menu
 winkelmandje 

Specifieke klachten

Gezondheid en ziekte

72 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Darmklachten (52)
Darmklachten (52)
Een visie op onze spijsvertering

Ine Alberts · alles van deze auteur 

€ 3.00

De spijsvertering is een activiteit van ons lichaam waar we niet bij stil hoeven te staan... als deze normaal verloopt. Maar dat is niet altijd het geval, zoals veel mensen uit ervaring weten.

In deze brochure wordt de spijsvertering beschreven en verbonden met de verschillende wezensdelen van de mens. Daarbij komen verschillende darmaandoeningen en algemene voedingsadviezen aan bod.

(brochure, geniet, 44 pagina’s)

De risico’s van de roes
De risico’s van de roes
Effecten, werkingen en gevolgen van drugs

Judith Boessen · alles van deze auteur 

€ 7.89

Informatief: De verschillende werkingen, effecten en gevolgen van drugs, belicht vanuit het antroposofisch mensbeeld. Met praktische informatie over signaalherkenning en het omgaan met het gebruik en nuttige adressen in België. (Paperback 64 pagina’s)

Ziekte
Ziekte
Een weg naar bewustwording

Wilma Bos-ter Mull · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een ziekte waaraan we lijden, heeft ons altijd iets te zeggen - en dat geldt ook voor kanker. Dat is de visie van de schrijfster, die mede vanuit de inzichten en ervaringen van een antroposofisch arts, aangeeft hoe kanker bij kan dragen aan een ontwikkeling van het bewustzijn die de zin van het leven ontdekt en centraal stelt. Daarbij baseert zij zich ook op haar werk met de geboortehoroscoop en beschrijft zij hoe de wil van de mens in deze tijd, waarin kanker als een soort beschavingsziekte optreedt, verstoord dreigt te raken en geharmoniseerd dient te worden.

(paperback, 233p)

Omgaan met angst (24)
Omgaan met angst (24)

Jeanne Dictus · alles van deze auteur 

€ 3.00

Angst hebben we allemaal wel eens maar er zijn mensen bij wie angst het dagelijks leven sterk beïnvloedt. Fobieën en angststoornissen maken allerlei dingen moeilijk of onmogelijk. Hoe kun je vanuit de antroposofie naar angst kijken?

Dat wordt in deze brochure gedaan en tevens wordt gewezen op wegen om met angst te leren omgaan.

(geniet, 22 pagina’s)

Psychosociale hulpverlening (39)
Psychosociale hulpverlening (39)
Vanuit de antroposofie

Jeanne Dictus · alles van deze auteur 

€ 3.00

In de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gaat men er van uit dat het psychische, dat zich binnen de mens afspeelt, in nauwe samenhang staat met het sociale. De omstandigheden in gezin of familie, op het werk of in de samenleving enzovoort werken in op het denken, voelen en willen van de mens.

De psychosociale hulpverlener wil degene die hulp vraagt begeleiden weer aan de slag te gaan in zijn of haar leefsituatie, door het maken van keuzes en het bepalen van de richting.

(Brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 20 pagina’s)

Slaap, slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen (62)
Slaap, slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen (62)

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 5.00

Dat slapen voor een klein kind van groot belang is, dat weet iedereen. Toch zijn er veel kinderen die moeilijk inslapen of andere slaapproblemen hebben (zoals ook in de kinderopvang steeds vaker gesignaleerd wordt). Soms is het moeilijk om daarin verandering aan te brengen, en dat gaat dan ook nog ten koste van de nachtrust van ouders. In deze dubbelbrochure staan een gezonde slaap en slaapproblemen centraal, en worden oplossingsrichtingen aangeven om met slaapproblemen bij jonge kinderen om te gaan.

Chronisch vermoeid
Chronisch vermoeid
Een herstelplan bij chronische, complexe vermoeidheid

Ernst Ellis · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

Steeds meer mensen kampen met een chronische vermoeidheid, waar bij het vaak moeilijk blijkt te zijn waar zij precies aan lijden. Uit de ervaring van Ernst Ellis, antroposofisch huisarts, komt naar voren dat bij chronische vermoeidheid verschillende vermoeidheidsaandoeningen een rol spelen. - Dat heeft ook gevolgen voor de behandeling! In dit boek beschrijft de auteur een 5-stappenplan voor herstel en laat hij aan de hand van 50 ziektebeschrijvingen zie hoe je met dit plan aan herstel kunt werken.

(paperback, 224p)

Heilpedagogie (28)
Heilpedagogie (28)
Voor kinderen met een verstandelijke handicap

Michel Gastkemper · alles van deze auteur 

€ 3.00

Heldere inleiding over de antroposofische heilpedagogie: de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap. De brochure behandelt de eerste signalen die erop kunnen wijzen dat het kind gehandicapt is; beschrijft de uitgangspunten en het mensbeeld van de heilpedagogie en gaat in op de kenmerken van deze antroposofische zorg, die tegenwoordig in tientallen instituten wordt verleend.

(Serie Gezichtspunten, brochure, geniet, 18 pagina’s)

RSI
RSI
Kop en staart van de muisarm

Josée Hendriksma · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een helder en praktisch boekje over een veel voorkomende klacht. (39 pagina’s)

Leven met reuma (45)
Leven met reuma (45)
Met DVD

Jac Hielema · alles van deze auteur 

€ 7.50

Reumatische aandoeningen komen maar al te vaak voor en zijn vaak van ernstige aard. Vaak ook betekent de diagnose dat je er mee moet leren leven. In deze brochure met DVD is het verhaal van een reumapatiënt opgetekend, komen verschillende artsen aan het woord en vertelt een andere reumapatiënt hoe zij zodanig met haar leven aan de slag is gegaan dat ze nagenoeg genezen is. In de begeleidende DVD vertellen zij allen een deel van hun verhaal.

(Serie Gezichtspunten, brochure 35 pagina’s met DVD)

Oogafwijkingen (68)
Oogafwijkingen (68)
Wat kun je er zelf aan doen?

Johan Hoet · alles van deze auteur 

€ 5.00

Is het werkelijk, zoals het lijkt, zo vanzelfsprekend om als je slecht ziet een bril te nemen? Het dragen van een bril (of lenzen) is vaak een hulpmiddel waarvan we eigenlijk zo min mogelijk gebruik zouden moeten maken. In deze brochure beschrijft de auteur de meest voorkomende klachten en geeft oefeningen en adviezen om beter te zien.

(brochure, gelijmd, 53p)

Dyslexie (76)
Dyslexie (76)
Herkennen en aanpakken

Truus van der Kaaij · alles van deze auteur 

€ 5.00

Dyslexie, daar hebben veel kinderen (en ouders) mee te maken. Deze brochure is een weerslag van 20 jaar ervaring met dyslectische kinderen. De auteur laat zien hoezeer het van belang is om dyslexie vroegtijdig te herkennen, maar ook om te voorkomen dat kinderen ten onrechte het label dislexie 'opgeplakt' krijgen. Vervolgens beschrijft zij welke stappen in het begeleiden van kinderen met dyslexie nodig zijn, en voorziet zij dit alles van een antroposofische ondergrond en achtergrond.

(brochure, gelijmd, 72p)

Hoogbegaafdheid (65)
Hoogbegaafdheid (65)
Gave en opgave

Truus van der Kaaij · alles van deze auteur 

€ 5.00

Mensen met hoogbegaafdheid komen niet altijd tot hun recht: hun bijzondere kwaliteit krijgt bijvoorbeeld in de praktijk van het onderwijs of het dagelijks leven niet de ruimte tot ontwikkeling te komen. In deze uitgebreide brochure wordt het verschijnsel hoogbegaafdheid van meerdere kanten beschreven en bekeken op basis van het antroposofisch mensbeeld.

(paperback, gelijmd, 118p)

Hoogsensitiviteit (64)
Hoogsensitiviteit (64)
Handicap of ontwikkelingsvoorsprong

Hans Lemmens · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een handzame en waardevolle brochure over hoogsensitiviteit. De auteur publiceerde al meerdere boeken over dit thema, in deze brochure beschrijft hij wat hoogsensitiviteit is tegen de achtergrond van het antroposofisch mensbeeld. Hij beschrijft de verschillende vormen van hoogsensitiviteit, de problemen die ermee samen kunnen hangen maar ook de kansen die er zijn wanneer je creatief met hoogsensitiviteit omgaat.

(brochure, 39p)

Leven met autisme (67)
Leven met autisme (67)
Een bijzondere vorm van bestaan

Jos Meereboer · alles van deze auteur 

€ 3.00

Deze brochure is geschreven op basis van een langjarige ervaringen met het werken in de heilpedagogie met o.m. kinderen met autisme en schetst een helder beeld van wat autisme is, hoe je daar op basis van de antroposofische menskunde naar kunt kijken - en in de praktijk mee om kan gaan.

(brochure, 39p)

Vermoeidheid (14)
Vermoeidheid (14)
Nr 14

Paul Meuwese · alles van deze auteur 

€ 3.00

Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de Nederlandse bevolking zich over een langere periode moe voelt. Vermoeidheid is dus een probleem van grote omvang. Het doel van deze brochure is, enig inzicht te krijgen in de oorzaken van vermoeidheid en in wat je eraan zou kunnen doen.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 19 pagina’s)

Behandeling met Viscum of Maretak (69)
Behandeling met Viscum of Maretak (69)
Aanvullende therapie voor kankerpatiënten

Casper Post Uiterweer · alles van deze auteur 

€ 3.00

Deze brochure is bedoeld om patiënten, hun naasten en hun behandelaars te informeren over de mogelijkheid om een behandeling met Viscum of Maretak te ondergaan naast alle andere behandelingen die worden aangeraden. Deze behandeling, die voortkomt uit de antroposofische geneeskunst, zal de gezondmakende krachten in het lichaam ondersteunen en kan samen met andere noodzakelijke behandelingen worden toegepast.

(brochure, 35p, met afb. in kleur)

Je kunt er ook anders naar kijken
Je kunt er ook anders naar kijken
Gedragsproblemen bij kinderen en bij volwassenen

Geertje Post Uiterweer · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek om van te leren en om mee te werken. De auteur beschrijft zes ziektebeelden (constitutiebeelden) in hun symptomen, oorzaak, interpretatie, behandeling, benadering en therapie. Ze relateert de beschreven ziektebeelden aan reguliere ziektebeelden en geeft concrete oefeningen en adviezen voor opvoeders en begeleiders. Tegelijkertijd vormt het boek een inspirerend voorbeeld van het waarnemen en diagnosticeren op basis van het antroposofisch mensbeeld.

(paperback, 186 pagina

Vrouwenzaken (32)
Vrouwenzaken (32)
Over ongesteldheid en opvliegers

Johanna Priester · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een kwart van de wereldbevolking is op dit moment ergens in een wonderbaarlijk ritme betrokken: pakweg de helft van alle vrouwen is in de vruchtbare fase van haar leven. Haar stemming, gedrag, conditie, uitstraling zal mede bepaald worden door het tijdstip van de menstruatiecyclus waarin zij zich bevindt.

In deze brochure wordt een licht geworpen op de oorzaak en betekenis van dit ritme, de moeilijkheden en kansen die het biedt, en de bijzondere omstandigheden die ontstaan als het ritme ten einde loopt ten tijde van de overgang.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 34 pagina’s, geniet)

Kanker (49)
Kanker (49)
Een visie op ontstaan, werking en behandeling

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Vanuit het antroposofisch mensbeeld wordt anders naar ziekte en gezondheid gekeken dan ’gewoon’ is. In deze brochure wordt beschreven hoe kanker in vier ’lagen’ in de mens werkten hoe in elk van deze vier lagen gewerkt kan worden om met de ziekte om te gaan. Daarmee biedt de brochure een beter inzicht in wat kanker is en hoe patiënt en arts met de ziekte om kunnen gaan.

(brochure, serie Gezichtspunten, 33 pagina’s)

 « 1234 »