menu
 winkelmandje 

Vraagbakens

Over de ontwikkeling van een nieuwe vraagcultuur

Lex Bos

Onze huidige maatschappij is te karakteriseren als een antwoordcultuur. We produceren een gigantische hoeveelheid goederen, maar is daar echt vraag naar? De overheid stoot een stroom van verordeningen uit, maar worden daarmee problemen opgelost? Op internet verdrinken we in de beschikbare informatie, maar is daar echt behoefte aan?

Aan het 'produceren' van een antwoord zou het zorgvuldig waarnemen van de vraag, de behoefte vooraf moeten gaan. Maar dat vermogen is sterk onderontwikkeld. Ook bij de individuele mens komen we dit verschijnsel tegen. Hij heeft over alles een oordeel, hij vindt van alles wat, maar heeft hij nog wezenlijke vragen?

In dertien korte hoofdstukken gaat Lex Bos in op het verschijnsel van de antwoordcultuur en op de noodzaak om daartegenover een vraag-cultuur te ontwikkelen. Zowel voor de individuele mens als voor organisaties en de samenleving als geheel betekent het leren stellen van, het leren leven met en het leren waarnemen van echte vragen een kracht die de cultuur een nieuwe spirituele oriëntatie kan geven. Het boek beschrijft de ins en outs van deze vraagcultuur en van de krachten die de opkomst ervan verhinderen.

Vraagbakens

Over de ontwikkeling van een nieuwe vraagcultuur

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 5.00

ISBN 9062387217