menu
 winkelmandje 

Werkingen van het karma

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner beschouwde de reïncarnatie- en karmagedachte als de eerste en belangrijkste stap op weg naar een meer spirituele levenswijze. Ze is tevens het funadment waarop de hele antroposofie is opgebouwd.

In de voordrachtenreeks Openbaringen van het karma (1910) wordt besproken hoe de 'wet van het karma' zich op de meest uiteenlopende wijzen manifesteert: binnen één leven, in gezondheid en ziekte, persoonlijke ongevallen, natuurrampen enzovoort. Duidelijk wordt dat het karma in diepste wezen een morele wetmatigheid is, die toch op geen enkele wijze in strijd is met de menselijke vrijheid.

Het tweede deel van deze uitgave omvat onder de titel Reïncarnatie en karma enkele voordrachten die in het werk van Rudolf Steiner een unieke plaats innemen. Hierin worden wegen geschetst – de zogenaamde karmaoefeningen - waarlangs ieder die dat wil, zich zelf een innerlijke, persoonlijke zekerheid van het bestaan van reïncarnatie kan verschaffen.

In een uitvoerig nawoord belicht de historicus Hans Peter van Manen hoe Steiners visie op reïncarnatie en karma zich verhoudt tot oosterse zowel als westerse tradities, en wat de reikwijdte ervan is.

[info van de uitgever]

(GA 120 en GA 135)

Werkingen van het karma

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50

ISBN 9789060385166

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 10.00