menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

19 berichten in deze agenda

 « 12 » 

Zeist · zaterdag 3 december
Fundamenten van een Nieuwe beschaving

Voordracht door Damaris Matthijsen

‘Een Sociaal Driegelede Maatschappij’

Steeds meer mensen verlangen naar een samenleving en een economie die goed is voor alle mensen en de Aarde’, zegt Damaris in haar boek ‘Vrij, Gelijk & Samen – wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving’. Verder beschrijft ze een heldere weg met praktische oefeningen om zelf stappen te zetten, zodat we ons ook echt Vrij, Gelijk, Samen voelen. Ook geeft ze aan dat met een nieuwe samenwerkingsvorm het ‘DeelGenootschap’ we onze weg kunnen terugvinden naar liefde en vertrouwen, creativiteit en heelheid. En leren we weer van binnenuit zorg te dragen voor onszelf, elkaar en de Aarde.

Damaris is oprichtster van Economy Transformers, een beweging en school voor ondernemende mensen die een radicaal, liefdevol perspectief zoeken. Zij is transitiebegeleider in bedrijven, trainer, docent, spreker en ontwikkelaar van nieuwe structuren voor de Vrij-Gelijk-Samenleving.

Na de inleiding van Damaris willen we met elkaar in gesprek gaan.

Na een pauze gaan we in 3 groepen uit elkaar. Iedere groep werkt een aspect van het betoog, van Damaris uit. Damaris zal zich om en om bij de groepen voegen.

Na een korte pauze, zullen we de ervaringen uit de drie groepen met elkaar delen.

Het boek van Damaris is die dag te verkrijgen voor € 38,50

Graag zien wij jullie zaterdag 3 december. De middag is voor iedereen toegankelijk, dus mocht je nog andere geïnteresseerden in je omgeving kennen, dan zijn zij van harte welkom.

Opgave: is wenselijk en kan via e-mail bij Els van Dongen.

Intree: € 20,00 (gelieve contant en gepast meenemen)

Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes en Coen de Graaf

zaterdag 3 december 13:00-17:00 uur

Rafaëlkerk
van Tetslaan 4, Zeist

024 344 1856

Zutphen · woensdag 7 december
Naar het licht kijken!

Transparanten maken voor de donkere dagen - met Aletta Remerie en Heleen de Weger

Op vijf woensdagochtenden willen we met elkaar, beginners en gevorderden, kleur brengen in de donkere dagen door transparanten te maken voor op onze ramen, die 'lichtdoorlaatbare grenzen tussen binnen en buiten'.

Het staat daarbij eenieder vrij om te kiezen voor jaarfeestmotieven, kerstkaarten, eigen ontwerpen, vrij werk, eenvoudig of gecompliceerder. Ieder werkt naar eigen kunnen en inzicht (dit is géén cursus!), we inspireren elkaar - het bezigzijn op zich werkt verstillend, en het resultaat is vrijwel altijd verrassend en mooi!

Op onnadrukkelijke, organische wijze komt vanzelf ook iets van de achtergronden van de komende lichtfeesten aan bod.

We werken met gekleurd zijdevloeipapier. Wie wil kan eigen materiaal meebrengen, maar alles is in principe ook aanwezig, inclusief patronen uit het boek 'Transparanten doorlicht' van Juul van der Stok en Mabel Slangen.

Maximum aantal deelnemers, gezien de grootte van het atelier: 8 per ochtend

Data: 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december

Kosten: € 7,00 per ochtend, incl. materiaal + thee/koffie

Opgeven: via het e-mail icoontje (zónder groen pijltje) hieronder

woensdag 7 december 10:00-12:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Winsum · vanaf vrijdag 9 december
Architectuur & Spiritualiteit

Lezing en workshop - met Pieter van der Ree, architect

'Vormen scheppen als uitdrukking van innerlijk leven'

In deze tweedaagse workshop gaan we ons, onder leiding van architect Pieter van der Ree, inleven in de verwantschap tussen architectuur en spiritualiteit. Het evenement zal op vrijdag van start gaan met een lezing over de relatie tussen mens en kosmos en hoe kunst en architectuur daar een cruciale rol in speelt.

Er zal een schets gegeven worden van deze relatie - beginnend bij de voor christelijke tempelbouw, via de middeleeuwse kerken en kathedralen, tot en met het eerste Goetheanum.

In het eerste Goetheanum werd het antroposofische wereldbeeld, inclusief de meditatieve scholingsweg, door middel van kunst en architectuur beleefbaar gemaakt. Vervolgens gaan we op zoek naar de wijze waarop deze verwantschap in ons zelf gestalte vindt.

Door middel van ruimte- en tekenoefeningen, willen we expressie geven aan de relatie die we zelf met architectuur en spiritualiteit hebben. Welke ervaringen en beelden dragen wij in onszelf en kunnen wij deze tot een ruimtelijke vorm ontwikkelen?

Deze transformatie - die zoals het zaad vanuit zijn innerlijke verborgenheid, een openbaring schenkt in de bloem - stellen we in dit weekend centraal. Zo willen we ervaren hoe een innerlijke beleving met architectuur ons iets vertelt over onze eigen relatie met de kosmos, en hoe we deze verhouding tot uitdrukking kunnen brengen. Voor deze workshop is geen voorkennis of kunstzinnige ervaring noodzakelijk.

Bijdrage: Lezing € 15,00; lezing + workshop € 60,00 (reductie in overleg)

Opgave: voor 1 december bij Ivar Römer

Verdere praktische info en over de betalingswijze, volgt in een brief aan de deelnemers.

vrijdag 9 december 20:00 uur

zaterdag 10 december 16:30 uur

Cultureel Centrum De Blauwe Schuit
Warfstraat 1, Winsum

06 5334 0235

Bilthoven · vanaf zaterdag 10 december
Advent en kerst vieren vanuit de vrouw

Bijeenkomsten met Danielle van Dijk

Hoe kun je de vrouw en het vrouwelijke meer betrekken bij het vieren van de jaarfeesten? Welke vrouwen speelden en spelen een belangrijke rol bij welke feesten? Is het voor het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen niet van groot belang ook de vrouwen bij de grote jaarfeesten te betrekken?

Op 10 december gaan we in op Sophia, de Heilige Geest (die van oorsprong vrouwelijk is), Anna, Elisabeth en de twee Maria's.

Andere data zijn:

  • 25 maart: Pasen met de rol van Maria Magdalena en de andere Maria's;
  • Pinksteren met de Heilige Geest en het goddelijk vrouwelijke
  • en op Sint Jan gaan we naar de rol van de vrouwen in de toekomst kijken: metanoia, zei Johannes de Doper (verander uw geest) en dat is nu precies wat vrouw en man in deze tijd moeten doen: gelijkwaardigheid en eigenheid, ook in het spirituele.

zaterdag 10 december 09:45 uur

zaterdag 24 juni 2023

De Woudkapel
Beethovenlaan 21, Bilthoven

06 3376 1297

uitgebreide informatie...

Amersfoort · zondag 11 december
Sophia en ons innerlijke kind

Adventseminar met Harrie Salman

Sinds het begin der tijden kent de mensheid naast mannelijke goden ook vrouwelijke goddelijke wezens. De Egyptenaren hadden hun Isis en de Grieken vereerden onder anderen Pallas Athene, Artemis en Demeter. Asjera was de godin die eeuwenlang in Israël werd vereerd.

In het christendom van voor de beeldenstorm was Maria, de moeder van Jezus, voor alle exoterische christenen een goddelijk wezen dat zij vereerden en tot wie zij hun gebeden richtten. Het esoterische christendom kende dit vrouwelijke goddelijke wezen onder de naam Sophia, de Goddelijke Wijsheid uit het Oude Testament.

Sophia is oneindig veel meer dan een goddelijk personage uit vroeger tijden. Zij kan ook voor ons 21e eeuwers van grote betekenis zijn. Wie is zij? Kunnen we kunnen we haar inspiraties herkennen en ontvangen? Hoe hangt zij samen met het vrouwelijke in onszelf? Juist de Adventtijd, de tijd van voorbereiding en verwachting, is een uitgelezen periode in het jaar om ons met deze vragen bezig te houden.

Cultuurfilosoof Harrie Salman reisde en werkte vele jaren in de landen van de Russische- en Griekse orthodoxie. Het gebied waar Rusland en Oekraïne toe behoren. Het gebied ook waar Maria Sophia tot op de dag van vandaag wordt vereerd. Maria Sophia is een onderwerp dat Harrie na aan het hart ligt. Hij schreef er onder andere over in zijn boek over Valentin Tomberg.

Salman is een veel gevraagd schrijver en spreker. In juni was hij ook in Amersfoort. Hij sprak toen over de sociale impuls van de antroposofie. Zijn lezing werd enthousiast ontvangen en er kwam een vraag uit het publiek of hij misschien vaker kon komen. Op 11 december is het dus zo ver. Dan komt Salman naar Amersfoort voor een Adventsymposium. Deze keer wordt hij vergezeld door Marie-José Hillenaar. Zij zal, aansluitend bij het thema, een uit Bulgarije afkomstige sacrale dans (‘paneuritmie’) met de aanwezigen oefenen.

Programma

V.a. 13.30u. inloop, ontvangst met koffie of thee;

14.00u. Lezing Harrie Salman: Maria-Sophia in de Advent - de komst van ons innerlijke kind;

14.45u. Pauze;

15.00u. Sacrale dans ‘Paneuritmie’ o.l.v. Marie-José Hillenaar;

15.45u. Gestructureerde gesprekken in groepen over het thema;

16.30u. Afronding: plenair gesprek n.a.v. de gesprekken in groepen;

17.00u. Afsluiting.

Kosten incl. koffie of thee: 12, 50, 00

Aanmelden door dit bedrag over te maken op rek.nr. NL30 TRIO 0786 8600 06 van A. Kaat o.v.v. ‘Adventsymposium’.

Stuur daarnaast ook een mail. Je ontvangt een bevestiging. Bellen kan ook.

zondag 11 december 13:30-17:30 uur

De Binnenhof
Hof der Toekomst 64, Amersfoort

06 4317 6233

Den Haag · dinsdag 13 december
De Heilige nachten: inspiratiebronnen en scholingswegen

Voordracht door Bastiaan Baan

De tijd van de heilige dagen en nachten is bij uitstek de gelegenheid om stil te staan voor de sprong in het nieuwe jaar: een tijd voor reflectie, meditatie en gebed. Rudolf Steiner sprak over twee wegen om zich in deze uitgespaarde tijd te scholen: die van 'geestkennis' en die van 'geestbewustzijn' (20 februari 1917). Wat bedoelde hij met deze termen - en hoe kunnen we ze in kersttijd beoefenen?

Bastiaan Baan (1949) heeft deze methoden 40 jaar lang beoefend en zal in deze lezing uit ervaringen van hemzelf en anderen putten om het gegeven van de uitgespaarde tijd te concretiseren. Tevens doen we een oefening die ieder in het dagelijks leven van de Kersttijd in de praktijk kan brengen.

Praktische informatie:

  • inloop vanaf 19.40 uur, start 20.00 uur
  • bijdrage aan de kosten: 10.- of 15.- (naar draagkracht), minimaal 5.-.
  • In de pauze kunt u in de serre een kopje thee of koffie bestellen.

Aanmelden via ons mailadres wordt op prijs gesteld.

Deze avond wordt georganiseerd vanuit het studiecentrum Antroposofie in Den Haag.

Informatie over ons actuele programma vindt u op onze website.

dinsdag 13 december 20:00-22:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

uitgebreide informatie...

Zeist · maandag 19 december
Kerstviering, Euritmie Bride van de eilanden

De ledengroep Zeist nodigt u van harte uit om de kerstviering bij te wonen.

De legende van Bride van de Eilanden zal opgevoerd worden in euritmie door de euritmiegroep uit den Haag.

Bride kijkt in de bron van de jeugd op de Dun I op het eiland Iona, het beeld wat zij ziet voert haar door de lijsterbespoort naar Palestina waar zij de pleegmoeder van Jezus zal worden.

Inleiding door Frans Lutters

Vrijwillige bijdrage

maandag 19 december 20:00-21:30 uur

Stichtse Bovenbouw
Socrateslaan 24, Zeist

06 1412 0589

Amsterdam · vanaf woensdag 28 december
Midden in de winternacht

Tweedaagse ochtendretraite in de kersttijd met inleidingen, gesprek, euritmie.

Wat uiterst klein begint kan in potentie tot iets heel groots uitgroeien. Hoe verloopt dit met Christus' komst naar de aarde en wat herken je hiervan in je eigen biografie?

Tweedaagse ochtendretraite op woensdag 28 en donderdag 29 december, 10.15-13.00 uur, met inleidingen door Ernst Terpstra en Marianne de Nooij, gesprek en kunstzinnige verwerking met José Vlaar (euritmie).

Graag euritmie-schoenen meebrengen als je die hebt.

Kosten: een bijdrage naar draagkracht.

Aanmelden voor 25 december via tel. 020-4414949 of per e-mail.

woensdag 28 december 10:15 uur

donderdag 29 december 13:00 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Amsterdam · vanaf donderdag 5 januari
Priester worden: Roeping en beroep

Tweedaagse oriëntatiecursus voor het beroep van priester in de Christengemeenschap.

Aan het eind van de kersttijd is de eerstvolgende oriëntatiebijeenkomst over het priesterberoep en de weg naar dit beroep toe op donderdag 5 (10.00- 21.30 uur) en vrijdag 6 (10.00-16.00 uur) januari, met Bastiaan Baan (oud-seminarieleider, geestelijke in de gemeente Zeist), Ernst Terpstra en Marianne de Nooij (geestelijken in de gemeente Amsterdam).

Priesterschap is onmogelijk zonder roeping, anderzijds is het ook een beroep dat geleerd en steeds opnieuw door bijscholing verder ontwikkeld moet worden. Deze korte cursus is bedoeld voor geïnteresseerden van 17 tot 50 jaar, ook voor wie niet zelf de weg naar dit beroep wil gaan, maar anderen op deze weg wil ondersteunen.

Kosten € 35, incl. koffie/thee en maaltijden die gezamenlijk worden bereid (korting is op aanvraag mogelijk).

Vraag de programmafolder aan via tel. 020-4414949 of per e-mail.

donderdag 5 januari 2023 11:15 uur

vrijdag 6 januari 2023

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

uitgebreide informatie...

Amsterdam · vrijdag 6 januari
Melchisedek, leid-ster voor het priesterschap

Openbare lezing op driekoningendag door Bastiaan Baan.

Vierduizend jaar geleden verscheen in het oude jodendom Melchisedek, 'de priester van de allerhoogste God', een raadselachtig mythische gestalte, die slechts met enkele zinnen in het Oude Testament beschreven is. Desondanks is hij sindsdien een ononderbroken inspiratiebron voor legenden, theologie, kunst en liturgie. Als archiereus (hogepriester) voor het priesterschap wordt hij sinds het vroegste christendom vereerd.

Bastiaan Baan heeft zich vele jaren met dit thema bezig gehouden. In deze lezing, na de mensenwijdingsdienst op driekoningendag, wordt in het bijzonder de betekenis van Melchisedek als leid-ster voor het priesterschap gekarakteriseerd.

Kosten: graag een vrijwillige bijdrage na afloop.

vrijdag 6 januari 2023 11:30-12:30 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Zeist · maandag 9 januari
Het droomlied van Olaf Åsteson

De ledengroep Zeist nodigt u van harte uit bij de driekoningenviering.

Het droomlied van Olaf Åsteson zal in het Noors gezongen worden door Gert Ruijer

Inleiding door Frans Lutters

Het droomlied is een oud Noors lied wat in versvorm gezongen werd en beschrijft de ervaringen van Olaf op zijn reis door de dertien heilige nachten tussen kerst en driekoningen.

Vrijwillige bijdrage

maandag 9 januari 2023 20:00-21:30 uur

Stichtse Bovenbouw
Socrateslaan 24, Zeist

06 1412 0589

Zutphen · vanaf woensdag 18 januari
Voor NU en LATER - mijn leven waarderen

Tien bijeenkomsten onder begeleiding van Antoon Vermeulen

Overzicht krijgen over je leven en je levensloop waarderen vraagt om bezinning. Wat was de kern ervan? Ben je toegekomen aan de waarden die je wilde brengen?

De laatste levensfase en de eerste drie dagen na het sterven staan in het teken daarvan. En de weg na je (fysieke) dood kent allerlei zuiveringen naar ziel en geest.

In 10 bijeenkomsten krijg je de gelegenheid om NU al voor jezelf en met elkaar deze zuiveringen bewust te worden, ermee te oefenen en erover te mediteren. Daardoor zal je leven NU kernachtiger worden en in kwaliteit toenemen. De zuiveringsweg na de dood kan hierdoor bekort worden en soepeler verlopen.

Je komt in aanraking met je hogere Mens door schrijvend (thuis, door gerichte vragen te beantwoorden) zelfonderzoek te doen, te mediteren en je ervaringen te delen, voor zover je dat wilt. Je werkt niet aan een testament, maar aan een progressie van je leven NU en LATER (na je dood).

Kennis over de stadia die je na je dood doorloopt, vind je bijeengebracht in het boekje: ‘De levensweg na de dood, een antroposofische visie’. Deze kennis is in deze ‘werkplaats van je ziel’ niet meer dan een kapstok. De nadruk ligt op je persoonlijke toe-eigening en doorleving van die kennis.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ook gemediteerd. Deze meditaties richten zich op ervaringen vanuit je hart. Ze openen je voor beleving van bovenzintuiglijke dimensies van je ziel en je essentieel Zelf.

Zodoende dragen zelfonderzoek, schrijven en mediteren eraan bij dat de (lege) begrippen uit het boekje tijdens de (eerste) 10 bijeenkomsten tot leven komen.

Je beleeft door zelfwerkzaamheid en uitwisseling van ervaringen hoe je leven bij je past, hoe je er liefdevol op terugblikt en waar het aan kwaliteit kan winnen.

Drs. Antoon Vermeulen is schrijver van bovengenoemd boekje en tevens de begeleider van deze bijeenkomsten. Hij is theoloog, therapeut, coach en familieopsteller. Hij ziet zijn functie als inleider, begeleider van de meditaties en gespreksbegeleider zodat er in een veilige sfeer ervaringen gedeeld kunnen worden.

Voorkennis is niet nodig, wel actieve inzet voor zelfonderzoek en open ontmoeting.

Vanwege het proces dat je met jezelf en met elkaar gaat is het van belang om aan alle bijeenkomsten deel te nemen.

Data: woensdagochtend 18 jan. 2023, 1 en 15 febr., 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei, telkens van 10.15 -12.30 uur.

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10

Kosten: € 120, = voor alle 10 bijeenkomsten (in overleg korting ev. mogelijk), thee/koffie en materialen inbegrepen. Het bedrag is aan het begin van de reeks contant te voldoen.

Het boekje kan worden aangeschaft via De Boekerij, www.deboekerijzutphen.nl of rechtstreeks via uitgeverij Nearchus: www.abc-antroposofie.nl

Aanmelden: vóór 8 januari 2023 via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht. Daarbij graag ook aangeven of je bij teveel aanmeldingen op een reservelijst geplaatst wilt worden.

woensdag 18 januari 2023 10:15 uur

woensdag 31 mei 2023

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Amsterdam · zondag 29 januari
Simone Weil over het gebed

Lezing door Désanne van Brederode met aansluitend gesprek.

Na de mensenwijdingsdienst en de koffie staan we stil bij de waarde en betekenis het gebed. In voorgaande jaren sloten we hierin aan bij de wereldwijde 'week van het gebed'. Dit jaar heeft die plaats van 15 t/m 22 januari. Door omstandigheden is deze bijeenkomst een week later, maar het thema van 2023 'Doe goed, zoek recht' (Jesaja 1, vers 17) zal ook terugkeren in de inleiding.

Schrijfster Désanne van Brederode zal vertellen over Simone Weil (1909 -1943). Deze Frans-Joodse filosofe en politiek activiste is vooral bekend geworden door haar nagelaten geschriften, die een heel eigen uitwerking van haar Christus-ervaringen en mystieke geloofsbeleving bevatten. Het dagelijkse gebed speelt daarin een grote rol.

Hoe kunnen haar beleving van en gedachten over bidden ons inspireren?

Wat betekenen ze voor onze eigen ervaringen? Daarover volgt aansluitend een gesprek.

zondag 29 januari 2023 12:00-13:00 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Den Hoorn · zaterdag 4 februari
Studiedag boek Roland van Vliet

O.l.v. Marja Pel, voorzitter van Manisola.

We willen deze dag uit het boek van Roland van Vliet Wie denken de mensen dat ik ben 2 hoofdstukken intensief bestuderen en bespreken.

Zie verder de bijlage met het programma en informatie.

zaterdag 4 februari 2023 10:00-17:00 uur

Novalishoeve (o.v.b.)
Hoornderweg 46, Den Hoorn

06 4487 6094

uitgebreide informatie...

Zeist · vanaf woensdag 8 februari
Het alfabet en de kosmische taal

Taalcursus voor leraren van de vrijeschool, door Frits Burger en Marieke Cooiman

In deze cursus word je uitgenodigd om op twee vlakken bezig te zijn met taal en leraarschap. Ten eerste vergroot je je kennis van de wereld van het alfabet. Ten tweede maak je kennis met de kosmische taal van de planeettypes en de denkrichtingen.

woensdag 8 februari 2023 14:30 uur

woensdag 14 juni 2023

Antroposofische Vereniging
Boslaan 15, Zeist

uitgebreide informatie...

Zeist · zaterdag 11 februari
Kinderen van deze tijd

Landelijke themadag met Christof Wiechert

Hoe begrijpen wij hen? Wat vragen zij van ons?

Rudolf Steiner geeft aan dat in de constitutie van kinderenin de fysieke verschijning tot uitdrukking komt. Voor ons is dit zichtbaar wanneer wij kinderen liefdevol, onbevangen, dus vrij van vooroordelen, waarnemen. Dan kan het ons inzichten geven voor een passende omgang met hen.

De coronacrisis is voor kinderen voelbaar aanwezig, wat vraagt dat van onze omgang met hen, van onze pedagogie?

Christof Wiechert was lange tijd vrijeschoolleraar in Den Haag. De laatste jaren was hij leider van de Pedagogische Sectie van het Goetheanum te Dornach. Hij verzorgt talloze cursussen en lezingen in binnen- en buitenland.

Kosten € 75,00 (VAKleden € 50,00)

Zie voor alle werkgroepen onze website

zaterdag 11 februari 2023 09:30-16:00 uur

Cursus pedagogie voor het jonge kind
Socrateslaan 24, Zeist

0545 291 038

Spannum, Friesland · vanaf zaterdag 18 februari
Apocalypse

Driedaagse cursus werken aan jezelf o.l.v. Kees Zoeteman, Astrid van Zon en Studio Claudy Jongstra

Tijd: zaterdagen 18 februari, 18 maart en 15 april 2023 van 10.00 tot maximaal 16.30 uur met afronding tot 17.00 uur.

De Apocalypse is een 2000 jaar oud boek dat in haarscherpe beeldentaal de individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsopdracht van de mens door de eeuwen heen beschrijft. Ook voor de vragen in onze tijd rond klimaat en milieu, oorlog en vrede, en over de zin van het leven zijn er handreikingen. Wat kan je zelf doen? Hoe kun je elkaar ondersteunen? Hoe eigenschappen transformeren naar een wijder bewustzijn en perspectief?

We werken met inleidingen en oefeningen door Kees Zoeteman, professor emeritus duurzaamheid Tilburg Universiteit, en Astrid van Zon, tot begin 2023 bestuurder van zorg- en landbouwbedrijf Urtica de Vijfsprong te Vorden, schrijvers van de website www.project-apocalypse.nl. We kijken naar de boodschappen van de zeven brieven, zegels en bazuinen.

Bij de kunstzinnige oefeningen worden kleuren, gedestilleerd uit planten, en materialen van Claudy Jongstra, ambachtsvrouw en beeldend kunstenaar gebruikt

We komen samen in de nieuwe locatie van de studio van Claudy Jongstra die zij kortgeleden in gebruik heeft genomen, gelegen in het weidse Friese landschap van Spannum. Het gebouw is geheel circulair verbouwd en heeft een bijzondere collectie Dutch Design ontwerpen. Onderdeel van het programma is een rondleiding en bezoek aan de plantaardige ververij en de tuin door Claudia Busson.

Voor aanmelding de kosten van € 250,00 overmaken naar NL88 RABO 0121125572 (Zoeteman Consulting) onder vermelding van Apocalypse voorjaar 2023 Studio Jongstra.

zaterdag 18 februari 2023 10:00 uur

zaterdag 15 april 2023

Studio Claudy Jongstra
LOADS Lytse Buorren 17,, Spannum, Friesland

06 5209 8449

uitgebreide informatie...

Driebergen · vanaf donderdag 23 februari
Farao's van de Zon

Egyptereis met Jana Loose, egyptoloog.

Dag-zon en nacht-zon, farao 'de zoon van Re' als afgezant van de hemelse kracht van de zon op aarde. Osiris in het dodenrijk. Kracht en tegenkracht, op zoek naar het midden. En naar de betekenis en de ontwikkeling van deze voorchristelijke cultuur. Hoe werkt deze wijsheid door in onze tijd?

17-daagse reis, Cairo-Amarna-Midden Egypte- Abydos-Dendedra-Luxor-dahabiya zeiltocht-Aswan-Cairo. Van 23 februari tot 11 maart 2023. Zie onderstaand het gehele reisprogramma.

Meer info per e-mail

donderdag 23 februari 2023

zaterdag 11 maart 2023

Egypte
Traaij 209, Driebergen

uitgebreide informatie...

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…