menu
 winkelmandje 

Auteurs P-T

Antroposofie, sortering op auteursnaam

58 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3

 « 123 » 

Bruggen tussen leven en dood
Bruggen tussen leven en dood
Ontmoetingen met gestorvenen

Iris Paxino · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere uitgave: in dit boek beschrijft de schrijfster op een directe, heldere en betekenisvolle wijze over het leven na de dood en over de mogelijkheid verbonden te zijn en te blijven met de gestorvenen. Ze vertelt over concrete ervaringen; over 'complicaties' en over de manier waarop je je kunt scholen om de verbinding met een gestorvene aan te gaan en inhoud te geven.

(hardcover, 188p)

Wat onkruid ons kan vertellen
Wat onkruid ons kan vertellen

Ehrenfried E. Pfeiffer · alles van deze auteur 

€ 17.00

Wat is onkruid? Onkruid bestaat alleen in de ogen van de mens. Maar wat kan onkruid ons vertellen als we het met interesse gaan bekijken? Wat vertelt onkruid ons, over de grond, over onszelf?

Ehrenfried Pfeiffer was een van de pioniers van de biologisch-dynamische landbouw. Zijn kennis van de plantenwereld was gebaseerd op tientallen jaren van (geesteswetenschappelijk) onderzoek. (paperback, 110 pagina’s, met afb. in ZW)

De verbondenheid met Rudolf Steiner
De verbondenheid met Rudolf Steiner
Het mysterie van de grondsteenlegging

Sergej O. Prokofieff · alles van deze auteur 

€ 5.00

In deze studie onderzoekt de auteur hoe wij in onze tijd een relatie kunnen krijgen tot de antroposofie en de initiator hiervan, Rudolf Steiner. Uit de inhoud: Drie wegen die leiden tot de antroposofie; Het mysteriegeheim rond de geboorteplek van Rudolf Steiner; Een weg die leidt naar Rudolf Steiner; Rudolf Steiner en het oprichtingsbestuur; De grondsteenlegging van 1923 als mysterie-openbaring; De nieuwe mensengemeenschap; De geest van het Goetheanum; De Kerstbijeenkomst als mysterie van opstanding; De esoterische achtergronden van de elektronische media.

(paperback, 181 pagina’s) Van 17,50 voor 6,00

Opdat mensen het horen (deel 1)
Opdat mensen het horen (deel 1)
Het mysterie van de Kerstconferentie 1923 | 1924

Sergej O. Prokofieff · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 427 pagina’s)

Het leven na dit leven
Het leven na dit leven
Op weg naar een nieuwe incarnatie

Floris Reitsma · alles van deze auteur 

€ 6.90

Wat weten we over het leven na de dood? In de loop van de geschiedenis zijn er, uit heel verschillende bronnen, beschrijvingen gegeven van de weg die de mens aflegt van dood naar nieuwe geboorte. Dante deed dat ruim 6 eeuwen geleden, Rudolf Steiner deed dat weer op een heel andere wijze. In dit boek legt de schrijver deze beschrijvingen ’naast elkaar’ en geeft daarmee een verreikend beeld van het leven na dit leven.

(Paperback, 192 pagina’s) VAN 19,90 VOOR 6,90

Houden van de aarde
Houden van de aarde

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 20.50    ‹  geen verzendkosten!   

Wij leven niet alleen van en op de aarde - maar zullen de aarde ook moeten verzorgen. Ieder levend wezen heeft immers verzorging nodig. Michiel Rietveld beschrijft vanuit zijn lange en rijke ervaring wat de aarde nodig heeft en wat, bijvoorbeeld in de biologische en biologisch-dynamische landbouw, voor de aarde gedaan wordt. Daarbij is de inhoud van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner zijn leidraad maar zó dat wordt beschreven hoe deze voor een grote kring, van boeren tot beleidsmakers, vruchtbaar kan zijn.

(paperback, 252 pagina’s)

Houd me niet vast
Houd me niet vast
Rudolf Steiner over Maria Magdalena

John Roex · alles van deze auteur 

€ 14.50

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.

In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.

De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.

(paperback, 114 pagina’s)

Innerlijk gesprek met een Corona wezen
Innerlijk gesprek met een Corona wezen
Een imaginatieve reis naar heling

Ivar Römer · alles van deze auteur 

€ 11.00

Een opmerkelijke uitgave: de schrijver kampte in het voorjaar met een coronabesmetting, terwijl tegelijkertijd de hele wereld in de greep van de angst voor dit virus was. Na enkele weken kwam hij ertoe om in gesprek te gaan met het corona wezen - een gesprek dat zich in de dagen rond Pasen afspeelde. Deze uitgave bevat een poëtische weergave van dit gesprek en een uitgebreid voorwoord waarin de schrijver zijn ervaringen en werkwijze toelicht.

(paperback, 75p)

Planten waarnemen
Planten waarnemen
Over de invloed van elementenwezens op het leven van planten

R. van Romunde · alles van deze auteur 

€ 13.00

Soms is een klein boekje van GROTE waarde. Dick van Romunde, deskundige bij uitstek, beschrijft in dit kleine boekje helder en concreet hoe je de plantenwereld en de krachten en wezens die daar werkzaam zijn werkelijk, waarnemend, leert kennen.

(paperback, 72 pagina’s)

Biodynamische landbouw (53)
Biodynamische landbouw (53)
Gezonde voeding als bron van levenskracht

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een inleiding over de biologisch-dynamische landbouw, over onder meer de geschiedenis van de BD-landbouw, de werking van de levenskrachten, BD-landbouw in de praktijk, de invloed van de kosmos, het gebruik van preparaten, onkruidbestrijding, bemesting, voedingskwaliteit en meer.

(brochure, geniet, 45 pagina’s)

De Corona-epidemie
De Corona-epidemie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 12.50

- De strategie van de angst, de boodschap en de gevolgen -

Angst heeft de wereld in zijn greep gehad; een angst die samenhangt met onze visie op ziekte en gezondheid - en leven en dood. Harrie Salman betrekt een aantal spirituele gezichtspunten in de vraag wat wij van de coronacrisis kunnen leren en wat daarvan de betekenis zou kunnen zijn voor een gezonde samenleving.

(paperback, 64p)

De sociale wereld als mysterieplaats
De sociale wereld als mysterieplaats
De sociale visie van de antroposofie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

De tijd vraagt om nieuwe perspectieven en om samenwerken. Een nieuw perspectief op een wereld die eerlijk en rechtvaardig is. Samenwerken: met elkaar en met de spirituele wereld.

Harrie Salman schetst een nieuw perspectief, op basis van de sociale impuls van de antroposofie, en beschrijft indringend en hoopgevend hoe wij tot nieuwe verbindingen van mens tot mens kunnen komen, hoe we nieuwe gemeenschappen kunnen vormen en hoe krachten uit de geestelijke wereld ons daarin willen helpen.

(paperback, 236p.)

De woordkunst van Rudolf Steiner
De woordkunst van Rudolf Steiner

Martina Maria Sam · alles van deze auteur 

€ 5.00

Is Rudolf Steiner moeilijk leesbaar?

Eerlijk zeggen?

Voor veel mensen wel.

In deze kleine studie wordt echter aangetoond dat Rudolf Steiner veel aandacht besteedde aan zijn verwoordingen. Waarom deed hij dat?

(paperback, 111 p) Van 12,50 voor 5,00

Code Mens
Code Mens
Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer · alles van deze auteur 

€ 6.00

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.

In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.

(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW) VAN 14,25 VOOR 6,00

Autobiografisch schrijven
Autobiografisch schrijven
Waar wij het over hebben wanneer wij het over ons leven hebben

Willemijn Soer · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

Schrijven over je eigen leven is een bezigheid die je stimuleert om de draden in je levensloop te leren kennen en onderscheiden. Dit boek geeft een stevige basis om je leven te beschrijven, onder andere door een heleboel informatie aan te dragen over de menselijke levensloop en de wetmatigheden die daarin van betekenis zijn. In het oefengedeelte wordt beschreven hoe je aan het werk kan gaan om je eigen biografie te schrijven. Daartoe worden tientallen oefeningen gegeven, die inspiratie en praktische gezichtspunten bieden.

(paperback, 305 pagina’s)

De twaalf zintuigen
De twaalf zintuigen
Poorten van de ziel

Albert Soesman · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

De twaalf zintuigen van de mens. Welke zijn dat, hoe worden ze ontwikkeld en hun relatie met de twaalf tekens van de dierenriem.

(paperback, 259 pagina’s, met afbeeldingen)

God in het diepst van onze genen
God in het diepst van onze genen
Het individueel oordeel en de biogenetische chaos

Lucie Spranghers (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 9.25

Bijdragen van verschillende auteurs over het vraagstuk dat wordt opgeroepen door de ontwikkelingen in de gentechnologie. Het zijn vragen naar de betekenis en invloed van de wetenschappelijke inzichten rondom de genen als bouwstof (van mens, dier en plant) en uiteindelijk vragen naar het wezen van de mens.

(paperback, 68 pagina’s)

Over de crisis niets dan goeds
Over de crisis niets dan goeds

Sjef Staps · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

Deze bundel bevat 25 gesprekken met kopstukken uit politiek, bedrijfsleven, overheid en kunst waarin het steeds gaat over de toekomst van de aarde, klimaatverandering en het uitsterven van plant- en diersoorten. Wat kan er gebeuren; wat moet er gebeuren; wie moet wat doen en welke stappen kunnen we direct zetten? De problematiek is ernstig en urgent - maar de gesprekken bieden ook veel hoop en inspiratie.

(paperback, 286 pagina’s)

Antroposofie en het praktische leven
Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Mani en zijn betekenis voor onze tijd
Mani en zijn betekenis voor onze tijd

Rudolf Steiner & John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 10.00

Deze uitgave bestaat uit de (enige) voordracht die Rudolf Steiner geheel wijdde aan het manicheïsme en die handelt over goed en kwaad, leven en vorm en de missie van Mani. In een begeleidend artikel beschrijft John Hogervorst de bijzondere en actuele betekenis van de boodschap van Mani die samenhangt met het vormen van een samenleving die het mogelijk maakt dat het ware christendom zich manifesteren kan en de mens, geplaatst tussen goed en kwaad en waarheid en leugen, zich ontwikkelt tot een vrij wezen.

(paperback, 60p.)

 « 123 »