menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

42 berichten in deze agenda

 « 123 » 

Amsterdam · zondag 17 november
Kijken naar de Apocalyps van Johannes

Voordracht door Siegwart Knijpenga.

Siegwart Knijpenga heeft gewerkt aan zeven kleine sculpturen van de Apocalyps van Johannes: met de guts bewerkte en daarna ingekleurde berkenstammetjes.

Bij de keuze van de onderwerpen heeft hij zich laten leiden door de vraag, wat zich uit de tekst leende om uitgebeeld te worden. Hierbij moest vaak op details van de tekst worden teruggegrepen, zoals bijvoorbeeld bij de zes soorten engelvleugels, die elk iets van de realiteit van deze bijzondere organen weergeven. Ook is er sprake van meerdere draken.

Met het oog op deze houten beeldjes zal hij vertellen over beelden uit het Openbarinngsboek van Johannes.

zondag 17 november 12:00-13:00 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Den Haag · zondag 17 november
Engel-beelden van Rik ten Cate

Feestelijke openingsmiddag met Jaap Sijmons, Rinke Visser en Raoul Boesten.

Op deze middag staan we stil bij de centrale gebaren van de 7 aartsengelen. Wat hebben ze ons te vertellen? Vanuit geestes-wetenschappelijk-, religieus- en muzikaal perspectief zullen Jaap Sijmons, Rinke Visser en Raoul Boesten deze vraag benaderen.

Aanmelden is niet verplicht.

Toegang is vrij.

zondag 17 november 14:00-17:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Arnhem · dinsdag 19 november
De mens in Europa

Lezing door Mieke Mosmuller.

Europa is in de op de gebruikelijke wijze tot landkaart uitgeklapte wereldbol het ‘Midden’. In onze tijd mogen we dat echt zo opvatten: Europa is het hart en de ademhaling van de aarde ontwikkeling. Dit hart staat bloot aan tegenstand en aanvallen.

Hoe maken wij het sterk, zodat we - in het bewustzijn van de hulp vanuit de geestelijke wereld - niet alleen stand kunnen houden, maar de moeilijkheden kunnen benutten voor verdere ontwikkeling van de gehele mensheid op aarde? We gaan hierover in gesprek met elkaar.

dinsdag 19 november 20:00-21:45 uur

Parcivalschool Zuid
Zwanenbloemlaan 4, Arnhem

026 442 7374

uitgebreide informatie...

Den Haag · woensdag 20 november
100 jaar Vrije School

Voordracht door door Nana Göbel.

Wat zijn de idealen en werkelijkheid van toen, nu en de toekomst? En wat is de relevantie van de Vrije School pedagogiek voor de toekomst?

Ter ere van het 100-jarige bestaan van de Vrije School organiseert De Vrijeschool Den Haag een reeks van drie interactieve lezingen voor ouders, leerkrachten en belangstellenden uit Den Haag en omgeving. Wees van harte welkom!

De tweede lezing wordt gehouden door Nana Göbel op woensdag 20 november om 20.00 uur.

Nana Göbel is van Board Friends of Waldorf Education Worldwide

Waldorf schools today; The inspiration of and practice in +1.000 schools in 60 countries all over the world. De lezing is in het engels en het thema is "What can we learn from them for our future?"

Graag aanmelden via e-mail.

woensdag 20 november 20:00-22:00 uur

De Vrijeschool Den Haag, grote zaal
Abbenbroekweg 7, Den Haag

uitgebreide informatie...

Driebergen · vrijdag 22 november
Droom, deel en doe!

Symposium van stichting DIALOOG.

Onderzoek in het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid

Een symposium is een feest, waarop je je verheugt in het delen en verwerven van inzicht. Dat merkten we ook vorig jaar tijdens het symposium In dubio staan. Het enthousiasme van de deelnemers was zo groot, dat we besloten hebben ook dit jaar een symposium te organiseren.

Voor dit symposium hebben wij gekozen voor het thema Droom, deel en doe. Want de vraag is hoe we in ons professionele leven omgaan met het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid.

Gastspreker

Onze gastspreker, prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, legt in zijn laatste boek ‘Moreel leiderschap’ verbanden tussen ons menselijk vermogen tot denken en de moraliteit van keuzes. Hij illustreert met pakkende voorbeelden de corrumperende werking van macht. Zijn verhaal inspireert om via moreel leiderschap, een wereld te realiseren met een menselijke maat en een menselijk gelaat. Brenninkmeijer legt daarbij een verband met de drieslag logos, pathos en ethos die Aristoteles in zijn Retorica onderscheidde. In dit tijdperk verzanden we vooral in de systeemwereld, in onherbergzaam logos. Als we voor belangrijke keuzes staan, moeten we volgens Brenninkmeijer ons denkproces vertragen en ruimte scheppen voor pathos en ethiek. Daarbij kan Dynamische Oordeelsvorming een belangrijk hulpmiddel zijn. Dynamische oordeelsvorming stelt het gevoel centraal. Door het stellen van vragen, bevrijden we ons van primaire reacties en kunnen we tot weloverwogen oordelen en heldere besluiten komen.

Droom, deel en doe!

In zijn boek beschrijft Brenninkmeijer het spanningsveld tussen idealen en werkelijkheid. Onderzoek je je idealen, dan ontdek je dat ze met je waarden samenhangen. Dat geldt ook voor organisaties. Zij ontlenen hun idealen en doelstellingen aan kernwaarden zoals duurzaamheid, toegankelijkheid of zorgzaamheid. Maar hoe verwerkelijk je vanuit je rol of positie zulke abstracte waarden? Hoe stimuleer je als leidinggevende of bestuurder dat de kernwaarden van jullie organisatie in de praktijk worden vertaald?

Individuele verbeeldingskracht is het startpunt in zo’n creatief proces. Hoe zien de kernwaarden er in het dagelijkse handelen uit? Wat zie je nu al gebeuren in jullie organisatie? Wat maakt het urgent, waarom juist nu? Wat wil je eigenlijk bereiken? De vragen uit alle velden van het model Dynamische Oordeelsvorming, prikkelen je verbeeldingskracht.

Door deze beelden te delen veranderen abstracte woorden in vitale, springlevende beelden. Gedeelde dromen wekken enthousiasme en verlagen de drempel om tot actie over te gaan…

Tussen ideaal en werkelijkheid leven dromen en gevoelens. Hebben paradigma’s en middelen een beperkende of juist verruimende rol. Het speelveld is ruim. Daarom onderzoeken we tijdens dit symposium met elkaar de verschillende aspecten van dromen, delen en doen. Tijdens de borrel, na afloop, kan het delen van de verworven inzichten direct beginnen. Zo kunnen dromen tot daden leiden.

Werkgroepen

Werkgroepen Droom, deel en doe!In het tweede gedeelte van de middag kun je aan één van de werkgroepen deelnemen. Alle werkgroepen gaan dieper in op het thema en Dynamische Oordeelsvorming. Drie van de groepen richten zich daarbij op een specifieke doelgroep!Dus voor ieder wat wils!Dit zijn degenen die de werkgroepen begeleiden:

 • Wil Houtzager
 • José van Loo
 • Annemarie Sijens
 • Leonarda Telling (Mediators)
 • Marco de Vlaming (Adviseurs)
 • Ron Henkes (Toezichthouders en bestuurders)

Programma

 • Opening 13.30 uur (inschrijven en ontvangst vanaf 13.00 uur)
 • Inleiding door Alex Brenninkmeijer
 • Inleiding in de werkgroepenpauze
 • Werkgroepen
 • Muziek
 • Plenair verzamelen van inzichten
 • 17.00 Borrel

Kosten: € 114,95 (incl 21% BTW)

MfN: 3 PE-punten cat 2 toegekend

Vragen en aanmelding via de website

vrijdag 22 november 13:30-17:00 uur

Stichting Dialoog, Landgoed de Horst
Horstlaan 1, Driebergen

Rotterdam · vanaf vrijdag 22 november
De Driegeleding van het sociale organisme

Voordracht en werkgroep met arts, filosoof en auteur Mieke Mosmuller, over de spiritualisering van het denken, voelen en willen.

De vierde bijeenkomst: Hier vormen de drie geledingen een levend geheel?

Zaal open: een half uur voor aanvang. Consumpties en lunch op zaterdag inbegrepen

Kosten

Voordracht vrijdagavond € 15,00, werkgroep zaterdag € 65,00. Voor minder draagkrachtigen: vrij/za. € 40,00. Voor hen die een steunbedrag willen geven t.b.v. eerstgenoemden: € 150,00.

Opgave

Voor de vrijdag hoeft u zich niet aan te melden.

Opgave zaterdag: van tevoren, telefonisch of per email bij Bert Verschoor, Hoge Maasdijk 66, 4281 NH Andel. 06-13164751, bertverschoor@ gmail.com of Lieke van der Ree, 010- 4528202.

Na bevestiging kunt u het bedrag storten op rek. nr. Triodosbank NL82 TRIO0197614043 t.n.v. E Blom te Andel

Vrijdag 22 november en zaterdag 23 november 2019.

De bijeenkomsten zijn zo ingericht dat ze ook apart kunnen worden gevolgd.

vrijdag 22 november 20:00 uur

zaterdag 23 november 17:00 uur

Rudolf Steinerschool Rotterdam Prinsenland
Michelangelostraat 275, Rotterdam

06 1316 4751

uitgebreide informatie...

Antwerpen - België · vrijdag 22 november
Europa en de sociale driegeleding

Wat heeft Europa aan nieuwe impulsen nodig?

Bijdrage: € 8,00

Graag vooraf aanmelden per e-mail.

Europa, Europa, Europa!

Een aandachtige blik hebben voor het gebeuren van onze tijd hoort tot de wezenlijke opdrachten van de antroposofie in het Michaël-tijdperk. De vraag naar hoe het verder moet met Europa hoort daar wezenlijk bij en vormt misschien wel een sleutel. Haast ieder vraagstuk dat in onze tijd in het midden van de belangstelling staat, voert onafwendbaar naar de idee en de werkelijkheid van Europa: klimaat en migratie incluis. Europa heeft in de wereld de taak te verbinden tussen Amerika en Azië; bovendien heeft het een karmische band met het Zuiden.

Wat beweegt Europa vandaag?

Hoe moet deze idealistische taak in de toekomst vorm gegeven worden?

Kan deze vraag iemand die een hart heeft voor de mensheid, die mens onberoerd laten?

Harrie Salman (NL ° 1953) is Europeaan bij uitstek (hij kent 15 talen). Hij is auteur van vele zeer leesbare boeken van cultuurhistorische aard die telkens de midden-functie van Europa centraal plaatsen. Bovendien denkt hij over deze problematiek vanuit het toekomst scheppende driegeledingsprincipe van Rudolf Steiner.

Op deze bijzondere Antwerpse avond stelt hij zijn nieuwe boek over Europa voor.

vrijdag 22 november 20:00-22:00 uur

Hibernia - Steinerschool Antwerpen
Volkstraat 40, Antwerpen
België

Den Haag · vrijdag 22 november
Leerrijpheid en Rubicon

Verdiepingsavond menskunde met Jacques Meulman.

Beste ouders en leraren,

We nodigen jullie van harte uit bij de laatste verdiepingsavond Menskunde van dit jaar op aanstaande vrijdag 22 november om 20.00 in de grote zaal van De Vrijeschool Den Haag op de Abbenboekweg 7. Deze avond zal muzikaal worden omlijst door Merlijn Angadgaur.

Als inleiding op de lezing schrijft Jacques Meulman er het volgende over:

Een goed begin is het halve werk!

Een goede voorbereiding op het werk dat komt, zorgt ervoor dat het werk daarna beter gedaan kan worden. Dat geldt ook voor onze kinderen die naar school gaan om te leren. De juiste voorbereiding op al het leren is een goed begin in de kleutertijd. Dat gebeurt daar nog ‘spelenderwijs’ en wanneer de kinderen ‘leerrijp’ zijn is het werk al voor de helft gedaan. Dan kan het ‘echte’ leerwerk gaan beginnen, op weg naar de volgende mijlpaal, zo rond het 10de jaar. Van buiten is er nauwelijks iets te zien, maar van binnen vindt er een enorme omslag plaats !

Ouders, leerkrachten en belangstellenden die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn van harte welkom.

Inloop vanaf 19.30

Kosten: € 10,00 p.p. per avond

Graag aanmelden via e-mail

vrijdag 22 november 20:00-22:00 uur

De Vrijeschool Den Haag
Abbenbroekweg 7, Den Haag

Den Haag · woensdag 27 november
100 jaar Vrije School

Voordracht door Christof Wiechert.

Wat zijn de idealen en werkelijkheid van toen, nu en de toekomst? En wat is de relevantie van de Vrije School pedagogiek voor de toekomst?

Ter ere van het 100-jarige bestaan van de Vrije School organiseert De Vrijeschool Den Haag een reeks van drie interactieve lezingen voor ouders, leerkrachten en belangstellenden uit Den Haag en omgeving. Wees van harte welkom!

De derde lezing wordt gehouden door Christof Wiechert op woensdag 27 november om 20.00 uur.

Christof Wiechert is voormalig leider pedagogische sectie Goetheanum. Het thema van de avond is:

Onze tijd, onze kinderen, hun toekomst. Wat vraagt dit van ons leerkrachten en ouders?

Graag aanmelden via e-mail.

woensdag 27 november 20:00-22:00 uur

De Vrijeschool Den Haag, grote zaal
Abbenbroekweg 7, Den Haag

uitgebreide informatie...

Amsterdam · vanaf vrijdag 29 november
Herfstcongres 2019 - Allergie & Hooggevoeligheid

Voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

Allergie en hooggevoeligheid zijn aan elkaar verwant: beide hebben te maken met grensproblematiek, met de verhouding van binnen en buiten. Bij allergie gaat het om het om de fysieke begrenzing in de zintuigsfeer, maar ook om het grensvlak dat zich voordoet in de vertering van ons voedsel. Hooggevoeligheid vormt de innerlijke, psychische keerzijde van deze problematiek.

Doelgroep van het congres zijn professionals uit de antroposofische gezondheidszorg, maar overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom!

Sprekers: Erik Baars en Joost Laceulle over allergie; Zoltán Schermann en Annejet Rümke over hooggevoeligheid.

Tevens twee rondes van werkgroepen vanuit een veelheid van disciplines.

Kosten: € 110; studenten betalen € 55,00

Aanmelden: via onze website

vrijdag 29 november 20:00 uur

zaterdag 30 november 18:00 uur

Geert Groote College
Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam

06 2141 2688

uitgebreide informatie...

Leiden · vrijdag 29 november
Organische architectuur in de VS

Voordracht door Pieter van der Ree.

Met architecten als Frank Lloyd Wright, Bruce Goff en John Lautner, kennen de Verenigde Staten een eigen, indrukwekkende organische bouwtraditie.

Prof. Organische architectuur Pieter van der Ree vertelt over de veelal spectaculaire vrije vormgeving en het zoeken naar een harmonische relatie tot de natuur.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00

vrijdag 29 november 20:00-22:00 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Groningen · woensdag 4 december
De dood, een andere vorm van leven

Voordracht en oefeningen door Mieke Mosmuller arts, auteur, filosoof.

Een stervende mens laat zijn lichaam achter, een leeg geworden hulsel. Waar blijven het zelfgevoel en het zelfbewustzijn, wanneer het lichaam gestorven is?

Omlijst door muziek van De Graaf van St. Germain

Renate Kroese viool, Samara Bertsch cello, en Peter Rippen piano

Kosten € 25,00 (reductie mogelijk)

woensdag 4 december 19:30-22:00 uur

Gemeenteruimte Christengemeenschap
Lauwersstraat 3, Groningen

06 5259 4394

Den Haag · woensdag 4 december
Esoterische achtergronden orgaandonatie

Studiecentrum voor Antroposofie Den Haag, lezing door Rob Gruben.

Het thema orgaandonatie is de laatste jaren flink in het nieuws geweest. Helaas bleef de spirituele dimensie daarbij vaak onbelicht, waardoor essentiële kwesties onbekend bleven. Het begrip “hersendood” bestond tot 1968 niet. Tot dat jaar betrof het gewoon heel zieke of comateuze mensen.

Hersendood is niets meer dan een definitie. Ook het feit dat in Nederland bij maar liefst 75% van de orgaanuitnames de zogenaamde Lazarusreflex optreedt. Die reflex treedt op vlak voor of op het moment dat de chirurg met de scalpel de incisie wil maken en bestaat uit een afwerend gebaar met de armen.

Rob zal vooral ook ingaan op wat er bij een orgaandonatie spiritueel aan de hand is. Zoals het optreden van “persoonsvervlakking”; bij de ontvanger van het orgaan plots herinneringen opduiken uit het leven van de gever; enz. Ziel en levenskrachten blijken daarbij werkzaam over de stoffelijke materie van het orgaan heen. Al deze kennis kan leiden tot een herbezinning van het eigen standpunt.

De lezing is voor iedereen toegankelijk.

woensdag 4 december 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

Ulvenhout · vanaf vrijdag 6 december
Leren lezen in het boek van de mens

Seminar met Mieke Mosmuller.

Wie met kinderen werkt of leeft heeft mensenkennis, menskunde nodig. Wat voor een verschil maakt het, te weten dat een kind niet als een onbeschreven blad ter wereld komt, maar al een heel boek geschreven heeft in vele incarnaties.

Een dergelijk inzicht brengt de juiste eerbied voor een kind en wekt de wil om in overeenstemming met dat boek op te voeden. Maar het zijn niet alleen geest en ziel, die uit vorige levens tot ons komen, ook het lichaam heeft die achtergrond, en is maar voor een deel bepaald door de erfelijkheid.

Hoe kunnen we een exact beeld vormen van dit uit de geestwereld ontstaan van het lichaam en de samenhang met leven, ziel en geest?

vrijdag 6 december 17:00 uur

zondag 8 december 17:00 uur

De Geershof
Geersbroekseweg 4, Ulvenhout

uitgebreide informatie...

Tilburg · dinsdag 10 december
Geheimen van jouw persoonlijke lot

Voordracht door en gesprek met Geert van Brakel.

Lezen in je eigen biografie

Lezen in je eigen levensverhaal, hoe doe je dat?

Hoe kun je zo kijken naar jouw unieke levensloop dat je meer zelfkennis krijgt en gevoel voor wat er eigenlijk voor je ‘aan de tijd’ is? Hoe kom je dichter bij de ervaring van karma en reïncarnatie?

Wat speelt er in lichtere en donkere herinneringen? Wat vertellen mij vooral de tegenslagen die ik moest verwerken? Waar gaat míjn levensverhaal over? Wat is de rode draad?

In de eerste zevenjaarsfase leert een kind door de nabootsing, van zeven tot veertien jaar door omgaan met een liefdevolle autoriteit. Vervolgens zoekt de puber naar idealen om zich op zijn of haar eigen manier liefdevol te kunnen gaan verhouden tot de wereld. Als jongvolwassenen gaan we verder op zoek naar onze eigen weg door alle lichte en donkere hindernissen van het leven, zoekend naar zelf verworven waarheid, inzicht en diepere verbinding.

De zoektocht naar de meer spirituele zin van dit alles is voor veel mensen – jong en oud – steeds meer een dringende behoefte. Hoe kan dit ons helpen, ook bij de opvoeding van onze kinderen? Terugblikken om vooruit te zien: we gaan samen op weg met onderzoek in onze eigen biografie… op weg naar ‘Ken Uzelf’.

Entree: € 8,00

Bij voldoende belangstelling mogelijk een vervolg op donderdagavond 9 januari 2020 in een workshop o.l.v. Geert van Brakel, waarin we heel praktisch aan het werk gaan met 'lezen in onze eigen biografie'.

Deze workshop zal dan plaatsvinden in therapeuticum De Linde, Cornelstraat 1, 5037 EZ Tilburg

Entree: € 10,00

dinsdag 10 december 20:00-22:00 uur

Basisschool Tiliander
Lange Nieuwstraat 189, Tilburg

uitgebreide informatie...

Zoetermeer · dinsdag 10 december
Polytheïsme, monotheïsme en het christendom

Kunstgesprek o.l.v. Han van Ouwerkerk en Rien Zwijnenburg.

Aan de hand van afbeeldingen uit de beeldende kunst ontleend aan verschillende perioden van de kunstgeschiedenis wordt de ontwikkeling nagegaan van het veelgodendom naar monotheïsme en het christendom. Tijdens de lezing bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en over het getoonde in gesprek te komen.

Han van Ouwerkerk studeerde kunstgeschiedenis en is vrijeschoolleraar in Leiden. Rien Zwijnenburg was antroposofisch huisarts. Hij heeft grote interesse in de kunst en is zelf beeldend kunstenaar.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden niet nodig

dinsdag 10 december 20:15-22:00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

Zeist · donderdag 12 december
Iona, keltische spiritualiteit en fenomenologie

Lezing door Renatus Derbidge uit Schotland.

Renatus schets een karakteristiek van de westerse mysteriestroom - vanaf megalithische culturen, druïden, Keltisch christendom tot aan Rudolf Steiner en de opgaven nu, in onze tijd. Met gesprek en kleine oefeningen en kort verslag over de Iona-Summerschool.

Iona voelt als ‘thuiskomen’. De natuur-stemming op het kleine eiland wordt vaak omschreven als vredig, helend, heilig. Iona was het centrum van het Keltische christendom, gekenmerkt door haar toewending tot de geschapen wereld en het ontmoeten van de Christusgeest in de elementen. Het spirituele leven hier was niet hiërarchisch of centralistisch georganiseerd, streven naar wereldlijke macht was er niet.

Steiner plaatst deze 'cultuur' in de stroom van de westerse of Hybernische mysteriën. In onze tijd is er een verbinding tussen Keltische spiritualiteit en de natuurwetenschap van Goethe, die immers is gebaseerd op de liefdevolle aandacht voor de zintuiglijke wereld. Steiner zegt: “Leren waarnemen en ervaren van het geestelijke in de zintuiglijke wereld - dat is de culturele opgave van onze tijd".

De lezing wordt in het Engels gegeven.

donderdag 12 december 20:00-22:00 uur

Gebouw Helicon
Socrateslaan 22a, Zeist

06 4075 6136

uitgebreide informatie...

Antwerpen - België · vrijdag 13 december
Menskunde - innerlijk vernieuwd

Voordracht door Christine Gruwez in reeks: De levende pedagogie van Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner hield bijna 6000 voordrachten tijdens zijn leven, vele in reeksen of cycli. Die gingen over alle mogelijke onderwerpen, maar heel vaak over pedagogie. Honderd jaar geleden, in september 1919, richtte hij samen met Emil Molt de eerste Vrije Waldorfschool op in Stuttgart.

De Initiatiefgroep Antroposofie in Antwerpen organiseert in het schooljaar 2019/2020 een voordrachtenreeks waarbij ervaren pedagogen telkens één voordrachtencyclus van Rudolf Steiner voorstellen en vertellen waarom ze deze voordrachten nog steeds actueel of belangrijk vinden.

De bedoeling is om minder bekende voordrachtencycli toch onder ieders aandacht te brengen, maar de reeks kan ook worden gezien als een inleiding in het pedagogisch werk van Rudolf Steiner.

We geven hieronder een overzicht van de hele reeks.

• 13 september, Herman Meyvis: Menskunde en opvoeding

• 11 oktober, Wilbert Lambrechts: De opvoedkunst vanuit inzicht in het menselijk wezen

• 15 november, Arnout De Meyere: Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

• 13 december, Christine Gruwez: Menskunde - innerlijk vernieuwd

• 10 januari, Luc Vandecasteele: Genezend opvoeden

• 14 februari, Klaar Aerts: De drie deugden als manifestatie van liefde

• 13 maart, Werner Govaerts: De vooronderstellingen van de antroposofische pedagogie

• 24 april, Myriam Driesens: De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie

• 8 mei, Tomas Zdrazil: De 'lerarenconferenties'

• 12 juni, Frans Lutters: Menskunde, pedagogie en cultuur

Telkens om 20u.

Deelname: € 75,00 (geheel) of € 10,00 (onderdeel)

Inschrijving en aanmelding via e-mail. (Op onderstaand mailadres kan ook een volledige folder worden aangevraagd, met daarop ook de Duitse titels en GA-nummers).

vrijdag 13 december 20:00-22:00 uur

Steinerschool
Volkstraat 40, Antwerpen
België

uitgebreide informatie...

 « 123 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…