menu
 winkelmandje 

Wegen van wil

Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reïncarnatie

Jaak Hillen

Karma is de waarheid en de stuwkracht achter de idee van de reïncarnatie. Het wordt vaak volkomen verkeerd geïnterpreteerd als 'lot' of 'voorbeschikking', maar eigenlijk is het de onfeilbare wet van oorzaak en gevolg die het universum beheerst.
Het woord karma betekent letterlijk 'handeling' en in die zin heeft het te maken met onze 'wil'.
Wegen van Wil is een handboek waarin kunstenaar en karmaspecialist Jaak Hillen in alle openheid beschrijft hoe je via kunstzinnige activiteiten en via groepswerk aan karma-onderzoek kunt doen. Het doel daarbij is niet te “weten” te komen wie je in een vorig leven was, noch waar of hoe dat leven zich heeft afgespeeld – het doel is oud karma, dat in je leven belemmerend kan werken, te bevrijden. Het is een van de manieren die Jaak Hillen gebruikt om mensen weer grip op het leven te geven, nl. het vermogen om weer 'vrij karma' te creëren.
Een van de inspiratiebronnen van dit boek is het karmawerk van Coenraad van Houten, maar ook andere literatuur over een praktische omgang met karma en reïncarnatie.
Wegen van Wil bevat methodische aanwijzingen, een stappenplan en talrijke voorbeelden, zowel in verhaalvorm als in beeldvorm. Tekenen, boetseren, musiceren enz. zijn immers waardevolle methodes gebleken om aan karma-onderzoek te doen. Jaak Hillen beschrijft verhalend, maar ook systematisch hoe de kunst behulpzaam kan zijn bij dit karma-onderzoek.

info van de uitgever
[Via Libra, 2017]

Wegen van wil

Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reïncarnatie

Jaak Hillen · alles van deze auteur 

€ 29.00

ISBN 9789077611265