menu
 winkelmandje 

De Gezichtspunten

Brochures van Centrum Sociale Gezondheidszorg

27 boeken op deze pagina

Aids en het Ik
Aids en het Ik

Arie Bos · alles van deze auteur 

€ 3.00

Antroposofische visie op AIDS en de betekenis van het Ik in relatie tot AIDS.

Brochure in de serie ’Gezichtspunten’ (26 pagina’s)

Mens en werk (5)
Mens en werk (5)
Hoe kan ik een gezonder en menselijker werkklimaat bevorderen?

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 3.00

Het werk is voor veel mensen een onbevredigende, soms zelfs zinloze bezigheid die toch noodzakelijk is want... er moet nu eenmaal brood op de plank komen.

Maar werken kan ook zinvol, zelfs een ontwikkelingsweg worden. Die weg begint bij de individuele mens: wat kan hij/zij bijdragen aan een ’gezond’ arbeidsklimaat?

(Serie Gezichtspunten, brochure, 14 pagina’s)

Tijd en ritme (13)
Tijd en ritme (13)

Walter Bühler · alles van deze auteur 

€ 3.00

Het omgaan met tijd en het hanteren van ritmes zijn belangrijke factoren op het gebied van ziekte en gezondheid. Deze brochure laat zien hoe je meer greep kunt krijgen op de tijd en waarom ritmes zo belangrijk zijn.

brochure in de serie ’Gezichtspunten’ (13 pagina’s)

Slapen en waken (41)
Slapen en waken (41)

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 3.00

Slapen en waken zijn niet alleen lichamelijke processen. Ook in andere ’lagen’ hebben de wereld van e nacht en die van de dag hun wisselwerking op elkaar. In deze brochure gaat het met name om die andere lagen: hoe werken dag en nacht op elkaar in en hoe kunnen we daar vruchtbaar mee om gaan?

(Brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 17 pagina’s)

Seksualiteit (18)
Seksualiteit (18)

Manfred van Doorn · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een geïnspireerde en eigentijdse visie op seksualiteit. Geen klinisch of moreel betoog maar een betrokken beschouwing over de lichte en de schaduwkanten van seksualiteit.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 67 pagina’s)

Orgaandonatie (25)
Orgaandonatie (25)

Madeleen Winkler & Roel den Dulk · alles van deze auteur 

€ 3.00

De vraag of je al dan niet bereid bent organen en/of weefsel na je dood af te staan, en of je die beslissing zelf neemt, dan wel je nabestaanden laat beslissen, kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. In deze uitgave worden de belangrijkste gezichtspunten behandeld, om de lezer handvatten te geven om tot een eigen keuze te komen.

(Serie Gezichtspunten, nr. 25) Geniet, 20 pagina’s

Warmte, kleding en gezondheid (55)
Warmte, kleding en gezondheid (55)

Ina Emous en Katie Willink · alles van deze auteur 

€ 3.00

Warmte is van groot belang voor onze gezondheid. In ons land hebben we nauwelijks te maken met kou, en staan we niet stil bij het belang van warmte. Maar voor jonge kinderen, ouderen en zieken is warmte een hot item. Deze brochure handelt over warmte en onze warmtehuishouding, over het omgaan met kou en warmte en met de kwaliteit van kleding en textiel.

(brochure, geniet, 46 pagina’s)

Antroposofische geneeskunst (1)
Antroposofische geneeskunst (1)

Nico Francken · alles van deze auteur 

€ 3.00

Heldere inleiding op de antroposofische visie op ziekte en gezondheid met korte beschrijving van de diverse antroposofische therapieën. (19 pagina’s)

Antroposofische fysiotherapie
Antroposofische fysiotherapie
(Gezichtspunten nr. 23)

Marie-José Gijsberts e.a. · alles van deze auteur 

€ 3.00

Toegankelijke beschrijving van de antroposofische fysiotherapie (ritmische massage). Hoe en vanuit welke inzichten werkt een antroposofisch fysiotherapeut? Met behandelvoorbeelden. (brochure, 30 pagina’s)

De oerbronnen van gezondheid (33)
De oerbronnen van gezondheid (33)
Salutogenese

Michaela Glöckler · alles van deze auteur 

€ 3.00

Waar komt gezondheid vandaan en hoe kan gezondheid worden bevorderd? Met praktische gezichtspunten om zelf de gezonde ontwikkeling ter hand te nemen. (28 pagina's)

Oogafwijkingen (68)
Oogafwijkingen (68)
Wat kun je er zelf aan doen?

Johan Hoet · alles van deze auteur 

€ 5.00

Is het werkelijk, zoals het lijkt, zo vanzelfsprekend om als je slecht ziet een bril te nemen? Het dragen van een bril (of lenzen) is vaak een hulpmiddel waarvan we eigenlijk zo min mogelijk gebruik zouden moeten maken. In deze brochure beschrijft de auteur de meest voorkomende klachten en geeft oefeningen en adviezen om beter te zien.

(brochure, gelijmd, 53p)

Mens en voeding (15)
Mens en voeding (15)
Een dynamische voeding

Machteld Huber · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een goed leesbare inleiding tot een belangrijk onderwerp: wat is voeding?

Welke betekenis heeft voeding voor de mens; wat is vertering; wat voedt ons?; wat is voedingskwaliteit; de kwaliteit van biologisch-dynamisch geteelde producten; de bereiding van voeding; tips voor een gezonde dagelijkse voeding.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 23 pagina’s)

Badtherapie (48)
Badtherapie (48)
De levende kracht van water

Corrian Hukema · alles van deze auteur 

€ 3.00

Badtherapie is binnen de antroposofische therapieën één van de therapievormen voor uitwendig gebruik. Rudolf Steiner hechtte grote waarde aan de rol die verschillende soorten baden in de therapie kunnen spelen. Het bijzondere van badtherapie is dat het van buitenaf, via de periferie (huid, zintuigen en ademhalingsorganen) invloed kan uitoefenen op de organen.

Gezichtspunten nr. 48

Gezond op reis (43)
Gezond op reis (43)

Mieke Linders · alles van deze auteur 

€ 3.00

Reizen en vakantievieren zijn doorgaans leuk of interessant - maar brengen ook wel eens gezondheidsproblemen met zich mee. Gelukkig gaat het daarbij meestal om minder ernstige zaken die wel ongemakkelijk zijn maar goed zelf te verhelpen. Daarbij is deze gids een praktische handleiding, met een beschrijving van veel voorkomende vakantie- of reiskwalen, de middelen die daarvoor te gebruiken zijn en tips om weer gezond thuis te komen.

Brochure in de reeks Gezichtspunten (geniet, 21 pagina’s)

Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie (20)
Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie (20)
GP 20

Paul Meuwese · alles van deze auteur 

€ 5.00

Praktische tips om de meest voorkomende kwalen en kwaaltjes te herkennen en te behandelen. Onmisbaar in elk gezin!

(paperback, 118 pagina’s)

Het wezen van kunstlicht (38)
Het wezen van kunstlicht (38)

Wilfried Nauta · alles van deze auteur 

€ 3.00

Om gezond te kunnen leven, hebben we een gezonde leefomgeving nodig. In onze tijd wordt de leefomgeving veelvuldig bedreigd: door lucht- en bodemverontreiniging, geluiden en verschillende vormen van straling. Ook het overvloedig en willekeurig gebruik van kunstlicht kan nadelig zijn.

In deze brochure worden alle gangbare kunstlichtbronnen beschreven op een zodanige manier dat een beeld van de ware aard van de verschillende soorten kunstlicht ontstaat. Dat is behulpzaam voor wie ook op dit gebied tot een gezonde keuze wil komen.

(Brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 20 pagina’s, met kleurenillustraties)

Behandeling met Viscum of Maretak (69)
Behandeling met Viscum of Maretak (69)
Aanvullende therapie voor kankerpatiënten

Casper Post Uiterweer · alles van deze auteur 

€ 3.00

Deze brochure is bedoeld om patiënten, hun naasten en hun behandelaars te informeren over de mogelijkheid om een behandeling met Viscum of Maretak te ondergaan naast alle andere behandelingen die worden aangeraden. Deze behandeling, die voortkomt uit de antroposofische geneeskunst, zal de gezondmakende krachten in het lichaam ondersteunen en kan samen met andere noodzakelijke behandelingen worden toegepast.

(brochure, 35p, met afb. in kleur)

Rouwen en verlies verwerken (60)
Rouwen en verlies verwerken (60)
(nr.60)

Lilian de Rek (samenstelling) · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een samenstelling van teksten waarin therapeuten, artsen en anderen vertellen over hoe zij zijn omgegaan, of hebben geholpen om te gaan met, rouw en verlies. Daarmee wordt een rijk geschakeerd beeld gegeven van de manier waarop je rouw en verdriet aan kunt gaan.

(paperback, 99p)

Antroposofische geneesmiddelen (12)
Antroposofische geneesmiddelen (12)

Huib de Ruiter · alles van deze auteur 

€ 3.00

Basisbeginselen van de antroposofische geneeskunst en antroposofische geneesmiddelen: hoe werken ze, hoe worden ze bereid en hoe ze te gebruiken. (32 pagina’s)

Biodynamische landbouw (53)
Biodynamische landbouw (53)
Gezonde voeding als bron van levenskracht

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een inleiding over de biologisch-dynamische landbouw, over onder meer de geschiedenis van de BD-landbouw, de werking van de levenskrachten, BD-landbouw in de praktijk, de invloed van de kosmos, het gebruik van preparaten, onkruidbestrijding, bemesting, voedingskwaliteit en meer.

(brochure, geniet, 45 pagina’s)

Biografie en ziekte (16)
Biografie en ziekte (16)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Gezichtspunten om op een andere manier te kijken naar de plaats van ziekte in je leven. Daarbij worden een aantal biografische wetmatigheden geschetst om vervolgens te onderzoeken welke invloeden tot ziekte kunnen leiden - en hoe je met dit alles gezondheidsbevorderend kan omgaan.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 30 pagina’s)

(Anti)conceptie (22)
(Anti)conceptie (22)
(22)

Luc Vandecasteele · alles van deze auteur 

€ 3.00

Het krijgen van kinderen is geen ’natuurgegeven’ meer: anticonceptiemiddelen maken het krijgen van kinderen in de meeste gevallen tot een eigen beslissing. Hoe kun je met deze vraag omgaan als je uitgaat van een wereld waarin ongeborenen wachten op het moment van hun geboorte?

Naast aandacht voor deze vraagstelling worden in deze brochure de verschillende methoden van anticonceptie besproken.

(serie Gezichtspunten nr.22, brochure, 14 pagina’s)

Alcohol (47)
Alcohol (47)
Wat doet het met ons?

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 5.00

Alcohol is een algemeen geaccepteerd

Karma (50)
Karma (50)
Gezondheid en ziekte

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 3.00

De ziektes die we hebben, hebben iets met onszelf te maken. Het unieke dat in ieder mens leeft valt ook af te lezen aan zijn gezondheid. Dat unieke van ieder mens, dat is het Ik. Hoe hangen ziekte en gezondheid met ons Ik samen en wat betekent dat in het licht van karma en reïncarnatie?

Daarover gaat dit

Over plaaggeesten, spoken en engelen (44)
Over plaaggeesten, spoken en engelen (44)
In het dagelijks leven

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 3.00

In het omgaan met onszelf en de mensen om ons heen gebeuren vaak dingen die we niet zouden willen. We flappen er wat uit, worden meegesleept door heftige emoties enz. Dat kan wel eens te maken hebben met wezens die ons omringen en via ons graag ’een woordje meespreken’.

Jaap van de Weg, arts, gaat hier heel conreet op in: hoe werken deze wezens en wat kun je er aan doen?

(brochure, serie Gezichtspunten, 21 pagina’s)

Inenten (42)
Inenten (42)
Waarom wel? Waarom niet?

Pieter Meester en Madeleen Winkler · alles van deze auteur 

€ 3.00

Ga je als ouders je kinderen inenten? Voor veel mensen hoeft daar niet over nagedacht te worden. Maar vanuit antroposofisch gezichtspunt bezien is het toch wel een vraag om goed bij stil te staan. Het is en blijft ook... een moeilijke vraag. Daarom is het zo belangrijk om een weloverwogen besluit te nemen en daarbij wil deze brochure helpen. Naast reguliere worden hier ook de antroposofische overwegingen weergegeven en worden alle ziektes waartegen wordt ingeënt helder besproken, wordt nagegaan of er complicaties kunnen optreden bij het vaccineren enzovoort.

Brochure in de reeks Gezichtspunten (geniet, 35 pagina’s)

Allergie (4)
Allergie (4)

Otto Wolff · alles van deze auteur 

€ 3.00

Gezichtspunten over allergie: ontstaan, voorkomen en behandelen. (brochure, 27 pagina’s)