menu
 winkelmandje 

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

94 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5
 sortering

 « 12345 » 

De biografie van de mens
De biografie van de mens
Vanuit spiritueel perspectief

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.50

Twee voordrachten die verschillende aanknopingspunten bieden om naar je biografie, je levensloop te kijken. Onze levensloop biedt namelijk een schat aan mogelijkheden om inzicht op te doen en ontwikkelingskansen op te pakken. Met daar nog aan toegevoegd het spirituele perspectief van karma en reïncarnatie, biedt dit kleine boekje een rijke inhoud.

(paperback, 70p)

Hemelvaart en het geheim van Pinksteren
Hemelvaart en het geheim van Pinksteren

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.50

De gebeurtenissen zoals in het Nieuwe Testament beschreven over Hemelvaart en Pinksteren zijn voor de meeste mensen in onze tijd zonder betekenis geworden. - In deze uitgave (een voordracht plus drie voordrachtsfragmenten) vertelt Rudolf Steiner over de essentie van Christus' hemelvaart en van Pinksteren, als het feest van de Heilige Geest. Zo helpen deze teksten ons Hemelvaart en Pinksteren op een bewuste wijze te beleven.

(paperback, 55p)

Tijd van beproeving
Tijd van beproeving

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een eeuw geleden beschreef Rudolf Steiner (in Den Haag!) dat de vraagstukken waarmee de mens geconfronteerd wordt, veel ernstiger zijn dan we doorgaans menen. Hoe zou dat nu, 100 jaar later zijn? - In deze voordracht (aangevuld met twee fragmenten uit andere voordrachten) gaat hij daar nader op in, en wijst onder meer op het groeiend egoïsme, in samenhang met de ontwikkeling van de bewustzijnsziel

(paperback, 60p)

De zin van het leven
De zin van het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar de zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 86p)

De tien geboden
De tien geboden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.50

Lang geleden werd de mens, via Mozes, de tien geboden gegeven. Gaat het hier om uiterlijke regels - of hebben deze geboden ons ook in deze tijd nog iets te zeggen?

Rudolf Steiner bespreekt de tien geboden, tegen het licht van de opgave van het joodse volk. Zijn spirituele blik laat ons zien hoe de geboden nog steeds van betekenis zijn, op de ontwikkeling en ook op de gezondheid van de mens. Deze uitgave bevat twee voordrachten plus twee voordrachtsfragmenten.

(paperback, 63p)

De werking van de leugen
De werking van de leugen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Wij leven in een tijd waarin leugens op grote schaal rondgaan - en al dan niet herkend worden. En in ons eigen dagelijks leven is de leugen, groot of klein, misschien ook niet helemaal vreemd. - Wat gebeurt er eigenlijk wanneer er gelogen wordt? In deze samenstelling van fragmenten over de leugen beschrijft Rudolf Steiner de spirituele betekenis en werking van de leugen.

(paperback, 86p)

Herhaalde aardelevens
Herhaalde aardelevens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht, aangevuld met drie fragmenten, over 'herhaalde aardelevens'. Rudolf Steiner beschrijft hoe ons wezen, onze individualiteit, niet slechts in één leven tot stand heeft kunnen komen - en hoe wij, door dat wat in ons leeft te veredelen, door verschillende levens op aarde heen ons steeds verder ontwikkelen. Het betekent ook dat wat wij 'vandaag' doen zal doorwerken in volgende levens...

(paperback, 57p)

Antroposofie als persoonlijke levensweg
Antroposofie als persoonlijke levensweg

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht (gehouden in Den Haag) en een artikel waarin het gaat over de weg om thuis te raken in de antroposofie, zó thuis te raken dat je de inzichten uit de antroposofie in jezelf tot leven kan wekken. Dat vergt een omvormen van het denken en leidt tot een verbinding met spirituele wezens en een besef dat ons leven op aarde niet door aardse maar door spirituele krachten wordt bestuurd.

(paperback, 57p)

Achter de coulissen van het leven
Achter de coulissen van het leven
De dubbele biografie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten over wat Rudolf Steiner noemt: de dubbele biografie. De ene biografie kunnen we 'zien' met onze ogen, de andere speelt zich in het onzichtbare af, in de verbinding van ons astraallichaam en ons Ik met engelen en andere geestelijke wezens. Hoe werkt deze verbinding in ons leven - hoe komen we tot idealen - en hoe doorbreken we de passiviteit die onze cultuur in de mens oproept?

(paperback, 56p)

De kerstgedachte en het geheim van het Ik
De kerstgedachte en het geheim van het Ik

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Fijn om (samen) te lezen in de Kersttijd: een voordracht plus een fragment van een voordracht, beide uit 1915. In deze oorlogstijd sprak Rudolf Steiner over het belang van het beleven van het kerstfeest, niet op de traditionele manier maar op een nieuwe, bewuste manier. Met oog voor spirituele verbanden tussen kerst, Adam en Eva, de boom van goed en kwaad en het mysterie van Golgotha.

(paperback, 56p)

Boeddha en Christus
Boeddha en Christus
De essentie van boeddhisme en christendom

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht (plus een fragment) over raakvlakken en verschillen tussen boeddhisme en christendom. Dat het boeddhisme kan worden gezien als een weg naar verlossing van het aardse, en het christendom als een weg die vele aardelevens bestrijkt, kan vanuit een hoger gezichtspunt goed begrepen worden.

(paperback, 55p)

De techniek
De techniek
Onheilspellend of een zegen?

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Nooit eerder was de techniek in het leven van de mens zo bepalend als in onze tijd. En zoals alles heeft dat een mooie en een minder mooie kant: in het dagelijks leven maakt de techniek, thuis en in de samenleving, heel veel mogelijk. Aan de andere kant is er een groeiende afhankelijkheid van de mens van de techniek en stimuleert de techniek de mens tot een ontwikkeling waarin het werkelijke 'mens-zijn' op de achtergrond raakt.

In deze uitgave twee voordrachten plus zes fragmenten waarin Rudolf Steiner vanuit verschillende gezichtspunten de techniek belicht.

(paperback, 90p.)

Geheimen van de nacht
Geheimen van de nacht
Wat doet de mens tijdens de nacht?

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner beschrijft wat we tijdens de nacht beleven: wat we waarnemen als we door de verschillende planetensferen trekken - en wat er in ons fysieke en etherlichaam gebeurt wanneer we slapen.

(paperback, 60p.)

Het etheriseren van het bloed
Het etheriseren van het bloed

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Onze gedachten, gevoelens en wilsimpulsen staan in verbinding met wezens uit de astrale wereld, Zo staan we ook in het morele in verbinding met een hogere wereld. Dit hangt samen met het 'etheriseren' van het bloed. Door ons morele leven te verdiepen dragen we bij aan de wereld om ons heen en aan de spirituele wereld - en kunnen wij nader komen tot het ontmoeten van de Christus in het etherische.

(paperback, 54p)

Gezondheid
Gezondheid
Beeld en werkelijkheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Drie voordrachten (plus fragmenten) waarin Rudolf Steiner spreekt over gezondheid, over de oorzaken van ziekte, over gezondheid en wijsheid en het verband tussen gezondheid en de groei van de planten.

(paperback, 66p.)

Uitweg uit de chaos
Uitweg uit de chaos
Naar een samenleving met gezond verstand

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In deze voordracht geeft Rudolf Steiner een mooie inleiding in de sociale driegeleding. Om de samenleving zó in te richten dat ieder mens recht gedaan wordt, is een andere, levendige manier van denken nodig, het besef dat het sociale leven steeds opnieuw gevormd moet worden - én de wil om daaraan te beginnen.

(paperback, 57p)

Gezonde economie
Gezonde economie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een voordracht en een artikel waarin de 'gezonde samenleving', in het bijzonder de economie centraal staat. In een gezonde economie wordt niet geconcurreerd maar samen gewerkt: consumenten-handelaren-producenten hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat de behoeften van de consument vervuld worden en dat degenen die in de economie werkzaam zijn een menswaardig bestaan kunnen leiden.

(paperback, 50p)

Cultus
Cultus
Oorsprong en wezen van oude en nieuwe cultusvormen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In het beleven van de cultus zoekt de mens naar een vorm van verbinding met de wereld van het goddelijke. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over de oorsprong en de essentie van de cultus, waarbij hij ook verschillende voor-christelijke vormen van cultus bespreekt. Ook de cultus van de Christengemeenschap komt aan bod en in een extra fragment ook de zogenaamde omgekeerde cultus.

(paperback, 52p)

Seksualiteit
Seksualiteit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Een samenstelling van fragmenten uit voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over verschillende aspecten van seksualiteit, waaronder de ontwikkeling van seksualiteit; het mannelijke en het vrouwelijke; conceptie en voortplanting; seksualiteit en liefde en de verhouding tot seksualiteit.

(paperback, 92p)

Het aardeleven als spiegeling van het kosmische leven
Het aardeleven als spiegeling van het kosmische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een voordracht over de samenhang tussen het leven vóór en het leven na de geboorte. In de periode van de conceptie tot aan de geboorte spelen krachten van zon en planeten in op de ziel; na de geboorte brengt de opgroeiende mens die krachten naar buiten. Hoe kan de leerkracht hier op in spelen?

(paperback, 40p)

 « 12345 »