menu
 winkelmandje 

Werken en voordrachten

Rudolf Steiner

Serie gebonden boeken met geschreven werk en voordrachten van Rudolf Steiner, nieuw vertaald in het Nederlands. Uitgeverij Vrij Geestesleven.


51 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3

 « 123 » 

Algemene menskunde
Algemene menskunde
Als basis voor de pedagogie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

De ontwikkeling van het kind op geestelijk, psychisch en lichamelijk niveau geschetst voor leraren/opvoeders: een basis voor de pedagogische praktijk.

Serie Werken en Voordrachten, voorzien van nawoord, aantekeningen e.d. (gebonden, 273 pagina’s)

In het midden de mens
In het midden de mens
De bronnen van goed onderwijs

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een samenstelling (door Christoph Wiechert) bestaande uit voordrachten, fragmenten van voordrachten en artikelen van Rudolf Steiner waarin de essentie van de vrijeschoolonderwijs wordt beschreven; aangevuld met teksten van de samensteller die ingaat op het huidige vrijeschoolonderwijs en de vraag of het vrijeschoolonderwijs zijn volle potentie waarmaakt.

(paperback met flappen, 182p)

Theosofie
Theosofie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een antroposofisch basiswerk waarin Rudolf Steiner het antroposofisch mens- en wereldbeeld beschrijft. Aan de orde komen o.a.: de mens als lichaam, ziel en geest; karma en reïncarnatie; het leven na de dood; stappen op de weg van innerlijke ontwikkeling.

Met een voorwoord van Roel Munniks

(hardcover, genaaid, 280p, 5e herziene druk)

Wetenschap & wereldbeeld
Wetenschap & wereldbeeld
Het spirituele perspectief

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

De moderne wetenschap is door haar eigen uitgangspunten begrensd. Rudolf Steiner ontwikkelde de 'geesteswetenschap'; een wetenschap die van de onderzoeker een strenge scholing vergt maar die het mogelijk maakt het niet-zintuiglijk waarneembare tot onderwerp van objectief wetenschappelijk onderzoek te maken. Deze bundel, samengesteld en van een uitvoerige inleiding voorzien door Jesse Mulder, brengt een aantal voordrachten en artikelen samen waaruit naar voren komt hoe spiritualiteit en wetenschap wel degelijk met elkaar verbonden kunnen zijn.

(genaaid, paperback met flappen, 205p)

Antroposofie voor jonge mensen
Antroposofie voor jonge mensen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Jonge mensen streven naar waarachtigheid: zij willen leven vanuit hun mens-zijn, in een directe en levende verhouding tot spiritualiteit, de andere mens en de dagelijkse praktijk. In de samenleving werken echter ook andere krachten, die zich neerslaan in schijn, routine en gewoonte. Hoe kun je als mens trouw blijven aan wat in essentie in je leeft?

(13 voordrachten, met inleiding en twee nawoorden, Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden uitgave, 256 pagina’s) (GA 217)

Brieven
Brieven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 45.00    ‹  geen verzendkosten!   

Honderden brieven van (deels ook: aan) Rudolf Steiner. Ze geven een menselijk en veelkleurig van een mens die in alle opzichten volop in de stroom van de tijd stond.

Voorzien van een Nawoord, noten, aantekeningen, serie Werken en Voordrachten, (gebonden met leeslint, 542 pagina’s)(een keuze uit GA 38 en GA 39)

De antroposofische beweging 1
De antroposofische beweging 1
Ontstaansgeschiedenis

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een reeks voordrachten waarin Rudolf Steiner na 20 jaar terugblikt op de eerste jaren van de antroposofische beweging. Voorzien van noten, aantekeningen en een nawoord van Edith de Clerq Zubli. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 320 pagina’s)

De antroposofische beweging II
De antroposofische beweging II
Toekomstimpulsen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Deze band uit de reeks Werken en Voordrachten bevat teksten over de (her)oprichting van de Antroposofische Vereniging tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923, de Grondsteenspreuk en beschouwingen daarover, en aanwijzingen van Rudolf Steiner over vormgeving en bedoeling van de ledenbijeenkomsten.

Voorzien van aantekeningen, register en een nawoord, gebonden, 319 pagina’s.

De bovenzinnelijke mens
De bovenzinnelijke mens
Het leven na de dood

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Vijf voordrachten over de gang van de mens in het leven na de dood; over de begeleiding door spirituele wezens én door mensen met wie men in het leven verbonden was.

Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 142 pagina’s, voorzien van Nawoord, Aantekeningen e.d.

(GA 231)

De christelijke inwijding
De christelijke inwijding
En de mysteriën van de oudheid

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

De evangeliën maken het leven van Jezus in beeldvorm openbaar. Om dit leven ook te kunnen begrijpen is echter meer nodig. Dit boek gaat in feite daarover en beschrijft wat je aan ervaringen en beproevingen moet doormaken, om je eigen te kunnen maken wat aanvankelijk nog verborgen ligt. (GA 8) Werken en voordrachten.

(Gebonden, 224 pagina’s)

De filosofie van de vrijheid
De filosofie van de vrijheid
Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 29.50    ‹  geen verzendkosten!   

De filosofische onderbouwing van wat later de antroposofie zou worden. Brengt beweging in het denken.

(Serie Werken en voordrachten, gebonden, 296 pagina’s)

De kernpunten van het sociale vraagstuk
De kernpunten van het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hét basiswerk over Rudolf Steiners visie op een gezonde samenleving: de sociale driegeleding. Hoe we kunnen werken aan een situatie die krachten en kwaliteiten in de samenleving hun juiste plaats biedt. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 223 pagina’s)

De kringloop van het jaar
De kringloop van het jaar

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 28.50    ‹  geen verzendkosten!   

Over het vinden van een nieuwe toegang tot de kringloop van het jaar en de daarmee verbonden jaarfeesten.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 222 pagina)

De spirituele bronnen van de kunst
De spirituele bronnen van de kunst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Deze bundel bestaat uit acht voordrachten en drie geschreven teksten waarin Rudolf Steiner op veelzijdige wijze over kunst spreekt, in het bijzonder over de verbinding van de kunst met de spirituele wereld.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, met Noten, Aantekeningen en een Nawoord, 272 pagina’s)

(GA 271)

De sterrenwereld en de mens
De sterrenwereld en de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Op allerlei manieren zijn de mens en de wereld van de sterren met elkaar verbonden, zoals uit deze voordrachtenreeks duidelijk wordt. De kosmische dierenriem heeft invloed op het lichaam van de mens, maar ook op de ontwikkeling van de cultuur. Planeten hebben invloed op het innerlijk leven van de mens, maar zijn ook verbonden met de metalen en hun geneeskrachtige werking. In deze voordrachten beschrijft Rudolf Steiner de spirituele dimensie van de kosmos.

(hardcover, 280p)

De strijd om het mens-zijn
De strijd om het mens-zijn

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

Negen voordrachten over het mysterie van het kwaad en de positie van de mens tussen goede en kwade krachten. De voordrachten zijn geordend in voordrachten over de cultuur van de moderne tijd; Lucifer en Ahriman; de werking van het kwaad; techniek en de toekomst van de aarde.

Met een nawoord van Mathijs van Alstein. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 281p)

De weg tot inzicht in hogere werelden
De weg tot inzicht in hogere werelden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hét basiswerk over de innerlijke scholingsweg: voorwaarden, voorbereidingen, praktische gezichtspunten, oefeningen, stadia e.d.

(Serie Werken en Voordrachten) gebonden, 212 pagina’s.

De wereld van de gestorvenen
De wereld van de gestorvenen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50    ‹  geen verzendkosten!   

In de reeks Werken en Voordrachten: 14 voordrachten van Rudolf Steiner over de wereld die de gestorvenen na de dood betreden en bereizen; over hun verbinding met mens en aarde en over de mogelijkheden om met hen in verbinding te blijven.

Met Nawoord, noten e.d.

(Gebonden, 335 pagina’s) (uit GA 141, 157a, 182)

De wetenschap van de geheimen der ziel
De wetenschap van de geheimen der ziel
Herkomst en bestemming van de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 35.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een basiswerk uit de antroposofie over fundamentele thema’s en begrippen, zoals: ontwikkeling van mens en wereld, fysiek lichaam-etherlichaam-astraallichaam-ik, leven na de dood, de moderne inwijdingsweg e.d.

Serie Werken en voordrachten, met nawoord en notenapparaat, gebonden, 414 pagina’s.

Egyptische mythen en mysteriën
Egyptische mythen en mysteriën

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

In de 12 voordrachten in deze bundel behandelt Rudolf Steiner de inwijding in het oude Egypte en de betekenis van de Egyptische cultuur binnen het geheel van de ontwikkeling van de mensheid. Daarbij spreekt hij ook over de centrale betekenis van Christus in de mensheidsontwikkeling.

Met een Nawoord van Jana Loose.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten: Nieuwe Reeks.

(Gebonden, 236 pagina’s) (GA 106)

 « 123 »