menu
 winkelmandje 

Pedagogie voor professionals

ABC Boekenservice

71 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4
 sortering

 « 1234 » 

Buiten de lijntjes
Buiten de lijntjes
Verhalend tekenen in het basisonderwijs

Jet Nijhuis · alles van deze auteur 

€ 62.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een kind dat tekent is niet alleen maar bezig met het maken van een al dan niet 'gelukte' voorstelling, maar is al doende bezig met het beleven en ontwikkelen van heel andere innerlijke kwaliteiten die met het gevoelsleven samenhangen. De schrijfster, een ervaren vrijeschooljuf, beschrijft vanuit haar langdurige ervaring - en met een aanstekelijk enthousiasme - hoe het tekenonderwijs op de basisschool eruit zou kunnen zien. Naast een algemene inleiding geeft zij per klas (groep) een specifieke inleiding op de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van deze ontwikkeling in de tekenlessen; zij laat zien hoe de leerkracht eigen tekenlessen kan voorbereiden en verbindt het tekenen met verhaal- en vertelstof. Met 135 voorbeeldlessen (voor de klassen 3 tot en met 8).

(hardcover, genaaid, groot formaat, 381p)

Wat na de steinerschool?
Wat na de steinerschool?
12 interviews met oud-leerlingen

Enya Cornelis & Sietske van Poelgeest · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Veel vrijeschoolouders, en anderen, vragen het zich wel eens af: hoe zal het mijn kind gaan ná de vrijeschool? Kan zij/hij dan nog wel... dit of dat gaan studeren of doen?

Deze bundel bevat twaalf interviews met oud-leerlingen van vrijescholen in Vlaanderen die een kleurrijk beeld geven van de weg die zij ná de vrijeschool bewandeld hebben.

Inspirerend!

(paperback, genaaid, 98p)

Autisme op school
Autisme op school
ASS en ATO in basis- en voortgezet onderwijs

Martine F. Delfos · alles van deze auteur 

€ 19.90

Een praktisch, inspirerend boek over de mogelijkheden en uitdagingen op school van kinderen en jongeren met autisme/atypische ontwikkeling. De auteur beschrijft een boel aspecten van autisme, waar ze vandaan komen, hoe je problemen herkent en ermee om kunt gaan, maar ook hoe je problemen kunt voorkomen. Een verfrissend, handzaam boek voor onderwijzers, maar ook voor ouders en mensen met autisme.

(paperback, 135p)

De Vrijeschooluitdaging
De Vrijeschooluitdaging
Op weg naar de bewustzijnsziel

Henk Kranenborg · alles van deze auteur 

€ 25.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een ervaren Vrijeschool-leerkracht beschrijft een zoektocht die naar de kern van het Vrijeschoolonderwijs voert. Die kern ligt in het wekken en ontwikkelen van de bewustzijnsziel. - Hoe kun je als leerkracht die weg gaan?

Dat wordt in 10 hoofdstukken vanuit verschillende aspecten beschreven.

Met 7 bijlagen waar ook praktisch mee gewerkt kan worden.

(paperback, groot formaat, met afb. in kleur, 116p)

Waldorf- Vrijeschool- Steineronderwijs in praktijk
Waldorf- Vrijeschool- Steineronderwijs in praktijk
Een onderzoek hoe kinderen leren in de lagere klassen

Els Göttgens · alles van deze auteur 

€ 25.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een bevlogen en leerrijk werkboek voor leraren! De schrijfster heeft vele jaren ervaring als Vrijeschooljuf (in Nederland en in de VS). In deze uitgave beschrijft ze levendig en enthousiasmerend over het concrete werken met de kinderen in de klas (de eerste drie leerjaren), o.a. over het lezen, vertellen, spelling, hoofdonderwijs, rekenen, toneelspelen, vreemde talen en meer.

(A4-formaat, ringband, 73p)

Leven zonder school
Leven zonder school
Een pleidooi om het leren te ontscholen

Johan van Eeckhout en Freddy Bonnu · alles van deze auteur 

€ 19.50

Is school nodig om te leren? Volgens de auteurs van dit boek niet. Al voordat kinderen naar school gaan, leren zij heel veel - en het naar school gaan om daar te leren is vaak een breuk in hun leven of ontwikkeling.

Een boek dat het denken over school prikkelt...

(paperback, 174p)

De kracht van spel
De kracht van spel
Waar leerkrachten en kinderen elkaar ontmoeten

Annerieke Boland (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 34.90    ‹  geen verzendkosten!   

Een 'gedegen werk' over de betekenis van het spel voor het jonge kind. Met vele praktijkvoorbeelden geïllustreerd, bieden de auteurs inzicht in verschillende vormen van spel; de rol van de leerkracht daarin; de relatie van spel met taal en rekenen, zelfsturing, relatie en gedrag.

(paperback, 271p)

Levende evolutie
Levende evolutie
De soort evolueert - DNA consolideert

Willem de Vletter & Guus van der Bie · alles van deze auteur 

€ 19.95

- De mens als mens - Het algemeen denken, onze cultuur en het onderwijs zijn doordrenkt van de blik op de mens en op de wereld zoals verwoord door Charles Darwin. Ook moderne inzichten als die over de betekenis van het DNA liggen in deze lijn. De mens komt voort uit toevalligheid, chemische processen en de strijd om overleving - dat is het grote plaatje.

Op basis van wetenschappelijk inzicht - ook over ontwikkelingsprocessen en DNA - is echter ook een andere visie op mens en wereld mogelijk. Een visie die meer inzicht biedt in wat de mens is.

Deze uitgave gaat hier op een heldere en aansprekende wijze op in.

(paperback, 103p)

Onderwijs in tijden van crisis
Onderwijs in tijden van crisis
De strijd van Michaël met de draak

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 18.00

Deze uitgave bevat de (uitgebreide en bewerkte) tekst van een voordracht die de auteur in 2022 hield. Zo geeft de auteur niet alleen een beeld van het crisiskarakter van onze tijd, maar ook een beeld van de ontwikkeling van een spirituele cultuur, vanuit het oude Griekenland tot in de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. In de verbinding met Michaël ligt een impulserende kracht die van groot belang is voor de nabije toekomst.

(paperback, met afb. in kleur, 81p)

Christendom
Christendom
De wereldreligies - Veelvoud en samenklank

Albert Schmelzer & Angelika Schmitt · alles van deze auteur 

€ 18.00

Veel mensen groeien op zonder dat zij in aanraking komen of kennis nemen van de inhoud van een religie (laat staan van de verschillende wereldreligies). Toch is er in de grote religies veel te vinden dat van betekenis is als het gaat om grote actuele vraagstukken.

Bedoeld voor leerkrachten en ouders biedt dit boek (het eerste vertaalde deel uit een reeks van zeven) een toegankelijke inleiding tot het christendom waarin o.m. het leven van Jezus, inhouden uit het Nieuwe Testament en de geschiedenis van het christendom aan bod komen.

(paperback, 183p)

Hooggevoelig op school
Hooggevoelig op school
Inzichten en tips voor een fijne tijd op de basisschool

Josina Intrabartolo · alles van deze auteur 

€ 15.95

Hooggevoelige kinderen kunnen het door bijvoorbeeld prikkels, prestatiedruk en sfeergevoeligheid lastig hebben op school. In dit praktische boek lees je over allerlei situaties die kinderen op school tegen kunnen komen, over hoe die situaties voor hen zijn, en vooral over wat je als ouder maar ook als leerkracht kunt doen om hooggevoelige kinderen hierbij te helpen. Met een heleboel informatie, tips en ervaringsverhalen van ouders.

(paperback, 111p)

Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven
Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven

Edwin Hübner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In oktober 2022 kwamen alle leraren van de middelbare steinerscholen in Vlaanderen bijeen voor een studiedag over 'Steinerpedagogie in het media-tijdperk'. Prof. dr. E. Hübner gaf op deze dag een voordracht over dit thema, over de rol die media op scholen spelen, maar ook over wat de school moet doen om (gezondheids- en andere) problemen te voorkomen. Deze voordracht is vertaald en bewerkt door Wim Foquet.

(brochure geniet, 35p)

Hoe leer je vreemde talen?
Hoe leer je vreemde talen?
Een inleiding op het vreemdetalenonderwijs

Erhard Dahl · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een uitgave voor leerkrachten die een inleiding geeft tot het onderwijzen van vreemde talen in de vrijeschool. wat is het doel van het vreemdetalenonderwijs en welke methodes kunnen daarbij zinvol worden toegepast? Dit wordt beschreven voor de onder-, midden- en bovenbouw en ook vragen als hoe en wanneer de grammatica aan bod komt en hoe en wanneer er aan het vormen van een woordenschat wordt gewerkt, worden kundig besproken.

(paperback, groot formaat, 59p)

Ontwikkeling van een schoolorganisatie
Ontwikkeling van een schoolorganisatie

Hans Passenier · alles van deze auteur 

€ 22.95    ‹  geen verzendkosten!   

- De drie doeldomeinen in het onderwijs en hun relatie met de dimensies -

In de vrijescholen speelt de vraag naar het vormgeven van de organisatie en de samenwerking; moet daar hiërarchie (een directeur) zijn, en welke rol ligt er dan voor de leiding? De auteur beschrijft een leiderschap en een wijze van organiseren die in samenhang staan met het onderwijs dat op een school gegeven wordt.

(paperback, 233p)

Taal, ja natuurlijk!
Taal, ja natuurlijk!
Over het taalonderwijs in de vrijeschool

Frank de Kiefte · alles van deze auteur 

€ 19.95

Een uitgebreide beschrijving van wat taalonderwijs in de vrijeschool is. Na inleidende hoofdstukken over het wezen van de taal en de verbinding tussen taal en menskunde, volgt een gang door negen domeinen binnen het taalonderwijs (denk aan: mondelinge taalvaardigheid; begrijpend lezen; spelling) en volgen nog hoofdstukken over aanvullende onderwerpen (onder meer: taal in het periodeonderwijs; oefenuur, dyslexie). Een boek voor de leerkracht!

(paperback, 310p)

12 Zintuigen, 13 Deugden
12 Zintuigen, 13 Deugden

Hans Hoogerdijk · alles van deze auteur 

€ 47.50    ‹  geen verzendkosten!   

Ons bestaan, dat is de wereld, de mensen om ons heen, ons innerlijk en dat wat dit alles met elkaar verbindt. Het zijn onze zintuigen die deze verbinding vormen. - In dit 'buitengewone' boek worden de twaalf zintuigen beschreven als twaalf wegen van kennis van onszelf en van de wereld. Elk zintuig ontsluit een ontwikkelingsmogelijkheid in onszelf, een te ontwikkelen deugd, en kan tot instrument worden gemaakt om mee te bouwen aan de wereld en zelf tot volle ontplooiing te komen.

Dit is een boek om steeds opnieuw van te proeven - en in het dagelijks leven mee te werken.

(hardcover, genaaid, met afb. in kleur, 381p)

Pedagogie, kunst en moraliteit
Pedagogie, kunst en moraliteit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Twee voordrachten over de morele opvoeding van het kind. Daarbij blijkt een bijzondere rol weggelegd voor bezigheden waarover vrijeschool ouders soms vragen hebben: kunst en euritmie.

(paperback, 76p)

Fundamenten van De Extra Les
Fundamenten van De Extra Les

Joep Eikenboom · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek om mee te werken. Het biedt een verdieping van de oefeningen die Audrey McAllen onder de noemer 'de extra les' beschreef. Voor degenen die werken met kinderen met leerproblemen, geeft deze uitgave verdiepende aanknopingspunten om aan te sluiten bij de spirituele dimensie van het kind.

(paperback, 307p)

Menskunde innerlijk vernieuwd
Menskunde innerlijk vernieuwd

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Herdrukt: In deze vier voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe een levende menskunde voor de opvoeder (leerkracht) een bron van enthousiasme kan worden. Daarmee kan pedagogie werkelijk een kunst worden. - Met een voorwoord van Joop van Dam.

(paperback, 83 pagina’s)

Bewegende klas
Bewegende klas
Innovatie in de Vrijeschool

Wolfgang Auer · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

In Duitsland wordt al ruim 15 jaar ervaring opgedaan met de 'bewegende klas': onderwijs in combinatie met heel veel spel en beweging. In deze werkuitgave wordt beschreven welke invloed deze vorm van onderwijs heeft op de ontwikkeling van het kind; met name de verschillende zintuigen. Daarnaast worden er een groot aantal bewegingsspelen beschreven en kan men, via een QR code, beeldmateriaal, liedjes en spelletjes bekijken.

(A4-formaat, ringband, 93p)

 « 1234 »