menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

36 berichten in deze agenda

 « 12 » 

Rotterdam · zaterdag 26 september
De toekomst van de vrijheid

Symposium met sprekers en werkgroepen.

De recente ontwikkelingen tonen dat de vrijheid in een moderne democratie niet een vanzelfsprekend goed is, maar moet worden behoed en verdedigd. Over de hele wereld staan momenteel allerlei vrijheden en rechten onder druk. De regeringen leggen hun bevolking ongekend zware maatregelen op, naar verluid ter wille van de volksgezondheid. Grondrechten van burgers worden zonder degelijke verantwoording terzijde geschoven, kritische geluiden worden gemarginali-seerd, demonstraties verboden of bruut afgebroken. Bovendien wordt dit beleid door de gevestigde media ondersteund.

De vrijheid verkeert in zwaar weer! Vele mensen vragen zich bezorgd af, wat hier er aan de hand is. Drie sprekers geven hun visie op deze crisissituatie van de vrijheid: Philip Bakker, Bas Filippini en Jelle van der Schuit. In hun lezingen gaan ze in op de volgende vragen:

1. Wat komt er op ons af?

2. Wat is onze kracht?

3. Wat kunnen we daadwerkelijk doen?

Er zijn twee sessies met ca. 10 werkgroepen. Bij aankomst kiest u de werkgroep (en) van uw keuze.

Voor toelichtingen op het programma, zie de bijlage.

Vanf 10.00 begroeting en ontmoeting. Keuze uit de werkgroepen.

Kosten: € 20, incl. koffie, thee en lunch

Max. aantal bezoekers: 100

Aanmelden: Via de link tinyurl hieronder, gevolgd door overmaking op NL45 TRIO 0212 2803 33 t.n.v. Anthroposofisch Huis ovv ‘symposium’.

Contact: via email, zie hieronder.

We hopen u die dag te mogen ontmoeten.

Rembert en Mirthe Amons en Jan van Gils, de initiatiefnemers

zaterdag 26 september 10:00-16:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

uitgebreide informatie...

Zeist · zondag 27 september
Landelijke VOK Themadag

Vorig jaar zijn wij weer begonnen met het organiseren van een Landelijke VOK Themadag op zondag 29 september 2019 (Michaelsdag) met als thema: "Blijven de Vrijescholen 'vrij' in de volgende 100 jaar".

Op deze dag zijn hieraan prachtige impulsen gegeven door de drie sprekers, ondersteund door het werk in een aantal werkgroepen en uiteraard door de enthousiaste deelnemers die hieraan hun belangrijke bijdragen hebben geleverd.

We zullen deze impuls dan ook jaarlijks doorzetten op zondagen op of rond Michaelsdag. Zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt zodra deze bekend is.

zondag 27 september 10:00 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

010 842 5805

Amstelveen · vanaf zondag 27 september
Red de elementenwezens

Cursus met Wolter Bos, Anje Robertson en Ibel Pronk.

Steeds meer gaan we zien en voelen de natuur en de natuurwezens hebben onze aandacht nodig. Maar hoe doe je dat?

We gaan aan het werk met het boek van Thomas Mayer 'Red de Elementenwezens', uitgeverij Nearchus, ISBN 978-94-92326-08-9.

We lezen dit boek en nemen het als leidraad voor gesprekken en oefeningen.

Data: 6 zondagavonden 27 sept, 25 okt, 22 nov, 13 dec 2020 en 10 jan en 7 febr 2021, 19.30-21.30 uur.

Aanmelden bij Anje Robertson via e-mail.

Informatie telefonisch bij Ibel Pronk

Bijdrage: € 10,00 voor 6 avonden

zondag 27 september 19:30 uur

zondag 7 februari 2021

De Ruwiellaan 17, Amstelveen

06 8140 5955

Amsterdam · dinsdag 29 september
5G - Dringend of dwingend?

Voordracht door drs. ing. Jan van Gils.

Ook dit jaar is voor de lezing op Michaëlsdag gekozen voor een actueel thema. De meningen en standpunten lopen nogal uiteen wanneer het over de gezondheidsrisico's van 4G en 5G zenderstraling gaat. Wetenschappers, politici en belangengroepen lopen over dit onderwerp niet in de pas met elkaar ten aanzien van gezondheid, privacy en veiligheid.

Aan de hand van wetenschappelijke inzichten en verdieping in hoe zenderstraling samenhangt met de mens zal drs. ing. Jan van Gils (docent natuurkunde en filosofie, schrijver van het boekje Elektrosmog) een korte schets geven voor welke uitdagingen wij staan in relatie tot deze moderne risicovolle technologie. Kosten: graag een bijdrage naar draagkracht.

Aanmelden is noodzakelijk via e-mail.

dinsdag 29 september 11:15-12:15 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Den Haag · donderdag 1 oktober
Wat doet het Corona-virus in ons samen-leven?

Studiecentrum voor Antroposofie, voordracht door Wilbert Lambrechts.

Wilbert, dichter, schrijver, oud-leerkracht Vrije School Antwerpen, bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Belgie, maakte dagelijks een Corona wandeling waarbij hij telkens weer met mensen in gesprek kwam. Hij heeft zeer indringende beschouwingen geschreven over de Corona episode.

De lockdown was (is) een bijzonder ervaring, sociaal en individueel; voor de natuur en de uitdaging voor de vrije geest (als creatief probleem, als uitdaging tot begrijpen, als spiritueel probleem, als prioriteiten-probleem). Pregnant was de vraag naar de dood en de doden. De dubbelzinnigheid van het zogenaamde versoepelen, de maskerade. De ideologie van het materialisme en de zoektocht naar een alternatief als opdracht voor spirituele mensen.

Toegang € 10, aanmelden verplicht

donderdag 1 oktober 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 5327 1035

Bunnik · zaterdag 3 oktober
De 'oerplant' en de seizoenen

Zesde fenomenologiecursus van Ger van de Ven en Wolter Bos.

In elk jaargetijde wachten buiten de natuurverschijnselen. Ze vragen om echte aandacht, willen gezien en met het hart begrepen worden. Het brengt vreugde als je merkt hoe in het heen-en-weer tussen jou en de natuur vervulling en betekenis ontstaan.

In de herfstcursus richten we ons deze keer op het landschap in zijn verscheidenheid, en op planten en hun metamorfosen. Ook zullen we met elkaar fenomenologische basisoefeningen doen. Voor de weken tussen de bijeenkomsten zijn er waarnemingsopdrachten om thuis mee verder te oefenen.

Ook nieuwe mensen kunnen instappen.

Aanmelden: graag voor 31 augustus via e-mail.

Kosten: € 110,00

Inlichtingen: telefonisch bij Silfriede Bos,

NB: Het aantal plaatsen voor cursisten is beperkt.

zaterdag 3 oktober 09:45-13:00 uur

Landgoed Amelisweerd
Bunnik

06 1457 5731

Tilburg · zaterdag 3 oktober
Michaël en de opdracht van Europa, juist nu!

Werkochtend met Susan van Kempen.

Op 29 september is het de feestdag van de aartsengel Michaël, die nu onze tijdgeest is.

De Michaël-werkgroep van het Studiecentrum Antroposofie Tilburg zoekt ieder jaar weer naar nieuwe mogelijkheden om rond deze datum met belangstellenden samen te komen om zich te verdiepen in wat de tijdgeest van ons vraagt. Kunnen we aan elkaar wakker worden voor wat er in onze tijd speelt, wat kan mijn aandeel zijn in een gezonde ontwikkeling?

We hebben Susan van Kempen uitgenodigd om met ons te werken aan dit thema in het kader van Europa. Susan is vele jaren leerkracht geweest op de onderbouw van de Vrije School en kindertherapeut in een eigen praktijk. Zij was één van de spreeksters op de conferentie over Soul of Europe in Brussel in augustus 2019.

In verband met het voorkomen van Coronabesmettingen kunnen we geen consumpties aanbieden en vragen we om zo nodig zelf een flesje of thermoscan drinken mee te nemen. Het aantal plaatsen is beperkt en op gepaste afstand. Wij gaan er van uit dat ieder de Coronamaatregelen en aanwijzingen ter plekke in acht neemt.

We zijn heel blij dat we ook in 2020 een Michaël-bijeenkomst kunnen houden en dat we gebruik kunnen maken van de kapel van Mariëngaarde.

Aanmelden voor de lezing is noodzakelijk via email.

zaterdag 3 oktober 10:15-13:00 uur

Kapel van Mariëngaarde
Burgemeester Damsstraat 7, Tilburg

013 468 5371

uitgebreide informatie...

Nijmegen · zondag 4 oktober
Rondleiding door Nijmegen

De ontwikkeling van handel en economie door de eeuwen heen; een rondleiding door Luuk Humblet.

Als we de geschiedenis induiken, komen we tot de conclusie dat de vrijemarkteconomie zoals we die nu kennen, relatief gesproken nog maar heel jong is! Al sinds lang vervlogen tijden hebben mensen samengewerkt in de economie, maar dat deden ze niet altijd op dezelfde manier als vandaag. In Nijmegen, een stad met een zeer rijk verleden, valt dat mooi te illustreren omdat we daar nog heel wat sporen aantreffen van (internationale) economische bedrijvigheid van weleer.

Luuk Humblet, een ervaren en bevlogen stadsgids uit Gent, leidt ons rond door Nijmegen. Hij wijst oude bouwwerken en andere monumenten aan, loopt langs bijzondere plekken en vertelt over de economische samenwerking tussen mensen door de eeuwen heen. De manieren waarop in voorbije tijden aan die samenwerking werd vormgegeven, zijn voor onze tijd niet meer bruikbaar. Voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte economie kunnen ze echter nog wel inspirerend werken.

We verzamelen bij de ‘Godenpijler’ op het plein voor museum Het Valkhof.

Deze rondleiding hoort bij de cursus: 'Een economie van samenwerking" (zie agenda 6 september) Kosten: € 5,00 voor cursisten / € 7,50 niet cursisten

Opgave via e-mail vóór 27 september.

zondag 4 oktober 14:00-16:00 uur

Ontmoetingsplek: De Godenpijler voor Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59, Nijmegen

024 344 1856

Winsum GN · dinsdag 6 oktober
Vind je eigen toon in het achtvoudig pad

Cursus Novalis atelier:

Vind je eigen toon, maat en tempo in het achtvoudig pad

In onze verwarrende tijd is het niet zo gemakkelijk om te bedenken en voelen wat het juiste is. Het juiste standpunt, het juiste doen, het juiste zeggen, etc. Rudolf Steiner noemt acht oefeningen - die Boeddha ook heeft aangegeven - die je bewuster maken van je interactie met de wereld en daarin de juiste toon, maat en tempo te vinden.

Steiner heeft deze oefeningen ook met de weekdagen verbonden, waardoor de planeten gaan meespreken. We gaan daarom ook de planeetkwaliteiten onderzoeken. Het is een gezamenlijke oefen- en werkgroep. Ik zal het voortouw nemen, maar inbreng van jullie is ook fijn.

Er zijn ca. tien bijeenkomsten en de bijdrage is € 125,00.

Zie voor meer info en opgave de uitgebreide informatie hieronder, of zie de website.

Ivar Römer, Novalis atelier.

dinsdag 6 oktober 15:30-17:00 uur

Novalis atelier
Dobvenne 6, Winsum GN

06 5334 0235

uitgebreide informatie...

Leiden · vrijdag 9 oktober
Artificial Intelligence

Lezing door Dieter Hammer.

Van meet af aan was de vraag hoe ‘intelligent’ Artificial Intelligence is en of ze de mens kan evenaren. Em. Prof. Dr. Dieter Hammer behandelt die vraag vanuit een spiritueel standpunt.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00, incl. consumptie.

vrijdag 9 oktober 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Leiden · vanaf zaterdag 10 oktober
Hoe actueel is Goethes Faust?

Schildercursus met Frederiek Nelissen.

“Zwei seelen wohnen, ach! in meiner Brust….”

Goethes heeft heel zijn leven aan dit drama gewerkt. Zijn prachtige poezie is, naar mijn idee, nog steeds actueel. In deze schildercursus wil ik met jullie verschillende Faust-motieven kunstzinnig onderzoeken en uitwerken. Wat voor gevoel geven deze beelden persoonlijk? En kun je ook de tijdsgeest erin herkennen? Met verschillende technieken en materialen gaan we experimenteren en onze eigen beeldenrijkdom ontdekken.

Data: 10 en 17 oktober, 7 en 21 november en 19 december

13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 195,00 (inclusief BTW)

zaterdag 10 oktober 13:00 uur

zaterdag 19 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zutphen · zaterdag 10 oktober
De Hobbit en het geschenk van het Noorden

Cursus o.l.v. Frits Burger.

In deze tweede bijeenkomst van de Jaarcursus De drie Ringen van Tolkien (Over de verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie), die door Frits Burger wordt begeleid, staat het verhaal De Hobbit van Tolkien centraal.

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Data: de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats van 13.30 tot 16.30 uur

De Hobbit: 19 september en 10 oktober 2020

In de Ban van de Ring: 31 oktober, 14 en 28 november 2020

De Silmarillion: 12 december 2020, 9 januari en 13 februari 2021

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 10 oktober 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zutphen · zondag 11 oktober
Dichters en Gedichten deel 2

Poëziemiddag met Jaap van Waning.

Dankzij een goede leraar Nederlands leerde ik poëzie kennen op de middelbare school. En door de gedichten die ik las, sloeg ik zelf aan het dichten, korte perioden met een stemming van boven mezelf uitgetild zijn en de overtuiging dat de dichtkunst mijn toekomst was.

Dat is voor een deel ook uitgekomen, nog altijd lees ik graag gedichten en deel ik m’n ervaringen daarmee met anderen. En dat laatste is nu ook de bedoeling: dat we tot een uitwisseling komen, een gesprek.

En dan nog dit. Ik zou graag zien dat poëzie in Enkidoe een blijvende plek gaat innemen. Dat deze drie middagen, 13 september, 11 oktober en 1 november, het begin zijn van een doorgaande lijn. En dat kan wanneer anderen het stokje van mij overnemen om helemaal op hun manier iets te gaan doen met Dichters en Gedichten.

Vrijwillige bijdrage voor het gebruik van de ruimte.

Jaap van Waning

zondag 11 oktober 15:00-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Leiden · vanaf maandag 12 oktober
Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Met John Hogervorst, Christine Gruwez, Reinoud van Bemmelen, Harrie Salman en Klaas van Egmond

In deze stevige scholingscursus ontwikkelen we inzicht en begrip in het beeld van een gezonde samenleving waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; in gelijkheid betrokkene zijn in het vormen van rechten en plichten; in de economie in broederschap met elkaar en de Aarde omgaan.

Dat geeft inzicht in het doorzien van actuele ontwikkelingen; biedt aanknopingspunten voor een innerlijke verbinding met jezelf en de medemens en inspireert om je gewicht aan de goede kant van de weegschaal mee te laten wegen.

Er is een folder met uitgebreidere informatie beschikbaar.

17 Bijeenkomsten op maandagmiddag (1x in de twee weken).

maandag 12 oktober 13:15 uur

maandag 10 mei 2021 17:15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

uitgebreide informatie...

Leiden · vanaf donderdag 15 oktober
Vertelcursus

Met Anne van Ginkel

De afgelopen maanden waren op z’n zachtst gezegd bijzonder. Door de zogeheten coronacrisis vielen veel vanzelfsprekendheden weg. We zaten thuis en we hielden zoveel mogelijk afstand van elkaar. Deze en andere consequenties van de maatregelen die ons door het kabinet zijn opgelegd hebben veel teweeg gebracht bij onszelf. Sommigen van ons zijn bang geweest, of zijn dat nog. Velen hebben in huiselijke kring een hoop te stellen gehad. Even zovelen verloren hun werk. Tegelijkertijd waren er wenselijke gevolgen van de lock down: het werd stiller en schoner buiten. We hadden ineens heel veel tijd om onze creatieve vermogens aan te spreken. We ruimden onze huizen op en tegelijkertijd onze binnenwereld.

Nu is het tijd om bij elkaar te komen om onze verhalen met elkaar te delen. Verhalen vertellen is duizenden jaren oud. Lang voor mensen konden lezen en schrijven vertelden ze elkaar verhalen. Door je verhaal te vertellen verbind je je met je gehoor en door aandachtig naar een verhaal te luisteren verrijk je je binnenwereld of herken je jezelf in het verhaal van de ander.

Het hangt er natuurlijk wel een beetje van af wat er verteld wordt en hoe het verteld wordt. Je verhaal komt het best tot zijn recht wanneer het vanuit jezelf komt, op jouw manier en met jouw woorden. In deze cursus besteden we daar aandacht aan. Middels inspirerende oefeningen en technieken ontdekken we de zeggingskracht van wat we te vertellen hebben. Iedere bijeenkomst besteden we de helft van de tijd aan ‘hoe’ (vertel ik het?) en de andere helft aan ‘wat’ (heb ik te vertellen?)

Tijdens de voorbereiding van de cursus heb ik gebruik gemaakt van oefeningen die hoorden bij verschillende schrijf- en communicatietrainingen die ik volgde en gaf, alsmede van technieken die me eigen zijn geworden op de theaterschool. Voorts breng ik een grenzeloze nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt met me mee. Ik verheug me erop je te zien en te horen! Elk verhaal is het waard om verteld te worden!

Data: donderdag 15 en 29 oktober, 5 en 12 november

11.00 - 16.00 uur

Kosten: € 190,00 (inclusief BTW)

donderdag 15 oktober 11:00 uur

donderdag 12 november

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Leiden · vrijdag 16 oktober
5G - Dringend of dwingend

Lezing door Jan van Gils.

Meningen en standpunten lopen sterk uiteen wanneer het gaat over één van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie, het 5G-netwerk genoemd.

Tijdens de informatieavond zal Drs. Ing. Jan van Gils een inleiding geven over deze nieuwe technologie.

Entree: vrijwillige bijdrage, incl. consumptie.

vrijdag 16 oktober 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Den Haag · zaterdag 17 oktober
Tussen Licht en Duisternis

Opening expositie met schilderijen van Carin Anderson, met inleiding door Pieter van der Ree.

Na een inleiding van Pieter van der Ree over het thema ‘Licht en Duister’ zal ik een korte toelichting geven op mijn werk.

Muzikale omlijsting door Jelle van der Schuit

1e Ronde: 13.30 uur (vanaf 13.00u inloop met koffie/thee/sap)

Vrije bezichtiging tot 15.30u

2e Ronde: 15.30 uur (vanaf 15.00u inloop met koffie/thee/sap)

Vrije bezichtiging tot 17.30u

In totaal hangen meer dan 30 werken door het gehele gebouw.

Aanmelding verplicht (i.v.m. de corona-regels)

Vóór 15 okt o.v.v. aantal personen en 1ste of 2de ronde.

via e-mail.

zaterdag 17 oktober 13:00-17:30 uur

Het Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 4606 4661

Haarlem · donderdag 22 oktober
Practicum filosofie van de vrijheid

Een workshop van 3 avonden met Willem Daub.

Een oefenweg van Integratieve Meditatie

Het practicum is een uitnodiging om het instrument te ontwikkelen, waarmee we zelf actief in dit ontplooiingsproces werkzaam kunnen worden. Dat instrument heet het observeren van het denken. Het wordt aangeduid in de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner als ‘het belangrijkste wat een mens kan observeren’.

In dit practicum wordt geprobeerd door middel van een dertigtal waarnemings- en denkoefeningen het observeren van het denken te ontwikkelen. We leren onderscheiden tussen waarnemen en denken, tussen voorstellingen en zuiver, zintuigvrij denken. We onderzoeken de rol van het willen en het voelen in het denken en in de waarheidsvinding. We beginnen op te merken, dat tussen de opeenvolging van voorstellingen die we denken altijd subtiele licht-donker ervaringen, beeldbewegingen en beeldelementen werkzaam zijn.

Door geleidelijk aan die observaties te intensiveren leren we onderscheiden wat daarin zintuiglijke beelden zijn en wat, hoewel nog zintuiglijk georiënteerd, beginnende imaginaties. Die laatste kunnen zich ontwikkelen tot echte imaginaties of zelfs inspiratie-doortrokken imaginaties.

donderdag 22 oktober 20:00-21:30 uur

Van Dam Huis
Haarlem

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…