menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

31 berichten in deze agenda

 « 12 » 

Amsterdam · maandag 29 mei
Woorden, door het vuur heen, in brons

Pinkstervoordracht door beeldhouwer Rik ten Cate

Pinksteren is het feest van het geestvuur, de geestwind en het geestwoord. Op tweede Pinksterdag zal beeldhouwer Rik ten Cate vertellen over zijn indrukwekkende project, waarin hij met vuur 52 bronzen beelden maakte naar aanleiding van Rudolf Steiners weekspreuken.

Hoe ontstond het idee ervoor? Welke ervaringen deed hij op met het werken met brons, hoe leerde hij omgaan met het vuurelement en de verzorging ervan? Hoe kom je van woorden tot plastische, abstracte en toch beweeglijke vormen?

Het boek 'Weekspreuken in 52 beelden' zal te koop zijn voor € 45,00. Graag na afloop een bijdrage naar draagkracht.

maandag 29 mei 11:15-12:30 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

06 3560 9944

Neede · woensdag 31 mei
Goetheaanse gesprekken

Cursus van de Nationale Vertelschool, o.l.v. Wim Wolbrink

Goetheaanse gesprekken

Op verzoek van velen organiseren wij graag opnieuw de volgende cursus: Goetheaanse gesprekken.

Inleiding

In het zeer beeldrijke sprookje van Wolfgang Goethe ‘De schone lelie en de groene slang’ komt de volgende passage voor:

De gouden koning vraagt aan de slang: “Waar kom jij vandaan?”

“Uit de kloof waar het goud zich bevindt!”, antwoordt de slang.

“Wat is heerlijker dan goud?”, vraagt de koning dan.

“Het licht”, reageert de slang.

“Wat is er verfrissender dan het licht?”, vraagt de koning.

En dan komt het zeer opmerkelijke antwoord van de slang:

“Het gesprek!”

Voor wie is het?

Voor iedereen die nieuwsgierig en geïnteresseerd is hoe je met de Goetheaanse gesprekken de geestelijke wereld kunt ervaren. Voor velen heeft deze vorm van spreken met elkaar een helende en blijmakende werking omdat het echt leidt tot hogere inzichten.

Wat gaan we doen?

Aan de hand van het Goetheaans gesprek ontdekken we hoe we met een groep kunnen doordringen tot in de direct waarneembare geestelijke wereld. Het Goetheaanse gesprek bestaat uit drie fasen:

1. Voorbereiding

2. Het gesprek

3. Nabeschouwing

Belangrijk is dat de precieze vorm en inhoud van het Goetheaans gesprek door de groep zelf aangegeven en bepaald wordt. Dit zodat er een groepsproces op gang komt waarin op het niveau van de aartsengelen een ervaarbare verbinding tot stand kan komen tussen het individu en de engelenwereld. En het mooie is dat dit door de individuele leden gewoon ervaar- en dus kenbaar is. Deze ervaring zorgt voor veel vreugde bij de deelnemers. De geestelijke wereld is dan niet meer ver weg of zweverig maar direct ervaarbaar. Wow!

Locatie

 • locatie: Camping Hof van Moeder Aarde (Amethist)
 • adres: Bliksteeg 1
 • postcode: 7161 PG Neede

Kosten

Prijs € 75,00 voor de hele cursus van vijf avonden.

Gastdeelnemers betalen € 20,00 per avond.

Kosten zijn inclusief 21% btw.

Na aanmelding per mail ontvang je een factuur.

Aantal deelnemers

Maximaal: acht vaste deelnemers voor de hele cursus en per avond twee extra gastdeelnemers.

Gastheer en docent Wim Wolbrink

Wim Wolbrink (1965) is verteller, verteldocent, verteltrainer, mede-oprichter van de Nationale Vertelschool en menskundig adviseur. Verder is Wim Wolbrink organisator van symposia en festivals waarin het vertellen centraal staat. Zijn opleiding tot verhalenverteller heeft Wim Wolbrink gevolgd aan het gerenommeerde Emerson College in East Sussex, Engeland. Met een verhaal, legende, mythe, sprookje of sage opent Wim Wolbrink de innerlijke wereld van de luisteraar. Ieder mens heeft de gave om met zijn zogenoemde ‘derde oog’ een innerlijke voorstelling te scheppen. Via die weg kan een mens beginnen door te dringen in de diepte van de Filosofie van de Vrijheid.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar secretariaat@nationalevertelschool.nl

Bellen kan ook: 06 – 133 47 333

Annuleringsvoorwaarden

Kosteloos annuleren is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de training; daarna geldt: tot een week voor aanvang teruggave van de helft van het bedrag, daarna is geen teruggave meer mogelijk.

Gebruikte afbeelding in de header

 • Titel: Goethe in Italië
 • Schilder: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
 • Jaartal: 1787
 • Medium: oil on canvas
 • Maatvoering: 164 cm × 206 cm (65 in × 81 in)
 • Vindplaats Städel Museum, Frankfurt, Duitsland

Rechtspersoon

De Nationale Vertelschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83685170

woensdag 31 mei 20:00-21:30 uur

Hof van Moeder Aarde (Gld)
Bliksteeg 1, Neede

06 1334 7333

uitgebreide informatie...

Almere · zaterdag 3 juni
Jaardag Vriendenkring SEKEM

Carbon credits maken landbouwtransitie in Egypte mogelijk; kan dat ook in Nederland?

Momenteel zijn er 2100 biodynamische boeren in Egypte, maar als het aan de sociale onderneming SEKEM ligt, zijn dat er over 5 jaar een veelvoud: ca. 25.000. Biodynamisch boeren gaat, dankzij inkomsten uit carboncredits, meer geld opleveren dan gangbaar boeren.

Max Abouleish, hoofd duurzame ontwikkeling bij SEKEM, zal uitleggen hoe SEKEM hieraan werkt, als onderdeel van een brede, holistische visie voor de ontwikkeling van een duurzaam en sociaal Egypte.

Tom Saat biologisch boer Vliervelden, Heleen Klinkert (Nieuw Groen) en Volkert Engelsman (Eosta) schetsen de (on)mogelijkheden in Nederland.

Uitgebreid programma op de website.

zaterdag 3 juni 11:30 uur

Boerderij Vliervelden
Goethelaan 163, Almere

06 1036 9981

uitgebreide informatie...

Apeldoorn · zondag 4 juni
Rudolf Steiner en Johannes, twee gezworen vrienden

Symposium met Wilma de Vries-Mulder en Hans Stolp

Op 4 juni a.s. organiseert Stichting De Heraut een symposium in de schouwburg Orpheus in Apeldoorn. Op dit symposium houden Wilma de Vries-Mulder en Hans Stolp lezingen over het thema: Rudolf Steiner en Johannes, twee gezworen vrienden.

Inschrijving en nadere informatie via de website.

zondag 4 juni 10:30-16:30 uur

Schouwburg Orpheus
Churchillplein 1, Apeldoorn

0412 644 856

uitgebreide informatie...

Bergen nh · dinsdag 6 juni
Welke toekomst wil jij?

Serie lezingen georganiseerd door de Werkgroep Sociale Driegeleding Alkmaar e.o.

Dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur

 • 25/4 Koos Bakker: Basisideeën naar een menswaardige wereldeconomie
 • 23/5 Ben van Tilborg: Het rechtsgevoel leeft in het hart.
 • 6/6 Harrie Salman: Europa tussen Oost en West.
 • 20/6 Gabriëlle Brouwer: Op weg naar een sociale toekomst.

Entree: € 7,00 minimum

Vanaf september komen o.a. John Hogervorst, Manon Wolfert en Wouter Kamphuis

Aanmelden via e-mail

dinsdag 6 juni 19:30-21:30 uur

Vereniging "Bergens Harmonie"
Plein 38, Bergen nh

3164 042 2928

uitgebreide informatie...

Eindhoven · donderdag 8 juni
Daar eten wij de vruchten van

Voordracht over bd-landbouw door René Groenen

In 1924 houdt Rudolf Steiner tijdens Pinksteren en de dagen daarna een achttal voordrachten die later als ‘de landbouwcursus’ door het leven zijn gegaan.

Deze voordrachten vormen de basis van de biologisch-dynamische landbouwmethode.

Uit de eerste voordracht is het volgende, veelzeggende, citaat: “Waarom is het tegenwoordig onmogelijk om nog zulke aardappels te eten als ik in mijn jeugd gegeten heb? Ik heb het werkelijk overal geprobeerd. Je kunt nergens meer zulke aardappels eten, ook niet waar ik ze indertijd gegeten heb.

Heel wat dingen zijn in de loop van de jaren beslist achteruitgegaan wat hun innerlijke voedingswaarde betreft. De laatste decennia laten dat bij uitstek zien.” (pagina 27, Nederlandstalige uitgave van de landbouwcursus, 3 e druk 2017)

Wat is er uit dit citaat op te maken?

Uit het feit dat het in de landbouwcursus staat, kunnen we gevoeglijk aannemen dat voedingskwaliteit ten nauwste met landbouw te maken heeft. Je zou kunnen zeggen: eten is een agri-culturele activiteit. Anders gezegd: wat we eten bepaalt hoe het landschap er uit ziet.

Ten tweede: blijkbaar is er iets veranderd in de jaren tussen Steiners jeugd zo rond 1870 en het jaar 1924, het jaar van de landbouwcursus. Niet alleen in bepaalde regio’s maar overal. In welke dimensie moet dat gezien worden? Europees? Globaal? Kosmisch? Mijn inziens vormt het gebeuren dat in 1879 heeft plaatsgevonden, en dat door Rudolf Steiner talloze malen is aangehaald in zijn voordrachten, een sleutel tot een antwoord. Het behelst de val van Ahriman en zijn helpers. Zij werden door de aartsengel Michael en zijn engelen uit de hemel gestoten en op aarde geworpen.

Dat heeft, naar ik meen, gevolgen voor de aarde als levend organisme in haar wezensdelen. En ook voor de menselijke ziel in zijn denken, voelen en willen. Dáár woedt nu de strijd tussen Michael en de draak.

Rudolf Steiner heeft met de antroposofische impuls een medicijn gegeven om een toekomst voor mens en aarde mogelijk te maken. De landbouwcursus vervult daarin een hele specifieke taak: het beschrijft een landbouwsysteem in haar aards-kosmische dimensies en geeft talloze concrete maatregelen aan om het verder te ontwikkelen. Daaruit komen voedingsmiddelen voort die de mens ten diepste voeden en die tegelijkertijd ook aan de aarde een gezond makende impuls geven.

Deze aspecten zullen op 8 juni aan de orde komen in de voordracht die René Groenen zal geven.

donderdag 8 juni 20:00-22:00 uur

Novalis
Sterrenlaan 16, Eindhoven

06 1505 4471

uitgebreide informatie...

Den Haag · vanaf vrijdag 9 juni
Poëtische parels van Christian Morgenstern

Spreekkunst met Agnes Zehnter

In de ochtendschemer
reed ik over het land…

We zullen ons met verschillende gedichten bezig houden en werken aan lyrische vormgevingselementen. Christian Morgenstern had een bijzonder vermogen om de natuur waar te nemen en te beschrijven. Daarnaast liet hij zich inspireren door Rudolf Steiner en schiep zo bijzondere poëzie. Ook zijn humoristische gedichten komen aan bod!

Agnes Zehnter is hoofddocent aan de Spraakopleiding Am Wort in Zwitserland en komt elk jaar om in Nederland een workshop te geven. Voertaal Duits/Nederlands. Agnes nodigt iedereen uit, zowel beginners als gevorderden als professionals. Een weekend puur spreekplezier!

Aanmelden via e-mail bij Renata de Zwaan

Kosten € 85,00 incl. lunch zaterdag soep met vega broodje gezond

Reductie o.a. voor studenten mogelijk, op aanvraag

Vrijdag 19.00-21.30 uur

Zaterdag 9.30-16.00 uur

vrijdag 9 juni 19:00 uur

zaterdag 10 juni 16:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

070 364 5607

Schoorl · zondag 11 juni
Kabouter aan zee

Poppenspel en boekpresentatie

Prinses Madelief ontsnapt door de poort van de paleistuin en gaat helemaal alleen de grote wereld in. Ze struint door duin en bos. Maar ze verdwaalt. En dan? Dan krijgt ze een wonderschelp van kabouter Spillebeen. Hoe vindt ze de poort weer terug?

Een vrolijk avontuur, omlijst door muziek. Na afloop maken we – groot en klein – een tuinkabouter.

Aansluitend vindt de boekpresentatie van het kinderboek Kabouter aan zee plaats met boswachter Marieke Schatteleijn.

Kosten zijn € 8,50, inclusief een drankje én een korting van € 3,50 op het boek.

Aanmelden via de website.

We organiseren het poppenspel in het kader van een boekpresentatie, het is uiteraard mogelijk om alleen het poppenspel bij te wonen. Bij het Buitencentrum Schoorlse Duinen zijn speelmogelijkheden en kan men van een biologische lunch genieten.

zondag 11 juni 11:00-12:00 uur

Buitencentrum Schoorlse duinen
Oorsprongweg 1, Schoorl

Nijmegen · zondag 11 juni
Sociale driegeleding met John Hogervorst

Voordracht en uitwisseling met als thema: Antroposofie, sociale driegeleding en de ‘werkgebieden’

Er zijn mensen die zich intensief bezighouden met antroposofie maar niet in een ‘werkgebied’ werken. Er werken mensen in werkgebieden die zich maar heel beperkt met de antroposofie verbinden. Er zijn antroposofen die nauwelijks weten wat sociale driegeleding is. Of die menen dat de sociale driegeleding een werkgebied is…

Alle drie - antroposofie, sociale driegeleding en de werkgebieden - vinden hun oorsprong in het werk van Rudolf Steiner. Zij moeten dus aan elkaar verwant zijn. Maar in welke verhouding staan zij tot elkaar? En wat zou dat voor ons kunnen betekenen?

John Hogervorst zoekt in het leven en werken van Rudolf Steiner naar antwoorden op deze vragen – die van grote betekenis zijn voor de toekomst van de antroposofie en van de werkgebieden.

Opgave: is wenselijk en kan bij via e-mail bij Els van Dongen:

Entree: 15, 00 Gelieve contant en gepast meenemen.

Met vriendelijke groet,

'Kerngroep Sociale Driegeleding'

Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coen de Graaf, Els van Dongen

zondag 11 juni 13:00-17:00 uur

Rafaëlkerk
fiederels@ziggo.nl, Nijmegen

024 344 1856

Den Haag · dinsdag 13 juni
Het omvormen van de economie

Voordracht door Reinoud van Bemmelen

Vanuit het studiecentrum voor antroposofie in Den Haag:

 • inloop vanaf 19.45
 • bijdrage aan de kosten: 10.- of 15.- (naar draagkracht), minimaal 5.-

"De macht van het geld is tegenwoordig in alle levensgebieden overduidelijk aanwezig, met als gevolg dat het menselijke uit onze samenleving verdwijnt. Door totaal anders te kijken naar onze economie ontstaan ook nieuwe ideeën over de geldstromen zodat die dienend kunnen zijn aan de mens. De jarenlange ervaring van een groep ondernemers, verbonden met Sleipnir organisatie, zal een inspiratiebron vormen voor het gesprek. Zo ervaren wij weer hoe praktisch de antroposofie kan zijn."

Reinoud van Bemmelen is van oorsprong beeldhouwer. Hij richtte De Beeldhouwwinkel op en is ondernemer in het Sleipnirverband. Momenteel is hij penningmeester van de antroposofische vereniging.

dinsdag 13 juni 20:00-22:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

uitgebreide informatie...

Rotterdam · dinsdag 13 juni
Gezondheid kan niet zonder ontmoeting

Voordracht door Johanna Priester

Gezondheid verwerven betekent ontmoeting:

 • met jezelf, je biografie, je lichaam
 • met je omgeving, je voeding, je ziekte
 • met je arts, je therapeut, je geneesmiddel…

Maar wat is ontmoeten eigenlijk?

dinsdag 13 juni 20:00-22:00 uur

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15, Rotterdam

06 2814 4196

uitgebreide informatie...

Zutphen · donderdag 15 juni
Toekomst van de Aarde

Voordracht door Bastiaan Baan, geestelijke in de Christengemeenschap en auteur

“De toekomst rumoert - niet alleen overal om ons heen, maar ook in onze hoofden.

Hoe kunnen we een orgaan ontwikkelen om toekomstige gebeurtenissen te voorvoelen?

Hoe kunnen we onze angst voor de toekomst overwinnen?

En vooral: wat kunnen we zelf doen om de toekomst mede mogelijk te maken?”

donderdag 15 juni 20:00 uur

Christengemeenschap Zutphen, gemeentezaal
Badhuisweg 27, Zutphen

06 5562 3033

Rotterdam · maandag 19 juni
Wonderen van ontwikkeling

Lezing door Jan Diek van Mansvelt, auteur van Wonderen van Ontwikkeling

Op deze openbare ledenavond van de AViN* ledengroep Rotterdam ontvangen we Jan Diek van Mansvelt als gastspreker over het eerste deel van zijn boek: de ontwikkeling van de plant.

Vanuit verwondering de natuur en de fenomenen waarnemend, bespreekt Jan Diek hoe zich in de bloemplanten metamorfoses voordoen: omvormingen van het bestaande naar een nieuwe fase zoals de plant dat doet. Elke omvorming blijkt uit een knoop op te staan. Na het 'groene' leven van de plant komt hij bloeiend in een andere dimensie, waarbij hij de 'hogere' insectenwereld betreedt. Ook de metamorfoserende ontwikkeling van 'tijd' naar 'ruimte' wordt besproken. En meer. Een beeldrijke powerpoint presentatie maakt dat de ontwikkeling zichtbaar wordt.

Op 18 september is hij opnieuw bij ons te gast. Dan zal hij - als opmaat voor het Michaelfeest - de ontwikkeling van de mens bespreken die - zoals hij heeft ontdekt – overeenkomsten laat zien met de ontwikkeling van de plant, en eveneens met de projecten die mensen ontwikkelen. Stof en geest blijken zich voor ons bewustzijn herkenbaar te verhouden.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Na afloop is er gelegenheid voor een financiële bijdrage.

*AViN = Antroposofische Vereniging in Nederland

In zijn boek beschrijft Jan Diek van Mansvelt de kern van zijn fenomenologisch leven. De mens is deel van de natuur: van alles wat ons op Aarde omringt. De krachten die in de natuur tot uiting komen, zijn ook krachten die in de mens werken. Het boek is te bestellen bij ABC Boekenservice, € 19,95.

maandag 19 juni 19:45-21:30 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

Bergen NH · dinsdag 20 juni
Welke toekomst wil jij?

Serie lezingen georganiseerd door de Werkgroep Sociale Driegeleding Alkmaar e.o.

Dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur

 • 25/4 Koos Bakker: Basisideeën naar een menswaardige wereldeconomie
 • 23/5 Ben van Tilborg: Het rechtsgevoel leeft in het hart.
 • 6/6 Harrie Salman: Europa tussen Oost en West.
 • 20/6 Gabriëlle Brouwer: Op weg naar een sociale toekomst.

Entree: € 7,00 minimum

Vanaf september komen o.a. John Hogervorst, Manon Wolfert en Wouter Kamphuis

Aanmelden via e-mail

dinsdag 20 juni 19:30-21:30 uur

Vereniging "Bergens Harmonie"
Plein 38, Bergen NH

3164 042 2928

uitgebreide informatie...

Zutphen · vanaf vrijdag 23 juni
Sophia-Seminar “Het zuiveren van de ziel”

Tot onze vreugde komt Sabrina Wendtner met haar pianist Martin Freistätter naar Zutphen om in samenwerking met Harrie Salman het derde Sophia-Seminar vorm te geven.

Het thema is: ’Het zuiveren van de ziel’. Sabrina zal met ons hierin een weg gaan via de kosmische euritmie, Gebedseuritmie en meditatie in beweging.

Harrie Salman zal twee lezingen houden om het thema vanuit de geesteswetenschap te verdiepen. Het wordt een ervarings- en bewustzijnsreis door de innerlijke ruimten van de ziel met behulp van de zeven planetendansen, die door Robert Powell uitgewerkt zijn in de kosmische euritmie. Hierbij kunnen we in contact gaan met onze etherisch-astrale organen (de chakra‘s), ze leren kennen en een gevoel krijgen voor hun kwaliteiten en de samenhang met de planetensferen en de planeten werkingen. De Gebedseuritmie en de meditatie in beweging verdiepen het proces van reiniging en heling van de innerlijke ruimten van de ziel.

Harrie zal in zijn eerste lezing spreken over ‘ Sophia en de geboorte van de nieuwe mens’. Dit gaat over het werk aan onze ziel, die in gelouterde toestand de microkosmische Sophia, de Sophia-in-ons, wordt. Een belangrijk deel van het werk aan onze ziel is het reinigen en helen van de binnenruimten van de ziel, ofwel van de etherisch-astrale organen de chakra ‘s. In de tweede voordracht zal hij verhelderen wat Rudolf Steiner en Valentin Tomberg daarover hebben gezegd.

Tijden:

Vrijdagavond 23 juni van 18.30 tot 21.30 uur

Zaterdag 24 juni van 10.00 tot 21.00 uur (incl. avondeten)

Zondag 25 juni van 10.00 tot 15.30 uur

Het programma is als PDF in te zien

Kosten incl. maaltijden € 190,00

Opgeven bij Christa Zon via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

vrijdag 23 juni 18:30 uur

zondag 25 juni

Vrije School de Zonnewende
Valckstraat 30, Zutphen

uitgebreide informatie...

Bilthoven · zaterdag 24 juni
Sint Jan vieren vanuit vrouwelijk perspectief

Bijeenkomst met Danielle van Dijk

In de reeks over de grote christelijke jaarfeesten vanuit vrouwelijk perspectief is het Sint Jansfeest de laatste viering. We vieren samen het Metanoia: verander uw geest. Dat zijn de woorden die Johannes de Doper sprak toen hij de weg bereidde voor Jezus. Johannes de Doper wordt door Rudolf Steiner de oudste en meest wijze ziel op aarde genoemd. Machtig is te beseffen dat hij na zijn dood Johannes de evangelist overschaduwde.

Het beeld wordt nog krachtiger als je weet dat Johannes de evangelist de geliefde leerling van Jezus was (wellicht zijn zoon) en dat hij met Maria Magdalena naar Zuid-Frankrijk ging in 44 na Christus. Zij predikten daar de liefde, die in het hart zetelt. Ook ging hij met Maria de moeder naar Efese.

We vieren op 24 juni dat er anno 2023 een nieuw Metanoia moet komen en wel vanuit de vrouwelijke kwaliteiten en haar bijzondere spirituele krachten: een nieuwe cultuur moet er komen: de cultuur van het hart!

Opgeven via de woudkapel (bij 24 juni, Danielle van Dijk, tickets) of via haar site.

Kosten € 15,00, inclusief koffie thee en materiaal

zaterdag 24 juni 10:00-13:30 uur

De Woudkapel
Beethovenlaan 21, Bilthoven

Appelscha · zondag 25 juni
Ontmoetingsdag Antroposofie Groningen-Friesland-Drenthe

Feestelijke ontmoetingsdag voor mensen in de 3 noordelijke provincies, die in hun leven en werk geïnspireerd worden door de antroposofie (leden en niet-leden).

Doelen van deze dag zijn:

 • Ruimte bieden voor ontmoeting
 • Uitwisseling over hoe de antroposofie ons inspireert in ons dagelijks leven en werk
 • Zichtbaar worden voor elkaar
 • Een begin maken met werken aan gemeenschapsvorming (vervolg-initiatieven)
 • Onze krachten bundelen voor een menswaardige toekomst

De dag wordt georganiseerd door de werkgroep Noorderlicht.

Meer informatie vind je in de pdf.

Aanmelding: vóór 10 juni a.s.

zondag 25 juni 10:00-16:00 uur

OlmenEs
Beatrixoord 1, Appelscha

uitgebreide informatie...

Driebergen · zondag 25 juni
St. Jansviering

Welkom voor leden en belangstellenden Antroposofische Vereniging in Nederland

De werking van het geestelijke in de natuur' - lezing door Pieter van der Ree

In de megaliet-cultuur van noord-west Europa leefde een bijzonder bewustzijn voor de wisselwerking van de aarde met de kosmos. Door middel van menhirs, steencirkels en dolmen werd de veranderende relatie tussen de aarde en de kosmos door het jaar heen gevolgd en toegepast in de landbouw en samenleving.

In de zomer van 1923, precies honderd jaar geleden, ontmoette Rudolf Steiner de overblijfselen van deze cultuur in Engeland en Wales. Hij werd daarbij diep geraakt door de spirituele inhouden van deze cultuur. Ze inspireerden hem tot de Sint Jans-imaginatie die hij later dat jaar beschreef. Hierin is het centrale thema hoe wij op een morele manier kunnen leren omgaan met de aarde en de natuur. Een thema dat sindsdien alleen maar aan actualiteit heeft gewonnen!

Programma

17.00 - Inloop en welkom

17.30 - Paneuritmie (euritmie in de natuur, van Peter Deunov) o.l.v. Klaartje Kaptein

18.15 - Picknick waarbij iedereen iets meeneemt om te delen

19.45 - Zingen en Sint-Jansvuur

20.00 - Verhaal Pieter van der Ree

21.00 - Drankje en informele ontmoeting

21.30 - Afsluiting

zondag 25 juni 17:00-21:30 uur

Kraaybekerhof
Diederichslaan 25, Driebergen

06 1992 5572

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…