menu
 winkelmandje 

Auteurs K-O

Antroposofie, sortering op auteursnaam

85 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5
 sortering

 « 12345 » 

Van agro-industrie naar landbouwkunst
Van agro-industrie naar landbouwkunst
Karaktertrekken van de biologisch-dynamische landbouw

Manfred Klett · alles van deze auteur 

€ 55.00    ‹  geen verzendkosten!   

- Een landbouw voor de toekomst - Deze uitgave is beslist de meest uitgebreide en diepgaande beschouwing over de biologisch-dynamische landbouw in het Nederlands taalgebied. Het is ook de samengebalde essentie van het levenswerk van Manfred Klett die in 1968 een landbouwgemeenschap (de Dottenfelderhof) stichtte en daaraan later een opleiding voor BD-landbouw aan verbond. Klett beschrijft in dit werk alle aspecten van de landbouw, waaronder: de landbouwindividualiteit; de dieren in de landbouw; het vormen van een bedrijfsgemeenschap; de bodemvruchtbaarheid (grondbewerking, vruchtwisseling, bemesting) en de betekenis en toepassing van de preparaten en beschrijft ook, in heden en verleden, de betekenis van de landbouw voor de samenleving.

(hardcover, genaaid, 406p)

Vriendschap
Vriendschap

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 16.95

Iedereen weet wat echte vriendschap is. Niet iedereen weet hoe je een echte vriend of vriendin moet zijn, maar iedereen weet wel waar hij of zij in de vriendschap naar verlangt. Dat waar je naar verlangt duidt precies aan wat vriendschap is. Het bewust worden van dit verlangen is de inhoud van dit boekje. Elk hoofdstuk bevat een uitspraak over vriendschap van grote denkers en 'vrienden', en een bezinningsoefening.

(paperback, 105p)

Pleidooi voor een genereus Europa
Pleidooi voor een genereus Europa

Wilbert Lambrechts · alles van deze auteur 

€ 15.00

In deze turbulente tijden, waarin we van crisis naar crisis lijken te bewegen, is het goed ook stil te staan bij een 'andere kant' van Europa. Wilbert Lambrechts hield tussen 2018 en 2023 drie voordrachten waarin hij spreekt over de diepe historische wortels van Europa, en een sociaal-spirituele kracht die nu zo goed als verborgen lijkt. Lambrechts spreekt over een ander Europa dat mogelijk is op basis van een vrij geestesleven, een daaruit voortvloeiend gelijk rechtsleven en een economisch leven gebaseerd op behoeftebevrediging in dialoog, met respect voor mens en natuur. Aangevuld met een voordracht uit 1980 van Hans Peter van Manen over het Europese lot van België.

(paperback, 121p)

Bitterzoete smart
Bitterzoete smart
De verschijning van Christus in de etherische wereld

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 26.50    ‹  geen verzendkosten!   

Beschouwingen die de bewustwording van de wederkomst van Christus in het etherische wekken. Wat houdt deze wederkomst in; hoe kunnen we deze wederkomst begrijpen en beleven en hoe kunnen we ons met de wedergekomen Christus verbinden?

(linnen band met stofomslag, 110p)

Leven met Persephone
Leven met Persephone
En de toekomst van de plantenwereld

Edith Lammerts van Bueren · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

De schrijfster houdt zich al sinds lang bezig met duurzame (BD) landbouw, de veredeling van zaad en gezonde voeding. Zij was o.m. verbonden aan het Louis Bolk Instituut en aan de Universiteit Wageningen. Door een bijzonder voorval, enkele jaren geleden, kwam zij op het spoor van de Griekse godin Persephone en haar betekenis voor de levende wereld van de planten. In dit boek wordt het spoor van Persephone gevolgd en komt haar verhouding met de natuurwezens, de preparaten uit de BD-Landbouw en de toekomst van de plantenwereld aan bod.

(hardcover, 195p, met afb. in kleur)

Luisteren naar kleur
Luisteren naar kleur
Onderzoek naar wetmatigheden in een scheppingsproces

Anne Margreet Muller · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is de weerslag van een ontdekkingsreis in het schilderen vanuit kleur. Dit schilderen gebeurt in een opeenvolging van zeven stappen. Wat wordt hoorbaar wanneer dit proces tot spreken komt, welke beelden en welke kwaliteiten worden beleefbaar? - En: is het mogelijk wetmatigheden bloot te leggen in dit zevenvoudig scheppend proces?

(hardcover, genaaid, 106p, met vele afb. in kleur)

Spreekkunst
Spreekkunst

Michaëla Klinkenberg · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(paperback, genaaid, 391 pagina’s)

Doen!
Doen!

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 16.95

Wat doen we als we iets 'doen'? En terugkijkend: hadden we dit wel moeten doen, of had het misschien op een andere manier gekund? Doen we niet teveel, of juist te weinig - en wat moet ik doen om daarin een balans te vinden? Is het ook mogelijk om vooraf al te kunnen proeven of en hoe we iets moeten doen?

Rond 'het doen' in ons leven valt veel te leren en ontwikkelen. Daarover gaat dit boek, waarin ook veel oefeningen zijn opgenomen om ons handelen verder te brengen.

(paperback, 103p)

Antroposofie doen?
Antroposofie doen?

Jesse Mulder · alles van deze auteur 

€ 17.50

Veel mensen willen de antroposofie graag praktisch benaderen - zij willen 'antroposofie doen'. Prima! - maar, hoe 'doe' je dat dan eigenlijk?

Jesse Mulder neemt deze vraag als uitgangspunt voor een wandeling-in-stapjes die tot een antwoord leidt op de vraag: wat is 'antroposofie doen' en hoe pak je dat aan?

(hardcover, 134p)

De zeven metalen
De zeven metalen
Als basis voor de therapie in de geneeskundige praktijk

Jos Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 44.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een studie naar de grondbeginselen van de antroposofisch geneeskunde en het therapeutisch werken met de zeven metalen. Daarbij probeert de auteur de werking van de zeven metalen en hun toepassing zo exact mogelijk in kaart te brengen, ook in hun relatie met de constitutie- en zielentypen.

De auteur is werkzaam geweest als huisarts, en werkte 18 jaar op basis van de homeopathische en antroposofische geneeskunde.

(gebonden met stofomslag, 236 pagina's)

Tedere vertroosting
Tedere vertroosting

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 24.95    ‹  geen verzendkosten!   

- De verschijning van Christus in de etherische wereld -

"Zoals onze fysieke lichamen een kiem van het opstandingslichaam in zich dragen, zo dragen sindsdien onze etherlichamen een vonk Liefde in zich. De Liefde nu overwint alles. En zo is de verschijning van Christus in de etherwereld de openbaring en genade van de tedere vertroosting, die wij van Hem ontvangen, maar die wij ook kunnen geven aan anderen. We ontvangen een ongekende Liefde, waarvan het kenmerk is, dat die gegeven wil worden, zodra die ontvangen is."

(hardcover, linnen band, 116p)

De dynamische tuin
De dynamische tuin
Een praktische weg naar bewustwording

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Het werken in je tuin, met de aarde en de planten, is een weg waarlangs je je bewust kan worden van het grote geheel, inclusief de niet-aardse, spirituele wereld, waarvan de mens deel uitmaakt. Dit boek zet alles dat in de tuin gebeurt in een breder perspectief, en is tegelijkertijd heel praktisch: met de voeten op de grond. Het laat je ook zien hoe je composteert, een moestuin beheert, fruit of kruiden teelt - en meer. Een inspirerende uitgave!

(groot formaat, hardcover, genaaid, met vele kleurenfoto's en register)

(gebonden, 143p)

De Almeida Quest
De Almeida Quest
- een verloren gewaand document

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 18.50

Een fictief maar op feiten gebaseerd verhaal waarin twee levens met elkaar verbonden worden: dat van een Portugese zeevaarder, Francesco d'Almeida uit de 15e eeuw, en dat van Walter Johannes Stein, 20e eeuw, leraar op de eerste Vrije School, schrijver en spreker. In de verwevenheid van de twee levens rijst het beeld van een levensopgave die meerdere levens omspant.

(paperback, 149p, met afb. in kleur)

Leer Voelen!
Leer Voelen!

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 14.95

Het voelen kan bij uitstek het instrument worden waarmee wij kunnen beleven wat waar en wat onwaar is. In de mens leeft een waarheidsgevoel en wat we moeten leren is hoe wij ons daarvoor openstellen. In deze uitgave beschrijft de auteur hoe je dat kunt (be)oefenen.

(paperback, 95p)

In gesprek met de aarde
In gesprek met de aarde
Een innerlijke ervaringsweg

Karsten Massei · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

'Dit boek wil een kleine gids zijn voor mensen die voelen dat ze diep met de aarde verbonden zijn en die het vermoeden hebben dat hun ziel en de ziel van de aarde op een bijzondere manier met elkaar samenhangen.’

'Het gaat er niet zozeer om wat je vanuit de kracht van het kennende bewustzijn doet. Het gaat om het hoe, om de harteliefde van een ontmoeting.'

Paperback, 140 p.

Corona-injecties
Corona-injecties
Vanuit spiritueel gezichtspunt

Thomas Mayer · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Thomas Mayer deed spiritueel onderzoek naar de gevolgen van de corona-vaccins en verzamelde ook informatie van enkele tientallen andere therapeuten die ervaringen hebben met patiënten die tegen corona gevaccineerd zijn. Deze uitgave bevat een groot aantal van deze ervaringsberichten, die door Thomas Mayer in een inhoudelijk kader zijn geplaatst. Afgaande op deze ervaringen hebben de vaccins werkingen die niet alleen lichamelijk maar ook op de zielenconstellatie van de mens doorwerken, tot in het leven na de dood.

(paperback, 356p, met afb. in kleur)

Mysterium Magnum
Mysterium Magnum

Mieke Mosmuller · alles van deze auteur 

€ 50.00    ‹  geen verzendkosten!   

In deze uitgave wil de auteur een spiritueel-filosofische onderbouwing uitwerken, voor wat zij hier 'de Nieuwe Mysteriën' noemt, de antroposofie. Dat doet zij in de vorm van een aantal meditatieve beschouwingen langs de lijn van de zgn 'Klassenuren' van Rudolf Steiner.

(hardcover, in leer gebonden, 242p)

Gekte is onbegrepen ontwikkeling
Gekte is onbegrepen ontwikkeling
Over mythen, stadslegendes en complottheorieën

Wilfried Nauta · alles van deze auteur 

€ 10.00

Het lijkt erop dat mensen steeds meer met elkaar botsen... omdat zij niet meer in eenzelfde realiteit schijnen te verkeren. Dat trekt scherpe sporen in de samenleving, in het groot en in het klein. Wilfried Nauta behandelt een aantal rondwarende (waan)beelden en plaatst deze in een opmerkelijk perspectief: gaat het hier om flarden van een mythologische werkelijkheid die het bewustzijn van de mens overspoelen?

(paperback, 57p)

Wetenschapsmetamorfose
Wetenschapsmetamorfose
De antroposofische onderzoeksmethode

Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts · alles van deze auteur 

€ 15.00

Om de samenleving en de richting waarin deze zich ontwikkelt te veranderen, is het nodig dat wij anders denken, anders onderzoeken, tot andere inzichten komen. Dat betekent ook dat wetenschap en techniek zullen (moeten) veranderen. In het werk van Rudolf Steiner is een methode beschreven om tot die andere wijze van onderzoeken te komen. Daarover handelt deze bundel, met teksten van Rudolf Steiner, Peter Selg en Wilbert Lambrechts.

(paperback, 136p)

Een verreikende sociale daad
Een verreikende sociale daad

Emile Gevers, Ernst Lehrs · alles van deze auteur 

€ 10.00

- De opening van de Vrije School in Antwerpen op 11 september 1954 -

Vondsten in een archief: de tekst van twee voordrachten die in 1954 werden gehouden ter gelegenheid van de oprichting van de eerste steinerschool in België. Met een artikel over de ontstaansgeschiedenis van de steinerschool in België door Wilbrecht Lambers.

(pocketformaat, 83p, met afb. in ZW)

 « 12345 »