menu
 winkelmandje 

(Auto)biografisch

Antroposofie

24 boeken op deze pagina

Die oom kan alles
Die oom kan alles
Herinneringen aan Rudolf Steiner

Erna van Deventer-Wolfram e.a. · alles van deze auteur 

€ 3.00

Er zijn tientallen mensen die hun herinneringen aan Rudolf Steiner hebben geboekstaafd. Deze brochure bevat een een kleine keuze van fragmenten uit dergelijke herinneringen - zij maken het mogelijk maken van heel dichtbij een beeld van Rudolf Steiner te krijgen.

Onder meer: Andrej Belyj over de grote kostbaarheid die Rudolf Steiner met zich mee torste; Natalie Turgenieff-Pozzo over een les in beeldhouwen; Victor Stracke over Rudolf Steiners verbinding met de arbeiders die aan het Goetheanum bouwden en Erna van Wolfram-Deventer over haar herinneringen als kind aan ’die oom die alles kan’.

(Minibrochure, 31 pagina’s)

Mildheid? Ja, mildheid...
Mildheid? Ja, mildheid...
12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheïsme en perifere identiteit

Christine Gruwez en anderen · alles van deze auteur 

€ 12.00

De vier auteurs, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Nard Besseling en Hugo Verbrugh, schrijven elkaar brieven waarin Bernard Lievegoed centraal staat. Zij zoeken naar hun herinneringen aan hem, vertellen over zijn streven en over de thema's waarmee hij verbonden was. Elk van de twaalf brieven wordt een bouwsteen waarin het thema van goed en kwaad en dat van de spanning tussen exoterie en esoterie verdiept worrdt.

(paperback, 102p)

Gewoon God
Gewoon God

Mieke Mosmüller en Toon Hermans · alles van deze auteur 

€ 14.50

De weerslag van vele gesprekken die Mieke Mosmüller en Toon Hermans voerden in de jaren ’90. Zij spreken over Toons leven, zijn twijfels en onzekerheden, zijn geloof, het leven na dit leven en vele andere onderwerpen.

(gebonden, 168 pagina’s)

Martha & Margje
Martha & Margje

Margje Koster · alles van deze auteur 

€ 5.75

Als ze op latere leeftijd ongewild in aanraking komt met een criminele bende komt een jeugdtrauma bij de schrijfster naar boven. Ze besluit de confrontatie met haar moeilijke verleden aan te gaan en duikt opnieuw in haar jeugd, waarin ze verwaarloosd en misbruikt werd.

Een indrukwekkend relaas dat moed geeft.

(266 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.75

Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld
Biografie van een visionair

Stephan Mögle-Stadel · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Spirituele biografie van de, postuum, met de Nobelprijs voor de Vrede geëerde secretaris-generaal van de Verenigde Naties die in 1961 vermoord werd. Wie was hij en waarnaar streefde hij? (221 pagina’s)

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner
Een spirituele biografie

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 39.90    ‹  geen verzendkosten!   

In dit kloeke boekwerk presenteert de schrijfster een spirituele levensloop: een beeld van de spirituele ontwikkeling en het werken van Rudolf Steiner. Daarbij neemt ze Steiners autobiografie Mijn levensweg en zijn boeken en voordrachten als uitgangspunt. Zo schetst zij Rudolf Steiner onder meer als filosoof en als ingewijde en wordt een lijn in de ontwikkeling van de antroposofie en de verbinding van de antroposofie met de samenleving duidelijk.

(gebonden, 562 pagina

Een leven uit de twintigste eeuw
Een leven uit de twintigste eeuw

Edy de Munck · alles van deze auteur 

€ 15.00

- Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf -

In een zeer beperkte oplage verschenen de levensherinneringen van Edy de Munck. Hij was antroposoof, schrijver, wereldreiziger, zoeker naar de waarheid, verhalenverteller en in alles een origineel en enthousiast mens.

(paperback, 141 pagina

Emil & Berta Molt
Emil & Berta Molt
Oprichters van de eerste Vrije School

Sophia Christina Murphy · alles van deze auteur 

€ 19.99

Een levensbeschrijving van Emil en Berta Molt. Emil Molt, eigenaar van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, was in zijn tijd een bekende ondernemer. vanuit zijn verbinding met Rudolf Steiner en de antroposofie werd in 1919 de eerste Waldorfschule, in Stuttgart, opgericht. Temidden van economisch en maatschappelijk steeds moeilijk wordende omstandigheden deed het echtpaar Molt hun uiterste best om de school in stand tye houden en te laten groeien.

(hardcover, genaaid, 338p, met afb. in ZW)

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Friedrich Rittelmeyer · alles van deze auteur 

€ 19.00

Wat een groot mens in een nog groter mens ervaren kan. Een indringend beeld van Rudolf Steiner, door de ogen van Friedrich Rittelmeyer.

(paperback, 192 pagina’s, geïllustreerd)

Elisabeth Vreede
Elisabeth Vreede
Een levensschets

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 10.00

Elisabeth Vreede was lang, stil, trouw en arbeidzaam aanwezig in de kring rond Rudolf Steiner. Tot verrassing van velen werd zij door hem tijden de kerstconferentie van 1923 gevraagd in het bestuur van de Antroposofische Vereniging te treden.

Wie was Elisabeth Vreede?

(paperback, 156 pagina’s, met foto’s)

Ita Wegman
Ita Wegman
Haar leven en werk

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Ita Wegman, geboren in toenmalig Nederlands-Indië, leerde gedurende haar studietijd Rudolf Steiner kennen. Zij reisde naar zijn voordrachten in verschillende Europese landen en leerde Rudolf Steiner ook persoonlijk kennen. Dat was het begin - in zekere zin ook een voortzetting - van een langdurige intensieve samenwerking, waarin Ita Wegman onder meer een belangrijke bijdrage leverde aan het ontwikkelen van de antroposofische geneeskunst. Ook werd zij bestuurslid van de Antroposofische Vereniging. Na de dood van Rudolf Steiner werd Ita Wegman meegetrokken in allerlei conflicten en richtte zij zich op haar werk als arts.

Deze uitgave geeft een mooi beeld van haar leven en werken en is voorzien van tientallen afbeeldingen in ZW.

(paperback met flappen,m 148p)

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner
Een geïllustreerde biografie

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 40.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een uitvoerige beschrijving van het leven van Rudolf Steiner. Daarin wordt de opbouw, ontwikkeling en ontvouwing van de antroposofie meegenomen. De biografie is levendig en helder geschreven, met gebruikmaking van vele bronnen zodat een veelkleurig licht op het leven en werken van Rudolf Steiner geworpen wordt. Met heel veel illustraties, waarvan een klein deel in kleur.

Gebonden uitgave, 234 pagina

Priester, goochelaar en gewoon mens
Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes · alles van deze auteur 

€ 19.00

Autobiografie van Maarten Udo de Haes, ’priester, goochelaar en gewoon mens’. Een levendige terugblik, met oog voor vele ontmoetingen en gebeurtenissen, maar ook voor de ’achtergrond’- de historische ontwikkelingen. Het levensverhaal is opgebouwd rond zeven thema’s die een samenhang tonen met de zeven planeten.

(paperback, 321 pagina’s)

Licht en duister
Licht en duister
Het verhaal van mijn leven

Wim Veltman · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het levensverhaal van Wim Veltman, Vrije Schoolleerkracht, spreker en auteur, door hem zelf opgetekend. In een levendige stijl die aan zijn voordrachten doet denken, vertelt hij over zijn leven en werken, de vele initiatieven waarbij hij betrokken was, de mensen die hij ontmoette en vele andere zaken die zich tijdens zijn actieve leven in 'antroposofisch Nederland' en daarbuiten voordeden.

(hardcover, 334p)

Zwaarte van stofgoud en licht in diamant
Zwaarte van stofgoud en licht in diamant

Rinke Visser · alles van deze auteur 

€ 19.50

Een biografie van Arnold Cornelis Henny en Paula Henny-van Suchtelen

Idealen over gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs in de antroposofie

(Gebonden met stofomslag en vele af. in kleur en zwartwit, 203 pagina’s)

Francesco
Francesco
Het leven van Franciscus van Assisi

Jean Dulieu · alles van deze auteur 

€ 20.50    ‹  geen verzendkosten!   

Sfeervolle, aansprekende levensbeschrijving van Franciscus van Assisi.

(paperback, 190 pagina’s)

Samuel Hahnemann
Samuel Hahnemann
Idee en werkelijkheid van de homeopathie

Herbert Fritsche · alles van deze auteur 

€ 42.00    ‹  geen verzendkosten!   

Samuel Hahnemann, ontdekker van de methode van de homeopathie, was in zijn tijd een vooraanstaand wetenschapper. Maar armoede en spot werden zijn deel toen hij de homeopathie ontwikkelde. Tientallen jaren zwerft hij rond totdat zijn leven, op zijn tachtigste jaar, een grote wending neemt.

Het verhaal van een leven tegen de stroom in én van de geboorte van de homeopathie.

(Gebonden, met leeslint en stofomslag, genummerde eerste editie, 443 pagina’s)

Met de handen in haar schoot
Met de handen in haar schoot

Lidwien van Geffen · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een verhaal over de laatste levensjaren van Ona. Haar wereld is met het verstrijken van de jaren klein geworden, maar in haar innerlijk rijzen beelden op uit haar vroegere jaren, maar ook nog uit een verder verleden.

Een spiritueel verhaal, waarin het leven met de natuur en de jaarfeesten een bijzondere betekenis heeft.

(paperback, 168p)

Zwanenvleugels
Zwanenvleugels
Een spirituele autobiografie

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

In deze autobiografie vertelt de schrijfster over haar kinder- en jeugdjaren, vanaf haar allereerste herinnering tot aan haar 25e jaar, toen zij met de antroposofie in aanraking kwam. In al die jaren ziet zij de wereld anders dan de mensen om haar heen die zien en zoekt zij niet alleen antwoorden op diepe levensvragen maar zoekt zij ook naar een basis waarop zij haar spirituele ervaringen kan begrijpen en baseren.

(hardcover, genaaid, 407 pagina´s)

Merkstenen
Merkstenen

Dag Hammarskjöld · alles van deze auteur 

€ 20.99    ‹  geen verzendkosten!   

Dagboekaantekeningen waarin de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties zijn reis naar binnen, zijn persoonlijke geestelijke weg beschreef. (gebonden, 175 pagina’s)

Herinneringen Dromen Gedachten
Herinneringen Dromen Gedachten
Een autobiografie

Carl G. Jung · alles van deze auteur 

€ 19.95

De autobiografie van Carl G. Jung is geen autobiografie in de gebruikelijke zin van het woord. Vóór alles is het een beschrijving van zijn innerlijke groei. Alles wat hij als doorslaggevend of bepalend voor zijn verdere leven voelde, krijgt ruime aandacht. Door de persoonlijke, eigenzinnige aanpak is het een boek geworden waarin de lezer de mens Jung tegenkomt.

(paperback, 398 pagina’s)

Aristoteles
Aristoteles
Vader van alle wetenschappen

Pierre Pellegrin · alles van deze auteur 

€ 9.90

Een aantrekkelijk uitgegeven wetenschappelijke biografie waarin het werk van Aristoteles centraal staat. Daarin komen ook diens leven en de plaats in de ontwikkeling van wetenschap en filosofie aan bod, naast thema's als o.a. Aristoteles Physica, Aristoteles en de wiskunde, Aristoteles als dierkundige, de Politica.

(hardcover, 157p, met vele afbeeldingen in kleur) Van 32,50 voor 9,90

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner
Stichter van een nieuwe cultuur

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 16.50

Vanuit zijn eigen ervaring en verbinding met diens werk beschrijft Hans Stolp Rudolf Steiner als de stichter van een nieuwe cultuur. Steiner liet, in en voor allerlei levensgebieden, zien hoe de geest ervaarbaar is in en door al het materiële - en bood daarmee daadwerkelijk het fundament voor het oprichten van een nieuwe cultuur. Tot die nieuwe cultuur behoort ook het gebied van het esoterisch christendom.

(hardcover, 259p)

Enkele brieven uit 1943
Enkele brieven uit 1943

Elisabeth Vreede · alles van deze auteur 

€ 10.50

Ingeleid en toegelicht door Hans Peter van Manen

Een uitgave die een beeld geeft van de intrigerende persoonlijkheid Elisabeth Vreede, de Nederlandse die wiskunde en astronomie studeerde, die door Rudolf Steiner werd gevraagd zitting te nemen in het eerste bestuur van de heropgerichte Antroposofische Vereniging en die in 1935, samen met anderen, uit die vereniging werd gezet. Met een biografische schets van de inleider die ook de brieven van Elisabeth Vreede van aantekeningen voorzag.

(paperback, 68 pagina's, met afb. in ZW)