menu
 winkelmandje 

Waarin islam en christendom verschillen

Een stap naar dieper inzicht

Hans Stolp

Hans Stolp stelt zichzelf in 'Waarin islam en christendom verschillen, een stap naar dieper inzicht' de vraag: waarom staan in onze tijd islam en christendom (ofwel islam en de westerse cultuur) zo vijandig tegenover elkaar? De discussie over de verhouding tussen islam en christendom lijkt op een patstelling te zijn uitgelopen: eindeloos worden dezelfde (voor)oordelen herhaald. Is het mogelijk die patstelling te overwinnen? Dat kan – zegt Hans Stolp - door een dieper inzicht in de vraag waar het enerzijds in het christendom, en anderzijds in de islam nu eigenlijk om gaat.

Beide religies stammen – net als het jodendom – van aartsvader Abraham of Ibrahim af. Maar de islam ziet gehoorzaamheid (aan de Koran, en daarmee aan Allah) en overgave als erfenis van Ibrahim, terwijl het christendom nu juist de stap naar vrijheid en de ontwikkeling van het eigen geweten als belangrijkste erfenis van Abraham ziet (en wel als de geschenken van Jezus Christus, de directe nakomeling van Abraham). De Koran neemt in de islam in wezen dan ook de plaats in die Jezus Christus in het christendom inneemt. Willen islam en christendom hun tegenstellingen overwinnen, dan zal het gesprek over deze thema's moeten gaan.

Hij legt in dit handzame boek op een begrijpelijke manier de oorsprong van beide geloven uit, hij geeft een historisch en theoretisch kader en laat zien wat christenen en moslims van elkaar kunnen leren.

info van de uitgever
[AnkhHermes, 2018]

Waarin islam en christendom verschillen

Een stap naar dieper inzicht

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.00

ISBN 9789020214468