menu
 winkelmandje 

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

75 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Aan gene zijde van geboorte en dood
Aan gene zijde van geboorte en dood

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner, voor een gehoor dat niet bekend was met de antroposofie, over de belevenissen van de ziel na het sterven. De terugblik op het voorgaande leven; het beleven van onvervulde of onafgemaakte 'zaken'; het verlangen naar een volgende ontwikkelingsstap in een volgend leven; het zoeken naar een ouderpaar voor dat leven.

(paperback, 53p)

Achter de coulissen van het leven
Achter de coulissen van het leven
De dubbele biografie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Twee voordrachten over wat Rudolf Steiner noemt: de dubbele biografie. De ene biografie kunnen we 'zien' met onze ogen, de andere speelt zich in het onzichtbare af, in de verbinding van ons astraallichaam en ons Ik met engelen en andere geestelijke wezens. Hoe werkt deze verbinding in ons leven - hoe komen we tot idealen - en hoe doorbreken we de passiviteit die onze cultuur in de mens oproept?

(paperback, 56p)

Alkohol
Alkohol

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Antroposofie als persoonlijke levensweg
Antroposofie als persoonlijke levensweg

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht (gehouden in Den Haag) en een artikel waarin het gaat over de weg om thuis te raken in de antroposofie, zó thuis te raken dat je de inzichten uit de antroposofie in jezelf tot leven kan wekken. Dat vergt een omvormen van het denken en leidt tot een verbinding met spirituele wezens en een besef dat ons leven op aarde niet door aardse maar door spirituele krachten wordt bestuurd.

(paperback, 57p)

Boeddha en Christus
Boeddha en Christus
De essentie van boeddhisme en christendom

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht (plus een fragment) over raakvlakken en verschillen tussen boeddhisme en christendom. Dat het boeddhisme kan worden gezien als een weg naar verlossing van het aardse, en het christendom als een weg die vele aardelevens bestrijkt, kan vanuit een hoger gezichtspunt goed begrepen worden.

(paperback, 55p)

De dood - een andere levensvorm
De dood - een andere levensvorm

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner het leven na de dood belicht. Welke weg gaat de gestorvene - welke betekenis heeft het beleven van spiritualiteit tijdens het leven op aarde voor het leven na de dood - hoe werkt het levenslot - hoe verbinden wij ons met de gestorvenen?

Met een nawoord van Wim Veltman.

(paperback, 78p)

De positieve en de negatieve mens
De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In deze voordracht bedoelt Rudolf Steiner met de ’positieve mens’ degene die zich laat leiden door een eigen innerlijke wereld en eigen, vastomlijnde doelen. Met de ’negatieve mens’ bedoelt hij iemand die zich sterk laat beïnvloeden door wat van buiten op hem toekomt.

Beide zielestemmingen hebben hun keerzijde.

Hoe kunnen we daar mee omgaan?

(paperback, 47 pagina’s)

De techniek
De techniek
Onheilspellend of een zegen?

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Nooit eerder was de techniek in het leven van de mens zo bepalend als in onze tijd. En zoals alles heeft dat een mooie en een minder mooie kant: in het dagelijks leven maakt de techniek, thuis en in de samenleving, heel veel mogelijk. Aan de andere kant is er een groeiende afhankelijkheid van de mens van de techniek en stimuleert de techniek de mens tot een ontwikkeling waarin het werkelijke 'mens-zijn' op de achtergrond raakt.

In deze uitgave twee voordrachten plus zes fragmenten waarin Rudolf Steiner vanuit verschillende gezichtspunten de techniek belicht.

(paperback, 90p.)

De werking van de leugen
De werking van de leugen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Wij leven in een tijd waarin leugens op grote schaal rondgaan - en al dan niet herkend worden. En in ons eigen dagelijks leven is de leugen, groot of klein, misschien ook niet helemaal vreemd. - Wat gebeurt er eigenlijk wanneer er gelogen wordt? In deze samenstelling van fragmenten over de leugen beschrijft Rudolf Steiner de spirituele betekenis en werking van de leugen.

(paperback, 86p)

De zin van het leven
De zin van het leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar de zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 80 pagina’s)

Egoïsme en altruïsme
Egoïsme en altruïsme

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Egoïsme is een heel menselijk en eigentijds verschijnsel. Het heeft wel degelijk ook bestaansrecht. Maar de mens van nu moet niet in het egoïsme blijven steken. Hij kan zijn hoger Ik versterken en laten groeien.

Een (lange) voordracht en twee fragmenten. (paperback, 61 pagina’s)

Herhaalde aardelevens
Herhaalde aardelevens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Een voordracht, aangevuld met drie fragmenten, over 'herhaalde aardelevens'. Rudolf Steiner beschrijft hoe ons wezen, onze individualiteit, niet slechts in één leven tot stand heeft kunnen komen - en hoe wij, door dat wat in ons leeft te veredelen, door verschillende levens op aarde heen ons steeds verder ontwikkelen. Het betekent ook dat wat wij 'vandaag' doen zal doorwerken in volgende levens...

(paperback, 57p)

Het gespiegelde ik
Het gespiegelde ik
De "Bologna-voordracht’

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Slechts één keer had Rudolf Steiner de gelegenheid te spreken op een wetenschappelijk congres: een congres voor filosofen in 1911 in Bologna. De tekst van de voordracht is door hemzelf geschreven en is, samen met een aantal citaten waarin Rudolf Steiner over het belang van deze voordracht spreekt, in deze uitgave opgenomen.

(paperback, 82 pagina’s)

Het mysterie van Pasen
Het mysterie van Pasen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

"Het is niet waar dat alles dood is. ... Het leven is het oorspronkelijke. Overal behaalt het leven de overwinning op de dood. Het feest van Pasen moet e overwinning van het leven over de dood in onze herinnering brengen en ons daardoor kracht geven."

De tekst van deze uitgave is samengesteld uit twee zgn 'arbeidersvoordrachten'.

(paperback, 41p.)

Het wezen van de kunsten
Het wezen van de kunsten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een voordracht over de kunst waarin Rudolf Steiner onder meer spreekt over de oorsprong van de kunst, de samenhang van de verschillende kunsten met hogere geestelijke wezens en over het belang van de kunst voor de wetenschap.

(paperback, 48 pagina’s)

Lachen en huilen
Lachen en huilen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Lachen en huilen zijn dan wel enerzijds dagelijkse dingen, anderzijds is er een hele wereld mee verbonden. Rudolf Steiner leidt de lezer binnen in de wereld achter de gevoelens die tot lachen of huilen leiden; hun verbinding tot het Ik van de mens, hun bruikbaarheid in het opvoeden en meer.

(paperback, 49 pagina’s)

Omgaan met stress en nervositeit
Omgaan met stress en nervositeit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Stress, spanningen, nervositeit - veel voorkomende verschijnselen. In deze voordracht richt Rudolf Steiner de aandacht op onze innerlijke toestand en de relatie met de wereld om ons heen.

Ook fenomenen als vergeetachtigheid en besluiteloosheid krijgen aandacht.

Door middel van (nog steeds) aktuele voorbeelden, adviezen en oefeningen kunnen we greep krijgen op deze moderne psychische problemen. Een boekje waar je meteen mee aan de slag kunt.

(paperback, 41 pagina’s)

Oud en nieuw karma
Oud en nieuw karma

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Als karma een realiteit is, wordt de vraag naar het bestaan van individuele menselijke vrijheid des te dringender. In de twee voordrachten in deze uitgave behandelt Rudolf Steiner de vraag in hoeverre ons (karmisch) verleden de toekomst bepaalt. Het verleden ligt vast - maar de toekomst niet: die is afhankelijk van hoe wij in het leven staan.

(paperback, 58p)

Ritmes in de mens
Ritmes in de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het ritme, de oorsprong van het ritme en de betekenis van het ritme voor de mens. Ritme speelt in gezondheid en ziekte, en werkt bij man en bij vrouw anders. Ritme verbindt de mens met de planeten en werkt op een specifieke manier door in de verschillende delen van de mens.

(paperback, 52 pagina’s)

Sint-Jan
Sint-Jan
De gescherpte Johannesblik

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een voordracht, aangevuld met drie fragmenten uit verschillende voordrachten over de Sint-Janstijd. Rudolf Steiner geeft aan hoe wij de rond Sint-Jan veranderende stemming in de natuur en in de kosmos kunnen meebeleven -en van welk belang dat is voor onze tijd- en wat de plaats van het Sint-Jansfeest betekent in het ritme van het jaar.

(paperback, 50p)

 « 1234 »