menu
 winkelmandje 

De Christengemeenschap

Innerlijke verdieping

32 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Zo meen ik dat ook jij bent
Zo meen ik dat ook jij bent

Maarten Udo de Haes · alles van deze auteur 

€ 10.00

- Man en vrouw. Relatie, huwelijk en huwelijkswijding -

Het monogame huwelijk dat het gehele leven standhoudt is nog slechts op twintig procent van de huwelijken van toepassing. Zijn bepaalde aspecten van het 'traditionele' huwelijk verouderd of misschien aan vernieuwing toe? Of staan we met de idee of het ideaal van het monogame huwelijk pas aan het begin van een ontwikkeling, waarvan de volle verwerkelijking eerst in een verre toekomst ligt?

(paperback, 55p)

Water en land
Water en land
Zeven bijbelse motieven met gekleurde sculpturen in rondhout

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 8.00

Siegwart Knijpenga is de waarden van water en land in de bijbel nagegaan, te beginnen bij het scheppingsverhaal. Daarbij kwamen zeven kernmotieven naar voren, uit zowel het oude als het nieuwe testament. Deze heeft hij met eigen woorden opnieuw beschreven en op zijn werkbank in houtsnijwerk vorm en kleur gegeven.

(brochure geniet, 30p)

De Apocalypse
De Apocalypse
De tekenen des tijds in de Openbaring van Johannes

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 17.50

Hoe de krachten die Johannes in de Openbaringen beschreef de ontwikkelingen op aarde proberen te sturen. De apocalyptische signatuur ook van ons tijdperk beklemt velen; de Openbaring leert ons de apocalyptische taal van de gebeurtenissen te verstaan als schreden op de weg, die de mensheid leidt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die in het Nieuwe Jeruzalem zullen verschijnen.

(paperback, 296p)

Het licht van Damascus
Het licht van Damascus
Een nieuwe kennismaking met Paulus

Ton Besterveld · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Bij Damascus beleefde Saulus de opgestane Christus, wiens volgelingen hij juist vervolgde. Door deze ervaring wordt hij Paulus, een ingewijde, die vanuit zijn eigen ervaring de weg tot Christus kan beschrijven. In deze uitgave wordt de gebeurtenis bij Damascus nader onderzocht; wordt het leven van Saulus/Paulus beschreven en wordt zijn denken over Christus, dat sterk bepalend was voor de verbreiding van het christendom in Europa, aan de hand van zijn brieven beschreven.

(paperback, 192p)

Niets is verborgen
Niets is verborgen
Kosmische dimensies in het Marcus-evangelie

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een veelheid aan beschouwingen over het Marcus-evangelie, beginnend met de vraag Wie is Marcus. Daarna volgen hoofdstukken met commentaar op de tekst en in het derde deel 'excursies', waarin allerlei elementen uit het evangelie nader beschouwd worden.

(paperback, 288p)

De hemelse hiërarchieën
De hemelse hiërarchieën
Rangorde en verscheidenheid

Hans-W. Schroeder · alles van deze auteur 

€ 17.50

De engelen en hun ’plaats’ in de geestelijke wereld: hoe kunnen wij hen begrijpen en beleven?

Hans-Werner Schroeder stelt de vraag naar de realiteit van de engelen. Hij gebruikt de overgeleverde kennis omtrent de hemelse hiërarchieën voor een eerste oriëntatie; de antroposofie helpt hem, hierin wegwijs te worden. Vervolgens laat hij verbazingwekkende mogelijkheden zien voor een nieuw begrip en een modern beleven van de veelvuldig geleide engelen-wereld binnen onze menselijke wereld.

(paperback, 144p)

Gedachten bij het Onze Vader
Gedachten bij het Onze Vader

H.A.P.J. Ogilvie · alles van deze auteur 

€ 16.50

Een toegankelijke maar inhoudelijk toch geconcentreerde beschouwing over het Onze Vader, waarin elke zin uit dit gebed nader beschouwt wordt en iets wordt verteld over (hoe te) bidden.

(paperback, 67p)

Van de Jordaan tot Golgotha
Van de Jordaan tot Golgotha
De drie jaren van Christus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een uitvoerige beschrijving van de drie jaren dat het Christuswezen op aarde leefde: van de doop in de Jordaan tot aan de kruisiging op Golgotha. Bock beschrijft de werkzaamheid van Jezus Christus, als leraar, genezer en verrichter van wonderen; volgt en duidt de gebeurtenissen in de Stille Week van dag tot dag; schrijft over de dood aan het kruis en de opwekking van de doden, en de gebeurtenissen vanaf Paasmorgen tot aan Pinksteren.

Een standaardwerk dat na lange tijd weer verkijgbaar is.

(paperback, 373p)

Tussen Bethlehem en de Jordaan
Tussen Bethlehem en de Jordaan

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 17.50

- De onbekende jaren van Jezus van Nazareth -

Na lange tijd weer verkrijgbaar: aan de hand van de voordrachten van Rudolf Steiner, beschrijft Emil Bock het verhaal van de geboorte van de twee Jezuskinderen, de twee Mariafiguren, en de gebeurtenissen daarna: in de tempel van Jeruzalem en het opgroeien van Jezus van Nazareth.

(paperback, 189p)

Mensenwijding en Wederkomst
Mensenwijding en Wederkomst

Peter Selg · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- Ontstaan en wezen van de Christengemeenschap -

Deze uitgave bevat de tekst van twee voordrachten, die de auteur zelf aanvulde en bewerkte en van aantekeningen voorzag. Het eerste deel gaat over de verhouding van Rudolf Steiner tot de Christengemeenschap en de kring vn priesters. Het tweede deel over de relatie van het oprichten van de Christengemeenschap tot de wederkomst van Christus.

(hardcover, met foto's in ZW, 209p)

Driewaardig leven
Driewaardig leven
Religieuze ervaringen in het hier en nu

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 16.50

In de natuur kunnen we de Vader herkennen; in wat we met andere mensen beleven de Zoon en in wat in onze ideeën leeft en ons bezielen kan de Heilige Geest. Met voorbeelden uit het dagelijks leven beschrijft de auteur hoe we de toegang kunnen vinden tot een 'driewaardig leven': het leven in verbinding met de Drie-eenheid.

(paperback, 128p)

Over het beleven van de  mensenwijdingsdienst
Over het beleven van de mensenwijdingsdienst

Hans-Werner Schroeder · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een korte maar betekenisvolle beschouwing over de mensenwijdingsdient. Wat gebeurt er tijdens de dienst; hoe kan ik de dienst beleven en wat is de betekenis daarvan?

(paperback, 30p)

Levend verleden
Levend verleden

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 7.50

Religieuze waarden in bijbelse landschappen

De omgang met de bijbel laat zien, dat de inhoud van de betreffende verhalen vaak ondersteund wordt door de geografische plek, het landschap, waar de gebeurtenissen plaatsvonden. Die landschappen hebben daardoor, naast de bijbelse verhalen, een eigen toegevoegde waarde. Omdat dit voor de inhoud van bijbelse gegevens een eye-opener kan zijn, heeft Siegwart Knijpenga die landschappen in de vorm van maquettes uitgewerkt. Dit soort maquettes ondersteunde gedurende tientallen jaren zijn lezingen, lessen en cursussen in De Christengemeenschap. Dit boekje is de neerslag van deze lezingen in de vorm van tekst en afbeeldingen van deze maquettes.

(brochure, 19p)

De Mensenzoon
De Mensenzoon
Oorsprong en toekomst van de mens

Wilhelm Kelber · alles van deze auteur 

€ 17.50

In de evangeliën wordt Christus op meerdere plaatsen de 'Mensenzoon' genoemd. Ook in andere geschriften is sprake van de 'Mensenzoon'. De auteur onderzoekt de diepere betekenis van deze benaming en brengt deze in verbinding met het Mysterie van Golgotha.

(paperback, 116p, met enkele afb, in kleur)

Maria - een drievoudig geheim
Maria - een drievoudig geheim

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 14.50

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.

Met een nawoord van Michael Debus.

(paperback, 89p)

Rondom het sterven
Rondom het sterven

Myriam Driessens · alles van deze auteur 

€ 16.00

Stervenswijding - Uitvaartdienst - Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene

(De sacramenten in de Christengemeenschap 3).

In dit handzame boekje worden verschillende thema’s die rond het overlijden spelen, besproken vanuit het perspectief zoals dat in de Christengemeenschap leeft. daarbij wordt ingegaan op de sacramenten en diensten rond het sterven, maar komen ook andere vraagstukken (o.m. stervensbegeleiding, het sterven van kinderen, wat gebeurt er met de overledenen in de eerste drie dagen na de dood) besproken.

(paperback, 82 pagina’s)

Kennismaking met de Christengemeenschap
Kennismaking met de Christengemeenschap

Otilia Broekers · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een kennismaking met de mede door Rudolf Steiner gestichte Christengemeenschap - beweging tot religieuze vernieuwing. Met hoofdstukken over het ontstaan, over de sacramenten, over inhoudelijke thema’s en over de organisatie van de Christengemeenschap.

(paperback, 104 pagina’s, met enkele afb. in kleur)

Hedendaagse religieuze ervaring
Hedendaagse religieuze ervaring

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een verzameling van bijzondere religieuze ervaringen die door de auteur kort besproken worden. Het gaat om concrete ervaringen, dromen of visioenachtige gebeurtenissen.

(paperback, 77 pagina’s)

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

De sacramenten van het altaar
De sacramenten van het altaar
Het gesprek - het huwelijk

Marianne de Nooij (en anderen) · alles van deze auteur 

€ 10.00

Beschrijving van de achtergronden van de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het gesprek en het huwelijk: vier sacramenten in de Christengemeenschap.

Met teksten van Marianne de Nooij, Bart Hessen en Myriam Driesens

(paperback, 60 pagina’s)

 « 12 »