menu
 winkelmandje 

Auteurs U-Z

Antroposofie, sortering op auteursnaam

36 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Priester, goochelaar en gewoon mens
Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes · alles van deze auteur 

€ 19.00

Autobiografie van Maarten Udo de Haes, ’priester, goochelaar en gewoon mens’. Een levendige terugblik, met oog voor vele ontmoetingen en gebeurtenissen, maar ook voor de ’achtergrond’- de historische ontwikkelingen. Het levensverhaal is opgebouwd rond zeven thema’s die een samenhang tonen met de zeven planeten.

(paperback, 321 pagina’s)

Kunst en therapie
Kunst en therapie

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 16.00

Kunstzinnige therapie heeft als opgave te harmoniseren en stoornissen op te heffen. Voor de patiënt die kunstzinnige therapie krijgt, gaat het niet om de vraag of hij/zij zelf kunstzinnig is - en daarin valt ook op allerlei manieren nog wat te ontwikkelen. Maar het kunstzinnig bezig zijn werkt direct bevorderlijk op de gezondheid. In deze uitgave, met een aantal kleurenafbeeldingen, wordt getoond op welke wijze kunstzinnige therapie zijn betekenis waar maakt.

paperback met flappen, p. 49

Islam en christendom
Islam en christendom
In wezen diep verbonden?

Luc Vandecasteele · alles van deze auteur 

€ 12.00

Uit het voorwoord van Christine Gruwez: Islam en christendom – kan men ter hand nemen als een diepgravende studie over de koran, waarbij vele minder bekende aspecten voor het eerst bij elkaar worden gebracht.

Maar men kan het ook ter harte nemen als een uitnodiging om de eigen toegang tot christelijke waarden en cultuur te verruimen en daardoor tevens ruimte te scheppen opdat ook in de wereld van de islam deze toegang als een individuele weg mogelijk wordt. Twee mensbeelden kunnen elkaar daarbij de hand reiken. (...) In hun beider eenzijdigheid ligt onmiskenbaar een opdracht, die door de auteur wordt geduid als een bevrijdingsproces.

(gebonden uitgave, 270 pagina’s)

Al het goede komt in drieën
Al het goede komt in drieën
Het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner

Henk Verhoog · alles van deze auteur 

€ 14.75

Enkele tientallen jaren worstelde Rudolf Steiner om grip te krijgen op het drieledig mensbeeld. Het principe van drieledigheid komt in de antroposofie vaak voor; steeds gaat het om het opheffen van een polaire tegenstelling door ’het midden’, een derde element dat tussen de twee polen ligt, dat verzoent, bemiddelt, verbindt, beweging brengt.

In dit boek onderzoekt de schrijver hoe het principe van drieledigheid door de jaren heen in het werk van Rudolf Steiner als rode draad naar voren komt.

(paperback, 117 pagina’s)

De grondsteen voor de toekomst
De grondsteen voor de toekomst

Henk Verhoog · alles van deze auteur 

€ 19.50

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Antroposofische Vereniging in 1923/24 gaf Rudolf Steiner de zgn 'Grondsteenspreuk': een fundament dat hij in de harten van de aanwezigen wilde leggen opdat de antroposofie tot volle werking zou kunnen komen.

In deze uitgave biedt de schrijver een diep inzicht in de vele aspecten van de Grondsteenspreuk, zoals de transformatie van denken en willen; verleden, heden en toekomst in relatie tot gemeenschapsvorming; de goddelijke drie-eenheid in relatie tot ruimte, tijd en eeuwigheid - en bespreekt hij ook de betekenis van de Kerstconferentie, de oprichtingsbijeenkomst waarin de grondsteen gelegd werd.

(paperback, 226p.)

De Rubens Code
De Rubens Code
Pieter Pauwel Rubens en de wegbereiding voor de Logos

Jos Verhulst · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een intrigerend boek over het werk van de schilder Rubens. Op diens schilderijen heeft de schrijver ’codes’ ontdekt waaruit kan worden afgeleid dat Rubens (zoals ook de schilder Caravaggio) in een esoterische christelijke stroming stond waarin verborgen kennis leefde, onder meer over het geheim van de twee Jezuskinderen (het kind uit het evangelie van Mattheus en dat uit het evangelie van Mattheus) en over de datering van de geboortedagen van de kinderen.

Aan de hand van een aantal schilderijen van Rubens en astronomische berekeningen brengt de schrijver nieuwe inzichten naar voren.

(paperback, groot formaat, met afbeeldingen in kleur, 137 pagina’s)

De levensweg na de dood
De levensweg na de dood
Een anthroposofische visie

Antoon Vermeulen · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een beschrijving van de weg die de mens na de dood - op weg naar een volgende geboorte op aarde - gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe het afgelopen leven op aarde wordt verwerkt, hoe karma wordt opgebouwd en hoe geestelijke wezens helpend betrokken zijn. Bovendien wordt een verbinding gelegd met het leven op aarde: inzicht in de weg na de dood kan ertoe leiden dat we ons leven veranderen - en meer leven vanuit het besef van onze geestelijke oorsprong.

(paperback, 78p)

Waarom doe ik wat ik doe
Waarom doe ik wat ik doe
Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 17.00

De basis van dit boek is de menskunde zoals Rudolf Steiner die in zijn Theosofie heeft beschreven. Op basis van jarenlange ervaring en oefening beschrijft de auteur hoe je met dit mensbeeld werken kunt: hoe je jezelf en anderen kan leren begrijpen; hoe je daarmee in het leven van alledag mee om kunt gaan; hoe je stapjes kunt zetten om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Een inspirerend en praktisch boekje!

(paperback, 142 pagina’s)

Michaël
Michaël

Ita Wegman · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een verzameling artikelen en brieven met als thema Michaël, de aartsengel. De auteur beschrijft de geschiedenis van Michaël en zijn werking op de aarde en de mensheid. De Michaëllegenden en -afbeeldingen in de kunst kunnen een idee geven hoe de mensen Michaël hebben ervaren en beleefd, in de loop der eeuwen.

Over het werken van Michaël, in het verleden en in het innerlijk van de mens.

Paperback, groot formaat, 100 pagina’s.

Oude en nieuwe mysteriën
Oude en nieuwe mysteriën

Ita Wegman · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bundeling van artikelen over verschillende oude mysteriën (o.a. die van Efese, Kolchis en Iona) en over onderwerpen als de steen der wijzen, de tempelbrand van Efese, de rozenkruisers en het geheim van het goed.

(paperback met flappen, illustraties in ZW en in kleur, 140p)

De wil tot vrijheid
De wil tot vrijheid

Valentin Wember · alles van deze auteur 

€ 16.50

De mens is niet vrij - maar kan het worden. Dit boekje is een goede poging om Rudolf Steiners visie op vrijheid en de weg om tot vrijheid te komen, in een eigentijdse vorm te presenteren.

(paperback, 95 pagina’s)

De twee stromen (deel 4)
De twee stromen (deel 4)

Frank Wijnbergh · alles van deze auteur 

€ 37.50    ‹  geen verzendkosten!   

Op basis van de voordrachten die Rudolf Steiner voor artsen heeft gehouden, maakte de arts Frank Wijnbergh een groot aantal studies. De resultaten van zijn tientallen jaren lang onderzoek verwerkte hij in een reeks boeken, getiteld ’De twee stromen’. De kijkrichting die Wijnbergh hanteert is die welke Steiner uiteenzet in zijn voordracht ’De onzichtbare mens’. Uitmuntend materiaal voor hen die een diepere studie van de innerlijke mens willen maken of die de menskunde willen doormediteren. Voor artsen, therapeuten, pedagogen en leerkrachten.

(paperback, 401 pagina’s)

De oergedachte
De oergedachte
Rudolf Steiners beschavingsprincipe en de opgave van de anthroposofische vereniging

Herbert Witzenmann · alles van deze auteur 

€ 12.00

Een diepgaande beschouwing over de oprichting van de Antroposofische Vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap als oerbeeld van een door Rudolf Steiner geïntroduceerd beschavingsprincipe.

(tweetalig -Nl/Du- uitgave in ringband, 90 pagina’s)

Samen leven
Samen leven

Monique Wortelboer · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Het samen leven staat in de moderne tijd onder druk, door technologie, door economische macht, door allerlei structuren en patronen die verhinderen dat de mens het samen leven vormgeeft vanuit een ander, hoger perspectief.

Deze uitgave beschrijft in korte hoofdstukken wat er op allerlei gebieden wringt - en waar het heen moet.

(paperback, 94p)

Het raadsel van de materie
Het raadsel van de materie
Een beschouwing over Boeddha, Rudolf Steiner en Christiaan Rozenkruis

Jan Zee · alles van deze auteur 

€ 11.75

De moderne mens denkt alles van de ons omringende wereld te weten. Maar de vraag naar wat materie is is feitelijk nog onbeantwoord. Déze vraag vormt het startpunt van dit bijzondere boek.

Via de leer van Boeddha, de antroposofie en de stroming van de Rozenkruisers komt de schrijver tot fascinerende inzichten over de aard van de stof waaruit de wereld is opgebouwd: het is karma!

(paperback, 64 pagina’s)

Waarom zingen vogels?
Waarom zingen vogels?

Hans-Christian Zehnter · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Waarom zingen vogels?

Sommige vragen ontsluiten een hele nieuwe wereld. In deze uitgave onderzoektde auteur de vogel op fenomenologische wijze: wat is het wezen van de vogel - en wat drukt de vogel uit wanneer hij zingt. Daarbij gaat hij ook in op de samenhang van de zang van de vogel met de omringende natuur, en doet een poging te beschrijven waarover de vogel zingt. - Een fascinerende uitgave!

(hardcover, genaaid, 127p, met 36 (kleuren)afbeeldingen

De Grondsteen
De Grondsteen

Willem Zeylmans van Emmichoven · alles van deze auteur 

€ 10.00

Met dit boek droeg Willem Zeylmans van Emmichoven er in belangrijke mate aan bij dat de Grondsteen die Rudolf Steiner tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923 legde bij de oprichting van de antroposofische vereniging, in haar diepere betekenis gezien werd.

(135 pagina’s)

De werkelijkheid waarin wij leven
De werkelijkheid waarin wij leven

Willem Zeylmans van Emmichoven · alles van deze auteur 

€ 10.00

Herziene uitgave van een klassieker uit de Nederlandstalige antroposofische literatuur. Met het Christus-mysterie als centraal thema behandelt de schrijver verschillende geestesstromingen en hun verhouding tot Christus.

Het boek is daarmee tevens een grondige inleiding tot de kern van de antroposofie.

(paperback, 245 pagina’s)

De gouden ster (dl 2)
De gouden ster (dl 2)

Wim Veltman · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een selectie van 20 artikelen uit het rijke oeuvre van de auteur. Natuurlijk artikelen over onderwijs en menskunde, maar ook biografische artikelen over belangrijke persoonlijkheden uit de 20e eeuw, over antroposofische thema’s en over cultuurgeschiedenis.

(paperback, 188 pagina’s)

De antroposofische orde
De antroposofische orde
Geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland

Janine Verdonk · alles van deze auteur 

€ 39.95    ‹  geen verzendkosten!   

Dissertatie van een cultureel antropoloog, tevens vrijeschoolmoeder, die onderzoek deed naar de vraag hoe de antroposofie in Nederland zijn weg zocht - balancerend tussen de individuele ontwikkelingsweg enerzijds, maatschappelijke en sociale betrokkenheid anderzijds.

(paperback, 341p)

 « 12 »