opmerkelijke overeenkomsten te vinden zijn, de inhoud van hun levensbeschouwing en de wijze waarop zij hun 'bewegingen' oprichtten en vorm gaven. Waar Rudolf Steiner een weg van inzicht tot vrijheid aangaf, bewandelde Peter Deunov een pad van het hart - en wordt zichtbaar hoe beiden een door Christus geïnspireerd mens-zijn nastreefden.

(paperback, 285p)

Antroposofie
Antroposofie
Een inleiding

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 15.50

Een toegankelijke kennismaking met de antroposofie! Ed Taylor beschrijft de antroposofie vanuit drie aspecten: de antroposofische kijk op de mens; op de aarde en op de spirituele wereld. Dat doet hij in begrijpelijke taal en met herkenbare, ’nabije’ voorbeelden en invalshoeken. Daarnaast geeft hij een overzicht van de antroposofische werkgebieden en verschillende oefeningen om ’verbindingskunstenaar’ te worden.

(paperback, 88p)

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 16.50

Friedrich Rittelmeyer vertelt hoe hij, zorgvuldig onderzoekend en afwegend, de antroposofie ontmoet en vervolgens ook Rudolf Steiner. In de verbinding die tussen hen groeit komt met grote ernst de betekenis van de antroposofie, en de centrale plaats van Christus daarin naar voren. Met hulp van Rudolf Steiner richt Rittelmeyer samen met enkele anderen, de Christengemeenschap op. Vanuit de herinneringen van Rittelmeyer ontstaat een indringend beeld van de mens Rudolf Steiner.

(paperback, 164 pagina’s, geïllustreerd)

Een blik op de toekomst
Een blik op de toekomst
De rol van aartsengelen

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 15.00

Welke krachten werken aan de ontwikkeling van de mensheid - en daarmee aan de toekomst? Hans Stolp beschrijft het werken van de zeven aartsengelen. Het tijdperk van Michaël, waarin we nu leven, al worden gevolgd door het tijdperk van Orifiël - en zo werken zeven aartsengelen op elkaar volgend steeds in periodes van ca 350 jaar. Elke aartsengel heeft zijn bijzondere kwaliteiten en eigenschappen en draagt op een bijzondere manier bij aan de toekomst.

(hardcover, 191p)

De christelijke impuls
De christelijke impuls
In de Filosofie der vrijheid van Rudolf Steiner

John Roex · alles van deze auteur 

€ 16.50

Met de Filosofie der Vrijheid legde Rudolf Steiner het fundament onder wat hij later als de antroposofie ontvouwde. In dit fijnzinnig geschreven werk legt de auteur bloot hoe de christelijke impuls, zonder dat Rudolf Steiner deze benoemt, als een gouden draad door de Filosofie der Vrijheid geweven is.

(paperback, met afb. in kleur, 114p)

Op weg naar priesterlijk handelen
Op weg naar priesterlijk handelen

Albert Smit · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een intense beschrijving van een weg om van mens tot mens sociaal scheppend te worden. In de wijze waarop mensen elkaar ontmoeten kan Christus als verbindende kracht werkzaam zijn; en kunnen wij het spirituele binnen brengen in in de sociale werkelijkheid. Dit 'priesterlijk handelen' vormt een antwoord op de zielenood die in veel mensen leeft.

Albert Smit (1940-2020) was antroposofisch arts en gedurende zijn leven intensief bezig met de vraag hoe de ene mens de ander kan bijstaan.

(hardcover, 119p)

Beelden van gene zijde
Beelden van gene zijde
In zestien taferelen

Ivar Römer · alles van deze auteur 

€ 6.00

De auteur beschrijft, op een heel eigen kunstzinnig-dichterlijke wijze de belevingen van een aantal gestorven zielen. Het gaat om mensen die hij gekend heeft, waaronder verschillende familieleden, met wie hij na hun sterven verbonden bleef. In de gesprekken en beschrijvingen klinkt iets door van de weg die zij gaan door het leven aan gene zijde.

(paperback, 157p)

Van € 16,00 voor € 6,00

Antroposofie en rechtsextremisme
Antroposofie en rechtsextremisme
Rudolf Steiner, de antroposofen en het nationaalsocialisme

Peter Selg · alles van deze auteur 

€ 15.00

Bevat de antroposofie racistische, antisemitische of rechtsextremistische elementen?

Peter Selg beschrijft wat er in het werk van Rudolf Steiner in dit verband te vinden is; geeft inzicht in hoe antroposofen zich opstelden ten opzichte van het nationaalsocialisme in de periode 1933-1945 en verbindt de hiermee verbonden thema's ook met de actuele situatie.

(paperback, 84p)

De mysteriën van Christus
De mysteriën van Christus
Voor wie het begrijpen wil

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

In het werk van Hans Stolp staat het esoterisch christendom centraal. Dit boek vormt daarin de kern. Het behandelt mysteriën: mysteriën van de kosmische Christus, mysteriën van Jezus, mysteriën van Jezus Christus, mysteriën van Christus. Daarmee wordt een verborgen dimensie van wat in het Nieuwe Testament beschreven is, zichtbaar gemaakt - voor wie het begrijpen wil.

(hardcover, 263p)

Het raadsel van het menselijke Ik
Het raadsel van het menselijke Ik
Een antroposofische beschouwing

Sergej O. Prokofieff · alles van deze auteur 

€ 12.00

Tegen wie of wat zeggen wij eigenlijk 'ik'? Het menselijk ik is feitelijk een groot geheim. In onszelf kunnen wij ontdekken dat er een gewoon, dagelijks 'ik' is, met ergens daarachter een 'hoger Ik'. Dat is ook de kern van ons wezen, die van incarnatie tot incarnatie gaat. En die verbonden is met Christus, die wij ook als het Ik van de mensheid kunnen zien.

(paperback, 93p)

Opdat mensen het horen (deel 1)
Opdat mensen het horen (deel 1)
Het mysterie van de Kerstconferentie 1923 | 1924

Sergej O. Prokofieff · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 427 pagina’s)

Bruggen tussen leven en dood
Bruggen tussen leven en dood
Ontmoetingen met gestorvenen

Iris Paxino · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere uitgave: in dit boek beschrijft de schrijfster op een directe, heldere en betekenisvolle wijze over het leven na de dood en over de mogelijkheid verbonden te zijn en te blijven met de gestorvenen. Ze vertelt over concrete ervaringen; over 'complicaties' en over de manier waarop je je kunt scholen om de verbinding met een gestorvene aan te gaan en inhoud te geven.

(hardcover, 188p)

De sociale wereld als mysterieplaats
De sociale wereld als mysterieplaats
De sociale visie van de antroposofie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

De tijd vraagt om nieuwe perspectieven en om samenwerken. Een nieuw perspectief op een wereld die eerlijk en rechtvaardig is. Samenwerken: met elkaar en met de spirituele wereld.

Harrie Salman schetst een nieuw perspectief, op basis van de sociale impuls van de antroposofie, en beschrijft indringend en hoopgevend hoe wij tot nieuwe verbindingen van mens tot mens kunnen komen, hoe we nieuwe gemeenschappen kunnen vormen en hoe krachten uit de geestelijke wereld ons daarin willen helpen.

(paperback, 236p.)

 « 1234 »