menu
 winkelmandje 

Auteurs F-J

Antroposofie, sortering op auteursnaam

38 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Het sprookje van de groene slang en de schone Lelie
Het sprookje van de groene slang en de schone Lelie

Johann Wolfgang von Goethe · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

’Het sprookje van Goethe’, waarin hij in beelden over de sociale toekomst van de mensheid spreekt, is opnieuw vertaald (door Mieke Mosmüller) en fraai (gebonden met stofomslag) uitgegeven, mét de bijpassende aquarellen van Daniel van Bemmelen.

(78 pagina’s)

Esoterische verdiepingen
Esoterische verdiepingen

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 19.50

Het ´best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland´: op basis van gedegen eigen geesteswetenschappelijk onderzoek werpt de schrijver licht op onderwerpen als kindersterfte, orgaandonatie, het geboorteproces en het opstandingslichaam van de Christus.

Het lezen van dit boek is een ervaring op zich...

(paperback, 205 pagina´s)

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap
Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 16.00

Integere behandeling van verschillende kernthema’s uit de geesteswetenschap, beschreven op basis van studie en autonoom geesteswetenschappelijk onderzoek.

(paperback, 156 pagina’s)

Karmisch mengelwerk
Karmisch mengelwerk

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.

(paperback, 208p)

Mani & Rudolf Steiner
Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst

Christine Gruwez · alles van deze auteur 

€ 14.50

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheïsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.

(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)

Mildheid? Ja, mildheid...
Mildheid? Ja, mildheid...
12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheïsme en perifere identiteit

Christine Gruwez en anderen · alles van deze auteur 

€ 12.00

De vier auteurs, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Nard Besseling en Hugo Verbrugh, schrijven elkaar brieven waarin Bernard Lievegoed centraal staat. Zij zoeken naar hun herinneringen aan hem, vertellen over zijn streven en over de thema's waarmee hij verbonden was. Elk van de twaalf brieven wordt een bouwsteen waarin het thema van goed en kwaad en dat van de spanning tussen exoterie en esoterie verdiept worrdt.

(paperback, 102p)

De Tempeliers I
De Tempeliers I
Deel I

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Eerste deel van een tweedelig werk over de Tempeliers, de ridderorde die in de 13e eeuw werd uitgeroeid maar die van grote esoterische betekenis was. In dit deel worden onder meer twee belangrijker inwijdingsrituelen van de Tempeliers beschreven.

(gebonden uitgave in linnen band, 187 pagina’s)

Transhumanisme
Transhumanisme
En de toekomst van het mens-zijn

Dieter Hammer e.a. · alles van deze auteur 

€ 16.00

Er is een sterke ontwikkeling gaande die de mens technologisch wil 'verbeteren'. daarin komt ook de visie tot uitdrukking dat de mens niet meer is dan een 'dataverwerker' - en dus voor verbetering vatbaar. De voortschrijdende technologie mag misschien in veel opzichten praktisch en gemakkelijk zijn, maar draagt ook als gevaar in zich dat we uit het oog verliezen wat het mens-zijn in essentie betekent. Vijf auteurs (Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos) laten zien hoe wij vanuit een spiritueel mensbeeld deze ontwikkeling tegemoet kunnen treden.

(paperback, 182p)

Lohengrin en Antwerpen
Lohengrin en Antwerpen

Rika Heymans (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 12.00

Een spirituele zoektocht naar de geschiedenis en de opgave van de stad Antwerpen, in het licht van het graalsthema. Over Lohengrin de Zwanenridder, over de middeleeuwse stadscultuur en de kiemen voor de wereldeconomie.

(paperback, 112 pagina’s, met afb. in kleur en zwartwit)

Creatieprocessen
Creatieprocessen

Jaak Hillen · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

De ontwikkeling van de mens -van ieder mens- is een creatieproces; is het verhaal van potenties die gerealiseerd worden, van hindernissen die worden omgevormd, van het onzichtbare dat zichtbaar wordt gemaakt.

In dit boek worden creatieprocessen inzichtelijk gemaakt, verbonden met de kunst en worden instrumenten aangereikt om creatieprocessen te beleven en te begeleiden.

(Gebonden uitgave, 230 pagina

Rudolf Steiner, revolutionair
Rudolf Steiner, revolutionair
Zonder revolutie

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 4.75

Het is nauwelijks bekend dat Rudolf Steiner op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.

In deze brochure gaat het over Rudolf Steiner als wereldverbeteraar en wordt duidelijk dat een sterk sociaal en maatschappelijk engagement steeds deel van zijn werken is geweest.

(ABC Wegwijzer 13, brochure, met afb, 24 pagina’s)

Wat is antroposofie?
Wat is antroposofie?

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 4.75

In Nederland bestaat een bonte verscheidenheid aan initiatieven waar mensen werken op basis van inzichten of idealen die zij uit de antroposofie putten.

In onderwijs, geneeskunst, gehandicaptenzorg, landbouw en nog veel meer gebieden wordt de antroposofie praktisch toegepast.

Dit boekje biedt een nadere kennismaking met antroposofie in woord en daad.

(geactualiseerde nieuwe druk, brochure, ABC Wegwijzer, 24 pagina’s)

Op weg naar de graal
Op weg naar de graal

John Hogervorst (red.) · alles van deze auteur 

€ 14.75

Een verzameling van artikelen over verschillende facetten van de graal. Over de graal in zijn verschillende gestalten door de eeuwen heen; over historische figuren die met het verhaal van de graal te verbinden zijn; over de kracht van het kwaad (Klingsor) in het graalverhaal; over de graal als inwijdingsthema; de genezing van Anfortas en het toekomstperspectief dat op licht in Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Bevat artikelen van Ursula Grahl, John Hogervorst, Frans Lutters, Harrie Salman en Roland van Vliet.

Paperback, 135 pagina’s

Wat mensen tot de sterren spreken
Wat mensen tot de sterren spreken

Leo de la Houssaye · alles van deze auteur 

€ 16.50

’Mensen spreken tot de sterren’ wanneer ze in vrijheid handelen (en daarmee hun eigen lot in handen nemen).

In deze uitgave verdiept de auteur het thema van de verbinding tussen de mens en de wereld van sterren en planeten. Zoekend naar een vernieuwde sterrenwijsheid onderzoekt hij, onder meer aan de hand van de stervenshoroscopen, de samenhang tussen de wijsheid van de sterren en de levensloop van bijvoorbeeld Raffael, Novalis, Paracelsus en Thomas van Aquino.

(paperback, met afb. in ZW, 162 pagina’s)

Met de handen in haar schoot
Met de handen in haar schoot

Lidwien van Geffen · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een verhaal over de laatste levensjaren van Ona. Haar wereld is met het verstrijken van de jaren klein geworden, maar in haar innerlijk rijzen beelden op uit haar vroegere jaren, maar ook nog uit een verder verleden.

Een spiritueel verhaal, waarin het leven met de natuur en de jaarfeesten een bijzondere betekenis heeft.

(paperback, 168p)

Splinters van de Sampo
Splinters van de Sampo
Een ontdekkingstocht door de Kalevala

Lidwien van Geffen · alles van deze auteur 

€ 17.00

Deze uitgave neemt de lezer werkelijk mee op een ontdekkingstocht door de Kalevala - het Finse epos dat niet alleen over de oorsprong van mens en wereld en de weg van de mens tussen goed en kwaad voert, maar die ook een licht op de toekomst werpt. De schrijfster behandelt het verhaal gebaseerd op kennis van de antroposofie en op haar eigen ervaarbare verbinding met dit mensheidsverhaal.

(paperback, 175p)

Over het mysterie van het boze
Over het mysterie van het boze

Christine Gruwez en anderen · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

In deze uitgave gaan de auteurs in op hetgeen in De aardse en de kosmische mens van Bruno Skerath over het boze geschreven is. Aan de orde komen o.m. de vraag naar de zin van het lijden, de betekenis van het boze en de ontwikkeling van het Ik.

Auteurs: Christine Gruwez, Marc Nauwelaerts, Luc Vandecasteele, Vera Van Ighem

(paperback, 63p)

Anna Katharina Emmerick
Anna Katharina Emmerick

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 25.50    ‹  geen verzendkosten!   

In antroposofische kringen is al enkele jaren een discussie gaande over de vraag hoe de stigmatisatie van Judith von Halle en de inhoud van haar boeken en voordrachten beoordeeld moeten worden. In antwoord op een geschrift van Sergej Prokofieff schreef von Halle dit boek over Anna Katharina Emmerick, een 19e eeuwse non die de stigmata droeg.

(paperback, 283 pagina’s)

De Apocalyps van Johannes
De Apocalyps van Johannes

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

Deze uitgave bevat de tekst van twee voordrachten over de Apocalyps van Johannes en handelen onder meer over: de Joods-mystieke inwijdingsweg en die van Johannes; Christus als Aardegeest; broederliefde; de Aarde-ontwikkeling en de twee mensheidsstromingen in de Apocalyps.

(paperback, 94p)

De houtplastiek
De houtplastiek
Van het Goetheanum

John Wilkes en Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 20.50    ‹  geen verzendkosten!   

’De mensheidsrepresentant tussen Ahriman en Lucifer’.

Verschillende hoofdstukken over het ontstaan en de achtergronden van ’de houtplastiek’, de Mensheidsrepresentant waaraan Rudolf Steiner lang werkte en die onvoltooid bleef. Daarbij: vele prachtige foto’s de beeldengroep, het werken aan het beeld, het eerste Goetheanum en meer.

(paperback, 21x23 cm, 84 pagina’s)

 « 12 »