menu
 winkelmandje 

Wederkomst en weerstand

Christus in het etherische

Rudolf Steiner

NB: Deze uitgave is een herdruk in een nieuwe vormgeving]

De belangrijkste gebeurtenis in de 20e eeuw was de wederkomst van Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner wees er met nadruk op dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mocht gaan.

In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt hij over occulte broederschappen die de mens zó willen misleiden dat hij zich niet met de Christus kan verbinden. Hun verborgen streven is gericht op het verdoezelen van de waarheid.

Deze voordrachten bieden het materiaal om bewust tijdgenoot te zijn: de werkzaamheid van de broederschappen te doorzien en de verbinding met het Christuswezen te zoeken.

Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2e druk 2021]

Drie voordrachten uit GA 178 (niet eerder in het Nederlands gepubliceerd)

Wederkomst en weerstand

Christus in het etherische

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.00

ISBN 9789073310803