menu
 winkelmandje 

Mensenkennis, zelfkennis, jezelf ontwikkelen - algemeen

Innerlijke verdieping

86 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5

 « 12345 » 

Aboriginal mandalawerkboek
Aboriginal mandalawerkboek
Op reis met de Aboriginals

Frits Bakker · alles van deze auteur 

€ 19.90

De traditie van de Aboriginals kent een schat aan verhalen en gebruiken die nog stammen uit wat zij ’de droomtijd’ noemen. In deze uitgave worden symbolen en figuren uit de droomtijd in mandala’s verwerkt én worden een aantal verhalen naverteld die als bron van inspiratie kunnen dienen. Met achtergronden en tekensuggesties wordt de aangemoedigd, daarbij weer geholpen door vele illustraties in kleur en zwartwit.

(paperback, 167 pagina’s)

Antroposofie - Saturnusweg
Antroposofie - Saturnusweg

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 17.00

Op enkele plaatsen sprak Rudolf Steiner over de Saturnusweg: een scholingsweg die tot een ontmoeting met Michaël en Christus zou kunnen leiden. In deze uitgave onderzoekt de auteur de aanknopingspunten voor deze weg.

(paperback, 114 pagina’s)

De taal van de ziel
De taal van de ziel
Een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 5.00

In het samenwerken komt men elkaar soms tegen - maar wie goed kijkt merkt dat hij zichzelf ook (en misschien wel eerder) tegenkomt. Een samenwerking is des te vruchtbaarder wanneer alle betrokkenen ook ’aan zichzelf werken’. Daarmee wordt ook de mogelijkheid geopend om, zoals de schrijver het noemt, een taal van de ziel te spreken: om in het samenwerken tot juiste verbindingen te komen.

(paperback, 189 pagina’s, met kleurenillustraties plus CD)

Piloot zijn van je eigen levensreis
Piloot zijn van je eigen levensreis
Acht wegen naar een vervuld leven

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 13.00

In dit kleine boekje beschrijft de auteur 8 verschillende wegen om je leven meer vervuld vorm te geven. Ze leiden je onder meer langs het gebied waarin je als sociaal mens tussen en met anderen leeft maar voeren je ook langs het gebied van je eigen gezondheid, kracht en inspiratie.

(paperback, 57 pagina´s, met afbeeldingen in kleur)

Over het bovenzinnelijke leven
Over het bovenzinnelijke leven

Jacob Boehme · alles van deze auteur 

€ 11.00

Uit de inleiding:

”…Hoe de ziel mag komen tot goddelijk aanschouwen en horen; en wat haar jonggeboren staat in het natuurlijke en bovennatuurlijke leven zal zijn; hoe zij uit de natuur in God en weder uit God in het zelf zal ingaan, wat haar zaligheid en wat haar ondergang kan zijn.”

Een klein, gebonden boekje (11x15 cm), 69 pagina’s.

Godinnen in elke vrouw
Godinnen in elke vrouw
Een nieuwe psychologie van de vrouw

Jean Shinoda Bolen · alles van deze auteur 

€ 18.95

Hera, Artemis, Demeter, Athene: godinnen uit de Griekse mythologie. Vrouwen met een eigen aard, een eigen karakter. Dr. Bolen laat zien dat er in elke vrouw typerende karaktertrekken van één of meer godinnen aanwezig zijn. Deze typen godinnen vertegenwoordigen de verschillende krachten en mogelijkheden die de moderne vrouw in zich bergt; mogelijkheden die zij kan ontplooien, als zij zich ervan bewust wordt. Dr. Bolen, psychiater, verstaat de kunst dit boeiende onderwerp helder en vooral eigentijds uit te werken. Voorkennis van de Griekse mythologie is niet nodig.

(Paperback, 292 pagina’s)

Liefde en waardering
Liefde en waardering
Over relaties en teleurstelling

David Brazier · alles van deze auteur 

€ 22.75    ‹  geen verzendkosten!   

Liefde is een fundament voor het leven, maar ook bron van teleurstelling en conflict. In deze uitgave, bedoeld voor therapeutische beroepsbeoefenaren, gaat het over het belangb van zelfwaardering en waardering voor de ander en hun relatie met bijvoorbeelde rouw, spiritualiteit, wroeging e.d.

(paperback, 245p)

Ode aan het wandelen
Ode aan het wandelen

David Le Breton · alles van deze auteur 

€ 22.75    ‹  geen verzendkosten!   

Wandelen opent de blik op de wereld. Het geeft je een geluksgevoel en laat je vrede hebben met wie je bent. Wandelen brengt de geest in beweging en zet alle zintuigen op scherp.'

De Franse auteur schrijft veel over thema's als stilte en traagheid. Als fervent wandelaar leidde dat tot deze uitgave: een bespiegeling over de vreugde en de zin van het wandelen.

(paperback, 173p)

De moed van imperfectie
De moed van imperfectie
Laat gaan wie je denkt te moeten zijn

Brené Brown · alles van deze auteur 

€ 20.99    ‹  geen verzendkosten!   

Op basis van jarenlang onderzoek schreef Brown tien stellingen over ’bezield leven’: leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Dit boek gaat over de levenslange reis van: ’Wat zullen anderen wel niet denken?’ naar ’ik ben goed genoeg’. (Flaptekst)

(Paperback, 102 pagina’s)

Je leven schrijven
Je leven schrijven
Een meditatieve weg tot zelfkennis

Julia Cameron · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Héél veel mensen schrijven, of willen schrijven. Tegelijkertijd zijn er altijd dingen die dat belemmeren. Hoe kom je nou echt tot schrijven; hoe reken je af met uitvluchten; hoe vergroot je je schrijfvaardigheid en hoe brengt het schrijven je dichter bij jezelf?

Met dit inspirerende boek, met oefeningen e.d., krijg je antwoorden op deze vragen.

(paperback, 264 pagina’s)

The Artist’s way
The Artist’s way
Vind je eigen inspiratie

Julia Cameron · alles van deze auteur 

€ 25.50    ‹  geen verzendkosten!   

Inspiratie, aanwijzingen en oefeningen om in twaalf weken (weer) verbinding te maken met de creatieve bron die in ieder mens leeft.

(paperback, 255 pagina’s)

Mythen openen het leven
Mythen openen het leven
Religieuze oefeningen

Joseph Campbell · alles van deze auteur 

€ 5.00

Het grote thema van Joseph Campbell zijn de grote mensheidsmythologiën en hun betekenis. Deze uitgave is gebaseerd op een serie interviews en geeft een inleiding tot het gedachtengoed van Campbell. Het gaat over oosterse en westerse spiritualiteit, over de kracht van Christus en de betekenis van mythen en symbolen.

(paperback, 117 pagina’s)

Van 13,50 voor 5,00

Volg de stem van je hart
Volg de stem van je hart
Mythologie als bron voor persoonlijke groei

Joseph Campbell · alles van deze auteur 

€ 23.99    ‹  geen verzendkosten!   

Mythen, riten en symbolen behoren tot het ’levende culturele erfgoed’ van de mens. Wie zich innerlijk met hen verbindt kan er grote kracht en inspiratie uit putten. Persoonlijke groei en het vinden van je ware bestemming staan centraal in dit heldere, direct aansprekende boek.

(paperback, 205 pagina’s)

Mindful communiceren
Mindful communiceren
Aandachtig luisteren en spreken om je relaties te verbeteren

Susan Gillis Chapman · alles van deze auteur 

€ 20.99    ‹  geen verzendkosten!   

"Dit uitgebreide en praktische boek is gericht op aandachtige communicatie, met als doel relaties te verbeteren. De lezer kan door allerlei oefeningen en tips leren om onder alle omstandigheden, ook tijdens conflicten, open en respectvol te blijven naar de gesprekspartner zonder zichzelf te verliezen. Door die openheid blijft het mogelijk om zowel met zichzelf als met de ander verbonden te blijven." (uit de NBD Biblionbespreking).

(paperback, 271p)

Liefdeskunst
Liefdeskunst
Het werkboek bij Liefdesbang

Hannah Cuppen · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Verlatingsangst en bindingsangst spelen in het leven van veel mensen een rol. Op het moment dat je je dat realiseert, ontstaat de mogelijkheid daar aan te werken. Daartoe geeft dit werkboek heel veel handvatten: oefeningen, meditaties en inzichten.

(paperback, 255p)

Mandala werkboek
Mandala werkboek
Mediteren - maken - schilderen - beschouwen

Rüdiger Dahlke · alles van deze auteur 

€ 5.00

De symmetrische figuren, mandala’s, symboliseren het universum en worden gebruikt als hulpmiddel bij het mediteren. Het kleuren van mandala’s helpt om in een meditatieve stemming te komen. Daarbij gaat het uiteindelijk om het vergroten van het bewustzijn en het vergaren van zelfkennis, waarop ook de begeleidende teksten van de schrijver gericht zijn.

Onbetwist een van de betere uitgaven op dit gebied. VAN 15,00 VOOR 5,00

(paperback, 283 pagina’s)

Mindfulness voor jongeren
Mindfulness voor jongeren

David Dewulf · alles van deze auteur 

€ 17.99

Dit boek biedt een helder acht-stappenplan om concreet aan de slag te gaan met mindfulness. Het boek richt zich in het bijzonder op jongeren en leert hen gericht om te gaan met hun aandacht. Door oefeningen die zich bezighouden met onder meer de adem, het lichaam, stress, emotie, communicatie, communicatie wordt gewerkt aan concentratie, zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.

(paperback, 253 pagina’s, met afb. in ZW)

Flitsen van het sublieme
Flitsen van het sublieme

Manfred van Doorn · alles van deze auteur 

€ 12.50

Acht manieren om met behulp van tegenstellingen tot een intenser bewustzijn te komen. De schrijver wil aanzetten tot ontwikkeling en verandering. Aan de hand van acht thema's - leegte, beweging, strijd, dans, spel, offer, dank en stilte - geeft hij daarvoor handreikingen.

(paperback met flappen, 372p) Van 29,50 voor 12,50

Nu ik
Nu ik
Sturen met passie

Henk van Dort · alles van deze auteur 

€ 9.50

Kunst, het waarnemen van kunst, helpt een mens in ontwikkeling te zijn en draagt bij aan een innerlijke houding die positief inwerkt op de verhouding met de andere mens.

Dit boekje is geschreven op basis van ervaringen met kunst en management en handelt over zingeving.

(paperback, 51 pagina’s, met afb in kleur)

Spiritualiteit werkt in relaties
Spiritualiteit werkt in relaties
Praktische tips om de liefde te verdiepen

Vincent Duindam · alles van deze auteur 

€ 13.90

Wie erin slaagt temidden van het alledaagse spiritueel te blijven zal behendiger voortkomen en koers kunnen kiezen in de golven van het leven. Hoe kan een spirituele levenshouding doorwerken in je relatie? In heldere hoofdstukken over o.m. zelfkennis, beminnen, lachen en vergeven geeft de auteur bruikbare inzichten en praktische tips.

(paperback, in kleur geïllustreerd, 91 pagina’s)

 « 12345 »