menu
 winkelmandje 

Werk en samenwerken

Mens en wereld

33 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Bezieling
Bezieling
Filosofie van het georganiseerde leven

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 12.50

Een boek dat een levenswerk is. Het gaat op zoek naar de betekenis van gemeenschappen en organisaties in onze tijd; het zoekt in de geschiedenis en in de filosofie naar ontwikkelingen en inzichten die voor de moderne mens van betekenis kunnen zijn en als derde element beschrijft de auteur hoe de menselijke ziel weer in ere hersteld moet worden - als een toekomstrichting waarin de mens op weg is naar een nieuwe verhouding tot zichzelf en tot de andere mens.

(gebonden, 512 pagina’s) Van 35,00 voor 12,50

De taal van de ziel
De taal van de ziel
Een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 7.90

In het samenwerken komt men elkaar soms tegen - maar wie goed kijkt merkt dat hij zichzelf ook (en misschien wel eerder) tegenkomt. Een samenwerking is des te vruchtbaarder wanneer alle betrokkenen ook ’aan zichzelf werken’. Daarmee wordt ook de mogelijkheid geopend om, zoals de schrijver het noemt, een taal van de ziel te spreken: om in het samenwerken tot juiste verbindingen te komen.

(paperback, 189 pagina’s, met kleurenillustraties plus CD)

Het mysterie leiderschap
Het mysterie leiderschap

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 17.00

In vrijheid het goede doen / in liefde tot de ander / in respect voor al wat is.

Wat is leiderschap, hoe ziet leiderschap er in de toekomst uit, wat is er voor nodig?

(paperback, 118 pagina’s)

Mens en organisatie
Mens en organisatie
Een gids voor de opdrachtgever en zijn adviseur

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 18.50

Goed organiseren, hoe doe je dat in een tijd vol verandering en met mensen die steeds individualistischer (en eigenwijzer) worden? Dit boek is de vrucht van 50 jaar ervaring en geeft in kort bestek een aantal essentiële inzichten en praktische handvatten over de ontwikkeling van een organisatie, veranderingsprocessen e.d. Met voorbeelden.

(paperback, 96p)

Ontwikkeling door initiatief (56)
Ontwikkeling door initiatief (56)
Overwin een dozijn draken

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 3.00

Wat kom je als belemmeringen tegen als je betrokken bent bij een samenwerking, een initiatief, een onderneming? De auteur beschrijft twaalf typische en herkenbare belemmeringen waarover veel beginnende, zelfs bestaande initiatieven kunnen struikelen. Daarbij geeft hij ook aan hoe deze twaalf ’draken’ te overwinnen zijn.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, geniet, 33 pagina’s)

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming
Een weg naar innerlijke vrijheid

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 12.00

Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.

(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk)

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming
Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming

Martin van den Broek e.a. · alles van deze auteur 

€ 49.50    ‹  geen verzendkosten!   

Dit is het standaardwerk over het werken met de methode van dynamische oordeelsvorming. Het bevat bijdragen van coaches en adviseurs die al jaren met dynamische oordeelsvorming werken en toont hoe dit instrument, door Lex Bos ontwikkeld, kan worden toegepast in vraagstukken van samenwerken en organiseren, maar ook in individuele vraagstukken. Centraal staan de vier stappen die in elk proces van oordeelsvorming kunnen worden gezet, om zo tot afgewogen, houdbare en werkbare oordelen en besluiten te komen.

(gebonden, 540 pagina’s, met afb.)

Theorie U
Theorie U
In teams

Clarine Campagne · alles van deze auteur 

€ 21.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een compacte beschrijving van Theorie U met vervolgens een beschrijving van hoe je, samen met anderen, concreet aan de slag kunt met veranderingsprocessen in organisaties en in je eigen werkpraktijk.

(paperback, 96 pagina’s)

Help! Conflicten
Help! Conflicten

Friedrich Glasl · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

’Eerste hulp bij conflicten’: welke rol kun je erin spelen, hoe voorkom je escalatie, hoe werk je aan een oplossing. (167 pagina’s)

Grondprincipes van coachen
Grondprincipes van coachen

John Luijten en Kees Locher · alles van deze auteur 

€ 41.00    ‹  geen verzendkosten!   

De wil mobiliseren waar de ontwikkeling van mens en organisatie elkaar kruisen.

Vakliteratuur voor managers, organisatiedeskundigen, coaches e.d. de auteurs, verbonden aan het NPI, beschrijven hun werkwijze, met vele voorbeelden en opdrachten.

Gebonden, 375 pagina’s

Grenzen aan de automatisering
Grenzen aan de automatisering

Paulus B. Morssink · alles van deze auteur 

€ 3.00

Automatisering speelt in nagenoeg alle mogelijke sectoren een grote rol. Welke betekenis heeft dit voor de mens?

De auteur biedt gezichtspunten om, uitgaande van het waarnemen van de fenomenen die in de praktijk met de automatisering gaan, op weloverwogen wijze grenzen te stellen aan de automatisering.

(brochure in de serie Gezichtspunten, 29 pagina’s)

Gezamenlijk gedragen besluitvorming (66)
Gezamenlijk gedragen besluitvorming (66)
(Nr. 66)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

- Gezonde gemeenschapsvorming met ruimte voor initiatief -

In deze brochure worden verschillende aspecten van besluitvormingsprocessen belicht. Door meer inzicht in het verloop van besluitvormingsprocessen wordt het mogelijk om argumenten en tegenargumenten hun waarde te geven waardoor ook moeilijke besluiten zo genomen kunnen worden dat ze gezamenlijk gedragen worden.

(brochure, 46p)

De essentie van Theorie U
De essentie van Theorie U
Kernprincipes en toepassingen

Otto Scharmer · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

De grondlegger van Theorie U beschrijft in deze uitgave op een compacte manier de essentie van zijn leiderschaps- en verandermethode. Hij verduidelijkt de belangrijkste principes en geeft aan in welke situatie zijn methode vruchtbaar toegepast kan worden.

(paperback, 208p.)

Koerszoekend leiderschap
Koerszoekend leiderschap
Oude bronnen, nieuwe perspectieven

Cees Zwart · alles van deze auteur 

€ 7.50

Leiderschap is een veel bezongen thema. Valt er nog iets nieuws te componeren? Jazeker, mits we het voor elkaar krijgen om van leiderschap een gedeelde aangelegenheid te maken. Samen onderweg blijven zonder al te veel pretentie, dast gestelde doelen makkelijk te bewaken zijn, daar gaat het in de naaste toekomst om. Koers zoeken noem ik dit...

Dubbel CD

De breinwerker
De breinwerker

Iris Bakker (red.) · alles van deze auteur 

€ 16.00

Verschillende deskundigen schrijven in artikelvorm over de verschillende aspecten die te maken hebben met het organiseren of inrichten van een productieve werkomgeving.

(paperback, 142p, met afb. in kleur)

Horizontaal organiseren
Horizontaal organiseren
Nieuwe perspectieven voor goed organiseren

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 19.50

In dit boek beschrijft Bekman de weg van een verticale, dat wil zeggen: een hiërarchische organisatiestructuur, naar een horizontale, met meer gedeelde verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor alle betrokkenen.

Paperback, 164 p

Pluk en bewaar
Pluk en bewaar
Wildplukherbarium

Leoniek Bontje · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een fijn vormgegeven boek dat je wil inspireren om de natuur in te gaan en eetbare planten te zoeken en te leren herkennen. In dit boek is ook ruimte om je zelf geplukte en gedroogde bloemen of kruiden op te plakken, of ze te tekenen of te schilderen. Besproken en afgebeelde planten en kruiden zijn per seizoen gerangschikt; met recepten en tips.

(hardcover, linnen band, met vele afb. in kleur)

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie
De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 17.45

Ontwikkeling verloopt in zeven fasen; dat geldt voor de individuele ontwikkeling van de mens, maar ook voor die van relaties en van organisaties. Met vele voorbeelden maakt de schrijfster de zeven ontwikkelingsfasen herkenbaar - en laat zien welke opgaven en belemmeringen daarmee verbonden kunnen zijn. Ontwikkeling wil ook zeggen dat het spirituele zich in de dagelijkse werkelijkheid wil realiseren. Zo geeft dit boek inzicht in vraagstukken op het gebied van ontwikkeling en samenwerken.

(paperback, 171p)

Nu ik
Nu ik
Sturen met passie

Henk van Dort · alles van deze auteur 

€ 9.50

Kunst, het waarnemen van kunst, helpt een mens in ontwikkeling te zijn en draagt bij aan een innerlijke houding die positief inwerkt op de verhouding met de andere mens.

Dit boekje is geschreven op basis van ervaringen met kunst en management en handelt over zingeving.

(paperback, 51 pagina’s, met afb in kleur)

Handboek Conflictmanagement
Handboek Conflictmanagement

Friedrich Glasl · alles van deze auteur 

€ 92.00    ‹  geen verzendkosten!   

Het zijn grote woorden maar dit boek mag wel hét standaardwerk op het gebiedvan conflictmanagement worden genoemd. Gebaseerd op zijn antroposofische visie en jarenlange praktische en wetenschappelijke betrokkenheid bij het thema legt de auteur met dit werk de vrucht van zijn werken neer. Over conflictdiagnose, de dynamiek van de escalatie en de strategie van de conflictbehandeling.

(Hardcover, 528 pagina’s)

 « 12 »