menu
 winkelmandje 

Opvoeden - antroposofie

Ouders en kinderen

57 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3

 « 123 » 

Enthousiasme
Enthousiasme

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Een bewerking van een voordracht die de auteur hield waarin hij spreekt over het leven na de dood en de bron van enthousiasme.

(brochure, geniet, 15p)

Gezond onderwijs
Gezond onderwijs

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Deze brochure bevat de tekst van een voordracht tijdens de Zomercursus en handelt o.m. over het etherlichaam, de fase van leerrijpheid en andere aspecten van het vrijeschoolonderwijs die te maken hebben met de gezondheid zoals die door onderwijs en opvoeding gestimuleerd kunnen worden.

(26p)

Het medegevoel in de opvoeding
Het medegevoel in de opvoeding

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Hoe ontwikkel je als opvoeder medegevoel - en hoe breng je dat over aan het zich ontwikkelende kind? Tekst van een voordracht (uit 1994).

(brochure, 18p)

Kind,...  wie ben je?
Kind,... wie ben je?

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Het is misschien wel de belangrijkste vraag in het opvoeden en onderwijzen: 'kind, wie ben je?' In deze brochure (33p) wordt daar vanuit drie verschillende gezichtspunten naar gekeken. Het antwoord op deze kernvraag wordt niet gegeven; het belang van die vraag is dan ook vooral om hem vaak te stellen en niet te vergeten...

Moraliteit
Moraliteit

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Tekst van een voordracht die de auteur hield over moraliteit in de opvoeding. Aan bod komt onder meer het gevoel voor moraal; zedelijke normen; de begeleiding van de ontwikkeling van de moraal in de ontwikkeling van kind tot volwassene.

(VOK Cahier, geniet, 28p)

Jaarplanner 2023-2024
Jaarplanner 2023-2024

Manon Berendse (samensteller) · alles van deze auteur 

€ 19.95

Hij is er weer: de fijne Jaarplanner samengesteld door Manon Berendse. Met veel ruimte voor afspraken en plannen; achtergronden bij de jaarfeesten, opvoedtips, knutselideeën, inspirerende uitspraken. De jaarplanner loopt van juli 2023 tot en met augustus 2024.

(kalender, 72p)

Regelmaat en inbakeren
Regelmaat en inbakeren

Ria Blom · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en slaapproblemen bij jonge kinderen te verhelpen. (258 pagina’s)

The artist’s way voor ouders
The artist’s way voor ouders

Julia Cameron · alles van deze auteur 

€ 25.50    ‹  geen verzendkosten!   

"Al vele jaren hebben mensen mij gevraagd dit boek te schrijven. The Artist’s Way gaat over het herontdekken van je creativiteit. We ontdekken daarbij het terrein dat we in het verleden hebben bereisd. The Artist’s Way voor ouders is gericht op het cultiveren van creativiteit, zodat we heel bewust - en speels - onze kinderen een gezond creatief pad kunnen wijzen naar de toekomst."

Julia Cameron

Een inspirerend boek met vele tips en inzichten om je kind speels te stimuleren.

(paperback, 246 pagina’s)

Bewegen
Bewegen
Eerst je lijf in, dan de wereld in

Evelien van Dort · alles van deze auteur 

€ 15.00

Bewegen: is essentieel in de ontwikkeling van het kind. Het draagt er aan bij dat het kind zich ’lekker in zijn lijf’ voelt - en dat is een gezonde basis voor het leven en de toekomst. In dit boekje gaat het over het ontwikkelen van het bewegen, de relatie met de zintuigen, het belang van het spelen en de relatie met het leren. Vervolgens komen er nog een aantal belangrijke vragen aan bod (in verband met overactieve kinderen, computerspelletjes, weerbaarheid en meer).

Paperback, 110 pagina’s

Als spelen niet vanzelf gaat
Als spelen niet vanzelf gaat

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 15.00

Spelen is niet alleen leuk maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Sommige kinderen hebben moeite om tot spelen te komen, denk aan overactieve, getraumatiseerde of hoogbegaafde kinderen. Dit boekje bevat gezichtspunten en praktische aanwijzingen om deze kinderen ook 'aan het spelen te krijgen'.

(paperback, 128p)

Gezond hechten
Gezond hechten
Opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een kind dat zich gezond kan hechten heeft daarmee een belangrijk fundament gelegd. Gezond hechten begint al bij de verbinding met het eigen lichaam, maar gaat natuurlijk ook over het aangaan van relaties met de ouders, anderen - en de hele wereld rondom het kind. In dit boek beschrijft de schrijfster, een ervaren vrijeschoolleerkracht, hoe het proces van hechten verloopt, hoe je het als opvoeder stimuleert en wat het belang van een gezonde hechting is.

(paperback, 112 pagina

Liefdevolle begrenzing
Liefdevolle begrenzing
Basis voor gezonde ontwikkeling

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 15.00

In liefde begrenzen, dat is het motto in deze uitgave over het opvoeden van kinderen vanaf de geboorte tot een hun volwassenheid. In liefde begrenzen betekent natuurlijk wel dat je wel moet weten ’waar je kind zit’, met andere woorden: hoe het zich ontwikkelt. Deze algemene ontwikkeling door de eerste drie zevenjaarsperioden worden besproken, net zoals verschillende opvoedstijlen, het verwennen van kinderen en de vraag hoe je je als ouder zelf in het opvoeden tegenkomt.

(paperback, 126p)

Seksuele ontwikkeling en opvoeding
Seksuele ontwikkeling en opvoeding

Lois Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 15.00

- Vanuit (zelf)vertrouwen veilig verbinden -

Dit boek is een welkome hulp voor opvoeders die... toch altijd een beetje worstelen met de vraag hoe je je kind begeleidt in de ontwikkeling van zijn seksualiteit. Het plaatst seksualiteit in een breder perspectief dat ook te maken heeft met vertrouwd zijn met je lichaam en vertrouwen hebben in andere mensen. Het geeft een beeld van de ontwikkeling van de seksualiteit tijdens het opgroeien en biedt gezichtspunten om je eigen blik op seksualiteit tegen het licht te houden.

(paperback, 178p)

Spel, spelen en speelgoed
Spel, spelen en speelgoed
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 15.00

Spelen is voor de ontwikkeling van een kind van bijzonder belang. Het is een manier om het opgroeiende kind op de passende leeftijd passende ervaringen te laten opdoen: het beleven van het spel op het juiste moment van de ontwikkeling van het kind is een zegen voor het hele leven.

Dit boek biedt inzichten in de betekenis van het spel, laat zien hoe het spel en het spelen zich met het kind mee ontwikkelen, bespreekt allerlei speelgoed en andr materiaal om mee te spelen, behandelt het buitenspel en biedt handreikingen om via het spel het kind beter waar te nemen.

(paperback, 171p)

Partnerschap / Ouderschap
Partnerschap / Ouderschap
Ouders worden en geliefden blijven

Loïs Eijgenraam & Guido Smeding · alles van deze auteur 

€ 19.50

Als je kinderen krijgt - verandert ook je relatie. Niet alleen verandert er van alles door de komst van kinderen in het dagelijkse leven, dat voor de ouders een nieuwe rol betekent, maar ook de verhouding tot elkaar verandert daardoor. Hoe onderhoudt je de verbinding met je partner, als geliefde?

In dit boek worden vele onderliggende gezichtspunten beschreven, komen valkuilen en kansen aan bod en krijg je handvatten aangereikt om recht te doen aan de nieuwe situatie, aan elkaar en aan jezelf.

(paperback, 242p)

Gewoon!
Gewoon!

Hennie de Gans · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in leesbare verhalen

Verzamelde, gedeeltelijk eerder gepubliceerde columns uit het blad Rondom het Kind, aangevuld met artikelen over ontwikkeling en opvoeding van peuters en kleuters, met bijpassende versjes en liedjes. Met CD waarop de liedjes zonder begeleiding worden voorgezongen.

(116 pagina’s in spiraalrug)

Dikkie, dikkie, duim
Dikkie, dikkie, duim
85 handgebaar- en vingerspelletjes

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Door gebaren te ondersteunen met liedjes en versjes, gaat het kind zich vanuit de belevingswereld verbinden met de klanken, tekst en de bewegingen. Bij het nabootsen van vingerspelletjes beweegt het denken van buiten naar binnen en geeft een innerlijk tevredenheid. Door het woordgebruik in de tekst wordt het spreken ontwikkeld en komt de taalontwikkeling op gang.

Deze uitgave bevat 85 handgebaar- en vingerspelletjes, op leeftijd geordend, met aanwijzingen en algemene informatie over het belang van deze 'vingeroefeningen'.

(Spiraalrug, 167p)

Vragen is een kunst
Vragen is een kunst
ABC Opvoedwijzer 2

Christine Gruwez · alles van deze auteur 

€ 2.50

Voordat problemen kunnen worden opgelost moeten ze eerst in gesprek gebracht kunnen worden. Die logische eerste stap... is echter soms wel eens moeilijk. Misschien juist als het gaat om je kinderen en hun eventuele problemen. Hoe kaart je die op een goede manier aan met hun leraar?

In deze ABC Opvoedwijzer laat Christine Gruwez zien hoe je kan beginnen bij de eerste stap: het helder maken van de communicatie. Wat kun je daar zelf aan bijdragen?

(Brochure, 24 pagina’s) VAN 4,75 VOOR 2,50

De grote wereld
De grote wereld
Van het kleine kind

Caroline von Heydebrand · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een prachtige tekst over de wereld van het kleine kind. De schrijfster, leerkracht op de eerste Vrije School, beschrijft hoe het kind de wereld beleeft en hoe opvoeders het kind door spel - speelgoed, en door het (laten) beleven van de wereld van de kleuren in het schilderen - een gezonde ontwikkeling kunnen bieden.

(brochure, 28p)

Zichtlijnen voor opvoeding
Zichtlijnen voor opvoeding
En ouderschap

Edmond Schoorel en Ruth Keller · alles van deze auteur 

€ 15.00

Het geldt altijd: ouders en opvoeders hebben het beste voor met de betrokken kinderen - maar soms loop je vast. In die situatie is het fijn om weer zicht te krijgen, op je situatie en de praktische stappen om die te veranderen. - Op basis van hun langjarige ervaring met de begeleiding van kinderen en ouders reiken de auteurs in dit boekje een schat aan inzichten, ervaringen én voorbeelden aan, die perspectief bieden en de 'beste wil' weer naar boven halen.

(paperback, 128p)

 « 123 »