menu
 winkelmandje 

Werken en voordrachten

Rudolf Steiner

Serie gebonden boeken met geschreven werk en voordrachten van Rudolf Steiner, nieuw vertaald in het Nederlands. Uitgeverij Vrij Geestesleven.


48 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3
 sortering

 « 123 » 

Engelen spreken de Grondsteenspreuk
Engelen spreken de Grondsteenspreuk
Overdenkingen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

De Grondsteenspreuk - het innerlijk-spiritueel fundament waarop de Antroposofische vereniging in 1923/24 werd heropgericht - is (ook) de wijze waarop engelen uit verschillende hiërarchieën tot de mens spreken. Deze uitgave bevat 60 (meditatieve) teksten van Rudolf Steiner die helpen de taal van de engelen 'te verstaan'.

(softcover, genaaid, met flappen, 225p)

Levenskunst - Ontmoetingskunst
Levenskunst - Ontmoetingskunst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

De andere mens écht ontmoeten... of andersom: de ervaring dat je écht gezien wordt, is geen alledaagse ervaring. Om deze bijzondere ervaring 'dichterbij te halen' is het mogelijk jezelf te scholen en om het wezenlijke van de ontmoeting met een ander mens te doorgronden.

De voordrachten en fragmenten uit deze bundeling concentreren zich rond dit vraagstuk - en verbreden zich tot het thema van karma en reïncarnatie.

(softcover, genaaid, met flappen, 174p)

Wetenschap & wereldbeeld
Wetenschap & wereldbeeld
Het spirituele perspectief

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

De moderne wetenschap is door haar eigen uitgangspunten begrensd. Rudolf Steiner ontwikkelde de 'geesteswetenschap'; een wetenschap die van de onderzoeker een strenge scholing vergt maar die het mogelijk maakt het niet-zintuiglijk waarneembare tot onderwerp van objectief wetenschappelijk onderzoek te maken. Deze bundel, samengesteld en van een uitvoerige inleiding voorzien door Jesse Mulder, brengt een aantal voordrachten en artikelen samen waaruit naar voren komt hoe spiritualiteit en wetenschap wel degelijk met elkaar verbonden kunnen zijn.

(genaaid, paperback met flappen, 205p)

Theosofie
Theosofie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een antroposofisch basiswerk waarin Rudolf Steiner het antroposofisch mens- en wereldbeeld beschrijft. Aan de orde komen o.a.: de mens als lichaam, ziel en geest; karma en reïncarnatie; het leven na de dood; stappen op de weg van innerlijke ontwikkeling.

Met een voorwoord van Roel Munniks

(hardcover, genaaid, 280p, 5e herziene druk)

In het midden de mens
In het midden de mens
De bronnen van goed onderwijs

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een samenstelling (door Christoph Wiechert) bestaande uit voordrachten, fragmenten van voordrachten en artikelen van Rudolf Steiner waarin de essentie van de vrijeschoolonderwijs wordt beschreven; aangevuld met teksten van de samensteller die ingaat op het huidige vrijeschoolonderwijs en de vraag of het vrijeschoolonderwijs zijn volle potentie waarmaakt.

(paperback met flappen, 182p)

Verborgen geschiedenis - Open toekomst
Verborgen geschiedenis - Open toekomst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Geschiedenis, dat is eigenlijk: het verhaal van de ontwikkeling van de mensheid. In deze bundel, die bestaat uit 5 voordrachten en 6 fragmenten uit verschillende voordrachten, komt naar voren hoe de mensheid in het verleden door de goden geleid werd en hoe wij nu in een andere fase verkeren: een fase waarin de mens tot eigen keuzes komt en zelf de toekomst vormt. In de voordrachten spreekt Rudolf Steiner o.a. over Gilgamesj en Enkidoe, Alexander de Grote en Aristoteles, Jeanne d'Arc.

Samenstelling en Nawoord: Frans Lutters.

(paperback met flappen, genaaid, 253p)

Uit de sterren
Uit de sterren
De lange weg naar een nieuwe geboorte

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een samenstelling van voordrachten over het leven na de dood - en in het bijzonder over het laatste deel van die weg: de afdaling van de ziel naar conceptie en geboorte. Tijdens de weg na de dood heeft de ziel zich gelouterd en lessen getrokken uit het vorige aardeleven. Tijdens de afdaling naar het volgende aardeleven worden nieuwe opgaven gekozen en toekomstige ontmoetingen voorbereid. Wanneer het kind eenmaal geboren is laat het in zijn ontwikkeling en ontmoetingen zien waar het vandaan komt.

(Softcover, 200 pagina's)

De sterrenwereld en de mens
De sterrenwereld en de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Op allerlei manieren zijn de mens en de wereld van de sterren met elkaar verbonden, zoals uit deze voordrachtenreeks duidelijk wordt. De kosmische dierenriem heeft invloed op het lichaam van de mens, maar ook op de ontwikkeling van de cultuur. Planeten hebben invloed op het innerlijk leven van de mens, maar zijn ook verbonden met de metalen en hun geneeskrachtige werking. In deze voordrachten beschrijft Rudolf Steiner de spirituele dimensie van de kosmos.

(hardcover, 280p)

Euritmietherapie
Euritmietherapie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een vertaling van 8 voordrachten over de euritmietherapie, die Rudolf Steiner hield voor euritmietherapeuten (6 voordrachten) en voor artsen en medisch studenten. Met een uitgebreid nawoord van Guus van der Bie.

(Hardcover, genaaid, 199p)

Over de drempel
Over de drempel
Spirituele ervaringen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Deze uitgave bevat 10 voordrachten, plus een fragment, waarin Rudolf Steiner spreekt over ervaringen die je op de spirituele scholingsweg opdoet - en die hij 'illustreert' aan de hand van personages of gebeurtenissen uit de zgn mysteriedrama's. oefeningen in eerlijkheid, onjuiste en ware herinneringen aan vorige levens, ervaringen en illusies in de astrale wereld, ascese, het versterken van de morele krachten - er komen heel veel thema's aan bod.

(hardcover, genaaid, serie Werken en Voordrachten, 304p)

Menswaardige voeding
Menswaardige voeding

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Deze bundel bevat 9 voordrachten die Rudolf Steiner in verschillende plaatsen heeft gehouden over voeding, o.a. over voeding en geneeswijzen, over de werking van eiwit, vetten, koolhydraten en zouten; over vegetarisme; voeding en spirituele ontwikkeling en over kosmische aspecten van voeding. Met een nawoord van Petra Essink.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, hardcover, genaaid, 219p)

Uit de schoot der goden
Uit de schoot der goden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Vijf voordrachten over de schepping en de ontwikkeling van de aarde en het werken van de hogere hiërarchieën aan mens en wereld. Met een nawoord van Hans Peter van Manen.

(Serie Werken en Voordrachten, 128 pagina´s)

Karma van het beroepsleven
Karma van het beroepsleven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Tien voordrachten over een complex van factoren en achtergronden die te maken hebben met ons werkleven of beroep. Wat is de betekenis van werken; op welke manier is de aard van het werk in de moderne tijd verandert; wat betekent het dat ons werkleven volop gekleurd is door technologie; waarin vindt de moderne mens een fundamentele motivatie om te werken?

(Met een nawoord van Erna Trouw, notenapparaat e.d., uitgave in de reeks Werken en Voordrachten) gebonden, 311 pagina’s)

De strijd om het mens-zijn
De strijd om het mens-zijn

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Negen voordrachten over het mysterie van het kwaad en de positie van de mens tussen goede en kwade krachten. De voordrachten zijn geordend in voordrachten over de cultuur van de moderne tijd; Lucifer en Ahriman; de werking van het kwaad; techniek en de toekomst van de aarde.

Met een nawoord van Mathijs van Alstein. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 281p)

Macrokosmos en microkosmos
Macrokosmos en microkosmos

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Elf voordrachten over de samenhang van en het onderscheid in macrokosmos en microkosmos. In vroegere inwijdingswegen ging de weg naar buiten, via de natuur, naar de macrokosmos; de weg naar binnen, via de ziel van de mens, naar de microkosmos. Rudolf Steiner beschrijft deze inwijdingswegen, en hun gevaren, beschrijft een eigentijdse inwijdingsweg die tot het hartedenken leidt en vertelt daarbij ook uitvoerig over de verschillende delen van de geestelijke wereld en hun verbinding met de mens.

Met nawoord (van David Mulder), noten e.d.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden, 270 pagina’s)

Antroposofie voor jonge mensen
Antroposofie voor jonge mensen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Jonge mensen streven naar waarachtigheid: zij willen leven vanuit hun mens-zijn, in een directe en levende verhouding tot spiritualiteit, de andere mens en de dagelijkse praktijk. In de samenleving werken echter ook andere krachten, die zich neerslaan in schijn, routine en gewoonte. Hoe kun je als mens trouw blijven aan wat in essentie in je leeft?

(13 voordrachten, met inleiding en twee nawoorden, Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden uitgave, 256 pagina’s) (GA 217)

Inzicht in het mysterie van Golgotha
Inzicht in het mysterie van Golgotha

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Elf voordrachten waarin Rudolf Steiner ’op zoek ging’ naar de betekenis van het Mysterie van Golgotha voor de ontwikkeling van mens en mensheid en naar de ontwikkeling van het christendom tot in onze tijd. Het Mysterie van Golgotha is van zo’n diepe betekenis dat het tot dusverre slechts gedeeltelijk begrepen kon worden. De moderne mens kan daarin een nieuwe stap zetten en dieper doordringen in dit Mysterie en in de betekenis die het in het leven en samenleven van de mens kan hebben.

Met een nawoord van Bastiaan Baan (gebonden uitgave, 349 pagina’s)

Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde
Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde

Rudolf Steiner e.a. · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

In dit boek beschreef Rudolf Steiner, samen met de Nederlandse arts Ita Wegman, de basis voor de antroposofische geneeskunde. Het gaat in op algemene uitgangspunten, de manier van kijken naar ziekte en gezondheid, maar beschrijft ook de behandeling van specifieke gevallen en de werking van enkele antroposofische geneesmiddelen.

Gebonden, met Nawoord, noten e.d., 147 pagina’s.

De wereld van de gestorvenen
De wereld van de gestorvenen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

In de reeks Werken en Voordrachten: 14 voordrachten van Rudolf Steiner over de wereld die de gestorvenen na de dood betreden en bereizen; over hun verbinding met mens en aarde en over de mogelijkheden om met hen in verbinding te blijven.

Met Nawoord, noten e.d.

(Gebonden, 335 pagina’s) (uit GA 141, 157a, 182)

Egyptische mythen en mysteriën
Egyptische mythen en mysteriën

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

In de 12 voordrachten in deze bundel behandelt Rudolf Steiner de inwijding in het oude Egypte en de betekenis van de Egyptische cultuur binnen het geheel van de ontwikkeling van de mensheid. Daarbij spreekt hij ook over de centrale betekenis van Christus in de mensheidsontwikkeling.

Met een Nawoord van Jana Loose.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten: Nieuwe Reeks.

(Gebonden, 236 pagina’s) (GA 106)

 « 123 »