menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Primeur

Mailing van ABC Boekenservice
Verzonden op 23 januari 2020

Een goed begin: in de eerste maand van het nieuwe jaar verschijnt in onze huisuitgeverij de eerste nieuwe uitgave van dit jaar! (Zo pril in het nieuwe jaar hebben we altijd nieuwe plannen en stoere voornemens en hopen we in het komende jaar héél véél nieuwe titels te kunnen maken). 
Een bijzondere uitgave, eigenlijk 'een wereldprimeur'...:

Wegen naar kleur
Felix Goll

Een bijzondere uitgave: in Duitsland circuleert sinds tientallen jaren een typoscript dat de neerslag vormt van het decennialange onderzoek dat Felix Goll deed naar het wezen van de kleur. Daarbij bouwt hij voort op het werk van Goethe en Steiner en komt tot een twaalfledige kleurencirkel. Het is voor het eerst dat dit werk nu in boekvorm verschijnt en dat het werk van Goll voor een breder publiek beschikbaar komt. Het is voor schilders, therapeuten en anderen die intensief met kleur werken een uitgave van belang.
(hardcover, genaaid, met afb. in kleur) 165p.
€ 25,00

klik hier voor meer informatie


En nog meer nieuws in ons assortiment:

Een kind wil de was doen
Huishouden en opvoeding
Quirine Vervloet

Als je je huishouden op orde hebt, heb je vervolgens tijd en aandacht voor de kinderen? - Misschien is dat wel anders: jonge kinderen vinden het heerlijk om na te bootsen en het voorbeeld van vader of moeder na te doen: afwassen, de vloer vegen, opruimen... Bovendien werkt dat positief op hun ontwikkeling. Dit helder en herkenbaar geschreven boek laat je zien hoe het huishouden een praktisch gebied is dat geen dagelijkse sleur maar een rijk pedagogisch oefenterrein is.
(paperback, 128p)
€ 13,00

klik hier voor meer informatie

Kinderen met een hulpvraag
Constitutiebeelden
Geertje Post-Uiterweer & Gea Weeren

De manier waarop je zelf, je gedrag, je psyche en je lichaam met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden vormt je zgn 'constitutie'. Wier hierin thuis is zal daar veel uit kunnen putten, in het werken met kinderen of in de therapie. In deze uitgave worden de zes constitutiebeelden beschreven en verduidelijkt met casuïstiek, en worden adviezen gegeven over een vruchtbare benadering. Met extra hoofdstukken over angst en agressie bij de constitutiebeelden, hechtingsproblematiek, de verbinding met de wezensdelen en vragenlijsten. de inhoud richt zich op het begeleiden van kinderen van 4 tot 14 jaar. - Een waardevolle uitgave om in de praktijk mee te werken!
(paperback, 133p)
€ 23,50

klik hier voor meer informatie

Gezamenlijk gedragen besluitvorming
(Nr. 66))
Jan Saal

- Gezonde gemeenschapsvorming met ruimte voor initiatief -
In deze brochure worden verschillende aspecten van besluitvormingsprocessen belicht. Door meer inzicht in het verloop van besluitvormingsprocessen wordt het mogelijk om argumenten en tegenargumenten hun waarde te geven waardoor ook moeilijke besluiten zo genomen kunnen worden dat ze gezamenlijk gedragen worden.
(brochure, 46p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Opnieuw verschenen
(na lange tijd niet meer leverbaar te zijn geweest)

Werkboek geneesplanten
Joop van Dam & Pauli van Engelen

- en hun toepassingen in de uitwendige therapie -
In dit werkboek wordt een aantal planten beschreven die in oliën en essences worden verwerkt. Deze substanties worden aan de huid aangebracht, dat kan zowel door ouders in de thuissituatie toegepast worden als door verpleegkundigen die ervaring in het geven van uitwendige therapieën hebben.
(Paperback, 80 pagina’s)
Weer verschenen, na langere tijd niet meer leverbaar te zijn geweest.
€ 14,50

klik hier voor meer informatie

Ongetemde wijsheid
Mirabai Starr

De schrijfster vertelt over vrouwelijke mystici, uit heden en verleden, uit allerlei religieuze of andere tradities waarbij een beeld oprijst van vrouwelijke spiritualiteit. Zij doet dat direct en onopgesmukt en in een persoonlijke stijl; haar eigen zoektocht en in het leven opgedane lessen worden verbonden met thema's als: jezelf open stellen; seksualiteit; vergeven; verbinden, sterven - en met vrouwelijke mystieke wijsheid uit het hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, jodendom, christendom, islam en inheemse tradities.
(paperback, 253p)
€ 22,50

klik hier voor meer informatie


RECENTE AANWINSTEN KINDER- & JEUGDBOEKEN
 

Gebruik je fantasie!
Nicola O'Byrne

Konijn verveelt zich maar zijn vriend Wolf heeft wel een idee. Zij gaan samen een verhaal verzinnen. Wolf weet alles van verhalen en laat Konijn zien hoe hij zijn fantasie de vrije loop kan laten. Wat een heerlijk idee!
Maar... pas wel op wat je verzint!
Een speels prentenboek voor kleuters, met verwijzingen naar verschillende sprookjes.
(groot formaat, 32p) Van 12,99 voor 6,90
€ 6,90

klik hier voor meer informatie

Wolkje
Sara Massini en Anne Booth

Lief prentenboek over het weer: over zon en regen, onweer en regenbogen. Maar ook een verhaal over spelen en groeien, en zijn wie je bent! Kleuterleeftijd.
(Hardcover, 32 pagina's)
€ 12,99

klik hier voor meer informatie

 

De reis van het dromenkind
Irena Brignull

Een prachtig prentenboek over een meisje dat met haar moeder opgroeit en dat wil weten wie haar vader is en waar zij vandaan komt. Haar moeder kan haar dat niet vertellen, en zo vertrekt het meisje, op zoek naar haar vader. Na een lange tocht met veel ontmoetingen keert zij weer terug.
Een verhaal over de liefde van moeder en kind.
(hardcover, genaaid, 56p)
Leeftijd: vanaf 5 jaar
€ 15,95

klik hier voor meer informatie

Homme en het noodgeval
Annejan Mieras

Een aanrader: dit is het verhaal van Homme, 10 jaar oud. Er komt een logé in huis en dat blijkt Pien te zijn, dat rare meisje uit zijn klas. En die Pien wordt behandeld als een prinsesje; ze zegt ook dat ze een prinses is. Homme besluit te gaan onderzoeken hoe dat zit.
Een goed geschreven, warm verhaal over jaloezie en vriendschap.
(hardcover, 188p, met afb. in zw) Leeftijd: vanaf 9 jaar
€ 14,95

klik hier voor meer informatie

Koken voor de keizer
Inclusief Micks recepten
Marloes Morshuis

Koken voor de keizer is een spannend boek over kinderen die zichzelf moeten redden, over eten zoeken in de natuur en vissen vangen uit de zee - en over intussen ook je ouders missen. Leuk: de recepten die Mick maakt, zijn opgenomen achterin het boek.
(Gebonden, 215 pagina’s) Leeftijd: vanaf 10 jaar
€ 14,95

klik hier voor meer informatie

De schelmenstreken van Reinaert de Vos
Koos Meinderts

Een heerlijke bewerking van 18 avonturen van de geslepen, sluwe en listige Reinaert de Vos. Reinaert moet zich verantwoorden voor de koning die zijn dienaren op hem afstuurt - maar de sluwe vos weet ze allemaal om de tuin te leiden.
Een prachtige uitgave, met illustraties van 18 bekende illustratoren, aanstekelijk verteld.
(hardcover, 37p, genaaid) Leeftijd: van 10 tot 14 jaar
€ 17,95

klik hier voor meer informatie

De strijd om Troje & Odysseus
De heldhaftige verhalen van Homerus
Simone Kramer

Dit is een bundeling van 'De strijd van Troje' en 'Odysseus', twee beroemde heldendichten van Homerus in korte toegankelijke zinnen. De strijd om de stad Troje wordt herverteld, vanaf de aanleiding. Ook de terugkeer van de helden en de vele afzonderlijke avonturen die zij daarbij beleefden, komen aan bod. In 'Odysseus' wordt in drie delen verteld hoe de Griekse held na tien jaar terugkeert naar zijn vaderland.De illustraties werden verzorgd door Els van Egeraat in zwart-wit. Achterin is een lijst met de opgenomen namen van de personages.
(Paperback, 400 pagina's) Leeftijd: 12+
€ 19,90

klik hier voor meer informatie


VERGETEN BOEKEN?
Soms lopen we wel eens langs onze kasten vol boeken, valt het oog op een boek en komt de gedachte op: "Ach, dat boek is er ook nog, het lijkt wel alsof het vergeten is..." - Betekent dat dat het boek het lezen niet (meer) waard is? Zeker, dat kan een enkele keer wel eens zo zijn.
Maar vaak is dat ook niet het geval, en gaat het om titels die meer dan de moeite waard zijn. Schrijver en titel verdienen beter!
Een kleine keuze:

Het raadsel van de materie
Een beschouwing over Boeddha, Rudolf Steiner en Christiaan Rozenkruis
Jan Zee

De moderne mens denkt alles van de ons omringende wereld te weten. Maar de vraag naar wat materie is is feitelijk nog onbeantwoord. Déze vraag vormt het startpunt van dit bijzondere boek.
Via de leer van Boeddha, de antroposofie en de stroming van de Rozenkruisers komt de schrijver tot fascinerende inzichten over de aard van de stof waaruit de wereld is opgebouwd: het is karma!
(paperback, 64 pagina’s)
€ 11,75

klik hier voor meer informatie

Menswaardig opvoeden
De uitdaging van onze tijd
Jeanne Meijs

Voordrachten over verschillende opvoedingsvragen, w.o. puberteit, materialisme, dyslexie, opvoeden in deze tijd.
(199 pagina
€ 19,90

klik hier voor meer informatie

Filosofie van het ik
Roland van Vliet

Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde.
In onze tijd worden de menselijke geest, het bewustzijn en het Ik geïdentificeerd met het brein. Roland van Vliet beschrijft in deze uitgave zijn filosofische zoektocht naar het wezen van het ik; de mogelijkheid tot vrijheid te komen en de essentie van de liefde.
(paperback, 128 pagina’s)
€ 21,95

klik hier voor meer informatie

Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena
Een korte geschiedenis van het esoterisch christendom
John van Schaik

Een blik op de geschiedenis van het esoterisch christendom - als antwoord op feit en fictie in De Da Vinci Code.
(140 pagina’s) Van 17,50 voor 6,90
€ 6,90

klik hier voor meer informatie

Het oog van de naald
Bernard Lievegoed

Dit boek kwam tot stand op basis van een aantal gesprekken van Bernard Lievegoed met Jelle van der Meulen. Lievegoed vertelt over zijn leven en eindigt in het laatste deel met een blik op de actualiteit en de toekomst.
(paperback, 102 pagina’s)
AFGEPRIJSD: € 5,00

klik hier voor meer informatie

De ongeschreven filosofie van Jezus
Gerhard Kienle

We mogen ervan uitgaan dat Jezus bekend was met de Griekse filosofie van zijn tijd. Uit het evangelie leidt Kienle af dat Jezus zelf een eigen filosofie heeft ontwikkeld die een stap vooruit betekende. Dit boek geeft precies aan, welke elementen Jezus aan Socrates, Plato en Aristoteles ontleende en waarin zijn beschouwing van hen verschilde.
Een veeleisende en inspirerende studie, die ons op een nieuwe manier naar het Nieuwe Testament laat kijken. (paperback, 96 pagina’s)
€ 16,00

klik hier voor meer informatie

De Tuin der Hemelse Vreugden
van Hiëronymus Bosch
Catharina Barker

Een studie (eerste deel) naar de betekenis van het drieluik van Hiëronymus Bosch. Het drieluik wordt zorgvuldig, deel voor deel, besproken (en in vele kleurenafbeeldingen getoond) en verklaard. Daarmee wordt het bekijken van dit werk een weg naar binnen, naar het begrijpen van de imaginaties die Bosch schilderde en naar de kennis die leeft in de stroming van Christiaan Rozenkruis.
(paperback, 118 pagina’s)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie

Al het goede komt in drieën
Het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner
Henk Verhoog

Enkele tientallen jaren worstelde Rudolf Steiner om grip te krijgen op het drieledig mensbeeld. Het principe van drieledigheid komt in de antroposofie vaak voor; steeds gaat het om het opheffen van een polaire tegenstelling door ’het midden’, een derde element dat tussen de twee polen ligt, dat verzoent, bemiddelt, verbindt, beweging brengt.
In dit boek onderzoekt de schrijver hoe het principe van drieledigheid door de jaren heen in het werk van Rudolf Steiner als rode draad naar voren komt.
(paperback, 117 pagina’s)
€ 14,75

klik hier voor meer informatie

WELKOM IN ONZE WEBWINKEL