menu
 winkelmandje 

Voorlezen gaat zó

Margriet Chorus en Irma van Welzen

Voorlezen is leuk en zeer belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van de allerkleinsten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Toch wordt nog niet in alle kindercentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste plaats in de drukke dagindeling van het kindercentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken?

In Voorlezen gaat zó vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen. De tips en vele voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk. De resultaten van onderzoeken naar voorlezen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en de buitenschoolse opvang zijn ook op een toegankelijke manier verwerkt in dit boek.

info van de uitgever
[SWP, 6e herziene druk 2019]

NBD Biblion bespreking
Dat voorlezen van groot belang is voor de literaire socialisatie van kinderen blijkt uit elk onderzoek op dit gebied. Ook aan de sociale en talige ontwikkeling van kinderen levert voorlezen een belangrijke bijdrage. Uit andere publicaties blijkt helaas dat voorlezen niet in alle gezinnen vanzelfsprekend is en het in de voorschoolse opvoeding niet altijd een structurele plaats heeft.
In deze uitermate prettige handleiding wordt voorlezen als normale, dagelijkse bezigheid gezien en worden veel suggesties aangereikt om een goede leesomgeving te scheppen waarin voorgelezen kan worden. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan meertalige kinderen, tips voor het (interactief) voorlezen en aan de selectie van voorleesverhalen.
Zeer overzichtelijk komt ook voorlezen in de voorschoolse opvang aan de orde (en hoe dit verwerkt kan worden in het pedagogisch beleidsplan). Korte beschrijvingen uit de praktijk verlevendigen de handleiding. In een handig ABC wordt verwezen naar meer informatie over voorlezen. Geactualiseerde uitgave van de editie uit 2016, waarin o.a. nieuwe onderzoeksresultaten zijn verwerkt. Voor jeugdbibliothecarissen, ouders, leidsters in de kinderopvang, leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs en anderen die kinderen van 0 tot 6 jaar willen voorlezen een must.

Voorlezen gaat zó

Margriet Chorus en Irma van Welzen · alles van deze auteur 

€ 17.50

ISBN 9789088509230