menu
 winkelmandje 

Auteurs F-J

Antroposofie, sortering op auteursnaam

52 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3

 « 123 » 

Urachhaus Agenda 2023
Urachhaus Agenda 2023
(kunststof)

Michael Gerasch · alles van deze auteur 

€ 11.00

Deze kalender wekt bewustzijn voor de kleine en grotere ritmen die in ons leven een rol spelen.

Twee pagina's per week / tijden van dagelijkse opkomst en ondergaan van zon en maan / de belangrijkste planetenconstellaties / feestdagen / ritmen die in de geschiedenis werken / Paastabel, vooroverzicht 2023 en 2024.

Dit is de kunststof uitvoering; de tekst voor zover aanwezig, is in het Duits

Laatste exemplaren: van € 15,00 voor 11,00

Urachhaus Agenda 2023
Urachhaus Agenda 2023
(leder)

Michael Gerasch · alles van deze auteur 

€ 17.00

Deze kalender wekt bewustzijn voor de kleine en grotere ritmen die in ons leven een rol spelen.

Twee pagina's per week / tijden van dagelijkse opkomst en ondergaan van zon en maan / de belangrijkste planetenconstellaties / feestdagen / ritmen die in de geschiedenis werken / Paastabel, vooroverzicht 2023 en 2024.

Dit is de LEREN UITVOERING; de tekst voor zover aanwezig, is in het Duits

Laatste exemplaren: van 24,00 voor 17,00

Het sprookje van de groene slang en de schone Lelie
Het sprookje van de groene slang en de schone Lelie

Johann Wolfgang von Goethe · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

’Het sprookje van Goethe’, waarin hij in beelden over de sociale toekomst van de mensheid spreekt, is opnieuw vertaald (door Mieke Mosmüller) en fraai (gebonden met stofomslag) uitgegeven, mét de bijpassende aquarellen van Daniel van Bemmelen.

(78 pagina’s)

Wegen naar kleur
Wegen naar kleur

Felix Goll · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere uitgave: in Duitsland circuleert sinds tientallen jaren een typoscript dat de neerslag vormt van het decennialange onderzoek dat Felix Goll deed naar het wezen van de kleur. Daarbij bouwt hij voort op het werk van Goethe en Steiner en komt tot een twaalfledige kleurencirkel. Het is voor het eerst dat dit werk nu in boekvorm verschijnt en dat het werk van Goll voor een breder publiek beschikbaar komt. Het is voor schilders, therapeuten en anderen die intensief met kleur werken een boek van belang.

(softcover, genaaid, met afb. in kleur) 165p.

De etherwereld en haar krachten
De etherwereld en haar krachten

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

Het derde werk van deze auteur, die in alle rust aan een uniek oeuvre werkt, gebaseerd op studie van de geesteswetenschap van Rudolf Steiner en op eigen geesteswetenschappelijk onderzoek. In dit boek onderzoekt hij de wereld van de etherische krachten, de vier ethersoorten. Het is de wereld waarmee de Christus zich verbonden heeft - maar ook de wereld waarin Ahrimanische krachten hun werkzaamheid willen ontplooien.

(paperback, 182 pagina’s)

Esoterische verdiepingen
Esoterische verdiepingen

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 19.50

Het ´best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland´: op basis van gedegen eigen geesteswetenschappelijk onderzoek werpt de schrijver licht op onderwerpen als kindersterfte, orgaandonatie, het geboorteproces en het opstandingslichaam van de Christus.

Het lezen van dit boek is een ervaring op zich...

(paperback, 205 pagina´s)

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap
Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 6.00

Integere behandeling van verschillende kernthema’s uit de geesteswetenschap, beschreven op basis van studie en autonoom geesteswetenschappelijk onderzoek.

(paperback, 156 pagina’s)

VAN 16,00 VOOR 6,00

Karmisch mengelwerk
Karmisch mengelwerk

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.

(paperback, 208p)

Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid
Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

Vrijheid en liefde tot ontwikkeling brengen, daarin ligt de opgave van de mens. Dat heeft betrekking op alle aspecten van het leven van de mens, zoals in de diversiteit van onderwerpen in dit boek helder, en indringend, duidelijk wordt. Maar het ontwikkelen van vrijheid en liefde heeft nog een ver boven ons leven uitstijgend belang. De geestelijke wereld wacht: op deze kwaliteiten die juist door de mens op aarde verworven kunnen worden.

(paperback, 222p)

Mani & Rudolf Steiner
Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst

Christine Gruwez · alles van deze auteur 

€ 14.50

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheïsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.

(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)

Mildheid? Ja, mildheid...
Mildheid? Ja, mildheid...
12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheïsme en perifere identiteit

Christine Gruwez en anderen · alles van deze auteur 

€ 12.00

De vier auteurs, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Nard Besseling en Hugo Verbrugh, schrijven elkaar brieven waarin Bernard Lievegoed centraal staat. Zij zoeken naar hun herinneringen aan hem, vertellen over zijn streven en over de thema's waarmee hij verbonden was. Elk van de twaalf brieven wordt een bouwsteen waarin het thema van goed en kwaad en dat van de spanning tussen exoterie en esoterie verdiept worrdt.

(paperback, 102p)

De Coronavirus-pandemie II
De Coronavirus-pandemie II
Verdere antroposofische gezichtspunten

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 12.00

Naast de medische en andere gevolgen, heeft de coronacrisis als desastreuse werking dat grote groepen mensen tegenover elkaar komen te staan. - Die verdeeldheid kan slechts worden overwonnen op basis van een spiritueel inzicht in het coronavirus en de toestand waarin mens en mensheid zich bevinden. In deze uitgave behandelt de schrijfster verschillende aspecten van de crisis, biedt inzicht in spirituele achtergronden en geeft aan wat vanuit een spiritueel inzicht gedaan kan worden.

(paperback, 138p)

De Tempeliers I
De Tempeliers I
Deel I

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Eerste deel van een tweedelig werk over de Tempeliers, de ridderorde die in de 13e eeuw werd uitgeroeid maar die van grote esoterische betekenis was. In dit deel worden onder meer twee belangrijker inwijdingsrituelen van de Tempeliers beschreven.

(gebonden uitgave in linnen band, 187 pagina’s)

Reïncarnatie en karma
Reïncarnatie en karma
Een introductie

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

- Van voorgeboortelijk levensplan tot individuele levenstaak -

Hoe zou ons leven eruit zien wanneer we werkelijk leven in het bewustzijn van ons bestaan van vóór onze geboorte en dat na de dood? Welke keuzes zouden we dan maken, bijvoorbeeld in ons werk? In de voordrachten die in deze bundel zijn opgenomen, behandelt de schrijfster deze en andere vraagstukken en laat zij zien hoe het leven in het teken van een 'ontwikkelingsgedachte', samenhangend met reïncarnatie en karma, gezien en beleefd kan worden.

(paperback, 80p)

Transhumanisme
Transhumanisme
En de toekomst van het mens-zijn

Dieter Hammer e.a. · alles van deze auteur 

€ 16.00

Er is een sterke ontwikkeling gaande die de mens technologisch wil 'verbeteren'. Daarin komt ook de visie tot uitdrukking dat de mens niet meer is dan een 'dataverwerker' - en dus voor verbetering vatbaar. De voortschrijdende technologie mag misschien in veel opzichten praktisch en gemakkelijk zijn, maar draagt ook als gevaar in zich dat we uit het oog verliezen wat het mens-zijn in essentie betekent. Vijf auteurs (Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos) laten zien hoe wij vanuit een spiritueel mensbeeld deze ontwikkeling tegemoet kunnen treden.

(paperback, 182p)

Een nieuwe wetenschap
Een nieuwe wetenschap
Over de wetenschappelijke opdracht van de antroposofie

Peter Heusser · alles van deze auteur 

€ 11.00

Antroposofie en wetenschap: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Het is niet voor niets dat Rudolf Steiner vaak over 'geesteswetenschap' sprak en in zijn basiswerk de Filosofie van de Vrijheid op een natuurwetenschappelijke wijze te werk gaat. De antroposofie zou enerzijds in zichzelf met wetenschappelijke discipline ter hand genomen moeten worden, en zou anderzijds de wetenschap zoals deze nu is met nieuwe inzichten kunnen verrijken. - Deze uitgave bevat een weerslag van een voordracht van Peter Heusser, aangevuld met een artikel plus inleiding.

(paperback, 49p)

Lohengrin en Antwerpen
Lohengrin en Antwerpen

Rika Heymans (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 12.00

Een spirituele zoektocht naar de geschiedenis en de opgave van de stad Antwerpen, in het licht van het graalsthema. Over Lohengrin de Zwanenridder, over de middeleeuwse stadscultuur en de kiemen voor de wereldeconomie.

(paperback, 112 pagina’s, met afb. in kleur en zwartwit)

Creatieprocessen
Creatieprocessen

Jaak Hillen · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

De ontwikkeling van de mens -van ieder mens- is een creatieproces; is het verhaal van potenties die gerealiseerd worden, van hindernissen die worden omgevormd, van het onzichtbare dat zichtbaar wordt gemaakt.

In dit boek worden creatieprocessen inzichtelijk gemaakt, verbonden met de kunst en worden instrumenten aangereikt om creatieprocessen te beleven en te begeleiden.

(Gebonden uitgave, 230 pagina

Rudolf Steiner, revolutionair
Rudolf Steiner, revolutionair
Zonder revolutie

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 4.75

Het is nauwelijks bekend dat Rudolf Steiner op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.

In deze brochure gaat het over Rudolf Steiner als wereldverbeteraar en wordt duidelijk dat een sterk sociaal en maatschappelijk engagement steeds deel van zijn werken is geweest.

(ABC Wegwijzer 13, brochure, met afb, 24 pagina’s)

Wat is antroposofie?
Wat is antroposofie?

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 4.75

In Nederland bestaat een bonte verscheidenheid aan initiatieven waar mensen werken op basis van inzichten of idealen die zij uit de antroposofie putten.

In onderwijs, geneeskunst, gehandicaptenzorg, landbouw en nog veel meer gebieden wordt de antroposofie praktisch toegepast.

Deze brochure biedt een nadere kennismaking met antroposofie in woord en daad.

(geactualiseerde nieuwe druk, brochure, ABC Wegwijzer, 24 pagina’s)

 « 123 »