menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Traditiegetrouw

Mailing van ABC Boekenservice
Verzonden op 8 januari 2020

In het begin van het nieuwe jaar doen we wat we de laatste jaren ook deden en tonen we u de titels die vorig jaar bij onze huisuitgeverij verschenen. En bovendien doen we het dan zó, dat u uw bestelling, wanneer u een van deze titels uit onze eigen uitgeverij bestelt, zonder verzendkosten thuisgestuurd krijgt.
Dat doen we ook deze keer!
(NB Geldig tot en met zondag 12 januari en binnen Nederland, onze klanten in het buitenland ontvangen
€ 2,00 korting op de verzendkosten).

Mani en zijn betekenis voor onze tijd
Rudolf Steiner & John Hogervorst

Deze uitgave bestaat uit de (enige) voordracht die Rudolf Steiner geheel wijdde aan het manicheïsme en die handelt over goed en kwaad, leven en vorm en de missie van Mani. In een begeleidend artikel beschrijft John Hogervorst de bijzondere en actuele betekenis van de boodschap van Mani die samenhangt met het vormen van een samenleving die het mogelijk maakt dat het ware christendom zich manifesteren kan en de mens, geplaatst tussen goed en kwaad en waarheid en leugen, zich ontwikkelt tot een vrij wezen.
(paperback, 60p.)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie

De toekomst aan de kinderen
Opvoeding en sociale verandering
Rudolf Steiner

Deze brochure bevat een voordracht die Rudolf Steiner een week voor de opening van de eerste Vrije School in 1919 hield voor de ouders. In deze voordracht gaat het over de ontwikkeling van het kind en de betekenis van het onderwijs daarin; over de opgave van de Vrije School; over de bestaansvoorwaarden voor de Vrije School en over de betekenis van vrij onderwijs voor de toekomst.
(brochure, 29p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Sociale driegeleding
Dieter Brüll

Deze uitgave bevat een selectie van 18 artikelen uit de honderden die de auteur publiceerde. Daarbij komen allerlei maatschappelijke vraagstukken aan de orde die ook vandaag de dag nog spelen (zoals: de toekomst van de landbouw; vrijheid van onderwijs; het belastingstelsel; de invloed van staat en economie op o.m. onderwijs en gezondheidszorg). Het scherpe inzicht van de auteur maakt dat deze bundel ook nu nog tot nieuwe inzichten kan leiden en laat zien dat de sociale driegeleding geen symptoombestrijding maar genezing betekent.
(paperback, vergroot formaat, 195p, genaaid)
€ 20,00

klik hier voor meer informatie

Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici
Het vijfde evangelie
Wim Schuwirth

Het hart van de antroposofie is de christologie: de betekenis van Christus voor de ontwikkeling van mens en aarde. Rudolf Steiner ontvouwde veel inzichten over de evangeliën die het Nieuwe Testament vormen - en put ook uit het zogenoemde 'vijfde evangelie'.
In deze uitgave beschrijft de auteur onder meer hoe inzichten die Rudolf Steiner uitsprak ook bij moderne godsdienstwetenschappers naar voren komen; hoe Rudolf Steiner tot zijn inzichten kwam en wat hij verstond onder het vijfde evangelie.
(paperback, 187p, met kleurenafbeeldingen)
€ 16,75

klik hier voor meer informatie

Mijn Thomas-Evangelie
Ton Westenbroek

Het Thomas-Evangelie bestaat uit 114 uitspraken van Jezus Christus en is naar men vermoed opgetekend door de apostel Thomas. In 1945 werd het ontdekt door de vondst bij Nag Hammadi. Deze uitgave bevat de tekst van het evangelie - waarbij elke uitspraak is voorzien van een korte toelichting en een affirmatie, als hulp om met de inhoud van dit evangelie te leven. Met een voorwoord van Hans Stolp.
(paperback, 147p)
€ 15,00

klik hier voor meer informatie

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot III
Hermetisme en Christendom, een verkenningstocht
Valentin Tomberg

Een van de bijzonderste teksten uit de esoterische literatuur. Dit is het derde deel waarin de auteur de laatste zeven Grote Arcana (nrs. 16 tot en met 22) bespreekt - als zeven geestelijke ontwikkelingsstappen. Met zijn grote kennis van vele esoterische tradities ontwikkelt hij wijdse en voor de goede verstaander toch substantiële perspectieven.
(paperback met flappen, genaaid, 358p)
€ 25,00

klik hier voor meer informatie

De verborgen kwaliteiten van handwerken
Conny de Heer

Handwerken is niet alleen leuk om te doen. Het leren handwerken biedt het opgroeiende kind mogelijkheden zich op allerlei gebieden en in allerlei kwaliteiten te ontwikkelen.
Dit boek is geschreven op basis van tientallen jaren praktijkervaring met handwerken met kinderen op de vrijeschool. Met een beschrijving van de basistechnieken, van de plaats van het handwerken in het vrijeschoolonderwijs, de pedagogische betekenis van het handwerken, de werking op de kinderen en natuurlijk met enkele tientallen projecten die stap voor stap beschreven en met kleurenafbeeldingen getoond worden.
(hardcover, genaaid, 75p)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie

Het geheim van de twee Jezuskinderen
Hans Stolp

Een eeuw geleden ontsluierde Rudolf Steiner het geheim van de twee Jezuskinderen, de twee verschillende kinderen over wie de evangelisten Lucas en Mattheus vertelden. Hans Stolp vertelt in dit boek het verhaal van de twee kinderen, van wie de een in de ander voortleefde en laat zien hoe dit geheim bekend was bij de Essenen, maar ook bij schilders als Leonardo da Vinci, Rafaël en Michelangelo.
Met afbeeldingen in kleur, paperback, 189p.
€ 17,50

klik hier voor meer informatie

Gestolen welvaart
De taak van Europa in de Westerse wereldorde
Harrie Salman

Een belangrijk boek om te begrijpen wat er in onze tijd leeft aan grote ontwikkelingen en vraagstukken; wat de bijdrage van Europa aan de ontwikkeling van de mensheid is en in welke richting wij de oplossingen voor grote actuele vraagstukken zouden kunnen vinden.
Geschreven met kennis van de geschiedenis, sociologie, politiek en antroposofie - met vaart en verve geschreven - en met oog voor initiatieven die hoop bieden.
(paperback, met afb. in ZW, 327p)
€ 20,00

klik hier voor meer informatie

De sociale impuls van de antroposofie
Dieter Brüll

Een 'monumentaal' boek. Dieter Brüll behandelt de basiselementen van de sociale impuls van de antroposofie: de sociologische basiswet; de sociale hoofdwet; het sociale oerfenomeen; de sociale driegeleding. Daarnaast zoekt hij in het leven en werken van Rudolf Steiner naar diens sociale missie en laat hij zien hoezeer het christologische en het sociale in de antroposofie verenigd zijn. Een boek waarin steeds weer nieuwe vondsten gedaan kunnen worden.
(paperback, vergroot formaat, genaaid, 267p)
€ 22,50

klik hier voor meer informatie


En als we dan de tien nieuwe uitgaven van het vorige jaar op een rijtje hebben gezet, is dat ook een mooie aanleiding om u te wijzen op het bestaan en het belang van de Nearchus Consumenten Kring. Leden van de consumentenkring betalen € 50,00 vooruit, waarmee zij wanneer zij maar willen in onze webwinkel kunnen winkelen. Het bedrag van hun aankoop wordt van het tegoedbedrag afgetrokken, en als dat tegoed in de buurt van € 0,00 komt, krijgen zij het verzoek weer een nieuw inlegbedrag te betalen. 
Dat door de inmiddels ruim 200 leden van de Nearchus Consumenten Kring voorgeschoten bedrag is voor onze uitgeverij erg belangrijk want elke uitgave van een nieuw boek begint met een relatief flinke investering in tijd en geld - en die investering komt in de meeste gevallen pas na verloop van tijd terug. 

Op dit moment werken wij aan de volgende uitgaven die in de komende maanden zullen verschijnen:

Felix Goll / Wegen naar kleur
Dick Bruin / Vormtekenen
Guurtje Kieft / Twaalf zonnekwaliteiten
Lex Bos / Christus’ werken in het sociale
Dieter Brüll / Christologie
Rudolf Steiner / Over eigendom 
Béatrice Arki / De dame met de eenhoorn


Wanneer u ook het belang inziet van het verschijnen van nieuwe antroposofische literatuur, nu en in de komende jaren, dan nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de Nearchus Consumenten Kring.

KLIK HIER voor meer informatie.
 


En gelukkig verschijnen er bij onze collega-uitgevers ook interessante uitgaven. Een terugblik op een aantal mooie titels uit 2019:

De vier ethers
Over de etherleer van Rudolf Steiner
Ernst Marti

Dit boekje, al sinds lang in verschillende talen uitgegeven, is een beknopte inleiding over de vier etherkrachten (klank- of chemische ether, levensether, lichtether, warmte-ether). Op basis van de vele, maar altijd afzonderlijke uitlatingen van Rudolf Steiner geeft dit boekje de mogelijkheid te ontdekken wat etherkrachten zijn en wat hun betekenis voor mens, dier en plant is.
(paperback, 77p)
€ 16,00

klik hier voor meer informatie

Het maakt uit hoe je sterft
Visies op euthanasie
Thom Kloes (samenstelling)

Waarom besluit een mens tot euthanasie? Wat betekent euthanasie voor het leven na de dood? Wanneer is ons leven voltooid?
Deze uitgave bevat bijdragen van mensen die in hun dagelijks werk of leven te maken hebben met euthanasie. Zij beschrijven hun ervaringen, de vragen die daardoor opgeroepen worden en hun inzichten of gezichtspunten.
Met o.m. bijdragen van: Steven Matthijsen, Roel Amons, Jaap van de Weg, Marianne de Nooij, Madeleen Winkler en Jan Pieter van der Steen.
(softcover, 216p)
€ 18,50

klik hier voor meer informatie

Waarom zingen vogels?
Hans-Christian Zehnter

Waarom zingen vogels?
Sommige vragen ontsluiten een hele nieuwe wereld. In deze uitgave onderzoektde auteur de vogel op fenomenologische wijze: wat is het wezen van de vogel - en wat drukt de vogel uit wanneer hij zingt. Daarbij gaat hij ook in op de samenhang van de zang van de vogel met de omringende natuur, en doet een poging te beschrijven waarover de vogel zingt. - Een fascinerende uitgave!
(hardcover, genaaid, 127p, met 36 (kleuren)afbeeldingen
€ 25,00

klik hier voor meer informatie

Levensbronnen van de ziel
Herbert Hahn

Herbert Hahn was de eerste leerkracht die, met hulp van aanduidingen van Rudolf Steiner, godsdienstles gaf op de eerste Vrije School. Het onderwijs stond los van welke richting dan ook en beoogde een religieuze oriëntatie te geven die zijn uitdrukking krijgt in respect voor de mens, de natuur en de aarde. In dit boek verwerkte Hahn zijn ervaringen en biedt hij talloze voorbeelden en gezichtspunten voor leerkrachten en ouders.
(paperback, 199p)
€ 18,00

klik hier voor meer informatie

Werken aan vitaliteit
Biodynamische preparaten maken, begrijpen en toepassen
Luc Ambagts

Een uitgave over het werken met preparaten in de biologisch-dynamische landbouw (of in de eigen tuin). Het boek bevat bijdragen van verschillende auteurs die ingaan op de vraag naar de werking van de preparaten en vertellen over hun ervaringen daarmee. Daarnaast wordt beschreven hoe je de verschillende preparaten kunt maken en toepassen.
Samengesteld door Luc Ambagts, met bijdragen van o.a. Oebele van der Lei, Ilse Beurskens-van den Bosch, Albert de Vries en Kalle Heesen.
(Soepele hardcover, 124p)
€ 18,50

klik hier voor meer informatie

Slaappatronen
Edmond Schoorel & Nicole Weerts

- De ontwikkeling van gezonde slaap bij kinderen en wat je kunt doen als het niet vanzelf gaat - In deze uitgaven komen nagenoeg alle aspecten van 'slaapproblemen' aan de orde: wat is de betekenis van de slaap / hoe verloopt de slaap 'normaal' / wat gebeurt er 's nachts eigenlijk / betekenis van ritme / wat kun je doen als je kind problemen met slapen heeft (voor zuigelingen, kleuters, schoolkinderen, pubers).
(paperback, 141p)
€ 13,00

klik hier voor meer informatie

Sociale vaardigheden in de Waldorf-pedagogie
Valentin Wember

Een waardevolle uitgave voor allen die betrokken zijn bij de vrijeschool pedagogie. Centraal staan het belang en het ontwikkelen van werkelijke sociale vaardigheden in het onderwijs. Sociale vaardigheden in de eigen kring, in grotere gemeenschappen maar ook sociale betrokkenheid en interesse voor de hele mensheid. Denken vanuit gehelen / het ontwikkelen van gezond zelfbewustzijn en van empathie / de rol van de leerkracht / het sociale voorbeeld. Met thematische teksten uit het werk van Rudolf Steiner.
(paperback met flappen, genaaid, 259p)
€ 27,50

klik hier voor meer informatie

Scheikunde, natuurwezens en kunst
Hoe scheppend onderwijs er op de vrije school uit kan zien
Frans Geurts en Leo Klein

Een prachtig verzorgde uitgave over een bijzonder vak: scheikunde, zoals dit op de vrijeschool gegeven wordt (kan worden). Frans Geurts beschreef de lesstof en bespreekt pedagogische en didactische aspecten per leerjaar. Met veel beeldmateriaal, schilderingen van Leo Klein en tekeningen van leerlingen wordt onder meer benadrukt wat ook in de tekst naar voren komt: scheikunde is niet een kaal-chemisch gebeuren maar gaat over levende processen waarbij de natuurwezens betrokken zijn.
(paperback met flappen, 155p, met afb. in kleur)
€ 22,50

klik hier voor meer informatie

Pijn
wezen en werking
Rudolf Steiner

Pijn is een lichamelijk verschijnsel - maar is meer dan dat. In de fragmenten in dit bundeltje spreekt Rudolf Steiner over de diepere aspecten van pijn, die samen kunnen hangen met het karma en met de werking van Lucifer en Ahriman.
(paperback, 64p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

Eenzaamheid
Troost door inzicht
Hans Stolp

Eenzaamheid heeft een plaats in het leven van heel veel mensen. Hans Stolp beschrijft de verschillende vormen van eenzaamheid en geeft aan dat het ontwikkelen van inzicht de eenzaamheid niet altijd kan opheffen, maar wel kan 'verlichten'. Eenzaamheid kan deel zijn van een weg van geestelijke groet.
(hardcover, 126p)
€ 13,50

klik hier voor meer informatie

De levende Rudolf Steiner
Een apologie
Mieke Mosmuller

Steeds weer duikt in de media de suggestie op dat Rudolf Steiner zich aan racisme zou hebben schuldig gemaakt. De wijze waarop met deze beschuldiging moet worden omgegaan leidde binnen antroposofische kringen tot zeer tegengestelde gezichtspunten. In deze uitgave verdedigt de auteur Rudolf Steiner, en laat zien wat er voor nodig is om zijn werk echt te begrijpen.
(hardcover, 200p)
€ 25,00

klik hier voor meer informatie


En tot slot nog dit: in de rubriek Antroposofie Lezen in onze webwinkel vindt u ook een agenda met activiteiten waar antroposofische auteurs aan meewerken. Daaronder natuurlijk ook auteurs van uitgaven die bij Nearchus verschenen zijn.

Bijvoorbeeld:

- Zaterdag 11 januari in Amersfoort: themadag met Hans Stolp over Wat gebeurt er als je dood gaat?

- Zondag 12 januari in Nijmegen: een bijeenkomst over Associatieve economie - Visie en praktijk, met Ruud Janse, Luuk Humblet en Mia Stockman (met misschien in haar plaats John Hogervorst)

- Vrijdag 17 januari in Leiden: een voordracht over De toekomst van Europa door Harrie Salman

KLIK HIER voor verdere informatie en de complete agenda