menu
 winkelmandje 

NCK Nieuwsbrief 04

Mailing van ABC Boekenservice
Verzonden op 25 februari 2020

NCK Nieuwsbrief Nr.4
Februari 2020

In de dagelijkse praktijk denken we er vaker aan dan dat het echt gebeurt: u te informeren over de gang van zaken bij Nearchus. Laat ons dat verzuim nu goed maken door u in deze nieuwsbrief te informeren over gedane, lopende en komende zaken.


Tien nieuwe titels in 2019

In 2019 konden we 10 nieuwe titels laten verschijnen. In het voorjaar van 2019 hoopten we nog dat het er meer zouden kunnen worden, maar dat liep anders. In de werkelijkheid is het steeds weer zo dat het proces waarin een boek tot stand komt zich niet vast laat plannen.

Bijvoorbeeld niet, omdat in de aanloop naar het drukken van het boek de tekst heen en weer gaat tussen ons (bezig met redactie- en correctiewerk) en de auteur of vertaler. Daarbij hanteren wij als principe dat wij, letterlijk, geen komma wijzigen zonder dat de auteur of vertaler daarmee instemt. Dat betekent dat wij en de auteur/vertaler steeds ‘op elkaar moeten wachten’, want dan weer is de een, dan weer de ander aan de beurt. En voor onze mogelijkheid om met de voorbereiding van een nieuwe uitgave bezig te zijn, geldt dat daarvoor tijd is wanneer het dagelijkse werk aan de webwinkel gedaan (of geregeld) is.

En natuurlijk is het ook zo dat de ene tekst veel, de ander minder tijd vergt - en dat is niet altijd vooraf even goed in te schatten. - Hoeveel tijd besteden wij aan een uitgave? Wij zijn geen ‘boekhouders-van-onze-tijd’ (dat zou op zich weer tijd vergen), maar op basis van onze ervaring ramen wij dat we per pagina één uur werk hebben. Dat werk omvat dan alle verschillende noodzakelijke taken rond het verschijnen van een boek, zoals:
- beoordelen of we de tekst willen uitgeven
- contact/overleg met de auteur of vertaler
- tekstredactie en -correctie
- overleg met de vormgever en controleren van de opgemaakte bestanden.

In 2019 verschenen (in volgorde van verschijnen) de volgende titels:

Rudolf Steiner, John Hogervorst: Mani en zijn betekenis voor onze tijd
Rudolf Steiner: De toekomst aan de kinderen
Dieter Brüll: Sociale driegeleding
Wim Schuwirth: Rudolf Steiner onder nieuwstestamentici
Ton Westenbroek: Mijn Thomas-Evangelie
Valentin Tomberg: Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (III)
Conny de Heer: De verborgen kwaliteiten van handwerken
Hans Stolp: Het geheim van de twee Jezuskinderen
Harrie Salman: Gestolen welvaart
Dieter Brüll: De sociale impuls van de antroposofie
 

Naast deze nieuwe titels, werden ook verschillende titels herdrukt, waaronder:

Marjolein Dorresteijn & Klaartje de Vletter: Oefeningenboek kunstzinnige therapie
Han Campagne: De organen.

Het herdrukken van bestaande titels is altijd fijn want doorgaans hoeven we er niet veel tijd aan te besteden: dat is al gebeurd voor de eerdere druk(ken). Soms, zoals bij de genoemde herdrukken, is het wel moeilijk om te bepalen of een herdruk nog zinnig is en voor welke oplage we dan moeten kiezen. De twee genoemde herdrukte titels zijn beiden omvangrijk en dure producties: dan is het zaak niet teveel maar ook niet te weinig te laten drukken.

Voor ons speelt hierbij ook nog een andere overweging een rol: waar het in het boekenvak niet ongewoon is dat een nieuwe titel relatief snel ‘verdwijnt’ (na anderhalf jaar in de ramsj gaat en daarna niet meer leverbaar is), proberen wij onze titels zo lang mogelijk beschikbaar te houden. Het is natuurlijk mede afhankelijk van de inhoud van een boek, maar voor de meeste van onze titels geldt dat zij ook over een langere periode nog de moeite waard zijn - en door, indien nodig, een herdruk in kleine oplage te laten maken, proberen we onze titels lang ‘in de lucht te houden’.

Volgens onze schatting overigens, verschenen er in Nederland vorig jaar zo’n 30 nieuwe antroposofische titels bij de verschillende uitgeverijen. Met een aandeel van 10 titels, zorgden wij dus voor een derde deel van het gehele nieuwe aanbod…

Inmiddels verscheen vorige maand onze eerste nieuwe titel van 2020:
Felix Goll: Wegen naar kleur
ligt er een nieuwe minibrochure (Rudolf Steiner: De vier lichamen van de mens) bij de drukker en verschijnt op korte termijn De twaalf zonnekwaliteiten van Guurtje Kieft.

Andere titels die al ver gevorderd zijn, zijn op dit moment:
Béatrice Arki: De dame met de eenhoorn
Dick Bruin: Vormtekenen
Lex Bos: Christus’ werken in het sociale
en een flink bewerkte en geactualiseerde nieuwe druk van:
Wendy Schouten: Bevallen op eigen kracht.


De Nearchus Consumenten Kring: nuchtere cijfers

Op 31 december 2018 telde de consumentenkring 191 leden die op dat moment samen een bedrag van € 13.186 hadden ingelegd.
Op 31 december 2019 telde de consumentenkring 236 leden met een totaal ingelegd bedrag van € 15.101.

U ziet: ook van nuchtere cijfers kun je vrolijk worden! In elk geval zijn wij heel blij met de toename van het aantal deelnemers aan de consumentenkring en hopen we dat deze groei zich blijft voortzetten.

Voor ons is de groeiende belangstelling voor de consumentenkring een teken dat onze activiteiten geleidelijk aan in een steviger bodem wortel schieten. Die bodem wordt gevormd door uw deelname, en dat is niet poëtisch maar heel nuchter bedoeld (en waar). Bijna dagelijks zien wij in onze webwinkel bestellingen van leden van de consumentenkring. Dat betekent: het ingelegde bedrag is geen statisch iets, maar is een momentopname van een levende stroom - van ingelegde bedragen enerzijds, geleverde bestellingen anderzijds - die heen en weer gaat tussen u en ons.
Dat geeft ons twee dingen:
- financiële bewegingsruimte om nieuwe uitgave te realiseren
- de motivatie om hier met volle inzet aan verder te werken.

Iets anders

In de afgelopen en in de komende tijd is en wordt er hard gewerkt aan een verandering van onze boekhouding. Onze nieuwe boekhouder (hij verklaarde een hekel aan boekhouden te hebben) is bezig van alles te veranderen en aan te passen, zodat de financiële gegevens van onze webwinkel en die van onze bankrekening direct in de boekhouding kunnen worden opgenomen en verwerkt, zodat - als deze vernieuwing is doorgevoerd - het werk aan de boekhouding vermindert en wij bovendien ook steeds een actueel inzicht hebben. De eerste stappen zijn gezet en wekken het vertrouwen dat we hiermee de goede richting zijn ingeslagen.

Nog iets anders

Misschien heeft u het al langs andere weg vernomen: op 9 maart a.s. vindt er in Driebergen een conferentie plaats waarin het thema 'eigendom' centraal staat. De manier waarop we in de samenleving met eigendom omgaan, is direct verbonden met grote en urgente vraagstukken, zoals de aantasting van het milieu en de ongelijke verdeling van welvaart. Rudolf Steiner stelde voor het eigendomsrecht op grond en kapitaal om te vormen, zodat het recht grond of kapitaal te bezitten, zou plaats maken voor een recht grond of kapitaal (tijdelijk) te gebruiken. (In het achterliggende gedachtengoed ligt ook de reden dat ons bedrijf géén privé-eigendom is, en niet verkocht kan worden).
Tijdens de conferentie wordt dit thema van allerlei kanten belicht en besproken, in workshops, voordrachten en gespreksrondes.
Als lid van de Nearchus Consumenten Kring kunt u de Eigendomsconferentie meemaken en 10% korting ontvangen op de toegangsprijs.
Wanneer u gebruik wilt maken van de korting, voer dan, tijdens het bestellen van uw ticket, de
kortingscode 3F in.
Zie de website van de conferentie
 

En het grootste nieuws…

Sinds drie, vier jaar - misschien heeft u het opgemerkt - wordt de vormgeving van de meeste van onze uitgaven, evenals die van ons tijdschrift Driegonaal, verzorgd door Ultramarijn. “Vormgeving: Ultramarijn, Leusden”, zo vindt u dat terug in deze uitgaven.
Achter Ultramarijn gaat Mariëtte van Est schuil, die haar vormgevingsbureau al ruim 20 jaar runt. Dat doet zij voor grote en kleine klanten, binnen en buiten ‘antroposofisch Nederland’. Zo verzorgt zij de vormgeving van boeken, tijdschriften, logo’s, brochures, websites en meer.
In de afgelopen jaren, waarin wij steeds meer werk bij haar onderbrachten, kwamen wij ook met haar in gesprek over onze werkwijze en de manier waarop Nearchus C.V. georganiseerd is: als een bedrijf dat geen privé-eigendom is en dat ook niet worden kan. Waarmee het bedrijf zich kan richten op de behoefte van onze klanten en op ons streven zoveel mogelijk antroposofische literatuur beschikbaar te maken en te houden.
Natuurlijk kwam daarbij ook het onderliggende gedachtengoed - van de sociale driegeleding en de associatieve economie zoals door Rudolf Steiner omschreven - aan bod.
Gevolg van deze gesprekken is dat Mariëtte van Leusden naar Drenthe verhuisd is; vanaf begin van dit jaar een deel van haar werkweek bij ons in Assen is; dat zij later dit jaar als vennoot toetreedt tot Nearchus C.V. en daarbij haar onderneming deel laat uitmaken van Nearchus.
Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Mariëtte is een nieuwe, mede-verantwoordelijkheid dragende collega die letterlijk en figuurlijk nieuwe kleuren in ons bedrijf zal binnen brengen. Haar ervaring en kunde, in combinatie met die van ons, gaat vast en zeker ook tot nieuwe projecten en activiteiten leiden, die nu nog niet zijn te voorzien.
Daarover in komende Nieuwsbrieven meer!

Tot slot:
heeft u commentaar of vragen naar aanleiding van deze Nieuwsbrief? We vernemen het graag!

Gesien Broekhuijsen, Mariëtte van Est, John Hogervorst