menu
 winkelmandje 

Politiek

Mens en wereld

17 boeken op deze pagina

Herinneringen aan de toekomst
Herinneringen aan de toekomst

Christine Gruwez · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bloemlezing uit de bijdragen die Christine Gruwez in de jaren '90 schreef voor het (prachtige) Vlaamse tijdschrift Klaas' - dat sociale en politieke kunst als rode draad had. De artikelen getuigen van een fijnzinnige waarneming van mens en samenleving en van een dieper begrip van tijdsverschijnselen - zodat deze teksten ons nog steeds veel te zeggen hebben. Onder meer over de waardigheid van de mens en de essentie van democratie.

(paperback, met afb. in kleur, 114p,)

Kwintetten
Kwintetten

Jan Saal (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 8.50

Een spel, gebaseerd op kwartet, waarin de spelers leren dat duurzaamheid te maken heeft met samenwerken en niet met concurreren. Al spelend leer je op een andere manier kijken naar geld en de rol van geld in de samenleving.

Gestolen welvaart
Gestolen welvaart
De taak van Europa in de Westerse wereldorde

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een belangrijk boek om te begrijpen wat er in onze tijd leeft aan grote ontwikkelingen en vraagstukken; wat de bijdrage van Europa aan de ontwikkeling van de mensheid is en in welke richting wij de oplossingen voor grote actuele vraagstukken zouden kunnen vinden.

Geschreven met kennis van de geschiedenis, sociologie, politiek en antroposofie - met vaart en verve geschreven - en met oog voor initiatieven die hoop bieden.

(paperback, met afb. in ZW, 327 p)

Kroniek van een aangekondigde crisis
Kroniek van een aangekondigde crisis

Paul Schreyer · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Binnen de veelheid aan titels over de coronacrisis neemt dit boek een bijzondere plaats in: het beschrijft een aantal ontwikkelingen van de afgelopen decennia in politiek, economie en wetenschap en laat zien hoe de coronacrisis de omstandigheden schept waarin deze ontwikkelingen samenkomen en met een geweldige dynamiek naar voren treden. Zij dreigen de samenleving drastisch en blijvend te veranderen.

Zonder wilde beschuldigingen en op basis van uitvoerige serieuze documentatie biedt Schreyers werk een nuchter en weloverwogen relaas van een crisis die niet uit de lucht is komen vallen - en stelt hij de vragen die al lang gesteld hadden moeten worden.

(paperback, 212p.)

Schaduwspel
Schaduwspel
Macht, technologie en de toekomst van de mens

Vincent van Vliet · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Economische, technologische en politieke ontwikkelen in oost (China) en west (VS, Europa) voeren de mensheid naar een situatie waarin vrijheid een fictie dreigt te worden en waarin de inzet van technologie de democratie ‘overbodig’ zal maken. Met kennis van zaken, en aan de hand van een schat aan bronnen, laat de auteur zien hoe de toekomst van de mens op het spel staat. - Een actueel en belangrijk boek!

(paperback, 239p)

Gaia logica
Gaia logica
Een nieuwe manier om met de aarde om te gaan

Kees Zoeteman · alles van deze auteur 

€ 7.90

Een visie op actuele vragen rondom duurzaamheid en het milieu vanuit spirituele gezichtspunten. Dat wat in de antroposofie etherkrachten worden genoemd, moet nu, volgens de auteur, wetenschappelijk onderzocht worden; dat kan vruchtbaar zijn voor een duurzame oplossing van verschillende milieuproblemen. Bovendien signaleert de schrijver een verbinding tussen het innerlijk leven van de mens en de uitdagingen die zich vanuit de leefomgeving dringend aandienen.

(240 pagina’s, met illustraties in kleur en zwart) VaN 28,50 VOOR 7,90

Pandemische chaos
Pandemische chaos
Het coronabeleid onder de loep

Dick Bijl (red.) · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

Een bundel met bijdragen van verschillende wetenschappers. Samen proberen ze een antwoord te geven op de vraag hoe wetenschappelijk onderbouwd de maatrelen (lockdown, mondkapje e.d.) waren; op de vraag of de maatregelen in verhouding stonden tot de ernst van de situatie en op de vraag of het gevoerde beleid voortgezet kan worden.

Dick Bijl is huisarts, epidemioloog en was 20 jaar lang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. - Een uitgave voor wie het gevoerde beleid eens rustig op een rijtje wil zetten.

(paperback, 303p)

Het einde van de Amerikaanse droom
Het einde van de Amerikaanse droom

Noam Chomsky · alles van deze auteur 

€ 12.50

- De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht -

Chomsky, sinds jaar en dag intelligent criticaster van de gevestigde orde, beschrijft hier 'tien principes' aan de hand waarvan macht en rijkdom worden verzameld en bestendigd. Daarmee laat hij zien hoe de verdeling van welvaart en macht de samenleving splijten en hoe 'de Amerikaanse droom' aan zijn einde gekomen is.

(paperback, 194p, met afb.)

Tuinen van overvloed
Tuinen van overvloed
Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde

Fransje de Waard · alles van deze auteur 

€ 16.00

Als we op een gezonde, duurzame manier met de aarde omgaan is er genoeg voor iedereen. In dit boek wordt beschreven hoe je heel concreet kan bijdragen aan een duurzame en ecologische verantwoorde manier van leven. Daarin gaat het allereerst om het omgaan met de natuur en het, ook in je eigen tuin, kweken van ’eetbare natuur’. Maar in het verlengde daarvan liggen zaken als het vormen van sociale verbanden in je wijk, in de stad, op het werk om samen bij te dragen aan een sociale en duurzame samenleving.

(paperback, 240 pagina’s, met afb. in kleur en zwartwit)

Homo universalis
Homo universalis
Moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance

Klaas van Egmond · alles van deze auteur 

€ 21.50    ‹  geen verzendkosten!   

Klimaatverandering, migratie, populisme, handelsconflicten, financiële crisis -

de mensheid wordt met grote problemen -uitdagingen?- geconfronteerd, waarvan nog zal moeten blijken of de goede oplossingen gekozen zullen worden.

Achter al deze vraagstukken ligt het vraagstuk naar de verhouding van de mens tot zichzelf en tot de wereld. Zijn we doorgeslagen in individualisme en overwaardering van materiële zaken? - In dit boek geeft Klaas van Egmond aan hoewe een moreel kompas kunnen vinden dat ons de weg kan wijzen in de grote vragen van deze tijd.

(paperback, 236p)

Big tech
Big tech

Rana Foroohar · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

- Hoe we onze privacy, vrije markt en democratie in de uitverkoop doen -

De activiteiten van bedrijven als Amazon, Facebook, Google en anderen hebben lange tijd een aureool van vooruitgang en nieuwe economie om zich heen gehad. Maar ondertussen hebben zij monopolieposities opgebouwd, maken de consument afhankelijk en reduceren hem tot gedwongen-gratis-leverancier-van-data waarmee zij handel drijven. Dit boek beschrijft de impact daarvan op ons privéleven en op de samenleving, en geeft aan wat er nodig is om flink bij te sturen.

(paperback met flappen, 367p)

Hoe je alles kunt veranderen
Hoe je alles kunt veranderen

Naomi Klein · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

- De onmisbare gids voor de jonge klimaatactivist -

Meer dan ooit staat de toekomst van de aarde op het spel. Hoe is dat voor jonge mensen die hun toekomst nog grotendeels vóór zich hebben?

Dit boek biedt hoop en motivatie voor een actieve inzet voor het voortbestaan van de aarde en voor een eerlijkere samenleving. Het is geschreven voor jonge mensen - met toekomst.

(paperback, met afb. in ZW,, 254p.)

In gesprek met mijzelf
In gesprek met mijzelf

Nelson Mandela · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een samenstelling van teksten uit het persoonlijk archief van Nelson Mandela, waaronder fragmenten uit dagboeken, brieven, kladblokken en persoonlijke gesprekken. Zij geven een beeld van eens mens die in de 20e eeuw als weinig anderen hoop en integriteit belichaamde.

(paperback, 431p) Van 12,50 voor 5,00

Ecologie en wet
Ecologie en wet

Fridjof Capra & Ugo Mattei · alles van deze auteur 

€ 9.90

- Naar een nieuwe balans tussen, recht, ecologie en samenleving

Waarom is het zo dat we handelen alsof de natuur bezit is en geëxploiteerd kan worden?

Recht en economie brengen het milieu, en daarmee de mensheid, aan de rand van de afgrond. De auteurs houden een helder en gefundeerd betoog waarin ze niet alleen laten zien dat de mens vroeger heel anders omging met de natuur en natuurlijke bronnen, maar dat het nog steeds mogelijk is een andere weg in te slaan.

(paperback, 263 pagina´s)

Over hoop
Over hoop
Gids voor schalige wereldverbeteraars

Anne Pastors (en Cees Zwart) · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek bestaat uit twee delen; het eerste deel bevat het levensverhaal van Cees Zwart, wereldverbeteraar en in het verleden hoogleraar Sociale Pedagogiek. In het tweede deel wordt de weg beschreven die kan leiden van onze huidige, onzekere en turbulente samenleving naar een samenleving waarin goede wil en sociale impulsen echt leidend kunnen worden.

(Paperback, 220 blz)

Levenskracht & levensvragen
Levenskracht & levensvragen

Tobias Reijngoud · alles van deze auteur 

€ 17.50

Levenskracht en levensvragen' van Tobias Reijngoud bevat tien prachtige interviews met bekende en minder bekende Nederlanders over "de vragen van het leven'. De geïnterviewden zijn: Jan Terlouw – Prinses Irene – Herman Wijffels – Lenny Kuhr – Huub Oosterhuis – Awraham Soetendorp – Pim van Lommel – Anne Gaay Schouwenaar – Asse Aukes en Reid de Jong.

paperback, p. 160

Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe?
Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe?
Met een originele benadering van onze voorouders en een blik op vandaag en morgen

Bruno Skerath · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een fascinerend boek over de wortels en de ontwikkeling van het deel van Europa dat de schrijver West-Rijnland noemt, het gebied waar Nederland, België, Luxemburg en delen van Frankrijk en Duitsland toe behoren. Een originele, door de antroposofische geesteswetenschap bevruchte kijk op onze eigen geschiedenis en op de actuele situatie.

(paperback, 391 pagina’s)