menu
 winkelmandje 

(Auto)biografisch

Antroposofie

33 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Die oom kan alles
Die oom kan alles
Herinneringen aan Rudolf Steiner

Erna van Deventer-Wolfram e.a. · alles van deze auteur 

€ 3.00

Er zijn tientallen mensen die hun herinneringen aan Rudolf Steiner hebben geboekstaafd. Deze brochure bevat een een kleine keuze van fragmenten uit dergelijke herinneringen - zij maken het mogelijk maken van heel dichtbij een beeld van Rudolf Steiner te krijgen.

Onder meer: Andrej Belyj over de grote kostbaarheid die Rudolf Steiner met zich mee torste; Natalie Turgenieff-Pozzo over een les in beeldhouwen; Victor Stracke over Rudolf Steiners verbinding met de arbeiders die aan het Goetheanum bouwden en Erna van Wolfram-Deventer over haar herinneringen als kind aan ’die oom die alles kan’.

(Minibrochure, 31 pagina’s)

Mildheid? Ja, mildheid...
Mildheid? Ja, mildheid...
12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheïsme en perifere identiteit

Christine Gruwez en anderen · alles van deze auteur 

€ 12.00

De vier auteurs, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Nard Besseling en Hugo Verbrugh, schrijven elkaar brieven waarin Bernard Lievegoed centraal staat. Zij zoeken naar hun herinneringen aan hem, vertellen over zijn streven en over de thema's waarmee hij verbonden was. Elk van de twaalf brieven wordt een bouwsteen waarin het thema van goed en kwaad en dat van de spanning tussen exoterie en esoterie verdiept worrdt.

(paperback, 102p)

Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb
Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb

Herbert Hahn · alles van deze auteur 

€ 13.50

Fascinerend om via de herinneringen van anderen een nadere blik te kunnen werpen op het leven en het werken van Rudolf Steiner.

Herbert Hahn was student en 19 jaar toen hij voor de eerste keer een voordracht van Rudolf Steiner meemaakte. Deze ontmoeting met Rudolf Steiner en de antroposofie zou zijn leven bepalen. Hij beschrijft Rudolf Steiner als spreker (Hahn had zelf een bijzondere verhouding tot taal) en was in 1919 aanwezig bij het gesprek van Rudolf Steiner en Emil Molt, dat tot de oprichting van de Waldorfschule leidde. Hahn werd leerkracht op die school (en was in latere jaren intensief met de Vrijeschoolbeweging in Nederland verbonden.) Ook beschrijft Hahn hoe een (werk)dag van Rudolf Steiner, rond 1920, eruitzag...

(paperback, 98p)

Gewoon God
Gewoon God

Mieke Mosmüller en Toon Hermans · alles van deze auteur 

€ 14.50

De weerslag van vele gesprekken die Mieke Mosmüller en Toon Hermans voerden in de jaren ’90. Zij spreken over Toons leven, zijn twijfels en onzekerheden, zijn geloof, het leven na dit leven en vele andere onderwerpen.

(gebonden, 168 pagina’s)

Martha & Margje
Martha & Margje

Margje Koster · alles van deze auteur 

€ 5.75

Als ze op latere leeftijd ongewild in aanraking komt met een criminele bende komt een jeugdtrauma bij de schrijfster naar boven. Ze besluit de confrontatie met haar moeilijke verleden aan te gaan en duikt opnieuw in haar jeugd, waarin ze verwaarloosd en misbruikt werd.

Een indrukwekkend relaas dat moed geeft.

(266 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.75

De Nearchus Sleutel
De Nearchus Sleutel
Een verloren gewaand document

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 16.50

Nearchus was de vlootaanvoerder van Alexander de Grote. Walter Johannes Stein was een van de eerste leerkrachten op de Freie Waldorfschule en leerling van Rudolf Steiner.

In de vorm van een fictief, verloren gewaand document, beschrijft Frans Lutters over een verbinding tussen deze twee personen.

(paperback, 126p, met afb.)

Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld
Biografie van een visionair

Stephan Mögle-Stadel · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Spirituele biografie van de, postuum, met de Nobelprijs voor de Vrede geëerde secretaris-generaal van de Verenigde Naties die in 1961 vermoord werd. Wie was hij en waarnaar streefde hij? (221 pagina’s)

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner
Een spirituele biografie

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 39.90    ‹  geen verzendkosten!   

In dit kloeke boekwerk presenteert de schrijfster een spirituele levensloop: een beeld van de spirituele ontwikkeling en het werken van Rudolf Steiner. Daarbij neemt ze Steiners autobiografie Mijn levensweg en zijn boeken en voordrachten als uitgangspunt. Zo schetst zij Rudolf Steiner onder meer als filosoof en als ingewijde en wordt een lijn in de ontwikkeling van de antroposofie en de verbinding van de antroposofie met de samenleving duidelijk.

(gebonden, 562 pagina

Een leven uit de twintigste eeuw
Een leven uit de twintigste eeuw

Edy de Munck · alles van deze auteur 

€ 15.00

- Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf -

In een zeer beperkte oplage verschenen de levensherinneringen van Edy de Munck. Hij was antroposoof, schrijver, wereldreiziger, zoeker naar de waarheid, verhalenverteller en in alles een origineel en enthousiast mens.

(paperback, 141 pagina

Emil & Berta Molt
Emil & Berta Molt
Oprichters van de eerste Vrije School

Sophia Christina Murphy · alles van deze auteur 

€ 19.99

Een levensbeschrijving van Emil en Berta Molt. Emil Molt, eigenaar van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, was in zijn tijd een bekende ondernemer. vanuit zijn verbinding met Rudolf Steiner en de antroposofie werd in 1919 de eerste Waldorfschule, in Stuttgart, opgericht. Temidden van economisch en maatschappelijk steeds moeilijk wordende omstandigheden deed het echtpaar Molt hun uiterste best om de school in stand tye houden en te laten groeien.

(hardcover, genaaid, 338p, met afb. in ZW)

Leeflicht
Leeflicht
Mijn biografische regenboog

Henk van Oort · alles van deze auteur 

€ 17.50

Henk van Oort - voormalig Vrije Schoolleerkracht, schrijver van verschillende boeken en actief met het geven van cursussen - beschrijft in deze terugblik op zijn leven zijn spirituele ontwikkeling. Aan de hand van vele, levendig beschreven ervaringen en ontmoetingen opent zich gaandeweg een blik op wat in zijn leven als lot of karma werkt.

(paperback, 132p)

Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Werken aan een ideaal

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 18.50

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.

(paperback, met afb. in ZW, 145p)

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 16.50

Friedrich Rittelmeyer vertelt hoe hij, zorgvuldig onderzoekend en afwegend, de antroposofie ontmoet en vervolgens ook Rudolf Steiner. In de verbinding die tussen hen groeit komt met grote ernst de betekenis van de antroposofie, en de centrale plaats van Christus daarin naar voren. Met hulp van Rudolf Steiner richt Rittelmeyer samen met enkele anderen, de Christengemeenschap op. Vanuit de herinneringen van Rittelmeyer ontstaat een indringend beeld van de mens Rudolf Steiner.

(paperback, 164 pagina’s, geïllustreerd)

Rudolf Steiner & Peter Deunov
Rudolf Steiner & Peter Deunov

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een fascinerend werk over het leven en werken van de twee grote spirituele leraren van de 20e eeuw: Rudolf Steiner en de Bulgaarse, in ons land weinig bekende Peter Deunov, grondlegger van de school van de Witte Broederschap. Harrie Salman beschrijft hun ontwikkelingsweg, waarin opmerkelijke overeenkomsten te vinden zijn, de inhoud van hun levensbeschouwing en de wijze waarop zij hun 'bewegingen' oprichtten en vorm gaven. Waar Rudolf Steiner een weg van inzicht tot vrijheid aangaf, bewandelde Peter Deunov een pad van het hart - en wordt zichtbaar hoe beiden een door Christus geïnspireerd mens-zijn nastreefden.

(paperback, 285p)

Valentin Tomberg
Valentin Tomberg
Tussen antroposofie en hermetische filosofie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 22.00    ‹  geen verzendkosten!   

Lange tijd werd de naam van Valentin Tomberg besmuikt uitgesproken. Had hij de antroposofie niet de rug toegekeerd? Was hij niet toegetreden tot de rooms-katholieke kerk?

Harrie Salman is al decennia lang bekend met het werk van Tomberg en deed door de jaren heen onderzoek naar diens leven. Dat mondde uit in deze beschrijving van Tombergs leven. Natuurlijk met aandacht voor de jaren dat Tomberg in Nederland leefde en zijn wrijving met Willem Zeylmans. Ook Tombergs werk wordt besproken, van zijn vroege, antroposofische werken, tot aan zijn grote werk over de Grote Arcana van de Tarot. Dat alles wordt geplaatst in een groter perspectief: het samenwerken van twee grote stromingen in de antroposofie - en de problemen die daarmee gemoeid zijn.

(paperback, 257p)

Priester, goochelaar en gewoon mens
Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes · alles van deze auteur 

€ 19.00

Autobiografie van Maarten Udo de Haes, ’priester, goochelaar en gewoon mens’. Een levendige terugblik, met oog voor vele ontmoetingen en gebeurtenissen, maar ook voor de ’achtergrond’- de historische ontwikkelingen. Het levensverhaal is opgebouwd rond zeven thema’s die een samenhang tonen met de zeven planeten.

(paperback, 321 pagina’s)

Steiner & Krishnamurti
Steiner & Krishnamurti
Een ontmoeting die nooit tot stand kwam

Mark Mastenbroek en Mary Noothoven van Goor · alles van deze auteur 

€ 16.50

Krishnamurti werd als jonge knaap in theosofische kringen op het schild gehesen als de komende grote wereldleraar. Dit leidde mede tot de breuk tussen Rudolf Steiner en de Theosofische Vereniging. Rudolf Steiner bouwde de antroposofie uit tot een weg die via de verbinding van mens en geest tot een nieuwe sociale werkelijkheid leidt. Krishnamurti nam later afstand van alle verwachtingen die rondom hem geschapen waren - en trok decennialang de wereld rond met zijn boodschap van individuele vrijheid.

In deze uitgave worden deze twee 'groten van de geest', in leven en werken, beschreven en dat gebeurt met vaart en verve.

(paperback, 152p, met afb. in zw)

Licht en duister
Licht en duister
Het verhaal van mijn leven

Wim Veltman · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het levensverhaal van Wim Veltman, Vrije Schoolleerkracht, spreker en auteur, door hem zelf opgetekend. In een levendige stijl die aan zijn voordrachten doet denken, vertelt hij over zijn leven en werken, de vele initiatieven waarbij hij betrokken was, de mensen die hij ontmoette en vele andere zaken die zich tijdens zijn actieve leven in 'antroposofisch Nederland' en daarbuiten voordeden.

(hardcover, 334p)

Zwaarte van stofgoud en licht in diamant
Zwaarte van stofgoud en licht in diamant

Rinke Visser · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een biografie van Arnold Cornelis Henny en Paula Henny-van Suchtelen

Idealen over gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs in de antroposofie

(Gebonden met stofomslag en vele af. in kleur en zwartwit, 203 pagina’s)

Rudolf Steiner in Nederland
Rudolf Steiner in Nederland

Diverse auteurs · alles van deze auteur 

€ 10.00

Herinneringen en ooggetuigeverslagen van de bezoeken die Rudolf Steiner aan Nederland bracht, door o.a. Willem Zeylmans, Leen Mees, Max Stibbe.

Aangevuld met een overzicht van de voordrachten van Rudolf Steiner in Nederland, en kopieën van krantenartikelen, advertenties, aankondigingen etc. (ca 280 pagina’s)

Afgeprijsd: van 20,00 naar 10,00

 « 12 »