menu
 winkelmandje 

Zin in het leraarschap?!

Een aanmoediging voor het beroep van (vrijeschool)leraar

Christof Wiechert

Wat zet een kind werkelijk aan tot leren? Dit boekje geeft een rijk palet aan mogelijkheden…
De deuren van de klas staan wijd open en ook de leraren zijn zeer herkenbaar beschreven. Elk voorbeeld wordt vanuit een lichte stemming verteld, vergezeld van een ernstige ondertoon.
Als je dit boekje leest word je gegrepen door de veelheid aan mogelijkheden.
Paul van Meurs in zijn voorwoord

Want, wat is eigenlijk het mooiste wat er bestaat? Dat is toch de zich ontwikkelende mens!
Rudolf Steiner

Christof Wiechert (*1945) was lange tijd vrijeschoolleerkracht in Den Haag. De laatste jaren was hij leider van de pedagogische sectie aan het Goetheanum te Dornach. Hij verzorgde talloze cursussen en lezingen in en buiten Europa.
Info van de uitgever
[Pentagon, 2011]

Inhoudsopgave
Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7
Voorwoord bij de Duitse uitgave 9
1. Het schoolgebouw, of de kunst van de aandacht 13
2. Het klaslokaal, of de spiegel van de gewoontes 17
3. De collega's, of de deugd van de wederzijdse waardering 23
4. Het lerarencollege tijdens de lerarenvergadering, of de kunst van het luisteren 31
5. De schoolouders, of de kunst van de belangstelling 43
1. Ouders in de school – 46
2. Ouderbezoek, het gesprek – 48
3. De ouders van de klas – 50
4. De ouderavond – 54
5. Samenvatting en perspectief – 58
6. De leerlingen, of de kunst om zich te voelen
als deel van het geheel 63
7. De voorbereiding op het lesgeven:
gedachten, gevoelens, handelingen 67
8. Iets over de bronnenteksten, of de deugd
van de bewondering 73
9. Het lesgeven, of de dankbaarheid tegenover het leven 81
1. Het begrip van het kunstzinnige en
de maakbaarheid in de opvoeding – 82
2. Pedagogische relevantie – 87
3. De betekenis van het intellect in de school – 92
4. Klassengrootte en individualisering – 97
5. Over de autonomie van de leraar – 103
10. Iets over de kinderbesprekingen 111
11. Genezende krachten in het leven met kinderen en leerlingen, of hoe kom je tot actieve gelatenheid 121
12. De straf, of de kans om creatief te zijn 127
13. Het temperament, of de blik in de spiegel 133
14. Over de innerlijke voorbereiding, of de zelfopvoeding 145
15. Over burn-out 161
Aanhangsel
Overzicht van de besproken oefeningen,
met literatuurverwijzingen 165
Genoemde boeken en voordrachtenreeksen
van Rudolf Steiner 173
Literatuur 174

Zin in het leraarschap?!

Een aanmoediging voor het beroep van (vrijeschool)leraar

Christof Wiechert · alles van deze auteur 

€ 17.50

ISBN 9789490455330