menu
 winkelmandje 

Wat is antroposofie?

John Hogervorst

INHOUDSOPGAVE
Inleiding
Rudolf Steiner
Denken: moeilijk maar noodzakelijk
Wat is de mens?
Reïncarnatie
Karma
En de vrijheid dan?
Innerlijke scholing
Antroposofie en christendom
Een stap vooruit … (en hobbels op de weg)
Krachten van het kwaad
Vernieuwing van de kunst
Ingehaald door de tijd
Herfst
Tot slot

Uit de inhoud (een fragment)
Denken: moeilijk maar noodzakelijk

Het eigenlijke mens-zijn begint daar waar de mens zodanig denkt of handelt, dat de stroom waaruit dit denken of handelen voortkomt niet voortvloeit uit ras, geloof, geslacht of maatschappelijke positie maar puur vanuit zichzelf. Wie bewust handelt, handelt niet vanuit een instinct, neiging of begeerte die zijn wils- of denkkracht overspoelt. De mens is 'het meeste mens' waar hij bewust en in vrijheid handelt. Dit is door Rudolf Steiner beschreven in De Filosofie der vrijheid. Dit werk vormt de basis voor de latere ontwikkeling en uitbouw van de antroposofie. Wie dit werk bestudeert, en dat is een hele klus, zal direct merken hoe het volgen van de gedachtengangen die Rudolf Steiner hier ontvouwt een grote innerlijke activiteit vraagt.

Gymnastiek voor ons denken! Wij menen immers dat we dagelijks en bijna voortdurend 'denken', maar het denken dat Rudolf Steiner beschrijft, en dat in beweging komt wanneer je dit boek doorworstelt, is van een andere orde. Het is het echte denken en de verbinding van dit denken met het hart en met onze wilskracht, vormt een weg naar vrijheid, naar de volle ontplooiing van ons wezen. Deze manier van denken is ook de poort naar het ontdekken van de werkelijkheid van de geestelijke wereld.

Wat is antroposofie?

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 4.75

ISBN 9789073310350