menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

66 berichten in deze agenda

 « 1234 » 

Driebergen · vanaf woensdag 21 februari
Reis Egypte - Hand in hand met de goden

Egyptereis en cursus onder leiding van Jana Loose, egyptoloog.

Cultus en rituelen in het Oude Egypte

Hoe beleefden de oude Egyptenaren hun verbinding met de goden? In tempels langs de Nijl vonden dagelijks cultusdiensten plaats. De sinds oude tijden vastgelegde rituelen bevestigden in woord en gebaar de blijvende verbinding van de goden met Egypte. Hoogtepunten vormden de jaarfeesten. Hoe voelden de mensen zich in het dagelijks bestaan verbonden met de wereld van de goden, en die van de gestorvenen? Welke rol speelden rituele handelingen en spreuken daarin?

Rudolf Steiner heeft vaak gewezen op de bijzonderheid dat onze tijd zich in zekere zin spiegelt aan de Oudegyptische cultuur. Deze aanwijzing vormt de achtergrond van de opzet van deze reis. Dat geldt ook voor de Egyptecursus in Driebergen van 30/8 t/m 27/9 2023, als mogelijke voorbereiding op deze reis. Zie in deze agenda onder Overige Cursussen.

woensdag 21 februari

donderdag 7 maart

Traaij 209, Driebergen

06 2298 3054

uitgebreide informatie...

Diever · vanaf woensdag 21 februari
Barstensvol Leven

Cursus o.l.v. Petra Essink

Je streeft naar een gezonde leefstijl en daar hoort voor jou gezonde, natuurlijkevoeding bij. Maar, wanneer is die voedingsbron zélf gezond en vitaal, vol levenskracht? En wat doet dat voor jouw gezondheid en vitaliteit?

Deze cursus helpt je in jouw zoektocht naar gezonde voeding. We gaan het hebben over de vitaliteitswaarde van voeding en over biodynamisch boeren en moestuinieren.

Want voeding is planten. Planten die wortelen in de aarde. En boven de grond, onder invloed van het licht en de warmte van de zon, stengels, blaadjes, bloemen, vruchten en zaadjes vormen. Iedere voedingsplant op haar eigen manier. Dat geeft een scala aan heel verschillende wortel-, blad-, bloem- en vruchtgewassen die we bewust kunnen leren inzetten voor ónze gezondheid én die van de aarde.

Een levendige zaterdag over voeding en vitaliteit. Met informatie en zelf ervaren door oefening en proeverijen.

woensdag 21 februari 14:30 uur

woensdag 3 april 16:30 uur

Zandroos
Bisschopshof 36, Diever

Zeist · zaterdag 24 februari
De plantenwereld

BD-imkerdag 2024 met Norbert Peeters en Edith Lammerts van Bueren

De BD-imkerdag is een jaarlijks terugkerende landelijke bijeenkomst waar imkers (ook beginnende) en andere natuurliefhebbers elkaar ontmoeten, inspireren en kennis op doen.

Bijen kunnen prima voor zichzelf zorgen, natuurlijk bevorderen ze door hun aanwezigheid en gedrag als imme de biodiversiteit van hun hele biotoop. Bijen en planten zijn onlosmakelijk en innig met elkaar verbonden. Als imkers zijn we aardig bekend met de bijen, hun ontwikkeling en samenwerking in de imme. Maar hoe zit het eigenlijk met de planten? Hoe kunnen we de plantenwereld beter begrijpen? Hoe kunnen we zo met de planten omgaan dat het de bijen in hun samenhang goed gaat?

Sprekers:

Norbert Peeters over “Het plantenleven en hoe wij planten zien”

Edith Lammerts van Bueren over “De toekomst van de plantenwereld”

Verder zijn er diverse workshops, een kleine markt met zaai- en plantgoed, boeken en andere imkerspullen.

zaterdag 24 februari 09:00-17:00 uur

Zeister Vrije School
Socrateslaan 22, Zeist

Zeist · zaterdag 24 februari
Wat wil je nu zeggen?

Themadag over het eerste Mysteriedrama

Als opmaat naar de opvoering van het eerste Mysteriedrama van Rudolf Steiner op 24 maar zullen de spelers van het Drempeltheater een themadag houden. Tijdens deze dag wordt het voorspel van het 1e Mysteriedrama opgevoerd en vanuit verschillenden kanten belicht.

Lisette Buisman, priester aan de Christengemeenschap zal dit thema door middel van een voordracht vanuit verschillende perspectieven duiden. De kern van deze dag gaat om: "wat wil je nu zeggen?"

Inhoud voorspel:

In dit voorspel zien we hoe twee vriendinnen vanuit verschillende levensovertuigingen naar kunst kijken en elkaar op dat punt niet kunnen begrijpen.

Je kunt al bijna proeven hoe Rudolf Steiner in dit voorspel mensen het spanningsveld laat bespreken tussen moderne kunst en de kunst waar dingen achter de werkelijkheid ten tonele worden gebracht.

Programma:

10.00 uur Aankomst en welkomKoffie / thee

10.30 uur Inleiding Lisette BuismanSpel- Improvisaties van het voorspel

12.30 uur. PauzeSoep / eigen broodje

13.30 uur. Nogmaals een blik op het voorspel, opvoering voorspel met tekst van Rudolf Steiner

15.30 uur. Inleiding met gesprek: Thema van de dag.

16.30 uur. Afsluiten.

Kosten: € 35,00 (reductie mogelijk door middel van een mail.)

Aanmedling:

Om aan te melden voor de themadag kunt u € 35,— overmaken op bankrekening: NL33 TRIO 0784 9539 02, tnv het Drempeltheater ovv "Themadag".

Tevens vragen wij u een e-mail te sturen met de aanmelding.

zaterdag 24 februari 10:00-17:00 uur

Onderbouw Vrije School Zeist
Socrateslaan 22, Zeist

Zutphen · zaterdag 24 februari
Faust-cyclus

Voordrachtencyclus door Joan Botman

Met Nederlands als voertaal, waarbij Faust I en Faust II worden doorgenomen om een bescheiden deel van deze onvoorstelbaar grote schat op te delven.

Het motief van de voordrachtencyclus is Faust in onszelf. We zijn zelf Faust. Ik ben Faust! Een van de belangrijke vragen in de lezingen is: welke relatie had Faust met de geestelijke wereld? De voertaal is Nederlands. De lezing wordt omlijst door muziek, liederen en veel beeldmateriaal. Eventuele Duitse teksten worden vergezeld met Nederlandse vertaling. De wereld van Faust is onze eigen wereld!

Inloop: 13.30 uur

Start lezing: 14.00 uur

Eindtijd: rond 17.00 uur

Bijdrage: € 15,00 per lezing. Graag contant bij de deur betalen. Reductie is mogelijk in overleg.

Alle 9 lezingen kunnen voor € 115,00 worden bezocht.

Aanmelden via Jac Net met een e-mail.

Data van de Faust-cyclus:

30 september

28 oktober

16 december

27 januari

24 februari

23 maart

20 april

25 mei

22 juni

zaterdag 24 februari 14:00-17:00 uur

Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zutphen · dinsdag 27 februari
Vanaf beide oevers

Maandelijkse bijeenkomst, begeleid door Heleen de Weger

‘Bouw bruggen in jezelf naar het land van de doden,
de doden bouwen samen met jullie aan de opbouw van de aarde.
Wandel bewust samen met de doden, hand in hand,
opdat de hele wereld vergeestelijkt wordt.’

~ Manfred Kyber

Zeker in de huidige tijd kun je de urgentie voelen om je bewustzijnstoestand zó te ontwikkelen dat de gestorvenen met wie we verbonden zijn, ons daardoor kunnen bereiken, ons te hulp kunnen komen. Zij en wij leven immers, nog steeds, in een gemeenschappelijke wereld. Ook al kennen we het gebied waarin zij zich nu bewegen en gedragen nauwelijks nog.

Deze urgentie en het werk van Gerhard Reisch leidden tot het initiatief voor deze bijeenkomsten.

Tijdens zijn veelbewogen leven (1899 – 1975) ging de schilder Gerhard Reisch (https://gerhardreisch.com/de) een intensieve geestelijke weg waarvan hij de inzichten weergaf in schilderingen en korte teksten. Zo ontstond ook het zogeheten Dodenboek.

We willen met elkaar aan de hand van dit boek een brug bouwen naar - de wereld van - de levenden ‘aan de andere kant’.

Met deze bijeenkomsten willen we onze gevoeligheid voor hun ‘aanwezigheid’ in ons dagelijkse leven vergroten, het besef van onze wederzijdse verbondenheid versterken en daarmee bewuster een ‘schaal’ vormen voor wat zij ons willen aanreiken.

Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten staat telkens één afbeelding plus de bijbehorende tekst centraal. Bij iedere bijeenkomst nodigen we vooraf in stilte dierbare gestorvenen uit om bij ons ‘werk’ aanwezig te zijn, voordat we ons op de afbeelding richten.

Volgens een eenvoudige methodiek zullen vervolgens momenten van stille beschouwing worden afgewisseld met mondelinge uitwisseling over het waargenomene.

Zo openen we ons niet alleen voor de schildering vóór ons, maar ook voor de aanwezigheid van de ‘gestorvenen’ in en om ons, en voor elkaar. Deze gezamenlijke gerichtheid draagt er wezenlijk toe bij dat voor een ieder ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Waardoor ‘verbinding’ groeit…

'Voorkennis' is niet nodig, de bereidheid om onbevangen waar te nemen wel!

In verband met de grootte van de ruimte en de gewenste groepsgrootte is opgave noodzakelijk.

Dat kan via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

Kosten: € 5,00 per keer.

Data en tijd: in principe iedere derde dinsdag van de maand - zie deze agenda - van 10.30 tot 12.00 uur.

dinsdag 27 februari 10:30-12:00 uur

Badhuisweg 27, Zutphen

06 1783 3194

uitgebreide informatie...

Zutphen · donderdag 29 februari
Het natuurlijke sterfproces

Een lezing door Thom Kloes

Is afzien van eten en drinken een aanvaardbaar proces voor wie het leven wil beëindigen?

Thom Kloes is psycholoog en auteur van meerdere boeken over het levenseinde.

Hij zal op deze avond gezichtspunten naar voren brengen over het afzien van eten en drinken tegenover euthanasie.

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld

donderdag 29 februari 20:00 uur

Tuinzaal Johanneskerk Zutphen
Badhuisweg 27, Zutphen

Zeist · vanaf vrijdag 1 maart
Verdiepingscursus 2, Natuurwezens

Cursus van 'Pedagogie voor het jonge kind'

Nascholingsmodule waarbij antroposofische voorkennis en ervaring wordt verondersteld

1, 8, 15, 22 maart 2024, 15.00-20.30 uur

Lessen en docenten:

  • Natuurwezens – Carmencita de Ruiter, docent biodynamisch tuinwerk en ontwikkeling
  • Schilderen – Riemy Bosgra, docent/kunstzinnig therapeut
  • Antroposofie – Bob Siepman van den Berg, docent antroposofie
  • Euritmie– Erica Bussink, euritmist

Voor verdere informatie, zie onze website.

vrijdag 1 maart 15:00 uur

vrijdag 22 maart

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

0545 291 038

Amsterdam · vrijdag 1 maart
Levende evolutie

Workshop met Willem de Vletter

Het neodarwinisme zegt dat de orde in de natuur door een toevallige samenloop van omstandigheden ontstaat. Maar waar in dit wereldbeeld vinden onze behoefte aan zingeving en onze bewondering voor de natuur dan een plek? In de moderne biologie duiken nieuwe gezichtspunten op, bijvoorbeeld over genen en erfelijkheid. Evolutie blijkt hier en nu, heel dichtbij, voortdurend plaats te vinden.

In de bijgevoegde flyer vindt u informatie over andere fenomenologie-bijeenkomsten in Amsterdam. Ze vormen met elkaar een serie, maar kunnen ook apart worden bijgewoond.

vrijdag 1 maart 20:00-22:00 uur

Ita Wegmanhuis
Weteringschans 74, Amsterdam

uitgebreide informatie...

Zeist · zaterdag 2 maart
Landelijke sprookjesdag

Levende sprookjes organiseert een landelijke (baker) sprookjesdag voor ouders van peuters, kleuters en eerste klassers, pedagogisch medewerkers, kleuterleid (st)ers, eerste klasleerkrachten, onderwijsassisten en andere belangstellenden.

Er zijn lezingen, werkgroepen, kraampjes en tijd voor ontmoeting en uitwisseling.

Kosten: € 75,00

Informatie en opgave per e-mail.

zaterdag 2 maart 10:00-16:00 uur

Zeister vrijeschool onderbouw
Socrateslaan 22, Zeist

06 2694 7714

uitgebreide informatie...

Delfgauw · vanaf zondag 3 maart
Vitale voeding maakt gezond

Cursus o.l.v. Petra Essink

Je streeft naar een gezonde leefstijl en daar hoort voor jou gezonde, natuurlijkevoeding bij. Maar, wanneer is die voedingsbron zélf gezond en vitaal, vol levenskracht? En wat doet dat voor jouw gezondheid en vitaliteit?

Deze cursus helpt je in jouw zoektocht naar gezonde voeding. We gaan het hebben over de vitaliteitswaarde van voeding en over biodynamisch boeren en moestuinieren.

Want voeding is planten. Planten die wortelen in de aarde. En boven de grond, onder invloed van het licht en de warmte van de zon, stengels, blaadjes, bloemen, vruchten en zaadjes vormen. Iedere voedingsplant op haar eigen manier. Dat geeft een scala aan heel verschillende wortel-, blad-, bloem- en vruchtgewassen die we bewust kunnen leren inzetten voor ónze gezondheid én die van de aarde.

Een levendige zaterdag over voeding en vitaliteit. Met informatie en zelf ervaren door oefening en proeverijen.

zondag 3 maart 10:00 uur

woensdag 3 april 17:00 uur

Hoeve Biesland
Bieslandseweg 1, Delfgauw

Den Haag · dinsdag 5 maart
Het huis als beeld van de mens

Voordracht door Pieter van der Ree

Een groot deel van ons leven speelt zich in en rond gebouwen af. Deze beschermen ons tegen weer en wind, helpen ons sociale leven te reguleren en bieden ons een geborgen ruimte om ons in terug te trekken. Ze kleuren ons leven ook door de indrukken die ze bieden. In de architectuur projecteren wij, aldus Rudolf Steiner, de wetmatigheden van het menselijk lichaam en die van het innerlijk leven in de ruimte om ons heen.

Wat vertellen de architectuur en het wonenover de mens wanneer je ze zo bekijkt? En wat vertelt de geschiedenis van het wonen over hoe onze relatie tot de natuur, onze medemensen en de geestelijke werkelijkheid in de loop der tijd zijn veranderd?

Pieter van der Ree is architect, auteur en was vijftien jaar lang hoogleraar voor organische architectuur en architectuurgeschiedenis aan de Alanus Hochschule bij Bonn.

dinsdag 5 maart 20:00-22:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Zutphen · woensdag 6 maart
Mijn gestalte, mijn bewegende basis!

Basiselementen van de euritmie, met Heleen de Weger

Hoe beweeg ik mij 'van hoofd tot voet, door hart en hand'- en tot ver daarbuiten -in en met mijn gestalte in de ruimte om me heen?

En hoe doe ik dat in het samenspel met elkaar?

En hoe vind ik vervolgens bij een (korte) tekst een bezield (klank-)gebaar en een passende vorm in de ruimte?

We doen het iedere dag en staan er zelden bij stil!

Wil je daar 2 x per maand bewust ‘bij stilstaan’?

Dat kan, in de zaal van Vrijeschool De Zonnewende, Valckstraat 30 te Zutphen, op 10 en 22 januari, 7 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2024, van 14.30 – 16.00 uur.

Euritmie-ervaring niet nodig, euritmietjes o.i.d. gewenst, en plezier in - met elkaar - bewegen 'noodzakelijk'!

Bijdrage in de onkosten: € 70,00 voor alle zeven middagen (of € 12,50 per keer).

Minimum aantal deelnemers: 7

woensdag 6 maart 14:30-16:00 uur

Vrijeschool De Zonnewende
Valckstraat 30, Zutphen

06 1783 3194

Culemborg · woensdag 6 maart
Maak je eigen kleurstemming

Cursus o. l. v. Waldar Weerman

Lijkt het je bijzonder om zelf een kleurstemming te maken, compleet met handgegutste omlijsting? Vanaf woensdag 6 maart geeft Waldar Weerman een nieuwe schildercursus in de Coöperatie van Makers in Culemborg waarin op zeven avonden gewerkt wordt aan het maken van een eigen schilderij.

De houten omlijsting en het schilderpaneel maak ik vooraf passend en op maat. Als cursist ga je aan de slag met de glaceertechniek en leer ik hoe je sfeervol kunt sluieren en hoe je je eigen kleurmengsels kunt maken. Ondertussen guts je in de houtwerkplaats zelf je eigen lijst en bevestigen we in de laatste les de panelen in de omlijsting.

Er is plaats voor maximaal 10 mensen en bij voldoende aanmeldingen kan er ook op een andere weekdag een groep worden opgestart. De kosten zijn € 350,— incl. alle materialen, gereedschapgebruik en koffie/thee.

Ook is het mogelijk om deze cursus op locatie aan te bieden en dan bijvoorbeeld twee volle dagen aan het werk te gaan. Er komt ook een deel theorie, techniekuitleg en kleurenleer voorbij.

Voor vragen of aanmeldingen kun je een e-mail sturen.

woensdag 6 maart 19:30-21:30 uur

Cooperatie van Makers
Beesdseweg 1, Culemborg

06 3733 2756

Zutphen · donderdag 7 maart
Oekraïne, Rusland en Europa

Lezing door Ton Jansen, georganiseerd door de Boekerij Zutphen.

Sinds Russische troepen bijna twee jaar geleden Oekraïne binnenvielen, staan de kranten dagelijks vol van deze oor­log. Opmerkelijkerwijze wordt daarbij vooral één kant van de hele kwestie belicht, de westerse uiteraard. Met als gevolg dat een objectief oordeel over het ontstaan en daarmee ook over de beëindiging van deze tragedie niet goed mogelijk is. Want wie omtrent de ware oorzaak van een probleem in het duister tast, is ook niet in staat hiervoor een effectieve remedie te vinden.

Tijdens deze bijeenkomst zal Ton Jansen (o.a. voormalig leerkracht maatschappijleer en Rusland-kenner) proberen om op basis van zijn recente boek De sleutel ligt in Washington een meer genuanceerd beeld van de oorlog in Oekraïne te schetsen dan de media ons voorschotelen.

Daarbij zullen niet alleen de achtergronden van deze tragische broederstrijd worden besproken, maar zal ook worden gezocht naar een vruchtbare uitweg uit dit mensheids­drama, op zo’n manier dat niet alleen Oekraïne zelf, maar ook Europa, inclusief Rusland, zicht op een gezonde ontwikkeling wordt geboden.

Op deze gezamenlijke zoektocht kunnen met name de ideeën over de driegeleding van het sociale organisme, zoals Rudolf Steiner ons die ruim honderd jaar geleden heeft geschonken, voor ons een belangrijke inspiratiebron zijn. – Na de pauze zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te komen.

Inloop vanaf 19.30 met koffie en thee

Toegang: € 10,—

De opbrengst zal, na aftrek van de kosten, naar slachtoffers van de oorlog in Oekraïne gaan.

Het boek is voor wie wil ter plaatse aan te schaffen voor € 16,90

Meer informatie en aanmelden graag vooraf in de Boekerij of via onderstaande gegevens

donderdag 7 maart 20:00-21:30 uur

De Tuinzaal
Badhuisweg 27, Zutphen

057 551 5212

uitgebreide informatie...

Eindhoven · donderdag 7 maart
Staan voor leven en dood

Voordracht door Jaap van der Weg in het kader van het project van de Antroposofische Vereniging: Staan voor leven en dood, georganiseerd door Antroposana Eindhoven

Hij gaat daarbij uit van de volgende tekst:

Laten we eens meer aandacht geven aan de vragen: Wat is nu eigenlijk leven? En waar gaat het wezenlijk om bij dood? Natuurlijk hebben we in de eerste plaats te maken met geboren, waar het zichtbare leven begint, en met sterven, waar de zichtbare dood begint en het zichtbare leven eindigt.

We gaan er in onze samenleving vanuit dat er voor de geboorte en na de dood niets is. Maar is dat wel zo? Er zijn heel veel mensen die ervaringen hebben die op het tegendeel lijken te wijzen. De bijna-dood ervaring is daar een van (hoewel ik liever spreek over de even-dood ervaring). Maar er zijn heel wat mensen die contact hebben met gestorvenen. Dit kan toch betekenen dat er een leven na de dood is? Hetzelfde geldt voor de ervaringen met ongeborenen, wat wijst op een leven voor de geboorte, voor de conceptie. Maar deze ervaringen klinken zo weinig in de samenleving. Wat is het mooi wanneer we daar veel meer over kunnen laten horen.

Maar leven en dood gaan veel verder. Leven gaat uit van verandering, van groei en bloei, en van verwelking. En van ontwikkeling naar een ongewisse toekomst. Vaak wordt het leven tegengewerkt door een keurslijf in de opvoeding of in de scholing. Of door de angst voor ontwikkeling en de neiging tot controle als iets mis zou kunnen gaan. En je kunt je ook de vraag stellen: waar is je denken levend, of waar denk je in sjablonen?

Het project Staan voor leven en dood wil deze vragen aangaan, en breed in gesprek brengen. Om ons aan het denken te zetten, beelden te scheppen, en later ook actief in het maatschappelijk debat een inbreng te krijgen.

donderdag 7 maart 20:00-22:00 uur

Johanneskerk
Mercuriuslaan 1-B, Eindhoven

06 1505 4471

uitgebreide informatie...

Zoetermeer · donderdag 7 maart
Hoe de hersenen vooral tegenhouden

Voordracht door Arie Bos

Rudolf Steiner heeft honderd jaar geleden veel dingen over de hersenen gezegd, die tot tien jaar geleden absurd leken, maar sindsdien in de neurowetenschap ontdekt en geaccepteerd zijn.

Sommige van zijn uitspraken wachten daar nog op. Zoals die over het niet bestaan van de motorische zenuwen en zijn merkwaardige bewering dat wij met ons hersenwater denken.

Arie Bos was tot zijn pensionering in 2012 antroposofisch huisarts in Amsterdam. Hij houdt zich sinds zo'n 25 jaar bezig met hersenen en bewustzijn en heeft enkele boeken hierover geschreven.

Het meest recente is zojuist uitgekomen: Bewustzijn, hersenen en vrije wil. Een fenomenologisch perspectief in de serie Bolks Companions on the study and the practice of medicine. Bedoeld dus voor studie, maar ook goed leesbaar voor geïnteresseerde leken.

donderdag 7 maart 20:15-22:00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 2141 2688

Zeist · vanaf vrijdag 8 maart
Kindertekeningen, peuter-en kleuterpedagoegie, zingen

Cursus van 'Pedagogie voor het jonge kind'

Kindertekeningen, peuter-en kleuterpedagogie en zingen.

8, 15, 22 maart, 15.00-20.30 uur

Lessen:

  • Kindertekeningen – Riemy Bosgra, docent/kunstzinnig therapeut
  • Peuter- en kleuterpedagogie – Carien Huijzer, docent pedagogie
  • Zingen – Femke Hockx, docent zang

Voor meer informatie zie onze website.

vrijdag 8 maart 15:00 uur

vrijdag 22 maart

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

0545 291 038

 « 1234 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…