menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

21 berichten in deze agenda

 « 12 » 

Zutphen · woensdag 25 mei
De 'Filosofie van de Vrijheid' tekenen

Workshop o.l.v. Wim Wolbrink

“Denken is het aangrijpingspunt.

Ook het voelen kan pas door ons denken begrepen worden.

Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn gedachten zijn.

Hierin toont zich de grootsheid van de mens.”

Naar Rudolf Steiner uit de Filosofie van de Vrijheid (1894)

In 1917, in het jaar dat Europa in zijn allerdiepste crisis verkeert, zegt de grondlegger van de antroposofie iets zeer opmerkelijks:

„Ich würde zum Beispiel sehr gerne den Inhalt meiner Philosophie der Freiheit zeichnen. Das ließe sich ganz gut machen. Nur würde man es heute nicht lesen können. Man würde es heute nicht empfinden können, weil man heute auf das Wort dressiert ist.“

(Gesamtausgabe, Band K 45, Das graphische Werk.)

Vertaald in het Nederlands:

“Ik zou bijvoorbeeld heel graag de inhoud van mijn Filosofie van de Vrijheid willen tekenen. Dat zou heel goed kunnen. Alleen, tegenwoordig kan men het niet lezen. Men kan het tegenwoordig niet beleven, want men is vandaag op het (gesproken) woord gericht.”

Nu, 100 jaar later, zijn de fantasierijke vermogens van de mensheid voldoende ontwikkeld. Men kan nu de inhoud van de Filosofie van de Vrijheid artistiek en kunstzinnig vormgeven. Bijvoorbeeld in de vorm van schilderijen, schetsen, tekeningen, of andere picturale technieken. Zo kan men kunstzinnig met de inhoud omgaan, zich hieraan ontwikkelen en zo de inhoud beeldend presenteren.

En dát gaan we doen! Het magnetische boek de Filosofie van de Vrijheid gaan we tekenen, schetsen, grafisch weergeven. Het boek kent zoveel geheimen, zoveel aantrekkingskracht dat mensen het blijven lezen. Maar het is zo moeilijk te pakken, zo lastig te begrijpen. Wellicht – en dat hoopt de docent – lukt het met tekenen om door te dringen tot deze grootse inhouden van dit meer dan 100 jaar oude en o zo belangrijke boek.

We werken van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur.

Kosten bedragen € 15,00. Dit is inclusief koffie, thee en materiaalkosten.

Aanmelden via e-mail. Graag de volgende gegevens vermelden: Cursus, datum, naam, adres en telefoonnummer. Je ontvangt dan een factuur per mail. Na betaling heb je je definitief aangemeld.

Verdere informatie en vragen via telefoon bij de docent van deze avond Wim Wolbrink.

woensdag 25 mei 19:30-21:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

06 1334 7333

Den Haag · vanaf vrijdag 27 mei
Het nieuwe kennischristendom

Pinksterconferentie georganiseerd door het Willehalm Instituut / Robert Jan Kelder.

De Kerstconferentie als opmaat naar de 6de cultuurperiode en wat daaruit geworden is

Ter herdenking aan de heroprichting van de Antroposofische Vereniging tijdens de Kerstconferentie 1923/24, ter bezinning op haar huidige, uiterst kritische toestand alsmede het in ogenschouw nemen van haar mogelijke sociaalesthetische vernieuwing organiseerde het Willehalm Instituut vorig jaar november en december in het Elisabeth Vreedehuis te Den Haag een ook hier aangekondigde reeks openbare lezingen van de 13-delige inleiding van Herbert Witzenmann op Rudolf Steiners boek "Het christendom als mystiek feit en de mysteriën der Oudheid", lezingen die allemaal terug te zien zijn op YouTube.

Daarin werd duidelijk dat de als een kennischristelijke gemeenschap heropgerichte Antroposofische Vereniging een eigentijdse metamorfose is van de geloofsgemeente uit de gebeurtenissen ten tijde van het mysterie van Golgotha. Daaruit werd tevens het inzicht bevestigd dat de statuten van de heropgerichte Vereniging als de organisatievorm van het ware christendom van de 6de Slavische cultuurperiode bedoeld waren, die volgens Rudolf Steiner reeds nu in de 5de huidige cultuurperiode voorbereid moet worden. Dat bovendien de sleutel tot het beleven van dit nieuwe kennischristendom de “Filosofie van de vrijheid” van Rudolf Steiner is, wordt verder onderbouwd in de essays “Het mysterie van Golgotha” en “Kennis als Mysterium – Het verchristelijken van de menselijke kennis” uit het boek "Aufbruch zur VI. Kulturepoche" (Opmaat naar de 6de cultuurperiode) van Valentin Tomberg (niet vertaald), die als studiemateriaal voor deze conferentie op de Facebook site “Het nieuwe christendom” werd geplaatst.

Als verdere voorbereiding van het eeuwfeest van de Kerstconferentie organiseert nu het Willehalm Instituut op 27, 28 en 29 mei weer in het Vreedehuis onder bovengenoemde titel een drietalige internationale Pinksterconferentie. Door middel van een vijftal lezingen, gesprek en ontmoetingsmogelijkheden zal getracht worden de uitspraak van Rudolf Steiner te ontsluiten dat de Kerstconferentie het begin van een kantelpunt in de wereld is (Duits: Welten-Zeiten-Wende-Anfang). Kunstzinnige bijdragen daartoe zullen in de vorm van een tentoonstelling, muziek en films de conferentie verrijken.

PROGRAMMA

Vrijdag 27 mei

17.00 – 18.00 uur: Vernissage van de tekst- en schilderijententoonstelling van de verluchtingen van Jan de Kok voor de 12 maandmeditaties uit het boek van Herbert Witzenman “De Deugden – Krachten van het nieuwe christendom” door de vertaler en organisator van de tentoonstelling en conferentie, Robert Jan Kelder, gepensioneerde singer/songwriter, uitgever en directeur van het door hem in 1985 te Arlesheim, Zwitserland opgerichte Willehalm Instituut voor antroposofie als graalonderzoek, koninklijke kunst en Sociaalorganica te Amsterdam. De tentoonstelling zal al te zien zijn vanaf 23 mei en duurt tot 3 juni. Het bovenstaande beeld toont de verluchting van de maandmeditatie Juni “Volharding wordt trouw” die van 21 mei tot 21 juni te beoefenen is.

19.30 – 21.30 uur: “Pinksteren als dageraad van Gods hemelrijk van vrijheid en liefde op aarde en de voortzetting ervan door de Kerstconferentie”.

Openingsvoordracht door Robert Jan Kelder, voorafgegaan door het afspelen van zijn voor gezang en orkest op keyboard gearrangeerd levenslied “Gypsy Scholar”. De voordracht is een voortzetting van een op 1 juni 2020 gehouden digitale Pinkstermaandaglezing die, eveneens al zijn video’s op het Robert Kelder YouTube Canal te zien is. Live te volgen op de Facebooksite Het nieuwe christendom, daarna op YouTube.

Zaterdag, 28 mei

10.00 – 12.30 uur: "Elisabeth Vreede’s visie op de stichting van de kennischristelijke gemeenschap door Rudolf Steiner en haar opvatting over de grondslagen van de Antroposofische Vereniging, zoals die zijn af te lezen van de betekenis en de geest van Rudolf Steiners Oprichtingsstatuten van de Kerstconferentie."

Voordracht van de Zwitserse filmmaker, euritmist, uitgever en leraar Reto Andrea Savoldelli, schrijver van o.a. het essay over de teloorgang van 9 van de 15 Oprichtingsstatuten: “Het geleidelijke verlies van de sociaal-esthetische kwalificatie in de Algemene Antroposofische Vereniging” (zie bijgesloten informatiebestand) uit het tweede deel van zijn trilogie “Over de activiteit van Herbert Witzenmann in het bestuur aan het Goetheanum” van 1963 tot aan zijn dood in 1988 (niet vertaald). Hij zal ingaan op wat de geschiedenis van de Vereniging leert en welke eisen worden hieruit aan de huidige tijd gesteld Dat zal gedaan worden aan de hand van het werk van het door Herbert Witzenmann in 1973 opgerichte Sociaal-esthetische Opleidingscentrum in Bazel dat hij vertegenwoordigt. De voordracht zal in het Duits worden gehouden met, afhankelijk van de deelnemers, vertaling in het Engels of Nederlands.

14.30 – 16.00 uur: Gelegenheid voor vragen, gesprek over de twee vorige voordrachten, vrije bijdragen over het conferentiethema

16.30 – 18.30 uur: "De Heilige Graal, de Kerstconferentie en de Openbaring van Johannes". Voordracht van Patrick Steensma, jurist, ondernemer, visionair, auteur, expert van het Graalchristendom en energetische aardegenezer. Samenvatting: De Heilige Graal werd geïnitieerd door Christus tijdens Het Laatste Avondmaal en is sindsdien het nieuwe kern-symbool geworden voor persoonlijke geestelijke ontwikkeling en inwijding. De Openbaring van Johannes is van een soortgelijke aard, maar dan ingebed in een setting die de wordende wereld van Christus weergeeft waarvan de mens een mede-schepper kan worden. De inhoud en structuur van de Kerstconferentie stemt overeen met deze twee en was bedoeld om een basis te leggen voor deze doelstellingen en om beoefend en georganiseerd te worden in een gemeenschap. De voordracht zal in het Engels worden gehouden en live o.m. via de Facebook site “The Christmas Conference – Anthroposophical Movement as New Christianity” te volgen en later ook op YouTube te zien zijn.

19.30 – 21.30 uur: "Rudolf Steiners Memoranda van 1917 aan de Duitse en Oostenrijkse regeringen"

Presentatie in het Engels door Robert Jan Kelder van de eerste Engelse vertaling van dit Middel-Europees initiatief ter beëindiging van de Eerste Wereldoorlog op basis van de idee der driegeleding van het sociale organisme. Dit was de eerste ontwikkelingsfase van het aan de Kerstconferentie geïnaugureerde met niet doorgevoerde nieuwe beschavingsprincipe, de sociaalorganica. Het noodlottig ontbreken daarvan is de grootste bedreiging van de wereldvrede. De op Rudolf Steiner terug te voeren idee van het scheppen van met elkaar over de aarde heen verbonden oasen der menselijkheid op biologisch-dynamische bebouwde grond biedt echter enig perspectief op een Wereldvredesbond. Deze voordracht is een voortzetting van een lezing die in een sociaalwetenschappelijke conferentie in de “School for Higher Economics” in 2017 te Moskou werd gehouden onder de titel “Rudolf Steiner’s Idea of Social Organics – A New Constitutional Principle of Civilization” en zal ook live via de Facebook site “The Christmas Conference” te volgen en later op YouTube te zien zijn.

Zondag, 29 mei

10.00 – 12.30 uur: Filmvertoning “My Indian Lockdown” (2020, 97 min.)

Deze film van Savoldelli vertelt hoe een op 12 maart 2020 uitgeroepen pandemie zijn gemeenschappelijk geplande drie weken vakantie in Zuid-India in een vier maanden durende isolatietraining veranderde. Zielsalleen doorgebracht op een balkon honderd meter van de Arabische Oceaan in Arambol (Goa). Tijdens het lange hete seizoen zoals in felle moesson stormen. Een privé krachtmeting met een globaal agenda, lang voorbereid op samenzweringsconferenties, die de keuzevrijheid van miljoenen mensen heeft ondermijnd en hun lot medebepaalde.

De filmmaker hield in 2018 lezingen over filmkunst aan de “Moskou School voor Nieuwe Cinema” die binnenkort als een publicatie van de Filmhogeschool in het Russisch gepubliceerd zullen worden. Info en trailer over de film.

14.30 -16.30 uur: "Beproevingen bij het vormen en leiden van hedendaagse centra van antroposofische geesteswetenschap"

Voordracht van Reto Andrea Savoldelli. Over de betekenis van sociale en antisociale driften in de mens. Geboorte-en Doodsmysteries. Abelitische en Kaïnitische wegen naar de geest. De omgekeerde cultus als benadering tot een waar begrip van Rudolf Steiners antroposofie.

17.00 – 18.00 uur: Gelegenheid voor vragen, gesprek over de gehouden voordrachten, vrije bijdragen over het conferentiethema en uitzicht op een mogelijke voortzetting van dit initiatief.

19.00 – 21.30 uur: Filmvertoning STELLA DA FALLA (1971, 83 min.)

Savoldelli’s film was de eerste Europese televisiefilm die het uitgangspunt voor het portretteren van de hoofdpersoon in zijn leven in de lang verdwenen wereld van de Middeleeuwen. STELLA DA FALLA was de Zwitserse inzending op het Locarno Film Festival 1972, waar de film de belangstelling trok van jurylid Andrej Tarkovski. De lange slotdans van de film vond plaats op het podium van de Amsterdamse club De Melkweg in de zomer van 1971. Andere historische documenten tonen Amsterdamse straten en hippiefeestjes in het Vondelpark. Diplôme d’excellence Festival International du Cinéma en 16mm, Montreal 1972.

Zie Savoldelli's boek: “Rudolf Steiner über das Kino”, (SeminarVerlag, Basel 2017) en “The Future Art of Cinema - Rudolf Steiner’s Vision” (Temple Lodge 2020).

Toegang: Gratis, wel is een vrije bijdrage gewenst van een richtbedrag van € 10,00 per lezing en filmvertoning.

Organisatie en info: R.J. Kelder; Willehalm Instituut, Kerkstraat 386A, 1017 JB Amsterdam.

Aanmelding: Niet noodzakelijk. Indien men wenst om zaterdag en zondag te lunchen (per € 9,00) en vrijdag, zaterdag en zondag een avondmaaltijd (per € 12,50) te nuttigen in het Café van het Vreedehuis dient men dat vóór 24 mei aan de organisatie te melden.

Noot: In de onder aangegeven link naar het digitale conferentieprogramm zijn all links naar titels en bronnen voorhanden.

(Wijzigingen voorbehouden)

vrijdag 27 mei 17:00 uur

zondag 29 mei 21:30 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 2355 9564

uitgebreide informatie...

Zeist · vanaf vrijdag 27 mei
Aarde, natuurwezens, mens en geestelijke wereld

Conferentie met Bastiaan Baan, Karsten Massei en Tanis Helliwell.

Conferentie over het thema: ‘de Aarde, natuurwezens, de mens en de geestelijke wereld, hoe werken we samen?’

Het is aan de tijd om véél bewuster te gaan kijken naar de natuur en met haar samen te werken, wetend –of vermoedend- dat de geestelijke wereld intensief verbonden is met het materiële en de zich daarin afspelende levensprocessen.

Over het programma:

Vrijdagavond 27.5:

Bastiaan Baan, Karsten Massei en Tanis Helliwell [Tanis via een Livestream] gaan met ons in gesprek over hun methodieken in de waarneming van de natuur en in de dialoog met natuurwezens. Tanis Helliwell zal ingaan op haar ervaringen met het lichaamselementwezen, door haar genoemd ‘the body intelligence’, onderwerp van haar nieuwe boek. De voertaal zal Engels zijn, omdat Tanis erbij is.

Zaterdag 28.5: 's morgens en 's middags:

Bastiaan Baan – 'van waarneming naar imaginatie'; Karsten Massei – 'in gesprek met de aarde.' ’s middags: werkgroepen met Bastiaan, Karsten en een praktische tuinwerkgroep. Ervaringen delen in het plenum.

Zaterdag 28.5 's avonds van 19u tot 20.30u: viering voor de aarde.

Zowel vrijdagavond als zaterdag is een boekentafel aanwezig met diverse boeken van Bastiaan Baan, o.a. Karsten Massei’s nieuwe boek ‘In gesprek met de Aarde’ en Tanis Helliwell’s nieuwe boek ‘Goeiemorgen Henry Een diepgaande dialoog met je innerlijke intelligentie’.

Ibel Pronk, de vertaler van Karsten’s boek ‘in gesprek met de Aarde’, en Edith Lammerts van Bueren zullen ons waar nodig ondersteunen met de vertaling van en naar het Duits in gesprek met Karsten Massei.

Aanmelden via e-mail; u ontvangt dan meer informatie.

Vriendelijke groet en een hartelijk welkom vanuit de organisatie: Marijke Heunks, Yvon Kleinendorst, Rogier van der Kruk, Ite van Til en Vincent de Vries.

vrijdag 27 mei 18:00 uur

zaterdag 28 mei 20:30 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

06 3733 9722

uitgebreide informatie...

Den Haag · zaterdag 28 mei
Metamorfose in de natuur en in het eerste Goetheanum

Workshop met inleidingen door Joost Poel

Het principe van de metamorfose zoals door Goethe ontdekt in de levende natuur, vormt het vertrekpunt van Rudolf Steiners plastische en architectonische kunst. Het zich inleven in zich metamorfoserende vormen moest het denken van de waarnemers tot leven wekken en bewustzijn wekken voor de geestelijke krachten die scheppend werkzaam zijn in mens en natuur.

In deze workshop zullen wij aan de hand van waarnemings- en boetseeroefeningen het principe van de metamorfose in de natuur en het eerste Goetheanum onderzoeken.

Kosten inclusief koffie, thee en soep: naar draagkracht; € 15,00 € 25,00 of € 35,00

Graag aanmelden via onderstaand mailadres.

De lezingen (19 mei en 22 juni) en workshop (28 mei) worden georganiseerd in samenwerking van de Sectie voor Beeldende Kunsten van de AViN en het Studiecentrum voor Antroposofie Den Haag.

zaterdag 28 mei 10:00-16:00 uur

De Beeldhouwwinkel
Maanweg 68, Den Haag

Olst · zondag 29 mei
Op weg met Gilgamesh

Allerlaatste voorstelling. Door Manjo Joosten en Henk Mennes, met muziek van Paul de Ridder en Jannemijn Visser, en met inleiding door Jac Net.

Gelijk oplopend met de coronapandemie, hebben we de vertelvoorstelling Op weg met Gilgamesh regelmatig aan publiek kunnen laten zien, zowel besloten voor hoogste klassen van de vrije basisscholen als openbaar in diverse plaatsen in het land. Soms met kleine zaalbezetting, en een enkele keer ook op vertoon van een qr-code. Dat ligt nu allemaal achter ons.

Nu er geen beperkingen meer zijn willen we de afgelopen twee jaar afsluiten met nog een allerlaatste openbare opvoering. De mogelijkheid voor als je de voorstelling nog niet hebt kunnen zien of misschien nog een keer wilt meemaken. Speciaal voor deze opvoering hebben we Jac Net mede-initiatiefnemen van Ontmoetingscentrum Enkidoe in Zutphen, bereid gevonden de voorstelling in te leiden.

De woon-en werkgemeenschap Overkempe in Olst heeft voor deze gelegenheid haar zaal ter beschikking gesteld. Een mooie mogelijkheid om er die dag een uitstap van te maken door cultuur en natuur met elkaar te verbinden. In de omgeving kunnen prachtige wandellingen worden gemaakt. Voor de goede orde het is een gewone openbare voorstelling niet speciaal voor de bewoners.

Het Gilgamesh-epos oorspronkelijk afkomstig uit de streek waar o.a. het huidige Irak ligt, vertelt het leven van koning Gilgamesh die samen met zijn vriend en metgezel Enkidu strijd levert tegen Choembaba en de Hemelstier. Daarover zijn de Goden ontstemd en besluiten dat Enkidu moet sterven. Dit overlijden is voor Gilgamesh zo’n smartelijke ervaring dat hjj op zoek gaat naar het geheim van leven en dood. Hij hoopt dat in de ontmoeting met de voorvader Oetnapishtim hem het geheim van de onsterfelijkheid zal worden onthuld. De beproevingen die deze inwijdingsweg van hem worden gevraagd krijgen een meer innerlijk –individueel karakter zoals de gang door de duisternis en het 7 nachten niet mogen slapen….

Vertellers Manjo Joosten en Henk Mennes, muziek Paul de Ridder en Jannemijn Visser.

Inleiding Jac Net.

15.00 inleiding
15.30 pauze
16.00 voorstelling Op weg met Gilgamesh,
ca. 17.00 einde met nazit.

Entree € 15,00 incl. koffie en thee, (€ 10,00 t.m. 14 jaar) contant aan de zaal.

Reserveren gewenst hmmennes@planet.nl of SMS naar 0646856775.

zondag 29 mei 15:00-17:00 uur

Zaal Overkempe
Koekoeksweg 100, Olst

uitgebreide informatie...

Zoom · maandag 30 mei
Pinksteren: hoe komt het nieuwe in de wereld?

Zoombijeenkomst met Christine Gruwez

In het recente verleden hebben velen onder ons kunnen vaststellen dat een nieuwe gemeenschap nog niet voorhanden is. Dat kan ook niet anders: dat wat nieuw is moet zich nog vormen.

Een nieuwe gemeenschap kan enkel ontstaan in ieder van ons. En wel zo dat we ons als mens verder individualiseren vanuit de intentie mens te worden.

De eerste kiemen voor een nieuwe gemeenschap kunnen we om die reden enkel en alleen in onszelf ontdekken. Als een scheppende daad. Als een schepping uit het niets.

Kosten: € 17,50 (inclusief BTW)

maandag 30 mei 20:00-21:30 uur

De Zonneboom
Zoom

071 512 3137

Driebergen · zaterdag 4 juni
Initiatievenmarkt Antroposofische Vereniging

Kom naar de initiatievenmarkt, want Rik en vele anderen komen ook!

De initiatievenmarkt met Pinksterviering wordt gehouden als vervolg op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 juni in Antropia in Driebergen.

Op de initiatievenmarkt kun je beleven hoe het is om kiezel te vijzelen, zoals het gebruikt wordt in de bd-landbouw, je kunt een schrijfspoor maken, of ontdekkingen doen aan de platonische lichamen.

De secties van de Hogeschool zijn rijkelijk vertegenwoordigd met presentaties, korte activiteiten en workshops. Van beeldende kunst tot wiskunde, van letteren tot podiumkunst. Een bijzondere gelegenheid om de Hogeschool, maar ook vele andere initiatieven en leden van de Antroposofische Vereniging beter te leren kennen.

Na de markt en een biologische maaltijd vieren we de vooravond van Pinksteren met onder andere een beschouwing van Frans Lutters en een euritmieopvoering van Dedae uit hun nieuwe programma Ik val niet, ik dans.

Kom je ook? Geef je direct op via het aanmeldingsformulier voor deze dag op de website van de Antroposofische Vereniging!

N.B. Dit programma is ook toegankelijk voor mensen die de vereniging en de Hogeschool willen leren kennen en geen lid zijn. Stuur deze uitnodiging vooral ook door naar mensen die jij hiervoor uit wilt nodigen!

zaterdag 4 juni 15:30-21:30 uur

Antropia
Hoofdstraat 8, Driebergen

uitgebreide informatie...

Zutphen · woensdag 8 juni
Sociale Driegeleding: een MENSELIJKE samenleving

Voordracht door John Hogervorst

Op donderdagavond 28 april heeft de Voorsterverbindingsgroep tijdens de Nieuwe Wereld Verbindingsavond met elkaar gedeeld hoe de stand van zaken is in de verschillende themagroepen. Er is ook het idee ontstaan een lezing te organiseren over Sociale Driegeleding. Een heel andere manier van kijken naar onze samenleving. Een MENSELIJKE samenleving met: - Vrijheid in het Culturele-Geestesleven- Gelijkheid in het Rechtsleven - Broederschap in het Economisch leven

De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner. En is weer heel actueel als alternatief voor de Great Reset.

Lezing op 8 juni: wat, waarom en hoe?

De lezing wordt gegeven door John Hogervorst. Hij richt zich op een eigentijdse invulling en verwerkelijking van de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Grondgedachte is dat deze idealen in ieder mens leven en in de samenleving hun eigen plaats hebben. In de Stichting Sleipnir werkt John samen met andere ondernemers van geneutraliseerde bedrijven. John is daarnaast o.a. directeur van de Summer Foundation (‘Vrij, gelijk & samen’), redacteur van tijdschrift Driegonaal en auteur van verschillende publicaties en vele artikelen.

John vertelt ons over het Wat en Waarom van deze inrichting van onze maatschappij EN geeft ons handvatten om hier zelf eerste stappen in te zetten. Levert ideeën over nieuwe samenlevingsvormen in de 21ste eeuw. Om ons te ontworstelen aan het globalistische totalitaire systeem.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met leden van Soeverein Zutphen.

Zaal open 19.00 uur.

Kosten: € 5,00 p.p.

Aanmelden via de website.

woensdag 8 juni 19:30-21:30 uur

Proeflokalen
Vispoortplein 16, Zutphen

Amsterdam · zaterdag 11 juni
One Health - Doen

Conferentie van de medische sectie AViN

Vanuit verbondenheid en inzicht in de samenhangen bijdragen aan het gezond zijn, worden en/of blijven van mens, natuur en aarde.

Zowel online als in fysieke aanwezigheid voor medewerkers uit de gezondheidszorg, landbouw, onderwijs en overige geïnteresseerden in One Health

Deze conferentie was oorspronkelijk op 5 februari gepland, maar toen uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen.

zaterdag 11 juni 09:30-16:30 uur

Geert Grote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam

06 2897 1901

uitgebreide informatie...

Driebergen-Rijsenburg · zaterdag 11 juni
Waldorffestival

De allereerste editie van het Waldorf Festival zal op 11 Juni plaats gaan vinden.

We hebben een prachtig festival weten te organiseren voor alle volwassenen die zich interesseren in Waldorf en antroposofie.

De dag zal gevuld worden met inspirerende sprekers zoals Edmond Schoorel en Lois Eijgenraam, een prachtig marktplein vol met gezellige stands, een assortiment aan creatieve workshops en zeeën aan ruimte om elkaar echt te kunnen ontmoeten.

Hoewel de kaartjes bijna uitverkocht zijn, kun jij er nog wel bij zijn. Koop jouw kaartje snel nog even hier:

Ook als je er op de dag zelf niet bij kan zijn, valt er online nog veel te beleven rondom het festival.

Houd onze Instagram pagina goed in de gaten voor meer info.:

We zien jullie snel!

Lieve groet,

de organisatie van het Waldorf Festival

zaterdag 11 juni 10:00-18:00 uur

Vrijeschool De Vuurvogel
Faunalaan 250, Driebergen-Rijsenburg

Zutphen · zaterdag 11 juni
Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid

Interview van auteur Rob Gruben door Jac Net

Eind 2021 verscheen het vijfde boek van Rob Gruben: Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid, dat vanwege de lockdown niet de aandacht kreeg dat het verdiende. Deze waardevolle schrijver komt naar Zutphen en zal door Jac Net geïnterviewd worden. U bent hierbij van harte welkom.

Over de inhoud van dit boek, dat door zelfstandig geesteswetenschappelijk onderzoek tot stand is gekomen, het volgende:

Wie zich met geesteswetenschap bezighoudt stuit onvermijdelijk al vanaf het prilste begin op de begrippen VRIJHEID en LIEFDE. Samen met WAARHEID zijn het de drie meest misbruikte woorden in onze samenleving. In dit boek wordt duidelijk gemaakt waarom de juiste ontwikkeling van vrijheid en liefde essentieel is voor zowel de mens als alle engelenhiërarchieën boven hem. Getoond wordt hoe de wetmatigheden die in de geestelijke wereld heersen langzamerhand, door toedoen van de spiritueel strevende mens, worden vervangen door met individuele Ik-kracht doordrongen vrijheid en liefde. Alleen op die wijze kunnen mens en complete engelenhiërarchie zich opwerken tot de nagestreefde Godgelijkheid.

De wetmatigheden die thans heersen in de geestelijke wereld en die ten dele ook het karma van de mens bestemmen, zijn dus niet eeuwigdurend. Dit boek doet verslag van deze beide aspecten, van de wetmatigheden die thans heersen in de geestelijke wereld, én van de elementen van vrijheid en liefde die de mens daarin binnenbrengt. De diversiteit van de verschillende hoofdstukken laat zien dat dit proces zich over werkelijk alle aspecten van het aardse en geestelijke leven uitstrekt.

Op deze middag zal er muziek klinken en na het interview is er een nazit met een hapje en een drankje.

Kosten: € 10,00

Opgeven graag bij Rob Gruben via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

zaterdag 11 juni 14:30-16:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Amersfoort · donderdag 16 juni
De sociale impuls van de antroposofie anno nu

Lezing door Harrie Salman

De moderne tijd heeft onafzienbare sociale problemen met zich meegebracht, zoals we dagelijks om ons heen en in onszelf kunnen zien. Al in de 19e eeuw constateerden maatschappelijk betrokken zielen als Charles Dickens, Vincent van Gogh en Leo Tolstoi de noodzaak tot veranderingen om het tij te keren.

Ook Rudolf Steiner voelde zich sterk betrokken bij de sociale problematiek. Hij wees op de gevaren ervan en hij gaf bovendien tal van handreikingen waarmee we aan het werk kunnen om de negatieve spiraal te doorbreken. Steiner onderscheidde zich van zijn maatschappelijk betrokken tijdgenoten door vernieuwingen in de samenleving te verbinden met moderne spiritualiteit.

In de woorden van de cultuurfilosoof Harrie Salman (1953) kun je de sociale impuls ook als volgt beschrijven: “Het gaat om de bevrijding van de menselijke individualiteit uit de boeien van autoriteit en traditie. Spiritualiteit moet een praktische betekenis hebben voor het sociale leven.”

Het citaat komt uit zijn boek De sociale wereld als mysterieplaats (p.228). In dit boek gaat hij uitvoerig in op alle aspecten van de sociale impuls van de antroposofie.

Inloop v.a. 19.30u.

Vrijwillige bijdrage

Aanmelden is niet nodig.

donderdag 16 juni 19:30-21:30 uur

De Binnenhof
Hof der Toekomst 64, Amersfoort

06 / 43176233

Doorn · vrijdag 17 juni
Schilderen met oliepastel

Halve dag workshop o.l.v. Baukje Exler

Op vrijdag 17 juni verzorg ik een halve dag workshop schilderen met oliepastelkrijt. Laag voor laag breng je het krijt aan en wordt het met een medium opgelost. Vanuit de vele kleurlagen ontstaat een contrast tussen donker en licht van waaruit je langzamerhand de compositie laat ontstaan.

Wil je je laten inspireren door deze prachtige techniek in een sfeervolle en groene omgeving? Meld je dan aan en stuur een mail.

Kosten: € 47,50 inclusief materiaal

vrijdag 17 juni 09:30-12:30 uur

Atelier Exler
Sterkenburgerlaan, Doorn

06 4118 9743

Zutphen · vanaf vrijdag 17 juni
Sociaal Priesterschap

Een seminar met Harrie Salman en Marion Brinkgreve.

Wat is sociaal priesterschap?

Het heeft vele aspecten. O.a.het ervoor elkaar zijn, het naar elkaar luisteren, inleven in de ander, weet hebben van de geestelijke wereld, weten dat we met elkaar verbonden zijn. Dat kan ons de mogelijkheid bieden de weg te gaan, een nieuwe gemeenschap, in welke vorm dan ook, te bouwen.

Hoe doe je dat sociaal priester zijn? Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we wakker worden aan elkaar? Hoe helpen we elkaar om de geestelijke wereld waar te nemen?

Vrijdag 17 juni van 19.30-21.30 uur

Voordracht Harrie over kerkelijk en sociaal priesterschap, met gelegenheid tot uitwisseling.

Deze voordracht kan los van het seminar worden bezocht.

Zaterdag 18 juni van 10.00-16.00 uur

Inleiding door Marion; de verdere inhoud van die dag volgt nog.

Voor de lunch van zaterdag brengt iedereen zelf wat mee. Koffie en thee zijn aanwezig.

Richtbedrag: € 50,00 (losse voordracht vrijdagavond € 10,00)

Informatie en aanmelden bij Thea Janssen via mail of telefoon.

vrijdag 17 juni 19:30 uur

zaterdag 18 juni 16:00 uur

Johanneskerk
Badhuisweg 27, Zutphen

0575 518 589

Leiden · vanaf zaterdag 18 juni
De geur van bloem, de kleur van vlinder

Schilderworkshop met Frederiek Nelissen

Elk jaar word ik weer betoverd door de vlinder, met haar schitterende fluweelachtige kleuren en haar vrolijke lichtheid. Een wezen dat zo verbonden is met de gouden stralen van de zon. In deze workshop gaan we onderduiken in de vlinderkleuren.

Als vooroefening kijken we naar verschillende vlindervleugels. We laten ons hierdoor inspireren en gaan zelf hiermee aan de slag. Vervolgens gaan we het vlinder-motief uitwerken op doek en werken vanuit de elementen licht en warmte waaruit het vlinderachtige kan ontstaan. Vandaaruit werken met kleur en dynamiek.

Je kunt hiermee tot vleugelachtige, herkenbare vormen komen, maar ook is het mogelijk dit uit te werken in vorm, beweging en kleur en compositie.

We werken op doek, gemengde technieken zoals acryl/waterverf, krijt en pigmenten.

Datum: zaterdag en zondag 18 en 19 juni

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 75,00 (inclusief BTW en materiaal)

zaterdag 18 juni 13:00 uur

zondag 19 juni

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Den Haag · woensdag 22 juni
Het Goetheanum als huis voor de mysteriedrama’s

Lezing door Frans Lutters met demonstratie door leden van het Drempeltheater.

Vanaf 1910 schreef Rudolf Steiner ieder jaar een mysteriedrama dat opgevoerd werd tijdens de jaarvergadering van de Duitse Theosofische Vereniging. Deze drama’s maakten zo’n diepe indruk, dat door leden het initiatief genomen werd om er een eigen theater voor te bouwen. In 1913 verhuisden deze bouwplannen naar Dornach en ontstond daaruit het eerste Goetheanum. Dit gebouw had, net als de mysteriedrama’s, tot doel om een bewustzijn voor karma en reïncarnatie te wekken.

De samenhangen tussen Steiners mysteriedrama’s en het eerste Goetheanum zullen beleefbaar gemaakt worden in interactie met medewerkers van het Drempeltheater.

Inloop vanaf 19.30, we starten om 20.00 uur.

Bijdrage aan de kosten: € 10,00 of € 15,00 (naar draagkracht, minimum € 5,00.-).

Graag aanmelden via onderstaand mailadres.

De lezingen (19 mei en 22 juni) en workshop (28 mei) worden georganiseerd in samenwerking van de Sectie voor Beeldende Kunsten van de AViN en het Studiecentrum voor Antroposofie Den Haag.

woensdag 22 juni 20:00-22:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Doorn · zaterdag 2 juli
Schilderen met oliepastel

Halve dag workshop o.l.v. Baukje Exler

Op zaterag 2 juli verzorg ik een halve dag workshop schilderen met oliepastelkrijt. Laag voor laag breng je de kleuren aan en los je het op met een medium. Vanuit de intensiteit van de kleuren onstaat een contrast tussen donker en licht en vandaar uit laat je langzamerhand de compositie in het werk ontstaan.

Heb je interesse in deze bijzondere techniek en wil je je laten voeden door kleur en de prachtige groene omgeving? Meld je dan aan en stuur een mail.

Kosten € 47,50 inclusief materiaal

zaterdag 2 juli 09:30-12:30 uur

Atelier Exler
Sterkenburgerlaan, Doorn

06 4118 9743

Den Haag · zaterdag 2 juli
Werkdag Apocalypse nu: werken aan innerlijk houvast

Georganiseerd door de Iona Stichting in samenwerking met priester Lisette Buisman, wetenschapper Kees Zoeteman en kunstenares Carin Anderson.

(Deze bijeenkomst kon eerder niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.)

Aan de hand van de thema’s kunst, religieuze introspectie en zakelijk/wetenschappelijk zal via werkgroepen actief met het onderwerp aan de slag worden gegaan.

Doel is om gezamenlijk de schatten van de Apocalypse toegankelijk en werkzaam te maken voor de uitdagingen in onze tijd en bij te dragen aan het bepalen van de eigen positie hierin.

Dagvoorzitter is Ignaz Anderson.

Programma

09.30 uur: inloop

10.00 uur: Lisette Buisman licht de zegels toe van Eva Mees

11.30 - 12.30 uur: lezing Kees Zoeteman: omgaan met moderne vormen van goed en kwaad

12.30 - 13.30 uur: lunch

13.30 - 16.00 uur: de drie werkgroepen op het gebied van kunst, religieuze introspectie en zakelijk/wetenschappelijk

16.00 - 16.30 uur: terugblik en Apocalypse nu

Entree is € 10,00 en u kunt zich aanmelden via de website. De toegangscode dient als toegangsbewijs. Helaas is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

zaterdag 2 juli 09:30-16:30 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

020 623 3353

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…