menu
 winkelmandje 

Politiek

Mens en wereld

25 boeken op deze pagina
 sortering
De Oekraïne-oorlog
De Oekraïne-oorlog
Occult-politieke achtergronden

Arjen Nijeboer · alles van deze auteur 

€ 17.50

Een blik op belangrijke gebeurtenissen in onze tijd, gebaseerd op grondig onderzoek van politieke en historische bronnen én van de antroposofie. Daarbij allereerst een beschrijving van de achtergronden van de Oekraïne-oorlog; vervolgens een nuchtere én spirituele blik op het verschijnsel 'complottheorie' en als derde deel een verzameling van fragmenten van Rudolf Steiner over het werken en streven van occulte loges.

(paperback, 153p)

In school we trust
In school we trust

Philip Bakker · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Een blik op verborgen ontwikkelingslijnen in het internationale onderwijs -

Dit boek plaatst indringende vraagtekens bij de ontwikkelingen in en van het onderwijs. Aan de hand van uitvoerig onderzoek in een veelheid van nota's, beleidsstukken e.d. van commissies, foundations, internationale organisaties, wetenschappers e.d. wordt duidelijk dat heel andere dan pedagogische inzichten en motieven een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt. - De toekomst van het onderwijs richt zich op de belangen van economie en politiek, en niet op de ontwikkeling van het kind.

(paperback, 210p)

Voorbij de pandemische chaos
Voorbij de pandemische chaos
Goed op weg?

Dick Bijl (red.) · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

Het vervolg op de bundel 'Pandemische chaos', met bijdragen van 20 wetenschappers. Vanuit zeer verschillende invalshoeken bekijken de wetenschappers allerlei aspecten van de coronacrisis, en de nasleep daarvan. Er wordt gekeken naar onderwerpen als overheidsmarketing, de rechterlijke toetsing van coronamaatregelen, onafhankelijke wetenschap en politieke besluitvorming, kinderen in en na coronatijd, studeren in coronatijd, alternatieve media en nog veel meer. De blik wordt niet alleen op het verleden, maar zeker ook op de toekomst gericht. Hoe verder met... onze wetenschap, politiek, democratie, media?

(paperback, 333p)

De psychologie van de massa
De psychologie van de massa

Gustave Le Bon · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Aan het einde van de 19e eeuw geschreven: een studie naar 'de massa'. Hoe gedraagt de massa zich; waardoor laat de massa zich leiden; hoe wordt de massa gemanipuleerd; waar blijft het individu in de massa?

Le Bon was arts maar vooral schrijver. Zijn 'psychologie van de massa' is nog steeds actueel.

(paperback, 224p)

Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad
Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad
Achter de schermen van de farmaceutische industrie

Peter C. Gotzsche · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

Veel mensen hebben grote vraagtekens rond het gebruik, en de werking, van moderne medicijnen en rond de praktijken van de grote farmaceutische bedrijven. Wie zich echt met deze materie wil bezighouden kan niet om dit, bekroonde, werk van Peter Gotzsche heen. Hij is streng in zijn oordeel, maar laat in dit standaardwerk zien dat zijn kritiek grondig onderbouwd is.

(paperback met flappen, 531p)

Wetenschap als nieuwe religie
Wetenschap als nieuwe religie
Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde

Ronald Meester · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een opmerkelijk geluid: in onze tijd, waarin voor velen een spirituele leegte heerst, heeft 'de wetenschap' het karakter van een religie aangenomen. Wie de wetenschap kritisch bevraagt dreigt geëxcommuniceerd te worden. Maar zo blijven de grote vragen onbeantwoord, terwijl de wetenschap op geen enkele manier tot een meer menswaardige samenleving voert. - Leerzame lessen uit de coronacrisis!

(paperback, 221p)

Naar een duurzame landbouw in 2040
Naar een duurzame landbouw in 2040
Een nieuw perspectief

Meino Smit · alles van deze auteur 

€ 34.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een openbaar geheim: de moderne landbouw is een onhoudbaar systeem.

In deze grondig gedocumenteerde uitgave laat de auteur zien hoe de landbouw vastgelopen is en hoe het werkelijk gesteld is met de zogenaamde efficiëntie van de Nederlandse landbouw. Het gebruik van grond, arbeid, kunstmest e.d. omgerekend in eenheden energie is sinds 1950 met 600 procent toegenomen, terwijl de opbrengsten met slechts 12 procent stegen. Een drastische koerswijziging in de landbouw is noodzakelijk en daartoe geeft de auteur (BD-boer) die op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Wageningen, een richting aan.

(hardcover, genaaid, met afbeeldingen, 274p)

Hemelrijk
Hemelrijk

Chris de Stoop · alles van deze auteur 

€ 21.99    ‹  geen verzendkosten!   

Wat gebeurde er in coronatijd in de verzorgingstehuizen: daar waar de meest kwetsbare mensen bijeen waren? Journalist/auteur Chris de Stoop, zelf jarenlang mantelzorger, beschrijft, hoe het ging in Hemelrijck, een verzorgingstehuis in de Kempen. Deze gebeurtenissen vermengt hij met zijn eigen ervaringen - en zo ontstaat een aangrijpend verhaal over schuld, schaamte en het veroorzaken van diep menselijk leed met beleid dat vanuit de beste bedoelingen tot stand komt...

hardcover, 176p

Pandemische chaos
Pandemische chaos
Het coronabeleid onder de loep

Dick Bijl (red.) · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

Een bundel met bijdragen van verschillende wetenschappers. Samen proberen ze een antwoord te geven op de vraag hoe wetenschappelijk onderbouwd de maatrelen (lockdown, mondkapje e.d.) waren; op de vraag of de maatregelen in verhouding stonden tot de ernst van de situatie en op de vraag of het gevoerde beleid voortgezet kan worden.

Dick Bijl is huisarts, epidemioloog en was 20 jaar lang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. - Een uitgave voor wie het gevoerde beleid eens rustig op een rijtje wil zetten.

(paperback, 303p)

Kroniek van een aangekondigde crisis
Kroniek van een aangekondigde crisis

Paul Schreyer · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Binnen de veelheid aan titels over de coronacrisis neemt dit boek een bijzondere plaats in: het beschrijft een aantal ontwikkelingen van de afgelopen decennia in politiek, economie en wetenschap en laat zien hoe de coronacrisis de omstandigheden schept waarin deze ontwikkelingen samenkomen en met een geweldige dynamiek naar voren treden. Zij dreigen de samenleving drastisch en blijvend te veranderen.

Zonder wilde beschuldigingen en op basis van uitvoerige serieuze documentatie biedt Schreyers werk een nuchter en weloverwogen relaas van een crisis die niet uit de lucht is komen vallen - en stelt hij de vragen die al lang gesteld hadden moeten worden.

(paperback, 212p.)

Big tech
Big tech

Rana Foroohar · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

- Hoe we onze privacy, vrije markt en democratie in de uitverkoop doen -

De activiteiten van bedrijven als Amazon, Facebook, Google en anderen hebben lange tijd een aureool van vooruitgang en nieuwe economie om zich heen gehad. Maar ondertussen hebben zij monopolieposities opgebouwd, maken de consument afhankelijk en reduceren hem tot gedwongen-gratis-leverancier-van-data waarmee zij handel drijven. Dit boek beschrijft de impact daarvan op ons privéleven en op de samenleving, en geeft aan wat er nodig is om flink bij te sturen.

(paperback met flappen, 367p)

Hoe je alles kunt veranderen
Hoe je alles kunt veranderen

Naomi Klein · alles van deze auteur 

€ 24.99    ‹  geen verzendkosten!   

- De onmisbare gids voor de jonge klimaatactivist -

Meer dan ooit staat de toekomst van de aarde op het spel. Hoe is dat voor jonge mensen die hun toekomst nog grotendeels vóór zich hebben?

Dit boek biedt hoop en motivatie voor een actieve inzet voor het voortbestaan van de aarde en voor een eerlijkere samenleving. Het is geschreven voor jonge mensen - met toekomst.

(paperback, met afb. in ZW,, 254p.)

Herinneringen aan de toekomst
Herinneringen aan de toekomst

Christine Gruwez · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bloemlezing uit de bijdragen die Christine Gruwez in de jaren '90 schreef voor het (prachtige) Vlaamse tijdschrift Klaas' - dat sociale en politieke kunst als rode draad had. De artikelen getuigen van een fijnzinnige waarneming van mens en samenleving en van een dieper begrip van tijdsverschijnselen - zodat deze teksten ons nog steeds veel te zeggen hebben. Onder meer over de waardigheid van de mens en de essentie van democratie.

(paperback, met afb. in kleur, 114p,)

Het einde van de Amerikaanse droom
Het einde van de Amerikaanse droom

Noam Chomsky · alles van deze auteur 

€ 12.50

- De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht -

Chomsky, sinds jaar en dag intelligent criticaster van de gevestigde orde, beschrijft hier 'tien principes' aan de hand waarvan macht en rijkdom worden verzameld en bestendigd. Daarmee laat hij zien hoe de verdeling van welvaart en macht de samenleving splijten en hoe 'de Amerikaanse droom' aan zijn einde gekomen is.

(paperback, 194p, met afb.)

Gestolen welvaart
Gestolen welvaart
De taak van Europa in de Westerse wereldorde

Harrie Salman · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een belangrijk boek om te begrijpen wat er in onze tijd leeft aan grote ontwikkelingen en vraagstukken; wat de bijdrage van Europa aan de ontwikkeling van de mensheid is en in welke richting wij de oplossingen voor grote actuele vraagstukken zouden kunnen vinden.

Geschreven met kennis van de geschiedenis, sociologie, politiek en antroposofie - met vaart en verve geschreven - en met oog voor initiatieven die hoop bieden.

(paperback, met afb. in ZW, 327 p)

Levenskracht & levensvragen
Levenskracht & levensvragen

Tobias Reijngoud · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Levenskracht en levensvragen' van Tobias Reijngoud bevat tien prachtige interviews met bekende en minder bekende Nederlanders over "de vragen van het leven'. De geïnterviewden zijn: Jan Terlouw – Prinses Irene – Herman Wijffels – Lenny Kuhr – Huub Oosterhuis – Awraham Soetendorp – Pim van Lommel – Anne Gaay Schouwenaar – Asse Aukes en Reid de Jong.

paperback, p. 160

In gesprek met mijzelf
In gesprek met mijzelf

Nelson Mandela · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een samenstelling van teksten uit het persoonlijk archief van Nelson Mandela, waaronder fragmenten uit dagboeken, brieven, kladblokken en persoonlijke gesprekken. Zij geven een beeld van eens mens die in de 20e eeuw als weinig anderen hoop en integriteit belichaamde.

(paperback, 431p) Van 12,50 voor 5,00

Dit kan niet waar zijn
Dit kan niet waar zijn
Onder bankiers

Joris Luyendijk · alles van deze auteur 

€ 15.00

Behoeft geen toelichting: het ’huiveringwekkende’ (Volkskrant) verslag van Luyendijks inkijkje in de wereld van de bankiers. Hebben ze iets geleerd van de financiële crisis? Is ons financiële systeem toekomstbestendig?

(paperback, 208 pagina’s)

Leiden vanuit de toekomst
Leiden vanuit de toekomst
Van ego-systeem naar eco-systeem

Katrin Kaufer & Otto Scharmer · alles van deze auteur 

€ 36.50    ‹  geen verzendkosten!   

De mensheid verkeert in een fase waarin de bakens verzet moeten worden. De auteurs beschrijven eerst de meervoudige crisis waarin de wereld verkeert en geven aan welke koerswijziging nodig is: vernieuwers en leiders zouden moeten besluiten en inspireren vanuit een besef van het welzijn van het geheel in plaats van het welzijn van het individu: van ego-systeem naar eco-systeem.

(paperback, 291 pagina’s)

De essentie van duurzaamheid
De essentie van duurzaamheid
Gedrag én bewustzijn

Nathalie van der Bogt (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 14.95

Om te komen tot een duurzame, voor de toekomst bestendige samenleving zijn modellen, ideeën en praktisch bruikbare instrumenten nodig. Dit boek begint ergens anders: bij de verandering in ons bewustzijn die aan dit alles vooraf moet gaan.

In dit boek wordt onderzocht waarom maatschappelijke verandering zo taai is en wat in ons bewustzijn gewekt kan worden om tot duurzaam handelen te komen.

(paperback, 174 pagina’s)

Tuinen van overvloed
Tuinen van overvloed
Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde

Fransje de Waard · alles van deze auteur 

€ 16.00

Als we op een gezonde, duurzame manier met de aarde omgaan is er genoeg voor iedereen. In dit boek wordt beschreven hoe je heel concreet kan bijdragen aan een duurzame en ecologische verantwoorde manier van leven. Daarin gaat het allereerst om het omgaan met de natuur en het, ook in je eigen tuin, kweken van ’eetbare natuur’. Maar in het verlengde daarvan liggen zaken als het vormen van sociale verbanden in je wijk, in de stad, op het werk om samen bij te dragen aan een sociale en duurzame samenleving.

(paperback, 240 pagina’s, met afb. in kleur en zwartwit)

Kwintetten
Kwintetten

Jan Saal (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 8.50

Een spel, gebaseerd op kwartet, waarin de spelers leren dat duurzaamheid te maken heeft met samenwerken en niet met concurreren. Al spelend leer je op een andere manier kijken naar geld en de rol van geld in de samenleving.

Gaia logica
Gaia logica
Een nieuwe manier om met de aarde om te gaan

Kees Zoeteman · alles van deze auteur 

€ 9.90

Een visie op actuele vragen rondom duurzaamheid en het milieu vanuit spirituele gezichtspunten. Dat wat in de antroposofie etherkrachten worden genoemd, moet nu, volgens de auteur, wetenschappelijk onderzocht worden; dat kan vruchtbaar zijn voor een duurzame oplossing van verschillende milieuproblemen. Bovendien signaleert de schrijver een verbinding tussen het innerlijk leven van de mens en de uitdagingen die zich vanuit de leefomgeving dringend aandienen.

(240 pagina’s, met illustraties in kleur en zwart) VAN 28,50 VOOR 9,90

Naar de bronnen van driestromenland
Naar de bronnen van driestromenland
Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

Arnold Henny · alles van deze auteur 

€ 6.00

De drie politieke hoofdstromen: hun oorsprong en hun plaats in het emancipatieproces van de mens. Tevens biografische hoofdstukken over Augustinus, Machiavelli, Rousseau en Marx en schets van de sociale driegeleding. (228 pagina’s)

Oorlog en vrede
Oorlog en vrede

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 9.00

Oorlog, de ’strijd om het bestaan’ tussen volkeren, is niet nodig -althans: de mens kan beter. Werkelijk christelijke impulsen zoeken vrede. (46 pagina’s)