menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

 « 12345 » 

Gent · woensdag 24 oktober

Een Nieuwe Economie voor de Bio(dynamische) Landbouw

Introductieavond van de Vereniging voor Associatieve Economie.

De grote handelsketens zijn hard bezig de handel in bio (dynamische) producten naar zich toe te halen. Als op bio-producten echter dezelfde prijsdruk komt als op reguliere, dan belooft dat weinig goeds voor de bio-boeren.

Welke nieuwe economie is er nodig om de bio (dynamische) landbouw te vrijwaren voor de toekomst? Een transitie in de landbouw van chemisch naar bio (dynamisch) vraagt om een parallelle transitie in de economie van vrijemarkt naar associatief.

Deze avond is bedoeld als introductie voor zes Academie-bijeenkomsten die op zaterdagochtend in november/december 2018 zullen doorgaan (meer info daarover volgt op Antrovista). Hij kan echter ook los daarvan gevolgd worden.

woensdag 24 oktober 20.00-22.00 uur

De Blauwe Bloem
Lange Steenstraat 52, Gent
België

09 233 0574

uitgebreide informatie...

Arnhem · zaterdag 27 oktober

Landelijke Sprookjesdag: Het Borstelkind

Uitnodiging voor een dag over Het Borstelkind, een sprookje uit Siebenburger.

Op deze dag zal het sprookje ‘Het Borstelkind’ in het middelpunt staan. Een sprookje uit Roemenië, het werd vertelt in de omgeving van Siebenburger. Een stevig harig zwijn is de hoofdpersoon, maar zegt het spreekwoord niet: ‘ Je gaat geen parels voor de zwijnen gooien? ’ Maar als het geen parels zijn wat vindt hij dan wel op zijn weg? Het zwijn ontpopt zich in een koningszoon waarmee het sprookje een verrassende wending neemt. Zoals u begrijpt het sprookje is nog lang niet afgelopen. Een dappere koningsdochter trouwt met hem, verliest hem en daarmee begint haar levensreis. Uiteindelijk ontmoeten zij elkaar in misschien wel de 7e hemel en zoeken daarna samen de weg naar huis.

Het sprookje wordt verteld door Willemij van der Heijden en in de middag worden de achtergronden van het sprookje toegelicht. Wij hopen dat jullie komen om samen inspiratie op te doen en waar je later thuis verder mee kunt doorwerken.

Programma:

10.00 ontvangst, koffie en thee, lekkers

10.30 opening

10.45 zingen

11.00 het sprookje Het Borstelkind vertelt door Willemij van der Heijden

11.45 uiteen in groepen voor gesprek

12.30 -13.30 lunchpauze. Deelnemers wordt verzocht om de eigen lunch mee te nemen, voor soep met wat lekkers wordt gezorgd door de mensen uit Arnhem

13.30 zingen

13.45 toelichting op de achtergronden van het sprookje

14.30 uiteengaan in dezelfde groepen

15.15 plenair terugkijken naar het werk aan het sprookje en op de dag

15.30 sluiting en afscheid

De kosten voor de dag zijn € 25, — over te maken op rekeningnr. NL 41 RABO 03743 28 137, t.n.v. Y. de Kruijff onder vermelding van ‘sprookjesdag Arnhem 2018’ of voor aanvang van de dag gepast contant aan de zaal voldoen op 27 oktober

U kunt zich opgeven per e-mail.

Wij hopen op een inspirerende dag voor ons allen.

Tot ziens op zaterdag 27 oktober in Arnhem namens sprookjesgroep Arnhem en stichting De Levensboom: Yvonne de Kruijff

Routebeschrijving:

Komende van het Centraal Station Arnhem gaat elk kwartier stadsbus 2 van *BRENG* richting *De Laar West*. Je stapt uit bij bushalte Sint Laurentiuslaan Arnhem en dan loop je in ong. 7 min. naar de Zwanebloemlaan 4.

Parkeren kan overal in de buurt (gratis).

zaterdag 27 oktober 10.00-15.45 uur

Parcivalschool
Zwanebloemlaan 4, Arnhem

06 5384 3148

uitgebreide informatie...

Groningen · zondag 28 oktober

In liefdevolle herinnering

Herdenkingsmoment voor de gestorvenen met muziek, lezing, poëzie en beweging.

Dit herdenkingsmoment wil een brug slaan tussen hemel en aarde.

Met medewerking van Famke Hogervorst (piano), John Hogervorst (spreker), Connie Oterdoom (euritmiste)

Vrijwillige bijdrage welkom.

zondag 28 oktober 12.00-13.30 uur

Christengemeenschap
Lauwersstraat 3, Groningen

Driebergen-Rijsenburg · vrijdag 2 november

In dubio staan

Symposium rond Dynamische Oordeelsvorming.

Bij deze ben je van harte uitgenodigd voor ons symposium rond Dynamische Oordeelsvorming bij de aanvang van de Week van de Dialoog.

Hoe ga jij om met keuzes maken? Zeker daar waar het terrein onbekender is, kom je nogal eens in dubio te staan. Dubben, twijfelen, aarzelen, overpeinzen, wikken en wegen…. allemaal aanduidingen over het fenomeen dat je nog even niet weet hoe het zit en nog niet weet wat je kunt doen. Hoe kom je hierover in dialoog met elkaar?

We hebben Peter Blom gevraagd om te delen hoe hij daar mee omgaat, als CEO van Triodos bank, een bank die ook nog eens hoge morele doelen nastreeft. Aan jou als deelnemer willen we die vraag ook stellen, hoe ga je er mee om als je het even niet weet… Hoe doen jullie dat binnen je organisatie?

Dynamische Oordeelsvorming is een krachtig hulpmiddel om tot een doordachte keuze tekomen. In een aantal werkgroepen kun je delen en ervaren hoe collegaʼs dit in hun werktoepassen.

Programma:

13.30 uur Opening

  • Hoe is het om ‘In dubio te staan’? door Peter Blom, CEO Triodos Bank
  • Hoe ga jij zelf om met in dubio staan?
  • Kunstzinnig intermezzo

Pauze

  • Werkgroepen o.l.v. procesbegeleiders uit diverse vakgebieden
  • Kunstzinnig intermezzo
  • Afsluiting, inclusief de activiteiten rond Dynamische Oordeelsvorming in de week van de dialoog

17.00 uur Drankje

Kosten: € 95,00, excl. 21% BTW (NB.: Bij meerdere deelnemers per organisatie, neem contact op met het secretariaat!)

Punten: Mediation Federatie Nederland (MfN): 3 PE punten in cat 2.

vrijdag 2 november 13.30-17.00 uur

Landgoed de Horst
De Horst 1, Driebergen-Rijsenburg

003 434 4771 / 9

uitgebreide informatie...

Zeist · zaterdag 3 november

Themadag Drakepit

Het thema van de dag is: Warmte! Voorwaarde voor ontwikkeling.

Op 3 november a.s. (let op gewijzigde datum!) zal de jaarlijkse themadag van Drakepit plaatsvinden.

In de ochtend een lezing van Edmond Schoorel, in de middag verschillende workshops. Inclusief gezamenlijke lunch.

We zullen op deze dag verschillende kanten van dit thema belichten. Zonder warmte geen ontwikkeling, geen beweging, geen slaap, geen verbinding…

De dag is gratis toegankelijk voor gast- en vraagouders van Drakepit en deelnemers van de Drakepit scholing. Voor externen is er een entree van € 35,00 excl. BTW.

Aanmelden voor de dag is noodzakelijk via e-mail.

zaterdag 3 november 09.30-15.30 uur

Helicongebouw
Socrateslaan 24, Zeist

06 2443 8610

Zwolle · zondag 4 november

In liefdevolle herinnering

Herdenkingsmoment voor de gestorvenen met muziek, lezing, poëzie en beweging.

Dit herdenkingsmoment wil een brug slaan tussen hemel en aarde.

Met medewerking van Famke Hogervorst (piano), John Hogervorst (spreker), Connie Oterdoom (euritmiste)

Vrijwillige bijdrage welkom.

zondag 4 november 14.30-16.00 uur

Vrij School Zwolle
Bachlaan 8, Zwolle

Den Haag · dinsdag 6 november

Karma, reïncarnatie en Christuswerking in deze tijd

Voordracht van Rob Gruben voor het Studiecentrum voor Antroposofie.

Karma en reïncarnatie zijn de twee hoofdthema’s wanneer iemand zich met geesteswetenschap gaat bezighouden. Deze thema’s zijn dermate veelomvattend, dat zonder hogere hulp de mens al snel de moed zou kunnen opgeven om er de wetmatigheden achter te willen ontdekken.

Met de hulp van Christus als heer van het karma verkrijgt de mens een middel om grip en inzicht te krijgen op zijn soms weerbarstige aardse bestaan. Steeds zijn bij dit proces echter ook de tegenmachten betrokken, die de mens ogenschijnlijk veel makkelijkere gereedschappen aanbieden om tot oplossing van karmische kwesties te komen. In zijn voordracht zal Rob Gruben dit proces met heel concrete voorbeelden toelichten.

Rob Gruben is ondernemer en doet al meer dan 20 jaar geesteswetenschappelijk onderzoek, voor hem een rijke bron van esoterische inzichten.

dinsdag 6 november 20.00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

 « 12345 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…