menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

31 berichten in deze agenda

 « 12 » 

Driebergen · vanaf woensdag 4 september
Het mysterie van de (weder)geboorte

Cursus o.l.v. Jana Loose, egyptoloog.

In het oude Egypte hadden zowel vrouwen als mannen veel aandacht voor het thema van vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte. Dat gold voor de mensen in het In het gewone alledaagse leven, maar ook aan hof van de farao. Het geboortethema speelde een belangrijke rol in de godenwereld, vooral voor de godin Isis, maar ook in de wereld van de gestorvenen.

Dodenteksten spraken over de weg van de gestorvene door de nachtwereld naar het licht. Het was een weg vol beproevingen, net als de weg van de oude avondzon die in het westen verdwijnt en de volgende ochtend vernieuwd en verjongd weer aan de oostelijke horizon verscheen.

Voor de oude Egyptenaren was het grote mysterie van de (weder)geboorte een openbaar geheim dat zichtbaar werd bij de geboorte van de nieuwe jonge zon. Er bestond een indrukwekkend en mysterieus koningsritueel dat in het diepste geheim aan de oud geworden farao werd voltrokken. Aan het eind daarvan verscheen hij herboren, nieuw en jong, met alle kracht om verder te regeren. Magische handelingen en voorwerpen speelden een grote rol rond ‘gewone’ zwangerschap en geboorte.

Deze en andere thema’s rond geboorte komen in de cursus aan bod aan de hand van Egyptisch beeldmateriaal, tekstbronnen en archeologische vondsten. Boeiend is daarbij de vraag hoe goden en mensen zich in het Oude Egypte hebben verhouden tot het ‘geboren worden’ en of dit zich op de een of andere manier wellicht spiegelt in onze tijd.

Cursusdata: Zes woensdagavonden 4/9; 11/9; 18/9; 25/9; 2/10 en 9/10 2010. Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.

Prijs € 150,00

woensdag 4 september 19:30 uur

woensdag 9 oktober

Nader te bepalen afhankelijk van deelnemersaantal
Traaij 209, Driebergen

06 2298 3054

Zeist en Omgeving · zaterdag 7 september
Herfstcursus fenomenologie

O.l.v. Ger van de Ven en Wolter Bos.

Fenomenologie is een werkwijze die mogelijk maakt dat de verschijnselen van de natuur hun karakter en betekenis gaan uitspreken. Waar? In het innerlijk van de mens! Als je aandachtig observeert en de waarnemingen doorleeft kan zich in het innerlijk in gebaren en kwaliteiten het wezen tonen.

Herfstcursus 2019

Deze vierde cursus voor fenomenologie van Ger van de Ven en Wolter Bos wordt een echte oefencursus. Hij rust op twee pijlers:

  • Vier fenomenologie-workshops over uiteenlopende onderwerpen, zoals dieren / zwavel en ijzer / verschijnselen van de herfst / bomen / vruchten / mossen en varens. Zij dienen als inspiratie en oefening voor de tweede pijler.
  • Het eigen project. Dit houdt in, dat iedere cursist een eigen onderwerp kiest en thuis zelfstandig met fenomenologie aan de slag gaat. Door waarnemen, tekenen, beschrijven, overdenken, beleven dring je dieper door in je onderwerp en doe je allicht ook vondsten. Tijdens de laatste bijeenkomst is er tijd voor korte presentaties over wat een ieder gezien, gedacht en gevonden heeft. Er wordt in de cursusbijeenkomsten ook steeds wat tijd ingeruimd om de voortgang van de projecten te bespreken.

Praktische zaken

We komen bijeen op 5 zaterdagochtenden:

7 september, 28 september, 12 oktober, 9 november, 23 november. Tijd: 10.00 – 13.00 uur.

Plaats: Wisselende locaties in omgeving Zeist/Driebergen, die worden nog bekend gemaakt.

Aanmelden: Graag je naam, adres en telefoonnummer mailen naar dagsilbos@gmail.com (Het is handig daar niet te lang mee te wachten aangezien de plaatsen beperkt zijn en vaak snel weg zijn. Sluitingsdatum aanmelding 20 augustus)

Kosten: De cursusbijdrage is € 150,00 en kan worden overgemaakt op nummer NL42 TRIO 03902 15538 t.n.v. W. Bos, met vermelding van Herfstcursus 2019 + je naam. NB: Na storting kan je aanmelding pas als definitief beschouwd worden.

Eind augustus volgt nogmaals een email met informatie.

Voor inlichtingen kun je altijd bellen of mailen.

zaterdag 7 september 10:00-13:00 uur

Diverse locaties in het centrum van het land
Zeist en Omgeving

06 1457 5731

Antwerpen - België · vrijdag 13 september
Menskunde en opvoeding

Voordracht door Herman Meyvis in de reeks: De levende pedagogie van Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner hield bijna 6000 voordrachten tijdens zijn leven, vele in reeksen of cycli. Die gingen over alle mogelijke onderwerpen, maar heel vaak over pedagogie. Honderd jaar geleden, in september 1919, richtte hij samen met Emil Molt de eerste Vrije Waldorfschool op in Stuttgart.

De Initiatiefgroep Antroposofie in Antwerpen organiseert in het schooljaar 2019/2020 een voordrachtenreeks waarbij ervaren pedagogen telkens één voordrachtencyclus van Rudolf Steiner voorstellen en vertellen waarom ze deze voordrachten nog steeds actueel of belangrijk vinden.

De bedoeling is om minder bekende voordrachtencycli toch onder ieders aandacht te brengen, maar de reeks kan ook worden gezien als een inleiding in het pedagogisch werk van Rudolf Steiner.

We geven hieronder een overzicht van de hele reeks.

• 13 september, Herman Meyvis: Menskunde en opvoeding

• 11 oktober, Wilbert Lambrechts: De opvoedkunst vanuit inzicht in het menselijk wezen

• 15 november, Arnout De Meyere: Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

• 13 december, Christine Gruwez: Menskunde - innerlijk vernieuwd

• 10 januari, Luc Vandecasteele: Genezend opvoeden

• 14 februari, Klaar Aerts: De drie deugden als manifestatie van liefde

• 13 maart, Werner Govaerts: De vooronderstellingen van de antroposofische pedagogie

• 24 april, Myriam Driesens: De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie

• 8 mei, Tomas Zdrazil: De 'lerarenconferenties'

• 12 juni, Frans Lutters: Menskunde, pedagogie en cultuur

Telkens om 20u.

Deelname: € 75,00 (geheel) of € 10,00 (onderdeel)

Inschrijving en aanmelding via e-mail. (Op onderstaand mailadres kan ook een volledige folder worden aangevraagd, met daarop ook de Duitse titels en GA-nummers).

vrijdag 13 september 20:00-22:00 uur

Steinerschool
Volkstraat 40, Antwerpen
België

uitgebreide informatie...

Veldhoven · zondag 15 september
Natuurwetenschap versus religie

Twee lezingen over natuurwetenschap en sacramenteel werken.

Michaëlkerk, zondagen 4 augustus en 15 september, 10.45 uur

Zondag 4 augustus: Ernst Terpstra vertelt over zijn weg van de natuurwetenschap naar het priesterschap en over de betekenis van het sacramentele werken voor de verdere ontwikkeling van de natuurwetenschap.

Ernst Terpstra is opgeleid als natuurkundige. Hij is geestelijke in de Christengemeenschap en bewindsdrager voor Nederland en Vlaanderen.

Zondag 15 september: Natuurwetenschap en spiritualiteit lijken paden te volgen die steeds verder uit elkaar wijken. Kun je je als mens in die spagaat staande houden of moet je ‘kiezen’? De moderne natuurwetenschap houdt zich uitsluitend bezig met het materiële aspect van de aardesubstantie. Maar bij het voltrekken van ieder sacrament is direct of indirect aardesubstantie aanwezig die in het sacramentele proces wordt betrokken. Kan de aardemens ‘bruggenbouwer’ worden tussen materie en geest?

Bart Hessen is priester in de Christengemeenschap in Groningen en Meppel. Voordien was hij 25 jaar werkzaam als scheikundige, het laatst als hoogleraar anorganische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

zondag 15 september 10:45-12:15 uur

Michaëlkerk
Dorpstraat 122, Veldhoven

uitgebreide informatie...

Leiden · woensdag 18 september
Mani en zijn betekenis voor onze tijd

Voordracht door John Hogervorst.

In de 19e/20e eeuw werden oude manicheïsche geschriften uit het woestijnzand opgedolven die deze belangrijke maar tot ketterij bestempelde christelijke leer weer aan het daglicht brachten. Een belangrijk aspect van de leer van Mani is de verhouding van de mens tot goed en kwaad.

Het manicheïsme bevat een kern die juist voor onze tijd van urgente betekenis is. Daarbij gaat het om de licht- en de schaduwkant van de moderne, individualistische mens én om de noodzaak om de verhouding van mens tot mens, in het klein en in het groot, opnieuw vorm te geven.

Kosten: € 15,00 (inclusief BTW)

woensdag 18 september 19:30-21:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zutphen · zaterdag 21 september
Leven en werk van Beppe Assenza

Kunstwaarnemen met Marianne Polhout.

Waarneming en uitwisseling aan de hand van dia's van schilderijen en biografie van de Siciliaanse schilder Giuseppe (Beppe) Assenza (1905-1985).

Assenza startte eind jaren 60 een zeer goedlopende schilderschool in Dornach (waar ondergetekende van 1983-1987 de opleiding deed) met studenten uit de hele wereld.

Een boeiende biografie met een ontwikkeling van figuratief naar kleur in stof en vorm.

Kosten: € 15,00.- incl. koffie/thee

Graag aanmelden tót een week van tevoren via het mail-adres bij Marianne Polhout.

zaterdag 21 september 14:00-15:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

0575 570 917

uitgebreide informatie...

Zutphen · zaterdag 21 september
De Sterrenhemel als Basis voor de Ontwikkeling van Mens en Aarde

Presentatie van dit nieuwe boek van Nicolaas M. de Jong.

Dit boek beschrijft waarom we de sterren vaak dichtbij kunnen voelen, en hoe de sterrenbeelden in ons werkzaam zijn als de krachten van onze idealen. Het geeft handige werktuigen om deze krachten in jezelf te leren ontdekken, door je eigen ziel en organen heen, en ook hoe je hiermee d.m.v. landschapsheling de engelen van de sterren kunt helpen om zich opnieuw met de aarde te verbinden. Voor informatie over het boek, klik hier.

In deze presentatie neemt de schrijver je mee door je eigen lichamen en organen middels een muzikale klankreis. Je beleeft hoe de sterrenbeelden in je werken als ideaalkrachten, en zo vorm je je een beeld van hun werkingen.

Daarnaast laat Nicolaas enige van zijn instrumenten zien en horen, die zijn gevormd naar de sterrenbeelden van de dierenriem, en die je helpen om je ziel hierop af te stemmen.

Dit is een interactieve middag, waarin Jac Net de schrijver zal interviewen. Er wordt ook gericht op vragen ingegaan. Het betreft een vernieuwde vorm van antroposofie.

Na afloop kun je het boek kopen en wordt het gesigneerd door de schrijver.

Entree: € 7,50

Geef je ajb van tevoren op.

zaterdag 21 september 14:30-17:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oude Wand 13, Zutphen

06 4022 8769

uitgebreide informatie...

Zutphen · woensdag 25 september
Start nieuwe Europa-groep

Een nieuw initiatief van Jac Net en Arend Zantinge.

Na enkele jaren als “Alert”groep en als “Tijdgenoten”groep gewerkt te hebben, willen we ons het komende jaar toespitsen op Europa, als midden tussen Oost en West. Wat is als missie voor Europa te beschouwen, welke uitdagingen biedt onze tijd en wat is vruchtbaar voor de toekomst?

Als motto kiezen we “Europa en ik.” Hiermee geven we aan, dat we ook graag onze eigen relatie tot het onderwerp in het “hier en nu” aan de orde willen hebben.

We stellen ons voor om in het komende jaar 10x (eens per maand op een woensdagavond) bijeen te komen met een nieuw te vormen groep van mensen, die zich hieraan willen committeren en actief willen deelnemen.

De opzet van de avond zou steeds tweeledig kunnen zijn:

1. Een doorlopend onderwerp, waarbij verdieping vanuit antroposofisch perspectief wordt nagestreefd, voorbereid en ingeleid door één van de groepsleden. Te denken valt aan: ontstaan, karakteristiek, missie in deze cultuurperiode, intermediair tussen Oost en West, lijnen naar de toekomst.

2. Een of twee onderwerpen, meer ontleend aan de actualiteit, vanuit de eigen ervaring. Te denken valt aan persoonlijke ervaringen m.b.t. vluchtelingenproblematiek, verhouding tot de Islam, Amerikaans imperialisme, politieke spanning Oost-West, e.a.

We zijn overigens niet de enigen die zich vanuit antroposofisch perspectief druk maken over Europa; zo is er van 23 t/m 25 augustus in Brussel een internationale conferentie, als volgende in een reeks eerdere conferenties op verschillende plaatsen in Europa.

Er is veel antroposofische literatuur, die licht kan werpen op het ontstaan, de rol en de mogelijke toekomst van Europa (o.a. van Rudolf Steiner, Sergej Prokofieff, Harrie Salman, Renate Riemeck).

Data tot kerst: 25 sept., 16 okt., 13 nov., 11 dec.

Kosten ruimte: € 5,00 p.p per avond

Voor nadere informatie en aanmelding: mail of bel Arend Zantinge

woensdag 25 september 19:30-21:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

0575 526 157

Zeist · zondag 29 september
Blijven vrijescholen ‘vrij’ in de volgende 100 jaar?

Landelijke VOK Themadag met voordrachten en werkgroepen.

Met het vieren van het 100-jarig bestaan van de eerste Vrijeschool op 20 september 2019, kijken we ook vooruit naar de volgende 100 jaar.

  • Hoe ziet die toekomst er uit?
  • Heeft het woord 'vrij' in onze naam nog inhoud?
  • Moeten er dingen veranderd worden of worden aangepast of wellicht 'teruggedraaid'?
  • Moeten we onze mentaliteit veranderen om weer nieuwe impulsen te kunnen geven aan het 'vrije' onderwijs?
  • Kunnen we de woorden van Rudolf Steiner, die in zijn boek 'De werkelijkheid van de vrijheid' zijn na te lezen, dat door morele intuïtie te ontwikkelen we tot een echte sociale samenleving kunnen komen, waarmaken?

Deze vragen zullen aan bod komen op deze Landelijke VOK Themadag.

Er zullen voordrachten worden gehouden door Frans Lutters, Jacques Meulman en Hugo Pronk. Verder zullen er werkgroepen zijn waarop kan worden ingetekend.

U kunt zich aanmelden via e-mail. U ontvangt dan alle gegevens via de mail.

Wij heten u van harte welkom!

zondag 29 september 10:00-17:00 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

Tilburg · zondag 29 september
Michaël en de natuurwezens

Bijeenkomst met lezing door Jeanne Meijs en werkgroepen.

Op deze zondag organiseert de Michaël-werkgroep en Studiecentrum Antroposofie Tilburg een bijeenkomst die zal bestaan uit een lezing over het thema, zie titel, door Jeanne Meijs. Vanuit haar ervaring en antroposofisch inzicht weet zij op een praktische manier handreikingen te bieden over hoe we recht kunnen doen aan de natuurwezens.

Wat zijn eigenlijk natuur-, elementen- of elementaarwezens?

Waar zijn zij en hoe is hun situatie? Wat kunnen wij voor hen betekenen?

De Michaël-werkgroep nodigt belangstellenden uit om op deze Michaël-Zon-dag dit thema verder uit te diepen. Aan de hand van de lezing in de ochtend gaan we ‘s middag aan de slag in twee werkgroepen:

1. Elementenwezens en de techniek o.l.v. Henk Stolk.

2. Natuurwezens en de bijen o.l.v. Jan Goossens.

Programma:

10.30 uur: inloop met koffie en thee

11.00 uur: welkom en algemene inleiding

11.05 uur: lezing door Jeanne Meijs

13.00 uur: lunchpauze met soep, graag zelf brood meenemen

14.00 uur: werkgroepen

15.30 uur: samenkomst in de grote zaal, plenaire terugmelding van de werkgroepen en terugblikken op de hele dag

16.00 uur: afsluiting.

Entree: een vrijwillige bijdrage

In verband met de voorbereiding is het fijn als u zich aanmeldt vóór 15 september 2019!!!

zondag 29 september 10:30-16:00 uur

Basisschool Tiliander
Lange Nieuwstraat 189, Tilburg

013 463 1344

uitgebreide informatie...

Amsterdam · zondag 29 september
Michael en de verbondenheid tussen de volken

Lezing op Michaelsdag door Marianne de Nooij.

Dit jaar willen we ons in de Michaeltijd richten op hoe deze aartsengel als de huidige tijdgeest verbindend werkzaam is tussen de volkeren op aarde. Marianne de Nooij zal vertellen over Michaelische motieven in een aantal kunstwerken in het hoofdgebouw van de Verenigde Naties in New York en verbindt dit met elementen uit de biografie van secretaris generaal van de VN Dag Hammarskjöld (†1961).

Bij het Michaelsfeest op 6 oktober spelen kinderen en jongeren het muzikale toneelstuk 'Jouw volk is mijn volk', over de lotgevallen van Ruth uit Moab. Ardan Heerkens zal dan, terwijl de kinderen bezig gaan met oogstactiviteiten, voor de volwassenen vertellen over de betekenis van dit oudtestamentische Michaelische verhaal voor onze tijd.

zondag 29 september 12:00-13:00 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Leiden · vanaf maandag 30 september
Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereldScholingscursus met John Hogervorst, Christine Gruwez, Klaas van Egmond, Harrie Salman en Reinoud van Bemmelen

Vandaag?

Vandaag worstelen we met economische krachten en gewoonten die mens en aarde schaden; met overheden en bedrijven die alles van ons (willen) weten; met bureaucratie en regelzucht die hindernissen zijn voor elk ontluikend initiatief; met een invulling van de democratie die geen recht doet aan de mondigheid die in elk mens leeft.

Morgen?

Morgen wordt alles anders, … wanneer wij vandaag een nieuwe weg naar de toekomst inslaan. Die weg wacht erop door ons bewandeld te worden en heet: sociale driegeleding.

Toekomst bouwenSociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien. Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.

Wie de sociale driegeleding innerlijk tot leven weet te brengen, zal niet alleen ervaren hoe hiermee een fundament is gegeven om de wereld van vandaag te begrijpen, maar ook hoe hiermee een bron van kracht wordt ontslote! n die aanzet om je gewicht aan de goede kant van de weegschaal mee te laten tellen. Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit geheel richting kan geven). Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken maar ook in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

Wat gaan we doen?

- Gezamenlijke studie/bespreking van De kernpunten van het sociale vraagstuk. We zullen ons intensief bezighouden met het begrijpen van dit basiswerk van de sociale driegeleding; en daarmee ook werken aan het levendige denken dat nodig is om het sociale leven te vernieuwen.- Inzicht in de ontwikkeling van de mens en zijn bewustzijn. Daarmee oefenen we inzicht in de achtergronden en werkelijke vraagstukken van deze tijd.

  • Mens tussen mensen: wat verbindt de moderne, individualistische ingestelde mens met de gemeenschap en hoe verbinden we ons van mens tot mens?
  • Werken aan een andere economie. Hoe komen we tot een economie die recht doet aan mens en aarde?
  • Voorbeelden uit de praktijk. Welke hoopvolle initiatieven zijn er?

De bijeenkomsten bestaan uit inleidingen en gesprek. Deelnemers kunnen vraagstukken uit hun eigen praktijk inbrengen. Voor de gezamenlijke studie is het nodig dat de deelnemers zich thuis voorbereiden.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag vanaf 30 september 2019 (1x per twee weken) van 13.15 tot 17.15 uur.

18 bijeenkomsten (tot in mei 2020), prijs € 725,00 (incl. btw)

Meer informatie en aanmelden via de website of telefonisch. Een folder is beschikbaar.

maandag 30 september 13:15 uur

maandag 18 mei 2020

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zoetermeer · donderdag 3 oktober
Mysterie van het kwaad en de betekenis van Michaël

Voordracht door Sebastiaan de Vries.

Vanaf het begin van de Nieuwe Tijd, de tijd van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, heeft het kwaad een bijzondere betekenis in de mensheidsgeschiedenis. Dat wordt zichtbaar om ons heen, maar wacht ook op het gezien worden in onszelf.

We gaan op deze bijeenkomst in op de esoterische rol van het kwaad in de ontwikkeling van de mensheid en we belichten daarbij de betekenis en de rol van Michaël.

Dr. Sebastiaan de Vries is filosoof en is als docent verbonden aan de vrijeschoolpabo.

Kosten € 10,00 (reductie mogelijk)

donderdag 3 oktober 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

Antwerpen - België · vrijdag 11 oktober
De opvoedkunst vanuit inzicht in het menselijk wezen

Voordracht door Wilbert Lambrechts in reeks: De levende pedagogie van Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner hield bijna 6000 voordrachten tijdens zijn leven, vele in reeksen of cycli. Die gingen over alle mogelijke onderwerpen, maar heel vaak over pedagogie. Honderd jaar geleden, in september 1919, richtte hij samen met Emil Molt de eerste Vrije Waldorfschool op in Stuttgart.

De Initiatiefgroep Antroposofie in Antwerpen organiseert in het schooljaar 2019/2020 een voordrachtenreeks waarbij ervaren pedagogen telkens één voordrachtencyclus van Rudolf Steiner voorstellen en vertellen waarom ze deze voordrachten nog steeds actueel of belangrijk vinden.

De bedoeling is om minder bekende voordrachtencycli toch onder ieders aandacht te brengen, maar de reeks kan ook worden gezien als een inleiding in het pedagogisch werk van Rudolf Steiner.

We geven hieronder een overzicht van de hele reeks.

• 13 september, Herman Meyvis: Menskunde en opvoeding

• 11 oktober, Wilbert Lambrechts: De opvoedkunst vanuit inzicht in het menselijk wezen

• 15 november, Arnout De Meyere: Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

• 13 december, Christine Gruwez: Menskunde - innerlijk vernieuwd

• 10 januari, Luc Vandecasteele: Genezend opvoeden

• 14 februari, Klaar Aerts: De drie deugden als manifestatie van liefde

• 13 maart, Werner Govaerts: De vooronderstellingen van de antroposofische pedagogie

• 24 april, Myriam Driesens: De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie

• 8 mei, Tomas Zdrazil: De 'lerarenconferenties'

• 12 juni, Frans Lutters: Menskunde, pedagogie en cultuur

Telkens om 20u.

Deelname: € 75,00 (geheel) of € 10,00 (onderdeel)

Inschrijving en aanmelding via e-mail. (Op onderstaand mailadres kan ook een volledige folder worden aangevraagd, met daarop ook de Duitse titels en GA-nummers).

vrijdag 11 oktober 20:00-22:00 uur

Steinerschool
Volkstraat 40, Antwerpen
België

uitgebreide informatie...

Zoetermeer · woensdag 16 oktober
Syrische vluchtelingen in Nederland

Lezing door Désanne van Brederode.

In de media wordt uitvoerig ingegaan op het vraagstuk van de vluchtelingen met veel aandacht voor het probleem van integratie en mogelijke radicalisering. Men vergeet vaak wat voor verschrikkingen Syrische vluchtelingen in de oorlog, maar ook in de voorafgaande dictatuur van president Assad hebben doorgemaakt. Voor hen zijn de idealen van rechtvaardigheid, democratie en vrijheid oprecht en doorleefd.

Maar kunnen deze nieuwkomers in onze samenleving nog aan hun idealen vasthouden? Wat betekenen vrijheid en mensenrechten nog voor de Nederlanders zelf?

Désanne van Brederode (1970) is schrijver en filosoof, en sinds 2013 bestuurslid van Het Syrische Comité in Nederland.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

woensdag 16 oktober 20:15-22:00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

Veldhoven · zaterdag 19 oktober
Aandacht voor de ongeborenen

Sophiagroependag met lezing van Jeanne Meijs.

Na de Michaëlconferentie van 2011 deed Jeanne Meijs in haar lezing “Op weg naar de aarde” een dringende oproep tot het vergroten van het bewustzijn rondom de ongeborenen. Sindsdien werken er in binnen- en buitenland Sophiagroepen met dit thema.

Op zaterdag 19 oktober wordt vanuit de Sophia-impuls een dag georganiseerd voor ontmoeting tussen de diverse Sophiagroepen, maar ook voor belangstellenden. Jeanne Meijs zal een lezing verzorgen met als titel: ”Het verlangen van de ongeborenen en het antwoord van de bijen”. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Om de kosten te dekken (gebruik van de ruimte, koffie/thee, portokosten, folders) vragen wij om een vrijwillige bijdrage.

Gelieve zelf een lunchpakket meenemen. Voor soep en koffie wordt gezorgd.

Opgave per e-mail of telefoon voor deelname is dringend gewenst voor 1 oktober.

zaterdag 19 oktober 10:00-15:00 uur

Michaëlkerk
Dorpstraat 122, Veldhoven

040 246 3282

Leiden · vanaf woensdag 30 oktober
Bomen door de vier seizoenen heen

Schildercursus nat-in-nat door Dick Bruin.

Elk jaar krijgen wij weer de kans om de verschillende kleurstemmingen van de seizoenen te beleven. Een mogelijkheid die heel voor de hand liggend is, omdat wij er immers iedere dag ‘midden in zitten’.

In vier keer schilderen we per keer twee maal dezelfde ‘seizoenboom’. De eerste keer om de opbouw te verkennen en de tweede keer om naar eigen inzicht en mogelijkheden de opdracht nog eens uit te voeren. We starten met de herfstboom, dan gaan we de winter in, vervolgens de lenteboom en we eindigen met de zomerbomen.

Iedereen kan meedoen die zich aangesproken voelt tot dit thema en deze techniek.

Data: woensdagavond 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2019

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Kosten: € 80,00 (inclusief BTW)

woensdag 30 oktober 19:30 uur

woensdag 20 november

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Antwerpen - België · vrijdag 15 november
Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Voordracht door Arnout De Meyere in reeks: De levende pedagogie van Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner hield bijna 6000 voordrachten tijdens zijn leven, vele in reeksen of cycli. Die gingen over alle mogelijke onderwerpen, maar heel vaak over pedagogie. Honderd jaar geleden, in september 1919, richtte hij samen met Emil Molt de eerste Vrije Waldorfschool op in Stuttgart.

De Initiatiefgroep Antroposofie in Antwerpen organiseert in het schooljaar 2019/2020 een voordrachtenreeks waarbij ervaren pedagogen telkens één voordrachtencyclus van Rudolf Steiner voorstellen en vertellen waarom ze deze voordrachten nog steeds actueel of belangrijk vinden.

De bedoeling is om minder bekende voordrachtencycli toch onder ieders aandacht te brengen, maar de reeks kan ook worden gezien als een inleiding in het pedagogisch werk van Rudolf Steiner.

We geven hieronder een overzicht van de hele reeks.

• 13 september, Herman Meyvis: Menskunde en opvoeding

• 11 oktober, Wilbert Lambrechts: De opvoedkunst vanuit inzicht in het menselijk wezen

• 15 november, Arnout De Meyere: Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

• 13 december, Christine Gruwez: Menskunde - innerlijk vernieuwd

• 10 januari, Luc Vandecasteele: Genezend opvoeden

• 14 februari, Klaar Aerts: De drie deugden als manifestatie van liefde

• 13 maart, Werner Govaerts: De vooronderstellingen van de antroposofische pedagogie

• 24 april, Myriam Driesens: De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie

• 8 mei, Tomas Zdrazil: De 'lerarenconferenties'

• 12 juni, Frans Lutters: Menskunde, pedagogie en cultuur

Telkens om 20u.

Deelname: € 75,00 (geheel) of € 10,00 (onderdeel)

Inschrijving en aanmelding via e-mail. (Op onderstaand mailadres kan ook een volledige folder worden aangevraagd, met daarop ook de Duitse titels en GA-nummers).

vrijdag 15 november 20:00-22:00 uur

Steinerschool
Volkstraat 40, Antwerpen
België

uitgebreide informatie...

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…