menu
 winkelmandje 

De Gezichtspunten

Brochures van Centrum Sociale Gezondheidszorg

36 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

De overgang (80)
De overgang (80)
Brug of ravijn?

Jeanne Meijs · alles van deze auteur 

€ 3.00

De overgang in een vrouwenleven is ook een soort brug van het ene levensgebied naar het andere. Het hele proces van lichamelijke en psychische verandering dat samenhangt met de door hormonen ingezette overgang van de vruchtbare fase naar die erna wordt hier bedoeld met het begrip 'de overgang'.

Jeanne Meijs beschrijft over verschillende aspecten van de overgang: fysieke, mentale en geestelijke gezichtspunten komen daarbij aan bod.

(brochure, 27p)

Herkomst en toekomst van de mensheid (79)
Herkomst en toekomst van de mensheid (79)

Johanna Priester · alles van deze auteur 

€ 3.00

De schrijfster vertelt, op een originele en toegankelijke wijze, het 'verhaal' van het ontstaan van aarde en mensheid. Daarbij komt naar voren dat de vraag hoe aarde en mens ontstaan zijn en zich ontwikkeld hebben, geen 'historisch vraagstuk' is maar op allerlei manieren meespeelt hoe wij hier en nu in het leven staan.

(brochure geniet, 45p)

Mogen kinderen anders zijn? (78)
Mogen kinderen anders zijn? (78)
Over kinderen met ADHD en ADD

Jos Meereboer · alles van deze auteur 

€ 5.00

Zo gaat het vaak: kinderen die 'anders' zijn, worden als lastig ervaren. Misschien is daar soms ook wel reden toe, maar de vraag is natuurlijk: wat heeft het kind nodig; welke vraag stelt het aan de volwassenen om zich heen? De auteur heeft lang met allerlei onrustige kinderen gewerkt en vertelt daarover vanuit zijn ervaring. Hij biedt daarmee inzicht en geeft veel tips om op een vruchtbare manier met deze kinderen en hun ontwikkeling om te gaan.

(brochure, 60p)

Mediteren voor je gezondheid (77)
Mediteren voor je gezondheid (77)

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 3.00

Mediteren kan bevorderen dat gezonde, geestelijke krachten beter op je gezondheid in kunnen werken. Door 'voor je gezondheid te mediteren' geef je deze gezondmakende krachten meer gelegenheid hun werk te doen. - Op een heel toegankelijke manier beschrijf Jaap van de Weg hoe deze vorm van mediteren eruit kan zien; en geeft daarvoor oefeningen.

(brochure, 21p)

Dyslexie (76)
Dyslexie (76)
Herkennen en aanpakken

Truus van der Kaaij · alles van deze auteur 

€ 5.00

Dyslexie, daar hebben veel kinderen (en ouders) mee te maken. Deze brochure is een weerslag van 20 jaar ervaring met dyslectische kinderen. De auteur laat zien hoezeer het van belang is om dyslexie vroegtijdig te herkennen, maar ook om te voorkomen dat kinderen ten onrechte het label dislexie 'opgeplakt' krijgen. Vervolgens beschrijft zij welke stappen in het begeleiden van kinderen met dyslexie nodig zijn, en voorziet zij dit alles van een antroposofische ondergrond en achtergrond.

(brochure, gelijmd, 72p)

Migraine en andere hoofdpijn (75)
Migraine en andere hoofdpijn (75)

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 5.00

Over hoofdpijn en wat er aan te doen. Hoofdpijn komt heel veel voor - en er zijn ook verschillende soorten hoofdpijn. In dit boek behandelt de schrijver (antroposofisch arts) de reguliere en de alternatieve kijk op en behandeling van hoofdpijn en gaat ook op zoek naar de psychosomatische benadering en geeft daarbij oefeningen en aangrijpingspunten om zelf wat aan je hoofdpijn te doen.

(brochure, gelijmd, 92p, met afbeeldingen)

Voeding vanuit de antroposofie (74)
Voeding vanuit de antroposofie (74)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Voeding vanuit de antroposofie beschouwd gaat over de bijzondere kwaliteiten van onze voeding (bijvoorbeeld: van wortel, blad en vrucht bij de plant) in relatie tot de drieledige mens. Aan de orde komen onder meer: de relatie tussen voeding en de wezensdelen van de mens; voeding en leeftijdsfasen; de stofwisseling; vlees, alcohol aardappelen en granen.

(brochure, 21p)

Puberen om mens te worden (73)
Puberen om mens te worden (73)

Jeanne Meijs · alles van deze auteur 

€ 5.00

Jeanne Meijs heeft een schat aan ervaring rond opvoedingsvraagstukken, en in het bijzonder vragen rondom kinderen in de puberteit. In deze brochure geeft zij de kern van haar inzichten over het opvoeden van pubers. In korte heldere hoofdstukken biedt zij opvoeders handvatten en inzichten aan die in het contact met pubers behulpzaam zijn. Deelthema's die onder meer aan de orde komen zijn: Waarom reageer ik zoals ik reageer; soorten van puberteit; verveling; seksualiteit; liegen en stelen; uitzonderingen,

(brochure, gelijmd, 61p)

Opvoeden in menskundig perspectief (72)
Opvoeden in menskundig perspectief (72)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Wat betekent het voor het opvoeden van kinderen als we er vanuit gaan dat een mens bij zijn geboorte geen onbeschreven blad is - maar voortkomt uit een andere, spirituele werkelijkheid en al van alles met zich meebrengt? In het opgroeien hebben we daarnaast te maken met algemene wetmatigheden: ontwikkelingsfasen waar ieder mens doorheen gaat.

In deze brochure, inclusief een bewerkte voordracht van Rudolf Steiner, gezichtspunten over opvoeden in een nieuw perspectief.

(brochure, 36p.)

Autisme vraagt meer bewustzijn bij het communiceren (71)
Autisme vraagt meer bewustzijn bij het communiceren (71)
Daar kunnen we van leren

Hans Lemmens · alles van deze auteur 

€ 3.00

Mensen die in hun omgeving met autisme te maken hebben, weten dat het communiceren vaak heel moeizaam is. Hans Lemmens is erg bij dit probleem betrokken geraakt. In deze brochure neemt hij ons mee naar diverse kinderen met autisme waarmee hij heeft gewerkt. Door zich goed in te leven in de kinderen en in hun situatie is hij erin geslaagd om oplossingen te vinden waar dat soms onmogelijk leek.|

(brochure, 36p)

Behandeling met Viscum of Maretak (69)
Behandeling met Viscum of Maretak (69)
Aanvullende therapie voor kankerpatiënten

Casper Post Uiterweer · alles van deze auteur 

€ 3.00

Deze brochure is bedoeld om patiënten, hun naasten en hun behandelaars te informeren over de mogelijkheid om een behandeling met Viscum of Maretak te ondergaan naast alle andere behandelingen die worden aangeraden. Deze behandeling, die voortkomt uit de antroposofische geneeskunst, zal de gezondmakende krachten in het lichaam ondersteunen en kan samen met andere noodzakelijke behandelingen worden toegepast.

(brochure, 35p, met afb. in kleur)

Oogafwijkingen (68)
Oogafwijkingen (68)
Wat kun je er zelf aan doen?

Johan Hoet · alles van deze auteur 

€ 5.00

Is het werkelijk, zoals het lijkt, zo vanzelfsprekend om als je slecht ziet een bril te nemen? Het dragen van een bril (of lenzen) is vaak een hulpmiddel waarvan we eigenlijk zo min mogelijk gebruik zouden moeten maken. In deze brochure beschrijft de auteur de meest voorkomende klachten en geeft oefeningen en adviezen om beter te zien.

(brochure, gelijmd, 53p)

Rouwen en verlies verwerken (60)
Rouwen en verlies verwerken (60)
(nr.60)

Lilian de Rek (samenstelling) · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een samenstelling van teksten waarin therapeuten, artsen en anderen vertellen over hoe zij zijn omgegaan, of hebben geholpen om te gaan met, rouw en verlies. Daarmee wordt een rijk geschakeerd beeld gegeven van de manier waarop je rouw en verdriet aan kunt gaan.

(paperback, 99p)

Warmte, kleding en gezondheid (55)
Warmte, kleding en gezondheid (55)

Ina Emous en Katie Willink · alles van deze auteur 

€ 3.00

Warmte is van groot belang voor onze gezondheid. In ons land hebben we nauwelijks te maken met kou, en staan we niet stil bij het belang van warmte. Maar voor jonge kinderen, ouderen en zieken is warmte een hot item. Deze brochure handelt over warmte en onze warmtehuishouding, over het omgaan met kou en warmte en met de kwaliteit van kleding en textiel.

(brochure, geniet, 46 pagina’s)

Biodynamische landbouw (53)
Biodynamische landbouw (53)
Gezonde voeding als bron van levenskracht

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een inleiding over de biologisch-dynamische landbouw, over onder meer de geschiedenis van de BD-landbouw, de werking van de levenskrachten, BD-landbouw in de praktijk, de invloed van de kosmos, het gebruik van preparaten, onkruidbestrijding, bemesting, voedingskwaliteit en meer.

(brochure, geniet, 45 pagina’s)

Karma (50)
Karma (50)
Gezondheid en ziekte

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 3.00

De ziektes die we hebben, hebben iets met onszelf te maken. Het unieke dat in ieder mens leeft valt ook af te lezen aan zijn gezondheid. Dat unieke van ieder mens, dat is het Ik. Hoe hangen ziekte en gezondheid met ons Ik samen en wat betekent dat in het licht van karma en reïncarnatie?

Badtherapie (48)
Badtherapie (48)
De levende kracht van water

Corrian Hukema · alles van deze auteur 

€ 3.00

Badtherapie is binnen de antroposofische therapieën één van de therapievormen voor uitwendig gebruik. Rudolf Steiner hechtte grote waarde aan de rol die verschillende soorten baden in de therapie kunnen spelen. Het bijzondere van badtherapie is dat het van buitenaf, via de periferie (huid, zintuigen en ademhalingsorganen) invloed kan uitoefenen op de organen.

Gezichtspunten nr. 48

Alcohol (47)
Alcohol (47)
Wat doet het met ons?

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 5.00

Seksualiteit (18)
Seksualiteit (18)

Manfred van Doorn · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een geïnspireerde en eigentijdse visie op seksualiteit. Geen klinisch of moreel betoog maar een betrokken beschouwing over de lichte en de schaduwkanten van seksualiteit.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 67 pagina’s)

Over plaaggeesten, spoken en engelen (44)
Over plaaggeesten, spoken en engelen (44)
In het dagelijks leven

Jaap van de Weg · alles van deze auteur 

€ 3.00

In het omgaan met onszelf en de mensen om ons heen gebeuren vaak dingen die we niet zouden willen. We flappen er wat uit, worden meegesleept door heftige emoties enz. Dat kan wel eens te maken hebben met wezens die ons omringen en via ons graag ’een woordje meespreken’.

Jaap van de Weg, arts, gaat hier heel conreet op in: hoe werken deze wezens en wat kun je er aan doen?

(brochure, serie Gezichtspunten, 21 pagina’s)

 « 12 »