menu
 winkelmandje 

Specifieke klachten

Gezondheid en ziekte

62 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Darmklachten (52)
Darmklachten (52)
Een visie op onze spijsvertering

Ine Alberts · alles van deze auteur 

€ 3.00

De spijsvertering is een activiteit van ons lichaam waar we niet bij stil hoeven te staan... als deze normaal verloopt. Maar dat is niet altijd het geval, zoals veel mensen uit ervaring weten.

In deze brochure wordt de spijsvertering beschreven en verbonden met de verschillende wezensdelen van de mens. Daarbij komen verschillende darmaandoeningen en algemene voedingsadviezen aan bod.

(brochure, geniet, 44 pagina’s)

Verder op eigen kracht
Verder op eigen kracht

Hans Kassens en Aalt van den Berg · alles van deze auteur 

€ 11.50

Nazorg en maatschappelijk herstel als integraal onderdeel van de Arta-aanpak.

Een beschrijving van de Arta-aanpak voor drugsverslaafden met de nadruk op de nazorg en de maatschappelijke integratie van de ex-deelnemers.

(99 pagina’s)

De risico’s van de roes
De risico’s van de roes
Effecten, werkingen en gevolgen van drugs

Judith Boessen · alles van deze auteur 

€ 7.89

Informatief: De verschillende werkingen, effecten en gevolgen van drugs, belicht vanuit het antroposofisch mensbeeld. Met praktische informatie over signaalherkenning en het omgaan met het gebruik en nuttige adressen in België. (Paperback 64 pagina’s)

Omgaan met angst (24)
Omgaan met angst (24)

Jeanne Dictus · alles van deze auteur 

€ 3.00

Angst hebben we allemaal wel eens maar er zijn mensen bij wie angst het dagelijks leven sterk beïnvloedt. Fobieën en angststoornissen maken allerlei dingen moeilijk of onmogelijk. Hoe kun je vanuit de antroposofie naar angst kijken?

Dat wordt in deze brochure gedaan en tevens wordt gewezen op wegen om met angst te leren omgaan.

(geniet, 22 pagina’s)

Psychosociale hulpverlening (39)
Psychosociale hulpverlening (39)
Vanuit de antroposofie

Jeanne Dictus · alles van deze auteur 

€ 3.00

In de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gaat men er van uit dat het psychische, dat zich binnen de mens afspeelt, in nauwe samenhang staat met het sociale. De omstandigheden in gezin of familie, op het werk of in de samenleving enzovoort werken in op het denken, voelen en willen van de mens.

De psychosociale hulpverlener wil degene die hulp vraagt begeleiden weer aan de slag te gaan in zijn of haar leefsituatie, door het maken van keuzes en het bepalen van de richting.

(Brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 20 pagina’s)

Slaap, slapen en slaapproblemen bij kinderen (62)
Slaap, slapen en slaapproblemen bij kinderen (62)

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 5.00

Dat slapen voor een klein kind van groot belang is, dat weet iedereen. Toch zijn er veel kinderen die moeilijk inslapen of andere slaapproblemen hebben (zoals ook in de kinderopvang steeds vaker gesignaleerd wordt). Soms is het moeilijk om daarin verandering aan te brengen, en dat gaat dan ook nog ten koste van de nachtrust van ouders. In deze dubbelbrochure staan een gezonde slaap en slaapproblemen centraal, en worden oplossingsrichtingen aangeven om met slaapproblemen bij jonge kinderen om te gaan.

Heilpedagogie (28)
Heilpedagogie (28)
Voor kinderen met een verstandelijke handicap

Michel Gastkemper · alles van deze auteur 

€ 3.00

Heldere inleiding over de antroposofische heilpedagogie: de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap. De brochure behandelt de eerste signalen die erop kunnen wijzen dat het kind gehandicapt is; beschrijft de uitgangspunten en het mensbeeld van de heilpedagogie en gaat in op de kenmerken van deze antroposofische zorg, die tegenwoordig in tientallen instituten wordt verleend.

(Serie Gezichtspunten, brochure, geniet, 18 pagina’s)

Depressieve stoornissen
Depressieve stoornissen
Een integraal psychiatrisch antwoord

Marko van Gerven · alles van deze auteur 

€ 19.90

In de reguliere psychiatrie dreigt het gevaar van ’kookboek’-geneeskunde. De door de antroposofie geïnspireerde visie van de schrijvers van dit boek probeert de reguliere benadering van depressieve stoornissen te verruimen, door gerichte aanpak voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en door het hanteren van vier verschillende niveaus met elk hun eigen herstelmechanisme.

Daarmee wil dit boek een integraal psychiatrisch aanpak bieden voor het diagnosticeren en het behandelen van depressieve stoornissen.

(paperback, 135 pagina’s)

RSI
RSI
Kop en staart van de muisarm

Josée Hendriksma · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een helder en praktisch boekje over een veel voorkomende klacht. (39 pagina’s)

Leven met reuma
Leven met reuma
Met DVD

Jac Hielema · alles van deze auteur 

€ 7.50

Reumatische aandoeningen komen maar al te vaak voor en zijn vaak van ernstige aard. Vaak ook betekent de diagnose dat je er mee moet leren leven. In deze brochure met DVD is het verhaal van een reumapatiënt opgetekend, komen verschillende artsen aan het woord en vertelt een andere reumapatiënt hoe zij zodanig met haar leven aan de slag is gegaan dat ze nagenoeg genezen is. In de begeleidende DVD vertellen zij allen een deel van hun verhaal.

(Serie Gezichtspunten, brochure 35 pagina’s met DVD)

Vermoeidheid (14)
Vermoeidheid (14)
Nr 14

Paul Meuwese · alles van deze auteur 

€ 3.00

Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de Nederlandse bevolking zich over een langere periode moe voelt. Vermoeidheid is dus een probleem van grote omvang. Het doel van deze brochure is, enig inzicht te krijgen in de oorzaken van vermoeidheid en in wat je eraan zou kunnen doen.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 19 pagina’s)

Je kunt er ook anders naar kijken
Je kunt er ook anders naar kijken
Gedragsproblemen bij kinderen en bij volwassenen

Geertje Post Uiterweer · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek om van te leren en om mee te werken. De auteur beschrijft zes ziektebeelden (constitutiebeelden) in hun symptomen, oorzaak, interpretatie, behandeling, benadering en therapie. Ze relateert de beschreven ziektebeelden aan reguliere ziektebeelden en geeft concrete oefeningen en adviezen voor opvoeders en begeleiders. Tegelijkertijd vormt het boek een inspirerend voorbeeld van het waarnemen en diagnosticeren op basis van het antroposofisch mensbeeld.

(paperback, 186 pagina

Vrouwenzaken (32)
Vrouwenzaken (32)
Over ongesteldheid en opvliegers

Johanna Priester · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een kwart van de wereldbevolking is op dit moment ergens in een wonderbaarlijk ritme betrokken: pakweg de helft van alle vrouwen is in de vruchtbare fase van haar leven. Haar stemming, gedrag, conditie, uitstraling zal mede bepaald worden door het tijdstip van de menstruatiecyclus waarin zij zich bevindt.

In deze brochure wordt een licht geworpen op de oorzaak en betekenis van dit ritme, de moeilijkheden en kansen die het biedt, en de bijzondere omstandigheden die ontstaan als het ritme ten einde loopt ten tijde van de overgang.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 34 pagina’s, geniet)

Kanker (49)
Kanker (49)
Een visie op ontstaan, werking en behandeling

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Vanuit het antroposofisch mensbeeld wordt anders naar ziekte en gezondheid gekeken dan ’gewoon’ is. In deze brochure wordt beschreven hoe kanker in vier ’lagen’ in de mens werkten hoe in elk van deze vier lagen gewerkt kan worden om met de ziekte om te gaan. Daarmee biedt de brochure een beter inzicht in wat kanker is en hoe patiënt en arts met de ziekte om kunnen gaan.

(brochure, serie Gezichtspunten, 33 pagina’s)

Koorts (8)
Koorts (8)

Peter Staal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Koorts is geen ziekte maar geeft aan hoe het met iemand gesteld is.

Deze brochure geeft praktische tips en gezichtspunten voor het omgaan met koorts en geeft daarnaast achterliggende gedachten over het belang van koorts en het antroposofisch mensbeeld zoals dat in de antroposofische geneeskunde wordt gehanteerd.

(Serie Gezichtspunten, geniet 20 pagina’s)

Slapen en slaapproblemen (37)
Slapen en slaapproblemen (37)

Peter Staal e.a. · alles van deze auteur 

€ 3.00

Artikelen van een antroposofisch arts en verschillende antroposofisch werkende therapeuten over de betekenis van het slapen, het ritme tussen dag en nacht en de vraag wat te doen bij slaapproblemen.

(brochure serie Gezichtspunten, 21 pagina’s)

Dementie
Dementie
Achtergronden en praktijkervaringen

Jan Pieter van der Steen · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dementie is in onze tijd het schrikbeeld voor vele ouderen. In dit boek behandelt de schrijver, voormalig antroposofisch huisarts, tegenwoordig werkzaam als sociaal geriater, de verschillende vormen van dementie. Vanuit antroposofisch menskundig perspectief kijkt hij ook naar de ontwikkeling van het geheugen en niet alleen naar het ouder wordende fysieke lichaam maar ook naar de krachten die bij het ouder worden vrijkomen. Daarmee wordt een nieuwe visie op dementie gepresenteerd.

(paperback, 314 pagina’s)

Dementie (59)
Dementie (59)
Gezichtspunten vanuit de antroposofie

Jan Pieter van der Steen · alles van deze auteur 

€ 5.00

Dementie is een weg naar 'binnen': de dementerende mens leetf meer en meer in zijn binnenwereld - de buitenwereld dringt niet meer helder tot hem door. Omdat het 'ik' zijn 'regisserende invloed' op het zieleleven van de mens verliest, treden flarden van herinnering, onverwerkte emoties e.d. naar voren.

In deze dubbelbrochure wordt dementie besproken en vanuit antroposofische gezichtspunten toegelicht, waarbij ook perspectieven worden gegeeven voor het omgaan met en het behandelen van mensen met dementie.

(paperback, 99p)

Omgaan met stress en nervositeit
Omgaan met stress en nervositeit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

Stress, spanningen, nervositeit - veel voorkomende verschijnselen. In deze voordracht richt Rudolf Steiner de aandacht op onze innerlijke toestand en de relatie met de wereld om ons heen.

Ook fenomenen als vergeetachtigheid en besluiteloosheid krijgen aandacht.

Door middel van (nog steeds) aktuele voorbeelden, adviezen en oefeningen kunnen we greep krijgen op deze moderne psychische problemen. Een boekje waar je meteen mee aan de slag kunt.

(paperback, 41 pagina’s)

Hyperventilatie en hoge bloeddruk (nr 11)
Hyperventilatie en hoge bloeddruk (nr 11)
Ziek-zijn, beter worden

Aart van der Stel · alles van deze auteur 

€ 3.00

In het spreekuur van de huisarts wemelt het van de zogenaamde psychosomatische aandoeningen, d.w.z. lichamelijke klachten die ontstaan ten gevolge van psychisch en/of sociaal ongenoegen. Een mens voelt zich onprettig als hij zijn leven niet als zinvol ervaart en kan ziek worden als hij geen mogelijkheden ziet om iets aan de situatie te veranderen.

Aan de hand van twee klachten, hyperventilatie en hoge bloeddruk, laat Aart van der Stel, antroposofisch huisarts, zien welke processen werkzaam kunnen zijn bij dergelijke psychosomatische klachten. Mede door een algemene inleiding over ziekte, gezondheid en de werking van het Ik geeft hij daarmee gezichtspunten om je leven op een gezondere basis te stellen.

(Brochure in de serie ’gezichtspunten’, geniet, 25 pagina’s)

 « 1234 »