menu
 winkelmandje 

Levensloop en karma - algemeen

Innerlijke verdieping

33 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Biografisch coachen in de breedte
Biografisch coachen in de breedte
- Een boekje met aanbevelingen -

Gabriël Prinsenberg · alles van deze auteur 

€ 21.90    ‹  geen verzendkosten!   

De schrijver is een van de pioniers van het biografisch werken. Dit boek is geschreven voor degenen die als coach, biografisch begeleider, loopbaanadviseur e.d. werkzaam zijn en beschrijft het doel van dit werk en datgene wat daaraan dienstbaar is. Met aandacht voor het hanteren van het biografisch gesprek, verschillende 'soorten' van biografieën, bezieling en zingeving en inspiratiebronnen voor het biografisch werken.

(paperback, 93p)

Breuklijnen in de familie
Breuklijnen in de familie

Karl Pillemer · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

- De impact van ruzie, vervreemding, verbroken verbanden -

Verdeeldheid en conflicten in families doen veel, en vaak langdurig pijn. Hoe ontstaan ze en vooral: wat kun je eraan doen om tot een verzoening te komen?

Deze uitgave gaat daar diep op in en werpt eerst licht op het ontstaan en de gevolgen van de breuklijnen, terwijl in het tweede deel verschillende concrete stappen op een 'weg van verzoening' worden beschreven. De auteur deed veel onderzoek naar deze problematiek en combineert ervaringen, wetenschappelijke inzichten en praktische hulpmiddelen in zijn aanpak.

(paperback, 318p)

Familieopstellingen
Familieopstellingen
Bert Hellingers systemische familietherapie

Nick Blaser · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Ze behoren inmiddels tot de 'bekende verschijnselen': de familieopstellingen zoals door Bert Hellinger ontwikkeld. In de jeugd, in familieverband, doen we ervaringen op, en komen we tot gedrag, - in wisselwerking met de situatie 'thuis' - die we levenslang met ons meenemen; ook in heel andere gezelschappen of context. De familieopstelling kan zó werken dat er opeens een uitweg gevonden wordt uit ingeslepen patronen of rollen die steeds terugkomen en ons beknellen.

(paperback, 164p)

Wie ben ik als niemand kijkt
Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman · alles van deze auteur 

€ 22.99    ‹  geen verzendkosten!   

- Een andere kijk op de ouder wordende vrouw - Hoe vergaat het vrouwen bij het ouder worden? Hoe ga je om met uiterlijk, schoonheid en identiteit? Hoe ga je om met het verlies van uiterlijke schoonheid?

Met het ouder worden gebeurt er ook innerlijk van alles, dat je in staat stelt om anders in het leven te staan en wijsheid en authenticiteit te ontwikkelen.

(paperback, 176p)

Het innerlijke kind
Het innerlijke kind
Van ongewenst zijn naar je geliefd voelen

Susanne Hühn · alles van deze auteur 

€ 17.50

Wat betekent het wanneer je als kind de ervaring hebt dat je je ongewenst voelt, of 'niet genoeg' bent? Dat kan levensleiding pijnlijk zijn, of je kunt je innerlijke, kinderlijke deel 'afsplitsen' om die pijn niet te voelen.

De schrijfster geeft aan hoe je weer in contact kunt komen met een innerlijke bron van levensvreugde.

(paperback, 93p)

In het licht van de schaduw
In het licht van de schaduw
Zicht op onze levensreis

Miny Potze · alles van deze auteur 

€ 17.50

Ouder worden: is dat langzaam de schemering in bewegen? De schrijfster ontdekte na haar pensionering van niet. Door het lezen van een aantal sprookjes kwam zij op een spoor waarin zij ontdekte dat het leven ook na je 70e nog niet klaar is - of hoeft te zijn. Er valt nog een heleboel te leren en te ontdekken, op een heel andere basis dan eerder in je leven.

Haar boek dient als een inspirerende wegwijzer om zelf ook actief en spiritueel vorm te geven aan deze levensfase.

(paperback, 219p)

Karmastudies 2
Karmastudies 2

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave bevat zeven voordrachten uit GA 239, gehouden in 1924 in Praag en Parijs.

Deze voordrachten zijn niet opgenomen in de reeks Karmaonderzoek (van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen). Ze behandelen verschillende individualiteiten en algemene wetmatigheden van het karma.

(hardcover, genaaid, 182p)

Eenzaamheid
Eenzaamheid
Troost door inzicht

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 16.50

Eenzaamheid heeft een plaats in het leven van heel veel mensen. Hans Stolp beschrijft de verschillende vormen van eenzaamheid en geeft aan dat het ontwikkelen van inzicht de eenzaamheid niet altijd kan opheffen, maar wel kan 'verlichten'. Eenzaamheid kan deel zijn van een weg van geestelijke groet.

(hardcover, 126p)

Leed heeft niet het laatste woord
Leed heeft niet het laatste woord
Zonder lijden geen geluk

Klaas-Jan Pos · alles van deze auteur 

€ 18.50

We hebben de neiging het lijden uit de weg te gaan. Maar leed en vreugde liggen dicht tegen elkaar en zijn beide noodzakelijke bestanddelen van het leven. In deze uitgave vraagt de auteur, die psychiater is, zich af of het mogelijk is ook het leed te aanvaarden. En wat we kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld: acceptatie, rouwen, controle loslaten, compassie) om met het leed om te gaan.

(paperback, 176p)

Levenskracht & levensvragen
Levenskracht & levensvragen

Tobias Reijngoud · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Levenskracht en levensvragen' van Tobias Reijngoud bevat tien prachtige interviews met bekende en minder bekende Nederlanders over "de vragen van het leven'. De geïnterviewden zijn: Jan Terlouw – Prinses Irene – Herman Wijffels – Lenny Kuhr – Huub Oosterhuis – Awraham Soetendorp – Pim van Lommel – Anne Gaay Schouwenaar – Asse Aukes en Reid de Jong.

paperback, p. 160

Weg van liefde
Weg van liefde

Alain de Botton · alles van deze auteur 

€ 15.00

Hoe verloopt een langdurige relatie - is daarin een standaardpatroon te ontdekken, en wat valt daarvan te leren? Alain de Botton beschrijft verhalend over een relatie die begint met verliefdheid, die loopt van getrouwd zijn naar kinderen krijgen, overspel en ouder worden.

Op allerlei momenten geeft hij 'tussen het verhaal door' overpeinzingen over wat er in de relatie speelt en biedt daarmee veel stof ter overweging: relevant voor ieder die in een beginnende relatie staat.

(paperback, 238p)

De ziel kent geen leeftijd
De ziel kent geen leeftijd

Thomas Moore · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

'Over ouder worden, melancholie, spirituele groei, seks en nalatenschap'

De auteur is/was monnik, musicus, hoogleraar en psychotherapeut. Mede vanuit deze veelzijdige ervaring schrijft hij over een 'positieve' enspirituele manier van ouder worden en omgaan met de naderende ouderdom. Het ouder worden komt zo naar voren als een verdieping enverrijking van het leven.

(paperback, 2320p)

Gelukkig ouder worden
Gelukkig ouder worden
Aanvaarden, loslaten en je verzoenen

Anselm Grün · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

Ouder worden hoort bij het leven. De christelijk-religieuze blik van de auteur, benedictijner monnik, plaatst dit levensgegeven in een spiritueel perspectief. In het ouder worden herkent hij verschillende fasen: die in het groot verlopen van aanvaarde, loslaten en verzoenen. Natuurlijk kunnen daarbij ook ontkenning, angst, eenzaamheid of depressie een rol spelen - maar het bewust omgaan met ouderdom kan een bijzondere verrijking leiden.

(paperback, 191p)

Stoppen als partners, doorgaan als ouders
Stoppen als partners, doorgaan als ouders
Een echtscheidingsleidraad

Aleide Hendriks-Voogt · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek dat van grote praktische betekenis kan zijn als een huwelijk ten einde loopt en een scheiding onontkoombaar lijkt of is. Enerzijds geeft het boek, op een nuchtere manier, een veelheid aan wenken, ervaringen en tips over alle -innerlijke en uiterlijke- zaken die je rond een scheiding tegen kunt komen. Anderzijds geeft het nuttige informatie over alles dat praktisch of juridisch geregeld moet worden - waarin steeds het belang van de betrokken kinderen centraal geplaatst wordt.

(paperback, 183p)

Nabij zijn
Nabij zijn
Handreikingen voor levensvragen

Renée Zeylmans (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 20.50    ‹  geen verzendkosten!   

'Ouder worden is een ontwikkelingsweg die je hele leven lang kan duren.'

Bij het ouder worden dienen zich ook steeds nieuwe vraagstukken aan. Nog een keer van baan veranderen? Hoe ga je om met vragen rond ziekte en sterven? Hoe blijft je leven zinvol? Hoe ga je om met dementie?

Met 23 bijdragen van andere auteurs, die ieder een vraagstuk behandelen. De teksten zijn verbonden door overpeinzingen van de schrijfster, waarin het nabij zijn, zowel fysiek als geestelijk, de rode draad vormen.

(paperback, 250p)

Zo voorkom je een vechtscheiding
Zo voorkom je een vechtscheiding

Saskia Smith · alles van deze auteur 

€ 6.90

Veel scheidingen verlopen niet goed en leiden tot gevolgen die, misschien, voorkomen hadden kunnen worden. Heel vaak zijn de kinderen van scheidende ouders daarvan de dupe. In deze uitgave veel informatie over scheiden, met heel veel ’praktijkverhalen’ van betrokkenen: (ex-)partners, kinderen, rechters, mediators en anderen.

(paperback, 160 pagina’s) Van 17,99 voor 6,90

Terugblikken om vooruit te zien
Terugblikken om vooruit te zien
Onderzoek je eigen biografie

Geert van Brakel · alles van deze auteur 

€ 20.45    ‹  geen verzendkosten!   

Een compleet boek om concreet aan de slag te gaan: vind je eigen koers in het leven. Met achtergronden en veel oefeningen en vragen om de individuele thema´s en vraagstukken in je leven in beeld te krijgen, nader te onderzoeken en bezieling aan te boren om toekomstgericht aan de slag te gaan.

(paperback, 278 pagina´s)

Destructieve relaties op de schop
Destructieve relaties op de schop

Jan Storms · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Psychopathie herkennen en hanteren

Er zijn mensen die hun omgeving manipuleren, soms jarenlang een schijnbeeld weten op te houden en in hun verbinding met anderen zichzelf systematisch in het midden plaatsen. Dat leidt in veel gevallen tot beschadiging van anderen. Het herkennen van deze zgn ’psychopathie’ is niet makkelijk. In dit boek wordt, naast veel voorbeelden uit de praktijk, aangegeven hoe je psychopathie kunt herkennen, hoe de stoornis werkt en hoe je daarmee om kunt gaan. Het is geschreven op basis van moderne inzichten en de oude vedische filosofie.

(paperback, 295 pagina’s)

Ouder worden
Ouder worden
Verleden-heden-toekomst

Renée Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 17.00

Ouder worden is voor veel mensen een beangstigend perspectief - maar dat kan veranderen wanneer een mens een groeiend besef ontwikkelt van het leven na de dood. Dat perspectief wordt in dit boek uitgewerkt. (paperback, 131p)

Op je wenken bediend
Op je wenken bediend
Grenservaringen

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 15.00

Herinneringen van de schrijver, geestelijke in de Christengemeenschap, aan bijzondere momenten en ervaringen in zijn leven. Wie kan leren van zijn ervaringen wordt ’op zijn wenken bediend’.

(paperback, 104 pagina’s)

 « 12 »