menu
 winkelmandje 

Auteurs U-Z

Antroposofie, sortering op auteursnaam

36 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Priester, goochelaar en gewoon mens
Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes · alles van deze auteur 

€ 19.00

Autobiografie van Maarten Udo de Haes, ’priester, goochelaar en gewoon mens’. Een levendige terugblik, met oog voor vele ontmoetingen en gebeurtenissen, maar ook voor de ’achtergrond’- de historische ontwikkelingen. Het levensverhaal is opgebouwd rond zeven thema’s die een samenhang tonen met de zeven planeten.

(paperback, 321 pagina’s)

De pedagogische wet
De pedagogische wet

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 12.00

De pedagogische wet is een even eenvoudig als (in de praktijk) lastig principe: bij het opvoeden van kinderen handel je als opvoeder bij voorkeur vanuit het aansluitend hoger liggende gebied dan het gebied dat het kind aan het ontwikkelen is. Waarom is dit zo belangrijk, en hoe krijg je dit voor elkaar? In deze beschouwing worden daarvoor door de auteur, die ook jarenlang als schoolarts werkte, de nodige gezichtspunten aangereikt.

(paperback, 47p.)

Islam en christendom
Islam en christendom
In wezen diep verbonden?

Luc Vandecasteele · alles van deze auteur 

€ 12.00

Uit het voorwoord van Christine Gruwez: Islam en christendom – kan men ter hand nemen als een diepgravende studie over de koran, waarbij vele minder bekende aspecten voor het eerst bij elkaar worden gebracht.

Maar men kan het ook ter harte nemen als een uitnodiging om de eigen toegang tot christelijke waarden en cultuur te verruimen en daardoor tevens ruimte te scheppen opdat ook in de wereld van de islam deze toegang als een individuele weg mogelijk wordt. Twee mensbeelden kunnen elkaar daarbij de hand reiken. (...) In hun beider eenzijdigheid ligt onmiskenbaar een opdracht, die door de auteur wordt geduid als een bevrijdingsproces.

(gebonden uitgave, 270 pagina’s)

Kleurmeditatie
Kleurmeditatie

Kees Veenman · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Herdrukt: Kleuren kan je niet alleen zien, maar ook beluisteren en horen. Meer algemeen: kleur valt veel intenser te beleven dan we doorgaans in het dagelijks leven doen. In dit boek wordt aan de hand van experimenten en voorbeelden beschreven hoe je tot een intensieve beleving van de wereld van de kleuren kunt komen.

(paperback, 200 pagina’s, met afb. in kleur)

Al het goede komt in drieën
Al het goede komt in drieën
Het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner

Henk Verhoog · alles van deze auteur 

€ 14.75

Enkele tientallen jaren worstelde Rudolf Steiner om grip te krijgen op het drieledig mensbeeld. Het principe van drieledigheid komt in de antroposofie vaak voor; steeds gaat het om het opheffen van een polaire tegenstelling door ’het midden’, een derde element dat tussen de twee polen ligt, dat verzoent, bemiddelt, verbindt, beweging brengt.

In dit boek onderzoekt de schrijver hoe het principe van drieledigheid door de jaren heen in het werk van Rudolf Steiner als rode draad naar voren komt.

(paperback, 117 pagina’s)

De grondsteen voor de toekomst
De grondsteen voor de toekomst

Henk Verhoog · alles van deze auteur 

€ 19.50

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Antroposofische Vereniging in 1923/24 gaf Rudolf Steiner de zgn 'Grondsteenspreuk': een fundament dat hij in de harten van de aanwezigen wilde leggen opdat de antroposofie tot volle werking zou kunnen komen.

In deze uitgave biedt de schrijver een diep inzicht in de vele aspecten van de Grondsteenspreuk, zoals de transformatie van denken en willen; verleden, heden en toekomst in relatie tot gemeenschapsvorming; de goddelijke drie-eenheid in relatie tot ruimte, tijd en eeuwigheid - en bespreekt hij ook de betekenis van de Kerstconferentie, de oprichtingsbijeenkomst waarin de grondsteen gelegd werd.

(paperback, 226p.)

De Rubens Code
De Rubens Code
Pieter Pauwel Rubens en de wegbereiding voor de Logos

Jos Verhulst · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een intrigerend boek over het werk van de schilder Rubens. Op diens schilderijen heeft de schrijver ’codes’ ontdekt waaruit kan worden afgeleid dat Rubens (zoals ook de schilder Caravaggio) in een esoterische christelijke stroming stond waarin verborgen kennis leefde, onder meer over het geheim van de twee Jezuskinderen (het kind uit het evangelie van Mattheus en dat uit het evangelie van Mattheus) en over de datering van de geboortedagen van de kinderen.

Aan de hand van een aantal schilderijen van Rubens en astronomische berekeningen brengt de schrijver nieuwe inzichten naar voren.

(paperback, groot formaat, met afbeeldingen in kleur, 137 pagina’s)

De levensweg na de dood
De levensweg na de dood
Een anthroposofische visie

Antoon Vermeulen · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een beschrijving van de weg die de mens na de dood - op weg naar een volgende geboorte op aarde - gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe het afgelopen leven op aarde wordt verwerkt, hoe karma wordt opgebouwd en hoe geestelijke wezens helpend betrokken zijn. Bovendien wordt een verbinding gelegd met het leven op aarde: inzicht in de weg na de dood kan ertoe leiden dat we ons leven veranderen - en meer leven vanuit het besef van onze geestelijke oorsprong.

(paperback, 78p)

Wat beweegt jou?
Wat beweegt jou?

Maartje van der Wees · alles van deze auteur 

€ 16.00

Er is 'een wonder dat euritmie heet' - voor de mensen die het ervaren hebben. Maar juist die ervaring is bijna niet onder woorden te brengen: wat is euritmie nou eigenlijk?

Maartje van der Wees, die tientallen jaren ervaring heeft met de verschillende vormen van euritmie, schreef er dit sprankelende boekje over dat een herkenning is voor ieder die het wonder al kent, en een stimulans om het wonder te leren kennen voor alle anderen.

(Dit boekje verscheen eerder onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Euritmisten, is voor deze nieuwe druk herzien en smaakvol geïllustreerd door Mariëtte van Est).

(Paperback, 70p)

Waarom doe ik wat ik doe
Waarom doe ik wat ik doe
Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 17.00

De basis van dit boek is de menskunde zoals Rudolf Steiner die in zijn Theosofie heeft beschreven. Op basis van jarenlange ervaring en oefening beschrijft de auteur hoe je met dit mensbeeld werken kunt: hoe je jezelf en anderen kan leren begrijpen; hoe je daarmee in het leven van alledag mee om kunt gaan; hoe je stapjes kunt zetten om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Een inspirerend en praktisch boekje!

(paperback, 142 pagina’s)

De wil tot vrijheid
De wil tot vrijheid

Valentin Wember · alles van deze auteur 

€ 16.50

De mens is niet vrij - maar kan het worden. Dit boekje is een goede poging om Rudolf Steiners visie op vrijheid en de weg om tot vrijheid te komen, in een eigentijdse vorm te presenteren.

(paperback, 95 pagina’s)

Zin in zingen
Zin in zingen
Loutering in de zangkunst

Valborg Werbeck-Svärdström · alles van deze auteur 

€ 19.00

Deze uitgave is hét werk over de methode van het 'Werbeck-zingen', ook wel de 'school van de stemonthulling' genoemd. Deze methode werd in samenspraak met Rudolf Steiner, en later met enkele antroposofische artsen, ontwikkeld door de schrijfster, die als operazangeres stemproblemen kreeg en op zoek ging naar oefeningen om haar stem gezond te krijgen. Niet alleen muzikaal is deze manier van zingen bijzonder, en leidt tot een vrij stemgebruik, ook therapeutisch is het Werbeck-zingen van bijzondere betekenis.

(hardcover, genaaid, 221p, met leeslint)

Tussen Wodan en Widar
Tussen Wodan en Widar

Alice Woutersen-van Weerden · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

- De IJslandse Edda en het verhaal van de mensheid -

De beelden uit de Edda hebben een unieke eigenheid, heel verschillend van de andere grote mensheidsverhalen. In deze (her)uitgave gaat de schrijfster in op de betekenis van de mythologische beelden. Thor, Odin, Loki en andere figuren uit deze noordse mythologie komen uitgebreid aan de orde. Met behulp van inzichten van Rudolf Steiner wordt duidelijk dat in de Edda in grootse beelden het verhaal van de ontwikkeling van de mensheid geschilderd is.

(paperback, genaaid, 317p)

Het raadsel van de materie
Het raadsel van de materie
Een beschouwing over Boeddha, Rudolf Steiner en Christiaan Rozenkruis

Jan Zee · alles van deze auteur 

€ 11.75

De moderne mens denkt alles van de ons omringende wereld te weten. Maar de vraag naar wat materie is is feitelijk nog onbeantwoord. Déze vraag vormt het startpunt van dit bijzondere boek.

Via de leer van Boeddha, de antroposofie en de stroming van de Rozenkruisers komt de schrijver tot fascinerende inzichten over de aard van de stof waaruit de wereld is opgebouwd: het is karma!

(paperback, 64 pagina’s)

Kunst en therapie
Kunst en therapie

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 16.00

Kunstzinnige therapie heeft als opgave te harmoniseren en stoornissen op te heffen. Voor de patiënt die kunstzinnige therapie krijgt, gaat het niet om de vraag of hij/zij zelf kunstzinnig is - en daarin valt ook op allerlei manieren nog wat te ontwikkelen. Maar het kunstzinnig bezig zijn werkt direct bevorderlijk op de gezondheid. In deze uitgave, met een aantal kleurenafbeeldingen, wordt getoond op welke wijze kunstzinnige therapie zijn betekenis waar maakt.

paperback met flappen, p. 49

De gouden ster (dl 2)
De gouden ster (dl 2)

Wim Veltman · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een selectie van 20 artikelen uit het rijke oeuvre van de auteur. Natuurlijk artikelen over onderwijs en menskunde, maar ook biografische artikelen over belangrijke persoonlijkheden uit de 20e eeuw, over antroposofische thema’s en over cultuurgeschiedenis.

(paperback, 188 pagina’s)

De antroposofische orde
De antroposofische orde
Geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland

Janine Verdonk · alles van deze auteur 

€ 39.95    ‹  geen verzendkosten!   

Dissertatie van een cultureel antropoloog, tevens vrijeschoolmoeder, die onderzoek deed naar de vraag hoe de antroposofie in Nederland zijn weg zocht - balancerend tussen de individuele ontwikkelingsweg enerzijds, maatschappelijke en sociale betrokkenheid anderzijds.

(paperback, 341p)

Antroposofie en astronomie
Antroposofie en astronomie
Astronomische brieven 1927-1930

Elisabeth Vreede · alles van deze auteur 

€ 45.00    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave bevat de tientallen 'brieven' die Elisabeth Vreede in de tweede helft van de jaren '20 schreef over astronomie. Op dat moment was Elisabeth Vreede al gedurende lange tijd in gesprek met Rudolf Steiner over astronomische, astrologische, antroposofische en filosofische vragen. Astronomie en astrologie vormen de basis voor ons wereldbeeld, laten deze brieven zien, en vormen een weg om astronomisch verschijnselen esoterisch te begrijpen.

Prachtig verzorgde uitgave, hardcover, genaaid, met leeslint en afbeeldingen in ZW met werken van Brigitte Beck, 398p

Enkele brieven uit 1943
Enkele brieven uit 1943

Elisabeth Vreede · alles van deze auteur 

€ 10.50

Ingeleid en toegelicht door Hans Peter van Manen

Een uitgave die een beeld geeft van de intrigerende persoonlijkheid Elisabeth Vreede, de Nederlandse die wiskunde en astronomie studeerde, die door Rudolf Steiner werd gevraagd zitting te nemen in het eerste bestuur van de heropgerichte Antroposofische Vereniging en die in 1935, samen met anderen, uit die vereniging werd gezet. Met een biografische schets van de inleider die ook de brieven van Elisabeth Vreede van aantekeningen voorzag.

(paperback, 68 pagina's, met afb. in ZW)

Biodynamisch tuinieren
Biodynamisch tuinieren
Teel en oogst in harmonie met de natuur en de komos

Monty Waldin · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een mooie en zeer praktische uitgave voor als je series aan de slag wilt met biodynamisch tuinieren. In dit boek vind je nagenoeg alles wat je moet weten: bereiding en toepassing van preparaten; compost maken; wortel-, bloem-, blad- en vruchtdagen; de samenhang met de kosmos en het telen van 75 verschillende groenten. Met kleine afbeeldingen die laten zien hoe het moet.

(hardcover, genaaid, 253p)

 « 12 »