menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

 « 123 » 

Driebergen · zondag 28 april

Paasviering

Met voordracht door Pieter van der Ree over de voorchristelijke zonnecultus en christelijke hoogkruizen in Ierland.

In de eerste eeuwen na Christus ontstond in Ierland een bijzondere vorm van Christendom die niet hiërarchisch georganiseerd was en waarin Christus als 'Heer der elementen' vereerd werd. Dit Christendom had diepe wortels in de Keltische cultuur en de nog oudere megaliet-cultuur. Daarin bestond, getuige grafheuvels zoals die van Newgrange, een zonnecultus in relatie met de gestorvenen. Opvallend is daarbij dat zowel de thematiek van dood en opstanding als de vormentaal van zon- en kruismotieven zijn die deze voorchristelijke en christelijke cultuur met elkaar verbinden.

Vanuit Ierland en de Britse eilanden werden in de vroege Middeleeuwen grote delen van Europa gekerstend waarna deze impuls geleidelijk onder de invloed van Rome werd gebracht en zijn eigen karakter verloor. Over de bron van deze impuls zegt Rudolf Steiner echter dat ze de kiem in zich draagt van een zuiver spiritueel Christendom 'dat nog wacht'.

De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Reinier Steinbuch met zijn grote lier.

Als afsluiting van de bijeenkomst is er nog een Paasdrankje en een gezellig napraten.

De avond wordt georganiseerd vanuit de beide ledengroepen van de AViN in Driebergen. Het is een openbare bijeenkomst; iedereen is welkom. Na afloop vrijwillige bijdrage.

zondag 28 april 20.00-21.30 uur

Woonoord Kraaijbeek, grote zaal
Kraaijbeek 41, Driebergen

0343 512 491

Den Haag · vanaf donderdag 2 mei

De verborgen eigenheid der dingen

Internationale kunstconferentie van de Sectie voor Beeldende Kunsten.

Als kunst een elastiekje was, dan was het allang geknapt. Het omvat tegenwoordig zoveel, dat je je afvraagt hoe ver je het begrip ‘kunst’ eigenlijk op kunt rekken… en waar het nog naar verwijst. Als (bijna) alles kunst kan zijn, dan moet het kunstwerk zichzelf dus bewijzen! En daar zit een uitdagende kant aan.

Het belooft een inspirerende conferentie te worden, die meer zicht kan bieden op de rol die de kunst in onze tijd kan spelen, en onze eigen plaats daarin. Verdere informatie vindt U in het PDF bestand van de flyer.

U bent van harte uitgenodigd!

Aanmelding via de website.

Kosten: € 195,00 incl. maaltijden (gereduceerd op aanvraag)

donderdag 2 mei 17.00 uur

zondag 5 mei 12.30 uur

Elizabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

uitgebreide informatie...

Werkhoven · vanaf zaterdag 4 mei

De poort naar de geestelijke wereld

Intensieve cursus met voordrachten en oefeningen o.l.v. Mieke Mosmuller.

Voorjaarsseminar 4, 5 en 6 mei 2019

De beweging van het Opstaan in het Denken is de overgang naar het leven

Zijn er twee werelden en moeten deze gescheiden blijven, of mag en kan ik een brug bouwen – laten ontstaan- naar het tweede halfrond, naar de tweede helft van ons zijn? De grenssituatie tussen beide werelden, ligt gradueel en subtiel en de grens verschuift naarmate fijngevoeligheid gepaard gaat met een helder, versterkt, denken.

In dit seminar zal Mieke Mosmuller ons oefeningen geven die naar een zielsgesteldheid kunnen leiden die het opstaan in het denken kan realiseren.

Zie voor verdere informatie de bijgevoegde folder.

zaterdag 4 mei 10.00 uur

maandag 6 mei 17.00 uur

Conferentieoord Samaya
Hollendewagenweg 20, Werkhoven

06 1316 4751

uitgebreide informatie...

Zeist · dinsdag 7 mei

Het geheim van de tijd in de weekspreuken van Steiner

Lezing door Hans van Delden (hoogleraar medische ethiek, UMC Utrecht).

De weekspreuken van Rudolf Steiner in het licht van de nieuwe mysteriën

Drie lezingen op 7 en 21 mei en 4 juni, aanvang 20.00 uur aan Van Tetslaan 4 (Rafaëlkerk) in Zeist. Aanmelden is niet nodig. Vrijwillige bijdrage.

7 mei: Het geheim van de tijd in de weekspreuken

Door: Hans van Delden (hoogleraar medische ethiek, UMC Utrecht)

Dat de tijd in de weekspreuken een belangrijke rol speelt ligt voor de hand: zowel in het Duits (Seelenkalender) als in het Nederlands (weekspreuken) komt een tijdselement terug in de aanduiding van deze meditatieve spreuken. Maar er zijn veel meer kwaliteiten van de tijd in de weekspreuken te vinden. In deze lezing zoeken we naar de triniteit in de verschillende niveaus van de tijd die in de weekspreuken verweven zijn en wat daar als opdracht voor de mens uit af te leiden valt.

21 mei: De weekspreuken en de Jezus mysteriën

Door: Mathijs van Alstein (priester in De Christengemeenschap)

In de kersttijd van 1912 houdt Rudolf Steiner in Keulen een reeks voordrachten met de titel Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe (GA 142). Parallel met deze cyclus werd de antroposofische vereniging opgericht. Daarmee was de breuk van Steiner met de theosofen formeel. De weekspreuken kwamen enkele weken later als een soort van antroposofisch brevier tot stand. Welke samenhang doet zich hier voor? In deze lezing wordt nagegaan, hoe de weekspreuken pas in en door een occulte emancipatie van Steiner konden ontstaan. Zo zal duidelijk worden dat deze meditaties een openbaring zijn van de eeuwige band tussen de Jezus-individualiteit en het Christuswezen, zoals die in de antroposofie tot uitdrukking komt.

4 juni: Sporen van de wederkomst van Christus in de weekspreuken

Door: Bastiaan Baan (priester in De Christengemeenschap)

In de spreuken van de kalender komt de naam Christus niet voor. Desondanks kan men door het gehele jaarverloop in de dialoog met de eigen ziel en met de natuur een vorm van christendom herkennen, die zich onttrekt aan confessie en traditie. In deze lezing gaan we op zoek naar de verborgen sporen van de wederkomst in de weekspreuken.

dinsdag 7 mei 20.00-21.30 uur

Rafaëlkerk
Van Tetslaan 4, Zeist

Leiden · vrijdag 10 mei

De geur van geld

Een workshop met John Hogervorst.

Regeert het geld de wereld? Dat lijkt er misschien wel op, maar de vraag is natuurlijk: wie ‘regeert’ dan het geld? Wanneer we het geld als een ondoorgrondelijk verschijnsel zien dat op hol geslagen is en waar we nauwelijks invloed op hebben, … zal het geld steeds meer menselijkheid verdrukken. Het kan ook anders: dat we zó met geld (en het geldsysteem) omgaan dat het als drager van positieve ontwikkeling dient.

Daarvoor is het nodig dat we begrijpen wat geld is, zien waaraan het zijn waarde ontleent en het beeld ontwikkelen van de kringloop waarin geld zijn ware functie verkrijgt.

Kosten: € 27,50

vrijdag 10 mei 13.30-17.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Ulvenhout · vanaf vrijdag 10 mei

Incarnatie - Leren lezen in het boek van de mens

Seminar met Mieke Mosmuller.

Het is het grootste wonder dat zich dagelijks voor onze ogen in het verborgene voltrekt. De verschijning, stapsgewijs, van het individuele mensenwezen. Elke ouder, leerkracht, opvoeder kent de momenten van eerbied en ontroering in de omgang met kinderen of jongeren. Het lijkt of we het wonder dan zien. Kunnen we deze momenten bestendigen, de gevoelens intensiveren?

Dat kan als we leren lezen in ‘het boek van de mens’, het boek dat wij zelf zijn. Bijna honderd jaar na Rudolf Steiners cursus Algemene Menskunde zal Mieke Mosmuller laten beleven met welke letters in dit boek geschreven is en hoe het schrift zich kan ontsluiten.

vrijdag 10 mei 17.00 uur

zondag 12 mei 17.00 uur

De Geershof
Geersbroekseweg 4, Ulvenhout

uitgebreide informatie...

Rotterdam · maandag 13 mei

Fenomenologie als wetenschappelijke methodiek

Lezing door Jan van Gils.

Om de fenomenologische methodiek een plaats te geven, geeft Jan eerst een korte schets van de ontwikkelingsgang van de natuurwetenschappelijke kennis. Wat waren de kernpunten in deze ontwikkeling en welke tendens is daarin waarneembaar? Wat zou de reikwijdte van deze methodiek kunnen zijn als hij ingang zou vinden in het wetenschappelijke denken?

Vervolgens doen we met elkaar enkele oefeningen om in praktische zin kennis te maken met fenomenologie als wetenschappelijke methodiek.

Op deze openbare ledenavond van de Rotterdamse ledengroep van de Antroposofische Vereniging zijn belangstellenden van harte welkom.

Vanaf 19.45 is er inloop en ontmoeting bij koffie en thee.

maandag 13 mei 20.00-21.45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

 « 123 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…