menu
 winkelmandje 

Levensloop en karma - algemeen

Innerlijke verdieping

35 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Familieopstellingen
Familieopstellingen
Bert Hellingers systemische familietherapie

Nick Blaser · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

Ze behoren inmiddels tot de 'bekende verschijnselen': de familieopstellingen zoals door Bert Hellinger ontwikkeld. In de jeugd, in familieverband, doen we ervaringen op, en komen we tot gedrag, - in wisselwerking met de situatie 'thuis' - die we levenslang met ons meenemen; ook in heel andere gezelschappen of context. De familieopstelling kan zó werken dat er opeens een uitweg gevonden wordt uit ingeslepen patronen of rollen die steeds terugkomen en ons beknellen.

(paperback, 164p)

Terugblikken om vooruit te zien
Terugblikken om vooruit te zien
Onderzoek je eigen biografie

Geert van Brakel · alles van deze auteur 

€ 20.45    ‹  geen verzendkosten!   

Een compleet boek om concreet aan de slag te gaan: vind je eigen koers in het leven. Met achtergronden en veel oefeningen en vragen om de individuele thema´s en vraagstukken in je leven in beeld te krijgen, nader te onderzoeken en bezieling aan te boren om toekomstgericht aan de slag te gaan.

(paperback, 278 pagina´s)

Weg van liefde
Weg van liefde

Alain de Botton · alles van deze auteur 

€ 15.00

Hoe verloopt een langdurige relatie - is daarin een standaardpatroon te ontdekken, en wat valt daarvan te leren? Alain de Botton beschrijft verhalend over een relatie die begint met verliefdheid, die loopt van getrouwd zijn naar kinderen krijgen, overspel en ouder worden.

Op allerlei momenten geeft hij 'tussen het verhaal door' overpeinzingen over wat er in de relatie speelt en biedt daarmee veel stof ter overweging: relevant voor ieder die in een beginnende relatie staat.

(paperback, 238p)

Hallo meneer God... met Anna
Hallo meneer God... met Anna

Fynn · alles van deze auteur 

€ 11.50

Dit boek is een verslag van een deel van Anna’s korte leven. Ze overleed toen ze acht jaar was. Ze wilde een poesje redden en viel uit de boom. Met een glimlach op haar gezichtje zei ze op haar sterfbed: Ik wed dat Meneer God mij hierdoor naar de hemel laat komen.

Voor Fynn was zijn tijd met Anna het grootste avontuur dat hij meegemaakt had.

(de 24e druk van een bijzonder boek, paperback, 206 pagina’s).

Gelukkig ouder worden
Gelukkig ouder worden
Aanvaarden, loslaten en je verzoenen

Anselm Grün · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

Ouder worden hoort bij het leven. De christelijk-religieuze blik van de auteur, benedictijner monnik, plaatst dit levensgegeven in een spiritueel perspectief. In het ouder worden herkent hij verschillende fasen: die in het groot verlopen van aanvaarde, loslaten en verzoenen. Natuurlijk kunnen daarbij ook ontkenning, angst, eenzaamheid of depressie een rol spelen - maar het bewust omgaan met ouderdom kan een bijzondere verrijking leiden.

(paperback, 191p)

Stoppen als partners, doorgaan als ouders
Stoppen als partners, doorgaan als ouders
Een echtscheidingsleidraad

Aleide Hendriks-Voogt · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek dat van grote praktische betekenis kan zijn als een huwelijk ten einde loopt en een scheiding onontkoombaar lijkt of is. Enerzijds geeft het boek, op een nuchtere manier, een veelheid aan wenken, ervaringen en tips over alle -innerlijke en uiterlijke- zaken die je rond een scheiding tegen kunt komen. Anderzijds geeft het nuttige informatie over alles dat praktisch of juridisch geregeld moet worden - waarin steeds het belang van de betrokken kinderen centraal geplaatst wordt.

(paperback, 183p)

Het innerlijke kind
Het innerlijke kind
Van ongewenst zijn naar je geliefd voelen

Susanne Hühn · alles van deze auteur 

€ 17.50

Wat betekent het wanneer je als kind de ervaring hebt dat je je ongewenst voelt, of 'niet genoeg' bent? Dat kan levensleiding pijnlijk zijn, of je kunt je innerlijke, kinderlijke deel 'afsplitsen' om die pijn niet te voelen.

De schrijfster geeft aan hoe je weer in contact kunt komen met een innerlijke bron van levensvreugde.

(paperback, 93p)

Antwoord op Job
Antwoord op Job

Carl G. Jung · alles van deze auteur 

€ 17.99

Het verhaal van de beproevingen van Job roept ook in onze tijd vragen op die te maken hebben met rechtvaardigheid en vrijheid. Jung hield zich intensief bezig met deze vraag en dat resulteerde in een bijzondere kijk op de verhouding van mens tot god: niet alleen de mens ontwikkelt zich, stelt Jung, maar de ontwikkeling van de mens noopt god ook tot een verdere ontwikkeling.

(paperback, 180 pagina’s)

Op je wenken bediend
Op je wenken bediend
Grenservaringen

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 15.00

Herinneringen van de schrijver, geestelijke in de Christengemeenschap, aan bijzondere momenten en ervaringen in zijn leven. Wie kan leren van zijn ervaringen wordt ’op zijn wenken bediend’.

(paperback, 104 pagina’s)

Leren van je leven
Leren van je leven
Introductie in de biografiek

Kees Locher e.a. · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Biografiek gaat over het beschrijven van je leven. Hoe zou je je leven beschrijven? - Om dat te kunnen doen moet je vragen stellen. Bijvoorbeeld: wat wil ik; wat kan ik; wat wilde ik; waar ga ik naartoe - wie ben ik?

Dit boek is een inleiding tot de biografiek en is een uitnodiging om op onderzoek te gaan in je eigen leven. Daartoe geeft het niet alleen inzichten maar ook oefeningen en concrete stappen.

(hardcover, 128p)

De ziel kent geen leeftijd
De ziel kent geen leeftijd

Thomas Moore · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

'Over ouder worden, melancholie, spirituele groei, seks en nalatenschap'

De auteur is/was monnik, musicus, hoogleraar en psychotherapeut. Mede vanuit deze veelzijdige ervaring schrijft hij over een 'positieve' enspirituele manier van ouder worden en omgaan met de naderende ouderdom. Het ouder worden komt zo naar voren als een verdieping enverrijking van het leven.

(paperback, 2320p)

Leed heeft niet het laatste woord
Leed heeft niet het laatste woord
Zonder lijden geen geluk

Klaas-Jan Pos · alles van deze auteur 

€ 18.50

We hebben de neiging het lijden uit de weg te gaan. Maar leed en vreugde liggen dicht tegen elkaar en zijn beide noodzakelijke bestanddelen van het leven. In deze uitgave vraagt de auteur, die psychiater is, zich af of het mogelijk is ook het leed te aanvaarden. En wat we kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld: acceptatie, rouwen, controle loslaten, compassie) om met het leed om te gaan.

(paperback, 176p)

In het licht van de schaduw
In het licht van de schaduw
Zicht op onze levensreis

Miny Potze · alles van deze auteur 

€ 17.50

Ouder worden: is dat langzaam de schemering in bewegen? De schrijfster ontdekte na haar pensionering van niet. Door het lezen van een aantal sprookjes kwam zij op een spoor waarin zij ontdekte dat het leven ook na je 70e nog niet klaar is - of hoeft te zijn. Er valt nog een heleboel te leren en te ontdekken, op een heel andere basis dan eerder in je leven.

Haar boek dient als een inspirerende wegwijzer om zelf ook actief en spiritueel vorm te geven aan deze levensfase.

(paperback, 219p)

Spiritualiteit werkt in de dertigersdip
Spiritualiteit werkt in de dertigersdip

Evelyn Prinsen · alles van deze auteur 

€ 5.00

Zo rond een leeftijd van 30 kan het gebeuren dat je je afvraagt of je nog op het goede spoor zit: ben je bezig met waar het jou om gaat?

In dit inspirerende boekje wordt de zogenaamde ’dertigersdip’ vanuit een spiritueel perspectief benaderd zodat je in de vele keuzes die er te maken zijn niet vanuit een uiterlijk maar vanuit een innerlijk standpunt opereert.

(paperback, geïllustreerd) 96 pagina’s

Biografisch leren en werken
Biografisch leren en werken
Het levensverhaal in kaart brengen

Gabriël Prinsenberg · alles van deze auteur 

€ 29.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een veelzijdige blik op het gebied van het biografisch onderzoek. Na hoofdstukken over de verschillende zienswijzen op de menselijke levensloop en een behandeling van levensfasen en levensgebieden, volgt een grondige verkenning van (de verschillende methodes van) het biografiewerk, met oefeningen.

(paperback, 203 pagina’s)

Ademloos
Ademloos
Een dubbele biografie

Christine Rats · alles van deze auteur 

€ 17.45

Christine Rats beschrijft in deze biografie op een indringende, integere en oprechte wijze hoe zij zich in dit leven bewust is geworden van haar vorige leven als joods meisje dat in Birkenau bij Auschwitz is vergast.

"Voor wie leeft met vragen over onverklaarbare aspecten van zijn leven of op zoek is naar de zin en betekenis van moeilijkheden en lijden in het leven is dit boek een absolute aanrader!”

(paperback, 240 pagina’s)

Levenskracht & levensvragen
Levenskracht & levensvragen

Tobias Reijngoud · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Levenskracht en levensvragen' van Tobias Reijngoud bevat tien prachtige interviews met bekende en minder bekende Nederlanders over "de vragen van het leven'. De geïnterviewden zijn: Jan Terlouw – Prinses Irene – Herman Wijffels – Lenny Kuhr – Huub Oosterhuis – Awraham Soetendorp – Pim van Lommel – Anne Gaay Schouwenaar – Asse Aukes en Reid de Jong.

paperback, p. 160

Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
De logica van karma en reincarnatie

Michiel Rietveld · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een complex thema, karma en reïncarnatie, maar in dit boek wordt er fris en helder over geschreven. Michiel Rietveld beschrijft wat er na de dood met de mens gebeurt en laat zien hoe ’logisch’ het is dat een mens opnieuw terugkeert naar de aarde - om daar een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. Daarbij geeft de schrijver enkele karma-oefeningen en gaat ook in op actuele vragen als abortus, euthanasie en orgaandonatie in het licht van karma en reïncarnatie.

(paperback, 136 pagina’s)

Zo voorkom je een vechtscheiding
Zo voorkom je een vechtscheiding

Saskia Smith · alles van deze auteur 

€ 6.90

Veel scheidingen verlopen niet goed en leiden tot gevolgen die, misschien, voorkomen hadden kunnen worden. Heel vaak zijn de kinderen van scheidende ouders daarvan de dupe. In deze uitgave veel informatie over scheiden, met heel veel ’praktijkverhalen’ van betrokkenen: (ex-)partners, kinderen, rechters, mediators en anderen.

(paperback, 160 pagina’s) Van 17,99 voor 6,90

De karmaoefening voor de dag
De karmaoefening voor de dag

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het is mogelijk om heel concreet en serieus oefeningen te doen die licht kunnen werpen op je karmische verhoudingen met andere mensen. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over hoe karma werkt en geeft hij verschillende oefeningen aan. In een begeleidende tekst van Ate Koopmans wordt, vanuit een rijke ervaring, beschreven hoe je met deze oefening in groepen kunt werken.

(paperback, 65 pagina’s)

 « 12 »