menu
 winkelmandje 

Sociale Driegeleding

Mens en wereld

86 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/5
 sortering

 « 12345 » 

Voeten op de grond, idealen in het hart
Voeten op de grond, idealen in het hart

Wouter en Kathinka Kamphuis · alles van deze auteur 

€ 15.00

Wouter en Kathinka Kamphuis laten zich in hun werken al 20 jaar leiden door het ideaal van de biologisch-dynamische landbouw én dat van de sociale driegeleding. Hun BD-tuinderij 't Leeuweriksveld is geleidelijk aan tot bloei gekomen - zowel in landbouwkundig als in sociaal opzicht. Deze uitgave bevat een keuze uit de wekelijkse berichten die ze aan hun klanten schreven en geven een levendig beeld van hun dagelijkse realiteit en van de idealen die hen bezielen.

(paperback, 111p)

Kapitaalneutralisatie
Kapitaalneutralisatie
Wat is dat en waarom zou je het doen?

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een bedrijf dat niet in privébezit is, wordt ook wel een 'geneutraliseerd' bedrijf genoemd. Als algemeen principe geldt dat het feit dat bedrijven (en grond) verhandeld kunnen worden, veel schade toebrengt - bijvoorbeeld aan de aarde en aan het welzijn van de mens. In deze brochure wordt nader ingegaan op het neutraliseren van bedrijven.

(brochure, 40p)

Roven, ruilen, basisinkomen
Roven, ruilen, basisinkomen
Over waarde-vorming

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Brochure over het scheppen van waarde in de economie en de praktijk van het 'roven' die het waardevormingsproces saboteert. Om dat te voorkomen moet de economie op een andere leest geschoeid worden.

(36p)

Ondernemend de toekomst in
Ondernemend de toekomst in
Zes interviews

Anne van Ginkel · alles van deze auteur 

€ 10.00

De wereld gaat gebukt onder veel en grote problemen. Wie goed kijkt, ziet dat véél van die problemen verband houden met de manier waarop we economie bedrijven, in het bijzonder hoe we omgaan met het eigendom van grond en bedrijven.

In deze verzameling van interviews komen ondernemers aan het woord die heel concreet en heel praktisch laten zien dat economie bedrijven met respect voor de mens en voor alles wat op aarde leeft 'gewoon' mogelijk is.

(pocket, 80p)

Driegonaal - Digitaal
Driegonaal - Digitaal
Jaargang 39, nr.3/4

€ 4.50

De 'papieren versie' was razendsnel uitverkocht. Bij wijze van experiment bieden wij u een digitale versie aan in de vorm van een PDF-bestand dat u op uw beeldscherm kunt lezen of kunt printen.

In dit dubbelnummer (64p) onder andere:

- de antroposofische beweging als vredesbeweging

- associatieve economie: utopie of actuele opgave?

- het eigendom van grond: een interview met Natasha Hulst

- grond onverkoopbaar in vijf stappen: Hof van Moeder Aarde

- Auryn: een gesubsidieerde en tóçh echt vrije school?

Pleidooi voor een genereus Europa
Pleidooi voor een genereus Europa

Wilbert Lambrechts · alles van deze auteur 

€ 15.00

In deze turbulente tijden, waarin we van crisis naar crisis lijken te bewegen, is het goed ook stil te staan bij een 'andere kant' van Europa. Wilbert Lambrechts hield tussen 2018 en 2023 drie voordrachten waarin hij spreekt over de diepe historische wortels van Europa, en een sociaal-spirituele kracht die nu zo goed als verborgen lijkt. Lambrechts spreekt over een ander Europa dat mogelijk is op basis van een vrij geestesleven, een daaruit voortvloeiend gelijk rechtsleven en een economisch leven gebaseerd op behoeftebevrediging in dialoog, met respect voor mens en natuur. Aangevuld met een voordracht uit 1980 van Hans Peter van Manen over het Europese lot van België.

(paperback, 121p)

Driegonaal
Driegonaal
Augustus 2023 (jrg.39, nr 1/2)

€ 12.00

Een welgevuld dubbelnummer (van 64p) met o.a.:

- een drieluik rondom 100 jaar vrijeschool in Nederland

- een bericht: antroposofie en sociale driegeleding in Oekraïne

- Vincent van Vliet: hoe toekomstscenario's waar gemaakt worden

- 'Zoveel mogelijk mensen voeden': een interview met Dave Hardy van de Tuinen van Kraaybeekerhof

- Interview: 'David Wertheim Aymes: een driegeleder in Zuid-Afrika!'

- Bob de Wit: de samenleving opnieuw uitvinden

- 100 jaar geleden: een Vrije Zone - ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit in Oekraïne

Waar vrijheid begint
Waar vrijheid begint

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 10.00

Is het, midden in alle onzekerheid die de gebeurtenissen in onze tijd oproepen, mogelijk bij jezelf te blijven en tot een eigen oordeel en koers te komen? - Als vrijheid onder druk staat, en de waarheid betwist wordt, kan het verlangen naar vrijheid en waarheid wakker worden.

Deze uitgave bevat een reeks artikelen waarin aan de hand van actuele ontwikkelingen wordt gezocht naar wat we kunnen doen om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan - en naar het beginpunt daarvan.

(paperback, 95p)

Werk en inkomen
Werk en inkomen
(zijn twee verschillende dingen)

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een nauwelijks bekende, maar belangrijke vroege voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over hoe het werk van de mens veranderd is door de ontwikkelingen in de techniek en over de relatie tussen werk en inkomen. Werken wij omdat wij daar een inkomen mee verwerven? Wat is werken eigenlijk? - Ons werken zelf is feitelijk onbetaalbaar en is niet iets dat 'verkocht' kan worden. Werk en inkomen zijn twee verschillende dingen. Dit inzicht is van grote betekenis voor zowel levensvragen als actuele maatschappelijke vraagstukken.

(ABC minibrochure, 31p)

Driegonaal
Driegonaal
Februari 2023 (jrg. 38, nr.6)

€ 6.00

In dit nummer (32p) onder meer:

- Luuk Humblet: De Tempelridders en het bankwezen

- John Hogervorst: Geld in het drieledige sociale organisme

- Een interview met Sleipnir-ondernemer Frank Dekker: "Ik hoef geen bedrijf, ik wil gewoon werken"

- Plus: Wetenschap als nieuwe religie (boekbespreking) / Onderlinge geldstromen / Het gesprek voorbij?

Basisinkomen - er is een beter alternatief
Basisinkomen - er is een beter alternatief

John Hogervorst e.a. · alles van deze auteur 

€ 10.00

De roep om invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen duikt steeds weer op. Je zou ook elk mens toewensen dat hij/zij een zekere bestaansbasis heeft en in meer vrijheid zijn/haar keuzes kan maken als het gaat over werk, ontwikkeling en tijdsbesteding.

Maar is het basisinkomen daadwerkelijk een duurzame stap in die richting; of is er een andere weg om dat te bereiken? In de artikelen in deze uitgave wordt dat laatste verduidelijkt.

Met teksten van Marc Desaules, John Hogervorst en Rudolf Steiner (eerder verschenen in Driegonaal). (pocket, 67p)

Vrij, Gelijk & Samenleven
Vrij, Gelijk & Samenleven
Wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving

Damaris Matthijsen · alles van deze auteur 

€ 38.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe komen we tot een samenleving die werkelijk 'vrij, gelijk en samen' is? Daarvoor zijn nieuwe begrippen en ideeën nodig: we moeten allereerst beter waarnemen hoe de dingen nu geregeld zijn en met behulp van nieuwe ideeën stappen in de goede richting zetten. In deze uitgave presenteert de schrijfster nieuwe ideeën en bouwt zij op de goede wil die in veel mensen leeft. Met oefeningen en beschrijvingen van concrete ervaringen in veel bedrijven en organisaties, biedt zij inspiratie om 'deelgenoot' te worden van een betere samenleving.

(hardcover, 418p)

Wat is sociale driegeleding?
Wat is sociale driegeleding?

Peter Schilinski · alles van deze auteur 

€ 10.00

Wie de sociale driegeleding kent, en begrijpt, zal kunnen zien dat daarin de grondslag te vinden is waarop we tot echte oplossingen van de grote vraagstukken van deze tijd kunnen komen. - Deze bundel biedt tien heldere en zeer begrijpelijke opstellen over de verschillende aspecten van de sociale driegeleding. Over een andere economie, vrijheid van onderwijs, democratie en meer. Een toegankelijke en enthousiasmerende inleiding.

(paperback, 75p)

Driegonaal
Driegonaal
September 2022 (jrg.38, nr.3/4)

€ 12.00

Een dubbelnummer (60 pagina's) in de schakeringen van de actualiteit: van uitermate ernstig tot hoopgevend. Met onder meer:

- gedachten over 'de arbeidsmarkt'

- economische terreur & samenwerken in de economie

- luisteren is welkom heten

- Arjen Nijeboer over de oorlog in Oekraïne

- een interview met de oprichtsters van De Werfklas

Driegonaal
Driegonaal
Juli 2022 (jrg.38, nr.2)

€ 6.00

Korte en lange artikelen: vol ideeën, inzichten en ervaringen. In dit nummer onder meer:

- Kies je eigen rechter (John Hogervorst)

- Op weg naar een vrij geestesleven (Peter Schilinski)

- Het internationale karakter van de driegeleding (Rudolf Steiner)

- Gezondheidsdictatuur in China (Vincent van Vliet)

- Niet delen maar verdelen, een interview met Arjan Verschuur

(36p) [NB: de aanbieding: twee jaargangen Driegonaal voor de prijs van één, geldt nog]

Naar een duurzame landbouw in 2040
Naar een duurzame landbouw in 2040
Een nieuw perspectief

Meino Smit · alles van deze auteur 

€ 34.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een openbaar geheim: de moderne landbouw is een onhoudbaar systeem.

In deze grondig gedocumenteerde uitgave laat de auteur zien hoe de landbouw vastgelopen is en hoe het werkelijk gesteld is met de zogenaamde efficiëntie van de Nederlandse landbouw. Het gebruik van grond, arbeid, kunstmest e.d. omgerekend in eenheden energie is sinds 1950 met 600 procent toegenomen, terwijl de opbrengsten met slechts 12 procent stegen. Een drastische koerswijziging in de landbouw is noodzakelijk en daartoe geeft de auteur (BD-boer) die op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Wageningen, een richting aan.

(hardcover, genaaid, met afbeeldingen, 274p)

Driegonaal
Driegonaal
Maart 2022 / jrg.38, nr. 1

€ 6.00

In dit nummer onder andere:

- Arjen Nijeboer: Een politieke partij voor sociale driegeleding?

- Rudolf Steiner over sociale driegeleding en partijpolitiek

- Wouter Kamphuis over de individuele, vrije mens

- Een interview met Harrie Stokkel: ruimte scheppen voor het vrije geestesleven

En verder: Rusland-Oekraïne, menselijkheid leven / De wetenschap en het badwater / De kwetsbaarsten in tijden van corona / Een zoet voornemen van Nestlé

Driegonaal
Driegonaal
(september 2021, jrg.37, nummer 4)

€ 6.00

In dit nummer onder andere:

- Harrie Salman: Is eigendom diefstal?

- Een gesprek met Wouter en Kathinka Kamphuis van 't Leeuweriksveld: goede grond behoeft geen eigenaar

- John Hogervorst: Houden we toezicht,... of doen we ook wat?

- Ingrid Busink over gedragen besluitvorming en sociale driegeleding

- Anne van Ginkel in gesprek met Oebele van der Lei

en meer...

Vrijheid, gelijkheid, broederschap
Vrijheid, gelijkheid, broederschap
Grondslagen voor de maatschappij van morgen

Arjen Nijeboer · alles van deze auteur 

€ 14.00

De drie idealen van de Franse Revolutie leven bewust of onbewust in ieder mens, als oerbeelden voor het sociale leven. In de sociale driegeleding hebben deze drie idealen elk hun eigen gebied: vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap in de economie. In deze uitgave wordt de sociale driegeleding helder beschreven en worden vervolgens verschillende actuele vraagstukken vanuit het perspectief van de sociale driegeleding behandeld.

(paperback, 106p) [ongewijzigde tweede druk, met nieuw omslag]

Driegonaal
Driegonaal
(juli 2021, jrg.37, nr.3)

€ 6.00

Een gevarieerd nummer, met onder andere:

- Joseph Beuys: vormgever van de toekomst

- De opgave van de economie (John Hogervorst)

- Achim Hensen (Purpose Foundation) over 'onverkoopbare bedrijven met een missie'

- Paul Schreyer: Hoe om te gaan met waan en werkelijkheid van complottheorieën?

- Een interview met Anja de Vletter van Kinderhuis Maminka

 « 12345 »