menu
 winkelmandje 

Waar vrijheid begint

John Hogervorst

In een tijd waarin vrijheid onder druk staat, worden wij uitgenodigd scherper te krijgen wat wij onder vrijheid verstaan. Wat dat betreft leven wij in interessante tijden!

Vrijheid is als een onderaardse bron die we in onszelf moeten ontsluiten. In de artikelen die in deze uitgave zijn verzameld, wordt aan de hand van maatschappelijke verschijnselen een poging gedaan bloot te leggen 'waar vrijheid begint'. Daarbij wordt ook beschreven wat wij voor elkaar, in de samenleving, kunnen doen opdat ieder in vrijheid kan bijdragen aan het geheel dat wij samen vormen.

info van de uitgever
Nearchus CV, 2023


De artikelen verschenen eerder in Driegonaal - tijdschrift voor sociale driegeleding

Waar vrijheid begint

John Hogervorst · alles van deze auteur 

€ 10.00

ISBN 9789083325620