menu
 winkelmandje 

Afgeprijsde antroposofische boeken

uitverkoop

53 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3
 sortering

 « 123 » 

Dichtkunst in het licht der anthroposofie
Dichtkunst in het licht der anthroposofie

Johanna Knottenbelt · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een verzameling artikelen waarin steeds vanuit een ander perspectief de dichtkunst en haar bronnen benaderd worden. De schrijfster was pionier op het gebied van de antroposofische spraakvorming in Nederland. Artikelen o.. over: de dichtkunst en de mysteriën; de zeven Vrije Kunsten; de omvorming van de drie kloostergeloften; jaargetijden in de poëzie.

(paperback, 164p) Van 16,95 voor 5,00

Motivatie en kompromissen in de vrije school
Motivatie en kompromissen in de vrije school

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreek over de vrijeschool-bovenbouw. Hij spreekt over de motivatie van de leerlingen en de samenhang van motivatie met het beleven van dankbaarheid, liefde en plicht. En hij spreekt, naar aanleiding van een concreet vraagstuk, over het sluiten van compromissen met betrekking tot het vrijeschoolonderwijs.

Met een inleiding van Ed Taylor.

(paperback, 40p) Van 8,50 voor 5,00

(LAATSTE EXEMPLAREN)

Ik lees, ik lees wat jij niet leest
Ik lees, ik lees wat jij niet leest

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 2.00

Als ouder/opvoeder wens je elk kind toe dat het het geheim van het lezen ervaart: het plezier enerzijds, het meebeleven, meebegrijpen en in je eigen leven meenemen van het gelezene anderzijds.

In dit boekje beschrijft Ed Taylor hoe de taal en het lezen aan kunnen sluiten op de ontwikkeling van kleuter, schoolkind en puber, geeft een leidraad voor het kiezen van een passend boek en bespreekt verschillende voorbeelden uit de jeugdliteratuur. Het boek bevat ook een lijst met aanbevolen titels.

(paperback, 54p)

Flitsen van het sublieme
Flitsen van het sublieme

Manfred van Doorn · alles van deze auteur 

€ 12.50

Acht manieren om met behulp van tegenstellingen tot een intenser bewustzijn te komen. De schrijver wil aanzetten tot ontwikkeling en verandering. Aan de hand van acht thema's - leegte, beweging, strijd, dans, spel, offer, dank en stilte - geeft hij daarvoor handreikingen.

(paperback met flappen, 372p) Van 29,50 voor 12,50

Solidaire economie
Solidaire economie
Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen

Ruud Thelosen · alles van deze auteur 

€ 6.00

Hoe kan de moderne economie, die (ook) op allerlei manieren schade toebrengt aan de mens en de aarde, veranderd worden in de richting van een gezonde, de mensheid dienende activiteit?

Dit boek geeft een overzicht van kritische kanttekeningen die economen, filosofen en betrokken wereldburgers bij de huidige economie plaatsen en beschrijft vervolgens, uitgaande van de economische realiteit van vandaag, hoe en waar nieuwe inzichten zich kunnen verwerkelijken.

(paperback, 143p) VAN 14,75 VOOR 6,00

Bezieling
Bezieling
Filosofie van het georganiseerde leven

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een boek dat een levenswerk is. Het gaat op zoek naar de betekenis van gemeenschappen en organisaties in onze tijd; het zoekt in de geschiedenis en in de filosofie naar ontwikkelingen en inzichten die voor de moderne mens van betekenis kunnen zijn en als derde element beschrijft de auteur hoe de menselijke ziel weer in ere hersteld moet worden - als een toekomstrichting waarin de mens op weg is naar een nieuwe verhouding tot zichzelf en tot de andere mens.

(gebonden, 512 pagina’s) Van 35,00 voor 12,50

Achtergronden van de olieramp
Achtergronden van de olieramp
Gesprekken met natuurwezens

€ 6.00

Al een aantal jaar zijn Verena Staël von Holstein en Wolfgang Weirauch in gesprek met verschillende natuurwezens. Deze gesprekken hebben in Duitsland en andere landen al tot tientallen publicaties geleid. In deze uitgave spreken verschillende natuurwezens zich uit over de achtergronden van de enorme olieramp die zich in 2010 in de Golf van Mexico voltrok. Daarmee doen ze ook een appel aan de mens om tot een nieuw inzicht te komen in en een nieuwe verhouding te scheppen tot de aarde en al wat op aarde leeft.

(paperback, 108 pagina’s) VAN 14,00 VOOR 6,00

Kwaliteitszorg op school
Kwaliteitszorg op school

Ed Taylor e.a. · alles van deze auteur 

€ 4.00

Op veel scholen stelt men zich de vraag naar de kwaliteit van het onderwijs. Hoe kunnen we die kwaliteit verzorgen? In dit boek schetsen de auteurs, na grondig research te hebben gedaan, een theoretische onderbouwing voor het werken in de praktijk. Stap voor stap nemen ze ons vervolgens mee op de weg naar kwaliteitsverbetering. Voor leerkrachten en schoolmanagers die het belang van kwaliteitszorg onderschrijven.

Welkom op aarde!
Welkom op aarde!
In verwachting met lichaam, ziel en geest

Erika Gradenwitz-Koehler · alles van deze auteur 

€ 7.90

Een boek om de tijd van de zwangerschap mee door te gaan. Het geeft toegankelijke, aantrekkelijke én serieuze informatie over vele aspecten van de zwangerschap: over de ontwikkeling van het ongeboren kind, gezonde gewoontes, voeding en verzorging, over de bevalling zelf en geeft ook nog eens spirituele gezichtspunten (geïnspireerd vanuit allerlei culturen en tradities).

Gebonden, 143 pagina’s, met vele afb. in kleur

VAN 25,50 VOOR 7,90

Code Mens
Code Mens
Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer · alles van deze auteur 

€ 6.00

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.

In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.

(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW) VAN 14,25 VOOR 6,00

Van holbewoner tot stadsmens
Van holbewoner tot stadsmens
12.000 jaar cultuurgeschiedenis

Edy de Munck · alles van deze auteur 

€ 6.00

Hoe heeft het menselijk bewustzijn zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe de mens zichzelf, de wereld om zich heen en de wereld van de goden beschouwt, drukt zich steeds uit in de manier waarop de mens zijn leven en zijn omgeving vorm geeft. Architectuur, verhalen of kunstuitingengetuigen daarvan.

In dit boek beschrijft Edy de Munck hoe de mens zich door de tijd heen ontwikkelde tot een zelfstandig denkend wezen; welke betekenis de komst van Christus daarin heeft en datgene wat de toekomst van de mens vraagt.

(paperback, 32 kleurenafbeeldingen, 191 pagina’s) Van 19,90 voor 6,00

Trias politica ethica
Trias politica ethica
Een politiek-ethische bijdrage aan de waardendiscussie

Ruud Thelosen · alles van deze auteur 

€ 6.00

Dit boek wil op een eigentijdse manier en in verbinding met de maatschappelijke vraagstukken van dit moment laten zien hoe Rudolf Steiners inzichten over een ’gezonde samenleving’ uiterst actueel zijn.

(paperback, 132 pagina’s)

VAN 14,75 VOOR 6,00

Koerszoekend leiderschap
Koerszoekend leiderschap
Oude bronnen, nieuwe perspectieven

Cees Zwart · alles van deze auteur 

€ 7.50

Leiderschap is een veel bezongen thema. Valt er nog iets nieuws te componeren? Jazeker, mits we het voor elkaar krijgen om van leiderschap een gedeelde aangelegenheid te maken. Samen onderweg blijven zonder al te veel pretentie, dast gestelde doelen makkelijk te bewaken zijn, daar gaat het in de naaste toekomst om. Koers zoeken noem ik dit...

Dubbel CD

Leven met deugden en ondeugden
Leven met deugden en ondeugden
Vroeger en nu

Cees Zwart · alles van deze auteur 

€ 7.50

"Deugd is een door verstandig inzicht geleide menselijke vaardigheid om het midden te houden tussen een teveel en een te weinig"(Aristoteles).

Een drie dubbel CD waarin prof. dr. Cees Zwart vertelt over de veranderingen die zich in de samenleving voltrekken en over het belang van deugden in de opbouw van een gezonde samenleving waarin het gaat om integriteit (van mensen en van instituties), wederkerigheid, dialoog en gemeenschapsvorming. Van 35,00 voor 7.50

De taal van de ziel
De taal van de ziel
Een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 7.90

In het samenwerken komt men elkaar soms tegen - maar wie goed kijkt merkt dat hij zichzelf ook (en misschien wel eerder) tegenkomt. Een samenwerking is des te vruchtbaarder wanneer alle betrokkenen ook ’aan zichzelf werken’. Daarmee wordt ook de mogelijkheid geopend om, zoals de schrijver het noemt, een taal van de ziel te spreken: om in het samenwerken tot juiste verbindingen te komen.

(paperback, 189 pagina’s, met kleurenillustraties plus CD)

(VAN 22,50 VOOR 7,90)

Gewoonten
Gewoonten
In de opvoeding van het kleine kind

Cornelis Boogerd · alles van deze auteur 

€ 2.50

In het leven van jonge kinderen zijn gewoonten van groot belang. Thuis, in de kinderopvang of op school kan een patroon van gewoonten een basis van veiligheid vormen die het kind uitnodigt om te aarden en zich te ontwikkelen. Als opvoeder kun je hier bewust mee werken, door gewoonten bewust te vormen.

(brochure, ABC Opvoedwijzer, 24 pagina’s)

VAN 4,75 VOOR 2,50

De binnenkant van blauw
De binnenkant van blauw
Onderzoek naar dynamiek van blauw en de toepassing hiervan in de kunstzinnige therapie

Wil Uitgeest · alles van deze auteur 

€ 7.90

Beleeft ieder mens kleur op zijn eigen manier - en hebben de kleuren zelf niet een eigen kwaliteit?

In dit boek voert de auteur ons mee naar de binnenkant van de kleur blauw en zal duidelijk worden dat kleuren wel degelijk een objectieve kwaliteit hebben. Ook wordt aan de hand van enkele casussen beschreven hoe de kleur blauw kan worden toegepast in de antroposofische kunstzinnige therapie.

(gebonden, 302 pagina’s met vele afbeeldingen in kleur) Van 27,50 voor 7,90

Gesprekken over cultus
Gesprekken over cultus
Oorsprong - ontwikkeling - toekomst

Bastiaan Baan en Verena Staël von Holstein · alles van deze auteur 

€ 7.90

Verena Staël von Holstein publiceerde verschillende boeken waarin zij vertelde over de gesprekken die zij over een veelheid aan onderwerpen voerde met natuurwezens. In deze uitgave is een reeks gesprekken opgenomen die zij met Bastiaan Baan voerde en waarin zij spreken over vormen van cultus, van het Stenen Tijdperk, het oude Griekenland, tot de oorspronkelijke christelijke cultus en de vernieuwing van de cultus in de 20e eeuw. Ook wordt een blik geworpen op aanzetten voor een toekomstige cultus.

(gebonden uitgave, met ill. in kleur en ZW, 180 pagina’s) Van 24,90 voor 7,90

Bronnen van cultisch handelen
Bronnen van cultisch handelen
Van natuurreligie tot sacrament

Bastiaan Baan · alles van deze auteur 

€ 7.90

In zekere zin begint alle menselijke cultuur met cultisch handelen: een handelen dat geïnspireerd wil zijn vanuit een hogere wereld. In dit werk gaat Bastiaan Baan op zoek naar de bronnen van het cultisch handelen. Daarbij onderzoekt hij hoe het cultische handelen zich heeft ontwikkeld tot in de zeven christelijke sacramenten en verbindt deze historische ontwikkeling met inzichten uit de theologie en de geesteswetenschap. De toekomst van de cultus, de cultus in de kunst, de verbinding van gestorvenen met de cultus en nog veel meer aspecten komen allemaal aan bod. Een rijk boek!

(gebonden, 229 pagina’s, met ill. in kleur en ZW) Van 24,90 voor 7,90

Lexicon antroposofie
Lexicon antroposofie

Henk van Oort · alles van deze auteur 

€ 6.90

Een antroposofisch ’woordenboek’: een groot aantal antroposofische termen nader verklaard: van Aarde tot Zon rond middernacht. Naast de antroposofische termen (bijvoorbeeld: Ahriman, Groepsziel of Vormkracht) komt ook de antroposofische invulling van ’gewone’ woorden als Antipathie, Jupiter en Zenuw aan bod.

(paperback, 104 pagina’s) Van 14,50 voor 6,90

 « 123 »