menu
 winkelmandje 

Auteurs F-J

Antroposofie, sortering op auteursnaam

51 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3
 sortering

 « 123 » 

Hoe engelen in ons werken
Hoe engelen in ons werken

Michaela Glöckler · alles van deze auteur 

€ 18.00

De mens is omgeven door onzichtbare wezens, en de engelen zijn ons het meest nabij. wat weten we eigenlijk over engelen; is het mogelijk de engelen te ontmoeten en wat is de betekenis daarvan?

Als arts sprak Michaela Glöckler met veel van haar patiënten over hoe engelen in ons werken. Deze uitgave is de bewerking van een voordracht die ze over dit thema hield.

(paperback, 61p)

Muziek en elektronica
Muziek en elektronica

Franz Halberschmidt · alles van deze auteur 

€ 16.50

- Over het fenomeen van de rock- en technomuziek en de auditieve media -

De meeste muziek die we in het dagelijks leven horen, horen we via elektronische apparaten. Wat is het verschil tussen 'live' muziek en elektronisch voortgebrachte muziek? En wat valt er geesteswetenschappelijk beschouwd, op te merken over modernere stromingen in de muziek waar (vooral) jongeren naar luisteren?

De auteur, enkele decennia werkzaam als muziekleraar op een vrijeschool in Duitsland, geeft een doorwrocht antwoord op deze en andere vragen over een verschijnsel dat ons dagelijks omringt en dat we nauwelijks bewust ondergaan. - In dat laatste wil dit boek verandering brengen.

(paperback, 138p)

12 Zintuigen, 13 Deugden
12 Zintuigen, 13 Deugden

Hans Hoogerdijk · alles van deze auteur 

€ 47.50    ‹  geen verzendkosten!   

Ons bestaan, dat is de wereld, de mensen om ons heen, ons innerlijk en dat wat dit alles met elkaar verbindt. Het zijn onze zintuigen die deze verbinding vormen. - In dit 'buitengewone' boek worden de twaalf zintuigen beschreven als twaalf wegen van kennis van onszelf en van de wereld. Elk zintuig ontsluit een ontwikkelingsmogelijkheid in onszelf, een te ontwikkelen deugd, en kan tot instrument worden gemaakt om mee te bouwen aan de wereld en zelf tot volle ontplooiing te komen.

Dit is een boek om steeds opnieuw van te proeven - en in het dagelijks leven mee te werken.

(hardcover, genaaid, met afb. in kleur, 381p)

Een nieuwe wetenschap
Een nieuwe wetenschap
Over de wetenschappelijke opdracht van de antroposofie

Peter Heusser · alles van deze auteur 

€ 11.00

Antroposofie en wetenschap: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Het is niet voor niets dat Rudolf Steiner vaak over 'geesteswetenschap' sprak en in zijn basiswerk de Filosofie van de Vrijheid op een natuurwetenschappelijke wijze te werk gaat. De antroposofie zou enerzijds in zichzelf met wetenschappelijke discipline ter hand genomen moeten worden, en zou anderzijds de wetenschap zoals deze nu is met nieuwe inzichten kunnen verrijken. - Deze uitgave bevat een weerslag van een voordracht van Peter Heusser, aangevuld met een artikel plus inleiding.

(paperback, 49p)

Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid
Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

Vrijheid en liefde tot ontwikkeling brengen, daarin ligt de opgave van de mens. Dat heeft betrekking op alle aspecten van het leven van de mens, zoals in de diversiteit van onderwerpen in dit boek helder, en indringend, duidelijk wordt. Maar het ontwikkelen van vrijheid en liefde heeft nog een ver boven ons leven uitstijgend belang. De geestelijke wereld wacht: op deze kwaliteiten die juist door de mens op aarde verworven kunnen worden.

(paperback, 222p)

De Coronavirus-pandemie II
De Coronavirus-pandemie II
Verdere antroposofische gezichtspunten

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 12.00

Naast de medische en andere gevolgen, heeft de coronacrisis als desastreuse werking dat grote groepen mensen tegenover elkaar komen te staan. - Die verdeeldheid kan slechts worden overwonnen op basis van een spiritueel inzicht in het coronavirus en de toestand waarin mens en mensheid zich bevinden. In deze uitgave behandelt de schrijfster verschillende aspecten van de crisis, biedt inzicht in spirituele achtergronden en geeft aan wat vanuit een spiritueel inzicht gedaan kan worden.

(paperback, 138p)

Reïncarnatie en karma
Reïncarnatie en karma
Een introductie

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

- Van voorgeboortelijk levensplan tot individuele levenstaak -

Hoe zou ons leven eruit zien wanneer we werkelijk leven in het bewustzijn van ons bestaan van vóór onze geboorte en dat na de dood? Welke keuzes zouden we dan maken, bijvoorbeeld in ons werk? In de voordrachten die in deze bundel zijn opgenomen, behandelt de schrijfster deze en andere vraagstukken en laat zij zien hoe het leven in het teken van een 'ontwikkelingsgedachte', samenhangend met reïncarnatie en karma, gezien en beleefd kan worden.

(paperback, 80p)

Elektrosmog en 5G
Elektrosmog en 5G

Jan van Gils · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

- De werking en risico's van elektromagnetische straling en velden -

Welke invloed heeft elektromagnetische straling op de mens en zijn gezondheid en hoe ga je daar zo verstandig mogelijk mee om; wat is die straling eigenlijk; en wat is 5G straling en waarom handelt de overheid zo laks in deze zaak; hoe kijkt de wetenschap hiernaar?

Deze uitgave biedt gedegen informatie vanuit antroposofisch perspectief.

(paperback met flappen en afbeeldingen in kleur, 87p)

De grote christelijke feesten
De grote christelijke feesten
Door het jaar heen

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

- Bijdragen over Kerstmis, Epifanie, Pasen, Pinksteren, Sint-Jan, Michaël -

Deze uitgave bevat voordrachten van de auteur, waarin de verschillende jaarfeesten vanuit christologisch perspectief beschreven worden. Daarmee krijgt de lezer handreikingen om deze feesten in het verloop van het jaar bewust te vervolgen en te beleven, en ze een nieuwe inhoud te geven.

(paperback, 98p)

De coronacrisis
De coronacrisis
Vanuit medisch oogpunt

Michaela Glöckler · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boekje geeft antwoord op vele medische vragen rondom het corona virus en de vraag hoe daar mee om te gaan. De schrijfster heeft lange ervaring als antroposofisch arts en geeft vele inzichten en gezichtspunten die behulpzaam zijn om met rust en objectiviteit naar corona te kijken.

(paperback, 105)

Vertrouwen
Vertrouwen

Daniella Hutter · alles van deze auteur 

€ 8.75

- Hoe word je tijdgenoot vanuit een manicheïsch gezichtspunt? -

We leven in een tijd waarin veel angst leeft en mensen van elkaar vervreemden door tegenstellingen en wantrouwen. Ons vertrouwen wordt beproefd. – Vertrouwen ontspringt uit een bron in ons innerlijk en brengt ons naar het midden: in onze verhouding tot het hogere in ons én in onze verhouding tot de medemens en de wereld.

Deze bijzondere uitgave kan ons de kracht van een nieuw vertrouwen schenken.

De tekst is een weergave van vier werkbijeenkomsten met Christine Gruwez over het thema 'vertrouwen'.

(paperback, 124p, met afb. in kleur) Afgeprijsd (wegens drukfout waardoor in enkele alinea's de spatiëring ontbreekt) Van 17,50 voor 8,75

De coronavirus-pandemie
De coronavirus-pandemie
Antroposofische gezichtspunten

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 12.00

In de vorm van twee (uitgebreide) brieven gaat de schrijfster in op verschillende aspecten van het coronavirus en de maatschappelijke situatie die sinds het uitbreken van het virus ontstaan is. Daarin gaat zij in op de aard van het virus en op de spirituele oorzaken van het ontstaan van de pandemie; beschouwt ook de betekenis van het virus voor de menselijke ziel en datgene wat we kunnen ondernemen om gezond te blijven - en op een vruchtbare manier met elkaar verbonden te blijven.

(paperback, 146p)

Meditatie en beproevingen van de ziel
Meditatie en beproevingen van de ziel
In de antroposofie en de vier evangeliën

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

In 1923 sprak Rudolf Steiner over de zgn vlindermeditatie; een wilsmeditatie. Deze meditatie wordt besproken en toegelicht door de auteur, onder andere met beelden uit de tempellegende. In het tweede deel van dit boekje gaat het over het op de juiste manier 'verstaan' van de taal van de evangeliën en bespreekt de auteur de beproevingen van Petrus, die de Christus driemaal verloochende.

(paperback, 124p)

Mensen zonder Ik
Mensen zonder Ik

Erdmuth Grosse · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Verschillende malen duidde Rudolf Steiner aan dat er, in toenemende mate, zgn 'Ik-loze' mensen zouden worden geboren: mensen die geen Ik hebben maar waarin andere wezens werkzaam kunnen zijn. Zo'n thema vereist een zorgvuldig onderzoek - en dat is wat aan de basis ligt van deze uitgave over het verschijnen van ik-loze mensen en de mysteriën van het Ik.

(paperback, 146p)

Wegen naar kleur
Wegen naar kleur

Felix Goll · alles van deze auteur 

€ 25.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een bijzondere uitgave: in Duitsland circuleert sinds tientallen jaren een typoscript dat de neerslag vormt van het decennialange onderzoek dat Felix Goll deed naar het wezen van de kleur. Daarbij bouwt hij voort op het werk van Goethe en Steiner en komt tot een twaalfledige kleurencirkel. Het is voor het eerst dat dit werk nu in boekvorm verschijnt en dat het werk van Goll voor een breder publiek beschikbaar komt. Het is voor schilders, therapeuten en anderen die intensief met kleur werken een boek van belang.

(softcover, genaaid, met afb. in kleur) 165p.

Splinters van de Sampo
Splinters van de Sampo
Een ontdekkingstocht door de Kalevala

Lidwien van Geffen · alles van deze auteur 

€ 17.00

Deze uitgave neemt de lezer werkelijk mee op een ontdekkingstocht door de Kalevala - het Finse epos dat niet alleen over de oorsprong van mens en wereld en de weg van de mens tussen goed en kwaad voert, maar die ook een licht op de toekomst werpt. De schrijfster behandelt het verhaal gebaseerd op kennis van de antroposofie en op haar eigen ervaarbare verbinding met dit mensheidsverhaal.

(paperback, 175p)

De Apocalyps van Johannes
De Apocalyps van Johannes

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 13.00

Deze uitgave bevat de tekst van twee voordrachten over de Apocalyps van Johannes en handelen onder meer over: de Joods-mystieke inwijdingsweg en die van Johannes; Christus als Aardegeest; broederliefde; de Aarde-ontwikkeling en de twee mensheidsstromingen in de Apocalyps.

(paperback, 94p)

Transhumanisme
Transhumanisme
En de toekomst van het mens-zijn

Dieter Hammer e.a. · alles van deze auteur 

€ 16.00

Er is een sterke ontwikkeling gaande die de mens technologisch wil 'verbeteren'. Daarin komt ook de visie tot uitdrukking dat de mens niet meer is dan een 'dataverwerker' - en dus voor verbetering vatbaar. De voortschrijdende technologie mag misschien in veel opzichten praktisch en gemakkelijk zijn, maar draagt ook als gevaar in zich dat we uit het oog verliezen wat het mens-zijn in essentie betekent. Vijf auteurs (Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos) laten zien hoe wij vanuit een spiritueel mensbeeld deze ontwikkeling tegemoet kunnen treden.

(paperback, 182p)

Met de handen in haar schoot
Met de handen in haar schoot

Lidwien van Geffen · alles van deze auteur 

€ 17.00

Een verhaal over de laatste levensjaren van Ona. Haar wereld is met het verstrijken van de jaren klein geworden, maar in haar innerlijk rijzen beelden op uit haar vroegere jaren, maar ook nog uit een verder verleden.

Een spiritueel verhaal, waarin het leven met de natuur en de jaarfeesten een bijzondere betekenis heeft.

(paperback, 168p)

Karmisch mengelwerk
Karmisch mengelwerk

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.

(paperback, 208p)

 « 123 »