menu
 winkelmandje 

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

61 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Ahriman komt!
Ahriman komt!

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Rudolf Steiner sprak met grote ernst en duidelijkheid over een van de kwade machten, Ahriman, wiens werking in de moderne tijd steeds sterker wordt. Dat is, aldus Rudolf Steiner, nodig ter voorbereiding voor het moment dat Ahriman als mens op aarde zal zijn en zal proberen de mensheid te misleiden en voor zijn doeleinden in te zetten. In deze twee voordrachten wordt ook beschreven op welke wijze Ahriman in onze tijd werkzaam is.

(paperback, 53 pagina’s)

Angst
Angst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Waar komt angst vandaan en hoe werkt angst? Het onbekende, de toekomst of de dood: veel mensen hebben er angst voor. In de uitgave (verzamelde voordrachten plus fragmenten) vertelt Rudolf Steiner hoe je met angst om kunt gaan en in jezelf een bodem van vertrouwen kunt aanleggen waarop de angst niet gedijen kan.

(paperback, 78 pagina’s)

Askese
Askese

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In het verleden ontwikkelde de mens zich vaak langs de weg van ascese: door het terughouden en omvormen van innerlijke verlangens en behoeften. Is deze weg van ascese in de moderne tijd nog begaanbaar? Hoe werkt ascese eigenlijk?

Rudolf Steiner geeft aan op welke manier het beoefenen van ascese in onze tijd de ziel versterken kan.

(paperback, 53 pagina’s)

Bijgeloof
Bijgeloof

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

’Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.’ ’Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.’

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn.

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof onderkennen, en hoe is het te ’genezen’?

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht.

(paperback, 42 pagina’s)

Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman
Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een van de meest opzienbarende ontdekkingen van Rudolf Steiner is dat er meer dan één 'kwade' macht bestaat.

1918, de Eerste Wereldoorlog. De wereld staat in brand. Het eerste Goetheanum in Dornach is in aanbouw. In lezingen op diverse plaatsen wijst Steiner op de betekenis van het houten beeld dat hij bezig is uit te hakken. Met de twee kwade machten. Hoe werken Lucifer en Ahriman spiritueel in op de wereld? Wat is hun verhouding tot de grote oorlog? Aan het eind van de voordracht volgt er nog een spirituele bekroning: het rozenkruis.

(paperback, 58p)

Cultus
Cultus
Oorsprong en wezen van oude en nieuwe cultusvormen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In het beleven van de cultus zoekt de mens naar een vorm van verbinding met de wereld van het goddelijke. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over de oorsprong en de essentie van de cultus, waarbij hij ook verschillende voor-christelijke vormen van cultus bespreekt. Ook de cultus van de Christengemeenschap komt aan bod en in een extra fragment ook de zogenaamde omgekeerde cultus.

(paperback, 52p)

De geestelijke leiding van mens en mensheid
De geestelijke leiding van mens en mensheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over de wijze waarop de mensheid in de loop van haar ontwikkeling is begeleid vanuit de spirituele wereld - en ook over de verandering hierin. Daarbij komt ook de betekenis van het kwaad aan de orde en de centrale betekenis van de Christus.

(paperback, 87 pagina’s)

De reis door de planeetsferen na de dood
De reis door de planeetsferen na de dood

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner beschrijft wat de mens na de dood beleeft. De ziel trekt door de verschillende planetensferen, waarin steeds een ander aspect van het leven op aarde wordt ´verwerkt´.

(paperback, 62p)

De vier Christus-offers
De vier Christus-offers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Lang vóór het Mysterie van Golgotha was het Christuswezen ten diepste verbonden met de ontwikkeling van de mensheid. In deze twee voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe het Christuswezen zich meermaals offerde omwille van de mensheid.

(paperback, 50 pagina’s)

Egoïsme en altruïsme
Egoïsme en altruïsme

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Egoïsme is een heel menselijk en eigentijds verschijnsel. Het heeft wel degelijk ook bestaansrecht. Maar de mens van nu moet niet in het egoïsme blijven steken. Hij kan zijn hoger Ik versterken en laten groeien.

Een (lange) voordracht en twee fragmenten. (paperback, 61 pagina’s)

Geluk
Geluk
Schijn en wezen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Geluk en ongeluk komen in ieder mensenleven voor, al zijn ze, met een uiterlijke blik bezien, niet gelijk verdeeld. Wat zijn de oorzaken van geluk en ongeluk? In deze voordracht worden geluk en ongeluk beschreven als aansporingen tot een actieve omgang met het lot én een innerlijke ontwikkelingsweg.

(Een voordracht, aangevuld met enkele fragmenten uit andere voordrachten.)

(paperback, 55 pagina’s)

Gezonde economie
Gezonde economie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een voordracht en een artikel waarin de 'gezonde samenleving', in het bijzonder de economie centraal staat. In een gezonde economie wordt niet geconcurreerd maar samen gewerkt: consumenten-handelaren-producenten hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat de behoeften van de consument vervuld worden en dat degenen die in de economie werkzaam zijn een menswaardig bestaan kunnen leiden.

(paperback, 50p)

Gezondheid
Gezondheid
Beeld en werkelijkheid

Rudolf` Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Drie voordrachten (plus fragmenten) waarin Rudolf Steiner spreekt over gezondheid, over de oorzaken van ziekte, over gezondheid en wijsheid en het verband tussen gezondheid en de groei van de planten.

(paperback, 66p.)

Het aardeleven als spiegeling van het kosmische leven
Het aardeleven als spiegeling van het kosmische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een voordracht over de samenhang tussen het leven vóór en het leven na de geboorte. In de periode van de conceptie tot aan de geboorte spelen krachten van zon en planeten in op de ziel; na de geboorte brengt de opgroeiende mens die krachten naar buiten. Hoe kan de leerkracht hier op in spelen?

(paperback, 40p)

Het brein
Het brein

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Wat is de betekenis van onze hersenen voor ons bewustzijn? Is ons bewustzijn een resultaat van hersenactiviteit - of zijn onze hersenen het instrument met behulp waarvan wij denken?

Deze uitgave bevat een verzameling citaten van Rudolf Steiner over de betekenis van de hersenen, over de activiteit van het denken, over de vraag of vrijheid bestaat - en meer.

(paperback, 116 pagina’s)

Het feest van Michaël
Het feest van Michaël
Scheppen vanuit de geest

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Deze uitgave bevat twee voordrachten en twee spreuken rond het feest van Michaël. Wat wil dit feest ons zeggen - en hoe kunnen we dit feest op een passende manier vieren? In de voordrachten gaat het o.m. over de oproep aan de krachten van de menselijke wil; de ontwikkeling en beleving van de taal en het Michaëlfeest en zijn sociale betekenis.

(paperback, 70p)

Het geweten
Het geweten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het menselijk geweten is van enorme betekenis, en is tegelijkertijd een raadsel: wat is ons geweten en waar komt het vandaan? In twee voordrachten, aangevuld met twee fragmenten, bespreekt Rudolf Steiner de ontwikkeling en de betekenis van het geweten, als vrucht van de ontwikkeling van de mens door cultuurperioden heen.

(paperback, 67 pagina’s)

Het sociale vraagstuk
Het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Deze uitgave bevat de drie artikelen (uit 1905) waarin Rudolf Steiner de sociale hoofdwet introduceerde: een sociale wetmatigheid die ons aangeeft langs welke weg we in het sociale leven het egoïsme te boven kunnen komen.

(paperback, 51 pagina’s)

Het wezen van het gebed
Het wezen van het gebed

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een voordracht over bidden en het gebed. In het bidden kunnen we 'groeien': het leven even bezien vanuit een hoger perspectief. Zo hangt het bidden samen met de ontwikkeling van onze ziel, kan warmte en licht brengen.

(paperback, 48p)

Hoe vind ik de Christus?
Hoe vind ik de Christus?

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In ieder mens, zegt Rudolf Steiner, leeft het verlangen om Christus te vinden. In deze twee voordrachten wordt de weg naar Christus beschreven, zowel als het belang van het gaan van die weg en de hindernissen die op de loer liggen.

(paperback, 73 pagina’s)

 « 1234 »