menu
 winkelmandje 

Auteurs U-Z

Antroposofie, sortering op auteursnaam

35 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Tempeliers
Tempeliers
Een gouden draad in de geschiedenis van Europa

Alice Woutersen-van Weerden · alles van deze auteur 

€ 28.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het werken van de Orde van de Tempeliers bracht een nieuwe, toekomstgerichte impuls die tot in onze tijd had kunnen doorwerken. De genadeloze vervolging van de Tempeliers door de Franse koning Filips de Schone verhinderde dat deze impuls zich door kon zetten.

Alice Woutersen beschrijft in deze uitgave de opkomst en ondergang van de Tempeliers, alsmede hun inwijdingsrituelen. Daarbij plaatst zij de Tempeliers in het weefwerk van de spirituele geschiedenis en opgave van Europa.

(Hardcover, genaaid, 285p met afbeeldingen in kleur)

Apocalyptische visioenen in beeld
Apocalyptische visioenen in beeld

Kees Zoeteman · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere en verzorgde uitgave waarin een aantal afbeeldingen van beeldhouwwerk naar aanleiding van thema's uit de Apocalypse worden samengebracht met korte teksten over de Apocalypse. - Tekst en beeld brengen de kijker/lezer dichterbij tot het werk van Johannes.

(paperback, genaaid, formaat 21x21 cm)

(nb: een Engelstalige uitgave van deze titel vindt u in onze afdeling Buitenlandse boeken)

Tussen Wodan en Widar
Tussen Wodan en Widar

Alice Woutersen-van Weerden · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

- De IJslandse Edda en het verhaal van de mensheid -

De beelden uit de Edda hebben een unieke eigenheid, heel verschillend van de andere grote mensheidsverhalen. In deze (her)uitgave gaat de schrijfster in op de betekenis van de mythologische beelden. Thor, Odin, Loki en andere figuren uit deze noordse mythologie komen uitgebreid aan de orde. Met behulp van inzichten van Rudolf Steiner wordt duidelijk dat in de Edda in grootse beelden het verhaal van de ontwikkeling van de mensheid geschilderd is.

(paperback, genaaid, 317p)

Kleurmeditatie
Kleurmeditatie

Kees Veenman · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Herdrukt: Kleuren kan je niet alleen zien, maar ook beluisteren en horen. Meer algemeen: kleur valt veel intenser te beleven dan we doorgaans in het dagelijks leven doen. In dit boek wordt aan de hand van experimenten en voorbeelden beschreven hoe je tot een intensieve beleving van de wereld van de kleuren kunt komen.

(paperback, 200 pagina’s, met afb. in kleur)

Wat beweegt jou?
Wat beweegt jou?

Maartje van der Wees · alles van deze auteur 

€ 16.00

Er is 'een wonder dat euritmie heet' - voor de mensen die het ervaren hebben. Maar juist die ervaring is bijna niet onder woorden te brengen: wat is euritmie nou eigenlijk?

Maartje van der Wees, die tientallen jaren ervaring heeft met de verschillende vormen van euritmie, schreef er dit sprankelende boekje over dat een herkenning is voor ieder die het wonder al kent, en een stimulans om het wonder te leren kennen voor alle anderen.

(Dit boekje verscheen eerder onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Euritmisten, is voor deze nieuwe druk herzien en smaakvol geïllustreerd door Mariëtte van Est).

(Paperback, 70p)

De menselijke ziel
De menselijke ziel

Willem Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 15.00

Basiswerk over de menselijke ziel; de krachten die daar werkzaam zijn; de ziel als bemiddelaar tussen lichaam en geest; de ziel als drager van het menselijk bewustzijn.

(paperback, 182p)

De grondsteen voor de toekomst
De grondsteen voor de toekomst

Henk Verhoog · alles van deze auteur 

€ 19.50

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Antroposofische Vereniging in 1923/24 gaf Rudolf Steiner de zgn 'Grondsteenspreuk': een fundament dat hij in de harten van de aanwezigen wilde leggen opdat de antroposofie tot volle werking zou kunnen komen.

In deze uitgave biedt de schrijver een diep inzicht in de vele aspecten van de Grondsteenspreuk, zoals de transformatie van denken en willen; verleden, heden en toekomst in relatie tot gemeenschapsvorming; de goddelijke drie-eenheid in relatie tot ruimte, tijd en eeuwigheid - en bespreekt hij ook de betekenis van de Kerstconferentie, de oprichtingsbijeenkomst waarin de grondsteen gelegd werd.

(paperback, 226p.)

Antroposofie en astronomie
Antroposofie en astronomie
Astronomische brieven 1927-1930

Elisabeth Vreede · alles van deze auteur 

€ 49.50    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave bevat de tientallen 'brieven' die Elisabeth Vreede in de tweede helft van de jaren '20 schreef over astronomie. Op dat moment was Elisabeth Vreede al gedurende lange tijd in gesprek met Rudolf Steiner over astronomische, astrologische, antroposofische en filosofische vragen. Astronomie en astrologie vormen de basis voor ons wereldbeeld, laten deze brieven zien, en vormen een weg om astronomisch verschijnselen esoterisch te begrijpen.

Prachtig verzorgde uitgave, hardcover, genaaid, met leeslint en afbeeldingen in ZW met werken van Brigitte Beck, 398p

Biodynamisch tuinieren
Biodynamisch tuinieren
Teel en oogst in harmonie met de natuur en de komos

Monty Waldin · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een mooie en zeer praktische uitgave voor als je series aan de slag wilt met biodynamisch tuinieren. In dit boek vind je nagenoeg alles wat je moet weten: bereiding en toepassing van preparaten; compost maken; wortel-, bloem-, blad- en vruchtdagen; de samenhang met de kosmos en het telen van 75 verschillende groenten. Met kleine afbeeldingen die laten zien hoe het moet.

(hardcover, genaaid, 253p)

Waarom zingen vogels?
Waarom zingen vogels?

Hans-Christian Zehnter · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Waarom zingen vogels?

Sommige vragen ontsluiten een hele nieuwe wereld. In deze uitgave onderzoektde auteur de vogel op fenomenologische wijze: wat is het wezen van de vogel - en wat drukt de vogel uit wanneer hij zingt. Daarbij gaat hij ook in op de samenhang van de zang van de vogel met de omringende natuur, en doet een poging te beschrijven waarover de vogel zingt. - Een fascinerende uitgave!

(hardcover, genaaid, 127p, met 36 (kleuren)afbeeldingen

De levensweg na de dood
De levensweg na de dood
Een anthroposofische visie

Antoon Vermeulen · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een beschrijving van de weg die de mens na de dood - op weg naar een volgende geboorte op aarde - gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe het afgelopen leven op aarde wordt verwerkt, hoe karma wordt opgebouwd en hoe geestelijke wezens helpend betrokken zijn. Bovendien wordt een verbinding gelegd met het leven op aarde: inzicht in de weg na de dood kan ertoe leiden dat we ons leven veranderen - en meer leven vanuit het besef van onze geestelijke oorsprong.

(paperback, 78p)

Kunst en therapie
Kunst en therapie

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 16.00

Kunstzinnige therapie heeft als opgave te harmoniseren en stoornissen op te heffen. Voor de patiënt die kunstzinnige therapie krijgt, gaat het niet om de vraag of hij/zij zelf kunstzinnig is - en daarin valt ook op allerlei manieren nog wat te ontwikkelen. Maar het kunstzinnig bezig zijn werkt direct bevorderlijk op de gezondheid. In deze uitgave, met een aantal kleurenafbeeldingen, wordt getoond op welke wijze kunstzinnige therapie zijn betekenis waar maakt.

paperback met flappen, p. 49

Zin in zingen
Zin in zingen
Loutering in de zangkunst

Valborg Werbeck-Svärdström · alles van deze auteur 

€ 19.00

Deze uitgave is hét werk over de methode van het 'Werbeck-zingen', ook wel de 'school van de stemonthulling' genoemd. Deze methode werd in samenspraak met Rudolf Steiner, en later met enkele antroposofische artsen, ontwikkeld door de schrijfster, die als operazangeres stemproblemen kreeg en op zoek ging naar oefeningen om haar stem gezond te krijgen. Niet alleen muzikaal is deze manier van zingen bijzonder, en leidt tot een vrij stemgebruik, ook therapeutisch is het Werbeck-zingen van bijzondere betekenis.

(hardcover, genaaid, 221p, met leeslint)

Enkele brieven uit 1943
Enkele brieven uit 1943

Elisabeth Vreede · alles van deze auteur 

€ 10.50

Ingeleid en toegelicht door Hans Peter van Manen

Een uitgave die een beeld geeft van de intrigerende persoonlijkheid Elisabeth Vreede, de Nederlandse die wiskunde en astronomie studeerde, die door Rudolf Steiner werd gevraagd zitting te nemen in het eerste bestuur van de heropgerichte Antroposofische Vereniging en die in 1935, samen met anderen, uit die vereniging werd gezet. Met een biografische schets van de inleider die ook de brieven van Elisabeth Vreede van aantekeningen voorzag.

(paperback, 68 pagina's, met afb. in ZW)

Oude en nieuwe mysteriën
Oude en nieuwe mysteriën

Ita Wegman · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bundeling van artikelen over verschillende oude mysteriën (o.a. die van Efese, Kolchis en Iona) en over onderwerpen als de steen der wijzen, de tempelbrand van Efese, de rozenkruisers en het geheim van het goed.

(paperback met flappen, illustraties in ZW en in kleur, 140p)

Waarom doe ik wat ik doe
Waarom doe ik wat ik doe
Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 18.95

De basis van dit boek is de menskunde zoals Rudolf Steiner die in zijn Theosofie heeft beschreven. Op basis van jarenlange ervaring en oefening beschrijft de auteur hoe je met dit mensbeeld werken kunt: hoe je jezelf en anderen kan leren begrijpen; hoe je daarmee in het leven van alledag mee om kunt gaan; hoe je stapjes kunt zetten om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Een inspirerend en praktisch boekje!

(paperback, 142 pagina’s)

Verbinding met de gestorvenen
Verbinding met de gestorvenen
Het belang van wederzijdse ondersteuning

Renée Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 18.00

Over het belang van het contact tussen onze wereld en die van de gestorvenen, en over de mogelijkheid een bewuste verbinding met de gestorvenen aan te gaan. Met teksten van andere auteurs (zoals Rudolf Steiner, Khalil Gibran, Vasalis en anderen).

(paperback, 160 pagina’s)

De gouden ster (dl 2)
De gouden ster (dl 2)

Wim Veltman · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een selectie van 20 artikelen uit het rijke oeuvre van de auteur. Natuurlijk artikelen over onderwijs en menskunde, maar ook biografische artikelen over belangrijke persoonlijkheden uit de 20e eeuw, over antroposofische thema’s en over cultuurgeschiedenis.

(paperback, 188 pagina’s)

Na de dood
Na de dood
Hoe bereiden we ons voor op het leven na dit leven?

Renée Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 18.00

Welke weg gaat de mens na de dood?

De schrijfster, die langdurig en intensief bezig is geweest met vragen rondom rouwen en sterven, gaat in dit boek in op de belevingen van de mens tijdens de reis na de dood, een weg langs de planeten die uiteindelijk weer terugvoert naar een nieuwe geboorte. Tijdens deze reis wordt de mens omhuld door geestelijke wezens die ons elk tot een volgende stap van ontwikkeling brengen.

(Paperback, 148 pagina’s)

Liefde
Liefde
De opgave van de aarde

Renée Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 15.00

Korte teksten van voornamelijk Rudolf Steiner over de liefde en haar betekenis, ook over de verbinding die dankzij de liefde kan bestaan tussen overledenen en de mens op aarde.

(paperback, 75 pagina’s)

 « 12 »