menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

18 berichten in deze agenda

Zutphen · zondag 17 januari
Boekpresentatie Harrie Salman

Gesprek van Jac Net met Harrie Salman over zijn nieuwe boek "De sociale wereld als mysterieplaats - De sociale visie van de antroposofie".

De sociale visie van de antroposofie omvat meer dan de sociale driegeleding. Het gaat om ruimte scheppen voor de ander, zodat we elkaar beter gaan begrijpen. Het gaat om ruimte scheppen voor onze medeburgers, zodat we in het rechtsleven en de politiek voor iedereen rechten en plichten vastleggen, maar ook goede levensomstandigheden mogelijk maken.

En het gaat om ruimte scheppen in onze gesprekken en discussies voor inspiraties van geestelijke wezens. Vroeger gebeurde dit contact met hen in tempels en mysterieplaatsen, nu is de sociale wereld zelf een plek geworden waar we hun inspiraties kunnen ontvangen.

Kosten € 10,00

Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Harrie Salman zal de boeken signeren

Harrie Salman onderzoekt nieuwe ontwikkelingen in onze cultuur en onze samenleving. Hij werkt in veel landen met mensen die een actieve rol willen spelen in het sociale en spirituele leven. Hij is de schrijver van Gestolen welvaart, De Corona-epidemie en De sociale wereld als mysterieplaats.

zondag 17 januari 14:00-16:00 uur

Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

06 5140 9155

Leiden · woensdag 20 januari
Hoe kunnen we ons sociale leven verdiepen?

Met Harrie Salman, cultuurfilosoof en auteur

Afgelast vanwege de corona-lockdown!

Gesprekken over de toekomst - samen vooruit kijken

Door de Corona maatregelen zitten veel mensen vast in angst of in machteloosheid. Sociaal contact is anders aan het worden nu we elkaar als bedreigingen voor onze gezondheid moeten gaan zien. Voor de cultuursector en de horeca is het moeilijk om te overleven. De problemen rond het klimaat, 5G en de taak van Europa in de wereld zijn helemaal op de achtergrond geraakt.

Het is daarom belangrijk vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor onszelf en voor de wereld om ons heen. In gesprekken kunnen we voor elkaar vensters openen.

Harrie Salman onderzoekt onze cultuur en de ontwikkeling van de samenleving en schreef verschillende boeken, waaronder Gestolen welvaart (2019) en De Corona epidemie (2020)

€ 25,00 incl. koffie/thee (en btw)

woensdag 20 januari 13:30-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Enschede · vanaf woensdag 20 januari
Filosofie van de Vrijheid

Cursus met Wim Wolbrink.

Aangepaste datum wegens de corona-lockdown!

“ Denken is het aangrijpingspunt. Ook het voelen kan pas door ons denken begrepen worden. Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn gedachten zijn. Hierin toont zich de grootsheid van de mens. ”

Rudolf Steiner

Inleiding

Veel mensen verlangen ernaar dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Veel mensen weten intuïtief dat er ook een wereld van de ziel en en wereld van de geest is. Maar wat dan weer precies geest is en wat ziel dat weten we dan weer niet. De Filosofie van de Vrijheid van Rudolf Steiner is de sleutel tot het waarnemen van de wereld van de geest. Het boek laat de weg ernaartoe zien. En ieder mens kan die weg gewoon bewandelen.

Denken

Denken is het aangrijpingspunt. Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn gedachten zijn. Hierin toont zich de grootsheid van de mens. Als een oneindig mooi wezen, dat als goddelijk beschouwd moet worden. Het denken van de mens is volgens Steiner in zichzelf gegrond en autonoom aanwezig. Hij stelt dat gedachtes ingrijpen op de menselijke fysiologie. De mens is een geestelijke bron die gehuisvest is in een stoffelijk lijf. Dit staat tegenover de visie van de neurologie. Die is dat gedachtes oppoppen in de hersenen als gevolg van een fysiek proces. Steiner nodigt met zijn Filosofie van de Vrijheid de lezer uit om die geestelijke bron in al zijn grootsheid al schouwende te activeren.

Zuiver handelen

Op vele niveaus komt het handelen van een mens tot stand. Je hand trekt zich instinctief terug na het aanraken van een hete oven. Uit troost sla je je armen om iemand heen. In gedachten zie je je al wonen in een andere woning. Een hoog, geestelijk en zuiver niveau van handelen is het handelen dat voortkomt vanuit een moreel besef. Dat zet de mens in beweging om iets voor de medemens of de maatschappij te doen.

Ware vreugde

Wat is de waarde van je leven? Al wikkend en wegend kan een mens geen antwoord op die vraag geven. Wat eerst op de negatieve schaal wordt gelegd, kan later wel eens worden verplaatst naar de positieve kant. En omgekeerd. Steiner zegt dat de mate waarin een individu doelen stelt, nastreeft en in vervulling ziet gaan, waarde geeft aan diens leven. Dat schept de ware vreugde.

Wat gaan we doen?

Op een speelse en praktische wijze worden met verhalen, waarnemingsoefeningen, spelvormen, gesprekken en tekeningen het boek de Filosofie van de Vrijheid voor de deelnemer ontsloten.

Gastheer en docent Wim Wolbrink

Wim Wolbrink (1965) is verteller, verteldocent, verteltrainer, oprichter van de Nationale Vertelschool en menskundig adviseur. Verder is Wim Wolbrink organisator van symposia en festivals waarin het vertellen centraal staat. Zijn opleiding tot verhalenverteller heeft Wim Wolbrink gevolgd aan het gerenommeerde Emerson College in East Sussex, Engeland. Met een verhaal, legende, mythe, sprookje of sage opent Wim Wolbrink de innerlijke wereld van de luisteraar. Ieder mens heeft de gave om met zijn zogenoemde ‘derde oog’ een innerlijke voorstelling te scheppen. Via die weg kan een mens beginnen door te dringen in de diepte van de Filosofie van de Vrijheid.

Data, tijd, locatie

We verkennen de Filosofie van de Vrijheid op 5 woensdagavonden van 20 januari t/m 10 februari 2021. Koffie en thee staan klaar om 19.45 uur. We werken van 20.00 – 21.30 uur. We sluiten af om 22.00 uur.

Locatie

The Cee Spot, Brouwerijstraat 1, 7523 XC Enschede

Kosten

Wij vragen een vrijwillige bijdrage. Voor hen die draagkrachtig zijn streven wij naar een bijdrage van € 15,00 per avond.

Aanmelden

Aanmelden gaat heel eenvoudig. Stuur een mailtje of bel met ons kantoor.

woensdag 20 januari 20:00 uur

woensdag 10 februari

The Cee Spot
Brouwerijstraat 1, Enschede

074 242 2696 / 06 1334 7333

uitgebreide informatie...

Nijmegen · donderdag 21 januari
De wereld na Corona - wat wordt nu voorbereid?

Lezing door Harrie Salman.

In de Corona-tijd is de wereld op zijn kop gezet. Allerlei ontwikkelingen die al gaande waren, zijn in een versnelling gekomen. Daar kunnen we niet blij mee zijn, want aan de bevolking wordt niets meer gevraagd. Als reactie daarop zijn in veel landen weer bewegingen op gang gekomen om weer greep op de ontwikkelingen te krijgen. Het is tijd voor nieuwe visies op de toekomst van onze samenleving.

Hierover heeft Harrie Salman onlangs vier boeken geschreven: Gestolen welvaart, De Corona-epidemie, De sociale wereld als mysterieplaats (over de sociale visie van de antroposofie) en De Grote Reset (over de wereld na Corona).

Toegang: € 10,00 (jongeren € 5,00)

Inloop vanaf 19.30

Opgave per e-mail isnoodzakelijk.

Kijk voor mogelijke wijzigingen altijd op onze website.

donderdag 21 januari 20:00-22:00 uur

Karel de Grote College
Wilhelminasingel 15, Nijmegen

024 344 1856

Leiden · donderdag 21 januari
'De nieuwe mens'

Met Hans Lemmens, auteur en coach

Afgelast vanwege de corona-lockdown!

Al langere tijd houdt Hans Lemmens zich bezig met het verschijnsel hooggevoeligheid.

De laatste tijd gaat zijn denken daarbij steeds meer in de richting van wat deze mensen kunnen betekenen voor de toekomst van de mensheid. Zijn zij een soort pioniers?

De mensheid is bezig de planeet waarop zij leeft onleefbaar te maken. Een materialistische manier van denken levert hieraan een flinke bijdrage. Er moet dus een alternatief komen voor het materialisme.

Nu lijkt het duidelijk dat hooggevoelige mensen een veel minder sterke binding met materie hebben. Zij zijn slechts losjes verbonden met hun lichaam en beleven meer het energetische dan het materiële. Verder leven zij sterk individueel, staan zij open voor het spirituele, heeft hun communicatie een grotere bandbreedte, zijn hun gevoelens objectiever, hebben zij een actief hoofd en zijn zij vaak heel creatief. Het is de visie van Hans Lemmens dat deze eigenschappen sleutels kunnen zijn tot een menswaardige toekomst van onze planeet.

€ 15,00 (inclusief BTW en consumptie)

donderdag 21 januari 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Leiden · woensdag 27 januari
Wat kunnen we voor de wereld doen?

Met Harrie Salman, cultuurfilosoof en auteur

Afgelast vanwege de corona-lockdown!

Gesprekken over de toekomst - samen vooruit kijken

Door de Corona maatregelen zitten veel mensen vast in angst of in machteloosheid. Sociaal contact is anders aan het worden nu we elkaar als bedreigingen voor onze gezondheid moeten gaan zien. Voor de cultuursector en de horeca is het moeilijk om te overleven. De problemen rond het klimaat, 5G en de taak van Europa in de wereld zijn helemaal op de achtergrond geraakt.

Het is daarom belangrijk vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor onszelf en voor de wereld om ons heen. In gesprekken kunnen we voor elkaar vensters openen.

Harrie Salman onderzoekt onze cultuur en de ontwikkeling van de samenleving en schreef verschillende boeken, waaronder Gestolen welvaart (2019) en De Corona epidemie (2020).

€ 25,00 incl. koffie/thee (en btw)

woensdag 27 januari 13:30-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Nijmegen · woensdag 3 februari
Schepping of Oerknal

Lezing door Ronald van Vierzen.

Als de vertaling van het allereerste vers van de Bijbel zou zijn: ‘In den beginne scheidde (i.p.v. schiep) God de hemel en de aarde’, wat was er dan aanwezig vóór die tijd? Passen de huidige wetenschappelijke ideeën rond de oerknal wellicht in de periode voordat de Bijbel begint?

D.m.v. het denken is de stap te maken dat de mens, behalve zijn fysieke lichaam, ook nog onstoffelijke, geestelijke wezensdelen moet hebben, die in een specifieke volgorde geschapen zijn. In diezelfde volgorde zijn de elementen vuur, lucht, water en aarde ontstaan.

Voor de pauze luisteren we naar ‘de voorstelling van de chaos’ uit ‘die Schöpfung’ van Joseph Haydn, waaruit blijkt hoe geïnspireerd Haydn is geweest, omdat deze muziek perfect past in de opgebouwde inzichten over de schepping.

Bij het bespreken van de oorspronkelijke bijbelteksten van de zes scheppingsdagen blijkt dat daarin helemaal niet over dagen wordt gesproken. Tevens wordt duidelijk waarom in Genesis 2 het net lijkt alsof de hele schepping dunnetjes wordt overgedaan. Vervolgens worden de inzichten over de schepping vergeleken met de oerknal- en evolutietheorie waarbij de overeenkomsten verbazingwekkend zijn en de verschillen pijnlijk.

Als afsluiting volgt een lied uit ‘die Schöpfung’ van Joseph Haydn, waarin Adam en Eva God danken voor de schoonheid van Zijn schepping.

Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lezing 20.00 - 22.00 uur, Inloop 19.30 uur

Toegang: € 10,00 (jongeren € 5,00)

Opgave via e-mail noodzakelijk.

Voor meer informatie: www.kore.nl

Kijk voor mogelijke wijzigingen ALTIJD op www.wegwijzerantroposofie.nl

woensdag 3 februari 19:30-20:00 uur

Karel de Grote College
Wilhelminasingel 15, Nijmegen

024 344 1856

Zutphen · zaterdag 13 februari
Tolkien: De Silmarillion

Cursus o.l.v. Frits Burger.

In deze bijeenkomst van de Jaarcursus De drie Ringen van Tolkien (Over de verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie), die door Frits Burger wordt begeleid, staan de mythologische verhalen van de Silmarillion van Tolkien centraal.

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Data: de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats van 13.30 tot 16.30 uur

De Hobbit: 19 september en 10 oktober 2020

In de Ban van de Ring: 31 oktober, 14 en 28 november 2020

De Silmarillion: 13 februari en 13 maart 2021

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 13 februari 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Utrecht · vanaf zaterdag 6 maart
Fenomenologie van vogels

Voorjaarscursus o.l.v. Ger van de Ven en Wolter Bos.

De eerste signalen van het voorjaar zijn al in januari – nee, niet te zien, maar wel te horen. De heggemus zingt zijn opgewekte liedje, de koolmees is bij zonnig weer al aan het zagen in de hazelaar. De toenemende rijkdom aan verschijnselen vraag om fenomenologische verdieping!

Fenomenologie is een intensieve manier van waarnemen en een bijzondere manier om die waarnemingen te verwerken, Hoe vogels vliegen, zingen, waar ze leven, hoe ze eruit zien - al die aspecten kunnen ons iets vertellen over de bijzondere kwaliteiten en het wezen van vogels. We stellen vragen als: Hoe past deze vogelsoort in zijn omgeving? Wat beleef ik bij het luisteren naar dit gezang? Welk wezen spreekt zich uit in de totaliteit van de observaties?

In deze vogelcursus gaan we veel naar buiten om te observeren, daarna oefenen we manieren om de waarnemingen innerlijk te verwerken. De cursus geeft handvatten om je verbinding met de vogelwereld te intensiveren. Achtergrond bij al het werk is de spirituele (antroposofische) visie op de natuur.

Data: De vogelcursus vindt plaats op zes zaterdagen 6/3, 27/3, 17/4*, 8/5, 29/5, 19/6**

Cursustijd: 10.00 - 14.00 uur.

* Dag van de Fenomenologie, 9.45-16.30 uur.

** Hele dag excursie 'Vogels in het landschap', gevolgd door een nabespreking. De eindtijd is dan rond 16.00 uur.

Informatie en aanmelding bij Silfriede Bos via e-mail

Kosten € 190,00.

zaterdag 6 maart 10:00 uur

zaterdag 19 juni 14:00 uur

Gebouw in park Oog-in-Al en andere locaties in provincie Utrecht
Utrecht

Leiden · vanaf maandag 8 maart
De brandende vraag in ieder van ons

Drie workshops met Christine Gruwez

Kansen komen niet in een apart, gescheiden vakje. Ze treden op midden in elke crisis die ons wakker schudt.

Beter gezegd: kansen voor het nieuwe zijn er meestal al lang voordat een crisis zich doet voelen. Maar we hebben er nauwelijks aandacht voor. We zijn immers niet voldoende wakker. Nog niet!

Zolang alles loopt volgens onze persoonlijke voorstellingen van de werkelijkheid, is er geen dwingende noodzaak om te verlangen naar het nieuwe.

Een crisis betekent het binnenbreken van de werkelijkheid. Daardoor worden we wakker geschud en krijgen we voeling met de brandende vraag in ons.

Daar en nergens elders liggen de kansen voor het nieuwe.

Hoe deze vraag te koesteren en brandend te houden wordt het uitgangspunt van deze reeks. Met inleiding en gesprek.

Data: maandag 8 en 22 maart en 19 april 2021

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 25,00 per bijeenkomst of € 60,00 voor de drie bijeenkomsten (incl. BTW en consumptie)

maandag 8 maart 13:30 uur

maandag 19 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Driebergen-Rijsenburg · vanaf maandag 8 maart
Innerlijke scholingsweg 2021 | meditatiewerkplaats

Speciaal voor zorgprofessionals

Ben je al enige tijd bezig bent met oefeningen en meditaties en heb je behoefte daarover te spreken met anderen en verder te komen op deze weg? Of vraag je je af "Waarom zou ik aan innerlijke scholing doen?" of "Wat kan het me bieden?", meld je dan aan voor deze meditatiewerkplaats met Madeleen Winkler.

Meditaties versterken de innerlijke kracht van denken, voelen en willen.

Innerlijke scholing versterkt rust en vitaliteit. Je komt tot jezelf en verdiept je waarnemingen en gevoelens. Oefeningen scheppen de mogelijkheden tot beeldvormende diagnostiek waarvoor waarnemen, onbevangenheid en een goede oordeelsvorming een voorwaarde zijn.

Meditatie is concentreren op zinvolle inhoud

In de dagelijkse hectiek van het leven kan een behoefte ontstaan om je even terug te trekken en rustmomenten in te plannen waarbij je jezelf concentreert op een zinvolle inhoud: een gedicht, een spreuk, een citaat, een beeld, een bloem… Daarmee begint het mediteren.

Antroposofische meditatie

Antroposofische meditatie is een vrije en individuele weg. De deelnemers aan deze werkplaats worden ondersteund in hun oefenweg. Er is aandacht voor de ervaringen die tijdens het thuis oefenen worden opgedaan. Je leert van elkaars vragen en ontdekkingen. Dit werkt stimulerend om de eigen scholingsweg verder te gaan.

Data

Deze cyclus beslaat 6 bijeenkomsten (maandag-avonden) van 19.30 tot 21.30

8 en 22 maart 2021

12 en 19 april

17 mei (en uitloop is 14 juni)

Kosten: € 339,00

Begeleiding

  • Madeleen Winkler, huisarts
  • Hilda Boersma, euritmietherapeut

maandag 8 maart 19:30 uur

maandag 14 juni

Pauluskerk Christengemeenschap Driebergen
Rijsenburgselaan 2A, Driebergen-Rijsenburg

Zutphen · zaterdag 13 maart
Tolkien: De Silmarillion

Cursus o.l.v. Frits Burger.

In deze zesde bijeenkomst van de Jaarcursus De drie Ringen van Tolkien (Over de verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie), die door Frits Burger wordt begeleid, staan de mythologische verhalen van de Silmarillion van Tolkien centraal.

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Data: de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats van 13.30 tot 16.30 uur

De Hobbit: 19 september en 10 oktober 2020

In de Ban van de Ring: 31 oktober, 14 en 28 november 2020

De Silmarillion: 13 februari en 13 maart 2021

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 13 maart 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zutphen · dinsdag 16 maart
Was sind unsere Lebensideale?

Voordacht en gesprek met Anton Kimpfler (auteur Freiburg (Dld)

Wie wir sie besser verwirklichen können.

I.v.m. met de crisis is het nog niet duidelijk of het plaatsvindt en waar dan wel.

Benader me via email of telefoon, zodat ik je op de hoogte kan brengen van de situatie, van het hoe en het waar.

dinsdag 16 maart 20:00-22:00 uur

Dat Bolwerck
Zaadmarkt 112, Zutphen

057 551 8589

Zeist · vrijdag 19 maart
Sociale Cultus

Cursus o.l.v. Pim Blomaard e.a.

Geef de geest een woning

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar? Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde: een ideaal voor antroposofische gemeenschapsvorming. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtegang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van de geestelijke kracht die zich in deze gedachtegang manifesteert. Een kracht die zich met ons kan verbinden dankzij onze bewuste gezamenlijke inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe. En streven ernaar dat het een wilsimpuls voor het handelen brengt.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties, uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Meditaties die voortkomen uit Steiners persoonlijke zielenweg. Elke meditatie is een organische gedachtegang die je tot bewustwording en ervaring brengt van een wezens-aspect van de mens.

Data:

19 maart 2021 De eerste meditatie over het fysieke lichaam en de dood

16 april De tweede meditatie over het etherische lichaam

21 mei De derde meditatie over etherische helderziendheid

18 juni De vierde meditatie over de Wachter aan de Drempel

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met koffie en thee,

Aanmelding via de website. Aanmelding is verplicht.

Men kan zich per keer aanmelden of voor de reeks van vier keer. Mensen die de reeks willen volgen hebben voorrang. Als er plaats is, kan een bijeenkomst ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Maximum aantal deelnemers: 7 personen per keer.

Kosten: Per middag € 30,00. Voor de hele reeks € 100,00.

Tekst: Rudolf Steiner, Meditatie (opgenomen in de reeks Rudolf Steiner Vertalingen – Werken en Voordrachten). Duits: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912, GA 16.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtegang van circa vijf pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

Pim Blomaard

vrijdag 19 maart 13:00 uur

Atelier Antroposofie & Samenleving
Boslaan 15, Zeist

Zeist · vrijdag 16 april
Sociale Cultus

Cursus o.l.v. Pim Blomaard e.a.

Geef de geest een woning

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar? Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde: een ideaal voor antroposofische gemeenschapsvorming. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtegang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van de geestelijke kracht die zich in deze gedachtegang manifesteert. Een kracht die zich met ons kan verbinden dankzij onze bewuste gezamenlijke inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe. En streven ernaar dat het een wilsimpuls voor het handelen brengt.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties, uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Meditaties die voortkomen uit Steiners persoonlijke zielenweg. Elke meditatie is een organische gedachtegang die je tot bewustwording en ervaring brengt van een wezens-aspect van de mens.

Data:

19 maart 2021 De eerste meditatie over het fysieke lichaam en de dood

16 april De tweede meditatie over het etherische lichaam

21 mei De derde meditatie over etherische helderziendheid

18 juni De vierde meditatie over de Wachter aan de Drempel

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met koffie en thee.

Aanmelding via de website. Aanmelding is verplicht.

Men kan zich per keer aanmelden of voor de reeks van vier keer. Mensen die de reeks willen volgen hebben voorrang. Als er plaats is, kan een bijeenkomst ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Maximum aantal deelnemers: 7 personen per keer.

Kosten: Per middag € 30,00. Voor de hele reeks € 100,00.

Tekst: Rudolf Steiner, Meditatie (opgenomen in de reeks Rudolf Steiner Vertalingen – Werken en Voordrachten). Duits: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912, GA 16.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtegang van circa vijf pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

Pim Blomaard

vrijdag 16 april 13:00-17:00 uur

Atelier Antroposofie & Samenleving
Boslaan 15, Zeist

Lage Vuursche · zaterdag 17 april
Dag van de Fenomenologie

Dit wordt een echte activiteitendag. We gaan begeleid door ervaren fenomenologen zelf aan de slag met fenomenologisch onderzoek.

Zo beleef je in kort bestek de drie stappen van de fenomenologische weg. Aan het einde van de dag delen we de oogst van inzichten en belevenissen met elkaar.

Dagindeling:

  • 9.45 – 10.00 uur Inloop met koffie en thee.
  • 10.00 - 11.00 Fenomenologie - Opmaat en inleiding.
  • 11.00 - 12.30 uur Fenomenologisch onderzoek in kleine werkgroepen I
  • 12.30 - 13.30 Lunchpauze met soep. Brood zelf meebrengen.
  • 13.30 – 15.00 Fenomenologisch onderzoek in kleine groepen II en III
  • 15.00 – 16.00 Presentatie van de onderzoeken (plenair)
  • 16.00 – 16.30 Hoe was het en hoe gaan we verder?

Praktisch:

Kosten: € 35,00 incl. koffie, thee en soep (voor minima is dit bedrag bespreekbaar).

Aanmelden: Mail naam, woonplaats en telefoonnummer naar onderstaande e-mail (Silfriede Bos) en maak € 35,00 over naar rekening NL42TRIO 0390215538 t.n.v. W. Bos met vermelding van je eigen naam en “Fenodag”.

Mocht de dag niet kunnen doorgaan wegens coronamaatregelen, dan krijg je bericht en wordt je bijdrage uiteraard teruggestort.

zaterdag 17 april 09:45-16:30 uur

Koos Vorrinkhuis
Koudelaan 16, Lage Vuursche

Zeist · vrijdag 21 mei
Sociale Cultus

Cursus o.l.v. Pim Blomaard e.a.

Geef de geest een woning

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar? Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde: een ideaal voor antroposofische gemeenschapsvorming. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtegang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van de geestelijke kracht die zich in deze gedachtegang manifesteert. Een kracht die zich met ons kan verbinden dankzij onze bewuste gezamenlijke inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe. En streven ernaar dat het een wilsimpuls voor het handelen brengt.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties, uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Meditaties die voortkomen uit Steiners persoonlijke zielenweg. Elke meditatie is een organische gedachtegang die je tot bewustwording en ervaring brengt van een wezens-aspect van de mens.

Data:

19 maart 2021 De eerste meditatie over het fysieke lichaam en de dood

16 april De tweede meditatie over het etherische lichaam

21 mei De derde meditatie over etherische helderziendheid

18 juni De vierde meditatie over de Wachter aan de Drempel

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met koffie en thee.

Aanmelding via de website. Aanmelding is verplicht.

Men kan zich per keer aanmelden of voor de reeks van vier keer. Mensen die de reeks willen volgen hebben voorrang. Als er plaats is, kan een bijeenkomst ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Maximum aantal deelnemers: 7 personen per keer.

Kosten: Per middag € 30,00. Voor de hele reeks € 100,00.

Tekst: Rudolf Steiner, Meditatie (opgenomen in de reeks Rudolf Steiner Vertalingen – Werken en Voordrachten). Duits: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912, GA 16.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtegang van circa vijf pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

Pim Blomaard

vrijdag 21 mei 13:00-17:00 uur

Atelier Antroposofie & Samenleving
Boslaan 15, Zeist

Zeist · vrijdag 18 juni
Sociale Cultus

Cursus o.l.v. Pim Blomaard e.a.

Geef de geest een woning

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar? Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde: een ideaal voor antroposofische gemeenschapsvorming. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtegang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van de geestelijke kracht die zich in deze gedachtegang manifesteert. Een kracht die zich met ons kan verbinden dankzij onze bewuste gezamenlijke inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe. En streven ernaar dat het een wilsimpuls voor het handelen brengt.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties, uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Meditaties die voortkomen uit Steiners persoonlijke zielenweg. Elke meditatie is een organische gedachtegang die je tot bewustwording en ervaring brengt van een wezens-aspect van de mens.

Data:

19 maart 2021 De eerste meditatie over het fysieke lichaam en de dood

16 april De tweede meditatie over het etherische lichaam

21 mei De derde meditatie over etherische helderziendheid

18 juni De vierde meditatie over de Wachter aan de Drempel

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met koffie en thee.

Aanmelding via de website. Aanmelding is verplicht.

Men kan zich per keer aanmelden of voor de reeks van vier keer. Mensen die de reeks willen volgen hebben voorrang. Als er plaats is kan een bijeenkomst ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Maximum aantal deelnemers: 7 personen per keer. Kosten: Per middag € 30,00. Voor de hele reeks € 100,00.

Tekst: Rudolf Steiner, Meditatie (opgenomen in de reeks Rudolf Steiner Vertalingen – Werken en Voordrachten). Duits: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912, GA 16.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtegang van circa vijf pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

Pim Blomaard

vrijdag 18 juni 13:00-17:00 uur

Atelier Antroposofie & Samenleving
Boslaan 15, Zeist

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…