menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

47 berichten in deze agenda

 « 123 » 

Online · donderdag 16 september
De Werkplaats voor de Toekomst

Zoom-informatie sessie

Doorzien wat er in de wereld speelt - bijdragen aan een gezonde toekomst

Op 27 september begint (voor de vierde keer) de Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang dat wij in onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen, en een innerlijke bron aanboren die ons de weg wijst naar een menswaardige toekomst.

In deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt gewerkt aan: - het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd- het inzicht in het gezond maken van het sociale leven en de samenleving op basis van de sociale driegeleding- het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief bij te dragen aan een betere wereld.

(mmv John Hogervorst, Christine Gruwez, Reinoud van Bemmelen, Wil Uitgeest, Harrie Salman en Wouter Kamphuis)

Ben je nieuwsgierig of deze stevige cursus iets voor jou is?

Op donderdagavond 16 september kun je aanschuiven voor een zoombijeenkomst waarin meer verteld wordt, en je al je vragen kunt stellen, over de Werkplaats.

NB: een folder met meer informatie is beschikbaar

donderdag 16 september 20:00-21:15 uur

Online

071 512 3137

uitgebreide informatie...

Zutphen · vanaf zaterdag 18 september
Basiscursus sociale driegeleding

Met John Hogervorst

Sociale driegeleding is de kale term waarmee een samenleving wordt bedoeld die recht doet aan ieder mens. Die samenleving is geen werekelijkheid, maar leeft als een potentie die waargemaakt kan worden wanneer voldoende mensen zich daarvoor inzetten. In de basiscursus sociale driegeleding gaan we die potentie aan het licht brengen.

Dat kan ons de inspiratie geven om actief te werken aan een samenleving waarin ieder mens

 • zich in vrijheid kan ontwikkelen;
 • in gelijkheid kan meedoen aan het vormen van wetten en regels, rechten en plichten;
 • in broeder (zuster)schap kan samenwerken aan het scheppen en verdelen van welvaart.

Want dat is de samenleving die in potentie en als kiem leeft, en door ons waar gemaakt kan worden.

In de basiscursus komt onder meer aan bod:

 • vrijheid, gelijkheid en broederschap op hun eigen plaats
 • werk (arbeid) als brug tussen individu en gemeenschap
 • de aarde (grond) is niet te koop (en degeest ook niet)
 • we maken de economie gezond
 • de geldkringloop: wat je (niet) met geld kunt doen.

Data: 18 september / 2, 16 en 30 oktober, 13 november van 11.00 tot 15.30

Kosten: € 125,00 (incl. koffie/thee, zelf brood meenemen)

Aanmelding per mail.

Cursusgeld overmaken op:

Stichting studiecentrum voor antroposofie Zutphen,

NL74TRIO0788771957

John Hogervorst is o.m. actief als ondernemer, redacteur van Driegonaal (tijdschrift voor sociale driegeleding) en geeft voordrachten en cursussen over driegeleding.

zaterdag 18 september 11:00 uur

zaterdag 13 november 11:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

06 5140 9155

Zeist · zondag 19 september
De wachter aan de drempel

Opvoering van het derde Mysteriedrama van Rudolf Steiner door het Drempeltheater.

In verband met de coronamaatregelen spelen we in de grote zaal van het Helicon Gebouw in Zeist. Hierdoor is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.

Als u deze opvoering wilt bijwonen, stuur dan een email en wij laten u weten of u tot de 'gelukkigen' behoort.

De toegangsprijs is € 30,00 (voor studenten van Vrijeschool PABO / Helicon en mensen met een kleine beurs zijn reducties mogelijk) en kan worden overgemaakt als u onze bevestiging heeft ontvangen.

zondag 19 september 10:00-19:00 uur

Helicon Gebouw
Socrateslaan 22 A, Zeist

Rotterdam · zondag 19 september
De toekomst van de vrijheid

Symposium van het Studiecentrum Antroposofie Rotterdam.

‘Wat beweegt jongeren en houdt ze gaande?’

In samenwerking met jongeren organiseert het Studiecentrum Antroposofie Rotterdam een symposium over wat jongeren bezig en gaande houdt. Wat zijn hun ervaringen, hun perspectieven, waaruit putten ze kracht en hoop? Met Robbert Clignett als dagvoorzitter.

Ken je jongeren die een symposium als dit willen meemaken, maak hen dan attent op dit evenement!

Iedereen is welkom: jongere / oudere jongere / jongere oudere. Age is just a number.

Inloop, begroeting en ontmoeting vanaf 10.00 bij koffie en thee.

Een speels-theatrale opmaat met de zaal en een dito afsluiting worden verzorgd door Daan Beckers, theatermaker. Vervolgens zijn er presentaties op het podium met:

 • Senne Porte, Ontdekkingsreiziger naar het leven
 • Marieke Vingerhoets, Samenlevingskunstenaar, www.eliainitiatieven.nl
 • Jenny Spaargaren, Trainer/coach in gezonde leefstijl, www.yuwa.nl

Daarna zijn er mogelijk enkele korte interviews met workshopleiders, tot we om 12.30 aan de lunch gaan.

’s Middags zijn er workshops met de volgende thema's:

 • Spiritualiteit - Ignaz Stegeman,
 • Dialoog - Madeleine Wulff,
 • Gezondheid - Jenny Spaargaren,
 • Nieuwsconsumptie - David Groot,
 • Biografie - Joke Steigstra,
 • Maatschappij - Rembert Amons,
 • Onderwijs - Philip Bakker,
 • Euritmie – Sanneke Potgiesser,
 • Spel - Daan Beckers.

Het programma + lijst van sprekers/workshopleiders en hun inhouden, kun je verderop downloaden als pdf.

Lunch: We nemen allemaal ons eigen brood mee, voor soep wordt gezorgd.

Deelname: € 15,00 incl. koffie, thee, soep.

Aanmelden: klik op www.linktr.ee verderop. Handmatig

voluit: www.linktr.ee/detoekomstvandevrijheid

Als je klikt op linktr.ee zie je de volgende stappen:

Stap 1 Agendabericht op Antrovista

Stap 2 Programma + lijst van sprekers/workshopleiders

Stap 3: Aanmelden (Gastenlijst)

Stap 4 Betalen (Tikkie). Dit gaat via iDEAL. Als je het liever handmatig doet, maak dan € 15,00 over naar

NL 72 ABNA 0546 6455 77, tnv H. Coster. Bij beide opties svp vermelden: voor+achternaam, Symposium

Voor nadere info of eventuele reductie kun je mailen naar het vermelde mailadres

zondag 19 september 10:30-16:30 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 2197 5198

uitgebreide informatie...

Amsterdam · zondag 19 september
De kraamkamer van de Christengemeenschap

Voordracht door Bart Pothoven

In 2022 is het honderd jaar geleden dat de Christengemeenschap werd gesticht. In aanloop naar dit jaar wil Bart Pothoven u graag iets vertellen over de oprichting van deze beweging tot religieuze vernieuwing en de rol hierin van het eerste Goetheanum. Waarom heeft de eerste mensenwijdingsdienst juist hier plaatsgevonden?

Een maquette van het eerste Goetheanum zal aanwezig zijn.

Aanmelden is noodzakelijk.

zondag 19 september 12:00-13:00 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Zutphen · zondag 19 september
De bijen en het woord

Door Jos Schuylenburg en Frits Burger

De mens weet dat we niet zonder de bijen kunnen. Ze zijn onmisbaar voor de bestuiving van onze cultuurgewassen en de biodiversiteit in het landschap en ze geven de mens de honing!

De bijen hebben ons nog meer te vertellen. Daarvoor moeten we de taal van de bijen leren verstaan. Deze is verborgen in hun sociale levenswijze in de donkere bijenkast, in hun vliegen van bloem naar bloem, in hun bijendans, in het zwermen.

En we kunnen nog een laag dieper gaan. In alle culturen en door alle tijden is de bij verbonden geweest met het mysterie van de spraak en het Woord. Te denken valt aan de priesteressen van Efeze die ‘bijen’ genoemd werden of aan de ‘honingzoete woorden’ van de Hl. Ambrosius.

Jos Schuylenburg zal vanuit de praktijk vertellen over de taal van de bijen. Frits Burger zal m.b.v. overleveringen en verhalen spreken over de bijen en het woord.

Jos Schuylenburg was jarenlang werkzaam in de B.D. landbouw en is nu imker in Zweden.

Frits Burger is Oudgermanist, is werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg en houdt zich in het bijzonder bezig met taal en verhaal. Hij is de auteur van Taal Stroomt (vijf delen) en Biografie en Verhaal: verhalen die licht werpen op de levensloop.

zondag 19 september 14:00-16:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Online · maandag 20 september
Spreekuur (online) gemeenschapsvorming

Van de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief.

Loop je rond met een samenwerkingsvraagstuk? Wil je aan gemeenschapsvorming werken maar weet je niet waar te beginnen? Heb je vragen over besluitvormingsprocessen? Met welke vraag dan ook die te maken heeft met gemeenschapsvorming en initiatief nemen, ben je welkom bij het spreekuur van de Grondsteen, School voor gemeenschapsvorming en initiatief.

De Grondsteen houdt elke maand een online spreekuur, van 20.00 uur - 21.00 uur. Als je je aanmeldt, ontvang je een uitnodiging met een link naar de meeting. Data van deze spreekuren zijn:

Maandagen: 20 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Op verzoek organiseren we ook, tegen reiskostenvergoeding, spreekuren bij jou in je woonproject, school of organisatie.

maandag 20 september 20:00-21:00 uur

Online

06 4442 6950

Online · maandag 20 september
Metamorfose

Zoom-bijeenkomst met Christine Gruwez

Nog steeds ervaren we de naschokken van wat de pandemie wordt genoemd.

Wat is er gebleven van ons leven voordien?

In veel opzichten ziet het er uitdat het weer mogelijk wordt. Op het eerste gezicht is het vertrouwde weer terug. Maar is dit wel zo? Of gaat het om fenomenen aan de oppervlakte? En hoe in de diepte te komen? En wat speelt zich daar af?

maandag 20 september 20:00-21:30 uur

Online

Zutphen · vanaf dinsdag 21 september
Zelfkennis door de vier evangeliën

Cursus met Rolf H. van Velthoven.

Inhoud

Het grootste geschenk dat ieder van ons heeft gekregen, is de mogelijkheid tot ontwikkeling. Vat je die mogelijkheid aan, dan geef je gehoor aan de uitnodiging: "Mens, ken jezelf". Die ontwikkeling verloopt in een voortdurende uitwisseling met onze omgeving: door de gesprekken die wij voeren, door het lezen van boeken, door confronterende situaties aan te gaan.

Één van die uitwisselingen kan tot stand komen door je te verdiepen in de vier evangelieteksten. En de bijzonderheid van deze teksten zit hem zowel in de inhoud als in de vorm: de inhoud ervan wil een totaal nieuwe manier om ons ten opzichte van elkaar te verhouden in het bewustzijn van de mensheid brengen: de ethiek van onvoorwaardelijke liefde !

Ook de vorm waarin de inhoud ons werd aangereikt is bijzonder: geen theoretische tractaten, maar de door Christus Jezus voorgeleefde werkelijkheid.

In de voorbereidingen en in het gezamenlijke gesprek gaan wij verkennen wat elk van de vier teksten ons te zeggen heeft, welk ontwikkelingspotentieel wij eruit zouden kunnen putten.

Werkwijze

Ik stel voor dat wij elke maand één keer bijeen komen en wel steeds op de dinsdagavonden 21-09, 19-10, 16-11, 14-12-2021 en 11-01-2022 steeds van 19.30 tot 21.00 uur; vanaf 19.00 uur is de deur open. In de ruimte tussen elke twee bijeenkomsten heb je de gelegenheid om thuis je voorbereidingen te doen.

Tijdens elke bijeenkomst bespreken wij één evangelie. Laten wij de volgorde van de evangeliën aanhouden zoals die staan in de weergave van Het Nieuwe Testament van Ogilvie. Dus als eerste, op dinsdag 21-09, zullen wij het evangelie volgens Mattheüs met elkaar bespreken.

De vijfde bijeenkomst op dinsdag 11-01-2022 gaan we gebruiken om in gesprek te komen over de rode draad door de evangeliën heen die je mogelijk hebt ontdekt en die jou misschien iets kan vertellen over de ontwikkelingsrichting die voor jou aan de orde is.

Om te kunnen bijdragen aan de leniging van de kosten voor het gebruik van de ruimte wordt voor elke bijeenkomst van elke deelnemer een bijdrage van € 5,00 gevraagd.

De voorbereiding

Wij zijn vast niet in de gelegenheid om tijdens elke bijeenkomst van 1, 5 uur het evangelie in detail voor elk van de deelnemers te doorlopen en de voor elk van de deelnemers saillante punten eruit te halen.

Daarom stel ik voor om thuis dit voorwerk te doen en om tijdens de samenkomsten te volstaan met het ter sprake brengen van wat jou als wezenlijk (e) element (en) heeft geraakt. Voel je daarbij vrij om hiervoor de vorm te kiezen die past bij wat jij aan inhoud wil vertellen. Het kan dus zijn dat je hiervoor bijv. een voor jou betekenisvol voorwerp meeneemt of een gedicht of een tekst die wat jij wilt zeggen, verwoordt of een Youtube-filmpje of…

dinsdag 21 september 19:30 uur

dinsdag 11 januari 2022

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

06 2043 3498

Almere · woensdag 22 september
Oriëntatieavond Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Voor leraren die vanuit hun roeping het onderwijs van de toekomst willen vormgeven

Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping? Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak? Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen?

In het Ontwikkellab van de Ondernemende School ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke verdieping aangeboden van de Grondsteen, School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief i.s.m. de Ondernemende School.

Na vijf bijeenkomsten heb je:

 • Meer inzicht in je eigen motivatie, roeping, (on)mogelijkheden en onderwijsideaal;
 • Heb je nieuwe inspiratie en concrete informatie om in je eigen werk stappen te zetten voor de ontwikkeling van jezelf, je lessen, je school;
 • Kun je ervoor kiezen mee te gaan bouwen aan een Ondernemende School waar je zelf zou willen werken, die je mee verder wil ontwikkelen, heel concreet in Zutphen (klik hier) of in Almere, of in nog een andere plaats.

Het programma bestaat uit 5 dagen en de oriëntatieavond:

Op deze avond maak je kennis met andere belangstellende deelnemers en het kernteam van de ondernemende school. Onderzoek van ieders motivatie om deel te nemen, ruimte voor vragen en toelichting op het Ontwikkellab. Daarna neem je de beslissing of je definitief wilt instappen.

Het Ontwikkellab vindt plaats op de volgende zaterdagen van 10.00 uur - 17.00 uur

2, 16 en 30 oktober; 13 en 27 november.

woensdag 22 september 20:00-22:00 uur

Groepsruimte van Live-to-be
Ubuntulaan 31, Almere

06 4442 6950

Leiden · vanaf zaterdag 25 september
Kunstgeschiedenis: prentenboek van menselijke ontwikkeling

Schildercursus met Frederiek Nelissen

In deze cursus gaan we een reis maken door de tijd, door verschillende cultuurtijdperken, tot aan de moderne tijd. We gaan dit doen in twee blokken van 7 keer.

Hoe anders was het bewustzijn van de mensheid vroeger, en hoe mooi kun je dat waarnemen aan de kunst die toen ontstond. Het zijn merkstenen van de tijd, die ons voeren naar het nu. Vandaag de dag treedt het individuele in de kunst sterk naar voren, soms nog raadselachtiger, als bijvoorbeeld in kunstwerken uit lang vervlogen tijden.

Om dit alles beleefbaar te maken, gaan we zelf schilderen, en onderzoeken. We gaan werken met verschillende materialen en verschillende technieken.

Data: zaterdag 11 en 25 september, 9 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 235,00 (inclusief BTW) Evt te betalen in termijnen

zaterdag 25 september 13:00 uur

zaterdag 18 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zutphen · zaterdag 25 september
Een inleiding in de Germaanse mythologie I

Door Frits Burger

I. Over de Schouw van de Zieneres

Na een korte beschouwing over de cultuur en literatuur van de Germanen maken we op drie zaterdagmiddagen kennis met de wederwaardigheden van de noordse goden en godinnen aan de hand van drie liederen uit de ‘poëtische’ Edda:

De Schouw van de Zieneres (Völuspá) vertelt het verhaal van de schepping van de wereld, van de Dwergen, van de mensen en van het Lot, de verovering van de mede van de Taal door Odin, de ondergang van deze wereld, van de goden en godinnen (de zogenaamde Godenschemering ingeluid door de dood van Baldur) en vervolgens de herrijzenis van een nieuwe aarde en van de nieuwe goden zoals Váli en Vídar.

De Droom van Baldur (Baldrs draumur) is een vraag en antwoordgesprek tussen Odin en een wolwa (zieneres) over het lot van Baldur n.a.v. zijn boze dromen.

Het Lied van Wafthrudnir (Vafthrudnirmál) is een tweegesprek tussen Odin en de reus Wafthrudnir waarin Odin zijn wijsheid meet met de reus over verleden, heden en toekomst van de wereld.

We gaan in de goden reële wezens zien zoals ze door Rudolf Steiner in zijn Volkszielencyclus (GA 121) worden beschreven.

Vragen die aan bod komen: wat is de actualiteit van de Germaanse mythologie? Hoe kunnen we de goden zelf ervaren? Wat is het geheim van de runen?

Deze cursus kan men zien als een opmaat voor het Vídar-symposium op 4 en 5 december 2021: Vídar en het schouwen van de etherische Christus.

Data: op een zaterdag:

25 september: de Schouw van de Zieneres

23 oktober: de Droom van Baldur

27 november: het Lied van Wafthrudnir

Kosten: € 12,50 per keer

Frits Burger (1953) is Oudgermanist en schrijver van o.a. Oorsprong en Ontwikkeling van taal in het licht van de Edda (Taal Stroomt deel 3)

zaterdag 25 september 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zeist · zondag 26 september
Noodzaak van levend onderwijs in een digitaal tijdperk

Landelijke VOK-Themadag in Zeist met sprekers, werkgroepen en informatie/boekentafels.

Twee sprekers zullen over het thema hun licht laten schijnen:

Frans Lutters, vrijeschoolleraar en voorzitter van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst

Voordracht over de eerbied als opvoeder van de bewustzijnsziel, de eerbied voor het onbekende.
Hoe verhouden die kwaliteiten zich tot de digitale wereld?

Na afloop verdelen de aanwezigen zich in kleine groepjes en bespreken daar onderwerpen uit deze voordracht.

Jacques Meulman, pedagoog - psycholoog NVAP

Jacques Meulman houdt een voordracht die aansluit bij wat er uit de gespreksgroepjes komt en gaat er dieper op in. Dat is de meest praktische uitvoering van wat het geheim is van levend onderwijs. Hoe dat eruit gaat zien en wat de interactie met de aanwezigen in de zaal zal zijn, is niet van tevoren te bepalen.

Wie weet dat wel van tevoren als hij aan ‘levend onderwijs’ begint? Maar de inhoud en de reikende kracht van het voor-denken hopen we te kunnen ervaren. En vooral… dat er leven, werkelijk leven ervaarbaar wordt. Hij zet het een en ander wel – waar mogelijk – in het spanningsveld van het ‘digitaal tijdperk’ en de werking (positief/negatief/neutraal) daarvan op de menselijke ziel in ontwikkeling.

Tussen de voordachten door zal een boekpresentatie plaatsvinden en muziek ten gehore worden gebracht. Er zullen ook boeken- en informatietafels aanwezig zijn. Gedurende de dag wordt voor koffie en thee gezorgd. Voor bij de (zelf meegenomen) lunch is er soep beschikbaar.

zondag 26 september 10:00-17:00 uur

Stichtse Vrije Scool
Socrateslaan 24, Zeist

uitgebreide informatie...

Zutphen · zondag 26 september
Internationale poëzie: Wallace Stevens

Over het werk van de Amerikaanse dichter Wallace Stevens (1879 - 1955) door Jaap van Waning.

De noodzakelijke engel

Als jongeman ging Wallace Stevens naar Harvard om daar al studerend vooral met poëzie bezig te zijn. Zijn vader had daar begrip voor maar maakte hem duidelijk dat er brood op de plank moest komen. Wallace ging rechten studeren en na enige omzwervingen kwam hij terecht bij een verzekeringsmaatschappij. Hij deed het daar goed en bracht het tot vicepresident van die instelling.

Toen hij op z’n zeventigste de eervolle aanbieding kreeg van de Harvarduniversiteit daar een jaar lang poëzie te doceren, nam hij deze niet aan omdat hij voelde dat een jaar weg uit zijn baan, pensionering noodzakelijk zou maken.

Er zijn ongetwijfeld bankdirecteuren die veel om poëzie geven maar ik weet van geen voor wie beide carrières even belangrijk waren.

Overigens heb ik in de gedichten van Stevens geen sporen kunnen vinden van zijn beroep.

Zijn gedichten zijn glashelder en ondoorzichtig. De helderheid, de leegte daarvan, roept beelden op, doordrenkt die beelden. Maar nooit helemaal:

it resists the intelligence almost successfully

het weerstaat het begrijpen bijna volledig

De gedichten die ik laat horen heb ik ook vertaald.

Een deel van een gedicht:

I am the angel of reality
Seen for a moment standing in the door.
I have neither ashen wing nor wear of ore
And live without a tepid aureole,
Or stars that follow me, not to attend,

But, of my being and its knowing, part.
I am one of you and being one of you
Is being and knowing what I am and know.
Yet I am the necessary angel of earth,
Since in my sight you see the earth again

(The collected poems of Wallace Stevens, p. 496)

Welkom op deze poëziemiddag waar de noodzakelijke engel middels gedichten van Wallace Stevens haar/zijn zegje komt doen.

Kosten: € 10,00

Inloop vanaf 14.30 uur

zondag 26 september 15:00-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Leiden · vanaf maandag 27 september
De Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige toekomst

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang dat wij in onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen, en een innerlijke bron aanboren die ons de weg wijst naar een menswaardige toekomst.

Op maandag 27 september a.s. gaat de Werkplaats voor de Toekomst weer van start, voor de vierde keer.

In deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt gewerkt aan:

 • het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd
 • het inzicht in het gezond maken van het sociale leven en de samenleving op basis van de sociale driegeleding
 • het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief bij te dragen aan een betere wereld.

Toekomst bouwen

Sociale driegeleding gaat over het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.

Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken en te delen in de economie. Zo bouwen we een samenleving die recht doet aan de mens én aan de Aarde.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.

In de Werkplaats werken we met inleidingen en gesprek, we onderzoeken bestaande inspirerende voorbeelden uit de praktijk en er is ruimte voor eigen vraagstukken/initiatieven van de deelnemers.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst.

Reinoud van Bemmelen, Christine Gruwez, Wouter Kamphuis, Harrie Salman en Wil Uitgeest verzorgen gastlessen.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag, van 13.15 tot 17.15u

Bekijk ook het pdf-bestand bij dit bericht.

maandag 27 september 13:15 uur

maandag 9 mei 2022 17:15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

uitgebreide informatie...

Amsterdam · woensdag 29 september
Humor: een ontwapenend wapen

Lezing door Désanne van Brederode

Dat grappen pijnlijk kunnen zijn en mensen diep kunnen kwetsen, daar is de laatste jaren terecht veel aandacht voor. Maar humor kan ook bevrijdend, verlichtend en verkwikkend werken. Ze relativeert, opent nieuwe perspectieven, brengt leven in star geworden denkbeelden en overtuigingen, alleen al door ze met een kwinkslag een kwartslag te laten kantelen.

Schuin boven de door Rudolf Steiner in hout uitgevoerde 'Mensheidsrepresentant' is een kop te zien met een soort narrenkap en een wonderlijk beweeglijke, asymmetrische uitdrukking: 'Der Weltenhumor'. Wat doet die figuur in een zo ernstige verbeelding van een spirituele, altijd actuele werkelijkheid?

In deze lezing op Michaëlsdag wil schrijver Désanne van Brederode daar bij stil staan. Kunnen – naast de Michaëlische weegschaal, het schild en het zwaard – geestigheid, humor en een grondstemming van opgewektheid behulpzaam zijn in de ontmoetingen met de 'draken' buiten en in onszelf, als verbroederende, levendige kracht in tijden van harde tegenstellingen?

Aanmelden is noodzakelijk.

woensdag 29 september 11:15-12:15 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

020 642 0769

Zoetermeer · woensdag 29 september
Michaël & de bestrijding van draken in onze tijd

Michaëlsviering. Op deze avond wordt de verjaardag van Michael op 29 september luister bijgezet door verhaal, klankspel en voordracht.

Marjan Schoenmakers zal het verhaal vertellen van het levenswater. De deelnemers kunnen actief meedoen met het klankspel onder leiding van Heike Jacob aan de hand van Bleffert-instrumenten.

Ten slotte zal Jelle van der Schuit ingaan op de stroming van het Transhumanisme die ervan uitgaat dat de toekomst van de mens moet leiden tot een versmelting van mens en machine. Anders raken we ondergeschikt aan kunstmatige intelligentie. Maar berust menselijke intelligentie niet juist op inzicht: een innerlijke ervaring die ontbreekt in welke geavanceerde computer dan ook? En kunnen aan ‘intelligente’ robots wel gedachten, gevoelens en intenties worden toegeschreven?

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden via e-mail noodzakelijk.

woensdag 29 september 20:15-22:00 uur

Kerkelijk Centrum de Oase
Kerkenbos 8, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

Amsterdam · zaterdag 2 oktober
Antroposofische geneeskunde: 101 jaar jong en kiemkrachtig

Herfstsymposium 2021

Oorsprong, ontwikkeling en toekomst – Deelname ter plekke of online (Webinar)

Vanwege de coronacrisis kon het Herfstcongres 2020 ter viering van 100 jaar antroposofische geneeskunde niet doorgaan, maar dit symposium wil alsnog dit jubileum luister bijzetten uiteraard met een kaarsje erbij op de verjaardagstaart.

In ruim honderd jaar tijd is de vruchtbaarheid van deze verruimde geneeskunde die expliciet rekening houdt met de bezielde en geestelijke natuur van de mens in samenhang met de ons omringende natuur en kosmos, ruimschoots bewezen en dat ondanks de vele materialistische tendensen die de mens uitsluitend willen vastpinnen op de uiterlijk zichtbare wereld. Het symposium is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de antroposofische zorg, maar staat ook open voor overige geïnteresseerden en kan worden gezien als een goede mogelijkheid om kennis te maken met de antroposofische geneeskunde. Het symposium heeft een plenaire opzet – er zijn geen werkgroepen.

Als speciale gast zal Michaela Glöckler (arts, kinderarts, auteur) optreden. Zij stond ruim twintig jaar aan het hoofd van de Medische Sectie in Dornach.

Andere sprekers zijn: Ed Taylor (auteur) over de samenwerking van Rudolf Steiner met Ita Wegman), Christina van Tellingen (arts, auteur) over karakteristieke aspecten vanuit 101 jaar antroposofische geneeskunde en Xandor Koesen-York (spreektherapeut) over de mogelijkheden om zelf actief bij te dragen aan de eigen gezondheid.

Op onze website staat alle informatie en daar kan men zich ook aanmelden (kosten deelname ter plekke: € 90, studenten: € 45; deelname online: € 30). De gehouden voordrachten komen in een symposiumboekje dat in het voorjaar van 2022 zal verschijnen (€ 10).

Voor verdere informatie wendde men zich tot Jelle van der Schuit (zie contactgegevens)

zaterdag 2 oktober 09:15-17:45 uur

Geert Groote College
Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam

06 2141 2688

uitgebreide informatie...

 « 123 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…