menu
 winkelmandje 

Werk en samenwerken

Mens en wereld

31 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2
 sortering

 « 12 » 

Over begrijpen en beslissen
Over begrijpen en beslissen
Onderzoek naar de grondslagen van het kennen

Jaap van Rijswijk · alles van deze auteur 

€ 15.00

In het groot en in het klein staan we voortdurende voor vragen waarover we iets moeten beslissen. Hoe doen we dat eigenlijk? En is het mogelijk in vrijheid af te wegen en te besluiten?

In dit, op de Filosofie van de Vrijheid gebaseerde werk, wordt beschreven hoe we op een bewuste, oefenende manier met al deze vraagstukken om te gaan en daarbij niet alleen stappen zetten om ons doel te bereiken, maar ook een innerlijke scholing aan te gaan.

(paperback met flappen, 89p)

Mens en organisatie
Mens en organisatie
Een gids voor de opdrachtgever en zijn adviseur

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 18.50

Goed organiseren, hoe doe je dat in een tijd vol verandering en met mensen die steeds individualistischer (en eigenwijzer) worden? Dit boek is de vrucht van 50 jaar ervaring en geeft in kort bestek een aantal essentiële inzichten en praktische handvatten over de ontwikkeling van een organisatie, veranderingsprocessen e.d. Met voorbeelden.

(paperback, 96p)

De breinwerker
De breinwerker

Iris Bakker (red.) · alles van deze auteur 

€ 16.00

Verschillende deskundigen schrijven in artikelvorm over de verschillende aspecten die te maken hebben met het organiseren of inrichten van een productieve werkomgeving.

(paperback, 142p, met afb. in kleur)

Pluk en bewaar
Pluk en bewaar
Wildplukherbarium

Leoniek Bontje · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een fijn vormgegeven boek dat je wil inspireren om de natuur in te gaan en eetbare planten te zoeken en te leren herkennen. In dit boek is ook ruimte om je zelf geplukte en gedroogde bloemen of kruiden op te plakken, of ze te tekenen of te schilderen. Besproken en afgebeelde planten en kruiden zijn per seizoen gerangschikt; met recepten en tips.

(hardcover, linnen band, met vele afb. in kleur)

De macht van het niets doen
De macht van het niets doen

Jenny Odell · alles van deze auteur 

€ 26.00    ‹  geen verzendkosten!   

- Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie -

In dit moderne internettijdperk wordt er permanent en van alle kanten om onze aandacht gevraagd. Onze aandacht is 'geld waard'. In deze uitgave laat de schrijfster zien dat 'niets doen' tot een rustplek in je leven kan leiden, waar je nieuwe krachten kunt opdoen, productiever kan worden, meer zingeving ervaart en bij kan dragen aan een gezondere samenleving.

(paperback, 301p)

De kleine Semler
De kleine Semler
Zijn Semco-aanpak samengevat

Peter Runhaar · alles van deze auteur 

€ 12.99

Ricardo Semler trekt al jaren e aandacht met wat bekend is geworden als de 'Semco-stijl", gebaseerd op de praktijk van zijn onderneming waar een schat aan ervaring is opgedaan met de 'zelfsturende organisatie', waarbinnen de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk wordt neergelegd bij de medewerkers, op verschillende manieren mee besluiten en meedelen in het resultaat.

Deze uitgave is een bondige samenvatting van de belangrijkste principes en ervaringen die daarmee zijn opgedaan.

(hardcover, 74p)

Gezamenlijk gedragen besluitvorming (66)
Gezamenlijk gedragen besluitvorming (66)
(Nr. 66)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

- Gezonde gemeenschapsvorming met ruimte voor initiatief -

In deze brochure worden verschillende aspecten van besluitvormingsprocessen belicht. Door meer inzicht in het verloop van besluitvormingsprocessen wordt het mogelijk om argumenten en tegenargumenten hun waarde te geven waardoor ook moeilijke besluiten zo genomen kunnen worden dat ze gezamenlijk gedragen worden.

(brochure, 46p)

De essentie van Theorie U
De essentie van Theorie U
Kernprincipes en toepassingen

Otto Scharmer · alles van deze auteur 

€ 29.95    ‹  geen verzendkosten!   

De grondlegger van Theorie U beschrijft in deze uitgave op een compacte manier de essentie van zijn leiderschaps- en verandermethode. Hij verduidelijkt de belangrijkste principes en geeft aan in welke situatie zijn methode vruchtbaar toegepast kan worden.

(paperback, 208p.)

Horizontaal organiseren
Horizontaal organiseren
Nieuwe perspectieven voor goed organiseren

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 19.50

In dit boek beschrijft Bekman de weg van een verticale, dat wil zeggen: een hiërarchische organisatiestructuur, naar een horizontale, met meer gedeelde verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor alle betrokkenen.

Paperback, 164 p

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie
De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie

Margarete van den Brink · alles van deze auteur 

€ 17.45

Ontwikkeling verloopt in zeven fasen; dat geldt voor de individuele ontwikkeling van de mens, maar ook voor die van relaties en van organisaties. Met vele voorbeelden maakt de schrijfster de zeven ontwikkelingsfasen herkenbaar - en laat zien welke opgaven en belemmeringen daarmee verbonden kunnen zijn. Ontwikkeling wil ook zeggen dat het spirituele zich in de dagelijkse werkelijkheid wil realiseren. Zo geeft dit boek inzicht in vraagstukken op het gebied van ontwikkeling en samenwerken.

(paperback, 171p)

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming
Een weg naar innerlijke vrijheid

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 12.00

Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.

(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk)

Theorie U
Theorie U
In teams

Clarine Campagne · alles van deze auteur 

€ 21.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een compacte beschrijving van Theorie U met vervolgens een beschrijving van hoe je, samen met anderen, concreet aan de slag kunt met veranderingsprocessen in organisaties en in je eigen werkpraktijk.

(paperback, 96 pagina’s)

Het mysterie leiderschap
Het mysterie leiderschap

Adriaan Bekman · alles van deze auteur 

€ 17.00

In vrijheid het goede doen / in liefde tot de ander / in respect voor al wat is.

Wat is leiderschap, hoe ziet leiderschap er in de toekomst uit, wat is er voor nodig?

(paperback, 118 pagina’s)

Ontwikkeling door initiatief (56)
Ontwikkeling door initiatief (56)
Overwin een dozijn draken

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 3.00

Wat kom je als belemmeringen tegen als je betrokken bent bij een samenwerking, een initiatief, een onderneming? De auteur beschrijft twaalf typische en herkenbare belemmeringen waarover veel beginnende, zelfs bestaande initiatieven kunnen struikelen. Daarbij geeft hij ook aan hoe deze twaalf ’draken’ te overwinnen zijn.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, geniet, 33 pagina’s)

Karma van het beroepsleven
Karma van het beroepsleven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Tien voordrachten over een complex van factoren en achtergronden die te maken hebben met ons werkleven of beroep. Wat is de betekenis van werken; op welke manier is de aard van het werk in de moderne tijd verandert; wat betekent het dat ons werkleven volop gekleurd is door technologie; waarin vindt de moderne mens een fundamentele motivatie om te werken?

(Met een nawoord van Erna Trouw, notenapparaat e.d., uitgave in de reeks Werken en Voordrachten) gebonden, 311 pagina’s)

Gelijk hebben of gelukkig zijn?
Gelijk hebben of gelukkig zijn?

Marshall Rosenberg · alles van deze auteur 

€ 30.00    ‹  geen verzendkosten!   

Geweldloos communiceren maakt dingen transparant, neemt de ander en jezelf serieus en is toepasbaar in het privéleven maar feitelijk overal waar conflicten en misverstanden op de loer liggen. In deze uitgave over geweldloze communicatie wordt de grondlegger, Marshall Rosenberg, geïnterviewd en zo ontstaat een levendig beeld van wat gewerldloze communicatie is en hoe en waar het kan worden toegepast.

(paperback, 145 pagina’s)

De taal van de vrede
De taal van de vrede
Wat je nu zegt verandert jouw wereld

Marshall Rosenberg · alles van deze auteur 

€ 21.40    ‹  geen verzendkosten!   

Geweldloze communicatie - dat is het levensthema van de schrijver die met zijn gedurende vele jaren uitgewerkte concept en de ontwikkelde oefeningen op veel plaatsen, en in veel sociale verbanden, verhoudingen verbetert en conflicten weer in beweging brengt. Het beoefenen van geweldloze communicatie werkt direct in op het sociale klimaat - en is ook een weg van bewustzijn en zelfkennis.

(paperback, 184 pagina’s)

Handboek Conflictmanagement
Handboek Conflictmanagement

Friedrich Glasl · alles van deze auteur 

€ 92.00    ‹  geen verzendkosten!   

Het zijn grote woorden maar dit boek mag wel hét standaardwerk op het gebiedvan conflictmanagement worden genoemd. Gebaseerd op zijn antroposofische visie en jarenlange praktische en wetenschappelijke betrokkenheid bij het thema legt de auteur met dit werk de vrucht van zijn werken neer. Over conflictdiagnose, de dynamiek van de escalatie en de strategie van de conflictbehandeling.

(Hardcover, 528 pagina’s)

De vijfde discipline
De vijfde discipline
De kunst & praktijk van de lerende organisatie

Peter M. Senge · alles van deze auteur 

€ 37.50    ‹  geen verzendkosten!   

Senge schreef met het boek "The fifth discipline: the art and practice of the learning organization" uit 1992 (vertaald "De vijfde discipline") baanbrekend werk over Organizational learning. Het boek werd in 1997 door de Harvard Business Review uitgeroepen tot een van de vijf belangrijkste managementboeken van de laatste twee decennia van de twintigste eeuw.

Het boek beschrijft vijf essentiële disciplines: Persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie, teamleren en systeemdenken. De vijfde discipline is het meest belangrijk omdat het de voorgaande vier combineert en daarmee zelf de Vijfde Discipline wordt genoemd.

In Senge’s visie is een discipline opgebouwd uit "allerhande kennis en kunde die men zich in de praktijk eigen maakt en waar men gedurende zijn loopbaan permanent mee bezig blijft. Een lerende organisatie is alleen te bereiken met lerende medewerkers. Leren wordt door Senge breder gedefinieerd dan het opdoen van kennis en kunde in formele leersystemen. Het betreft het cumuleren van kennis en kunde in algemene zin, met inzet van allerhande media en interacties. Formele leersystemen zoals cursussen kunnen hierbij een onderdeel zijn, maar zijn zeker niet toereikend. Voor het bereiken van verbeteringen waar het bij leren in wezen om gaat is de inzet van vijf disciplines nodig." (hardcover, 399 pagina’s)

Lerende scholen
Lerende scholen
Het Vijfde Discipline-handboek voor onderwijzers, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing

Peter M. Senge · alles van deze auteur 

€ 60.50    ‹  geen verzendkosten!   

Peter Senge is bekend van zijn visie op de ’lerende organisatie’. In dit omvangrijke werk past hij zijn visie toe op het onderwijs. Met veel voorbeelden en praktijktips wordt beschreven hoe een klas, een school en de gemeenschap rondom een school tot lerende organisaties kunnen worden gevormd.

(Paperback 511 pagina’s)

 « 12 »