menu
 winkelmandje 

Overige uitgaven

Uitgeverij Nearchus

148 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/8
 sortering

 « 12345678 » 

De Oekraïne-oorlog
De Oekraïne-oorlog
Occult-politieke achtergronden

Arjen Nijeboer · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een blik op belangrijke gebeurtenissen in onze tijd, gebaseerd op grondig onderzoek van politieke en historische bronnen én van de antroposofie. Daarbij allereerst een beschrijving van de achtergronden van de Oekraïne-oorlog; vervolgens een nuchtere én spirituele blik op het verschijnsel 'complottheorie' en als derde deel een verzameling van fragmenten van Rudolf Steiner over het werken en streven van occulte loges.

(paperback, 153p)

Muziek en elektronica
Muziek en elektronica

Franz Halberschmidt · alles van deze auteur 

€ 16.50

- Over het fenomeen van de rock- en technomuziek en de auditieve media -

De meeste muziek die we in het dagelijks leven horen, horen we via elektronische apparaten. Wat is het verschil tussen 'live' muziek en elektronisch voortgebrachte muziek? En wat valt er geesteswetenschappelijk beschouwd, op te merken over modernere stromingen in de muziek waar (vooral) jongeren naar luisteren?

De auteur, enkele decennia werkzaam als muziekleraar op een vrijeschool in Duitsland, geeft een doorwrocht antwoord op deze en andere vragen over een verschijnsel dat ons dagelijks omringt en dat we nauwelijks bewust ondergaan. - In dat laatste wil dit boek verandering brengen.

(paperback, 138p)

Gezondheid, ziekte en antroposofie
Gezondheid, ziekte en antroposofie

Huib de Ruiter · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Huib de Ruiter was 37 jaar werkzaam als antroposofisch huisarts in Leiden. Deze uitgave is een verzameling van de artikelen die hij in die jaren voor zijn patiënten schreef. De artikelen zijn in hoofdthema's geordend en geven een breed en levendig beeld van de antroposofische kijk op de mens (mensbeeld) en op ziekte en gezondheid. Artikelen over o.m. de werking van de organen; over een aantal veel voorkomende ziekten en aandoeningen; over de zeven metalen en een aantal planten en mineralen en hun toepassing in de antroposofische geneeskunde. - Deze uitgave vormt een inspirerende toegang tot een vruchtbare manier van omgaan met vragen van ziekte en gezondheid, ook in praktisch opzicht.

(paperback, 319p, met register)

In school we trust
In school we trust

Philip Bakker · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Een blik op verborgen ontwikkelingslijnen in het internationale onderwijs -

Dit boek plaatst indringende vraagtekens bij de ontwikkelingen in en van het onderwijs. Aan de hand van uitvoerig onderzoek in een veelheid van nota's, beleidsstukken e.d. van commissies, foundations, internationale organisaties, wetenschappers e.d. wordt duidelijk dat heel andere dan pedagogische inzichten en motieven een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt. - De toekomst van het onderwijs richt zich op de belangen van economie en politiek, en niet op de ontwikkeling van het kind.

(paperback, 210p)

Driegonaal
Driegonaal
Augustus 2023 (jrg.39, nr 1/2)

€ 12.00

Een welgevuld dubbelnummer (van 64p) met o.a.:

- een drieluik rondom 100 jaar vrijeschool in Nederland

- een bericht: antroposofie en sociale driegeleding in Oekraïne

- Vincent van Vliet: hoe toekomstscenario's waar gemaakt worden

- 'Zoveel mogelijk mensen voeden': een interview met Dave Hardy van de Tuinen van Kraaybeekerhof

- Interview: 'David Wertheim Aymes: een driegeleder in Zuid-Afrika!'

- Bob de Wit: de samenleving opnieuw uitvinden

- 100 jaar geleden: een Vrije Zone - ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit in Oekraïne

Luisteren naar kleur
Luisteren naar kleur
Onderzoek naar wetmatigheden in een scheppingsproces

Anne Margreet Muller · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is de weerslag van een ontdekkingsreis in het schilderen vanuit kleur. Dit schilderen gebeurt in een opeenvolging van zeven stappen. Wat wordt hoorbaar wanneer dit proces tot spreken komt, welke beelden en welke kwaliteiten worden beleefbaar? - En: is het mogelijk wetmatigheden bloot te leggen in dit zevenvoudig scheppend proces?

(hardcover, genaaid, 106p, met vele afb. in kleur)

Spreekkunst
Spreekkunst

Michaëla Klinkenberg · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(paperback, genaaid, 391 pagina’s)

Antroposofie doen?
Antroposofie doen?

Jesse Mulder · alles van deze auteur 

€ 17.50

Veel mensen willen de antroposofie graag praktisch benaderen - zij willen 'antroposofie doen'. Prima! - maar, hoe 'doe' je dat dan eigenlijk?

Jesse Mulder neemt deze vraag als uitgangspunt voor een wandeling-in-stapjes die tot een antwoord leidt op de vraag: wat is 'antroposofie doen' en hoe pak je dat aan?

(hardcover, 134p)

Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Werken aan een ideaal

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 18.50

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.

(paperback, met afb. in ZW, 145p)

Waar vrijheid begint
Waar vrijheid begint

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 10.00

Is het, midden in alle onzekerheid die de gebeurtenissen in onze tijd oproepen, mogelijk bij jezelf te blijven en tot een eigen oordeel en koers te komen? - Als vrijheid onder druk staat, en de waarheid betwist wordt, kan het verlangen naar vrijheid en waarheid wakker worden.

Deze uitgave bevat een reeks artikelen waarin aan de hand van actuele ontwikkelingen wordt gezocht naar wat we kunnen doen om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan - en naar het beginpunt daarvan.

(paperback, 95p)

Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb
Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb

Herbert Hahn · alles van deze auteur 

€ 13.50

Fascinerend om via de herinneringen van anderen een nadere blik te kunnen werpen op het leven en het werken van Rudolf Steiner.

Herbert Hahn was student en 19 jaar toen hij voor de eerste keer een voordracht van Rudolf Steiner meemaakte. Deze ontmoeting met Rudolf Steiner en de antroposofie zou zijn leven bepalen. Hij beschrijft Rudolf Steiner als spreker (Hahn had zelf een bijzondere verhouding tot taal) en was in 1919 aanwezig bij het gesprek van Rudolf Steiner en Emil Molt, dat tot de oprichting van de Waldorfschule leidde. Hahn werd leerkracht op die school (en was in latere jaren intensief met de Vrijeschoolbeweging in Nederland verbonden.) Ook beschrijft Hahn hoe een (werk)dag van Rudolf Steiner, rond 1920, eruitzag...

(paperback, 98p)

Driegonaal
Driegonaal
Februari 2023 (jrg. 38, nr.6)

€ 6.00

In dit nummer (32p) onder meer:

- Luuk Humblet: De Tempelridders en het bankwezen

- John Hogervorst: Geld in het drieledige sociale organisme

- Een interview met Sleipnir-ondernemer Frank Dekker: "Ik hoef geen bedrijf, ik wil gewoon werken"

- Plus: Wetenschap als nieuwe religie (boekbespreking) / Onderlinge geldstromen / Het gesprek voorbij?

Basisinkomen - er is een beter alternatief
Basisinkomen - er is een beter alternatief

John Hogervorst e.a. · alles van deze auteur 

€ 10.00

De roep om invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen duikt steeds weer op. Je zou ook elk mens toewensen dat hij/zij een zekere bestaansbasis heeft en in meer vrijheid zijn/haar keuzes kan maken als het gaat over werk, ontwikkeling en tijdsbesteding.

Maar is het basisinkomen daadwerkelijk een duurzame stap in die richting; of is er een andere weg om dat te bereiken? In de artikelen in deze uitgave wordt dat laatste verduidelijkt.

Met teksten van Marc Desaules, John Hogervorst en Rudolf Steiner (eerder verschenen in Driegonaal). (pocket, 67p)

Rudolf Steiner & Peter Deunov
Rudolf Steiner & Peter Deunov

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een fascinerend werk over het leven en werken van de twee grote spirituele leraren van de 20e eeuw: Rudolf Steiner en de Bulgaarse, in ons land weinig bekende Peter Deunov, grondlegger van de school van de Witte Broederschap. Harrie Salman beschrijft hun ontwikkelingsweg, waarin opmerkelijke overeenkomsten te vinden zijn, de inhoud van hun levensbeschouwing en de wijze waarop zij hun 'bewegingen' oprichtten en vorm gaven. Waar Rudolf Steiner een weg van inzicht tot vrijheid aangaf, bewandelde Peter Deunov een pad van het hart - en wordt zichtbaar hoe beiden een door Christus geïnspireerd mens-zijn nastreefden.

(paperback, 285p)

Driegonaal
Driegonaal
November 2022 (jrg. 38, nr.5)

€ 6.00

In dit nummer onder meer:

- Een uitvoerig artikel van Arjen Nijeboer over complottheorieën en Rudolf Steiners inzichten over 'occult-politieke genootschappen'

- Een interview met Lieuwe Top, één van de enthousiaste initiatiefnemers van De Tovertuin, waar de consument naar behoefte mag oogsten

- Artikelen van John Hogervorst over het eigendom van grond en kapitaal, en over de sociale driegeleding als de enig begaanbare weg naar een gezonde toekomst

(32p)

Kleur, licht en beweging
Kleur, licht en beweging
Ontdek de wereld van oliepastelkrijt

Baukje Exler · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Heel veel cursisten maakten al kennis met de bijzondere techniek van het werken met oliepastelkrijt zoals Baukje Exler die ontwikkelde. De kaarten met haar werk vinden internationaal aftrek. In dit boek leidt zij je binnen in de wereld van oliepastelkrijt. Na inleidingen over het materiaal en de techniek volgen eerst een aantal basisoefeningen, en daarna volgt een reeks oefeningen, stap voor stap beschreven en geïllustreerd, om zelf aan de slag te gaan met thema’s als landschap, bloemen, van abstract naar realistisch.

Hardcover, genaaid, 205p, met vele afb. in kleur

Wat is sociale driegeleding?
Wat is sociale driegeleding?

Peter Schilinski · alles van deze auteur 

€ 10.00

Wie de sociale driegeleding kent, en begrijpt, zal kunnen zien dat daarin de grondslag te vinden is waarop we tot echte oplossingen van de grote vraagstukken van deze tijd kunnen komen. - Deze bundel biedt tien heldere en zeer begrijpelijke opstellen over de verschillende aspecten van de sociale driegeleding. Over een andere economie, vrijheid van onderwijs, democratie en meer. Een toegankelijke en enthousiasmerende inleiding.

(paperback, 75p)

12 Zintuigen, 13 Deugden
12 Zintuigen, 13 Deugden

Hans Hoogerdijk · alles van deze auteur 

€ 47.50    ‹  geen verzendkosten!   

Ons bestaan, dat is de wereld, de mensen om ons heen, ons innerlijk en dat wat dit alles met elkaar verbindt. Het zijn onze zintuigen die deze verbinding vormen. - In dit 'buitengewone' boek worden de twaalf zintuigen beschreven als twaalf wegen van kennis van onszelf en van de wereld. Elk zintuig ontsluit een ontwikkelingsmogelijkheid in onszelf, een te ontwikkelen deugd, en kan tot instrument worden gemaakt om mee te bouwen aan de wereld en zelf tot volle ontplooiing te komen.

Dit is een boek om steeds opnieuw van te proeven - en in het dagelijks leven mee te werken.

(hardcover, genaaid, met afb. in kleur, 381p)

Steiner & Krishnamurti
Steiner & Krishnamurti
Een ontmoeting die nooit tot stand kwam

Mark Mastenbroek en Mary Noothoven van Goor · alles van deze auteur 

€ 16.50

Krishnamurti werd als jonge knaap in theosofische kringen op het schild gehesen als de komende grote wereldleraar. Dit leidde mede tot de breuk tussen Rudolf Steiner en de Theosofische Vereniging. Rudolf Steiner bouwde de antroposofie uit tot een weg die via de verbinding van mens en geest tot een nieuwe sociale werkelijkheid leidt. Krishnamurti nam later afstand van alle verwachtingen die rondom hem geschapen waren - en trok decennialang de wereld rond met zijn boodschap van individuele vrijheid.

In deze uitgave worden deze twee 'groten van de geest', in leven en werken, beschreven en dat gebeurt met vaart en verve.

(paperback, 152p, met afb. in zw)

Driegonaal
Driegonaal
September 2022 (jrg.38, nr.3/4)

€ 12.00

Een dubbelnummer (60 pagina's) in de schakeringen van de actualiteit: van uitermate ernstig tot hoopgevend. Met onder meer:

- gedachten over 'de arbeidsmarkt'

- economische terreur & samenwerken in de economie

- luisteren is welkom heten

- Arjen Nijeboer over de oorlog in Oekraïne

- een interview met de oprichtsters van De Werfklas

 « 12345678 »