menu
 winkelmandje 

Overige uitgaven

Uitgeverij Nearchus

151 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/8
 sortering

 « 12345678 » 

Het labyrint van de Logos
Het labyrint van de Logos

Marieke Cooiman (red.) · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Het woord dat werkt door de wereld -

De Logos was, is en zal zijn. Hij is de alfa en de omega, de schepping en de Apocalyps. Hij is eeuwig en heeft ook een tijdelijk aspect. Hij is in de tijd, altijd werkend in het leven en in de dood. Hij is een scheppende en vormende kracht.

Deze bundel bevat acht bijdragen (van acht auteurs) die ieder vanuit een heel ander gezichtspunt over de Logos schrijven. daarmee ontstaat een rijke en veelzijdige blik op dit grootse thema. Met bijdragen van onder andere Marieke Cooiman, Christine Gruwez, Wilbert Lambrechts en Frits Burger.

(hardcover, genaaid, 212p)

Ondernemend de toekomst in
Ondernemend de toekomst in
Zes interviews

Anne van Ginkel · alles van deze auteur 

€ 10.00

De wereld gaat gebukt onder veel en grote problemen. Wie goed kijkt, ziet dat véél van die problemen verband houden met de manier waarop we economie bedrijven, in het bijzonder hoe we omgaan met het eigendom van grond en bedrijven.

In deze verzameling van interviews komen ondernemers aan het woord die heel concreet en heel praktisch laten zien dat economie bedrijven met respect voor de mens en voor alles wat op aarde leeft 'gewoon' mogelijk is.

(pocket, 80p)

Karlik
Karlik
Ontmoetingen met een natuurwezen

Ursula Burkhard · alles van deze auteur 

€ 16.00

De schrijfster werd blind geboren en ontwikkelde misschien mede daarom een ontvankelijkheid voor de niet-fysieke wereld. In dit boekje beschrijft zij haar ontmoetingen met Karlik, een natuurwezen, met wie zij gedurende langere tijd een bijzondere band had. De zorgvuldige en heldere manier waarop de schrijfster hierover schrijft, laat de lezer de essentie van een dergelijke verbinding ervaren.

(hardcover, genaaid, 67p)

Driegonaal - Digitaal
Driegonaal - Digitaal
Jaargang 39, nr.3/4

€ 4.50

De 'papieren versie' was razendsnel uitverkocht. Bij wijze van experiment bieden wij u een digitale versie aan in de vorm van een PDF-bestand dat u op uw beeldscherm kunt lezen of kunt printen.

In dit dubbelnummer (64p) onder andere:

- de antroposofische beweging als vredesbeweging

- associatieve economie: utopie of actuele opgave?

- het eigendom van grond: een interview met Natasha Hulst

- grond onverkoopbaar in vijf stappen: Hof van Moeder Aarde

- Auryn: een gesubsidieerde en tóçh echt vrije school?

Tempeliers
Tempeliers
Een gouden draad in de geschiedenis van Europa

Alice Woutersen-van Weerden · alles van deze auteur 

€ 28.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het werken van de Orde van de Tempeliers bracht een nieuwe, toekomstgerichte impuls die tot in onze tijd had kunnen doorwerken. De genadeloze vervolging van de Tempeliers door de Franse koning Filips de Schone verhinderde dat deze impuls zich door kon zetten.

Alice Woutersen beschrijft in deze uitgave de opkomst en ondergang van de Tempeliers, alsmede hun inwijdingsrituelen. Daarbij plaatst zij de Tempeliers in het weefwerk van de spirituele geschiedenis en opgave van Europa.

(Hardcover, genaaid, 285p met afbeeldingen in kleur)

De Oekraïne-oorlog
De Oekraïne-oorlog
Occult-politieke achtergronden

Arjen Nijeboer · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een blik op belangrijke gebeurtenissen in onze tijd, gebaseerd op grondig onderzoek van politieke en historische bronnen én van de antroposofie. Daarbij allereerst een beschrijving van de achtergronden van de Oekraïne-oorlog; vervolgens een nuchtere én spirituele blik op het verschijnsel 'complottheorie' en als derde deel een verzameling van fragmenten van Rudolf Steiner over het werken en streven van occulte loges.

(paperback, 153p)

Muziek en elektronica
Muziek en elektronica

Franz Halberschmidt · alles van deze auteur 

€ 16.50

- Over het fenomeen van de rock- en technomuziek en de auditieve media -

De meeste muziek die we in het dagelijks leven horen, horen we via elektronische apparaten. Wat is het verschil tussen 'live' muziek en elektronisch voortgebrachte muziek? En wat valt er geesteswetenschappelijk beschouwd, op te merken over modernere stromingen in de muziek waar (vooral) jongeren naar luisteren?

De auteur, enkele decennia werkzaam als muziekleraar op een vrijeschool in Duitsland, geeft een doorwrocht antwoord op deze en andere vragen over een verschijnsel dat ons dagelijks omringt en dat we nauwelijks bewust ondergaan. - In dat laatste wil dit boek verandering brengen.

(paperback, 138p)

Gezondheid, ziekte en antroposofie
Gezondheid, ziekte en antroposofie

Huib de Ruiter · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Huib de Ruiter was 37 jaar werkzaam als antroposofisch huisarts in Leiden. Deze uitgave is een verzameling van de artikelen die hij in die jaren voor zijn patiënten schreef. De artikelen zijn in hoofdthema's geordend en geven een breed en levendig beeld van de antroposofische kijk op de mens (mensbeeld) en op ziekte en gezondheid. Artikelen over o.m. de werking van de organen; over een aantal veel voorkomende ziekten en aandoeningen; over de zeven metalen en een aantal planten en mineralen en hun toepassing in de antroposofische geneeskunde. - Deze uitgave vormt een inspirerende toegang tot een vruchtbare manier van omgaan met vragen van ziekte en gezondheid, ook in praktisch opzicht.

(paperback, 319p, met register)

In school we trust
In school we trust

Philip Bakker · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Een blik op verborgen ontwikkelingslijnen in het internationale onderwijs -

Dit boek plaatst indringende vraagtekens bij de ontwikkelingen in en van het onderwijs. Aan de hand van uitvoerig onderzoek in een veelheid van nota's, beleidsstukken e.d. van commissies, foundations, internationale organisaties, wetenschappers e.d. wordt duidelijk dat heel andere dan pedagogische inzichten en motieven een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt. - De toekomst van het onderwijs richt zich op de belangen van economie en politiek, en niet op de ontwikkeling van het kind.

(paperback, 210p)

Driegonaal
Driegonaal
Augustus 2023 (jrg.39, nr 1/2)

€ 12.00

Een welgevuld dubbelnummer (van 64p) met o.a.:

- een drieluik rondom 100 jaar vrijeschool in Nederland

- een bericht: antroposofie en sociale driegeleding in Oekraïne

- Vincent van Vliet: hoe toekomstscenario's waar gemaakt worden

- 'Zoveel mogelijk mensen voeden': een interview met Dave Hardy van de Tuinen van Kraaybeekerhof

- Interview: 'David Wertheim Aymes: een driegeleder in Zuid-Afrika!'

- Bob de Wit: de samenleving opnieuw uitvinden

- 100 jaar geleden: een Vrije Zone - ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit in Oekraïne

Luisteren naar kleur
Luisteren naar kleur
Onderzoek naar wetmatigheden in een scheppingsproces

Anne Margreet Muller · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is de weerslag van een ontdekkingsreis in het schilderen vanuit kleur. Dit schilderen gebeurt in een opeenvolging van zeven stappen. Wat wordt hoorbaar wanneer dit proces tot spreken komt, welke beelden en welke kwaliteiten worden beleefbaar? - En: is het mogelijk wetmatigheden bloot te leggen in dit zevenvoudig scheppend proces?

(hardcover, genaaid, 106p, met vele afb. in kleur)

Spreekkunst
Spreekkunst

Michaëla Klinkenberg · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(paperback, genaaid, 391 pagina’s)

Antroposofie doen?
Antroposofie doen?

Jesse Mulder · alles van deze auteur 

€ 17.50

Veel mensen willen de antroposofie graag praktisch benaderen - zij willen 'antroposofie doen'. Prima! - maar, hoe 'doe' je dat dan eigenlijk?

Jesse Mulder neemt deze vraag als uitgangspunt voor een wandeling-in-stapjes die tot een antwoord leidt op de vraag: wat is 'antroposofie doen' en hoe pak je dat aan?

(hardcover, 134p)

Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Werken aan een ideaal

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 18.50

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.

(paperback, met afb. in ZW, 145p)

Waar vrijheid begint
Waar vrijheid begint

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 10.00

Is het, midden in alle onzekerheid die de gebeurtenissen in onze tijd oproepen, mogelijk bij jezelf te blijven en tot een eigen oordeel en koers te komen? - Als vrijheid onder druk staat, en de waarheid betwist wordt, kan het verlangen naar vrijheid en waarheid wakker worden.

Deze uitgave bevat een reeks artikelen waarin aan de hand van actuele ontwikkelingen wordt gezocht naar wat we kunnen doen om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan - en naar het beginpunt daarvan.

(paperback, 95p)

Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb
Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb

Herbert Hahn · alles van deze auteur 

€ 13.50

Fascinerend om via de herinneringen van anderen een nadere blik te kunnen werpen op het leven en het werken van Rudolf Steiner.

Herbert Hahn was student en 19 jaar toen hij voor de eerste keer een voordracht van Rudolf Steiner meemaakte. Deze ontmoeting met Rudolf Steiner en de antroposofie zou zijn leven bepalen. Hij beschrijft Rudolf Steiner als spreker (Hahn had zelf een bijzondere verhouding tot taal) en was in 1919 aanwezig bij het gesprek van Rudolf Steiner en Emil Molt, dat tot de oprichting van de Waldorfschule leidde. Hahn werd leerkracht op die school (en was in latere jaren intensief met de Vrijeschoolbeweging in Nederland verbonden.) Ook beschrijft Hahn hoe een (werk)dag van Rudolf Steiner, rond 1920, eruitzag...

(paperback, 98p)

Driegonaal
Driegonaal
Februari 2023 (jrg. 38, nr.6)

€ 6.00

In dit nummer (32p) onder meer:

- Luuk Humblet: De Tempelridders en het bankwezen

- John Hogervorst: Geld in het drieledige sociale organisme

- Een interview met Sleipnir-ondernemer Frank Dekker: "Ik hoef geen bedrijf, ik wil gewoon werken"

- Plus: Wetenschap als nieuwe religie (boekbespreking) / Onderlinge geldstromen / Het gesprek voorbij?

Basisinkomen - er is een beter alternatief
Basisinkomen - er is een beter alternatief

John Hogervorst e.a. · alles van deze auteur 

€ 10.00

De roep om invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen duikt steeds weer op. Je zou ook elk mens toewensen dat hij/zij een zekere bestaansbasis heeft en in meer vrijheid zijn/haar keuzes kan maken als het gaat over werk, ontwikkeling en tijdsbesteding.

Maar is het basisinkomen daadwerkelijk een duurzame stap in die richting; of is er een andere weg om dat te bereiken? In de artikelen in deze uitgave wordt dat laatste verduidelijkt.

Met teksten van Marc Desaules, John Hogervorst en Rudolf Steiner (eerder verschenen in Driegonaal). (pocket, 67p)

Rudolf Steiner & Peter Deunov
Rudolf Steiner & Peter Deunov

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een fascinerend werk over het leven en werken van de twee grote spirituele leraren van de 20e eeuw: Rudolf Steiner en de Bulgaarse, in ons land weinig bekende Peter Deunov, grondlegger van de school van de Witte Broederschap. Harrie Salman beschrijft hun ontwikkelingsweg, waarin opmerkelijke overeenkomsten te vinden zijn, de inhoud van hun levensbeschouwing en de wijze waarop zij hun 'bewegingen' oprichtten en vorm gaven. Waar Rudolf Steiner een weg van inzicht tot vrijheid aangaf, bewandelde Peter Deunov een pad van het hart - en wordt zichtbaar hoe beiden een door Christus geïnspireerd mens-zijn nastreefden.

(paperback, 285p)

Driegonaal
Driegonaal
November 2022 (jrg. 38, nr.5)

€ 6.00

In dit nummer onder meer:

- Een uitvoerig artikel van Arjen Nijeboer over complottheorieën en Rudolf Steiners inzichten over 'occult-politieke genootschappen'

- Een interview met Lieuwe Top, één van de enthousiaste initiatiefnemers van De Tovertuin, waar de consument naar behoefte mag oogsten

- Artikelen van John Hogervorst over het eigendom van grond en kapitaal, en over de sociale driegeleding als de enig begaanbare weg naar een gezonde toekomst

(32p)

 « 12345678 »