menu
 winkelmandje 

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

64 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Ahriman komt!
Ahriman komt!

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Rudolf Steiner sprak met grote ernst en duidelijkheid over een van de kwade machten, Ahriman, wiens werking in de moderne tijd steeds sterker wordt. Het is, aldus Rudolf Steiner, voorbereiding op het moment dat Ahriman als mens op aarde zal zijn en zal proberen de mensheid te misleiden en voor zijn doeleinden in te zetten. In deze twee voordrachten wordt ook beschreven op welke wijze Ahriman in onze tijd werkzaam is.

(paperback, 53 pagina’s)

Alkohol
Alkohol

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Angst
Angst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Waar komt angst vandaan en hoe werkt angst? Het onbekende, de toekomst of de dood: veel mensen hebben er angst voor. In de uitgave (verzamelde voordrachten plus fragmenten) vertelt Rudolf Steiner hoe je met angst om kunt gaan en in jezelf een bodem van vertrouwen kunt aanleggen waarop de angst niet gedijen kan.

(paperback, 78 pagina’s)

Askese
Askese

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In het verleden ontwikkelde de mens zich vaak langs de weg van ascese: door het terughouden en omvormen van innerlijke verlangens en behoeften. Is deze weg van ascese in de moderne tijd nog begaanbaar? Hoe werkt ascese eigenlijk?

Rudolf Steiner geeft aan op welke manier het beoefenen van ascese in onze tijd de ziel versterken kan.

(paperback, 53 pagina’s)

Atlantis en Lemurië
Atlantis en Lemurië

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Heeft de mythische, verloren gegane beschaving van Atlantis werkelijk bestaan? Rudolf Steiner onderzocht de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid op geesteswetenschappelijke wijze en beschrijft op die basis in deze uitgave zowel de Atlantische als de daaraan voorafgegane Lemurische cultuur - tegen het licht van de ontwikkeling van de mensheid.

(paperback, 77 pagina’s)

Bijgeloof
Bijgeloof

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

’Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.’ ’Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.’

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn.

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof onderkennen, en hoe is het te ’genezen’?

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht.

(paperback, 42 pagina’s)

Bloed
Bloed
Een heel bizonder sap

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Bloed is ’een bijzonder sap’. Wat drukt zich uit in ons bloed, welke krachten werken er op in en wat is de verbinding van het bloed met ons Ik?

(paperback, 51 pagina’s)

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding
Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Vier voordrachten waarin twee verschillende inwijdingswegen centraal staan: de christelijke inwijdingsweg en de rozenkruisersinwijdingsweg. Rudolf Steiner bespreekt elk van deze twee wegen en gaat daarbij ook in op de verschillen, de wijze waarop deze wegen gegaan kunnen worden en de valkuilen die naast die wegen te vinden zijn.

(paperback, 89 pagina’s)

Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman
Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een van de meest opzienbarende ontdekkingen van Rudolf Steiner is dat er meer dan één 'kwade' macht bestaat.

1918, de Eerste Wereldoorlog. De wereld staat in brand. Het eerste Goetheanum in Dornach is in aanbouw. In lezingen op diverse plaatsen wijst Steiner op de betekenis van het houten beeld dat hij bezig is uit te hakken. Met de twee kwade machten. Hoe werken Lucifer en Ahriman spiritueel in op de wereld? Wat is hun verhouding tot de grote oorlog? Aan het eind van de voordracht volgt er nog een spirituele bekroning: het rozenkruis.

(paperback, 58p)

Christus’ wederkomst in de etherwereld
Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

De beschermengel
De beschermengel

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Heeft de mens een individuele beschermengel, die als taak heeft hem te begeleiden en beschermen? Kennen we het verschijnsel beschermengel alleen maar uit de bijbel? En hoe zou zo

De drie wegen naar Christus
De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het Christus-wezen staat centraal in de antroposofie - en is tegelijkertijd in de moderne cultuur vaak ook onderwerp van spot of ontkenning. In deze voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe het christendom verbonden is met andere religies maar vooral: hoe de moderne mens zich kan verbinden met het Christus-wezen.

(paperback, 63 pagina’s)

De elektronische dubbelganger
De elektronische dubbelganger
HERDRUK

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Door technologische ontwikkelingen is het leven van de moderne mens in enkele tientallen jaren sterk veranderd. Maar wat is eigenlijk de verbinding van de mens met tegenwoordige alledaagse gebruiksapparaten zoals smartphones, laptops of tablets? Rudolf Steiner sprak bijna een eeuw geleden over ’intelligente machines’ en de krachten waaruit deze machines zijn opgebouwd. Daarbij gaf hij ook aan voor welke uitdaging deze krachten de mens plaatsen.

Deze verzameling van fragmenten uit verschillende voordrachten is van groot actueel belang. (paperback, 101 pagina’s)

De geestelijke leiding van mens en mensheid
De geestelijke leiding van mens en mensheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over de wijze waarop de mensheid in de loop van haar ontwikkeling is begeleid vanuit de spirituele wereld - en ook over de verandering hierin. Daarbij komt ook de betekenis van het kwaad aan de orde en de centrale betekenis van de Christus.

(paperback, 87 pagina’s)

De karmaoefening voor de dag
De karmaoefening voor de dag

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het is mogelijk om heel concreet en serieus oefeningen te doen die licht kunnen werpen op je karmische verhoudingen met andere mensen. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over hoe karma werkt en geeft hij verschillende oefeningen aan. In een begeleidende tekst van Ate Koopmans wordt, vanuit een rijke ervaring, beschreven hoe je met deze oefening in groepen kunt werken.

(paperback, 65 pagina’s)

De karmaoefening voor de nacht
De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig.

(paperback, 35 pagina

De missie van de aarde
De missie van de aarde

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.

(paperback, 66 pagina’s)

De organen innerlijk gezien
De organen innerlijk gezien

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een voordracht over de innerlijke kant van de organen. Al tijdens het leven vóór de geboorte wordt er aan het vormen van onze organen gewerkt. Ze zijn niet alleen van belang voor het functioneren van ons lichaam, maar hebben ook invloed op ons innerlijk, ons karakter e.d.

(paperback, 41 pagina’s)

De positieve en de negatieve mens
De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In deze voordracht bedoelt Rudolf Steiner met de ’positieve mens’ degene die zich laat leiden door een eigen innerlijke wereld en eigen, vastomlijnde doelen. Met de ’negatieve mens’ bedoelt hij iemand die zich sterk laat beïnvloeden door wat van buiten op hem toekomt.

Beide zielestemmingen hebben hun keerzijde.

Hoe kunnen we daar mee omgaan?

(paperback, 47 pagina’s)

De strijd van Lucifer en Ahriman in de mens
De strijd van Lucifer en Ahriman in de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Lucifer en Ahriman, de twee machten die de mens voor hun karretje willen spannen, werken letterlijk van alle kanten op de mens in, werken zelfs ín de mens. Hoe werken deze krachten, wat is hun streven en hoe kunnen ze de mens uiteindelijk stimuleren de juiste balans te vinden?

Daarover gaan de twee voordrachten in dit boekje.

(paperback, 62 pagina’s)

 « 1234 »