menu
 winkelmandje 

(Auto)biografisch

Antroposofie

32 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Bernard Lievegoed 1905-1992
Bernard Lievegoed 1905-1992
Een mens met een missie

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 39.95    ‹  geen verzendkosten!   

- Biografie in eigen woorden -

Decennialang was Bernard Lievegoed een van de grote pioniers van de antroposofie in Nederland. In zijn actieve leven was hij diep betrokken bij de opkomst van de heilpedagogie; ontwikkelde een veelgebruikt 'instrumentarium' op het gebied van samenwerkingsvormen en organisatieadvies; en stond aan de wieg van de Vrije Hogeschool. En al die jaren schreef hij boeken, hield vele voordrachten en was voor velen een leidsman in allerlei vragen.

Frans Lutters schreef een vuistdikke biografie waarbij hij ruim gebruik maakte van een schat aan teksten van Bernard Lievegoed zelf.

(hardcover, genaaid, met leeslint, 448p)

Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Werken aan een ideaal

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 18.50

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.

(paperback, met afb. in ZW, 145p)

Leeflicht
Leeflicht
Mijn biografische regenboog

Henk van Oort · alles van deze auteur 

€ 17.50

Henk van Oort - voormalig Vrije Schoolleerkracht, schrijver van verschillende boeken en actief met het geven van cursussen - beschrijft in deze terugblik op zijn leven zijn spirituele ontwikkeling. Aan de hand van vele, levendig beschreven ervaringen en ontmoetingen opent zich gaandeweg een blik op wat in zijn leven als lot of karma werkt.

(paperback, 132p)

Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb
Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb

Herbert Hahn · alles van deze auteur 

€ 13.50

Fascinerend om via de herinneringen van anderen een nadere blik te kunnen werpen op het leven en het werken van Rudolf Steiner.

Herbert Hahn was student en 19 jaar toen hij voor de eerste keer een voordracht van Rudolf Steiner meemaakte. Deze ontmoeting met Rudolf Steiner en de antroposofie zou zijn leven bepalen. Hij beschrijft Rudolf Steiner als spreker (Hahn had zelf een bijzondere verhouding tot taal) en was in 1919 aanwezig bij het gesprek van Rudolf Steiner en Emil Molt, dat tot de oprichting van de Waldorfschule leidde. Hahn werd leerkracht op die school (en was in latere jaren intensief met de Vrijeschoolbeweging in Nederland verbonden.) Ook beschrijft Hahn hoe een (werk)dag van Rudolf Steiner, rond 1920, eruitzag...

(paperback, 98p)

Rudolf Steiner & Peter Deunov
Rudolf Steiner & Peter Deunov

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een fascinerend werk over het leven en werken van de twee grote spirituele leraren van de 20e eeuw: Rudolf Steiner en de Bulgaarse, in ons land weinig bekende Peter Deunov, grondlegger van de school van de Witte Broederschap. Harrie Salman beschrijft hun ontwikkelingsweg, waarin opmerkelijke overeenkomsten te vinden zijn, de inhoud van hun levensbeschouwing en de wijze waarop zij hun 'bewegingen' oprichtten en vorm gaven. Waar Rudolf Steiner een weg van inzicht tot vrijheid aangaf, bewandelde Peter Deunov een pad van het hart - en wordt zichtbaar hoe beiden een door Christus geïnspireerd mens-zijn nastreefden.

(paperback, 285p)

Steiner & Krishnamurti
Steiner & Krishnamurti
Een ontmoeting die nooit tot stand kwam

Mark Mastenbroek en Mary Noothoven van Goor · alles van deze auteur 

€ 16.50

Krishnamurti werd als jonge knaap in theosofische kringen op het schild gehesen als de komende grote wereldleraar. Dit leidde mede tot de breuk tussen Rudolf Steiner en de Theosofische Vereniging. Rudolf Steiner bouwde de antroposofie uit tot een weg die via de verbinding van mens en geest tot een nieuwe sociale werkelijkheid leidt. Krishnamurti nam later afstand van alle verwachtingen die rondom hem geschapen waren - en trok decennialang de wereld rond met zijn boodschap van individuele vrijheid.

In deze uitgave worden deze twee 'groten van de geest', in leven en werken, beschreven en dat gebeurt met vaart en verve.

(paperback, 152p, met afb. in zw)

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 16.50

Friedrich Rittelmeyer vertelt hoe hij, zorgvuldig onderzoekend en afwegend, de antroposofie ontmoet en vervolgens ook Rudolf Steiner. In de verbinding die tussen hen groeit komt met grote ernst de betekenis van de antroposofie, en de centrale plaats van Christus daarin naar voren. Met hulp van Rudolf Steiner richt Rittelmeyer samen met enkele anderen, de Christengemeenschap op. Vanuit de herinneringen van Rittelmeyer ontstaat een indringend beeld van de mens Rudolf Steiner.

(paperback, 164 pagina’s, geïllustreerd)

Valentin Tomberg
Valentin Tomberg
Tussen antroposofie en hermetische filosofie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 22.00    ‹  geen verzendkosten!   

Lange tijd werd de naam van Valentin Tomberg besmuikt uitgesproken. Had hij de antroposofie niet de rug toegekeerd? Was hij niet toegetreden tot de rooms-katholieke kerk?

Harrie Salman is al decennia lang bekend met het werk van Tomberg en deed door de jaren heen onderzoek naar diens leven. Dat mondde uit in deze beschrijving van Tombergs leven. Natuurlijk met aandacht voor de jaren dat Tomberg in Nederland leefde en zijn wrijving met Willem Zeylmans. Ook Tombergs werk wordt besproken, van zijn vroege, antroposofische werken, tot aan zijn grote werk over de Grote Arcana van de Tarot. Dat alles wordt geplaatst in een groter perspectief: het samenwerken van twee grote stromingen in de antroposofie - en de problemen die daarmee gemoeid zijn.

(paperback, 257p)

Leonardo
Leonardo
Geniale alleskunner

Dick van Niekerk e.a. · alles van deze auteur 

€ 12.50

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die werden gehouden tijdens een symposium over de geniale Leonardo., onder meer over Leonardo in zijn tijd en een innerlijke reis naar aanleiding van Leonardo's werk.

(paperback met flappen, met afb. in kleur, 96p)

Willem Zeylmans
Willem Zeylmans

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 4.00

Een levensbeschrijving van Willem Zeylmans, een van de pioniers van de antroposofie in Nederland.

Met afbeeldingen in ZW

(paperback, 78p.) Van 9,50 voor 4,00

De Nearchus Sleutel
De Nearchus Sleutel
Een verloren gewaand document

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 16.50

Nearchus was de vlootaanvoerder van Alexander de Grote. Walter Johannes Stein was een van de eerste leerkrachten op de Freie Waldorfschule en leerling van Rudolf Steiner.

In de vorm van een fictief, verloren gewaand document, beschrijft Frans Lutters over een verbinding tussen deze twee personen.

(paperback, 126p, met afb.)

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner
Stichter van een nieuwe cultuur

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Vanuit zijn eigen ervaring en verbinding met diens werk beschrijft Hans Stolp Rudolf Steiner als de stichter van een nieuwe cultuur. Steiner liet, in en voor allerlei levensgebieden, zien hoe de geest ervaarbaar is in en door al het materiële - en bood daarmee daadwerkelijk het fundament voor het oprichten van een nieuwe cultuur. Tot die nieuwe cultuur behoort ook het gebied van het esoterisch christendom.

(hardcover, 259p)

Emil & Berta Molt
Emil & Berta Molt
Oprichters van de eerste Vrije School

Sophia Christina Murphy · alles van deze auteur 

€ 19.99

Een levensbeschrijving van Emil en Berta Molt. Emil Molt, eigenaar van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, was in zijn tijd een bekende ondernemer. vanuit zijn verbinding met Rudolf Steiner en de antroposofie werd in 1919 de eerste Waldorfschule, in Stuttgart, opgericht. Temidden van economisch en maatschappelijk steeds moeilijk wordende omstandigheden deed het echtpaar Molt hun uiterste best om de school in stand tye houden en te laten groeien.

(hardcover, genaaid, 338p, met afb. in ZW)

Met de handen in haar schoot
Met de handen in haar schoot

Lidwien van Geffen · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een verhaal over de laatste levensjaren van Ona. Haar wereld is met het verstrijken van de jaren klein geworden, maar in haar innerlijk rijzen beelden op uit haar vroegere jaren, maar ook nog uit een verder verleden.

Een spiritueel verhaal, waarin het leven met de natuur en de jaarfeesten een bijzondere betekenis heeft.

(paperback, 168p)

Enkele brieven uit 1943
Enkele brieven uit 1943

Elisabeth Vreede · alles van deze auteur 

€ 10.50

Ingeleid en toegelicht door Hans Peter van Manen

Een uitgave die een beeld geeft van de intrigerende persoonlijkheid Elisabeth Vreede, de Nederlandse die wiskunde en astronomie studeerde, die door Rudolf Steiner werd gevraagd zitting te nemen in het eerste bestuur van de heropgerichte Antroposofische Vereniging en die in 1935, samen met anderen, uit die vereniging werd gezet. Met een biografische schets van de inleider die ook de brieven van Elisabeth Vreede van aantekeningen voorzag.

(paperback, 68 pagina's, met afb. in ZW)

Ita Wegman
Ita Wegman
Haar leven en werk

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Ita Wegman, geboren in toenmalig Nederlands-Indië, leerde gedurende haar studietijd Rudolf Steiner kennen. Zij reisde naar zijn voordrachten in verschillende Europese landen en leerde Rudolf Steiner ook persoonlijk kennen. Dat was het begin - in zekere zin ook een voortzetting - van een langdurige intensieve samenwerking, waarin Ita Wegman onder meer een belangrijke bijdrage leverde aan het ontwikkelen van de antroposofische geneeskunst. Ook werd zij bestuurslid van de Antroposofische Vereniging. Na de dood van Rudolf Steiner werd Ita Wegman meegetrokken in allerlei conflicten en richtte zij zich op haar werk als arts.

Deze uitgave geeft een mooi beeld van haar leven en werken en is voorzien van tientallen afbeeldingen in ZW.

(paperback met flappen,m 148p)

Mildheid? Ja, mildheid...
Mildheid? Ja, mildheid...
12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheïsme en perifere identiteit

Christine Gruwez en anderen · alles van deze auteur 

€ 12.00

De vier auteurs, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Nard Besseling en Hugo Verbrugh, schrijven elkaar brieven waarin Bernard Lievegoed centraal staat. Zij zoeken naar hun herinneringen aan hem, vertellen over zijn streven en over de thema's waarmee hij verbonden was. Elk van de twaalf brieven wordt een bouwsteen waarin het thema van goed en kwaad en dat van de spanning tussen exoterie en esoterie verdiept worrdt.

(paperback, 102p)

Licht en duister
Licht en duister
Het verhaal van mijn leven

Wim Veltman · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het levensverhaal van Wim Veltman, Vrije Schoolleerkracht, spreker en auteur, door hem zelf opgetekend. In een levendige stijl die aan zijn voordrachten doet denken, vertelt hij over zijn leven en werken, de vele initiatieven waarbij hij betrokken was, de mensen die hij ontmoette en vele andere zaken die zich tijdens zijn actieve leven in 'antroposofisch Nederland' en daarbuiten voordeden.

(hardcover, 334p)

Die oom kan alles
Die oom kan alles
Herinneringen aan Rudolf Steiner

Erna van Deventer-Wolfram e.a. · alles van deze auteur 

€ 3.00

Er zijn tientallen mensen die hun herinneringen aan Rudolf Steiner hebben geboekstaafd. Deze brochure bevat een een kleine keuze van fragmenten uit dergelijke herinneringen - zij maken het mogelijk van heel dichtbij een beeld van Rudolf Steiner te krijgen.

Onder meer: Andrej Belyj over de grote kostbaarheid die Rudolf Steiner met zich mee torste; Natalie Turgenieff-Pozzo over een les in beeldhouwen; Victor Stracke over Rudolf Steiners verbinding met de arbeiders die aan het Goetheanum bouwden en Erna van Wolfram-Deventer over haar herinneringen als kind aan ’die oom die alles kan’.

(Minibrochure, 31 pagina’s)

Zwanenvleugels
Zwanenvleugels
Een spirituele autobiografie

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

In deze autobiografie vertelt de schrijfster over haar kinder- en jeugdjaren, vanaf haar allereerste herinnering tot aan haar 25e jaar, toen zij met de antroposofie in aanraking kwam. In al die jaren ziet zij de wereld anders dan de mensen om haar heen die zien en zoekt zij niet alleen antwoorden op diepe levensvragen maar zoekt zij ook naar een basis waarop zij haar spirituele ervaringen kan begrijpen en baseren.

(hardcover, genaaid, 407 pagina´s)

 « 12 »