menu
 winkelmandje 

Wat is sociale driegeleding?

Peter Schilinski

Het ideaal van een betere samenleving leeft in veel mensen, maar wie ziet nog een oplossing voor de problemen waarmee de mensheid te maken heeft?

Het vertrouwen in de parlementaire democratie neemt af. Via actiegroepen zetten mensen zich in voor het behoud van het milieu, een rechtvaardiger verdeling van welvaart, meer zeggenschap voor de burger.

Toch blijven de problemen onopgelost.

De sociale driegeleding streeft naar een betere samenleving door te laten zien dat alleen fundamentele veranderingen oplossingen mogelijk maken.

De sociale driegeleding geeft inzicht in het doel en de weg naar een betere samenleving. Een samenleving waarin de mens zich vrij kan ontwikkelen, een gelijkwaardig deelnemer is aan de democratische besluitvorming en waar de economie dienstbaar is aan de behoeften van de mens.

[info van de uitgever]

Wat is sociale driegeleding?

Peter Schilinski · alles van deze auteur 

€ 4.00

ISBN 9073310067