menu
 winkelmandje 

Wat ons ziek en gezond maakt

Volumen Paramirum

Paracelsus

Het Volumen Paramirum is een van de meest belangwekkende werken van Paracelsus. Daarin beschrijft hij dat alle ziekten hun oorsprong in vijf entia hebben: het ens astrale, het ens veneni, het ens naturale, het ens spirituale en het ens dei - vijf sferen of gebieden, die bij elkaar alles omvatten, wat op de gezondheid van de mens kan inwerken, van de elementen waar het lichaam uit bestaat, tot meteorologische en kosmische invloeden, van onbewuste wilsuitingen tot goddelijke beschikking.

Alleen als de mens in dit geheel wordt geplaatst en zijn ziekzijn van daaruit wordt begrepen, kunnen genezende daden een begin tot omzetting vormen. En pas wanneer 'de tijd er rijp voor' is. Dat wil zeggen: wanneer de betekenis van dit ziekzijn in denken, voelen en willen is begrepen.

Een boek voor therapeuten en patiënten die hun klachten niet koste wat kost tot zwijgen willen brengen, maar bereid zijn ze tot zich te laten spreken.

Een citaat:
”U weet dat alle gezondheid en ziekte van God afkomstig is en niets van de mens. De ziekten van de mens zijn in twee groepen te verdelen: de natuurlijke ziekten en de door God gezonden plaag. Over de natuurlijke ziekten gaan het eerste, tweede, derde en vierde ens, over de plaag het ens dei. Onthoud dit goed, dat God ons in onze ziekten een les leest of een voorbeeld of aanwijzing geeft. Uiteindelijk hangt alles af van één ding en is door één ding bepaald, namelijk de tijd. Al onze ziekten zullen worden genezen op het moment dat de tijd er rijp voor is, en niet wanneer wij het verlangen of willen. Dit betekent dat geen arts kan weten wanneer iemand gezond zal worden, want dat heeft God in zijn hand. Iedere ziekte is een vagevuur. Daarom kan geen arts iemand gezond maken zolang dit vagevuur niet door God is beëindigd. De arts dient eraan mee te werken de bestemming van het vagevuur te bereiken.”

(De Woudezel, 2004)

[info van de uitgever]

Wat ons ziek en gezond maakt

Volumen Paramirum

Paracelsus · alles van deze auteur 

€ 30.00

ISBN 9789080687523