menu
 winkelmandje 

Afgeprijsde antroposofische boeken

uitverkoop

74 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4
 sortering

 « 1234 » 

Urachhaus Agenda 2024
Urachhaus Agenda 2024
Kunststof uitvoering

€ 11.00

Deze kalender wekt bewustzijn voor de kleine en grotere ritmen die in ons leven een rol spelen.

Twee pagina's per week / tijden van dagelijkse opkomst en ondergaan van zon en maan / de belangrijkste planetenconstellaties / feestdagen / ritmen die in de geschiedenis werken / Paastabel, vooroverzicht 2024 en 2025.

Dit is de kunststof uitvoering; de tekst voor zover aanwezig, is in het Duits

VAN € 18,00 VOOR € 11,00

Urachhaus Agenda 2024
Urachhaus Agenda 2024
(lederen uitvoering)

€ 14.00

Deze kalender wekt bewustzijn voor de kleine en grotere ritmen die in ons leven een rol spelen.

Twee pagina's per week / tijden van dagelijkse opkomst en ondergaan van zon en maan / de belangrijkste planetenconstellaties / feestdagen / ritmen die in de geschiedenis werken / Paastabel, vooroverzicht 2024 en 2025.

Dit is de LEDEREN uitvoering; de tekst voor zover aanwezig, is in het Duits

VAN € 26,00 VOOR € 14,00

Motivatie en kompromissen in de vrije school
Motivatie en kompromissen in de vrije school

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreek over de vrijeschool-bovenbouw. Hij spreekt over de motivatie van de leerlingen en de samenhang van motivatie met het beleven van dankbaarheid, liefde en plicht. En hij spreekt, naar aanleiding van een concreet vraagstuk, over het sluiten van compromissen met betrekking tot het vrijeschoolonderwijs.

Met een inleiding van Ed Taylor.

(paperback, 40p) Van 8,50 voor 5,00

(LAATSTE EXEMPLAREN)

Beelden van gene zijde
Beelden van gene zijde
In zestien taferelen

Ivar Römer · alles van deze auteur 

€ 6.00

De auteur beschrijft, op een heel eigen kunstzinnig-dichterlijke wijze de belevingen van een aantal gestorven zielen. Het gaat om mensen die hij gekend heeft, waaronder verschillende familieleden, met wie hij na hun sterven verbonden bleef. In de gesprekken en beschrijvingen klinkt iets door van de weg die zij gaan door het leven aan gene zijde.

(paperback, 157p)

Van € 16,00 voor € 6,00

De menselijke ziel
De menselijke ziel

Willem Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 15.00

Basiswerk over de menselijke ziel; de krachten die daar werkzaam zijn; de ziel als bemiddelaar tussen lichaam en geest; de ziel als drager van het menselijk bewustzijn.

(paperback, 182p)

Willem Zeylmans
Willem Zeylmans

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 4.00

Een levensbeschrijving van Willem Zeylmans, een van de pioniers van de antroposofie in Nederland.

Met afbeeldingen in ZW

(paperback, 78p.) Van 9,50 voor 4,00

Innerlijk gesprek met een Corona wezen
Innerlijk gesprek met een Corona wezen
Een imaginatieve reis naar heling

Ivar Römer · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een opmerkelijke uitgave: de schrijver kampte in het voorjaar met een coronabesmetting, terwijl tegelijkertijd de hele wereld in de greep van de angst voor dit virus was. Na enkele weken kwam hij ertoe om in gesprek te gaan met het corona wezen - een gesprek dat zich in de dagen rond Pasen afspeelde. Deze uitgave bevat een poëtische weergave van dit gesprek en een uitgebreid voorwoord waarin de schrijver zijn ervaringen en werkwijze toelicht.

(paperback, 75p) Van € 11,00 voor € 5,00

De Corona-epidemie
De Corona-epidemie

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 5.00

- De strategie van de angst, de boodschap en de gevolgen -

Angst heeft de wereld in zijn greep gehad; een angst die samenhangt met onze visie op ziekte en gezondheid - en leven en dood. Harrie Salman betrekt een aantal spirituele gezichtspunten in de vraag wat wij van de coronacrisis kunnen leren en wat daarvan de betekenis zou kunnen zijn voor een gezonde samenleving.

(paperback, 64p) VAN 12,50 VOOR 5,00

Ik lees, ik lees wat jij niet leest
Ik lees, ik lees wat jij niet leest

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 2.00

Als ouder/opvoeder wens je elk kind toe dat het het geheim van het lezen ervaart: het plezier enerzijds, het meebeleven, meebegrijpen en in je eigen leven meenemen van het gelezene anderzijds.

In dit boekje beschrijft Ed Taylor hoe de taal en het lezen aan kunnen sluiten op de ontwikkeling van kleuter, schoolkind en puber, geeft een leidraad voor het kiezen van een passend boek en bespreekt verschillende voorbeelden uit de jeugdliteratuur. Het boek bevat ook een lijst met aanbevolen titels.

(paperback, 54p)

Beelden van energie
Beelden van energie
Chromatography

J. Bakker en A. Bakker-Misset · alles van deze auteur 

€ 9.90

Een bijzondere uitgave over het maken van chroma's: beelden die de gezondheid van planten, zaad, de bodem, mest of levensmiddelen laten zien. Hoe maak je chroma's en hoe kan je ze 'lezen'? Ook het onderzoeken van de Bovis-waarde en het belang van goede compost worden belicht door de auteurs, die zich jarenlang met deze thema's hebben beziggehouden.

(hardcover, genaaid, 95p, met vele afb. in kleur) Van 21,95 voor 9,90

Flitsen van het sublieme
Flitsen van het sublieme

Manfred van Doorn · alles van deze auteur 

€ 12.50

Acht manieren om met behulp van tegenstellingen tot een intenser bewustzijn te komen. De schrijver wil aanzetten tot ontwikkeling en verandering. Aan de hand van acht thema's - leegte, beweging, strijd, dans, spel, offer, dank en stilte - geeft hij daarvoor handreikingen.

(paperback met flappen, 372p) Van 29,50 voor 12,50

Solidaire economie
Solidaire economie
Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen

Ruud Thelosen · alles van deze auteur 

€ 6.00

Hoe kan de moderne economie, die (ook) op allerlei manieren schade toebrengt aan de mens en de aarde, veranderd worden in de richting van een gezonde, de mensheid dienende activiteit?

Dit boek geeft een overzicht van kritische kanttekeningen die economen, filosofen en betrokken wereldburgers bij de huidige economie plaatsen en beschrijft vervolgens, uitgaande van de economische realiteit van vandaag, hoe en waar nieuwe inzichten zich kunnen verwerkelijken.

(paperback, 143p) VAN 14,75 VOOR 6,00

Een leven uit de twintigste eeuw
Een leven uit de twintigste eeuw

Edy de Munck · alles van deze auteur 

€ 7.50

- Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf -

In een zeer beperkte oplage verschenen de levensherinneringen van Edy de Munck. Hij was antroposoof, schrijver, wereldreiziger, zoeker naar de waarheid, verhalenverteller en in alles een origineel en enthousiast mens.

(paperback, 141p)

Van 15,00 voor 7,50

Bezieling
Bezieling
Filosofie van het georganiseerde leven

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een boek dat een levenswerk is. Het gaat op zoek naar de betekenis van gemeenschappen en organisaties in onze tijd; het zoekt in de geschiedenis en in de filosofie naar ontwikkelingen en inzichten die voor de moderne mens van betekenis kunnen zijn en als derde element beschrijft de auteur hoe de menselijke ziel weer in ere hersteld moet worden - als een toekomstrichting waarin de mens op weg is naar een nieuwe verhouding tot zichzelf en tot de andere mens.

(gebonden, 512 pagina’s) Van 35,00 voor 12,50

Er is méér onder de zon
Er is méér onder de zon

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 4.00

Klein boekje, maar met een mooie verdieping voor wie veel te maken heeft met opgroeiende pubers. In samenhang met de zeven planeten werken er in het innerlijk van de mens zeven zielekrachten. Samen vormen ze een ’stralende regenboog’, maar in hun eenzijdigheid kunnen ze (ook) remmen of botsen.

In dit boekje toont de schrijver hoe je daar mee om kunt gaan.

(paperback, 56 pagina’s) Van 7,45 voor 4,00

Achtergronden van de olieramp
Achtergronden van de olieramp
Gesprekken met natuurwezens

€ 6.00

Al een aantal jaar zijn Verena Staël von Holstein en Wolfgang Weirauch in gesprek met verschillende natuurwezens. Deze gesprekken hebben in Duitsland en andere landen al tot tientallen publicaties geleid. In deze uitgave spreken verschillende natuurwezens zich uit over de achtergronden van de enorme olieramp die zich in 2010 in de Golf van Mexico voltrok. Daarmee doen ze ook een appel aan de mens om tot een nieuw inzicht te komen in en een nieuwe verhouding te scheppen tot de aarde en al wat op aarde leeft.

(paperback, 108 pagina’s) VAN 14,00 VOOR 6,00

Opvoeden uit inzicht
Opvoeden uit inzicht

Hugo Pronk e.a. · alles van deze auteur 

€ 5.00

Drie voordrachten over de antroposofische menskunde achter de opvoeding en de pedagogie, zoals deze wordt nagestreefd in de Vrije School. Enkele fundamentele, antroposofische gezichtspunten worden als bekend verondersteld. Wel wordt er voldoende beeld opgebouwd om een en ander ook voor de welwillende ’leek’ toegankelijk te maken. Het eerste hoofdstuk, dat gaat over de fase van de puberteit, is het meest vanuit een voor iedereen beleefbare praktijk geschreven. Het tweede hoofdstuk handelt over de levensfase(n) daarvoor. Voor de kenners is hier veel inspiratie uit te halen, de schrijver put uit een rijke ervaring. Hetzelfde geldt voor het laatste hoofdstuk, geschreven door een arts, over de ’embryologie van het levenslichaam’. De kracht van deze beschouwing ligt vooral in de verrassende gedegenheid, waarmee de auteur dit voor niemand eenvoudige gebied weet te ontsluiten. Het is een vlot leesbare en boeiende bundel. Ook met bijdragen van Jan Alfrink en Guus van der Bie.

(paperback, 71 pagina’s)

Kwaliteitszorg op school
Kwaliteitszorg op school

Ed Taylor e.a. · alles van deze auteur 

€ 4.00

Op veel scholen stelt men zich de vraag naar de kwaliteit van het onderwijs. Hoe kunnen we die kwaliteit verzorgen? In dit boek schetsen de auteurs, na grondig research te hebben gedaan, een theoretische onderbouwing voor het werken in de praktijk. Stap voor stap nemen ze ons vervolgens mee op de weg naar kwaliteitsverbetering. Voor leerkrachten en schoolmanagers die het belang van kwaliteitszorg onderschrijven.

Het karma van de Antroposofische Vereniging
Het karma van de Antroposofische Vereniging

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 4.00

Deze uitgave bevat drie voordrachten, uit de tientallen voordrachten over karma die hij in 1924 hield, die Rudolf Steiner in Arnhem hield en waarin hij spreekt over de karmische achtergronden van de Antroposofische Vereniging, o.m. over de school van Chartres, platonici en aristotelici, het Arabisme en de werkzaamheid van Ahriman.

(paperback, 80 pagina

Code Mens
Code Mens
Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer · alles van deze auteur 

€ 6.00

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.

In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.

(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW) VAN 14,25 VOOR 6,00

 « 1234 »