menu
 winkelmandje 

Waarheid en wetenschap

en Filosofie en antroposofie

Rudolf Steiner

De moderne mens beschikt thans over een abstract denken waarmee hij een mathematisch-mechanistisch wereldbeeld kan opbouwen, waarmee hij technologie kan bedrijven, maar waarmee hij niet tot de werkelijkheid van het ”leven” als zodanig kan doordringen.

Naar Steiners oordeel is dit wel mogelijk wanneer de structuur van het bewustzijn wordt veranderd: door het bewustzijn te bevrijden van de ontkrachting en verlamming die het lichaam bewerkstelligt, kunnen de begripsinhouden in hun levende werkelijkheid worden ervaren. Het denken in zulke levende begripsrealiteiten kan een levend denken genoemd worden.

(uit het nawoord van Pim Blomaard)

(GA 3 en een keuze uit GA 35)

Waarheid en wetenschap

en Filosofie en antroposofie

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385104