menu
 winkelmandje 

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

92 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5

 « 12345 » 

Aan gene zijde van geboorte en dood
Aan gene zijde van geboorte en dood

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner, voor een gehoor dat niet bekend was met de antroposofie, over de belevenissen van de ziel na het sterven. De terugblik op het voorgaande leven; het beleven van onvervulde of onafgemaakte 'zaken'; het verlangen naar een volgende ontwikkelingsstap in een volgend leven; het zoeken naar een ouderpaar voor dat leven.

(paperback, 53p)

Achter de coulissen van het leven
Achter de coulissen van het leven
De dubbele biografie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten over wat Rudolf Steiner noemt: de dubbele biografie. De ene biografie kunnen we 'zien' met onze ogen, de andere speelt zich in het onzichtbare af, in de verbinding van ons astraallichaam en ons Ik met engelen en andere geestelijke wezens. Hoe werkt deze verbinding in ons leven - hoe komen we tot idealen - en hoe doorbreken we de passiviteit die onze cultuur in de mens oproept?

(paperback, 56p)

Alkohol
Alkohol

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Antroposofie als persoonlijke levensweg
Antroposofie als persoonlijke levensweg

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht (gehouden in Den Haag) en een artikel waarin het gaat over de weg om thuis te raken in de antroposofie, zó thuis te raken dat je de inzichten uit de antroposofie in jezelf tot leven kan wekken. Dat vergt een omvormen van het denken en leidt tot een verbinding met spirituele wezens en een besef dat ons leven op aarde niet door aardse maar door spirituele krachten wordt bestuurd.

(paperback, 57p)

Boeddha en Christus
Boeddha en Christus
De essentie van boeddhisme en christendom

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht (plus een fragment) over raakvlakken en verschillen tussen boeddhisme en christendom. Dat het boeddhisme kan worden gezien als een weg naar verlossing van het aardse, en het christendom als een weg die vele aardelevens bestrijkt, kan vanuit een hoger gezichtspunt goed begrepen worden.

(paperback, 55p)

Christelijke inwijding en rozenkruiserinwijding
Christelijke inwijding en rozenkruiserinwijding

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.50

Vier voordrachten waarin twee verschillende inwijdingswegen centraal staan: de christelijke inwijdingsweg en de rozenkruisersinwijdingsweg. Rudolf Steiner bespreekt elk van deze twee wegen en gaat daarbij ook in op de verschillen, de wijze waarop deze wegen gegaan kunnen worden en de valkuilen die naast die wegen te vinden zijn.

(paperback, 89 pagina’s)

Christus’ wederkomst in de etherwereld
Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

De biografie van de mens
De biografie van de mens
Vanuit spiritueel perspectief

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.50

Twee voordrachten die verschillende aanknopingspunten bieden om naar je biografie, je levensloop te kijken. Onze levensloop biedt namelijk een schat aan mogelijkheden om inzicht op te doen en ontwikkelingskansen op te pakken. Met daar nog aan toegevoegd het spirituele perspectief van karma en reïncarnatie, biedt dit kleine boekje een rijke inhoud.

(paperback, 70p)

De dood - een andere levensvorm
De dood - een andere levensvorm

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner het leven na de dood belicht. Welke weg gaat de gestorvene - welke betekenis heeft het beleven van spiritualiteit tijdens het leven op aarde voor het leven na de dood - hoe werkt het levenslot - hoe verbinden wij ons met de gestorvenen?

Met een nawoord van Wim Veltman.

(paperback, 78p)

De elektronische dubbelganger
De elektronische dubbelganger

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Door technologische ontwikkelingen is het leven van de moderne mens in enkele tientallen jaren sterk veranderd. Maar wat is eigenlijk de verbinding van de mens met tegenwoordige alledaagse gebruiksapparaten zoals smartphones, laptops of tablets? Rudolf Steiner sprak bijna een eeuw geleden over ’intelligente machines’ en de krachten waaruit deze machines zijn opgebouwd. Daarbij gaf hij ook aan voor welke uitdaging deze krachten de mens plaatsen.

Deze verzameling van fragmenten uit verschillende voordrachten is van groot actueel belang. (paperback, 101 pagina’s)

De karmaoefening voor de nacht
De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig.

(paperback, 35 pagina

De kerstgedachte en het geheim van het Ik
De kerstgedachte en het geheim van het Ik

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Fijn om (samen) te lezen in de Kersttijd: een voordracht plus een fragment van een voordracht, beide uit 1915. In deze oorlogstijd sprak Rudolf Steiner over het belang van het beleven van het kerstfeest, niet op de traditionele manier maar op een nieuwe, bewuste manier. Met oog voor spirituele verbanden tussen kerst, Adam en Eva, de boom van goed en kwaad en het mysterie van Golgotha.

(paperback, 56p)

De missie van de aarde
De missie van de aarde

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.

(paperback, 66 pagina’s)

De positieve en de negatieve mens
De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In deze voordracht bedoelt Rudolf Steiner met de ’positieve mens’ degene die zich laat leiden door een eigen innerlijke wereld en eigen, vastomlijnde doelen. Met de ’negatieve mens’ bedoelt hij iemand die zich sterk laat beïnvloeden door wat van buiten op hem toekomt.

Beide zielestemmingen hebben hun keerzijde.

Hoe kunnen we daar mee omgaan?

(paperback, 47 pagina’s)

De techniek
De techniek
Onheilspellend of een zegen?

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Nooit eerder was de techniek in het leven van de mens zo bepalend als in onze tijd. En zoals alles heeft dat een mooie en een minder mooie kant: in het dagelijks leven maakt de techniek, thuis en in de samenleving, heel veel mogelijk. Aan de andere kant is er een groeiende afhankelijkheid van de mens van de techniek en stimuleert de techniek de mens tot een ontwikkeling waarin het werkelijke 'mens-zijn' op de achtergrond raakt.

In deze uitgave twee voordrachten plus zes fragmenten waarin Rudolf Steiner vanuit verschillende gezichtspunten de techniek belicht.

(paperback, 90p.)

De tien geboden
De tien geboden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.50

Lang geleden werd de mens, via Mozes, de tien geboden gegeven. Gaat het hier om uiterlijke regels - of hebben deze geboden ons ook in deze tijd nog iets te zeggen?

Rudolf Steiner bespreekt de tien geboden, tegen het licht van de opgave van het joodse volk. Zijn spirituele blik laat ons zien hoe de geboden nog steeds van betekenis zijn, op de ontwikkeling en ook op de gezondheid van de mens. Deze uitgave bevat twee voordrachten plus twee voordrachtsfragmenten.

(paperback, 63p)

De werking van de leugen
De werking van de leugen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Wij leven in een tijd waarin leugens op grote schaal rondgaan - en al dan niet herkend worden. En in ons eigen dagelijks leven is de leugen, groot of klein, misschien ook niet helemaal vreemd. - Wat gebeurt er eigenlijk wanneer er gelogen wordt? In deze samenstelling van fragmenten over de leugen beschrijft Rudolf Steiner de spirituele betekenis en werking van de leugen.

(paperback, 86p)

De zin van het leven
De zin van het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar de zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 80 pagina’s)

De zin van het leven
De zin van het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar de zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 86p)

Egoïsme en altruïsme
Egoïsme en altruïsme

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Egoïsme is een heel menselijk en eigentijds verschijnsel. Het heeft wel degelijk ook bestaansrecht. Maar de mens van nu moet niet in het egoïsme blijven steken. Hij kan zijn hoger Ik versterken en laten groeien.

Een (lange) voordracht en twee fragmenten. (paperback, 61 pagina’s)

 « 12345 »