menu
 winkelmandje 

De Christengemeenschap

Innerlijke verdieping

27 boeken op deze pagina
Bronnen van cultisch handelen
Bronnen van cultisch handelen
Van natuurreligie tot sacrament

Bastiaan Baan · alles van deze auteur 

€ 7.90

In zekere zin begint alle menselijke cultuur met cultisch handelen: een handelen dat geïnspireerd wil zijn vanuit een hogere wereld. In dit werk gaat Bastiaan Baan op zoek naar de bronnen van het cultisch handelen. Daarbij onderzoekt hij hoe het cultische handelen zich heeft ontwikkeld tot in de zeven christelijke sacramenten en verbindt deze historische ontwikkeling met inzichten uit de theologie en de geesteswetenschap. De toekomst van de cultus, de cultus in de kunst, de verbinding van gestorvenen met de cultus en nog veel meer aspecten komen allemaal aan bod. Een rijk boek!

(gebonden, 229 pagina’s, met ill. in kleur en ZW) Van 24,90 voor 7,90

Gesprekken over cultus
Gesprekken over cultus
Oorsprong - ontwikkeling - toekomst

Bastiaan Baan en Verena Staël von Holstein · alles van deze auteur 

€ 7.90

Verena Staël von Holstein publiceerde verschillende boeken waarin zij vertelde over de gesprekken die zij over een veelheid aan onderwerpen voerde met natuurwezens. In deze uitgave is een reeks gesprekken opgenomen die zij met Bastiaan Baan voerde en waarin zij spreken over vormen van cultus, van het Stenen Tijdperk, het oude Griekenland, tot de oorspronkelijke christelijke cultus en de vernieuwing van de cultus in de 20e eeuw. Ook wordt een blik geworpen op aanzetten voor een toekomstige cultus.

(gebonden uitgave, met ill. in kleur en ZW, 180 pagina’s) Van 24,90 voor 7,90

De jaarfeesten als kringloop door het jaar
De jaarfeesten als kringloop door het jaar

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 18.50

Over de christelijke feesten in het ritme van de seizoenen. (183 pagina’s)

Het evangelie (I)
Het evangelie (I)
Beschouwingen deel I

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 29.00    ‹  geen verzendkosten!   

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Maria - een drievoudig geheim
Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 13.25

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Tussen Bethlehem en de Jordaan
Tussen Bethlehem en de Jordaan

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De onbekende jaren van Jezus van Nazareth -

Na lange tijd weer verkrijgbaar: aan de hand van de voordrachten van Rudolf Steiner, beschrijft Emil Bock het verhaal van de geboorte van de twee Jezuskinderen, de twee Mariafiguren, en de gebeurtenissen daarna: in de tempel van Jeruzalem en het opgroeien van Jezus van Nazareth.

(paperback, 189p)

Van de Jordaan tot Golgotha
Van de Jordaan tot Golgotha
De drie jaren van Christus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een uitvoerige beschrijving van de drie jaren dat het Christuswezen op aarde leefde: van de doop in de Jordaan tot aan de kruisiging op Golgotha. Bock beschrijft de werkzaamheid van Jezus Christus, als leraar, genezer en verrichter van wonderen; volgt en duidt de gebeurtenissen in de Stille Week van dag tot dag; schrijft over de dood aan het kruis en de opwekking van de doden, en de gebeurtenissen vanaf Paasmorgen tot aan Pinksteren.

Een standaardwerk dat na lange tijd weer verkijgbaar is.

(paperback, 373p)

Op weg naar jezelf
Op weg naar jezelf
Over het sacrament van de biecht in de Christengemeenschap

Maarten de Gans · alles van deze auteur 

€ 7.50

In een nieuwe vorm van biechten kan de mens zijn levenssituatie bezien in het licht van zijn hoger Ik. In deze uitgave beschrijft de auteur, geestelijke in de Christengemeenschap, de betekenis van dit sacrament en plaatst het in de samenhang van de zeven sacramenten die de Christengemeenschap kent.

(paperback, 29p)

Leven uit de oorsprong
Leven uit de oorsprong
De sacramenten in de Christengemeenschap

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een beschouwing over de zeven sacramenten die de Christengemeenschap kent. Iets van hun werkzame betekenis, hun plaats in de levensloop van de mens en hun oorsprong in het leven van Christus op aarde, wordt hier beschreven.

(paperback, 139 pagina’s)

Gedachten bij het Onze Vader
Gedachten bij het Onze Vader

H.A.P.J. Ogilvie · alles van deze auteur 

€ 16.50

Een toegankelijke maar inhoudelijk toch geconcentreerde beschouwing over het Onze Vader, waarin elke zin uit dit gebed nader beschouwt wordt en iets wordt verteld over (hoe te) bidden.

(paperback, 67p)

Eindelijk reizen wij weer samen
Eindelijk reizen wij weer samen
Ontmoeting met de eredienst van de Christengemeenschap

Henri Paul Plantenga · alles van deze auteur 

€ 4.25

Een beschrijving van de mensenwijdingsdienst, de cultische eredienst in de Christengemeenschap.

(40 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

Mensenwijding en Wederkomst
Mensenwijding en Wederkomst

Peter Selg · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- Ontstaan en wezen van de Christengemeenschap -

Deze uitgave bevat de tekst van twee voordrachten, die de auteur zelf aanvulde en bewerkte en van aantekeningen voorzag. Het eerste deel gaat over de verhouding van Rudolf Steiner tot de Christengemeenschap en de kring vn priesters. Het tweede deel over de relatie van het oprichten van de Christengemeenschap tot de wederkomst van Christus.

(hardcover, met foto's in ZW, 209p)

Het nest is goed, maar het heelal is ruimer
Het nest is goed, maar het heelal is ruimer
Over het sacrament van de jeugdwijding in de Christengemeenschap

Maarten Udo de Haes · alles van deze auteur 

€ 4.25

Over de jeugdwijding in de Christengemeenschap, de betekenis voor de jongere, de voorbereiding en de sacramentale handeling zelf.

(paperback, 48 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding
Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Wilma Bos · alles van deze auteur 

€ 14.50

Een beschrijving van de sacramenten en diensten voor kinderen zoals deze leven in de Christengemeenschap voor kinderen: het gaat over de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding.

(paperback, 75 pagina’s)

Kennismaking met de Christengemeenschap
Kennismaking met de Christengemeenschap

Otilia Broekers · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een kennismaking met de mede door Rudolf Steiner gestichte Christengemeenschap - beweging tot religieuze vernieuwing. Met hoofdstukken over het ontstaan, over de sacramenten, over inhoudelijke thema’s en over de organisatie van de Christengemeenschap.

(paperback, 104 pagina’s, met enkele afb. in kleur)

Rondom het sterven
Rondom het sterven

Myriam Driessens · alles van deze auteur 

€ 16.00

Stervenswijding - Uitvaartdienst - Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene

(De sacramenten in de Christengemeenschap 3).

In dit handzame boekje worden verschillende thema’s die rond het overlijden spelen, besproken vanuit het perspectief zoals dat in de Christengemeenschap leeft. daarbij wordt ingegaan op de sacramenten en diensten rond het sterven, maar komen ook andere vraagstukken (o.m. stervensbegeleiding, het sterven van kinderen, wat gebeurt er met de overledenen in de eerste drie dagen na de dood) besproken.

(paperback, 82 pagina’s)

Kijk op een kerk
Kijk op een kerk
Een kennismaking met De Christengemeenschap

Ellen Huidekoper · alles van deze auteur 

€ 16.50

Een helder geschreven kennismaking met de Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing.

176 pagina’s

De Mensenzoon
De Mensenzoon
Oorsprong en toekomst van de mens

Wilhelm Kelber · alles van deze auteur 

€ 17.50

In de evangeliën wordt Christus op meerdere plaatsen de 'Mensenzoon' genoemd. Ook in andere geschriften is sprake van de 'Mensenzoon'. De auteur onderzoekt de diepere betekenis van deze benaming en brengt deze in verbinding met het Mysterie van Golgotha.

(paperback, 116p, met enkele afb, in kleur)

Driewaardig leven
Driewaardig leven
Religieuze ervaringen in het hier en nu

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 16.50

In de natuur kunnen we de Vader herkennen; in wat we met andere mensen beleven de Zoon en in wat in onze ideeën leeft en ons bezielen kan de Heilige Geest. Met voorbeelden uit het dagelijks leven beschrijft de auteur hoe we de toegang kunnen vinden tot een 'driewaardig leven': het leven in verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 128p)

Hedendaagse religieuze ervaring
Hedendaagse religieuze ervaring

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een verzameling van bijzondere religieuze ervaringen die door de auteur kort besproken worden. Het gaat om concrete ervaringen, dromen of visioenachtige gebeurtenissen.

(paperback, 77 pagina’s)

Levend verleden
Levend verleden

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 7.50

Religieuze waarden in bijbelse landschappen

De omgang met de bijbel laat zien, dat de inhoud van de betreffende verhalen vaak ondersteund wordt door de geografische plek, het landschap, waar de gebeurtenissen plaatsvonden. Die landschappen hebben daardoor, naast de bijbelse verhalen, een eigen toegevoegde waarde. Omdat dit voor de inhoud van bijbelse gegevens een eye-opener kan zijn, heeft Siegwart Knijpenga die landschappen in de vorm van maquettes uitgewerkt. Dit soort maquettes ondersteunde gedurende tientallen jaren zijn lezingen, lessen en cursussen in De Christengemeenschap. Dit boekje is de neerslag van deze lezingen in de vorm van tekst en afbeeldingen van deze maquettes.

(brochure, 19p)

Op je wenken bediend
Op je wenken bediend
Grenservaringen

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 15.00

Herinneringen van de schrijver, geestelijke in de Christengemeenschap, aan bijzondere momenten en ervaringen in zijn leven. Wie kan leren van zijn ervaringen wordt ’op zijn wenken bediend’.

(paperback, 104 pagina’s)

De sacramenten van het altaar
De sacramenten van het altaar
Het gesprek - het huwelijk

Marianne de Nooij (en anderen) · alles van deze auteur 

€ 10.00

Beschrijving van de achtergronden van de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het gesprek en het huwelijk: vier sacramenten in de Christengemeenschap.

Met teksten van Marianne de Nooij, Bart Hessen en Myriam Driesens

(paperback, 60 pagina’s)

Over de epistels in de mensenwijdingsdienst
Over de epistels in de mensenwijdingsdienst
Beschouwingen over de gebeden van de feesttijden

Hans-Werner Schroeder · alles van deze auteur 

€ 14.00

Beschouwingen over de gebeden die in de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap in de feesttijden van het jaar gesproken worden.

(paperback, 95 pagina’s)

Over het beleven van de  mensenwijdingsdienst
Over het beleven van de mensenwijdingsdienst

Hans-Werner Schroeder · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een korte maar betekenisvolle beschouwing over de mensenwijdingsdient. Wat gebeurt er tijdens de dienst; hoe kan ik de dienst beleven en wat is de betekenis daarvan?

(paperback, 30p)

Woorden van afscheid
Woorden van afscheid
Bij het sterven en de dood

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 16.50

Een bundeling van korte beschouwingen en teksten rondom het sterven. Ze geven inzicht in wat de overledene na het sterven meemaakt en bemoediging voor degenen die achterblijven. Ze geven woorden aan het verdriet en kiemen voor groei en ontwikkeling.

(gebonden, 141 pagina