menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

43 berichten in deze agenda

 « 123 » 

Amsterdam · zaterdag 1 februari
Maak Werk van je Lot(-genoten)

De betekenis van reïncarnatie en karma voor gezondheid en ontwikkeling

Programma:

Vanaf 9.00 uur Inloop en inschrijving werkgroepen

9.30 uur: opening door dagvoorzitter

9.40 uur: Pim van Lommel: Eindeloos bewustzijn, ‘end of life experiences’ en leven na de dood

10.40 uur: Pauze (koffie en thee op de bovenverdieping)

11.00 uur: Hans Stolp: Inzicht in karma verandert je leven

11.30 uur: Hannelore Speelman: De impuls van landbouw en zorg – de zorgboerderijen in deze tijd

11.40 uur: Frans Lutters: Het lot helen in ontmoeting met de ander; een oefenweg tot karma inzicht

11.50 uur: Water en op weg naar de werkgroepen

12.00 uur: Werkgroepen ervaring en kunst

13.00 uur: Lunch

14.00 uur: Werkgroepen met uitwisseling en gesprek

15.15 uur: Koffie/ thee

15.45 uur: Gesprek tussen zaal en sprekerspanel

16.15 uur: “De mantel, ” theatraal beeld door The Cloak Company

16.30 uur: Einde

Dagvoorzitter Erik Baars, Lector Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden en projectleider van het Centrum voor vitaliteit in Leiden.

zaterdag 1 februari 09:00-16:30 uur

Geert Groote College
Frederik Roeskestraat 84, Amsterdam

Den Haag · donderdag 6 februari
Amerika: de genius en de dubbelganger

Voordracht door Bastiaan Baan.

Over de licht- en schaduwzijden van Amerika.

Graag na afloop een vrijwillige bijdrage t.b.v. het seminarie in Toronto.

donderdag 6 februari 20:00-21:30 uur

De Thomaskerk
Groot Hertoginnelaan 2, Den Haag

Leiden · vrijdag 7 februari
De heilige Graal

Lezing door Sebastiaan de Vries.

In twee lezingen gaat filosoof Sebastiaan de Vries in op de esoterische achtergronden van de verbinding tussen de Kelten, koning Arthur, Parsifal, de Heilige Graal en het christelijke mysterie van Golgotha.

Deel 2 op 14 februari

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00

vrijdag 7 februari 20:00-22:00 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Zutphen · zondag 9 februari
Gestolen welvaart

Boekpresentatie en interview met de auteur Harrie Salman.

Onze welvaart is gebaseerd op onbetaalde rekeningen: we betalen te weinig voor wat we kopen, we plunderen de aarde en de overheid maakt schulden. Het boek "Gestolen welvaart" stelt de vraag hoe we in de huidige toestand zijn beland en wat mensen wereldwijd doen om die te veranderen.

We gaan dan van een gestolen naar een gedeelde welvaart, waar de waardigheid van de mens centraal staat en de cultuur van nieuwe impulsen wordt voorzien.

Harrie Salman is een cultuurfilosoof en pleit voor een Europa dat een eigen weg gaat tussen het ´ieder voor zich´-individualisme van Amerika en het collectivisme van Oost-Azie.

De auteur zal die middag geinterviewd worden door Jac Net, met een interactieve deelname van het publiek.

De kosten voor deze middag bedragen: € 10,00

Graag vooraf per e-mail aanmelden.

zondag 9 februari 14:00-16:00 uur

Dat Bolwerck
Zaadmarkt 112, Zutphen

06 5140 9155

Rotterdam · maandag 10 februari
Sociale driegeleding

Voordracht door Rembert Amons, leerkracht aan het Rudolf Steiner College.

Rembert Amons is sinds 2002 verbonden aan het Rudolf Steiner College als parttime-docent en ondersteuner en maakte met enkele collega’s een studie van de sociale driegeleding.

‘Sinds enkele jaren wordt de periode driegeleding gegeven aan de hoogste klassen van het Rudolf Steiner College. Dit brengt een intensieve bezinning met zich mee op de vraag welke betekenis de driegeleding kan hebben in deze tijd en hoe deze betekenis kan worden verwoord op een manier die jonge mensen aanspreekt.

De reacties van de leerlingen leveren een schat aan inzichten op die behulpzaam zijn bij het beantwoorden van deze vraag. Hoe wek je bewustzijn voor het mogelijke, naast het inzicht in het werkelijke? En hoe ver ben je daar eigenlijk zelf mee gevorderd als docent? Zo groeide bij mij het inzicht dat driegeleding iets is waar je wat mee moet gaan doen.’

maandag 10 februari 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

Haarlem · maandag 10 februari
Tempelbouw als beeld van de mens

Lezing door Pieter van der Ree.

De ontwikkeling van de Egyptische tempel tot aan het Goetheanum

Tempels en kerken weerspiegelen door hun vormgeving hoe het religieuze beleven van de mensen door de tijden heen veranderd is. Indirect geven ze daarmee ook een beeld van de menselijke bewustzijnsontwikkeling.

maandag 10 februari 20:00-21:30 uur

Van Dam Huis
Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem

uitgebreide informatie...

Antwerpen - België · vrijdag 14 februari
De drie deugden als manifestatie van liefde

Voordracht door Klaar Aerts in reeks: De levende pedagogie van Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner hield bijna 6000 voordrachten tijdens zijn leven, vele in reeksen of cycli. Die gingen over alle mogelijke onderwerpen, maar heel vaak over pedagogie. Honderd jaar geleden, in september 1919, richtte hij samen met Emil Molt de eerste Vrije Waldorfschool op in Stuttgart.

De Initiatiefgroep Antroposofie in Antwerpen organiseert in het schooljaar 2019/2020 een voordrachtenreeks waarbij ervaren pedagogen telkens één voordrachtencyclus van Rudolf Steiner voorstellen en vertellen waarom ze deze voordrachten nog steeds actueel of belangrijk vinden.

De bedoeling is om minder bekende voordrachtencycli toch onder ieders aandacht te brengen, maar de reeks kan ook worden gezien als een inleiding in het pedagogisch werk van Rudolf Steiner.

We geven hieronder een overzicht van de hele reeks.

• 13 september, Herman Meyvis: Menskunde en opvoeding

• 11 oktober, Wilbert Lambrechts: De opvoedkunst vanuit inzicht in het menselijk wezen

• 15 november, Arnout De Meyere: Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

• 13 december, Christine Gruwez: Menskunde - innerlijk vernieuwd

• 10 januari, Luc Vandecasteele: Genezend opvoeden

• 14 februari, Klaar Aerts: De drie deugden als manifestatie van liefde

• 13 maart, Werner Govaerts: De vooronderstellingen van de antroposofische pedagogie

• 24 april, Myriam Driesens: De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie

• 8 mei, Tomas Zdrazil: De 'lerarenconferenties'

• 12 juni, Frans Lutters: Menskunde, pedagogie en cultuur

Telkens om 20u.

Deelname: € 75,00 (geheel) of € 10,00 (onderdeel)

Inschrijving en aanmelding via e-mail. (Op onderstaand mailadres kan ook een volledige folder worden aangevraagd, met daarop ook de Duitse titels en GA-nummers).

vrijdag 14 februari 20:00-22:00 uur

Steinerschool
Volkstraat 40, Antwerpen
België

uitgebreide informatie...

Arnhem · zaterdag 15 februari
De Glans van het Goede

Seminar door Christine Gruwez: " de Glans van het Goede: Graalmotieven en Manicheïsme".

Hoe komt het dat het lijkt, dat de werking van het kwade steeds aan de winnende hand is? Terwijl het goede ononderbroken aan het werk is? We merken het niet of nauwelijks, omdat het kwaad in zijn werkzaamheid alle aandacht voor zich opeist.

Om die reden twijfelen we en verliezen het vertrouwen dat het goed het kan halen. Maar het bijzondere met het goede is, dat het nu juist niet de overhand wil krijgen. Macht verweven en op het voorplan komen te staan, dit alles behoort tot het domein van het kwade - zo werkt het nu eenmaal.

Wat is dan het eigenlijke werkingsgebied van het goede? Waaraan herken je het? Het goede is het licht dat de duisternis niet uit de weg gaat, maar vanuit het duister deze poogt te doorstralen; de Glans van het Goede.

Bijdrage hele dag € 50,00, Koffie, thee en broodje gezond inbegrepen

Middagpauze van 13.00 tot 14.00 u.

zaterdag 15 februari 10:00-17:00 uur

Parcivalschool Zuid
Zwanenbloemlaan 4, Arnhem

026 442 7374

uitgebreide informatie...

Zutphen · vanaf zaterdag 15 februari
Biografie en Verhaal

Jaarcursus 2020 door Frits Burger.

De drie Ringen van Tolkien: Hobbit, In de Ban van de Ring en Silmarillion

De verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Praktische informatie

Negen zaterdagmiddagen. Elke middag bestaat uit een inleiding, het verhaal en oefeningen.

Tijd: van 13.30 tot 16.30 uur

Kosten: voor alle negen keren € 120,00 of € 15,00 per keer.

Aanmelden bij Frits Burger via onderstaand e-mailadres

Data:

15 februari 2020: inleidende voordracht over Leven en werk van Tolkien in samenhang met de Inklings (C.S. Lewis, Charles Williams en Owen Barfield)

De Hobbit en het geschenk van het Noorden (het lichaam):

21 maart: De Zilveren Trompet en de Hobbit I.

Tolkien heeft zelf aangegeven dat het verhaal van Owen Barfield De Zilveren Trompet hem ertoe aangezet heeft de Hobbit te schrijven.

4 april: de Hobbit II

In de Ban van de Ring en de kunst van het zichtbaar worden (ziel):

30 mei: In de Ban van de Ring I De Reisgenoten

20 juni: In de Ban van de Ring II: De twee Torens

4 juli: In de Ban van de Ring III: De terugkeer van de Koning

De Silmarillion en het ontsluiten van de Drie Verborgen Koninkrijken (geest)

19 september: de Silmarillion: het verhaal van Beren en Lúthien (het Woord)

10 oktober: de Silmarillion: het verhaal van Túrin Turambar (het Lot)

31 oktober: de Silmarillion: het verhaal van Tuor en de val van Gondolin (de Liefde)

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

zaterdag 15 februari 13:30 uur

zaterdag 31 oktober 00:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zutphen · zaterdag 15 februari
Tolkien en de Inklings

Door Frits Burger en Felix Reuser.

Als inleiding op de Jaarcursus Biografie en Verhaal: De drie Ringen van Tolkien (De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion)

We zullen ons bezig houden met de vraag: hoe zijn De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion ontstaan? Tolkien heeft over dit scheppingsproces zelf veel gezegd. We richten onze aandacht op zijn biografie om tot leven te brengen hoe de scheppingskrachten door hem heen hebben gewerkt.

We laten de mensen de revue passeren die hem hebben begeleid en geïnspireerd tijdens dit levenslange scheppingsproces, met name de groep die zich de Inklings noemde en elke week in Oxford bij elkaar kwam om uit eigen werk voor te lezen. De kern van de Inklings bestond uit C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams en (de antroposoof!) Owen Barfield.

Kosten: € 12,50

Aanmelden via e-mail.

Frits Burger is Oudgermanist en psychosociaal werker en auteur van Biografie en Verhaal: verhalen die licht werpen op de levensloop (te bestellen via bovengenoemd emailadres)

Felix Reuser is spraakvormer en verhalenverteller

zaterdag 15 februari 13:30-16:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Den Haag · zaterdag 15 februari
Rondleiding Expositie Loes Botman

Rondleiding door Loes Botman (1968) langs haar dieren-pastels.

Pastel ademt eenvoud, heeft letterlijk herinneringen aan de oertijd. Het is en blijft een zoektocht voor Loes om met dit heerlijke medium het unieke van ieder dier vast te leggen, op een manier dat het de mensen raakt.

zaterdag 15 februari 14:00-15:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Rotterdam · maandag 17 februari
Transhumanisme

Voordracht door Frank Storm.

Op deze openbare ledenavond van de Rotterdamse AViN* ledengroep gaan we ons bezig houden met het transhumanisme. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Frank Storm is een van de auteurs van het gelijknamige boek. dat in 2018 is verschenen. Hieronder staat de tekst die hij ons stuurde ter introductie van zijn voordracht. Hierin wordt al iets duidelijk van het mens- en wereldbeeld van de transhumanisten.

‘In de biologische evolutie kost het veel tijd om verworven eigenschappen door te geven aan volgende generaties. Met technologie kunnen we dat veel sneller dan de natuur het ooit gepresteerd heeft. Wij gaan de biologische evolutie vervangen door een cybernetische. Binnen tien jaar hebben we een kunstmatige mens. Wij geloven dat het belangrijkste project van onze tijd bestaat in de ontwikkeling van een kunstmatig menselijk lichaam en de overdracht van het individuele bewustzijn in zo’n lichaam.

De mens is immers niets anders dan een informatie-verwerkende machine? De technologie kan een veel betere machine maken dan het lichaam van de mens. In onze technologie is alles terug te vinden wat een mens heeft en nog veel meer. De mens zal zijn vlees-lichaam verlaten en zich verenigen met het kunstmatige brein van een robot, een machine. Mens en machine worden gecombineerd en -met behulp van 5G - toegerust met alle mogelijke middelen, alles in het belang van de mensheid. Met het uitschakelen van de feilbare biologische mens gaan we met ons arsenaal aan data een nieuwe wereld scheppen, een supercomputer, die iedereen met alles verbindt.

Op deze avond over het transhumanisme wordt dieper inzicht gegeven in het verlangen van de transhumanist. Mensen zijn zeer welkom!’

Als afgestudeerd chemicus is Frank Storm wetenschappelijk geschoold. Sinds 1974 is hij geestelijke van de Christengemeenschap, thans geëmeriteerd, en nog verbonden met Christengemeenschap in Driebergen.

Na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage.

* AViN = Antroposofische Vereniging in Nederland

* Transhumanisme, met bijdragen van Dieter Hammer, Diederik Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm, Arie Bos, uitgegeven door Nearchus CV.

maandag 17 februari 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

Breda · vrijdag 21 februari
De esoterische achtergronden van orgaandonatie

Lezing door Rob Gruben.

Dit thema is de laatste jaren flink in het nieuws geweest. Helaas bleef de spirituele dimensie daarbij vaak onbelicht, zeker in de officiële berichtgevingen. Het gevolg daarvan is geweest dat voor veel mensen essentiële kwesties onbekend bleven. U moet men daarbij denken aan het fei dat het begrip “hersendood” tot 1968 niet bestond. Tot dat jaar betrof het gewoon hele zieke of comateuze mensen.

Hersendood is niets meer dan een definitie. Ook het feit dat in Nederland bij maar liefst 75% van de orgaanuitnames de zogenaamde Lazarusreflex optreedt, doet veel mensen schrikken als ze er van horen. Die reflex treedt op vlak voor of op het moment dat de chirurg met de scalpel de incisie wil maken en bestaat uit een afwerend gebaar met de armen.

Ik zal naast deze feitelijkheden vooral ook ingaan op wat er bij een orgaandonatie nu precies spiritueel aan de hand is. Waarom bijvoorbeeld het orgaan zonder levenslang medicijngebruik zou worden afgestoten, waarom er een “persoonsvervlakking” optreedt, waarom er in de ontvanger van het orgaan plots herinneringen opduiken uit het leven van de gever en nog vele andere zaken meer.

Ziel en levenskrachten blijken daarbij werkzaam over de stoffelijke materie van het orgaan heen. Al deze kennis kan leiden tot een herbezinning van het eigen standpunt. De lezing is voor iedereen toegankelijk.

Rob Gruben is bekend door zijn veelzijdige lezingen en publicaties op het gebied van esoterie. Zie ook zijn website.

vrijdag 21 februari 20:00-22:00 uur

Rudolf Steiner School Breda
Minckelersstraat 27, Breda

076 532 2488

Amersfoort · zaterdag 22 februari
Leven met Engelen

Themadag o.l.v. Hans Stolp.

Het geheim van de engelenwereld

Steeds meer mensen in onze tijd doen ervaringen met Engelen op; steeds meer mensen worden zich in onze tijd van binnenuit bewust dat de Engelenwereld een realiteit is: zij hebben daar geen bewijzen voor nodig, zij wéten.

Omdat er niets toevallig gebeurt op aarde, moet deze vrij plotselinge bewustwording wel een bijzondere bedoeling hebben. De esoterische traditie vertelt dan ook, dat wij in onze tijd een nieuwe verhouding tot de Engelen gaan ontwikkelen. Wij zullen niet alleen maar dankbaar hun leiding leren volgen en hun liefde in ons eigen hart opnemen, maar wij zullen ook gaan leren om voor de Engelen te zorgen. Want de Engelen hebben onze liefde en zorg net zo nodig als wij de hunne. Eindelijk, zo is de bedoeling, gaan wij ons ook ónze verantwoordelijkheid voor de Engelen bewust worden.

Dát deze bewustwording zich in onze tijd voltrekt, hebben wij te danken aan Michaël, de leidende Aartsengel van onze tijd. Hij zendt ons inspiraties die hoe dan ook – bewust of onbewust – op ons uitwerken. De bijzondere inspiraties van Michaël helpen ons weer bewust te worden van de geestelijke wereld, stimuleren ons om ons te ontwikkelen tot vrije mensen, zetten er ons toe aan om verdieping te zoeken in alle relaties van ons leven en leren ons het gevecht aan te gaan met de verborgen, donkere kanten van ons wezen.

Als Michaël verschijnt, dan staan we op de drempel van de tijd, waarin het hogere Zelf, de verborgen Christus in ons, geboren gaat worden. Want Michaél is de grote wegbereider van dat geheim. De bewustwording van onze tijd, door de Engelen bewerkt, is dan ook een voorbereiding op die grote stap voorwaarts in de evolutie.

Vooraf aanmelden svp

zaterdag 22 februari 11:00-16:00 uur

Farel College
Paladijnenweg 101, Amersfoort

Amsterdam · zondag 23 februari
Kun je aan de werkelijkheid geloven?

Op deze zondag is te gast in de Andrieskerk Maarten de Gans, geestelijke in Argentinië en oud-bewindsdrager van Zuid Amerika.

Na de mensenwijdingsdienst in de Spaanse taal, aanvang 10.30 uur, wil hij (in het Nederlands) van gedachten wisselen over extreme hedendaagse fenomenen, zoals hij die in zijn leven tegenkomt. Welke vragen roept dit wakker? Nemen we dit echt serieus en wat betekent dit dan? 'Geloven' is meer dan weten. Voor ons religieuze werken geldt: hoe meer we er in geloven hoe sterker het zal werken.

Maarten wordt vergezeld door de contactpersonen van het Latijns Amerika Hulpfonds. Uw vrijwillige bijdrage op deze ochtend is bestemd voor het ondersteunen van de Zuid Amerikaanse studenten aan de priesterseminaries.

zondag 23 februari 12:00-13:00 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Zutphen · dinsdag 25 februari
Dante's Divina Commedia in 111 pastels

Lezing door Juke Hudig aan de hand van beelden van haar werk.

Juke Hudig koos 111 momenten uit de Hel, de Louteringsberg en het Paradijs in de nog steeds schitterende vertaling van Christinus Kops uit 1930.

Haar verstilde, meditatieve Dante-interpretatie getuigt van een grote kennis van de tekst en een eigen stijl die aan vele van haar voor-gangers doet denken, wier eeuwenoude traditie zij voortzet, maar die tot geen van hen te herleiden is. Het verhaal begint duister maar, zoals de sterren steeds verwijzen, eindigt in het licht.

In haar lezing zal Juke Hudig haar werk toelichten alsmede dieper ingaan op de weg van de ziel zoals die beschreven wordt door Dante en die voor ieder van ons inspirerend kan zijn.

dinsdag 25 februari 19:45-21:45 uur

De Tuinzaal
Badhuisweg 27, Zutphen

0575 515 212

uitgebreide informatie...

Zutphen · zondag 1 maart
Onderzoeksgesprek: de diepere betekenis van onze tijd

Inleiding en gesprek met tijdgenoten die dieper willen kijken; met Maurits in 't Veld.

De actuele ontwikkelingen roepen dringende vragen op. Klimaatverandering, vluchtelingen die geen plek vinden, rechtsstaat onder druk, intolerantie, systeemdwang binnen organisaties, factfree politics, moord op activisten & journalisten die de menselijkheid en de aarde wilde beschermen, enzovoorts.

Wat betekent dit allemaal, welke tendensen worden zichtbaar, hoe kun je desondanks het goede versterken?

Maurits in 't Veld houdt een inleiding van ongeveer 30 minuten over een manier om hiernaar te kijken (zowel een diagnose van onze tijd als een manier om kiemen voor het goede te scheppen en te steunen) en daarna leidt hij het onderzoeksgesprek. Kernbegrip in zijn verhaal is "moderniteit".

Het is mogelijk dat er een vervolgbijeenkomst wordt afgesproken.

Bijdrage Enkidoe € 5,00, plus een vrijwillige bijdrage voor verder onderzoek.

Graag opgeven i.v.m. de capaciteit van de ruimte bij Maurits in ‘t Veld.

Zie e-mailadres hier onder.

zondag 1 maart 10:00-12:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Nijmegen · donderdag 5 maart
Het maakt uit hoe je sterft

Voordracht over euthanasie door Thom Kloes.

Thom Kloes, schrijver van het boek 'Het maakt uit hoe je sterft', komt in Nijmegen vertellen over zijn visie op sterven. Uitgangspunt hiervoor is de antroposofie. Thom zegt in zijn inleiding op de voordracht in Wegwijzer: "Het huidige denken gaat in het algemeen uit van de gedachte dat er geen leven na de dood meer is. het spirituele denken en het esoerisch christendom zien dat echter anders: de dood is een doorgang naar een andere, hogere vorm van leven.

Het spanningsveld van euthanasie brengt allerlei gezichtspunten in beweging: Van wie is mijn lichaam? - Hoe zit het met het zelfbeschikkingsrecht? - Ik ben oud en ziek en wil niemand meer tot last zijn. -De kant van de arts die enerzijds het lijden wil verlichten en anderzijds het leven wil beschermen. -wat maakt euthanasie anders dan een natuurlijke dood? Thom zal aansluiten bij de vragen en behoeften van de toehoorders."

Vanaf 19.15 staat de koffie klaar.

Kosten: € 10,00,

Studenten: € 5,00

donderdag 5 maart 19:45-21:45 uur

Karel de Grote College
Wilhelminasingel 13-15, Nijmegen

06 1094 8532

uitgebreide informatie...

 « 123 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…