menu
 winkelmandje 

Pedagogie voor professionals

ABC Boekenservice

68 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4
 sortering

 « 1234 » 

Onderwijs in tijden van crisis
Onderwijs in tijden van crisis
De strijd van Michaël met de draak

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 18.00

Deze uitgave bevat de (uitgebreide en bewerkte) tekst van een voordracht die de auteur in 2022 hield. Zo geeft de auteur niet alleen een beeld van het crisiskarakter van onze tijd, maar ook een beeld van de ontwikkeling van een spirituele cultuur, vanuit het oude Griekenland tot in de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. In de verbinding met Michaël ligt een impulserende kracht die van groot belang is voor de nabije toekomst.

(paperback, met afb. in kleur, 81p)

Christendom
Christendom
De wereldreligies - Veelvoud en samenklank

Albert Schmelzer & Angelika Schmitt · alles van deze auteur 

€ 18.00

Veel mensen groeien op zonder dat zij in aanraking komen of kennis nemen van de inhoud van een religie (laat staan van de verschillende wereldreligies). Toch is er in de grote religies veel te vinden dat van betekenis is als het gaat om grote actuele vraagstukken.

Bedoeld voor leerkrachten en ouders biedt dit boek (het eerste vertaalde deel uit een reeks van zeven) een toegankelijke inleiding tot het christendom waarin o.m. het leven van Jezus, inhouden uit het Nieuwe Testament en de geschiedenis van het christendom aan bod komen.

(paperback, 183p)

Hooggevoelig op school
Hooggevoelig op school
Inzichten en tips voor een fijne tijd op de basisschool

Josina Intrabartolo · alles van deze auteur 

€ 15.95

Hooggevoelige kinderen kunnen het door bijvoorbeeld prikkels, prestatiedruk en sfeergevoeligheid lastig hebben op school. In dit praktische boek lees je over allerlei situaties die kinderen op school tegen kunnen komen, over hoe die situaties voor hen zijn, en vooral over wat je als ouder maar ook als leerkracht kunt doen om hooggevoelige kinderen hierbij te helpen. Met een heleboel informatie, tips en ervaringsverhalen van ouders.

(paperback, 111p)

Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven
Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven

Edwin Hübner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In oktober 2022 kwamen alle leraren van de middelbare steinerscholen in Vlaanderen bijeen voor een studiedag over 'Steinerpedagogie in het media-tijdperk'. Prof. dr. E. Hübner gaf op deze dag een voordracht over dit thema, over de rol die media op scholen spelen, maar ook over wat de school moet doen om (gezondheids- en andere) problemen te voorkomen. Deze voordracht is vertaald en bewerkt door Wim Foquet.

(brochure geniet, 35p)

Hoe leer je vreemde talen?
Hoe leer je vreemde talen?
Een inleiding op het vreemdetalenonderwijs

Erhard Dahl · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een uitgave voor leerkrachten die een inleiding geeft tot het onderwijzen van vreemde talen in de vrijeschool. wat is het doel van het vreemdetalenonderwijs en welke methodes kunnen daarbij zinvol worden toegepast? Dit wordt beschreven voor de onder-, midden- en bovenbouw en ook vragen als hoe en wanneer de grammatica aan bod komt en hoe en wanneer er aan het vormen van een woordenschat wordt gewerkt, worden kundig besproken.

(paperback, groot formaat, 59p)

Ontwikkeling van een schoolorganisatie
Ontwikkeling van een schoolorganisatie

Hans Passenier · alles van deze auteur 

€ 19.95

- De drie doeldomeinen in het onderwijs en hun relatie met de dimensies -

In de vrijescholen speelt de vraag naar het vormgeven van de organisatie en de samenwerking; moet daar hiërarchie (een directeur) zijn, en welke rol ligt er dan voor de leiding? De auteur beschrijft een leiderschap en een wijze van organiseren die in samenhang staan met het onderwijs dat op een school gegeven wordt.

(paperback, 233p)

Taal, ja natuurlijk!
Taal, ja natuurlijk!
Over het taalonderwijs in de vrijeschool

Frank de Kiefte · alles van deze auteur 

€ 19.95

Een uitgebreide beschrijving van wat taalonderwijs in de vrijeschool is. Na inleidende hoofdstukken over het wezen van de taal en de verbinding tussen taal en menskunde, volgt een gang door negen domeinen binnen het taalonderwijs (denk aan: mondelinge taalvaardigheid; begrijpend lezen; spelling) en volgen nog hoofdstukken over aanvullende onderwerpen (onder meer: taal in het periodeonderwijs; oefenuur, dyslexie). Een boek voor de leerkracht!

(paperback, 310p)

12 Zintuigen, 13 Deugden
12 Zintuigen, 13 Deugden

Hans Hoogerdijk · alles van deze auteur 

€ 47.50    ‹  geen verzendkosten!   

Ons bestaan, dat is de wereld, de mensen om ons heen, ons innerlijk en dat wat dit alles met elkaar verbindt. Het zijn onze zintuigen die deze verbinding vormen. - In dit 'buitengewone' boek worden de twaalf zintuigen beschreven als twaalf wegen van kennis van onszelf en van de wereld. Elk zintuig ontsluit een ontwikkelingsmogelijkheid in onszelf, een te ontwikkelen deugd, en kan tot instrument worden gemaakt om mee te bouwen aan de wereld en zelf tot volle ontplooiing te komen.

Dit is een boek om steeds opnieuw van te proeven - en in het dagelijks leven mee te werken.

(hardcover, genaaid, met afb. in kleur, 381p)

Pedagogie, kunst en moraliteit
Pedagogie, kunst en moraliteit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Twee voordrachten over de morele opvoeding van het kind. Daarbij blijkt een bijzondere rol weggelegd voor bezigheden waarover vrijeschool ouders soms vragen hebben: kunst en euritmie.

(paperback, 76p)

Fundamenten van De Extra Les
Fundamenten van De Extra Les

Joep Eikenboom · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek om mee te werken. Het biedt een verdieping van de oefeningen die Audrey McAllen onder de noemer 'de extra les' beschreef. Voor degenen die werken met kinderen met leerproblemen, geeft deze uitgave verdiepende aanknopingspunten om aan te sluiten bij de spirituele dimensie van het kind.

(paperback, 307p)

Menskunde innerlijk vernieuwd
Menskunde innerlijk vernieuwd

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Herdrukt: In deze vier voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe een levende menskunde voor de opvoeder (leerkracht) een bron van enthousiasme kan worden. Daarmee kan pedagogie werkelijk een kunst worden. - Met een voorwoord van Joop van Dam.

(paperback, 83 pagina’s)

Bewegende klas
Bewegende klas
Innovatie in de Vrijeschool

Wolfgang Auer · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

In Duitsland wordt al ruim 15 jaar ervaring opgedaan met de 'bewegende klas': onderwijs in combinatie met heel veel spel en beweging. In deze werkuitgave wordt beschreven welke invloed deze vorm van onderwijs heeft op de ontwikkeling van het kind; met name de verschillende zintuigen. Daarnaast worden er een groot aantal bewegingsspelen beschreven en kan men, via een QR code, beeldmateriaal, liedjes en spelletjes bekijken.

(A4-formaat, ringband, 93p)

De Hermes-Ervaring
De Hermes-Ervaring

Henk Kranenborg · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

De auteur, vrijeschoolleerkracht, beschrijft hoe juist de, soms vergeten, kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs belangrijke bouwstenen zijn voor een eigentijds onderwijs dat écht toekomstgericht is.

(A4-formaat, 156p, met afb. in kleur en ZW)

Antroposofische menskunde begrijpen
Antroposofische menskunde begrijpen
Veertien essays bij 'Algemene menskunde als basis voor de pedagogie' van Rudolf Steiner

Jan Deschepper & Albert Schmelzer · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Rudolf Steiners 'Algemene menskunde' vormt het fundament van de vrijeschoolpedagogie. Om deze belangrijke voordrachten te begrijpen, en er in de praktijk van het onderwijs mee te kunnen werken - is geen geringe opgave. - deze bundel bevat 14 essays, die elk een van de 14 voordrachten uit 'Algemene menskunde' behandelt. De inhoud van deze voordrachten worden in de essays 'naar alle kanten toe' toegelicht en in zekere zin 'toebereid' om anno nu te worden opgenomen in de praktijk.

Verzorgde uitgave, met vele noten, inleiding en afbeeldingen.

(paperback, 279p)

Chemie in het periodeonderwijs
Chemie in het periodeonderwijs
Op de vrijeschool

Gerard Smits · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek over Scheikunde-onderwijs in klas 7 t/m 12.

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Gerard Smits.

Het boek bestaat uit 3 delen en telt 208 pagina's met veel kleurenillustraties en is uitgevoerd in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Leven in het onbenoembare
Leven in het onbenoembare
Vrijeschoolachtergrond in beelden

Henk Kranenborg · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Henk Kranenborg (tevens auteur van 'Leerkracht van de opkomende zon').

Het boek telt 166 pagina's met veel kleurenillustraties en is uitgevoerd in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Leuke groene dingen doen
Leuke groene dingen doen

Naomi Wallmsley & Dan Westall · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een inspirerende uitgave om samen met kinderen de natuur, in stad of dorp, in te trekken en daar van alles te ontdekken. Wat kun je daar tegen komen; wat moet je bij je hebben; wat kun je er doen? Met informatie over dieren en planten, maar vooral met heel veel ideeën om te doen, te knutselen en met recepten.

Paperback, groot formaat, 160p, met vele kleurenafbeeldingen.

Geschikt voor de leeftijd van 4 tot 14, met de nadruk op van 6 tot 10 jaar.

Waarden in het onderwijs
Waarden in het onderwijs
Ondersteuning van een lesontwerp

Hans Passenier · alles van deze auteur 

€ 17.95

In het onderwijs wordt het kind gestimuleerd een zelfstandig individu te worden; zich sociaal tot anderen te verhouden; zijn vaardigheden tot ontwikkeling te brengen. In deze uitgave, bedoeld voor wie met kinderen werkt, wordt beschreven hoe deze drie domeinen in het vrijeschoolonderwijs geïntegreerd kunnen worden; hoe denken, voelen en willen worden aangesproken en hoe dat in een les kan worden meegenomen.

(paperback, 121p)

Pesten op school
Pesten op school
Adequaat optreden tegen pestgedrag

Dieter en Gita Krowatschek · alles van deze auteur 

€ 6.90

- Spelletjes, activiteiten en oefeningen voor het herkennen, signaleren en bestrijden van pestgedrag op school -

Deze uitgave bevat beknopte maar zeer heldere informatie over pesten, de vlakuilen bij het omgaan met pesten en adviezen en inzichten voor een effectieve aanpak; en biedt vervolgens spelletjes en andere activiteiten die het samenwerken en communiceren verbeteren.

(paperback, 96p) Van 15,00 voor 6,90

Levenselixer
Levenselixer
Voor ouders, opvoeders en andere volwassenen

Ad Dekkers · alles van deze auteur 

€ 15.00

Hebben opvoeders per definitie een vorm van instinct, die zorgt dat zij op een goede manier met kinderen en met hun ontwikkeling omgaan?

We weten dat het zo niet (meer) werkt. In dit boekje wordt een weg aangegeven om de kinderen heel verfijnd waar te nemen. Een zuivere waarneming van het kind; inzicht in de biografische wetmatigheden in de ontwikkeling van het kind en een houding van openheid en verwondering stellen, zijn waardevolle instrumenten voor elke opvoeder.

(paperback, 72p)

 « 1234 »