menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

 « 1234 » 

Den Haag · dinsdag 19 februari

De Bogomielen in het Koninkrijk van Bosnië

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Ingrid Klerk.

Na het West-Romeinse rijk vestigden zich Slavische volkeren in het vrij ontoegankelijke stroomgebied van de Bosna-rivier. Het werd de twistappel tussen de grote mogendheden zoals Byzantium en Hongarije en verscheurd tussen de bekeringsdrang van de Orthodoxe kerk en de Katholieke Kerk.

Het koninkrijk Bosnië ontstond rond 1160 en eindigde met de onthoofding van de laatste vorst (1463) op bevel van de Ottomaanse sultan. Daarna volgde 400 jaar Turkse overheersing.

Dit koninkrijk heeft een unieke erfenis nagelaten van ca. 70.000 uitgehouwen stenen (Stecci), verspreid over het landschap. Zij vertegenwoordigen de onbekende (en ontkende) christelijke stroming van de Bogomielen. Een geheimzinnige intimiteit gaat uit van deze Stecci: Wat hebben de steenhouwers tot uitdrukking willen brengen?

dinsdag 19 februari 20.00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Zoetermeer · donderdag 21 februari

De ontmoeting van mens tot mens

Bijeenkomst over het sociale oerfenomeen met John Hogervorst.

Wat gebeurt er wanneer twee mensen met elkaar in gesprek zijn? Al te vaak gebeurt er dan niets, of niet veel bijzonders.

Maar soms gebeurt er iets wezenlijks dat een diepe en veelbetekenende ervaring kan zijn: er vindt een wezenlijke ontmoeting plaats. Je kunt beleven dat de ander jou werkelijk gezien heeft – en dat jij de ander in zijn ware wezen hebt ontmoet.

De ander zien en zelf gezien worden: het zijn bevoorrechte momenten die in een mensenleven lang na kunnen werken. Vanavond ‘onderzoeken’ we dit verschijnsel: wat gebeurt er en wat kunnen we doen om deze bijzondere vorm van elkaar ontmoeten vaker te kunnen beleven?

Kosten: € 17,50

donderdag 21 februari 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Berchem/Antwerpen · vrijdag 22 februari

Graal en Kathedraal

Voordracht door Wilbert Lambrechts.

We nodigen u graag uit op de eerste activiteiten van dit nieuwe kalenderjaar.

Het gaat om drie boeiende voordrachten rond het thema van 'de kathedraal van Chartres'.

Dit is de tweede voordracht in deze reeks.

Bijdrage € 8,00 per losse avond of € 20,00 voor de hele reeks

Gelieve vooraf aan te melden (voor de reeks of aparte voordrachten) via e-mail.

vrijdag 22 februari 20.00-22.00 uur

Steinerschool De Es
Diksmuidelaan 227, Berchem/Antwerpen
België

uitgebreide informatie...

Zwolle, Stadshagen · vanaf dinsdag 26 februari

Vitale voeding

Cursus o.l.v. Petra Essink.

Leer tijdens deze cursus van zes dinsdagavonden op een nieuwe holistische manier naar je voeding kijken. En geef je voedselaankoop-, kook- en eetgedrag daarmee een vitale schwung! Inspiratiebron: biodynamische landbouw.

26 feb: Wat is vitale voeding?

5 mrt: Voeding en de vier natuurrijken

12 mrt: Kijken naar levensprocessen

19 mrt: Wat is het verschil tussen wortels, bladgroente en vruchten?

26 mrt: Melk, holistisch bekeken

2 april: Hoe herken ik vitale voeding? Hoe kook ik vitaal?

Kosten:

Complete cursus: 90, 00 Losse avond: 17, 50. Incl koffie/thee en taart.

Avonden zijn ook los te bezoeken.

dinsdag 26 februari 19.30 uur

dinsdag 2 april 00.00 uur

De Stadshoeve
Oude Wetering 13, Zwolle, Stadshagen

06 4862 3741

Zeist · zaterdag 2 maart

ASS, wat is autisme eigenlijk?

Workshop van Scillz.

Interactieve workshop over Autisme spectrum stoornissen en de omgang daarmee met aanvullingen vanuit de antroposofische visie op de mens.

Voor zorgprofessionals, leraren en docenten.

zaterdag 2 maart 09.30-16.30 uur

Scillz, Helicongebouw
Socrateslaan 22 A, Zeist

06 3098 5446

uitgebreide informatie...

Den Haag · dinsdag 5 maart

Mildheid, de toekomst-intentie van het manicheïsme

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Christine Gruwez.

Het manicheïsme stelt de vraag naar goed en kwaad. Het kreeg bekendheid in de brede antroposofische wereld, dankzij ‘De redding van de ziel’ van Lievegoed. Maar het is Rudolf Steiner die dit thema al eerder ter sprake bracht. Hij wijst zowel op het manicheïsme uit het verleden als op een manicheïsme voor de toekomst: de ‘Mani-intentie’.

Het gaat dan om de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten, zoals interesse of mildheid. Nieuw omdat ze goed en kwaad nu ook vanuit hun wederzijdse samenwerking benaderen. Een samenwerking niet alleen door de mens maar ook in de mens. Daar neemt de Mani-intentie een aanvang.

Christine kent de culturen in het gebied van het oude Perzië door en door.

dinsdag 5 maart 20.00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Zoetermeer · donderdag 7 maart

Laat de toekomst maar beginnen

Bijeenkomst over de sociale driegeleding met John Hogervorst.

De mens die als individu zijn eigen weg kiest; die ook een diep verlangen heeft de andere mens te ontmoeten; die wil samenwerken tot welzijn van het geheel – dat is eigenlijk de mens van vandaag.

Sociale driegeleding is het ordenende principe dat ons in staat stelt de samenleving zó te vormen dat vrijheid (voor ieders individuele ontwikkeling); gelijkheid (om ieders mens-zijn te waarborgen) en broederschap (samen werken, samen delen) dagelijks richtinggevend kunnen zijn.

Vanavond onderzoeken we de kernpunten van de sociale driegeleding en houden we zijn belemmeringen en potentie tegen het licht.

Kosten: € 17,50

donderdag 7 maart 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

 « 1234 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…