menu
 winkelmandje 

Het bijzondere kind

Problemen en opgaven in de opvoeding

36 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Moeilijke kinderen bestaan niet
Moeilijke kinderen bestaan niet

Henning Köhler · alles van deze auteur 

€ 20.50    ‹  geen verzendkosten!   

Inspirerend boek vol met praktische aanwijzingen om (moeilijke?) kinderen nieuw te zien en een nieuwe verbinding met ze op te bouwen. (176 pagina’s)

Over angstige verdrietige en onrustige kinderen
Over angstige verdrietige en onrustige kinderen
De psychologie van aanraking, spel en verzorging

Henning Köhler · alles van deze auteur 

€ 20.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe kun je als ouder je kind helpen een voor hem (haar) moeilijke hobbel in zijn ontwikkeling te nemen? In de jonge jaren wordt een heleboel ontwikkeld dat een basis biedt voor het hele verdere leven. Dit boek geeft achtergronden bij deze ontwikkeling, en vooral aanduidingen voor wat je als opvoeder kunt bijdragen.

(paperback, 189 pagina

Sterrenkinderen
Sterrenkinderen
Op zoek naar een nieuwe manier van opvoeden

Georg Kühlewind · alles van deze auteur 

€ 19.50

Steeds meer kinderen vallen buiten de tradities van het gewone opvoeden of de school-zoals-we-die-kennen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en vaardigheden van de opvoeder! (144 pagina

De koning trok uit om de draak te doden
De koning trok uit om de draak te doden
Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders

Brigitte Spangenberg · alles van deze auteur 

€ 19.50

Zeker voor de kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. In dit boek zijn een aantal sprookjes en verhalen opgenomen die speciaal geschreven zijn voor kinderen die met een scheiding zijn geconfronteerd. Deze sprookjes en verhalen helpen hen, op een beeldende manier, houvast te vinden in de verwarrende situatie waarin ze beland zijn. Voor de ouders is steeds een toelichting opgenomen, en wordt ook aangegeven hoe zij zelf de sprookjes kunnen aanpassen of zelf verhalen kunnen bedenken die ’helende beelden’ bevatten.

(paperback, 160 pagina’s)

Ridder Tim verjaagt de spoken
Ridder Tim verjaagt de spoken
Verhalen voor kinderen die het moeilijk hebben

Brigitte Spangenberg · alles van deze auteur 

€ 19.50

Beeldende verhalen kunnen kinderen helpen in het verwerken van de problemen waarmee ze leven. In dit boek zijn bijna 25 verhalen opgenomen rondom evenzoveel probleemsituaties. Ieder verhaal is, voor de opvoeder, voorzien van een verklarende toelichting.

(paperback, 181 pagina’s)

Kinderen met een raadsel
Kinderen met een raadsel
Een handreiking voor ouders en leerkrachten

Monique Terlouw e.a. · alles van deze auteur 

€ 19.90

Uit de praktijk van het speciaal onderwijs: pedagogische adviezen voor kinderen met een speciaal raadsel, bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, een leerstoornis of getraumatiseerde kinderen. (230 pagina’s)

Schoolziek
Schoolziek
Als de relatie tussen kind en school stuk loopt

Hildelien Verkuyl · alles van deze auteur 

€ 5.00

Het lijkt wel alsof de meeste kinderen van tegenwoordig geen ’gewone kinderen’ meer zijn. ADHD, PDD-nos, dyslexie, hoog- of laagbegaafd... hoeveel kinderen dragen niet een etiket als dit? Maar hoe vergaat het deze kinderen in het onderwijs? Is dat wel toegerust op het omgaan, opnemen en onderwijzen van kinderen die niet doorsnee zijn? Is er werkelijk iets mis met deze kinderen - of is ons onderwijssysteem aan vernieuwing toe? En wat vragen deze niet-doorsnee-kinderen van hun omgeving?

Een boek met praktijk en idealen, voor ouders, leerkrachten en professionals.

(102 pagina’s, paperback) VAN 16,50 VOOR 5,00

Een andere kijk op hoogbegaafdheid
Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Mariken Althuizen (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 19.90

Hoogbegaafdheid brengt van alles met zich mee, niet alleen dingen snel of makkelijk kunnen begrijpen. Het gaat vaak ook gepaard met een gevoeligheid voor prikkels en het kan leiden tot druk op sociale verhoudingen.

In dit boek wordt aan de hand van veel ervaringen ingegaan op de verschillende aspecten van hoogbegaafdheid en krijgen ouders, leerkrachten en kinderen veel tips en inzichten aangereikt om beter met hoogbegaafdheid om te gaan.

(paperback, 127 pagina’s)

Het hoog sensitieve kind
Het hoog sensitieve kind

Elaine N. Aron · alles van deze auteur 

€ 17.95

Hooggevoelige of hoog sensitieve kinderen zijn vaak stiller en gevoeliger dan andere kinderen, meestal ook bijdehand en creatief. maar ze krijgen in veel gevallen ook nog andere ’labels’ opgedrukt: angstig, nerveus of geremd.

In deze uitgave wordt gezocht naar wegen om deze kinderen van hun ’probleemstatus’ af te helpen. Op basis van haar langjarige ervaring geeft de schrijfster vele voorbeelden uit de praktijk, achtergronden en adviezen om op een soepele wijze om te gaan met de sterke en zwakkere kant van hooggevoelige kinderen.

(paperback, 379 pagina’s

In verwachting van Adam
In verwachting van Adam

Martha Beck · alles van deze auteur 

€ 6.90

Het verhaal van een moeder met een kind, Adam, met het syndroom van Down. De komst van dit kind maakt alles anders. Angst en afwijzing maken plaats voor een nieuw zicht op de dingen: op Adam, op datgene waar het in het leven om gaat en op de verbinding van de mens met de spirituele wereld.

(paperback, 320 pagina’s) VAN 22,50 VOOR 6,90

De GIDS over hoogbegaafde kids
De GIDS over hoogbegaafde kids
80 praktische opvoedtips

Sandra van Bijsterveld · alles van deze auteur 

€ 8.95

Dit kleine boekje bevat geen uitvoerige achtergronden of verklaringen - maar 80 heel concrete tips om vruchtbaar om te gaan met de kwaliteiten van hoogbegaafde kinderen, hun ontwikkeling en de situaties die zij meemaken.

(pocket, 90 pagina’s)

Dat nare gevoel
Dat nare gevoel
Over seksueel misbruik en wat je ertegen kunt doen

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 12.50

Seksueel misbruik van kinderen is een ingrijpende zaak die veel kinderen levenslang met zich meedragen. Om seksueel misbruik zoveel als mogelijk te voorkomen is het goed om het onderwerp niet weg te stoppen maar bespreekbaar te maken en kinderen te leren zich weerbaar op te stellen. Daaraan wil dit boekje, geschreven voor kinderen in de leeftijd van ca 11 tot 13 jaar, bijdragen. Het gaat, in korte hoofdstukken, in op de belangrijkste aspecten van en vragen rond misbruik en leert kinderen daarin hun houding te kiezen: nee zeggen mag altijd!

(gebonden uitgave, geïllustreerd, 53 pagina’s)

Van alles twee
Van alles twee
Over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen

Martine Delfos · alles van deze auteur 

€ 11.50

Een therapeutisch kinderboek over echtscheiding. het is samen met kinderen van 4 tot 7 jaar te lezen. Met tekeningen in zwart-wit en korte teksten geeft het veel herkenbare situaties, ervaringen en gevoelens weer die kinderen bij een echtscheiding beleven.

Voor de volwassen zijn er nog korte aanbevelingen en verklaringen opgenomen die in en na een echtscheiding een goede richting kunnen aangeven voor het omgaan met de scheiding en de kinderen.

(gebonden, 34 pagina’s)

Verbindende verhalen
Verbindende verhalen
Voor getraumatiseerde kinderen en jongeren

Kim S. Golding · alles van deze auteur 

€ 29.90    ‹  geen verzendkosten!   

De schrijfster is Psycholoog en verhalenverteller, met ruime ervaring in het werken met getraumatiseerde kinderen en jongeren. In een aantal hoofdstukken en bijlagen vertelt ze over het werken met verhalen en het zelf maken van verhalen. Vervolgens bevat dit boek 21 verhalen, thematisch gerangschikt (o.a.: Terugkijken en doorgaan; Ik doe het zelf wel; Leren over relaties; Blijf naar me kijken).

(paperback, 215p)

Hoe leer ik mijn innerlijke kracht te gebruiken?
Hoe leer ik mijn innerlijke kracht te gebruiken?
Een hulpboek voor jongeren

Louise Hayes e.a. · alles van deze auteur 

€ 18.90

Een zeer praktisch gericht boek met oefeningen om je sterke kanten te ontwikkelen en angst los te laten.

Daarmee helpt het werken met dit boek, in kleine stapjes, om te leren gaan met verlegenheid, angst, gebrek aan zelfvertrouwen. Het leert je om te gaan met emoties, rustig observeren, luisteren naar je eigen waarden en helpt om je besluiten ook uit te voeren. geschikt om individueel of in groepen mee te werken, leeftijd: vanaf 13 jaar.

(paperback, groot formaat, 142p)

Autisme in het gezin
Autisme in het gezin
Verrijking of probleem?

Esther en Inge van der Heijden · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een boekje over autisme in het gezin, geschreven door een moeder en haar dochter. Zij laten zien hoe het, met vallen en opstaan, mogelijk is om op een andere manier naar elkaar te kijken, en daardoor anders met elkaar om te gaan - met begrip voor kwaliteiten en eenzijdigheden. Ook een hoofdstuk over wat je kunt doen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling.

(pocket, Ankertjesreeks, 128 pagina’s)

Omgaan met pesten
Omgaan met pesten

Margo Henderson · alles van deze auteur 

€ 16.90

Pesten op school is een veel voorkomend en vaak ernstig probleem. Dit boek is helder en op basis van veel ervaring geschreven. Het geeft allereerst basisinformatie over het pesten en gaat vervolgens in op het voorkomen maar natuurlijk ook het oplossen van pestproblemen.

(Paperback, 127 pagina’s)

De GIDS voor hooggevoelige kids
De GIDS voor hooggevoelige kids
80 praktische opvoedtips

Josina Intrabartolo · alles van deze auteur 

€ 8.95

Hooggevoelige kinderen worden eerder dan andere kinderen ’overprikkeld’ door indrukken van buiten (en van binnen). In dit kleine compacte boekje vind je 80 heel praktische tips en gezichtspunten om in het alledaagse omgaan met hooggevoelige kinderen toe te passen.

(pocketuitgave, 88 pagina’s)

Hoe voed ik mijn ouders op?
Hoe voed ik mijn ouders op?
Interactief internetboek door jongeren

Karin de Korte · alles van deze auteur 

€ 5.00

Psychologe Karin de Korte nodigde jongeren uit haar hun vragen per email voor te leggen. Dat leverde een heleboel onverwachte en verrassende vragen op die zij weer bewerkte tot adviezen voor de jongeren zelf én voor hun ouders. De belangrijkste thema’s zijn seksualiteit, weglopen en: wat doe je als je het niet meer ziet zitten.

(paperback, 127 pagina’s) VAN 12.50 VOOR 5.00

Gameverslaving
Gameverslaving
Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen

Jeroen S. Lemmens · alles van deze auteur 

€ 17.90

Temidden van de vele toepassingen van de computer is het spelen van games onder kinderen van alle leeftijden wijd verspreid. Waarop berust de aantrekkingskracht van deze spelletjes? Wanneer wordt het spelen van games problematisch of verslavend en wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe kun je, bijvoorbeeld als ouder of leerkracht, met dit probleem omgaan?

(paperback, 156 pagina’s)

 « 12 »