menu
 winkelmandje 

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

74 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

De techniek
De techniek
Onheilspellend of een zegen?

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Nooit eerder was de techniek in het leven van de mens zo bepalend als in onze tijd. En zoals alles heeft dat een mooie en een minder mooie kant: in het dagelijks leven maakt de techniek, thuis en in de samenleving, heel veel mogelijk. Aan de andere kant is er een groeiende afhankelijkheid van de mens van de techniek en stimuleert de techniek de mens tot een ontwikkeling waarin het werkelijke 'mens-zijn' op de achtergrond raakt.

In deze uitgave twee voordrachten plus zes fragmenten waarin Rudolf Steiner vanuit verschillende gezichtspunten de techniek belicht.

(paperback, 90p.)

De zin van het leven
De zin van het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar de zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 80 pagina’s)

Egoïsme en altruïsme
Egoïsme en altruïsme

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Egoïsme is een heel menselijk en eigentijds verschijnsel. Het heeft wel degelijk ook bestaansrecht. Maar de mens van nu moet niet in het egoïsme blijven steken. Hij kan zijn hoger Ik versterken en laten groeien.

Een (lange) voordracht en twee fragmenten. (paperback, 61 pagina’s)

Lachen en huilen
Lachen en huilen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Lachen en huilen zijn dan wel enerzijds dagelijkse dingen, anderzijds is er een hele wereld mee verbonden. Rudolf Steiner leidt de lezer binnen in de wereld achter de gevoelens die tot lachen of huilen leiden; hun verbinding tot het Ik van de mens, hun bruikbaarheid in het opvoeden en meer.

(paperback, 49 pagina’s)

Aan gene zijde van geboorte en dood
Aan gene zijde van geboorte en dood

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner, voor een gehoor dat niet bekend was met de antroposofie, over de belevenissen van de ziel na het sterven. De terugblik op het voorgaande leven; het beleven van onvervulde of onafgemaakte 'zaken'; het verlangen naar een volgende ontwikkelingsstap in een volgend leven; het zoeken naar een ouderpaar voor dat leven.

(paperback, 53p)

Ahriman komt!
Ahriman komt!

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Rudolf Steiner sprak met grote ernst en duidelijkheid over een van de kwade machten, Ahriman, wiens werking in de moderne tijd steeds sterker wordt. Dat is, aldus Rudolf Steiner, nodig ter voorbereiding voor het moment dat Ahriman als mens op aarde zal zijn en zal proberen de mensheid te misleiden en voor zijn doeleinden in te zetten. In deze twee voordrachten wordt ook beschreven op welke wijze Ahriman in onze tijd werkzaam is.

(paperback, 53 pagina’s)

Alkohol
Alkohol

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Angst
Angst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Waar komt angst vandaan en hoe werkt angst? Het onbekende, de toekomst of de dood: veel mensen hebben er angst voor. In de uitgave (verzamelde voordrachten plus fragmenten) vertelt Rudolf Steiner hoe je met angst om kunt gaan en in jezelf een bodem van vertrouwen kunt aanleggen waarop de angst niet gedijen kan.

(paperback, 78 pagina’s)

Askese
Askese

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In het verleden ontwikkelde de mens zich vaak langs de weg van ascese: door het terughouden en omvormen van innerlijke verlangens en behoeften. Is deze weg van ascese in de moderne tijd nog begaanbaar? Hoe werkt ascese eigenlijk?

Rudolf Steiner geeft aan op welke manier het beoefenen van ascese in onze tijd de ziel versterken kan.

(paperback, 53 pagina’s)

Atlantis en Lemurië
Atlantis en Lemurië

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Heeft de mythische, verloren gegane beschaving van Atlantis werkelijk bestaan? Rudolf Steiner onderzocht de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid op geesteswetenschappelijke wijze en beschrijft op die basis in deze uitgave zowel de Atlantische als de daaraan voorafgegane Lemurische cultuur - tegen het licht van de ontwikkeling van de mensheid.

(paperback, 77 pagina’s)

Bijgeloof
Bijgeloof

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

’Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.’ ’Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.’

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn.

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof onderkennen, en hoe is het te ’genezen’?

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht.

(paperback, 42 pagina’s)

Bloed
Bloed
Een heel bizonder sap

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Bloed is ’een bijzonder sap’. Wat drukt zich uit in ons bloed, welke krachten werken er op in en wat is de verbinding van het bloed met ons Ik?

(paperback, 51 pagina’s)

Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman
Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een van de meest opzienbarende ontdekkingen van Rudolf Steiner is dat er meer dan één 'kwade' macht bestaat.

1918, de Eerste Wereldoorlog. De wereld staat in brand. Het eerste Goetheanum in Dornach is in aanbouw. In lezingen op diverse plaatsen wijst Steiner op de betekenis van het houten beeld dat hij bezig is uit te hakken. Met de twee kwade machten. Hoe werken Lucifer en Ahriman spiritueel in op de wereld? Wat is hun verhouding tot de grote oorlog? Aan het eind van de voordracht volgt er nog een spirituele bekroning: het rozenkruis.

(paperback, 58p)

Christus’ wederkomst in de etherwereld
Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

Cultus
Cultus
Oorsprong en wezen van oude en nieuwe cultusvormen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In het beleven van de cultus zoekt de mens naar een vorm van verbinding met de wereld van het goddelijke. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over de oorsprong en de essentie van de cultus, waarbij hij ook verschillende voor-christelijke vormen van cultus bespreekt. Ook de cultus van de Christengemeenschap komt aan bod en in een extra fragment ook de zogenaamde omgekeerde cultus.

(paperback, 52p)

De beschermengel
De beschermengel

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Heeft de mens een individuele beschermengel, die als taak heeft hem te begeleiden en beschermen? Kennen we het verschijnsel beschermengel alleen maar uit de bijbel? En hoe zou zo'n beschermende geest dan op de individuele mens inwerken?

(paperback, 36p)

De dood - een andere levensvorm
De dood - een andere levensvorm

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner het leven na de dood belicht. Welke weg gaat de gestorvene - welke betekenis heeft het beleven van spiritualiteit tijdens het leven op aarde voor het leven na de dood - hoe werkt het levenslot - hoe verbinden wij ons met de gestorvenen?

Met een nawoord van Wim Veltman.

(paperback, 78p)

De drie wegen naar Christus
De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het Christus-wezen staat centraal in de antroposofie - en is tegelijkertijd in de moderne cultuur vaak ook onderwerp van spot of ontkenning. In deze voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe het christendom verbonden is met andere religies maar vooral: hoe de moderne mens zich kan verbinden met het Christus-wezen.

(paperback, 63 pagina’s)

De geestelijke leiding van mens en mensheid
De geestelijke leiding van mens en mensheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over de wijze waarop de mensheid in de loop van haar ontwikkeling is begeleid vanuit de spirituele wereld - en ook over de verandering hierin. Daarbij komt ook de betekenis van het kwaad aan de orde en de centrale betekenis van de Christus.

(paperback, 87 pagina’s)

De karmaoefening voor de dag
De karmaoefening voor de dag

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het is mogelijk om heel concreet en serieus oefeningen te doen die licht kunnen werpen op je karmische verhoudingen met andere mensen. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over hoe karma werkt en geeft hij verschillende oefeningen aan. In een begeleidende tekst van Ate Koopmans wordt, vanuit een rijke ervaring, beschreven hoe je met deze oefening in groepen kunt werken.

(paperback, 65 pagina’s)

 « 1234 »