menu
 winkelmandje 

Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena

Een korte geschiedenis van het esoterisch christendom

John van Schaik

Na het lezen van De Da Vinci Code rijzen vele vragen. Heeft de kerk ons 2000 jaar misleid en bedrogen?

Het antwoord moet een krachtig nee zijn! Het is De Da Vinci Code die ons op het verkeerde been zet. Tegelijk legt De Da Vinci Code een vinger op een zere plek. De kerk heeft sinds het midden van de negentiende eeuw de geschiedenis van het esoterisch christendom grotendeels niet verteld. Bijgevolg is het esoterisch christendom naar de ketterse zijlijn verdrongen, waar het niet thuishoort.

De geschiedenis van het christendom is dringend aan revisie toe. Uitgangspunt daarbij moet volgens de auteur zijn dat het voor de moderne kerkmens én de esotericus gaat om én én in plaats van óf óf. Het christendom is het verhaal van kerk/traditie én esoterie. De gnostieken uit de late oudheid, de katharen en mystici in de Middeleeuwen, de alchemisten en magiërs in de zeventiende eeuw zijn allemaal christenen. Ook de antroposofie is door en door christelijk.

Dit boek gaat vanuit een esoterisch-christelijk gezichtspunt in op feit en fictie in De Da Vinci Code en vertelt tegelijkertijd in vogelvlucht het verhaal van het esoterisch christendom.

John van Schaik studeerde middeleeuwse christelijke mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de manicheeërs en de katharen.

[info van de uitgever]

Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena

Een korte geschiedenis van het esoterisch christendom

John van Schaik · alles van deze auteur 

€ 6.90

ISBN 9789062388103