menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

26 berichten in deze agenda

 « 12 » 

Leiden · vrijdag 7 augustus
Sociale driegeleding: het antwoord in tijden van cor

Workshop met John Hogervorst.

De coronacrisis trekt zijn sporen door alle gebieden van de samenleving. Vrijheden staan onder druk; rechten worden tijdelijk ingeperkt; grote delen van de economie zijn zwaar gehavend. De sociale driegeleding baseert zich op een ordening van de samenleving, zodanig dat de mens zich in vrijheid kan ontwikkelen; in gelijkheid meebesluit over rechten en plichten, en in broederschap betrokken is in de economie.

Deze middag onderzoeken we, op basis van wat de coronacrisis heeft blootgelegd, hoe ‘weerbaar’ de sociale driegeleding is en welk fundament daarin te vinden is voor een samenleving die in alle opzichten duurzaam is.

John Hogervorst publiceerde in de afgelopen maanden twee boekjes over de coronacrisis: Gedachten, kansen & perspectieven - in tijden van corona en Toekomst scheppen – in tijden van corona, waarin hij de gebeurtenissen van de afgelopen maanden nader onderzocht.

Kosten: € 25,00 (incl. btw en koffie/thee)

vrijdag 7 augustus 13:00-16:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Leiden · vanaf woensdag 12 augustus
Communiceren via de tussenruimte

Tweedaagse workshop met Hans Lemmens.

In deze coronatijd, waarin tussen mensen steeds weer een tussenruimte wordt geschapen van anderhalve meter, onderzoeken we hoe een tussenruimte op een positieve manier kan worden ingevuld. Het gaat daarbij om sensitiviteit, verbinding en bij jezelf blijven. Naast communicatie via woorden zal non-verbale communicatie een belangrijke rol spelen.

Twee op elkaar voortbouwende workshops, waarin steeds verder de ‘bandbreedte’ van het communiceren zal worden verruimd.

Kosten: € 50,00 (incl. btw en koffie/thee)

woensdag 12 augustus 13:00 uur

donderdag 13 augustus 16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zutphen. · vanaf vrijdag 4 september
Freudige und leidvolle Seiten unseres Lebens

Seminar met Anton Kimpfler (auteur Freiburg Dld.).

Thema: Freudige und leidvolle Seiten unseres Lebens. Wie hängt beides zusammen?

 • Vrijdagavond 4 september om 20.00 uur een gesprek over de actule wereldsituatie.
 • Zaterdag 5 september van 16.00-22.00 uur.
 • Zondag 6 september van 10.00-12.00 uur.

Voor het avondeten van zaterdag kan eenieder iets meenemen.

Koffie, thee en soep worden geserveerd.

Bijdrage: € 50,00

vrijdag 4 september 20:00 uur

zondag 6 september

Middenhuis VWZ
Fie Carelsenstraat 32, Zutphen.

057 551 8589

Nijmegen · vanaf zondag 6 september
Een economie van samenwerking

Cursus o.l.v. Luuk Humblet en Mia Stockman.

Deze cursus kan nu doorgang vinden op:

Datum: 6, 7, 8 september en 4, 5, 6 oktober 2020

Tijd: 18.30 - 22.00 uur

De vrijemarkteconomie, die nog bijna overal wordt toegepast, is gebaseerd op twee pijlers: winstbejag en concurrentie. Dat deze in de 18 de en 19 de eeuw nog gehuldigd werden en als leidende principes van de economie golden, is vanuit historisch oogpunt zeer begrijpelijk. In de 21ste eeuw horen deze principes echter niet meer thuis; ze zijn achterhaald, voorbijgestreefd, uitgediend. Problemen in de wereld die onopgelost blijven, zoals armoede en financiële crises laten ons dat duidelijk zien.

In tegenstelling tot wat ons meestal wordt voorgehouden bestaat er ook geen enkele noodzaak om onze economie op die manier in te richten. Er staat een nieuw concept in de steigers dat veel beter beantwoordt aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd. We noemen het 'associatieve economie': een nieuwe vorm, toegesneden op de mensen van vandaag en de wereld van morgen.

Inhoud

De cursus bestaat uit twee blokken van drie bijeenkomsten.

Per bijeenkomst wordt zoveel mogelijk één thema belicht en uitgediept, zowel vanuit de achtergronden als vanuit een winkelpraktijk.

Een greep uit de behandelde thema’s:

 • de rol en de plaats van de economie in de samenleving
 • de Sociale Hoofdwet als basisprincipe voor een gezonde economie
 • de noodzaak van associaties om evenwicht te scheppen in de economie
 • concurrentie of samenwerking - broederstrijd of broederschap?
 • de drie geldkwaliteiten en hun toepassing in de praktijk
 • de rol en de taak van de consumenten in een eigentijdse economie
 • inkomensvorming en prijsvorming
 • naar een harmonische relatie tussen landbouw en economie
 • wordt economie een wegwijzer naar wereldvrede?

Voor wie? Voor iedereen!

Omdat wij mensen allemaal zelf deel uitmaken van de economie, kan eenieder baat hebben bij een heldere visie. Hoe meer mensen willen meedenken over en meewerken aan een nieuwe, efficiënte en menswaardige vorm van handel en economie, hoe beter dat is voor ons allemaal.

Er is geen specifieke voorkennis nodig op het gebied van economie.

Deelnemerskosten: € 100,00 (voor de totale cursus)

Om praktische redenen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot twaalf.

Inschrijving per mail of telefoon.

zondag 6 september 18:30 uur

dinsdag 6 oktober

Vrijeschool De Meander
Celebesstraat 12, Nijmegen

024 344 1856

uitgebreide informatie...

Nieuwkoop · zaterdag 12 september
Belevend waarnemen van het landschap

Fenomenologiecursus van Ger van de Ven en Wolter Bos.

Herfstcursus 'De vreugde van fenomenologisch waarnemen' (1e keer)

In elk jaargetijde wachten buiten de natuurverschijnselen. Ze vragen om echte aandacht, willen gezien en met het hart begrepen worden. Het brengt vreugde als je merkt hoe in het heen-en-weer tussen jou en de natuur vervulling en betekenis ontstaan.

In de herfstcursus richten we ons deze keer op het landschap in zijn verscheidenheid, en op planten en hun metamorfosen. Ook zullen we met elkaar fenomenologische basisoefeningen doen. Voor de weken tussen de bijeenkomsten zijn er waarnemingsopdrachten om thuis mee verder te oefenen.

Ook nieuwe mensen kunnen instappen.

Aanmelden: graag voor 31 augustus via e-mail

Kosten: € 110,00

Inlichtingen telefonisch bij Silfriede Bos.

NB: Het aantal plaatsen voor cursisten is beperkt.

zaterdag 12 september 09:45-13:00 uur

Natuurgebied De Ruygeborg
Nieuwkoop

06 1457 5731

Leiden · zaterdag 12 september
Vrijheid, een verheven spel van het midden

Lezing door Han van Ouwerkerk.

Han van Ouwerkerk spreekt over de vrijheidsfilosofie die Friedrich Schiller beschreef in de achttiende eeuw en die voor onze disharmonische tijd uiterst relevant is. Wat is echte vrijheid – en hoe kunnen wij die in onszelf laten ontstaan?

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00, incl. consumptie.

zaterdag 12 september 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Amersfoort · zondag 13 september
Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur

Jubileum-symposium van stichting De Heraut.

Uitgesteld tot volgend jaar vanwege het coronavirus.

Sprekers zijn Hans Stolp en Wilma Mulder.

Tijdens het symposium wordt het gelijknamige boek van Hans Stolp over Rudolf Steiner gepresenteerd.

Voor aanmelding of meer info, zie de website of de uitgebreide informatie hieronder.

zondag 13 september 11:00-16:30 uur

Theater en congrescentrum Flint
Coninkstraat 60, Amersfoort

uitgebreide informatie...

Leiden · vrijdag 18 september
Aardschok / Bliksemflits

Lezing door Wil Uitgeest.

Dr. Wil Uitgeest, auteur, schilder en docent, laat zien hoe de (westerse) kunstgeschiedenis in beeld brengt hoe we de wereld zagen en wat we daarin belangrijk vonden.

Als je vanuit dit gezichtspunt naar hedendaagse kunst kijkt, werpt dit een onverwacht licht op wat er gaande is in onze eigen tijd.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00, incl. consumptie.

vrijdag 18 september 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Zutphen · zaterdag 19 september
De Hobbit en het geschenk van het Noorden

In deze eerste bijeenkomst van de Jaarcursus De drie Ringen van Tolkien (Over de verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie), die door Frits Burger wordt begeleid, staat het verhaal De Hobbit van Tolkien centraal.

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Data: de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats van 13.30 tot 16.30 uur

De Hobbit: 19 september en 10 oktober 2020

In de Ban van de Ring: 31 oktober, 14 en 28 november 2020

De Silmarillion: 12 december 2020, 9 januari en 13 februari 2021

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 19 september 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Ubbergen · zondag 20 september
Tijdperk op Drift. Hoe verder?

Lezing door Cees Zwart.

Zoals Cees Zwart het zelf verwoordt:

“De corona crisis heeft ons overrompeld. De wereld stond ineens op zijn kop. De mensheid is letterlijk en figuurlijk in heftige ademnood. Er moest aan de noodrem getrokken geworden, dat snap ik. En in Nederland hebben de autoriteiten dat gewetensvol gedaan, vind ik.

Maar ik snap niet, dat de anderhalve meter samenleving ons voorgehouden wordt als het nieuwe normaal. Het is het nieuwe abnormaal want ons gezonde leven en samenleven wordt door de regels ontregeld: geen gezelligheid meer, geen nabijheid meer en geen bewegingsvrijheid meer. Het komt neer op een hartritmestoornis op macroniveau.

De geesten van de verwarring genieten want ze kunnen onrust, opstandigheid en ontmoediging zaaien. Wat dan wel? We worden opgeroepen een leefwereld te creëren met het logo: laat het leven sober zijn, doch rijk aan betekenis. De geesten van de hoop zijn behulpzaam met bewustwording, beantwoording en bemoediging. Ik ga ervoor!”

Cees Zwart duidt de verandering van tijdperk die achter de ontwikkelingen schuil gaat met zijn ‘eigengebakken’ narratieve benadering. Hij belicht wendingen ten goede en ten kwade en de spanningsvolle relatie daartussen. Hij zet aan tot het praktiseren van de hoop.

Het verhaal ‘Tijdperk op drift. Hoe verder?’ is tegelijk het slotakkoord en het vervolg op het boek ‘Over Hoop’ (Cees Zwart en Anne Pastors, 2018). ‘Over Hoop’ wil een gids zijn voor mensen met wereldverbeterambitie. Dit vervolghoofdstuk ambieert niet minder; het roept betrokken burgers op tot existentiële keuzes om zo van tijdperk te veranderen. De ultieme motor van de transformatie is bewustwording. Het verhaal van Cees Zwart helpt daarbij. Hij zal ook op vragen van de deelnemers ingaan.

Deze lezing wordt georganiseerd in een samenwerking tussen Cees Zwart en Wegwijzerantroposofie. Vanwege de regels rondom het coronavirus is er slechts plaats voor 20 deelnemers. Opgave is daarom noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Rya Ypma, via het hierbeneden vermelde telefoonnummer of e-mailadres.

Voor meer achtergrondinformatie over Cees Zwart, zie: www.ceeszwart.nl

zondag 20 september 13:30-16:30 uur

De Refter
Rijksstraatweg 37, Ubbergen

024 300 3801

Zeist · zondag 27 september
Landelijke VOK Themadag

Vorig jaar zijn wij weer begonnen met het organiseren van een Landelijke VOK Themadag op zondag 29 september 2019 (Michaelsdag) met als thema: "Blijven de Vrijescholen 'vrij' in de volgende 100 jaar".

Op deze dag zijn hieraan prachtige impulsen gegeven door de drie sprekers, ondersteund door het werk in een aantal werkgroepen en uiteraard door de enthousiaste deelnemers die hieraan hun belangrijke bijdragen hebben geleverd.

We zullen deze impuls dan ook jaarlijks doorzetten op zondagen op of rond Michaelsdag. Zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt zodra deze bekend is.

zondag 27 september 10:00 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

010 842 5805

Amstelveen · vanaf zondag 27 september
Red de elementenwezens

Cursus met Wolter Bos, Anje Robertson en Ibel Pronk.

Steeds meer gaan we zien en voelen de natuur en de natuurwezens hebben onze aandacht nodig. Maar hoe doe je dat?

We gaan aan het werk met het boek van Thomas Mayer 'Red de Elementenwezens', uitgeverij Nearchus, ISBN 978-94-92326-08-9.

We lezen dit boek en nemen het als leidraad voor gesprekken en oefeningen.

Data: 6 zondagavonden 27 sept, 25 okt, 22 nov, 13 dec 2020 en 10 jan en 7 febr 2021, 19.30-21.30 uur.

Aanmelden bij Anje Robertson via e-mail.

Informatie telefonisch bij Ibel Pronk

Bijdrage: € 10,00 voor 6 avonden

zondag 27 september 19:30 uur

zondag 7 februari 2021

De Ruwiellaan 17, Amstelveen

06 8140 5955

Bunnik · zaterdag 3 oktober
De 'oerplant' en de seizoenen

Zesde fenomenologiecursus van Ger van de Ven en Wolter Bos.

In elk jaargetijde wachten buiten de natuurverschijnselen. Ze vragen om echte aandacht, willen gezien en met het hart begrepen worden. Het brengt vreugde als je merkt hoe in het heen-en-weer tussen jou en de natuur vervulling en betekenis ontstaan.

In de herfstcursus richten we ons deze keer op het landschap in zijn verscheidenheid, en op planten en hun metamorfosen. Ook zullen we met elkaar fenomenologische basisoefeningen doen. Voor de weken tussen de bijeenkomsten zijn er waarnemingsopdrachten om thuis mee verder te oefenen.

Ook nieuwe mensen kunnen instappen.

Aanmelden: graag voor 31 augustus via e-mail.

Kosten: € 110,00

Inlichtingen: telefonisch bij Silfriede Bos,

NB: Het aantal plaatsen voor cursisten is beperkt.

zaterdag 3 oktober 09:45-13:00 uur

Landgoed Amelisweerd
Bunnik

06 1457 5731

Nijmegen · zondag 4 oktober
Rondleiding door Nijmegen

De ontwikkeling van handel en economie door de eeuwen heen; een rondleiding door Luuk Humblet.

Als we de geschiedenis induiken, komen we tot de conclusie dat de vrijemarkteconomie zoals we die nu kennen, relatief gesproken nog maar heel jong is! Al sinds lang vervlogen tijden hebben mensen samengewerkt in de economie, maar dat deden ze niet altijd op dezelfde manier als vandaag. In Nijmegen, een stad met een zeer rijk verleden, valt dat mooi te illustreren omdat we daar nog heel wat sporen aantreffen van (internationale) economische bedrijvigheid van weleer.

Luuk Humblet, een ervaren en bevlogen stadsgids uit Gent, leidt ons rond door Nijmegen. Hij wijst oude bouwwerken en andere monumenten aan, loopt langs bijzondere plekken en vertelt over de economische samenwerking tussen mensen door de eeuwen heen. De manieren waarop in voorbije tijden aan die samenwerking werd vormgegeven, zijn voor onze tijd niet meer bruikbaar. Voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte economie kunnen ze echter nog wel inspirerend werken.

We verzamelen bij de ‘Godenpijler’ op het plein voor museum Het Valkhof.

Deze rondleiding hoort bij de cursus: 'Een economie van samenwerking" (zie agenda 6 september) Kosten: € 5,00 voor cursisten / € 7,50 niet cursisten

Opgave via e-mail vóór 27 september.

zondag 4 oktober 14:00-16:00 uur

Ontmoetingsplek: De Godenpijler voor Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59, Nijmegen

024 344 1856

Leiden · vrijdag 9 oktober
Artificial Intelligence

Lezing door Dieter Hammer.

Van meet af aan was de vraag hoe ‘intelligent’ Artificial Intelligence is en of ze de mens kan evenaren. Em. Prof. Dr. Dieter Hammer behandelt die vraag vanuit een spiritueel standpunt.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00, incl. consumptie.

vrijdag 9 oktober 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Zutphen · zaterdag 10 oktober
De Hobbit en het geschenk van het Noorden

Cursus o.l.v. Frits Burger.

In deze tweede bijeenkomst van de Jaarcursus De drie Ringen van Tolkien (Over de verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie), die door Frits Burger wordt begeleid, staat het verhaal De Hobbit van Tolkien centraal.

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Data: de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats van 13.30 tot 16.30 uur

De Hobbit: 19 september en 10 oktober 2020

In de Ban van de Ring: 31 oktober, 14 en 28 november 2020

De Silmarillion: 12 december 2020, 9 januari en 13 februari 2021

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 10 oktober 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Leiden · vrijdag 16 oktober
5G - Dringend of dwingend

Lezing door Jan van Gils.

Meningen en standpunten lopen sterk uiteen wanneer het gaat over één van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie, het 5G-netwerk genoemd.

Tijdens de informatieavond zal Drs. Ing. Jan van Gils een inleiding geven over deze nieuwe technologie.

Entree: vrijwillige bijdrage, incl. consumptie.

vrijdag 16 oktober 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Zutphen · zaterdag 31 oktober
Tolkien: In de Ban van de Ring

Cursus o.l.v. Frits Burger.

In deze derde bijeenkomst van de Jaarcursus De drie Ringen van Tolkien (Over de verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie), die door Frits Burger wordt begeleid, staat het verhaal In de Ban van de Ring van Tolkien centraal.

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Data: de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats van 13.30 tot 16.30 uur

De Hobbit: 19 september en 10 oktober 2020

In de Ban van de Ring: 31 oktober, 14 en 28 november 2020

De Silmarillion: 12 december 2020, 9 januari en 13 februari 2021

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 31 oktober 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…