menu
 winkelmandje 

Auteurs K-O

Antroposofie, sortering op auteursnaam

73 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Ahriman en Lucifer
Ahriman en Lucifer

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

Ahriman en Lucifer, zij zijn de tegenstrevers van de mens; zij belemmeren hem in zijn ontwikkeling - maar dragen langs die omweg ook weer bij aan de ontwikkeling. In deze uitgave gaat de schrijfster op zoek naar de oorsprong van deze krachten, beschrijft zij hoe wij ze in het dagelijks leven tegenkomen en hoe we daar mee om kunnen gaan.

(hardcover, genaaid, 38p)

De terugblik
De terugblik
Een eigentijdse scholingsweg

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

Het dagelijks terugblikken op de dag is, oefenend en geconcentreerd gedaan, kan uitgroeien tot een vruchtbare scholingsweg, waarin je werkt aan zelfkennis; je bewust wordt van belemmeringen en hindernissen en dichterbij het herkennen van je karma kan komen.

In dit boek beschrijft de auteur op een heldere en concrete manier hoe je de terugblik oefenen kunt.

(hardcover, p. 48)

Het lichaamswezen
Het lichaamswezen

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

In ieder mens is een zogenoemd 'lichaamswezen' werkzaam, een natuurwezen dat verbonden is met onze levenskrachten en langs die weg verbonden met ons geheugen, onze gezondheid en ons afweersysteem.

In deze uitgave beschrijft de auteur over haar ervaring en verbinding met haar eigen lichaamswezen.

(hardcover, genaaid, 43p)

Twaalf zonnekwaliteiten
Twaalf zonnekwaliteiten
De astronomische omloop van het jaar

Guurtje Kieft · alles van deze auteur 

€ 12.50

De omloop van de zon door het jaar heen, waarbij de zon de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem doorloopt, brengt met zich mee dat er twaalf zonnekwaliteiten te ervaren zijn. In deze uitgave beschrijft de auteur hoe je dichterbij het beleven van deze twaalf kwaliteiten komt.

(paperback, met afbeeldingen in kleur, 62p)

Spreekkunst
Spreekkunst
Werkboek

Michaëla Klinkenberg · alles van deze auteur 

€ 37.50    ‹  geen verzendkosten!   

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(genaaid, gebonden, 391 pagina’s)

Christus en het lot van de mens
Christus en het lot van de mens

Wolf-Ulrich Klünker · alles van deze auteur 

€ 16.00

De auteur geeft een aanzet tot het ontwikkelen van een christelijke menskunde die vruchtbare perspectieven biedt voor de grote vragen naar lichaam en ziel en leven en onsterfelijkheid. Door Christus' betrokkenheid bij het lot van de mens ontstaan zo inzichten die behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van innerlijke kracht tot genezen en ontwikkelen.

(paperback, 155p)

Het antwoord van de ziel
Het antwoord van de ziel

Wolf-Ulrich Klünker · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?

(paperback, 78p)

De geheimen van het licht
De geheimen van het licht

Wim Kops · alles van deze auteur 

€ 9.90

Door een persoonlijke fascinatie verdiepte de schrijver zich intensief in het verschijnsel licht en schreef er dit meeslepende boek over waarin hij zijn onderwerp op alle mogelijke manieren beschrijft en onderzoekt. Wat was de betekenis van licht in vroegere culturen, hoe keken en kijken wetenschappers naar licht, hoe neemt de mens licht en kleur waar, wat zijn kleuren?

Een meeslepend boek!

(paperback, 285 pagina’s, met afbeeldingen in kleur) Van 27,50 voor 9,90

De feestelijke afscheidsweek van de Waldorfschool in maart 1938
De feestelijke afscheidsweek van de Waldorfschool in maart 1938

Wilbert Lambrechts · alles van deze auteur 

€ 14.00

In 1938 werd de Waldorfschool in Stuttgart door het nationaalsocialistisch regime gesloten, omdat de school zich niet wilde aanpassen. De school gaf de sluiting vorm in een feestweek. Deze bundel bevat de toespraken van verschillende leerkrachten, aan leerlingen en ouders, en een herdenkingsvoordracht ter gelegenheid van Rudolf Steiners sterfdag, die ook in deze week viel. In deze teksten rijst het beeld op van de essentie waar het in de vrije school om gaat.

(paperback, met afb. in zw, 79p)

Een verreikende sociale daad
Een verreikende sociale daad

Emile Gevers & Ernst Lehrs · alles van deze auteur 

€ 10.00

- De opening van de Vrije School in Antwerpen op 11 september 1954 -

Dit boekje bevat de twee openingsvoordrachten die werden gehouden bij de oprichting van de eerste 'Steinerschool' in België en nog enkele artikelen waarin de Steinerpedagogie, en degenen die daarmee verbonden waren, in België centraal staan.

(pocket, 88p)

Verhalen uit de Smidse
Verhalen uit de Smidse

Erik Lemmens · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

"Een plek bouwen om mens te worden op aarde" (Edmond Schoorel).

Al 25 jaar werkt Erik Lemmens in de Smidse (in Driebergen) als smid, pedagoog en kunstenaar. Kinderen maken daar kennis met het ambacht, en met de elementen aarde, water, vuur en lucht. Soms blijven ze er jarenlang komen, zoals ook volwassenen.

In dit rijk geïllustreerde boek vertelt Erik het verhaal van de Smidse en laat hij zien hoe zorg en aandacht voor al het grote en het kleine in de Smidse aaneengesmeed zijn tot een gemeenschap waar wordt gebouwd aan mens en wereld. Met bijdragen van Sjef Honer, Edmond Schoorel en Jelle van der Meulen.

(83p, genaaid, oblongformaat)

De levensloop van de mens
De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een klassieker waarin de schrijver de verschillende fasen in het leven van de mens onderscheidt en karakteriseert, en aangeeft met welke mogelijkheden, kansen en probleemstellingen die gepaard kunnen gaan. Daarnaast, tegen de achtergrond van deze levensfasen, worden het mannelijke en het vrouwelijke, het beroepsleven en de psychotherapie behandeld.

(paperback, 239p)

Het goede doen in de 21e eeuw
Het goede doen in de 21e eeuw

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 15.00

Deze uitgave bevat de tekst van vijf voordrachten die Bernard Lievegoed in 1965 in Amerika hield. Daarbij staat de vraag centraal: hoe kunnen we, wanneer we onderscheid tussen goed en kwaad kunnen maken, het goede ook daadwerkelijk doen - juist ook met het oog op de ontwikkelingen die de auteur rond de overgang naar het nieuwe millennium voorzag.

(paperback, 131p)

Mens op de drempel
Mens op de drempel

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 17.00

Deze uitgave zou je een basiswerk over de weg van innerlijke ontwikkeling in de moderne tijd kunnen noemen. Na een beschrijving van scholingswegen uit het verleden, gaat de auteur over op de specifieke omstandigheden van onze tijd en cultuur, en ontwikkelt daaruit zijn gedachten over een innerlijke ontwikkelingsweg die in deze tijd past.

(paperback, 291p)

Mensheidsperspectieven
Mensheidsperspectieven

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 15.00

In deze uitgave gaat het om de spirituele ontwikkeling van de mensheid, in het verleden en in het nu. Na een beschrijving van die ontwikkeling in het oude Atlantis en daarna, wordt specifiek beschreven welke vier stromen elkaar in het verleden in Europa ontmoetten. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de nieuwe mysteriën, die Rudolf Steiner grondvestte.

(paperback, 138p)

Over de redding van de ziel
Over de redding van de ziel

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 17.00

Lievegoed's laatste werk: de beschrijving van de drie grote geestesstromingen (antroposofie, manicheïsme en rozenkruisersdom) en hun leiders (Rudolf Steiner, Mani en Christian Rosenkreutz) en hun samenhang en samenwerking.

(paperback, 113p)

De evolutie van de materie
De evolutie van de materie
Spirituele beschouwingen over kosmos en mens

Stefan Lubienski · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een beschouwing over de materie, die niet vast en eeuwig is, maar zich evolueert, zoals ook de mens. Er is zelfs een samenhang tussen de ontwikkeling van de mens en die van de evolutie.

(paperback, 117 pagina’s)

Vijandschap, broederschap
Vijandschap, broederschap

Stefan Lubienski · alles van deze auteur 

€ 5.70

Kort beschouwing over het kwaad in de wereld en over de mogelijkheid het kwaad om te zetten.

(Brochure, 22 pagina’s)

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten
Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 6.00

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.

160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit

VAN 17,50 VOOR 6,00

Wie is Harry Potter?
Wie is Harry Potter?

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 14.50

Uitdagende visie op Harry Potter. Frans Lutters, auteur van verschillende boeken en leraar op een Vrije School-bovenbouw, onderzoekt de verbanden tussen de avonturen van Harry Potter en verschillende antroposofische thema’s rondom het thema van de strijd tussen goed en kwaad. Hij ontdekt een overeenkomst met het Manicheïsme en gaat van daaruit op zoek naar aanvullende gezichtspunten, onder meer over de grote mensheidsleraren en de avonturen van Parzival.

(paperback, 79 pagina’s)

 « 1234 »