menu
 winkelmandje 

Wat is sociale driegeleding?

Peter Schilinski

Het ideaal van een betere samenleving leeft in veel mensen, maar wie ziet nog een oplossing voor de problemen waarmee we te maken hebben?

Het vertrouwen in de democratie neemt af. De onmacht, om vraagstukken als het behoud van het milieu, een rechtvaardiger verdeling van welvaart of het vastlopen van het onderwijs en de zorg aan te pakken, is overduidelijk. De vraagstukken die er echt toe doen worden doorgeschoven naar de toekomst.

De sociale driegeleding streeft naar fundamentele veranderingen om werkelijke oplossingen mogelijk maken.

De sociale driegeleding geeft inzicht in het doel en de weg naar een betere samenleving. Een samenleving waarin de mens zich vrij kan ontwikkelen, een gelijkwaardig deelnemer is aan de democratische besluitvorming en waar de economie dienstbaar is aan de behoeften van de mens.

De artikelen in deze uitgave laten je op een heldere manier kennismaken met de sociale driegeleding.

info van de uitgever
Nearchus, 2022 (2e, uitgebreide druk)

Wat is sociale driegeleding?

Peter Schilinski · alles van deze auteur 

€ 10.00

ISBN 9789492326843