menu
 winkelmandje 

De Kleine Steinerreeks

Betaalbare boeken van Uitgeverij Pentagon

61 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Aan gene zijde van geboorte en dood
Aan gene zijde van geboorte en dood

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner, voor een gehoor dat niet bekend was met de antroposofie, over de belevenissen van de ziel na het sterven. De terugblik op het voorgaande leven; het beleven van onvervulde of onafgemaakte 'zaken'; het verlangen naar een volgende ontwikkelingsstap in een volgend leven; het zoeken naar een ouderpaar voor dat leven.

(paperback, 53p)

Ahriman komt!
Ahriman komt!

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Rudolf Steiner sprak met grote ernst en duidelijkheid over een van de kwade machten, Ahriman, wiens werking in de moderne tijd steeds sterker wordt. Dat is, aldus Rudolf Steiner, nodig ter voorbereiding voor het moment dat Ahriman als mens op aarde zal zijn en zal proberen de mensheid te misleiden en voor zijn doeleinden in te zetten. In deze twee voordrachten wordt ook beschreven op welke wijze Ahriman in onze tijd werkzaam is.

(paperback, 53 pagina’s)

Alkohol
Alkohol

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Askese
Askese

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In het verleden ontwikkelde de mens zich vaak langs de weg van ascese: door het terughouden en omvormen van innerlijke verlangens en behoeften. Is deze weg van ascese in de moderne tijd nog begaanbaar? Hoe werkt ascese eigenlijk?

Rudolf Steiner geeft aan op welke manier het beoefenen van ascese in onze tijd de ziel versterken kan.

(paperback, 53 pagina’s)

Bijgeloof
Bijgeloof

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

’Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.’ ’Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.’

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn.

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof onderkennen, en hoe is het te ’genezen’?

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht.

(paperback, 42 pagina’s)

Bloed
Bloed
Een heel bizonder sap

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Bloed is ’een bijzonder sap’. Wat drukt zich uit in ons bloed, welke krachten werken er op in en wat is de verbinding van het bloed met ons Ik?

(paperback, 51 pagina’s)

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding
Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Vier voordrachten waarin twee verschillende inwijdingswegen centraal staan: de christelijke inwijdingsweg en de rozenkruisersinwijdingsweg. Rudolf Steiner bespreekt elk van deze twee wegen en gaat daarbij ook in op de verschillen, de wijze waarop deze wegen gegaan kunnen worden en de valkuilen die naast die wegen te vinden zijn.

(paperback, 89 pagina’s)

Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman
Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een van de meest opzienbarende ontdekkingen van Rudolf Steiner is dat er meer dan één 'kwade' macht bestaat.

1918, de Eerste Wereldoorlog. De wereld staat in brand. Het eerste Goetheanum in Dornach is in aanbouw. In lezingen op diverse plaatsen wijst Steiner op de betekenis van het houten beeld dat hij bezig is uit te hakken. Met de twee kwade machten. Hoe werken Lucifer en Ahriman spiritueel in op de wereld? Wat is hun verhouding tot de grote oorlog? Aan het eind van de voordracht volgt er nog een spirituele bekroning: het rozenkruis.

(paperback, 58p)

Christus’ wederkomst in de etherwereld
Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

De dood - een andere levensvorm
De dood - een andere levensvorm

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner het leven na de dood belicht. Welke weg gaat de gestorvene - welke betekenis heeft het beleven van spiritualiteit tijdens het leven op aarde voor het leven na de dood - hoe werkt het levenslot - hoe verbinden wij ons met de gestorvenen?

Met een nawoord van Wim Veltman.

(paperback, 78p)

De drie wegen naar Christus
De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het Christus-wezen staat centraal in de antroposofie - en is tegelijkertijd in de moderne cultuur vaak ook onderwerp van spot of ontkenning. In deze voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe het christendom verbonden is met andere religies maar vooral: hoe de moderne mens zich kan verbinden met het Christus-wezen.

(paperback, 63 pagina’s)

De elektronische dubbelganger
De elektronische dubbelganger

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Door technologische ontwikkelingen is het leven van de moderne mens in enkele tientallen jaren sterk veranderd. Maar wat is eigenlijk de verbinding van de mens met tegenwoordige alledaagse gebruiksapparaten zoals smartphones, laptops of tablets? Rudolf Steiner sprak bijna een eeuw geleden over ’intelligente machines’ en de krachten waaruit deze machines zijn opgebouwd. Daarbij gaf hij ook aan voor welke uitdaging deze krachten de mens plaatsen.

Deze verzameling van fragmenten uit verschillende voordrachten is van groot actueel belang. (paperback, 101 pagina’s)

De geestelijke leiding van mens en mensheid
De geestelijke leiding van mens en mensheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over de wijze waarop de mensheid in de loop van haar ontwikkeling is begeleid vanuit de spirituele wereld - en ook over de verandering hierin. Daarbij komt ook de betekenis van het kwaad aan de orde en de centrale betekenis van de Christus.

(paperback, 87 pagina’s)

De karmaoefening voor de dag
De karmaoefening voor de dag

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het is mogelijk om heel concreet en serieus oefeningen te doen die licht kunnen werpen op je karmische verhoudingen met andere mensen. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over hoe karma werkt en geeft hij verschillende oefeningen aan. In een begeleidende tekst van Ate Koopmans wordt, vanuit een rijke ervaring, beschreven hoe je met deze oefening in groepen kunt werken.

(paperback, 65 pagina’s)

De reis door de planeetsferen na de dood
De reis door de planeetsferen na de dood

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner beschrijft wat de mens na de dood beleeft. De ziel trekt door de verschillende planetensferen, waarin steeds een ander aspect van het leven op aarde wordt ´verwerkt´.

(paperback, 62p)

De strijd van Lucifer en Ahriman in de mens
De strijd van Lucifer en Ahriman in de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Lucifer en Ahriman, de twee machten die de mens voor hun karretje willen spannen, werken letterlijk van alle kanten op de mens in, werken zelfs ín de mens. Hoe werken deze krachten, wat is hun streven en hoe kunnen ze de mens uiteindelijk stimuleren de juiste balans te vinden?

Daarover gaan de twee voordrachten in dit boekje.

(paperback, 62 pagina’s)

De vier Christus-offers
De vier Christus-offers

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Lang vóór het Mysterie van Golgotha was het Christuswezen ten diepste verbonden met de ontwikkeling van de mensheid. In deze twee voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe het Christuswezen zich meermaals offerde omwille van de mensheid.

(paperback, 50 pagina’s)

Egoïsme en altruïsme
Egoïsme en altruïsme

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Egoïsme is een heel menselijk en eigentijds verschijnsel. Het heeft wel degelijk ook bestaansrecht. Maar de mens van nu moet niet in het egoïsme blijven steken. Hij kan zijn hoger Ik versterken en laten groeien.

Een (lange) voordracht en twee fragmenten. (paperback, 61 pagina’s)

Geluk
Geluk
Schijn en wezen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Geluk en ongeluk komen in ieder mensenleven voor, al zijn ze, met een uiterlijke blik bezien, niet gelijk verdeeld. Wat zijn de oorzaken van geluk en ongeluk? In deze voordracht worden geluk en ongeluk beschreven als aansporingen tot een actieve omgang met het lot én een innerlijke ontwikkelingsweg.

(Een voordracht, aangevuld met enkele fragmenten uit andere voordrachten.)

(paperback, 55 pagina’s)

Het aardeleven als spiegeling van het kosmische leven
Het aardeleven als spiegeling van het kosmische leven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een voordracht over de samenhang tussen het leven vóór en het leven na de geboorte. In de periode van de conceptie tot aan de geboorte spelen krachten van zon en planeten in op de ziel; na de geboorte brengt de opgroeiende mens die krachten naar buiten. Hoe kan de leerkracht hier op in spelen?

(paperback, 40p)

 « 1234 »