menu
 winkelmandje 

Auteurs K-O

Antroposofie, sortering op auteursnaam

71 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Ahriman en Lucifer
Ahriman en Lucifer

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

Ahriman en Lucifer, zij zijn de tegenstrevers van de mens; zij belemmeren hem in zijn ontwikkeling - maar dragen langs die omweg ook weer bij aan de ontwikkeling. In deze uitgave gaat de schrijfster op zoek naar de oorsprong van deze krachten, beschrijft zij hoe wij ze in het dagelijks leven tegenkomen en hoe we daar mee om kunnen gaan.

(hardcover, genaaid, 38p)

De dynamische tuin
De dynamische tuin
Een praktische weg naar bewustwording

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 19.50

Het werken in je tuin, met de aarde en de planten, is een weg waarlangs je je bewust kan worden van het grote geheel, inclusief de niet-aardse, spirituele wereld, waarvan de mens deel uitmaakt. Dit boek zet alles dat in de tuin gebeurt in een breder perspectief, en is tegelijkertijd heel praktisch: met de voeten op de grond. Het laat je ook zien hoe je composteert, een moestuin beheert, fruit of kruiden teelt - en meer. Een inspirerende uitgave!

(groot formaat, hardcover, genaaid, met vele kleurenfoto's en register)

De terugblik
De terugblik
Een eigentijdse scholingsweg

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het dagelijks terugblikken op de dag is, oefenend en geconcentreerd gedaan, kan uitgroeien tot een vruchtbare scholingsweg, waarin je werkt aan zelfkennis; je bewust wordt van belemmeringen en hindernissen en dichterbij het herkennen van je karma kan komen.

In dit boek beschrijft de auteur op een heldere en concrete manier hoe je de terugblik oefenen kunt.

(hardcover, p. 48)

Het lichaamswezen
Het lichaamswezen

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

In ieder mens is een zogenoemd 'lichaamswezen' werkzaam, een natuurwezen dat verbonden is met onze levenskrachten en langs die weg verbonden met ons geheugen, onze gezondheid en ons afweersysteem.

In deze uitgave beschrijft de auteur over haar ervaring en verbinding met haar eigen lichaamswezen.

(hardcover, genaaid, 43p)

Twaalf zonnekwaliteiten
Twaalf zonnekwaliteiten
De astronomische omloop van het jaar

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

De omloop van de zon door het jaar heen, waarbij de zon de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem doorloopt, brengt met zich mee dat er twaalf zonnekwaliteiten te ervaren zijn. In deze uitgave beschrijft de auteur hoe je dichterbij het beleven van deze twaalf kwaliteiten komt.

(paperback, met afbeeldingen in kleur, 62p)

Spreekkunst
Spreekkunst
Werkboek

Michaëla Klinkenberg · alles van deze auteur 

€ 37.50    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(genaaid, gebonden, 391 pagina’s)

Christus en het lot van de mens
Christus en het lot van de mens

Wolf-Ulrich Klünker · alles van deze auteur 

€ 16.00

De auteur geeft een aanzet tot het ontwikkelen van een christelijke menskunde die vruchtbare perspectieven biedt voor de grote vragen naar lichaam en ziel en leven en onsterfelijkheid. Door Christus' betrokkenheid bij het lot van de mens ontstaan zo inzichten die behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van innerlijke kracht tot genezen en ontwikkelen.

(paperback, 155p)

Het antwoord van de ziel
Het antwoord van de ziel

Wolf-Ulrich Klünker · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?

(paperback, 78p)

De geheimen van het licht
De geheimen van het licht

Wim Kops · alles van deze auteur 

€ 9.90

Door een persoonlijke fascinatie verdiepte de schrijver zich intensief in het verschijnsel licht en schreef er dit meeslepende boek over waarin hij zijn onderwerp op alle mogelijke manieren beschrijft en onderzoekt. Wat was de betekenis van licht in vroegere culturen, hoe keken en kijken wetenschappers naar licht, hoe neemt de mens licht en kleur waar, wat zijn kleuren?

Een meeslepend boek!

(paperback, 285 pagina’s, met afbeeldingen in kleur) Van 27,50 voor 9,90

De wil van U
De wil van U
De 7 fasen van de Theorie U in de vrijeschoolpedagogie

Henk Kranenborg · alles van deze auteur 

€ 19.50

In zijn eigen ervaring als vrijeschoolleerkracht ontdekte de schrijver de betekenis van de Theorie U. Daarnaast ontdekte hij dat het mensbeeld dat op de vrijescholen centraal staat juist weer een verdieping aan de Theorie U kunnen geven.

In dit boek, dat ontstaan is uit een reeks artikelen, geeft hij een beeld van de praktische betekenis van de Theorie U voor het vrijschoolonderwijs.

(paperback, geïllustreerd in zw, 110 pagina’s)

Bezinning op de grondsteen
Bezinning op de grondsteen

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 18.00

In deze uitgave beschrijft de auteur allereerst hoe de grondsteenspreuk, die Rudolf Steiner tijdens de kerstconferentie van 1923 gaf, in een historische context past waarin ook stromingen als de rozenkruisers en de School van Chartres staan.

Vervolgens staat de grondsteenspreuk zelf centraal en worden gezichtspunten uitgelicht die de inhoud verdiepen en die aanmoedigen om zelf met de spreuk te werken.

(paperback, 129p)

De levensloop van de mens
De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een klassieker waarin de schrijver de verschillende fasen in het leven van de mens onderscheidt en karakteriseert, en aangeeft met welke mogelijkheden, kansen en probleemstellingen die gepaard kunnen gaan. Daarnaast, tegen de achtergrond van deze levensfasen, worden het mannelijke en het vrouwelijke, het beroepsleven en de psychotherapie behandeld.

(paperback, 239p)

Het goede doen in de 21e eeuw
Het goede doen in de 21e eeuw

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 15.00

Deze uitgave bevat de tekst van vijf voordrachten die Bernard Lievegoed in 1965 in Amerika hield. Daarbij staat de vraag centraal: hoe kunnen we, wanneer we onderscheid tussen goed en kwaad kunnen maken, het goede ook daadwerkelijk doen - juist ook met het oog op de ontwikkelingen die de auteur rond de overgang naar het nieuwe millennium voorzag.

(paperback, 131p)

Het oog van de naald
Het oog van de naald

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 5.00

Dit boek kwam tot stand op basis van een aantal gesprekken van Bernard Lievegoed met Jelle van der Meulen. Lievegoed vertelt over zijn leven en eindigt in het laatste deel met een blik op de actualiteit en de toekomst.

(paperback, 102 pagina’s)

Mens op de drempel
Mens op de drempel

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 17.00

Deze uitgave zou je een basiswerk over de weg van innerlijke ontwikkeling in de moderne tijd kunnen noemen. Na een beschrijving van scholingswegen uit het verleden, gaat de auteur over op de specifieke omstandigheden van onze tijd en cultuur, en ontwikkelt daaruit zijn gedachten over een innerlijke ontwikkelingsweg die in deze tijd past.

(paperback, 291p)

Mensheidsperspectieven
Mensheidsperspectieven

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 15.00

In deze uitgave gaat het om de spirituele ontwikkeling van de mensheid, in het verleden en in het nu. Na een beschrijving van die ontwikkeling in het oude Atlantis en daarna, wordt specifiek beschreven welke vier stromen elkaar in het verleden in Europa ontmoetten. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de nieuwe mysteriën, die Rudolf Steiner grondvestte.

(paperback, 138p)

Over de redding van de ziel
Over de redding van de ziel

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 17.00

Lievegoed's laatste werk: de beschrijving van de drie grote geestesstromingen (antroposofie, manicheïsme en rozenkruisersdom) en hun leiders (Rudolf Steiner, Mani en Christian Rosenkreutz) en hun samenhang en samenwerking.

(paperback, 113p)

De evolutie van de materie
De evolutie van de materie
Spirituele beschouwingen over kosmos en mens

Stefan Lubienski · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een beschouwing over de materie, die niet vast en eeuwig is, maar zich evolueert, zoals ook de mens. Er is zelfs een samenhang tussen de ontwikkeling van de mens en die van de evolutie.

(paperback, 117 pagina’s)

Vijandschap, broederschap
Vijandschap, broederschap

Stefan Lubienski · alles van deze auteur 

€ 5.70

Kort beschouwing over het kwaad in de wereld en over de mogelijkheid het kwaad om te zetten.

(Brochure, 22 pagina’s)

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten
Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 6.00

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.

160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit

VAN 17,50 VOOR 6,00

 « 1234 »