menu
 winkelmandje 

De Christengemeenschap

Innerlijke verdieping

32 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Bronnen van cultisch handelen
Bronnen van cultisch handelen
Van natuurreligie tot sacrament

Bastiaan Baan · alles van deze auteur 

€ 7.90

In zekere zin begint alle menselijke cultuur met cultisch handelen: een handelen dat geïnspireerd wil zijn vanuit een hogere wereld. In dit werk gaat Bastiaan Baan op zoek naar de bronnen van het cultisch handelen. Daarbij onderzoekt hij hoe het cultische handelen zich heeft ontwikkeld tot in de zeven christelijke sacramenten en verbindt deze historische ontwikkeling met inzichten uit de theologie en de geesteswetenschap. De toekomst van de cultus, de cultus in de kunst, de verbinding van gestorvenen met de cultus en nog veel meer aspecten komen allemaal aan bod. Een rijk boek!

(gebonden, 229 pagina’s, met ill. in kleur en ZW) Van 24,90 voor 7,90

Gesprekken over cultus
Gesprekken over cultus
Oorsprong - ontwikkeling - toekomst

Bastiaan Baan en Verena Staël von Holstein · alles van deze auteur 

€ 7.90

Verena Staël von Holstein publiceerde verschillende boeken waarin zij vertelde over de gesprekken die zij over een veelheid aan onderwerpen voerde met natuurwezens. In deze uitgave is een reeks gesprekken opgenomen die zij met Bastiaan Baan voerde en waarin zij spreken over vormen van cultus, van het Stenen Tijdperk, het oude Griekenland, tot de oorspronkelijke christelijke cultus en de vernieuwing van de cultus in de 20e eeuw. Ook wordt een blik geworpen op aanzetten voor een toekomstige cultus.

(gebonden uitgave, met ill. in kleur en ZW, 180 pagina’s) Van 24,90 voor 7,90

Het licht van Damascus
Het licht van Damascus
Een nieuwe kennismaking met Paulus

Ton Besterveld · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Bij Damascus beleefde Saulus de opgestane Christus, wiens volgelingen hij juist vervolgde. Door deze ervaring wordt hij Paulus, een ingewijde, die vanuit zijn eigen ervaring de weg tot Christus kan beschrijven. In deze uitgave wordt de gebeurtenis bij Damascus nader onderzocht; wordt het leven van Saulus/Paulus beschreven en wordt zijn denken over Christus, dat sterk bepalend was voor de verbreiding van het christendom in Europa, aan de hand van zijn brieven beschreven.

(paperback, 192p)

De Apocalypse
De Apocalypse
De tekenen des tijds in de Openbaring van Johannes

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 17.50

Hoe de krachten die Johannes in de Openbaringen beschreef de ontwikkelingen op aarde proberen te sturen. De apocalyptische signatuur ook van ons tijdperk beklemt velen; de Openbaring leert ons de apocalyptische taal van de gebeurtenissen te verstaan als schreden op de weg, die de mensheid leidt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die in het Nieuwe Jeruzalem zullen verschijnen.

(paperback, 296p)

De jaarfeesten als kringloop door het jaar
De jaarfeesten als kringloop door het jaar

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 18.50

Over de christelijke feesten in het ritme van de seizoenen. (183 pagina’s)

Het evangelie (I)
Het evangelie (I)
Beschouwingen deel I

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 29.00    ‹  geen verzendkosten!   

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Tussen Bethlehem en de Jordaan
Tussen Bethlehem en de Jordaan

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De onbekende jaren van Jezus van Nazareth -

Na lange tijd weer verkrijgbaar: aan de hand van de voordrachten van Rudolf Steiner, beschrijft Emil Bock het verhaal van de geboorte van de twee Jezuskinderen, de twee Mariafiguren, en de gebeurtenissen daarna: in de tempel van Jeruzalem en het opgroeien van Jezus van Nazareth.

(paperback, 189p)

Van de Jordaan tot Golgotha
Van de Jordaan tot Golgotha
De drie jaren van Christus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een uitvoerige beschrijving van de drie jaren dat het Christuswezen op aarde leefde: van de doop in de Jordaan tot aan de kruisiging op Golgotha. Bock beschrijft de werkzaamheid van Jezus Christus, als leraar, genezer en verrichter van wonderen; volgt en duidt de gebeurtenissen in de Stille Week van dag tot dag; schrijft over de dood aan het kruis en de opwekking van de doden, en de gebeurtenissen vanaf Paasmorgen tot aan Pinksteren.

Een standaardwerk dat na lange tijd weer verkijgbaar is.

(paperback, 373p)

Op weg naar jezelf
Op weg naar jezelf
Over het sacrament van de biecht in de Christengemeenschap

Maarten de Gans · alles van deze auteur 

€ 7.50

In een nieuwe vorm van biechten kan de mens zijn levenssituatie bezien in het licht van zijn hoger Ik. In deze uitgave beschrijft de auteur, geestelijke in de Christengemeenschap, de betekenis van dit sacrament en plaatst het in de samenhang van de zeven sacramenten die de Christengemeenschap kent.

(paperback, 29p)

Leven uit de oorsprong
Leven uit de oorsprong
De sacramenten in de Christengemeenschap

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een beschouwing over de zeven sacramenten die de Christengemeenschap kent. Iets van hun werkzame betekenis, hun plaats in de levensloop van de mens en hun oorsprong in het leven van Christus op aarde, wordt hier beschreven.

(paperback, 139 pagina’s)

Niets is verborgen
Niets is verborgen
Kosmische dimensies in het Marcus-evangelie

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een veelheid aan beschouwingen over het Marcus-evangelie, beginnend met de vraag Wie is Marcus. Daarna volgen hoofdstukken met commentaar op de tekst en in het derde deel 'excursies', waarin allerlei elementen uit het evangelie nader beschouwd worden.

(paperback, 288p)

Gedachten bij het Onze Vader
Gedachten bij het Onze Vader

H.A.P.J. Ogilvie · alles van deze auteur 

€ 16.50

Een toegankelijke maar inhoudelijk toch geconcentreerde beschouwing over het Onze Vader, waarin elke zin uit dit gebed nader beschouwt wordt en iets wordt verteld over (hoe te) bidden.

(paperback, 67p)

Eindelijk reizen wij weer samen
Eindelijk reizen wij weer samen
Ontmoeting met de eredienst van de Christengemeenschap

Henri Paul Plantenga · alles van deze auteur 

€ 4.25

Een beschrijving van de mensenwijdingsdienst, de cultische eredienst in de Christengemeenschap.

(40 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

De hemelse hiërarchieën
De hemelse hiërarchieën
Rangorde en verscheidenheid

Hans-W. Schroeder · alles van deze auteur 

€ 17.50

De engelen en hun ’plaats’ in de geestelijke wereld: hoe kunnen wij hen begrijpen en beleven?

Hans-Werner Schroeder stelt de vraag naar de realiteit van de engelen. Hij gebruikt de overgeleverde kennis omtrent de hemelse hiërarchieën voor een eerste oriëntatie; de antroposofie helpt hem, hierin wegwijs te worden. Vervolgens laat hij verbazingwekkende mogelijkheden zien voor een nieuw begrip en een modern beleven van de veelvuldig geleide engelen-wereld binnen onze menselijke wereld.

(paperback, 144p)

Mensenwijding en Wederkomst
Mensenwijding en Wederkomst

Peter Selg · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- Ontstaan en wezen van de Christengemeenschap -

Deze uitgave bevat de tekst van twee voordrachten, die de auteur zelf aanvulde en bewerkte en van aantekeningen voorzag. Het eerste deel gaat over de verhouding van Rudolf Steiner tot de Christengemeenschap en de kring vn priesters. Het tweede deel over de relatie van het oprichten van de Christengemeenschap tot de wederkomst van Christus.

(hardcover, met foto's in ZW, 209p)

Het nest is goed, maar het heelal is ruimer
Het nest is goed, maar het heelal is ruimer
Over het sacrament van de jeugdwijding in de Christengemeenschap

Maarten Udo de Haes · alles van deze auteur 

€ 4.25

Over de jeugdwijding in de Christengemeenschap, de betekenis voor de jongere, de voorbereiding en de sacramentale handeling zelf.

(paperback, 48 pagina’s) Van € 9,00 voor €4,25.

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuwe vertaling, van Ton Besterveld, in een prachtig verzorgde gebonden uitgave in linnen band, met stofomslag.

Een uitgave van De Christengemeenschap.

(543 pagina’s)

Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding
Doop - Zondagsdienst voor de kinderen - Jeugdwijding

Wilma Bos · alles van deze auteur 

€ 14.50

Een beschrijving van de sacramenten en diensten voor kinderen zoals deze leven in de Christengemeenschap voor kinderen: het gaat over de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding.

(paperback, 75 pagina’s)

Kennismaking met de Christengemeenschap
Kennismaking met de Christengemeenschap

Otilia Broekers · alles van deze auteur 

€ 10.00

Een kennismaking met de mede door Rudolf Steiner gestichte Christengemeenschap - beweging tot religieuze vernieuwing. Met hoofdstukken over het ontstaan, over de sacramenten, over inhoudelijke thema’s en over de organisatie van de Christengemeenschap.

(paperback, 104 pagina’s, met enkele afb. in kleur)

Rondom het sterven
Rondom het sterven

Myriam Driessens · alles van deze auteur 

€ 16.00

Stervenswijding - Uitvaartdienst - Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene

(De sacramenten in de Christengemeenschap 3).

In dit handzame boekje worden verschillende thema’s die rond het overlijden spelen, besproken vanuit het perspectief zoals dat in de Christengemeenschap leeft. daarbij wordt ingegaan op de sacramenten en diensten rond het sterven, maar komen ook andere vraagstukken (o.m. stervensbegeleiding, het sterven van kinderen, wat gebeurt er met de overledenen in de eerste drie dagen na de dood) besproken.

(paperback, 82 pagina’s)

 « 12 »