menu
 winkelmandje 

Gnosis

Innerlijke verdieping

16 boeken op deze pagina
 sortering
De Nag Hammadi geschriften
De Nag Hammadi geschriften
Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex

Jacob Slavenburg & Willem Glaudemans · alles van deze auteur 

€ 67.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een volledige vertaling van de bij Nag Hammadi gevonden geschriften. Elke tekst is voorzien van een inleiding en aantekeningen. Inclusief uitgebreid register.

(gebonden, 1240p)

Eckhart bij avondlicht
Eckhart bij avondlicht

Evert van den Berg · alles van deze auteur 

€ 14.95

De gedachten van de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart inspireren tot in onze tijd nog velen. Deze uitgave bevat zeven preken, die Eckhart tegen het einde van zijn leven hield, en die elk worden ingeleid, naast enkele andere hoofdstukken over enkele grondtrekken van het werk van Eckhart en over diens invloed op de dichter Paul Celan.

(paperback, 107p)

Het evangelie van de Pistis Sophia
Het evangelie van de Pistis Sophia
De vier boeken van de verlosser

John van den Berg · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

De tekst in deze bundel gaat terug op een oud Koptisch document dat verhaalt over het onderricht dat Jezus na zijn opstanding gedurende elf jaar aan zijn leerlingen gaf.

(genaaid, hardcover, 284p.)

Hermes Trismegistus
Hermes Trismegistus
De link tussen het Oude Egypte en de wereld van vandaag

Gary Lachman · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Hermes Trismegistus was een grote ingewijde in het Oude Egypte. De auteur onderzoekt de van hem overgeleverde geschriften en speurt na hoe de inhoud daarvan doorleefde in verschillende stromingen in de Europese hermetische traditie.

(paperback, 248)

Morgenrood in opgang
Morgenrood in opgang
Aurora

Jacob Boehme · alles van deze auteur 

€ 29.50    ‹  geen verzendkosten!   

'Iedere mens is vrij; hij is als een eigen God; hij kan zich in dit leven in toorn of in licht veranderen. Waarmee iemand zich kleedt, laat zien wie hij is. U kunt niet zeggen dat u niet in God leeft en bestaat, of dat God iets vreemds, onbekends is, wat u niet kunt bereiken. Waar u nu bent, daar is de poort naar God.'

Een nieuwe en complete vertaling van een vande belangrijkste 'zoekers naar waarheid'.

Gebonden, genaaide uitgave met linnen band, leeslint en stofomslag, 397p.

Vermaning van de ziel
Vermaning van de ziel

Hermes Trismegistos · alles van deze auteur 

€ 7.50

Een tekst die toegeschreven is aan Hermes trismegistos,die oproept eeuwige waarden in de ziel op te nemen.

(paperback, 80p)

Over het mysterie van de drie Johannesfiguren
Over het mysterie van de drie Johannesfiguren

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. In dit boek beschrijft Judith von Halle een derde Johannes, naast de Johannes de Doper en Johannes de Evangelist.

(Gebonden uitgave, 197 pagina’s)

De geestelijke leiding van mens en mensheid
De geestelijke leiding van mens en mensheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over de wijze waarop de mensheid in de loop van haar ontwikkeling is begeleid vanuit de spirituele wereld - en ook over de verandering hierin. Daarbij komt ook de betekenis van het kwaad aan de orde en de centrale betekenis van de Christus.

(paperback, 87 pagina’s)

De Rozekruisers
De Rozekruisers
Geschiedenis en mysteriën

Christian Rebisse · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een uitgebreide geschiedenis van de Rozekruisers. Vanaf het oude Egypte liep een esoterische stroom die ook naar Europa trok en daar voortleefde in verschillende gezelschappen en richtingen. Deze worden in de tijd gevolgd en beschreven, met hun vertakkingen en afsplitsingen en daarnaast komt de inhoud van de leringen aan bod. Voorzien van een voorwoord door de grootmeester van de AMORC.

(paperback, 411 pagina’s, met namenregister, vele afb. in zwartwit)

Valentinus de gnosticus
Valentinus de gnosticus
En zijn Evangelie der Waarheid

Gilles Quispel · alles van deze auteur 

€ 19.50

Valentinus (ca 100-160) was de grootste gnosticus aller tijden en stichtte een vrije hogeschool voor geesteswetenschap, met vertakkingen door het gehele Romeinse rijk Kern van zijn leer is dat in de mens een goddelijke vonk sluimert, die door Christus wordt gewekt.

Prachtig verzorgde uitgave over Valentinus en zijn werk door een kenner bij tuistel. (Gebonden, 145 pagina’s)

Levend in de eenvoud van Christus
Levend in de eenvoud van Christus
Een bloemlezing

Jakob Boehme · alles van deze auteur 

€ 18.00

Boehme (1575-1624) tracht ons deelgenoot te maken van zijn eigen diepste, innerlijke bevindingen, o.a. over het verschil tussen de verborgen wil Gods en die van de mens. Christus, zo zegt Boehme geheel volgens de hermetische principes, kan in de mens gevonden worden. Boehme geeft de lezer concrete aanwijzingen hoe het gevondene in praktijk te brengen, ”levend in de eenvoud van Christus”.

(Gebonden, 131 pagina’s)

Mani’s lichtschat
Mani’s lichtschat

Mani · alles van deze auteur 

€ 26.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een bloemlezing met in de 20e eeuw opgedoken teksten die aan Mani worden toegeschreven. De teksten zijn bijeengebracht uit de vondsten in Medinet Madi, uit de zgn. Keulse Mani Codex en uit teksten die stammen uit Turfan.

Verzorgde uitgave, gebonden, 220 pagina’s, met illustraties in kleur.

Taulers weg naar binnen
Taulers weg naar binnen
Bloemlezing uit de preken van Johannes Tauler, 1300-1361

Johannes Tauler · alles van deze auteur 

€ 14.00

De Middeleeuswe mysticus Johannes Tauler is vooral bekend vanwege zijn preken.

"Ik zal je de kortste en meest eenvoudige weg vertellen: keer in het diepst van je ziel en beproef wat je het meest hindert, wat je het meest van je doel afhoudt: richt daarop je blik.

Deze bundel bevat een keuze uit zijn preken en een inleiding over het leven en werk van Tauler. Samengesteld en van een inleiding voorzien door Peter Huijs.

(Paperback met flappen, 96 pag.)

Het graalmysterie van Parzival
Het graalmysterie van Parzival
Verborgen lichtader uit een ver verleden van haar bedekking ontdaan

Benita Kleiberg · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Uitstekende studie naar de achtergronden van (en invloeden op) Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Onder andere wordt in dit werk de betekenis van Gawan, vaak veronachtzaamd, in het volle licht geplaatst.

Verzorgde uitgave, met enkele kleurenillustraties.

(Gebonden, 288 pagina’s)

De Keulse Mani-Codex
De Keulse Mani-Codex

Johannes van Oort (red.) · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

De Keulse Mani-Codex werd in 1969 opgegraven in Egypte. Het bevat de kern van de leer van Mani, die zich de Apostel van Christus noemde: het manichese scheppingsverhaal waarin de twee rijken, dat van het Licht en dat van het Duister, tegenover elkaar staan.

Deze verzorgde uitgave bevat de vertaling van de Mani-Codex, mét inleiding en toelichting door Johannes van Oort en Gilles Quispel, register, kaarten en enkele afbeeldingen in kleur en is in groot formaat gebonden.

(247 pagina’s)

Gnosis
Gnosis
De derde component van de Europese cultuur traditie

Gilles Quispel (redactie) · alles van deze auteur 

€ 28.50    ‹  geen verzendkosten!   

De cultuurgeschiedenis van Europa als driestromenland van geloof, rede en gnosis. Bijdragen van meerdere auteurs over vele aspecten van de gnosis, onder redactie van Gilles Quispel. (276 pagina’s)