menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

18 berichten in deze agenda

Leiden · donderdag 15 april
De nieuwe mens

Avond met Hans Lemmens, auteur en coach

Al langere tijd houdt Hans Lemmens zich bezig met het verschijnsel hooggevoeligheid.

De laatste tijd gaat zijn denken daarbij steeds meer in de richting van wat deze mensen kunnen betekenen voor de toekomst van de mensheid. Zijn zij een soort pioniers?

De mensheid is bezig de planeet waarop zij leeft onleefbaar te maken. Een materialistische manier van denken levert hieraan een flinke bijdrage. Er moet dus een alternatief komen voor het materialisme.

Nu lijkt het duidelijk dat hooggevoelige mensen een veel minder sterke binding met materie hebben. Zij zijn slechts losjes verbonden met hun lichaam en beleven meer het energetische dan het materiële. Verder leven zij sterk individueel, staan zij open voor het spirituele, heeft hun communicatie een grotere bandbreedte, zijn hun gevoelens objectiever, hebben zij een actief hoofd en zijn zij vaak heel creatief. Het is de visie van Hans Lemmens dat deze eigenschappen sleutels kunnen zijn tot een menswaardige toekomst van onze planeet.

Kosten: € 15,00 (inclusief BTW en consumptie)

donderdag 15 april 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zeist · vrijdag 16 april
Sociale Cultus

Cursus o.l.v. Pim Blomaard e.a.

Geef de geest een woning

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar? Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde: een ideaal voor antroposofische gemeenschapsvorming. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtegang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van de geestelijke kracht die zich in deze gedachtegang manifesteert. Een kracht die zich met ons kan verbinden dankzij onze bewuste gezamenlijke inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe. En streven ernaar dat het een wilsimpuls voor het handelen brengt.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties, uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Meditaties die voortkomen uit Steiners persoonlijke zielenweg. Elke meditatie is een organische gedachtegang die je tot bewustwording en ervaring brengt van een wezens-aspect van de mens.

Data:

19 maart 2021 De eerste meditatie over het fysieke lichaam en de dood

16 april De tweede meditatie over het etherische lichaam

21 mei De derde meditatie over etherische helderziendheid

18 juni De vierde meditatie over de Wachter aan de Drempel

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met koffie en thee.

Aanmelding via de website. Aanmelding is verplicht.

Men kan zich per keer aanmelden of voor de reeks van vier keer. Mensen die de reeks willen volgen hebben voorrang. Als er plaats is, kan een bijeenkomst ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Maximum aantal deelnemers: 7 personen per keer.

Kosten: Per middag € 30,00. Voor de hele reeks € 100,00.

Tekst: Rudolf Steiner, Meditatie (opgenomen in de reeks Rudolf Steiner Vertalingen – Werken en Voordrachten). Duits: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912, GA 16.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtegang van circa vijf pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

Pim Blomaard

vrijdag 16 april 13:00-17:00 uur

Atelier Antroposofie & Samenleving
Boslaan 15, Zeist

Lage Vuursche · zaterdag 17 april
Dag van de Fenomenologie

Dit wordt een echte activiteitendag. We gaan begeleid door ervaren fenomenologen zelf aan de slag met fenomenologisch onderzoek.

Zo beleef je in kort bestek de drie stappen van de fenomenologische weg. Aan het einde van de dag delen we de oogst van inzichten en belevenissen met elkaar.

Dagindeling:

 • 9.45 – 10.00 uur Inloop met koffie en thee.
 • 10.00 - 11.00 Fenomenologie - Opmaat en inleiding.
 • 11.00 - 12.30 uur Fenomenologisch onderzoek in kleine werkgroepen I
 • 12.30 - 13.30 Lunchpauze met soep. Brood zelf meebrengen.
 • 13.30 – 15.00 Fenomenologisch onderzoek in kleine groepen II en III
 • 15.00 – 16.00 Presentatie van de onderzoeken (plenair)
 • 16.00 – 16.30 Hoe was het en hoe gaan we verder?

Praktisch:

Kosten: € 35,00 incl. koffie, thee en soep (voor minima is dit bedrag bespreekbaar).

Aanmelden: Mail naam, woonplaats en telefoonnummer naar onderstaande e-mail (Silfriede Bos) en maak € 35,00 over naar rekening NL42TRIO 0390215538 t.n.v. W. Bos met vermelding van je eigen naam en “Fenodag”.

Mocht de dag niet kunnen doorgaan wegens coronamaatregelen, dan krijg je bericht en wordt je bijdrage uiteraard teruggestort.

zaterdag 17 april 09:45-16:30 uur

Koos Vorrinkhuis
Koudelaan 16, Lage Vuursche

Zutphen · zaterdag 17 april
Tolkien: De Silmarillion

Cursus o.l.v. Frits Burger.

In de Jaarcursus De Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling in het kader van onze biografie.

In deze laatste bijeenkomst staat de Silmarillion van Tolkien centraal. De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden (de geest) zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

We blikken deze laatste keer ook terug op de Hobbit en In de Ban van de Ring en vatten onze inzichten en ervaringen samen.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 17 april 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Den Haag · zaterdag 24 april
Waarom zingen vogels?

Lezing met excursie en nabespreking Studiecentrum voor Antroposofie door Wolter Bos.

Waarom kwinkeleren leeuweriken zo onvermoeibaar, terwijl ze opstijgen in de zomerlucht? Waarom zingen merels zo feestelijk en plechtig in de avondschemering? Het ‘officiële’ antwoord is: vogelzang is strijd om een vrouwtje ter veroveren en om concurrerende mannetjes af te schrikken. mannetjes weg te jagen. Maar als je onbevangen naar een leeuwerik, een merel of een roodborst luistert, beleef je geestelijke krachten.

Hoe krijgen wij de poort weer open naar het beleven van de geestelijke krachten in de natuur? Wat kunnen fenomenologie en antroposofie ons over vogelzang leren? Kunnen we iets van het wezen van zingende vogels gewaar worden?

We beginnen met de lezing 10-10.45; daarna de bosexcursie 10.45 - 12.30; lunch 12.30-13.15 (eigen rekening); nabespreking 13.15-14.00. Opgave voor deze bijeenkomst, liefst zo vroeg mogelijk, is noodzakelijk, in verband met de maximum groepsgrootte.

zaterdag 24 april 10:00-14:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Zutphen · zondag 25 april
Joerg Frikke over eigen werk

Wij realiseren onze werkelijkheid dankzij onze taal. Woorden zijn scheppingsbeginselen. – Als initiatiefnemers willen wij eraan bijdragen dat poëzie een vast onderdeel wordt van het programma van Enkidoe.

Het worden zaterdag- en zondagmiddagen. De eerste drie data zijn 10 april, 25 april, 16 mei.

Om mijn eigen teksten en beelden een tehuis te geven, ben ik boeken gaan maken.

Die laat ik zien, vertel er iets over en lees er uit voor.

Inloop vanaf 14.30 uur

Kosten: € 10,00 (gepast)

Aanmelden via e-mail.

De Initiatiefnemers:

Jaap van Waning: Pegasus is mijn lievelingspaard

Joerg Frikke: Mijn beelden en woorden: altijd poëzie. `n rood loopt door de weide

Frits Burger: Mijn hele leven gaat mijn belangstelling uit naar taal, verhaal en poezie. De vruchten van mijn werk zijn te vinden in: Taal stroomt (4 delen) en Biografie en verhaal.

Wil je op de een of de andere manier meedoen – door een eigen bijdrage, door de presentatie van een dichter of anderszins – neem contact op via mail met Frits Burger.

zondag 25 april 15:00-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zutphen · zondag 9 mei
Immuniteit - natuurlijk en kunstmatig

Lezing door Harrie Salman.

Al vele duizenden jaren functioneert onze natuurlijke immuniteit op een voortreffelijke manier. In onze tijd staat dit natuurlijke functioneren onder grote druk. Stress, straling, angst, gebrek aan warm menselijk contact en aan contact met de natuur, antibiotica, vaccinaties, slecht voedsel, gif en veel meer factoren ondermijnen onze immuniteit.

In plaats van de oorzaken aan te pakken, worden de symptomen bestreden door de ontwikkeling van een kunstmatige immuniteit. Dit gebeurt met vaccins en genetische therapieën die de natuurlijke immuniteit nog verder verstoren. In deze bijeenkomst gaan we in gesprek over de verstoring en de versterking van onze natuurlijke immuniteit.

Graag van te voren aanmelden via e-mail bij Christa Zon.

Bijdrage € 10,00

zondag 9 mei 14:00-16:00 uur

De Proeflokalen
Vispoortplein 16, Zutphen

Den Haag · woensdag 12 mei
De kleuren van Rembrandt

Voordracht Studiecentrum voor Antroposofie door Matthias Rozemond en Kees Veenman.

Hoe vond Rembrandt als molenaarszoon zijn weg in het schildermilieu? Matthias Rozemond behandelt in zijn roman ‘Het spel tussen licht en donker’ diverse facetten van de jonge Rembrandt. Kees Veenman zal ingaan op de vraag hoe Rembrandt kleur inzette bij het schilderij van Het joodse bruidje.

Vanuit de fenomenologie van Goethes kleurenleer is bij elke kleur een gebaar te vinden dat karakteristiek is voor die kleur. Dit zullen we verdiepen met een Kleurmeditatie. Vandaar uit kunnen we beleven en begrijpen hoe Rembrandt het goudgeel en het rood in Het joodse bruidje vorm geeft. Matthias en Kees zijn docenten op de vrije school Haarlem. Matthias is schrijver van trillers en historische romans. Kees is coördinator van de natuurwetenschappelijke sectie en schreef het boek Kleurmeditatie.

woensdag 12 mei 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Zutphen · zondag 16 mei
Ida Gerhardt en haar liefde voor de IJssel

Wij realiseren onze werkelijkheid dankzij onze taal. Woorden zijn scheppingsbeginselen. – Als initiatiefnemers willen wij eraan bijdragen dat poëzie een vast onderdeel wordt van het programma van Enkidoe.

Het worden zaterdag- en zondagmiddagen. De eerste drie data zijn 10 april, 25 april, 16 mei.

Jac Net vertelt o.a. over Ida Gerhardt en haar liefde voor de IJsselschilder J. Voerman en acteur H. van Ulsen

Inloop vanaf 14.30 uur

Kosten: € 10,00 (gepast)

Aanmelden via e-mail.

De Initiatiefnemers:

Jaap van Waning: Pegasus is mijn lievelingspaard

Joerg Frikke: Mijn beelden en woorden: altijd poëzie. `n rood loopt door de weide

Frits Burger: Mijn hele leven gaat mijn belangstelling uit naar taal, verhaal en poezie. De vruchten van mijn werk zijn te vinden in: Taal stroomt (4 delen) en Biografie en verhaal.

Wil je op de een of de andere manier meedoen – door een eigen bijdrage, door de presentatie van een dichter of anderszins – neem contact op via mail met Frits Burger.

zondag 16 mei 15:00-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zeist · vrijdag 21 mei
Sociale Cultus

Cursus o.l.v. Pim Blomaard e.a.

Geef de geest een woning

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar? Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde: een ideaal voor antroposofische gemeenschapsvorming. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtegang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van de geestelijke kracht die zich in deze gedachtegang manifesteert. Een kracht die zich met ons kan verbinden dankzij onze bewuste gezamenlijke inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe. En streven ernaar dat het een wilsimpuls voor het handelen brengt.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties, uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Meditaties die voortkomen uit Steiners persoonlijke zielenweg. Elke meditatie is een organische gedachtegang die je tot bewustwording en ervaring brengt van een wezens-aspect van de mens.

Data:

19 maart 2021 De eerste meditatie over het fysieke lichaam en de dood

16 april De tweede meditatie over het etherische lichaam

21 mei De derde meditatie over etherische helderziendheid

18 juni De vierde meditatie over de Wachter aan de Drempel

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met koffie en thee.

Aanmelding via de website. Aanmelding is verplicht.

Men kan zich per keer aanmelden of voor de reeks van vier keer. Mensen die de reeks willen volgen hebben voorrang. Als er plaats is, kan een bijeenkomst ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Maximum aantal deelnemers: 7 personen per keer.

Kosten: Per middag € 30,00. Voor de hele reeks € 100,00.

Tekst: Rudolf Steiner, Meditatie (opgenomen in de reeks Rudolf Steiner Vertalingen – Werken en Voordrachten). Duits: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912, GA 16.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtegang van circa vijf pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

Pim Blomaard

vrijdag 21 mei 13:00-17:00 uur

Atelier Antroposofie & Samenleving
Boslaan 15, Zeist

Zeist · zondag 23 mei
Maria Magdalena, de ingewijde

Event/lezing met Danielle van Dijk.

Wil je weten wie Maria Magdalena werkelijk was? En welke grote betekenis zij nu nog heeft voor de mensheid? Eind juni komt er een grote tentoonstelling over haar in het Catharijneconvent te Utrecht. Daar komen vele beelden van Maria Magdalena naar voren: van de vrouw van lichte zeden tot de wettige vrouw van Jezus en de belangrijkste apostel naast Petrus en Paulus.

In de esoterie is zij echter veel meer: zij is een van de hoogste ingewijden der aarde. Zij is de uit de dood (slaap) opgewekte dochter van Jairus, over wie Rudolf Steiner met diepe eerbied sprak.

Op deze pinkstermiddag in tijden van corona wordt voor het eerst over deze geheimen in het openbaar gesproken. Maria Magdalena kan haar plaats in de wereld ongesluierd weer innemen.

Er is een lezing, een kleine, bijzondere tentoonstelling en er zijn werkgroepen.

Toegang gratis/boekentafel aanwezig; van tevoren opgeven is noodzakelijk. Voor meer informatie of het je opgeven, zie de website.

zondag 23 mei 14:30-17:00 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

06 3376 1297

Zeist · zaterdag 5 juni
Het Christusbewustzijn

Kennismakingmiddag voor cursus met Danielle van Dijk.

Wil je (gratis) kennismaken met de cursus het Christusbewustzijn? Kom dan op zaterdagmiddag 5 juni naar de Stichtse Vrije School in Zeist.

In de cursus - die in september 2021 start en 5 zaterdagochtenden omvat - gaan we diep in op het Christuswezen en de betekenis van de mens Jezus. We doen de basisoefeningen van Rudolf Steiner en we mediteren op meerdere manieren. Een Christusmeditatie vormt de kern van de beleving.

De cursus kent dit jaar zijn 13e verjaardag. Er is gesprek en ruimte voor eigen vragen. Elke keer is er (antroposofische) inhoud over de betekenis van Christus en zijn komst naar de aarde. Ook de Sophia - de vrouwelijke zijnskant van Christus -en de Maria's komen in de cursus uitvoerig aan bod. Elke keer ook bewegen en een kunstzinnige verwerking.

De inhoud is gebaseerd op het boek: Het Christusbewustzijn, een moderne inwijdingsweg (3e druk), Danielle van Dijk.

Voorkennis van het boek niet nodig. Kosten 70/€ 50,00, inclusief koffie/ thee en materiaal

Zie de website voor de exacte 5 data (om de drie weken vanaf 11 september) en de hele cursus.

zaterdag 5 juni 14:30-16:30 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

06 3376 1297

Den Haag · woensdag 9 juni
Naar een Vernieuwing van de Economie

Voordrachten Studiecentrum voor Antroposofie door Mia Stockman en Luuk Humblet.

De Impuls van de Tempelridders en zijn Metamorfose in onze Tijd

De Tempelridders hadden een bijzondere spirituele opdracht, die o.a. heeft geleid tot de grondslag voor het bankwezen. Door de gewelddadige opheffing van de orde werd deze opdracht onverhoeds afgebroken. De kwalijke gevolgen daarvan zijn tot in onze tijd voelbaar.

Honderd jaar geleden gaf Rudolf Steiner nieuwe inzichten omtrent het geldwezen en aanzetten voor een totale vernieuwing van het economische leven.

woensdag 9 juni 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Den Haag · woensdag 16 juni
Naar een Vernieuwing van de Economie

Voordrachten Studiecentrum voor Antroposofie door Mia Stockman en Luuk Humblet.

Vernieuwing van de Economie – Visie en Praktijk.

De ideeën Rudolf Steiner staan voor een eigentijdse en duurzame economie, waarin concurrentie en eigenbelang worden vervangen door samenwerking en overleg. Daar zijn producenten, handelaren en óók de consumenten actief bij betrokken. De huidige economische praktijk blijkt niet meer te voldoen; daarvan getuigen symptomen als klimaatverandering, armoede en financiële crises. Nieuwe vormen moeten ontwikkeld en in praktijk gebracht worden.

Mia en Luuk hebben daar in de natuurvoedingswinkel De Blauwe Bloem in Gent 33 jaar ervaring mee opgedaan en vertellen er inspirerend over.

woensdag 16 juni 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Zeist · vrijdag 18 juni
Sociale Cultus

Cursus o.l.v. Pim Blomaard e.a.

Geef de geest een woning

In een groep ervaren we soms iets dat groter is dan de som van de individuen. We beleven een gezamenlijkheid die als een geschenk voelt. Gemeenschap ontstaat. Wat gebeurt er dan, en hoe kom je daar? Dat onderzoeken we door stapsgewijs te voltrekken wat Rudolf Steiner ‘de omgekeerde cultus’ noemde: een ideaal voor antroposofische gemeenschapsvorming. Cultus wil zeggen dat de mens stapsgewijs een geestelijke kracht uitnodigt actief mee te doen. Omgekeerd wil zeggen: we veranderen niet de kwaliteit van de materie maar we verheffen ons bewustzijn tot een geestelijke kracht.

We doen dat aan de hand van een spirituele tekst. We leven ons in de gedachtegang in en nemen die in ons gevoel op. We tasten naar de ervaring van de geestelijke kracht die zich in deze gedachtegang manifesteert. Een kracht die zich met ons kan verbinden dankzij onze bewuste gezamenlijke inspanning. We volgen de werkwijze die is ontwikkeld door de vrijeschoolleraar Herbert Ludwig en voegen daar sociale oefeningen aan toe. En streven ernaar dat het een wilsimpuls voor het handelen brengt.

Als tekst nemen we de meditaties uit Steiners boek Een weg tot menselijke zelfkennis – in acht meditaties, uitgegeven onder de titel Meditatie. Dit boek uit 1912 bevat acht denk-meditaties die het antroposofische mensbeeld opbouwen. Meditaties die voortkomen uit Steiners persoonlijke zielenweg. Elke meditatie is een organische gedachtegang die je tot bewustwording en ervaring brengt van een wezens-aspect van de mens.

Data:

19 maart 2021 De eerste meditatie over het fysieke lichaam en de dood

16 april De tweede meditatie over het etherische lichaam

21 mei De derde meditatie over etherische helderziendheid

18 juni De vierde meditatie over de Wachter aan de Drempel

Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, met koffie en thee.

Aanmelding via de website. Aanmelding is verplicht.

Men kan zich per keer aanmelden of voor de reeks van vier keer. Mensen die de reeks willen volgen hebben voorrang. Als er plaats is kan een bijeenkomst ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Maximum aantal deelnemers: 7 personen per keer. Kosten: Per middag € 30,00. Voor de hele reeks € 100,00.

Tekst: Rudolf Steiner, Meditatie (opgenomen in de reeks Rudolf Steiner Vertalingen – Werken en Voordrachten). Duits: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912, GA 16.

Deelnemers worden geacht van te voren de betreffende meditatie (een gedachtegang van circa vijf pagina’s) intensief te bestuderen. De tekst wordt ter plekke niet meer gelezen maar uit de herinnering opnieuw opgebouwd. Iedereen kan meedoen; meditatieve ervaring is niet vereist.

Pim Blomaard

vrijdag 18 juni 13:00-17:00 uur

Atelier Antroposofie & Samenleving
Boslaan 15, Zeist

Zeist · vanaf zaterdag 11 september
Het Christusbewustzijn

Cursus met Danielle van Dijk.

Op zaterdag 11 september 2021 start de cursus het Christusbewustzijn. De cursus omvat 5 zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.15 uur. De data zijn: 11 september, 2 en 30 oktober, 20 november en 11 december 2021.

We maken kennis met verschillende - op de antroposofie gebaseerde meditaties en we oefenen elke keer een basisoefening van Rudolf Steiner voor de ziel. Er is (antroposofische) inhoud over de kosmische Christus en de mens Jezus, over Maria Magdalena, de moeder Maria en de beide Johannessen. Er is veel ruimte voor gesprek en onze eigen vragen/ kunstzinnige verwerking.

De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden: € 70,00 en € 50,00 voor studenten of de krappe beurs. Via de site kun je je opgeven. Deelname op volgorde van binnenkomst. Er is plaats voor 8-15 mensen.

De cursus is in tijden van corona een lichtpunt: jezelf stevig verinnerlijken en vertrouwen krijgen in de leiding der mensheid en in jezelf en je medemens.

zaterdag 11 september 09:30 uur

zaterdag 11 december 09:30 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

06 3376 1297

Zeist · zondag 26 september
Noodzaak van levend onderwijs in een digitaal tijdperk

Landelijke VOK-Themadag in Zeist met sprekers, werkgroepen en informatie/boekentafels.

Meer informatie volgt zodra de details bekend zijn.

zondag 26 september 10:00-17:00 uur

Stichtse Vrije Scool
Socrateslaan 24, Zeist

Amersfoort · vanaf vrijdag 14 januari
Je intensief verbinden met de vertelkunst

Opleiding van de Nationale Vertelschool.

Verhalen en Sprookjes vertellen

Wanneer we een verhaal vertellen, spreken we veel meer aan dan alleen onze ratio. Een verhaal bestaat uit beelden en werkt daardoor dieper op ons in. Onze innerlijke belevingswereld, ons hart en onze ziel worden geraakt. Daardoor blijft een verhaal ook vaak veel langer hangen dan bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie.

In deze tijd, waarin alles in een hoog tempo gaat en steeds meer digitaal wordt, nemen we steeds meer vluchtige informatie tot ons waarmee we ons weinig verbinden. Wanneer we naar een verhaal luisteren, bestaat er even geen tijd en ‘voeden’ we ons met informatie waarin we ons herkennen, waarvan we kunnen leren of waarmee we ons kunnen ‘vullen’.

Een verhaal vertellen van mens tot mens blijft altijd belangrijk.

De Intensieve Verteltraining

Als verteller verbind je je met de kern van een verhaal en zoek je daar krachtige en sprekende beelden bij. Die beelden vertel je zo levendig mogelijk, zodat de toehoorder het helemaal voor zich kan zien.

In de Intensieve Verteltraining gaan we op drie verschillende niveaus aan het werk. Je groeit hierdoor niet alleen in de vertelkunst, maar ook in je zelfvertrouwen op het ‘podium’. Je leert te zien wat de kern van het verhaal is en dat verhalen meerdere lagen kunnen hebben. Uiteindelijk heb je geleerd om vanuit jouw kracht en eigenheid een verhaal te vertellen.

Theorie en oefening

Elke les werken we met één of twee thema’s. Hierbij kan je denken aan: opbouw van een verhaal, gebruik van ruimte, dialoog met je publiek, personages, stemgebruik en lichaamshouding. We onderzoeken deze thema’s op een speelse manier door veel te doen en te ervaren. Plezier en veiligheid staan hierbij voorop. De dag begint altijd met een opwarmingsoefening en eindigt vaak met korte presentaties.

Versterken kwaliteiten

We besteden aandacht aan wat voor verteller jij bent en welke kwaliteiten van jou kunnen worden versterkt. Er is regelmatig individuele aandacht.

Contact maken

Bij het vertellen van een verhaal gaat het heel vaak over contact. Contact maken met je verhaal en de beelden in je verhaal en contact maken met je publiek. Als je met zelfvertrouwen op het podium staat, in contact met jezelf, met je verhaal en met je publiek, dan kan je ten volste het verhaal vertellen op je eigen wijze en in het hier en nu. Oftewel, dan stroomt het verhaal uit je en hoef je er niet meer over na te denken.

In de training werken we toe naar een eindpresentatie van ongeveer 10 minuten van een zelfgekozen verhaal.

De docenten

Onze docenten zijn professioneel en werken niet vanuit een vast kader, maar kijken naar wat de cursisten nodig hebben. Hoofddocenten zijn Wim Wolbrink en Ailun Elzenga. Gastdocenten en medetrainers zijn Marita Coppes (ze werkt met de weg van de Held), Maurice Willems (stemdocent) en Frans de Vette die komt helpen bij de eindcoachingen. Soms komt er een gastdocent van buiten de Nationale Vertelschool.

Voor wie is de Intensieve Verteltraining geschikt?

Voor iedereen die in het onderwijs werkt, trainingen verzorgt of weer graag met aandacht invulling geeft aan dat wat hij wilt overbrengen. De training is ook geschikt voor een ieder die zich wil verdiepen in de wereld van verhalen of plezier wil beleven in het vertellen daarvan.

Na deze training heb je voldoende bagage om zelf aan het werk te gaan als verhalenverteller of om het vertellen van een verhaal in te zetten als een mooi en krachtig middel.

Praktisch

De lessen zijn meestal op vrijdag in de Danswerkplaats te Amersfoort van 10.00 tot 16.30 uur. Een enkele keer vindt een les ook op de zaterdag plaats.

De training is opgebouwd uit twaalf ruguliere vertellessen, twee dagen stemtraining en één eindpresentatiedag met aansluitend de diploma-uitreiking. Heel af en toe moet een thuisopdracht worden gemaakt.

We houden vooraf een intakegesprek om zo veel mogelijk je persoonlijke wensen te leren kennen.

Wat gaan we doen?

We gaan spelenderwijs allerlei soorten verhalen onderzoeken. We gaan oefeningen doen gericht op ontspanning, concentratie, présence, verbeeldingskracht, contact publiek en het gebruik van stiltes. We gaan spelen met verschillende sferen en emoties. We gaan ons verdiepen in personages, dialogen en het gebruik van ruimte. We gaan werken aan intiem vertellen, fysiek vertellen en dit afgewisseld met veel spel en plezier. En last but not least gaan we een weekend onze stem verkennen onder de bezielende leiding van gastdocent Maurice Willems.

De docenten

De training wordt gegeven door:

 • Ailun Elzenga
 • Marita Coppes
 • Maurice Willems
 • Wim Wolbrink
 • Frans de Vette

Lesdagen en lestijden Intensieve Verteltraining 2022

Blok I

 • Lesdag I vrijdag 14 januari
 • Lesdag II vrijdag 21 januari
 • Lesdag III vrijdag 28 januari

Blok II

 • Lesdag IV vrijdag 11 februari Reis van de Held met Marita Coppes en Wim Wolbrink
 • Lesdag V vrijdag 18 februari Autobiografisch werken met Marita Coppes en Wim Wolbrink
 • Lesdag VI vrijdag 25 februari

Stemtraining

 • Stemtraining 1e dag vrijdag 11 maart – met Maurice Willems
 • Stemtraining 2e dag zaterdag 12 maart – met Maurice Willems

Blok III

 • Lesdag VII vrijdag 25 maart
 • Lesdag VIII vrijdag 1 april
 • Lesdag IX vrijdag 8 april

Blok IV

 • Lesdag X vrijdag 22 april – Coaching met Wim Wolbrink en Frans de Vette
 • Lesdag XI vrijdag 29 april – Coaching met Wim Wolbrink en Frans de Vette
 • Lesdag XII vrijdag 6 mei – Generale repetitie

Eindpresentaties

 • Eindpresentaties zondag 8 mei (13.00 – 17.00 uur)

De lestijden

De lestijden zijn, tenzij anders aangegeven, van 10.00 uur tot 16.30 uur

Leslocatie

De intensieve training vindt plaats in het gebouw de Danswerkplaats te Amersfoort

Adres leslocatie

Oude Fabriekstraat 20

3812 NR Amersfoort

Kosten

 • € 1400,00 bij een bruto jaarinkomen tot € 20,00.000, 00
 • € 1600,00 bij een inkomen tussen € 20,00.000 en € 30,00.000, 00
 • € 1800,00 bij een inkomen tussen € 30,00.000 en € 40,00.000, 00
 • € 2000,00 bij een inkomen meer dan € 40,00.000
 • € 2400,00 bij een zakelijke inschrijving

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW. Inclusief BTW betaal je:

 • € 1694,00 bij een bruto jaarinkomen tot € 20,00.000, 00
 • € 1936,00 bij een inkomen tussen € 20,00.000 en € 30,00.000, 00
 • € 2178,00 bij een inkomen tussen € 30,00.000 en € 40,00.000
 • € 2420,00 bij een inkomen meer dan € 40,00.000
 • € 2904,00 bij een zakelijke inschrijving

Meer informatie?

Voor meer informatie zie de website.

Mocht je vragen hebben of nog meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op!

vrijdag 14 januari 2022 10:00 uur

zondag 8 mei 2022 16:30 uur

De Danswerkplaats
Oude Fabriekstraat 20, Amersfoort

06 1334 7333

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…